Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty
/
Matchmaking (WoT)

Matchmaking (WoT)

Přejít na: navigace, hledání
Game_manual.png
Matchmaker — je softwarový mechanismus, jehož funkce zahrnují distribuci hráčů do týmu před zahájením bitvy.


Princip matchmakeru

Vylepšený systém tvorby týmů je vlastně sada algoritmů na straně serveru, která zanalyzuje vozidla ve frontě a sestaví z nich dva týmy, přičemž bere v úvahu několik klíčových kritérií. Tyto týmy by měly být srovnatelné v souhrnu svých bojových parametrů, různorodé v typech vozidel, dostatečně všestranné k poskytnutí poutavého zážitku ze hry a nakonec hlavně vyvážené takovým způsobem, že bude téměř nemožné předpovědět výsledek bitvy.

Klasický matchmaking


Algoritmus vyvažuje „dokonalý“ zápas proti rychlosti vytvoření týmů. Nejprve se pokouší vytvořit to, co považuje za dokonalý ±2 zápas s využitím šablony 3/5/7, nebo jedné z jejích variací. Variace, kterou dostanete, přímo závisí na složení vozidel ve frontě. Ať už skončíte s jakoukoliv šablonou, vždy bude mít:

 • Ne více, než tři tanky na vrcholu seznamu
 • Ne více, než pět uprostřed
 • Více vozidel uprostřed, než na vrcholu
 • Více vozidel v dolní části, než uprostřed


Pokud vás hledání „dokonalého“ zápasu nechá ve frontě příliš dlouho (například, pokud je ve frontě v dané chvíli příliš mnoho vozidel určité úrovně), pak systém tvorby týmů omezení trochu uvolní, aby zajistil, že se do zápasu dostanete rychleji. V takovém případě můžete dostat dvouúrovňovou či jednoúrovňovou bitvu. Jedná se však o vzácné případy. Převážná většina bitev bude mít rozptyl o ±2 úrovně.

Šablony pomáhají s formováním týmů se stejnými počty vozidel navrchu/uprostřed/ve spodní části seznamu, což řeší dva problémy najednou. Zaprvé, systém tvorby týmů vytváří rovnoměrně sestavené týmy. Plus poskytuje příjemný herní zážitek všem hráčům tím, že odstraňuje frustrující scénáře, kdy jsou vozidla uprostřed a ve spodní části seznamu přečíslena těmi na jeho vrcholu. Nyní, bez ohledu na vaši pozici na seznamu a bez ohledu na to, jakou šablonu dostanete, je na vaší pozici v týmu dostatek hráčů k tomu, aby bylo možné zvrátit vývoj bitvy:

 • Tanky ve spodní části seznamu budou mít vždy většinu. Mohou buď bojovat proti protivníkům stejné úrovně, nebo spojit síly se svými kamarády na vyšší úrovni.
 • Uprostřed seznamu budou burácet motory solidních vozidel, která budou mít vše potřebné, aby se mohla postavit „nejvyšším“ nepřátelům.
 • A nakonec vozidla na vrcholu mohou lovit své protějšky z druhého týmu, ustavit palebnou linii, nebo zastavit nepřátelskou přesilu.


Rovnoměrně sestavené týmy
Vylepšený systém tvorby týmů přidává do rovnice i stíhače tanků. Střední a těžké tanky se stále budou rozdělovat náhodně, neboť v rámci stávajícího systému by zavedení striktního vyvážení mělo za následek značně delší čekací doby. Vezměme si například jediný těžký tank III. úrovně, Type 91. Musel by být ve frontě do té doby, dokud by si jiný hráč na jeho serveru nevybral do bitvy úplně ten stejný tank, protože v případě, kdy by bral algoritmus v úvahu úrovně a typy, nemohlo by se proti němu postavit v podstatě žádné jiné vozidlo. Takže, abychom vás dostali do jemně vyváženého zápasu, a abychom vás tam dostali rychle, je nový systém striktní pouze u třech tříd vozidel, které mají velmi odlišné herní úlohy (lehké tanky, stíhače tanků a dělostřelectvo), neboť jejich nerovnoměrné rozdělení mezi týmy by mohlo zničit rovnováhu sil.
Čety budou rozdělovány podobným způsobem. Systém tvorby týmů zajistí, že na každé straně bude stejný počet čet, což by mělo snížit možný rozdíl ve hráčích v četě na tři (např. tři silné čety o třech lidech v jednom týmu, proti třem četám o dvou lidech v týmu druhém). Stejně jako se šablonami, pokud bude sestavení týmu se stejným počtem čet trvat příliš dlouho, bude moci systém toto omezení uvolnit, aby vás dostal do bitvy rychleji.

Vozidla na vrcholu, uprostřed a ve spodní části seznamu uvedena podle tříd, a ta, která patří do stejné třídy, jsou seřazena podle názvu. Zde je pořadí:

 • Třídy: těžké tanky → střední tanky → stíhače tanků → lehké tanky → dělostřelectvo
 • Názvy: začínající číslicí → latinská abeceda → názvy v azbuce

Pouze čety stejné úrovně v náhodných bitvách
Na bojišti jsou koordinace a společné akce tím, co vám otevírá cestu k vítězství. A stěží existuje lepší způsob, jak předvést sehranou týmovou práci, než při hraní v četách. Avšak bez ohledu na to, jak dobře pracujete ve dvou či ve třech, na konci dne jste stále součástí větší bojové jednotky — týmu. Pokud si do čety vybere vozidla rozdílných úrovní, uškodíte tak celému týmu: můžete se s nimi dostat do zápasu proti tankům, které jsou o tři či více úrovní výše, než ona. Četa s vozidly stejné úrovně naopak zvyšuje šance týmu na vítězství.

Úrovní vozidel v četě Bonus za vítězství / prohra (%)
I - III 0
IV 1 / 1
V 2 / 2
VI 3 / 3
VII 5 / 4
VIII 10 / 5
IX 20 / 10
X 30 / 15

Nejčastější dotazy

Otázka:Existuje preferenční režim boje pro nově pořízené tanky (vyzkoumané, koupené)?
Odpověď: Nově pořízené stroje, které vstupují do bitvy samostatně (tzn. bez čety), mají větší šanci na to, aby byly na vrcholu seznamu svého týmu. Ovšem toto pravidlo neplatí vždy, pokud totiž server není schopný tuto výhodu poskytnout ze seznamu vozidel ve frontě, jedná s takovým vozidlem stejně jako s jinými. Tento režim preferenčního MM na topu platí pro prvních 20 bitev.

Otázka: Mají prémiové vozy přednost před tím, než se dostanou na vrchol seznamu týmů?
Odpověď: Ne, prémiové vozy nemá jiné výhody, než je zvýšený výdělek a snížené náklady na opravu. Některé prémiové tanky mají preferenční MM bitvy, ovšem to je u každého takového vozidla uvedeno.
Preferenční Matchmaking

Otázka: V jakém bodě se vybírá mapa? Před nebo po založení týmu?
Odpověď:Vylepšený matchmaker snižuje novou logikou počet nevhodných map. Analyzuje mapy, na kterých tankisté z dvou nově vytvořených týmů hráli za posledních 10 bitev. Pak je umístí na mapu, kterou nikdo z nich v několika posledních relacích neviděl.
Tato nová logika rotace map je platná pro mapy používané ve standardním režimu (náhodné bitvy). Útok a střetnutí se hrají pouze na omezeném počtu map. Pokud je tedy máte zaškrtnuté, mapy se budou opakovat častěji.

Otázka: Proč matchmaker vytváří tolik bitev stejné úrovně a tak málo bitev se šablonou 3-5-7?
Odpověď: Statisticky tomu tak není – počet bitev podle šablony 3-5-7 je a vždy byl vyšší než počet bitev o jedné nebo dvou úrovních. Více než 65 % všech bitev bojovaných ve vozidlech VI.–X. úrovně se odehraje v rámci šablony 3-5-7, přibližně 25 % představují bitvy dvou úrovní a pouze 10 % bitev představují bitvy jedné úrovně.

Otázka: Tři samohybná děla na tým – je to normální?
Odpověď: Je to stále přijatelné. Počet bitev se třemi samohybnými děly není nadměrně vysoký, činí přibližně 11 %.

Otázka: Jak je možné, že jeden z týmů má samohybné dělo nebo lehký tank, když ten druhý ne?
Odpověď: Před vydáním aktualizace 9.18 jsme vydali řadu článků o logice nového tvůrce bitev (Matchmaker). Ve zkratce: tvůrce bitev se pokouší sestavit týmy a brát přitom v úvahu počet stíhačů tanků, lehkých tanků, samohybných děl a také hráčů v četě. Pokud však vytváření týmů trvá příliš dlouho, neshoda jednoho vozidla těchto typů je povolena. Jinými slovy: bitvy, ve kterých má jeden tým lehký tank nebo samohybné dělo, zatímco druhý ne, odpovídají logice tvůrce bitev, ale jsou méně „férové“, než by se nám líbilo. Z toho důvodu jsme před nějakou dobou vylepšili matchmaker a zpřesnili kritéria sestavování týmu. Výsledkem je, že se snížil počet bitev, kde se neshoduje počet samohybných děl, stíhačů tanků, lehkých tanků a hráčů v četě.

Otázka: Jak je to s četami stejné úrovně?
Odpověď: Zůstanou takové, jaké jsou. Existuje k tomu mnoho důvodů, ale tady najdete dva nejdůležitější:

 • Zaprvé, čety stejné úrovně jsou pro týmy férovější. Nikdo už tak nebude od samotného začátku bitvy v nevýhodě, protože je někdo jiný vtipálek.
 • Zadruhé, bitvy jedné úrovně významně snižují množství práce pro nového tvůrce bitev. Bez nich by bylo vytváření rovnocenných bitev dle šablony 3-5-7 dost těžké.
Kategorie: