Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty
V jiných jazycích

Posádka

Přejít na: navigace, hledání
crewIconUSA.png

Vozidla ve World of Tanks mohou na bojiště jen s kompletní posádkou. Posádka ovládá vozidlo na základě příkazů hráče. Počet členů tanku záleží na typu vozidla. Minimální počet členů tvořící kompletní posádku jsou 2 členové, ten maximální pak dosahuje počtu 6 tankistů. Členové posádky zastávají jednu z pěti určených rolí, respektive Hlavních kvalifikací v rámci vozidla. Těmi rolemi jsou: Velitel, Střelec, Řidič, Radista a Nabíječ.

Stejně jako samotná vozidla, tak i posádka vytváří, resp. shromažďuje zkušenosti za každou bitvu, které se účastní. U každého člena posádky je veden tzv. Osobní záznam, kde najdete jejich bojové statistiky, získané medaile, úroveň výcviku, kvalifikace, dosaženou úroveň schopností (neboli skillů) anebo specializací (neboli perků). Kredity nebo zlaťáky mohou být použity na okamžité zvýšení úrovně výcviku hlavní kvalifikace. Při použití kreditů se člen posádky dostane až na 75%, při použití zlaťáků pak na 100%. Kredity nebo zlaťáky nemohou být použity na dosažení vyšší úrovně výcviku u schopností nebo specializací (souhrnně označované také jako "dovednosti").

Dovednosti každého člena posádky přímo ovlivňují a vylepšují výkon samotného vozidla na bojišti. Pokud je člen posádky vyřazen z boje, výkon vozidla bude omezen zejména v té oblasti, která je ovlivněna jeho hlavní kvalifikací a naučenými dovednostmi na daném vozidle (přestože zbývající tankisté dočasně zastanou jeho roli, tak jej nezastanou na takové úrovni, která by odpovídala dovednostem vyřazeného člena). Například nastane-li situace, kdy je zraněn řidič tanku, tak to má za následek, že je sníženo zrychlení, rychlost a samotná manévrovatelnost vozidla. Vzhledem k tomu, že velitel poskytuje bonus k dovednostem ostatních členů posádky, tak v případě jeho zranění dojde k částečnému snížení výkonu zbývající posádky. Rovněž schopnosti nebo specializace, které jsou zastávány vyřazeným tankistou, nebudou v danou chvíli účinné.


V případě ztráty všech členů posádky se vozidlo stává nefunkční, což má stejný následek, jako když je vozidlo zničeno v boji. HP vozidla sice nejsou na nule, ale není žádná posádka, která by ovládala dané vozidlo.

Hlavní kvalifikace

Každý člen posádky zaujímá jednu z pěti jmenovaných kvalifikací uvnitř vozidla. Každá role zahrnuje určitou úlohu. Tyto role se označují jako „hlavní kvalifikace“ člena posádky a zahrnují pozice: Velitele, Střelce, Řidiče, Radistu nebo Nabíječe. Během bitvy je zdraví členů posádky graficky znázorněno v bojovém rozhraní následujícími ikonami. Pokud dojde ke zranění člena posádky, tak příslušná ikona tankisty změní barvu.


CrewJobCommand.png
CrewJobGun.png
CrewJobDrive.png
CrewJobRadio.png
CrewJobLoad.png
Velitel
Střelec
Řidič
Radista
Nabíječ


Hlavní kvalifikace a dovednosti

Úroveň výcviku člena posádky v jeho hlavní kvalifikaci, úroveň jednotlivých nebo všech dosažených schopností a specializací, které souhrnně nazýváme „dovednostmi“ jsou velice důležité, jelikož přímo ovlivňují herní mechaniku celé hry s vozidlem.

Dosažená úroveň v hlavní kvalifikaci a v dovednostech tankisty přímo ovlivňují a vylepšují vlastnosti určitých modulů instalovaných ve vozidle, jejich příslušné ovládání a výkonnostní charakteristiky a tím tedy i celkový výkon vozidla na bojišti. Dále, také ovlivňují rychlost jakou jsou opravovány poškozené moduly vozidla, kolik škod napáchá požár vozidla, zda tento požár bude uhašen dříve, než vážně poškodí vozidlo nebo jej dokonce zcela zničí. Nesmíme opomenout ani ten fakt, že rovněž ovlivňují efektivitu maskování vozidla, která slouží ke skrytí vozidla před nepřáteli a zabraňuje jeho odhalení.


CrewRoleCommander.png
   Velitel
Hlavním úkolem velitele je odhalování nepřátelských vozidel. Úroveň výcviku velitele přímo ovlivňuje dohled. Čím vyšší úrovně velitel dosahuje, tím větší je vzdálenost, na jakou je možné odhalit nepřátelské vozidlo. Velitel také dává určitý bonus všem ostatním členům posádky vozidla; resp. 10% z velitelovy hlavní kvalifikace.


CrewRoleGunner.png
   Střelec
Střelcův hlavní úkol ve vozidle je ovládání děla, tedy míření a střelba. Úroveň výcviku střelce přímo ovlivňuje rychlost zaměření nepřátelských vozidel. Dále přesnost každého vystřelené střely a nakonec rychlost otáčení věže. Čím více je střelec zkušený, tím lepších střeleckých výkonů ve hře dosáhne.


CrewRoleDriver.png
   Řidič
Hlavním úkolem řidiče je řízení a ovládání bojového vozidla. Úroveň výcviku řidiče přímo ovlivňuje mobilitu a manévrovatelnost vozidla, zahrnující zrychlení vozidla, jeho maximální rychlost, odpor terénu a otáčení podvozku. Čím zkušenějšího řidiče ve vozidle máte, tím lepší manévrovatelnosti na bojišti bude vozidlo dosahovat.


CrewRoleRadioman.png
   Radista
Radistův hlavní úkol v bitvě je komunikace s ostatními spojenci v týmu. Úroveň výcviku radisty přímo ovlivňuje dosah rádia vozidla (někdy také nazýváno jako dosah signálu, dosah rádiové frekvence, dosti se setkáte rovněž s pojmem v aj "signal range"). Vozidlo může komunikovat s kterýmkoli spojeneckým vozidlem, pokud se jejich dosahy rádií překrývají. Kterékoli vozidlo (ať přátelské, nebo nepřátelské), jenž je odhaleno vaším spojencem a tento spojenec je zároveň v dosahu rádia, tak pak pozice tohoto vozidla bude oznámena a tato pozice se objeví na mini-mapě. Povědomí o rozmístění vozidel může být rozhodující výhodou v boji. Čím vyšší úrovně radista dosahuje, tím větší je vzdálenost, na kterou může vaše vozidlo komunikovat se spojenci a díky tomu poskytovat informace o poloze nepřátelských vozidel.


CrewRoleLoader.png
   Nabíječ
Primární úkol nabíječe je nabíjení hlavní zbraně vozidla. Úroveň výcviku nabíječe přímo ovlivňuje, jak rychle bude dělo připraveno k dalšímu výstřelu, a tedy čím zkušenější nabíječ je, tím rychleji dojde k nabití pro další výstřel.


Vícenásobné role

Některá vozidla, především velkorážní dělostřelectvo a stíhače tanků, mohou pro své fungování vyžadovat posádku o 6 členech zahrnující druhého nabíječe. Střední tank M2 Medium rovněž vyžaduje posádku o 6 členech, dva z nich jsou radisté. Těžký tank T1 Heavy a M6, každý z těchto tanků obsahuje posádku o 6 členech čítající dva střelce. Přínosem vícenásobné role je to, že pokud dojde k vyřazení jednoho ze dvou vícenásobných členů posádky, tank může pokračovat v boji, sice na 50% výkonu, ale je to stále lepší, než na 0%. Rovněž další výhodou je, že dva členové zastávající stejnou roli přinášejí tanku více schopností nebo specializací.

Jiná vozidla obsahují posádku, která se skládá jen ze 2, 3, nebo 4 členů posádky, tedy méně, než je 5 Hlavních kvalifikací. Malé lehké tanky čítající posádku jen o 2 členech jsou obvykle složeny z velitele a řidiče. V těchto případech herní mechanika vyžaduje, aby člen posádky zastával více rolí najednou. Například, v tanku MS-1, Velitel také zastává roli střelce, radisty a nabíječe, zatímco řidič to má lehčí, ten jen řídí. Přestože někteří členové posádek zastávají více rolí najednou, tak disponují jen jednou hlavní kvalifikací, což je znázorněno první, nebo nejvíce vlevo umístěnou ikonou. V případě již zmíněného MS-1, pokud je velitel vyřazen z boje, utrpí výkonnost vozidla v těch ohledech, které jsou ovlivněny těmi 4 rolemi, které daný velitel zastával.

Správa posádky

Kasárna je místo, kde hráči mohou najít všechny své členy posádek, ať už jsou členové ve vozidle v garáži nebo vyčkávají v kasárnách. Vlevo na úvodní obrazovce garáže, mohou hráči vidět členy posádky, kteří jsou umístěni ve vozidle, které je zrovna vybráno v hlavním náhledu garáže.

Co nabízí garáž a kasárna

Záložka pro vstup do kasáren je umístěna na úvodní obrazovce garáže nahoře vlevo. Hráči začínají s 16 lůžky v kasárnách, počet lůžek je možné navýšit. Cena navýšení o dalších 16 lůžek stojí 300 zlaťáků. Možnost rozšíření kasáren najdete po otevření záložky "Kasárna", kde nad seznamem členů posádky najdete možnost „+16 Rozšíření kasáren.“ Jen ti členové posádky, kteří nejsou umístěni v tanku, zabírají místo v kasárnách. Tankisté, kteří jsou ve vozidlech, jsou rovněž zobrazení v seznamu kasárny, ale nezabírají v ní místo. Pomocí filtrů nacházejících se vlevo v okně s možnostmi ovládání kasáren, může hráč třídit členy posádky podle jejich národnosti, specializace podle typu vozidla, hlavní kvalifikace a současného umístění členů posádky (zdali jsou umístěni ve vozidle nebo ne, apod.).

Pokud v náhledu garáže umístíte kurzor na člena posádky, objeví se bližší informace o daném takistovi. Levé kliknutí myší na člena posádky ve vozidle, zobrazí malé vyskakovací okno, které nabídne zobrazení "Osobního záznamu" tankisty, dále jeho nahrazení 1) novým rekrutem nebo 2) jiným tankistou nacházejícím se zrovna v kasárnách, který však disponuje stejnou hlavní kvalifikací, stejně jako člen posádky, na kterého jsme klikli. Zato pravé kliknutí na tankistu otevře rovněž malé vyskakovací okno, které hráči nabídne 1) otevření osobního záznamu nebo 2) poslání vybraného člena do kasáren.

Osobní záznam

Hráči mohou prozkoumat "Osobní složku" tankisty pravým kliknutím na ikonu člena posádky v kasárnách nebo v hlavním zobrazení garáže při vybrání daného vozidla, po kliknutí na vybraného člena a vybrání možnosti "Osobní záznam". Na levé straně okénka, které se otevře, hráči mohou najít základní informace o tankistovi, zahrnující:

 • Obrázek znázorňující vzhled člena posádky, jeho hodnost a celé jeho jméno.
 • Název vozidla, ve kterém se tankista nachází (pokud je umístěn ve vozidle).
 • Jeho hlavní kvalifikaci, kterou v daném vozidle vykonává.
 • Úroveň výcviku v hlavní kvalifikaci zobrazenou v procentech.
 • Velikost přidaného bonusu v procentech k hlavní kvalifikaci, mající vliv na konečnou úroveň hlavní kvalifikace.
 • Název vozidla, v jehož ovládání je tankista trénován/vytrénován.
 • Přidělené schopnosti a specializace, ve kterých je člen vytrénován na 100% nebo pokud není, tak úroveň výcviku v dané dovednosti zobrazenou v procentech.

Na pravé straně okénka s osobním záznamem se nalézají 4 záložky. Vybrání jedné z nich, otevře podokno pod touto záložkou zobrazující dodatečné informace o členu posádky, zahrnující:

 • Služební záznam: – zobrazuje informace zahrnující počet bitev, kterých se tankista účastnil a vyznamenání, která obdržel během své služby. Počet bitev a vyznamenání zůstávají, i když je člen přeškolen a poslán na jiné vozidlo. V okně rovněž najdete množství zkušeností a předpokládaný počet bitev potřebný pro zlepšení schopností nebo specializací až do 100%.
 • Výcvik: – zobrazující informace o 1) zvýšení úrovně výcviku v hlavní kvalifikaci pro aktuální vozidlo nebo 2) možnost přeškolení pro jiný typ vozidla dříve, než tankistu pošlete na jiné vozidlo. Více najdete v části Přeškolení.
 • Dovednosti: – zde najdete informace o schopnostech a specializacích, které je možné aktuálně vybrat pro daného člena posádky. Když je tankista připraven pro trénování schopností/specializací, objeví se možnost, která dovolí zahájení výcviku tankisty. Více se dočtete v schopnostech a specializacích.
 • Osobní data: – zde je vyobrazena reálná podoba člena posádky, jeho jméno a příjmení. V tomto okénku mohou hráči rovněž měnit jak vzhled tankisty, tak i jeho celé jméno předem nadefinovanými jmény a tvářemi za cenu 50 zlaťáků.

Noví rekruti, přesuny posádky, propuštění ze služby

 • Noví rekruti: nového člena posádky můžete rekrutovat kdykoli. Rekruti jsou náhodně generováni a přijdou společně s předem nastavenou hlavní kvalifikací pro dané vozidlo, které mu hráč předem určil.
 • Přesun zkušeného tankisty na jiné vozidlo: členové posádky mohou být kdykoli přesunuti z jednoho vozidla na jiné, pokud jsou přesunuti do stejné role, kterou zastávali na předchozím vozidle a nové vozidlo patří ke stejnému národu, jako to vozidlo, ze kterého byl tankista přesunut. Člen posádky bude vyžadovat přetrénování na nový typ vozidla (přestože jej přesunete na stejný typ, například ze středního tanku na jiný střední, a nejedná-li se o prémiové vozidlo, tak tankistu bude nutné přetrénovat, aby mohl plně využívat své dosažené úrovně výcviku v hlavní kvalifikaci a své získané dovednosti). Více však k tomuto tématu v následující části.
 • Propuštění: tankisté mohou být kdykoli propuštění ze své služby. Pamatujte, že propuštění členů posádky je nevratné. Jen v případě, že mají dostatek zkušeností, aby se naučili jednu schopnost nebo specializaci, nebo už nějakou schopností či specializací disponují, pak je možné propuštěného člena obnovit, ale jen ve lhůtě 32 dnů, po uplynutí této lhůty je proces nevratný. Poté je vše, co se tankista naučil a čeho dosáhl, navždy ztraceno. Člena posádky můžete propustit: 1) je-li ve vozidle, otevřením jeho osobního záznamu, kde najdete ve vyskakovacím okně vlevo dole možnost „Propustit“, 2) nebo pokud se tankista nachází v kasárnách, pak možnost „Propustit“ najdete hned vedle jeho ikony vpravo v seznamu členů obývajících kasárny.

Pozor! Obnovit členy posádky můžete zdarma - během dalších 2 dnů po propuštění nebo za 60 000 - během dalších 30 dnů. Limit propuštěných členů je na toto období 100 lůžek. Když dosáhnete limitu, dostanete možnost smazat prvního propuštěného člena posádky za dané období a nahradit ho jiným členem, kterého právě propouštíte.

Výcvik a Přeškolení Hlavní kvalifikace

Bez ohledu na to, zda hráč verbuje nového tankistu či celou posádku najednou pro dané vozidlo, nebo přeškoluje stávající posádku či jednotlivého člena posádky pro jiné vozidlo, tak se hráč vždy setká se sérii ikon představující 3 možnosti volby výběru úrovně výcviku v hlavní kvalifikaci (ať se jedná o přeškolení či verbování nového člena). Těmi třemi možnostmi jsou:

CrewTrainingTankAcademy.png
CrewTrainingRegimentalSchool.png
CrewTrainingRapidCourses.png
Tanková akademie
Posádkový výcvik
Rychlokurz

Možnosti pro vybrání Úrovně výcviku nového rekruta v jeho Hlavní kvalifikaci

 • Tanková akademie: za 200 zlaťáků může hráč naverbovat nového tankistu, kdy daný tankista bude okamžitě po naverbování disponovat 100% úrovně výcviku v hlavní kvalifikaci. Což automaticky odemkne možnost vybrání trénování člena v jeho první dovednosti, tedy schopnosti nebo specializaci.
 • Posádkový výcvik: tento stupeň výcviku stojí 20.000 kreditů a za tuto sumu hráč dostane tankistu na úrovni 75% hlavního výcviku pro dané vozidlo. V tomto případě není možné vybrat pro člena posádky schopnost či specializaci, tato možnost nastane až po dosažení 100% výcviku, na kterou se tankista dostane postupně účastí v bitvách.
 • Rychlokurz: tato možnost je zdarma a hráč dostane rekruta na 50% úrovni hlavního výcviku. Rovněž i v tomto případě není možné vybrat pro člena posádky schopnost či specializaci, tato možnost nastane až po dosažení 100% výcviku, na kterou se tankista dostane postupně účastí v bitvách.

Možnosti Přeškolení tankisty pro přesun na jiné vozidlo

 • Tanková akademie: za cenu 200 zlaťáků může hráč přeškolit člena posádky na 100% úroveň výcviku v hlavní kvalifikaci pro jiné vozidlo. Nedisponuje-li tankista naučenou specializací, tak výběrem tankové akademie dostane hráč možnost výběru první dovednosti pro přeškoleného tankistu. Pokud člen posádky naopak disponuje naučenou specializací na určité úrovni a hráč vybere při přeškolení na jiné vozidlo právě možnost tankové akademie, tak dosažená úroveň dovednosti zůstane zachována bez jakéhokoli postihu.
 • Posádkový výcvik: cena této možnosti činí 20.000 kreditů. Pokud hráč zvolí právě tuto možnost, pak tankista obdrží buďto výchozí úroveň hlavní kvalifikace odpovídající 75% nebo ekvivalent a to až do výše 90% své předchozí úrovně výcviku v hlavní kvalifikaci a to v případě, že se jedná o přeškolení na stejný typ vozidla, tedy například z TD na jiné TD. Vždy je automaticky vybrána ta hodnota, která je v daném okamžiku vyšší. Pokud je tankista přeškolen na jiný typ vozidla, dejme tomu z TD na SPG, pak obdrží buďto výchozí úroveň ve výši 75% hlavní kvalifikace nebo ekvivalent až do výše 80% své předchozí úrovně výcviku v hlavní kvalifikaci. V případě posádkového výcviku tedy hráč nebude mít možnost okamžitého výběru dovednosti pro člena posádky a bude muset počkat, až tankista dosáhne 100% úrovně výcviku v hlavní kvalifikaci účastí v bojích.
 • Rychlokurz: je zdarma. Pokud hráč zvolí právě tuto možnost, pak tankista obdrží buďto výchozí úroveň hlavní kvalifikace odpovídající 50%, nebo ekvivalent a to až do výše 80% své předchozí úrovně výcviku v hlavní kvalifikaci a to v případě, že se jedná o přeškolení na stejný typ vozidla, tedy například z TD na jiné TD. Vždy je automaticky vybrána ta hodnota, která je v daném okamžiku vyšší. Pokud je tankista přeškolen na jiný typ vozidla, dejme tomu z TD na SPG, pak obdrží buďto výchozí úroveň ve výši 50% hlavní kvalifikace nebo ekvivalent až do výše 60% své předchozího úrovně výcviku v hlavní kvalifikaci. V případě rychlokurzu tedy hráč nebude mít možnost okamžitého výběru dovednosti pro člena posádky a bude muset počkat, až tankista dosáhne 100% úrovně výcviku v hlavní kvalifikaci účastí v bojích.
 • Účinek přeškolení na již existují schopnosti či specializace: Pokud tankista disponuje již naučenou schopností či specializací a dojde k jeho přetrénování možností posádkového výcviku nebo rychlokurzu, pak tankista po přecvičení na jiné vozidlo bude stále disponovat stejnou procentní úrovní dovednosti, jakou disponoval před přeškolením. Ale vzhledem k tomu, že člen posádky při výběru posádkového výcviku nebo rychlokurzu okamžitě nedisponuje hlavní kvalifikací na 100% úrovni, tak jeho dovednost/i budou zobrazeny šedě, nebudou tedy aktivní a během boje nebude docházek k jejich procentuálnímu navyšování do té doby, než tankista dosáhne opět 100% úrovně výcviku v hlavní kvalifikaci. Po dosažení 100% v hlavní kvalifikaci budou dovednosti znovu osvíceny, budou tedy opět aktivní a zkušeností získané v boji budou opět sloužit pro procentuální navyšování dovedností.

Důvody pro přeškolení a přesun členů posádky

Když hráč dokončí výzkum nového vozidla vyšší úrovně a plánujete jeho nákup a prodej starého vozidla, tak téměř vždy se vyplatí před prodejem starého vozidla poslat posádku do kasáren, při nákupu nového vozidla vybrat možnost nákupu bez posádky, a poté poslat starou posádku do nového vozidla a přeškolit ji pro toto vozidlo. To se vyplatí zejména v případech, kdy daná posádka disponuje již naučenými dovednostmi. Pokud chcete tankistu vyškolit na 100% úroveň výcviku v hlavní kvalifikaci, tak to zabere velice mnoho času, zkušeností nebo zlaťáků. Ještě více času to zabere, pokud jej chcete naučit 1, 2 nebo více schopností a specializací. A proto, než vynakládat další velké investice do trénování nové posádky, tak je lepší ponechání si tu ze starého vozidla a přeškolit jí na nové vozidlo. Čím zkušenější posádku ve vozidle máte, tím lepších výkonů na bojišti vaše vozidlo dosahuje.

Pokud tedy člen posádky má naučeny nějaké dovednosti nebo je v průběhu učení dovedností a dosahuje tedy jisté úrovně v procentech, není dobrou volbou jej propustit a to i v případě, že si musíte dokoupit lůžka v kasárnách, abyste tankistu mohli využít někdy v budoucnu. Čerstvý rekrut, přestože jej vyškolíte na 100% v jeho hlavní kvalifikaci za zlaťáky, tak vždy bude začínat svou první dovednost na 0%. Vzhledem k tomu, že specializace jsou zachovány i po přeškolení, tak je vždy dobré si ponechat původní členy posádky mající nějakou dovednost a přeškolit je.

Dokonce i když tankista ještě nedisponuje dovednostmi, stále dává smysl jej v určitých případech přeškolit. Tak například, pokud tankista dosáhl více jak 83% úrovně výcviku své hlavní kvalifikace, vybráním možnosti přeškolit jej prostřednictvím posádkového výcviku zanecháte na stále vyšší úrovni výcviku v jeho hlavní kvalifikaci, než je základních 75% u tohoto výcviku. Je lepší se vyhýbat přeškolení mezi jinými typy vozidel, kdy dochází k většímu postihu dosažené předchozí úrovně výcviku v hlavní kvalifikaci (nikoli však u možnosti tankové akademie, kde není žádný postih).

Hodnost tankisty a Ocenění, která získal, jsou prostřednictvím přeškolení uchovány. Proto můžete dále rozvíjet vojenskou kariéru daného tankisty, přestože hodnost a ocenění nemají vliv na výkon samotného tankisty.

Schopnosti a specializace

Schopnosti a specializace jsou dodatečné Dovednosti, které se tankisté mohou naučit nad rámec své hlavní kvalifikace. Tyto dovednosti je možné u členů posádky volit až po dosažení 100% Úrovně výcviku,jejich hlavní kvalifikace. Když nastane takový okamžik, objeví se ve vybraném vozidle v garáži na panelu pod jménem tankisty malá ikona, která má ve vyobrazení plus New_skill_small.png, která indikuje, že tankista je připraven na výcvik nové specializace. Kliknutí na ikonu plusu se dostanete do nabídky schopností a specializací, které jsou dostupné pro daného člena posádky. Před vybraním určité dovednosti zvažte klady a zápory dostupných možností a rovněž se nejdříve zamyslete nad daným vozidlem a stylem vaší hry. Níže v uvedených tabulkách najdete podrobné informace ke každé dostupné schopnosti a specializaci, které vám popíší, v jakém ohledu se tankista zlepší. Při zvažovaní, jakou volbu nakonec vyberete, nezapomeňte na fakt, že schopnosti a specializace se od sebe odlišují v následujících skutečnostech:

 • Schopnosti se stávají aktivními ihned po jejich vybrání. Účinek Schopnosti se s její úrovní zvyšuje. Tedy pokud úroveň výcviku v dané schopnosti dosahuje hodnoty 45%, pak i účinnost schopnosti odpovídá této hodnotě.
 • Specializace jsou účinné až po dosažení 100% úrovně výcviku pro danou specializaci. Pak daná specializace dává 100% své účinnosti. Pokud tedy tankista nedosahuje této úrovně, specializace není aktivní a nijak nezasahuje do hry.

Poté, co si hráč vybere schopnost nebo specializaci, tak se objeví nová ikona představující danou dovednost a nahrazující původní ikonu s plusem v panelu tankisty. Vedle této nové ikony se objeví hodnota v procentech představující dosavadní dosaženou hodnotu úrovně výcviku pro danou dovednost. Schopnosti se v panelu tankisty objevují jako světlá ikonka, což představuje, že schopnost je aktivní. Naopak specializace, dokud u ní není dosaženo 100%, tak je v panelu tankisty zobrazena tmavě šedě, což znázorňuje, že daná specializace aktivní ještě není.

Člen posádky může byt současně trénován jen v jedné dovednosti. Až po dosažení 100% se objeví nová ikona s plusem New_skill_small.png, a pak je možné vybrat druhou dovednost, ve které se tankista bude trénovat. Množství potřebných zkušeností pro vycvičení další dovednosti se po každé zdvojnásobuje, takže dožení všech dostupných dovedností pro daného tankistu je extrémně obtížné. Podrobné informace o tom, jak se zkušenosti využívají pro zvyšování úrovně výcviku v dovednostech, naleznete v části "Úroveň výcviku".

Schopnosti

Ikona Skill Název Kdo se ji může naučit Popis
Repair.png Opravy Všichni Tato schopnost zrychluje opravy poškozených nebo zničených modulů ve vozidle. Schopnost se sčítá společně s účinkem instalovaných nástrojů, což je součást výbavy, kterou lze instalovat na tank. Čím vyšší úrovně vozidlo dosahuje, tím rychleji probíhají opravy modulů v tanku. Oprava poškozených částí tanku začíná v okamžiku, kdy je daný modul poškozen. Tato schopnost je jednou ze společných dovedností, což znamená, že se ji mohou naučit všichni členové posádky. Celkový bonus k rychlosti Oprav je zprůměrován, pokud tedy vlastníte vozidlo o počtu 4 členů, jeden člen disponuje opravami na 80%, ale ostatní tuto schopnost ještě nemají naučenou, pak celkový bonus k rychlosti oprav se vypočítá následovně: (80%+0%+0%+0%)/4, tedy 80% děleno 4 je rovno 20%, což je výsledná hodnota bonusu pro rychlost oprav daného vozidla. Pro představu, pokud všichni členové posádky disponují touto schopností na 100%, pak rychlost oprav daného tanku se zrychlí zhruba o polovinu (detailní informace bohužel nejsou k dispozici).

Rychlá oprava je nezbytná pro efektivní nasazení vozidla, jelikož umožňuje co nejdříve zprovoznit vyřazené moduly. To je nezbytné např. pro tanky spoléhající se na rychlost, nebo těžké tanky, kde základní hodnota rychlosti oprav je velice pomalá.
FireFighting.png Hašení Všichni Tato schopnost zrychluje hašení vozidla, když se s ním dostanete do této nezáviděníhodné situace. Hašení započne okamžitě, jakmile vozidlo začne hořet. Čím vyšší úrovně vozidlo dosahuje, tím rychleji probíhá hašení požáru a vozidlo dostane méně poškození za každou započatou vteřinu požáru. Schopnost hašení neredukuje pravděpodobnost požáru při zásahu. Tato schopnost je jednou ze společných dovedností, což znamená, že se ji mohou naučit všichni členové posádky. Celkový bonus k rychlosti hašení je zprůměrován, pokud tedy vlastníte vozidlo o počtu 4 členů, jeden člen disponuje hašením na 80%, ale ostatní tuto schopnost ještě nemají naučenou, pak celkový bonus k rychlosti hašení se vypočítá následovně: (80%+0%+0%+0%)/4, tedy 80% děleno 4 je rovno 20%, což je výsledná hodnota bonusu pro rychlost hašení daného vozidla.

Schopnost hašení je více přínosná pro velká vozidla, která dokážou obdržet více zásahů vzhledem k jejich celkové výdrži, než budou úplně zničena. Avšak koupení manuálního nebo automatického hasícího přístroje je efektivnější pro zastavení požáru vzhledem k rychlosti uhašení požáru, kterou poskytují tyto spotřební doplňky, než dojde k jeho rozšíření a poničení více modulů.
Camouflage.png Maskování Všichni Tato schopnost zlepšuje celkové maskování vozidla na bojišti a tím zvyšuje šanci vyhnutí se detekci nepřátelskými vozidly. Čím vyšší úrovně posádka dosahuje, tím menší je šance na odhalení vozidla nepřítelem, a aby vás nepřítel odhalil, bude se muset k vám více přiblížit. Celková maskovací schopnost vozidla se se sčítá společně s účinkem instalované maskovací sítě, což je součást výbavy, kterou lze instalovat na tank. Ale pozor, maskovací síť se stává aktivní po pár sekundách (konkrétně 3s), kdy vozidlo není v pohybu. Tato schopnost je jednou ze společných dovedností, což znamená, že se ji mohou naučit všichni členové posádky. Celkový bonus k maskování vozidla je zprůměrován, pokud tedy vlastníte vozidlo o počtu 4 členů, jeden člen disponuje maskováním na 80%, ale ostatní tuto schopnost ještě nemají naučenou, pak celkový bonus k maskování se vypočítá následovně: (80%+0%+0%+0%)/4, tedy 80% děleno 4 je rovno 20%, což je výsledná hodnota bonusu maskování daného vozidla.

Tuto schopnost nejvíce využijí stíhače tanků, dělostřelectvo na nižších úrovních a scouti. Schopnost maskování je vždy aktivní a celkový efekt je dán i vlastní kamufláží daného vozidla. Na tamto odkazu se můžete podívat na celkové hodnoty maskování pro daná vozidla.
Commander_tutor.png Profesor Velitel Za každé 1%, které velitel získá v této schopnosti, členové posádky (vyjma ovšem velitele) získají dodatečnou hodnotu 0,1% k získaným zkušenostem na konci bitvy, až do maxima 10%, kdy schopnost profesora má velitel vytrénovanou na 100%. Pokud se velitelova schopnost zvýší během boje, těží z toho i členové posádky.

Schopnost je vhodné mít na jakémkoli tanku, se kterým plánujete hrát a chcete si jej ponechat.
Commander_eagleEye.png Ostříží zrak Velitel Schopnost ostříží zrak u velitele postupně zvyšuje dohled vozidla na bojišti. Za každé dosažené 1% této velitelovy schopnosti je přidáno 0,02% k dohledu vozidla až po dosažení maximální hodnoty 2% při dosažení 100% úrovně výcviku u ostřížího zraku. Kromě toho, ale jen v případě, kdy dojde k poškození pozorovacího periskopu, je bonus k dohledu vozidla zvýšen z 0,02% na 0,2% za každé dosažené 1% úrovně výcviku ostřížího zraku, maximálně je dohled zvýšen při 100% úrovně výcviku o 20%, ale znovu opakujeme, jen po dobu trvání poškození periskopu. Účinek této schopnosti se sčítá s účinkem schopnosti radisty - prostorové představivosti nebo také společně s účinkem vybavení Binokulárního dalekohledu nebo Skládané optiky.
Commander_universalist.png Všeuměl Velitel Schopnost Všeuměl dává veliteli možnost zastoupit jakéhokoli zraněného, nebo zabitého člena posádky. Zastoupení začíná okamžitě po vyřazení člena posádky, ale je limitováno dosaženou úrovní výcviku schopnosti Všeuměla vynásobenou 0,5% (maximálně však 50%) u prvního vyřazeného člena posádky. Pokud jsou vyřazeni další členové, je účinek schopnosti rovnoměrně rozdělen mezi další vyřazené. Tedy pokud velitel dosáhl 100% této schopnosti, pak roli prvního vyřazeného člena zastoupí na 50%, pokud však dojde ke ztrátě druhého člena, tak obě role bude vykonávat na 25%.

Tato schopnost je užitečná pro velká vozidla, u kterých se dá předpokládat, že budou dostávat velké množství poškození, které je nebezpečné pro posádku. Ale pořízení malé nebo velké lékárničky je obecně lepší volbou.
Gunner_gunsmith.png Zbrojíř Střelec Tato schopnost pomáhá střelci zvýšit přesnost poškozeného děla (u poškozeného děla dochází ke snížení přesnosti). Schopnost je jako ostatní schopnosti postupná, tedy je aktivní již po naučení a díky tomu za každé 1% získané v této schopnosti střelec redukuje postih poškozeného děla o 0,2%, maximum je snížení postihu o 20% při dosažení 100% úrovně výcviku schopnosti Zbrojíře. Efekt této schopnosti se sčítá společně s Vertikálním stabilizátorem, který můžete najít v nabídce vybavení pro dané vozidlo. Pokud se na vozidle nacházejí dva střelci, uplatňuje se vždy pouze hodnota jednoho střelce, a to ta vyšší. A proto je zbytečné mít tuto schopnost u obou střelců.
Gunner_smoothTurret.png Jemné míření Střelec Jemné míření dává střelci tu schopnost, kdy je schopen redukovat postih přesnosti a rozptylu střel během otáčení věže. Schopnost je postupná, tedy za každé dosažené 1% úrovně výcviku střelec snižuje postih o 0.075%, maximem je tedy snížení postihu o 7,5%, když je schopnost vytrénována na 100%. Ačkoli tato schopnost není nejnutnější schopností pro vozidla bez věže, tak se i přesto se její efekt aplikuje na bezvěžová vozidla. Efekt této schopnosti se sčítá společně s instalovaným Vertikálním stabilizátorem. Není vhodné, aby schopností disponovali (v případě vozidla se dvěma střelci) oba střelci, vzhledem k tomu, že se uplatňuje jen jedna a to vyšší dosažená hodnota této schopnosti.

Jemné míření se hodí primárně na vozidla, která jsou rychlá, jejich herní styl využíváte při obtáčení nepřátelských vozidel, dostání se jim do boků (známo také jako flankování), nebo při metodě „vykoukni a vystřel“ (známé mezi hráči jako peek-a-boo). Pro upřesnění, Jemné míření zlepšuje přesnost střel během otáčení věže a schopnost Klidná jízda má výsledek stejný, jen její účinek nastává při pohybu podvozku vozidla, tedy při jízdě a při otáčení korby. Obě zmíněné schopnosti jsou nejužitečnější pro střední tanky nebo pro hráče, kteří rádi střílejí za pohybu.
Driver_virtuoso.png Profík Řidič Schopnost Profík zvyšuje rychlost otáčení korby. Schopnost je postupná a za každé dosažené 1% této schopnosti je zvýšeno otáčení podvozku o 0,05% až po dosažení maximální hodnoty 5% při dosažení 100% úrovně výcviku u této schopnosti. Schopnost se sčítá společně s vybavením jménem "Rozšíření tankových pásů" nebo zakoupením následujících spotřebních doplňků: Olej, Kvalitní olej, Odstranění omezovače výkonu, 105oktanový benzín a 100oktanový benzín.

Vhodné pro vozidla, která se neotáčejí moc rychle, například (např.: Pz.Kpfw. II Luchs). Také vhodné pro těžké tanky, které se otáčejí velmi pomalu, například tanky z linie KV. A rovněž velmi vhodné pro bezvěžová vozidla, jako je většina stíhačů tanků nebo artilerie.
Driver_smoothDriving.png Klidná jízda Řidič Pokud jste řidiče naučili Klidnou jízdu, tak tato schopnost umožňuje redukovat postih přesnosti a rozptylu střel během jízdy. Schopnost je postupná, tedy za každé dosažené 1% úrovně výcviku řidič snižuje postih o 0.04%, maximem je tedy snížení postihu o 4%, když je schopnost vytrénována na 100%. Účinek této schopnosti se sčítá společně s účinkem Vertikálního stabilizátoru.

Klidná jízda se hodí primárně na vozidla, která jsou rychlá, jejich herní styl využíváte při obtáčení nepřátelských vozidel, dostání se jim do boků (známo také jako flankování), nebo při metodě „vykoukni a vystřel“ (známé mezi hráči jako peek-a-boo). Pro upřesnění, Klidná jízda zlepšuje přesnost střel během pohybu vozidla a schopnost Jemné míření má výsledek stejný, jen její účinek nastává při otáčení věže. Obě zmíněné schopnosti jsou nejužitečnější pro střední tanky nebo pro hráče, kteří rádi střílejí za pohybu.
Driver_badRoadsKing.png Král bažin Řidič Tato schopnost pomáhá řidiči snížit postih při jízdě na mokrém, měkkém nebo jiném terénu, který není silnicí. Na mokrém nebo měkkém terénu je schopnost postupná, a tak za každé dosažené 1% v této schopnosti je přidáno 0,1% k snížení postihu až po dosažení maximální hodnoty 10% při dosažení 100% úrovně výcviku u této schopnosti. Schopnost nijak neovlivňuje jízdu po cestách, vydlážděných plochách nebo asfaltu. Při jízdě na jiném terénu, než který byl již zmíněn se schopnost rovněž projevuje jako postupná, a tak za každé dosažené 1% v této schopnosti je přidáno 0,025% k snížení postihu až po dosažení maximální hodnoty 2,5% při dosažení 100% úrovně výcviku u této schopnosti. Účinek Krále bažin se sčítá společně s instalací Rozšíření tankových pásů.

Primárně tato schopnost je využitelná u tanků, které se spoléhají na svou rychlost (například lehké tanky při aktivním odhalování), ale také tato schopnost může být vhodná pro tanky, které jsou pomalé, tak pro zlepšení jejich mobility.
Driver_rammingMaster.png Kontrolovaný náraz Řidič Schopnost Kontrolovaného nárazu pomáhá řidiči snížit utržené poškození při nárazu do vašeho vozidla a zvýšit poškození, které udělíte nárazem za předpokladu, že je vaše vozidlo v pohybu v okamžiku nárazu. Současně tato schopnost nefunguje při srážce spojeneckých vozidel. Schopnost je postupná, takže za každé dosažené 1% v této schopnosti je přidáno 0,15% k zvýšení efektivity schopnosti, až po dosažení maximální hodnoty 15% při dosažení 100% úrovně výcviku u této schopnosti. Účinek Kontrolovaného nárazu se sčítá společně s instalováním Protistřepinové vložky.

Primárně se tato schopnost hodí pro těžké a střední tanky, které disponují vysokými hodnotami předního pancíře s výjimkou nejpomalejších tanků. Rovněž se hodí, pokud jste vyznavači lovu artilerií.
Radioman_inventor.png Spojař Radista Schopnost Spojař pomáhá radistovi prodloužit dosah rádia ve vašem vozidle. Schopnost, stejně jako všechny ostatní je postupná, a tak za každé dosažené 1% v této schopnosti je přidáno 0,2% k zlepšení dosahu rádia až po dosažení maximální hodnoty 20% při dosažení 100% úrovně výcviku u této schopnosti. Máte-li ve vozidle dva radisty, je zbytečné, aby schopností oplývali oba, vzhledem k tomu, že je použit vždy bonus od jednoho z nich a to od toho, který dosahuje větší úrovně výcviku v této schopnosti.

Primárně je tato schopnost určena pro artilerie a průzkumná vozidla.
Radioman_finder.png Prostorová představivost Radista Prostorová představivost pomáhá radistovi zvýšit dohled vozidla. Schopnost je postupná a tedy za každé dosažené 1% v této schopnosti je přidáno 0,03% ke zvýšení dohledu vozidla až po dosažení maximální hodnoty 3% při dosažení 100% úrovně výcviku v této schopnosti. Ani zde se nevyplatí schopnost učit dva radisty, pokud se nacházejí ve vozidle, vždy je využita vyšší úroveň jednoho z nich, schopnost se tedy nesčítá, pokud jí disponují dva radisté v jednom vozidle. Tato schopnost se sčítá s velitelovou schopností Ostříží zrak. Za normálních okolností Prostorová představivost dává vyšší bonus než velitelův Ostříží zrak, ale na rozdíl od Ostřížího zraku neredukuje postih v dohledu v případě poškození pozorovacího periskopu.
Radioman_retransmitter.png Operátor Radista Naučená schopnost Operátor zvyšuje dosah rádia všech spojeneckých vozidel v dosahu vždy za každé 1% úrovně výcviku v této schopnosti se zvýší dosah rádia o 0,1% všech spojeneckých vozidel v dosahu. Maximum je tedy bonus ve výši 10% při dosažení 100% úrovně výcviku v této schopnosti. Schopnost nemá vliv na dosah rádia ve vašem vozidle. U posádek, kde se nacházejí dva radisté je zbytečné, aby schopností disponovali oba, jelikož se započítává jen ta vyšší dosažená úroveň jednoho z nich.


Specializace

Ikona Název Kdo se ji může naučit Popis
Brotherhood.png Bratři ve zbrani Všichni Bratři ve zbrani (také často označováno jako „BIA“ z anglického názvu Brothers in Arms) je specializace, která dává bonus 5% k hlavní kvalifikaci a všem schopnostem a specializacím pro celou posádku. Je účinná jen v případě, kdy celá posádka vozidla disponuje touto specializací na 100%. Specializace je aktivní i když dojde k zranění členů posádky. Specializace je účinnější ve spojení se Zlepšenou Ventilací, Čokoládou, Zvláštním přídělem potravin, Bednou koly a Silnou kávou.
Commander_sixthSense.png Šestý smysl Velitel Šestý smysl dává možnost veliteli zjistit, že vozidlo bylo odhaleno nepřítelem. Velitel rozpozná tuto skutečnost 3 sekundy po odhalení a následně dojde k oznámení jak akustickým signálem, tak nahoře uprostřed obrazovky se zobrazí malá žárovička. Žárovička zmizne po pár vteřinách nezávisle na tom, zdali jste ještě stále odhaleni či nikoli. Rovněž zde není žádný indikátor, který by udával, že jste znovu schování. Šestý smysl se stává účinným po dosažení 100% úrovně výcviku .

Specializace je především vhodná pro stíhače tanků, artilerie a lehké tanky - pasivní průzkumníky.
Commander_expert.png Specialista Velitel Tato specializace umožňuje veliteli rozpoznat po uplynutí 4 sekund poškozené součásti zaměřených nepřátelských vozidel. Ikonka představující poškozený modul bude zobrazena pod zaměřovačem na vozidle. Tato specializace funguje na nepřátelská vozidla, která máte v dohledu. Stává se účinnou, až když velitel dosáhne úrovně výcviku na 100%.

Specializace je doporučená pro stíhače tanků a těžké tanky.
Gunner_sniper.png Kanonýr Střelec Kanonýr zvyšuje o 3% šanci kriticky poškodit součásti nepřátelských vozidel nebo zranit členy posádky. Specializace je účinná, pokud střílíte průbojnou nebo podkaliberní munici (tedy AP, APCR nebo HEAT), nikoli při střelbě výbušnou municí (HE nebo HESH). Stává se účinnou až když střelec dosáhne 100% úrovně výcviku .

Specializace se doporučuje pro stíhače tanků, těžké a střední tanky. Pokud je kombinována se specializací Specialista, pak budete mít představu, do jaké míry specializace funguje.
Gunner_rancorous.png Primární cíl Střelec Specializace Primární cíl umožňuje střelci vidět zaměřené nepřátelské vozidlo (v rozmezí 10 stupňů od vašeho zaměření) o dvě vteřiny déle než je normální čas, během kterého je viditelné nepřátelské vozidlo, dokud se znovu neztratí. Specializace funguje jen v arkádovém pohledu a v odstřelovacím pohledu, nikoli v dělostřeleckém pohledu. Každé spojenecké vozidlo, včetně dělostřelectva, však z této specializace může mít prospěch. Pokud mají specializaci dva střelci, pak funguje efekt jen jednoho z nich, nesčítají se.

Především vhodné pro herní styl alá sniper a v některých případech i pro lehké tanky.
Driver_tidyPerson.png Preventivní údržba Řidič Specializace pomáhá řidiči snižovat 25% možnost vzplanutí motoru díky jeho preventivní údržbě spočívající zamezení průniku provozních kapalin do motorového prostoru. Specializace se sčítá s účinkem automatického hasícího přístroje. Je aktivní po dosažení 100%.
radioman_lastEffort.png Volání po pomstě Radista Tato specializace umožňuje radistovi, který přežil zničení vozidla, ještě dvě sekundy po zničení oznamovat pozice nepřátelských vozidel. Efekt se nesčítá, pokud specializací disponují dva radisté.

Užitečné především pro lehké tanky.
Loader_pedant.png Bezpečné ukládání Nabíječ Bezpečné ukládání munice umožňuje nabíječi zvýšit odolnost bedny s municí díky tomu, že nabíječ jednotlivé granáty od sebe odděluje a ty pak nepřijdou do kontaktu mezi sebou. Odolnost bedny s municí je tím zvýšena o 12,5%. Efekt se nesčítá, pokud specializací disponují dva nabíječi. Efekt Bezpečného ukládání se sčítá pouze s účinkem Mokré bedny s municí, kterou najdete ve výběru vybavení. Specializace se stává aktivní po dosažení 100%.
Loader_desperado.png Zoufalství Nabíječ Zoufalství umožňuje nabíječi zrychlit nabíjení děla o 9.1%, pokud vozidlu zbývá méně než 10% života. Efekt se nesčítá, pokud specializaci umí dva nabíječi, je ji proto zbytečné aplikovat na oba nabíječe v jednom vozidle.

Efekt Zoufalství se sčítá pouze s účinkem Hydraulického nabijáku, který se nachází ve vybavení.

Loader_intuition.png Intuice Nabíječ Intuice vytváří 17% šanci, že nabíječ při požadované změně typu munice již správný náboj použil během aktuálním nabíjení nebo jej už nabil. Intuice funguje bez ohledu na to, zda je již náboj nabit, nebo právě probíhá nabíjení. Pokud se specializace aktivuje během nabíjení, změna granátu nebude mít vliv na aktuální zbývající čas do plného nabití. Nabíjení musí být dokončeno, než může být specializace znovu uplatněna. Stává se účinnou až když nabíječ dosáhne úrovně 100%. Pozor! Pokud ve vozidle jsou dva nabíječi a oba disponují touto schopností, pak v tomto případě se účinek Intuice sčítá a šance na změnu typu munice stoupá na 34%. Poznámka na závěr: funkce této specializace se může aktivovat jen při manuálním požadavku na změnu munice hráčem, samovolně se sama od sebe neaktivuje.Spravování schopností a specializací

Odložení výběru schopnosti nebo specializace
Pokud si nevyberete dovednost jakmile se objeví možnost jejího vybrání, nic se nestane. Tankista nepřestane shromažďovat Zkušenosti. Uložené zkušenosti budou aplikovány, jakmile si vyberete tu správnou schopnost nebo specializaci pro člena posádky. To se hodí v případech, kdy si zakoupíte vozidlo se 100% posádkou a zatím nevíte, jaké dovednosti budou pro dané vozidlo přínosné. Můžete tedy odehrát s vozidlem několik bitev, než si rozmyslíte, jaké dovednosti jsou nejvhodnější. V případě přetrénování posádky na jiný typ vozidla může dojít k poklesu úrovně výcviku hlavní kvalifikace a tedy všechny nově získané zkušenosti jsou plně využity na trénink tankisty v hlavní kvalifikaci, dokud nezíská 100%. Během toho, všechny nabyté dovednosti neklesnou a zůstanou aktivní.

Účinky sekundárních rolí na schopnosti nebo specializace
Některá vozidla vyžadují, aby jeho posádka zastávala sekundární roli k jejich hlavní kvalifikaci. Ve vozidlech vyžadujících jen dva členy posádky, velitele a řidiče, velitel kromě své hlavní kvalifikace zastává rovněž roli střelce, radisty a nabíječe. V takovém případě jsou veliteli k dispozici všechny schopnosti a specializace, které by jinak naležely jen střelci, radistovi nebo nabíječi. Pokud je velitel přesunut na jiné vozidlo, kde již nemusí zastávat sekundární role, tak se jakákoli dovednost získaná v rámci sekundární role stane neaktivní.

Například Leichttraktor, má posádku čítající 3 členy a velitel zastává sekundární role radisty a střelce. Vytrénujete jej schopností dostupnou pouze pro radistu a specializací dostupnou pouze pro střelce. Pokud pak velitele přesunete na tank Pz.Kpfw. II, který má posádku o 3 členech, váš velitel ztratí sekundární roli radisty a rovněž dovednosti spojené právě s touto sekundární rolí. Nicméně si stále zachová sekundární roli střelce, protože zastává tuto roli i v tomto vozidle. Naučené dovednosti radisty však nejsou ztraceny, jsou pouze neaktivní, protože v tomto vozidle roli radisty zastává jiný člen jako svou hlavní kvalifikaci (primární roli). V budoucnu, pokud je někdy velitel přesunut zpět na Leichttraktor, tak dovednosti budou obnoveny na předchozí úroveň.

Obnova schopností a specializací
Můžete obnovit všechny naučené schopnosti a specializace. Tato možnost vám umožní změnit u tankisty jeho dovednosti, bez nutnosti verbování jiného rekruta pro získání nových schopností a specializací. Ve hře jsou dostupné 3 možnosti obnovy:

 • Vybrání možnost obnovy zdarma, má za následek ztrátu 20% získaných celkových zkušeností pro danou schopnost nebo specializaci.
 • Vybrání možnost obnovy za Kredity má za následek ztrátu 10% získaných celkových Zkušeností pro danou schopnost nebo specializaci.
 • Vybrání možnost za cenu 200 zlaťáků nevede k žádné penalizaci a tankistovi zůstanou všechny předešlé zkušenosti.

Vzhledem k tomu, že první dvě možnosti jsou založeny na postihu na celkovou hodnotu získaných zkušeností vztahujících se k schopnostem/specializacím, tak čím více zkušeností vztahujících se k jeho dovednosti tankista získal, tím více jich při obnově ztratí. Nicméně, tyto možnosti se vztahují jen na zkušenosti vztahující se k dovednostem, a postih se nevztahuje na zkušenosti vztahující se k hlavní kvalifikaci. Například, pokud máte tankistu, který dosáhl 100% ve své hlavní kvalifikaci a vybrali jste schopnost (která je zatím na 0%) a okamžitě se rozhodnete ji změnit, tak v případě vybrání možnost obnovy zdarma vás toto rozhodnutí nebude stát žádné zkušenosti.

Nezapomeňte na to, že pro získání dalšího procenta dovednosti je vyžadováno více zkušeností, než to bylo u procenta předchozího. Takže nemůžete jednoduše odečíst 10%, nebo 20% ze současné úrovně výcviku dovednosti. Místo toho musíte určit přesnou sumu zkušeností vztahující se k schopnosti/specializaci a z této sumy teprve odečíst 10%, nebo 20%. Pak teprve podle zbývajících zkušeností schopnosti/specializace můžete vypočíst, jaká bude úroveň dovednosti po snížení.

Například, pokud máte tankistu s výcvikem rovnajícím se 50% v jeho první schopnosti/specializaci, a využijete možnosti obnovení zdarma (20% postih), nesmíte ponížit 50% současného výcviku o 20% postihu. Pokud to uděláte, dostanete 40%, což je špatně (a abyste se dostali i na oněch 40%, nepočítejte to prosím jako 50-20 … ale trojčlenkou, kdy 50% = 100 (jakožto výchozí celek), 1% je x z celku. a vynásobením krát (to x) 20 jste na hodnotě 40% - pozn. překladatele😊). Správně dostanete 45%. Abyste se dostali na 50% výcviku v první dovednosti, je zapotřebí 19,097 bodů zkušeností, pokud odečteme 20%, dostaneme se na 15,227 bodů zkušeností, což je dostatečné, abychom se dostali na 45% úroveň výcviku v první dovednosti. Stejně tak jako u tankisty s první dovedností na 100% a 80% na druhé schopnosti/specializaci (což přijde na 374,765 zkušenostních bodů), který nakonec skončí se 100% u své první dovednosti a 67% u své druhé schopnosti/specializaci se zůstatkem 298.662 zkušenostních bodů, ne tedy 100% u první a 44% u druhé.

Dojde-li k rekvalifikaci člena posádky z jednoho vozidla na jiné, kdy následkem toho dojde k poklesu jejich úrovně výcviku v hlavní kvalifikaci pod 100% (bavíme-li se o přeškolení bez použití zlaťáků), pak dojde k vyresetování jejich dovedností, kdy nejdříve získané volné zkušenosti budou použity na dotrénování na 100% úrovně výcviku v hlavni kvalifikaci a zbývající mohou být použity na výběr schopností/specializací dle vašeho výběru.

Úroveň výcviku

Úroveň výcviku každého člena posádky je postupně zvyšována díky získávání zkušeností (XP) během účasti v bojích. Každý člen posádky obdrží stejnou sumu XP za účast v boji, kterého se jejich vozidlo zúčastnilo. Zvýšenou nebo sníženou o aplikovaný bonus nebo penalizaci. Získané zkušenosti jsou primárně aplikovány do úrovně výcviku hlavní kvalifikace, dokud není dosaženo 100%. Až poté jsou zkušenosti využity pro zvyšování úrovně výcviku první dovednosti, po dosažení 100% jdou XP do druhé, a tak dále.

Nákup zvýšené úrovně výcviku

Hra nenabízí možnost zakoupení zvýšené úrovně výcviku pro schopnosti nebo specializace. Nárůst bodů XP u dovedností probíhá jen získáním bojových zkušeností nebo využitím volných zkušeností.

Zároveň hra nabízí 3 možnosti zakoupení zvýšené úrovně výcviku hlavní kvalifikace pro kteréhokoli tankistu. Zvýšení úrovně lze dosáhnout při náboru nového člena jeho výběrem úrovně výcviku nebo kdykoli využitím přeškolení a vybráním jedné z následujících metod:

 • Rychlokurz: ke zvýšení úrovně výcviku jakéhokoli člena posádky v jeho hlavní kvalifikaci ze základní úrovně 50% původně získané prostřednictvím výcviku nebo přeškolení prostřednictvím rychlokurzu na 100% bude člen posádky potřebovat dodatečnou sumu 95,484 XP. Rychlokurz je základním výchozím bodem v případě výcviku nebo přeškolení pro jakéhokoli člena posádky a stanovuje počáteční výchozí bod úrovně výcviku na 50%. Suma 9.758 XP potřebných k dostání se z 0% na 50% je proto zdarma.
 • Posádkový výcvik: ke zvýšení úrovně výcviku jakéhokoli člena posádky v jeho hlavní kvalifikaci z výchozí úrovně 75% původně získané prostřednictvím výcviku nebo přeškolení prostřednictvím posádkového výcviku na 100% bude člen posádky potřebovat dodatečnou sumu 72,543 XP. Výcvik nebo přeškolení prostřednictvím posádkového výcviku stanoví výchozí úroveň výcviku na úrovni 75%. Zkušenosti potřebné pro dostání se z 50% na 75% ve výši 22.940 XP lze pořídit za cenu 20.000 kreditů. Čas od času společnost Wargaming pořádá speciály a promo akce, kdy jsou stanoveny slevy zahrnující rovněž slevu na posádkový výcvik ve výši 50% a cena při této akci bude snížena na 10.000 kreditů.
 • Tanková akademie: zvýšení úrovně výcviku jakéhokoli člena v jeho hlavní kvalifikaci na maximální úroveň 100% v případě výcviku nebo přetrénování zvolením metody tankové akademie nevyžaduje žádné dodatečné body zkušeností. Tanková akademie stanoví výchozí úroveň výcviku nebo přeškolení na úrovni 100%. Zkušenosti potřebné pro dostání se z 50% na 100% ve výši 95.484 XP jinak potřebné pro dostání se z úrovně 50% na 100% jsou v tomto případě pořízeny za cenu 200 zlaťáků. Čas od času společnost Wargaming pořádá speciály a promoční akce, kdy jsou stanoveny slevy zahrnující rovněž slevu na tankovou akademii ve výši 50% a cena při této akci bude snížena na 100 zlaťáků.

Zkušenosti potřebné pro zvýšení úrovně výcviku

Je důležité uvědomit si dvě fakta týkající se sumy XP potřebné pro zvýšení úrovně výcviku .

Za prvé, celková suma zkušeností potřebná pro dosažení 100% úrovně výcviku první dovednosti (schopnosti nebo specializace) je dvojnásobná oproti sumě zkušeností potřebných pro dosažení 100% v hlavní kvalifikaci. Toto zdvojnásobení nastává u každé nové schopnosti nebo specializace. Výcvik tedy druhé dovednosti na 100% si vyžádá dvojnásobné množství XP oproti první dovednosti. Pro naučení se 100% u třetí schopnosti nebo specializace pak bude potřeba dvojnásobek množství, které bylo zapotřebí u druhé dovednosti a tak dále. Ke zvýšení úrovně výcviku u:

 • Hlavní kvalifikace z 0% na 100% potřebujete celkem 105,030 XP
 • První dovednost z 0% na 100% potřebujete celkem 210,060 XP.
 • Druhé dovednost z 0% na 100% potřebujete celkem 420,120 XP.
 • Třetí dovednost z 0% na 100% potřebujete celkem 840,240 XP.

Za druhé, suma zkušeností potřebná k dosažení každého jednoho procenta úrovně výcviku není fixní, ale zvyšuje se s nárůstem úrovně výcviku. Chcete-li například zvýšit úroveň výcviku u:

 • Hlavní kvalifikace o 1% z 68% na 69% budete potřebovat 21 × 25 × 100(68/100) = 1,146 XP, ale při vyšší úrovni výcviku bude pro dosažení 1% z 98% na 99% zapotřebí už 21 × 25 × 100(98/100) = 4,560 XP.
 • První schopnosti nebo specializace o 1% z 48% na 49% budete potřebovat 22 × 25 × 100(48/100) = 912 XP, ale při vyšší úrovni výcviku bude zvýšení o 1% z 98% na 99% vyžadovat 22 × 25 × 100(98/100) = 9,120 XP.
 • Druhé schopnosti nebo specializace o 1% z 48% na 49% vyžaduje 23 × 25 × 100(48/100) = 1,824 XP, ale při vyšší úrovni výcviku bude pro dosažení 1% z 98% na 99% zapotřebí 23 × 25 × 100(98/100) = 18,240 XP.
 • Třetí schopnosti nebo specializace o 1% z 48% na 49% budete potřebovat 24 × 25 × 100(48/100) = 3,648 XP, ale při vyšší úrovni výcviku bude zvýšení o 1% z 98% na 99% vyžadovat 24 × 25 × 100(98/100) = 36,480 XP.

Hodnotu potřebnou pro zvýšení úrovně výcviku o 1% lze vypočítat podle následujícího vzorce:

XP pro další +1 úroveň výcviku v %+1 = 2Y × 25 × 100(současná úroveň výcviku v %/100)
kde "Y" odpovídá:
1 v případě úrovně výcviku hlavní kvalifikace
2 v případě úrovně výcviku první schopnosti nebo specializace
3 v případě úrovně výcviku druhé schopnosti nebo specializace
4 v případě úrovně výcviku třetí schopnosti nebo specializace
a tak dále...

Následující graf ilustruje progres v postupu úrovně výcviku v souvislosti s požadovaným množstvím zkušeností.

Bonusy a penalizace

Herní mechanika rovněž zahrnuje systém bonusů a postihů mající různý efekt na úroveň výcviku hlavní kvalifikace a rovněž na jakoukoli získanou dovednost. Bonusy a postihy mají rovněž vliv na použitelnost, efektivitu a chování některých schopností a specializací a na množství zkušeností získaných za účast v boji, které jsou použity na zvyšování úrovně výcviku schopností a specializací. Bonusy a penalizace se mohou kdykoli změnit během bitvy v závislosti na vývoji situace na bojišti, instalovaného vybavení na vozidle, spotřebních doplňků, které si vezete, typu osvojených dovedností posádky, úrovně výcviku každého tankisty nebo různých kombinací všech těchto vyjmenovaných faktorů.

Na začátku každé bitvy aplikované bonusy a penalizace mají dopad na úroveň výcviku každého člena posádky v jeho hlavní kvalifikaci a v každé jeho naučené schopnosti nebo specializaci. Výsledkem kumulativního efektu bonusů a postihů je celková efektivní úroveň výcviku (více dole v článku) pro dané vozidlo, zahrnující právě vylepšení díky bonusům a různá omezení díky penalizacím, které nakonec udávají celkový výsledek promítající se do výkonů vašeho vozidla v boji. Tento výsledek je dynamický a mění se podle toho, jak se mění bonusy a penalizace během boje. Na konci bitvy, čistý efekt všech bonusů a penalizací aplikovaných během boje, bude mít vliv na množství zkušeností získaných vozidlem a každým členem posádky v bitvě.


Bonusy, které ovlivňují zkušenosti posádky a úroveň výcviku členů posádky
Následující bonusy zvyšují efektivní úroveň výcviku vašich tankistů a mohou také zvyšovat množství získaných zkušeností během bitvy.

 • Bonus prémiových spotřebních doplňků: Pokud je na začátku bitvy vozidlo vybaveno jakýmkoli zakoupeným prémiovým spotřebním doplňkem, tak mu to přináší rovných 10% navíc k úrovni výcviku hlavní kvalifikace a také k naučené schopnosti každého člena posádky. Ale pozor, bonus se nevztahuje na specializaci. Bonus platí po celou dobu trvání bitvy a je aplikován, pokud hlavní kvalifikace je na 100%, takže s bonusem (100+10) dosahujete 110%. Tyto prémiové spotřební doplňky se liší napříč národy, ale bonus je stejný. A tyto prémiové spotřební doplňky jsou:
 • Zvláštní příděl potravy určen pouze pro sovětská vozidla.
 • Plechovka koly určená pouze pro americká vozidla.
 • Čokoláda určená pouze pro německá vozidla.
 • Puding a čaj určené pouze pro anglická vozidla.
 • Silná káva určená pouze pro francouzská vozidla.
 • Vylepšené potravinové dávky určená pouze pro čínská vozidla.
 • Onigiri určená pouze pro japonská vozidla.
 • Buchty určené pouze pro česká vozidla.
 • Káva se skořicovými koláčky určená pouze pro švédská vozidla.
 • Špagety s masovou omáčko určená pouze pro italská vozidla.
 • Chleba se sádlem určená pouze pro polská vozidla.


 • Bonus Vylepšené ventilace: Pokud je vozidlo na začátku bitvy vybaveno Vylepšenou ventilací, tak bonus k úrovni výcviku hlavní kvalifikace a jakékoli schopnosti kteréhokoli tankisty je ve výši 5%. Vylepšená ventilace neposkytuje bonus ke specializacím. Bonus je aktivní během celé bitvy a zůstane na vozidle, dokud na vozidle bude nainstalována samotná Vylepšená ventilace. Bonus je aktivní, pokud je posádka vyškolena na 100% své hlavní kvalifikace nebo schopnosti a celková úroveň je tedy 105% (100+5).


 • Bonus velitelovy schopnosti Profesor: Pokud velitel disponuje schopností Profesor, tak za každé 1%, které velitel získá v této schopnosti, členové posádky (vyjma ovšem velitele) získají dodatečnou hodnotu 0,1% k získaným zkušenostem na konci bitvy, až do maxima 10%, kdy schopnost Profesora má velitel vytrénovanou na 100%. Pokud se velitelova schopnost zvýší během boje, těží z toho i členové posádky.


 • Bonus velitelovy schopnosti Všeuměl: Pokud velitel disponuje touto schopností, tak dává veliteli možnost zastoupit jakéhokoli zraněného, nebo zabitého člena posádky. Zastoupení začíná okamžitě po vyřazení člena posádky, ale je limitováno dosaženou úrovní výcviku schopnosti Všeuměla vynásobenou 0,5% (maximálně však 50%) u prvního vyřazeného člena posádky. Pokud jsou vyřazeni další členové, je účinek schopnosti rovnoměrně rozdělen mezi další vyřazené. Tedy pokud velitel dosáhl 100% této schopnosti, pak roli prvního vyřazeného člena zastoupí na 50%, pokud však dojde ke ztrátě druhého člena, tak obě role bude vykonávat na 25%. Tato schopnost nedává žádný přímý bonus zraněnému členu posádky, ale částečně vyrovnává penalizaci, která má negativní vliv na výkon vozidla a získané zkušenosti v bitvě plynoucí z té skutečnosti, že je vyřazen člen posádky. To účinně přidává zkušenosti, které díky využití této schopnosti velitel vytvoří v bitvě záskokem za vyřazeného tankistu.


 • Bonus specializace Bratři ve zbrani: Bratři ve zbrani (také často označováno jako „BIA“ z anglického názvu Brothers in Arms) je specializace, která dává bonus 5% k hlavní kvalifikaci a všem schopnostem a specializacím pro celou posádku. Je účinná jen v případě, kdy celá posádka vozidla disponuje touto specializací na 100%. Specializace je aktivní i když dojde k zranění členů posádky. Specializace je účinnější ve spojení se Zlepšenou ventilací, Čokoládou, Zvláštním přídělem potravin, Bednou koly a Silnou kávou.


 • Bonus velké lékárničky: Pokud na vozidle vozíte velkou lékárničku, která patří mezi spotřební doplňky, na začátku bitvy a v jejím průběhu poskytuje 15% redukci šance zranění posádky a dále zkracuje dobu ochromení o 5%. Velká lékárnička je primárně určena k léčbě všech zraněných, nebo vyřazených tankistů ve vozidle a k odstranění jejich ochromení. Během bitvy ji lze použít vícekrát. Pokud byla během bitvy alespoň jednou použita, pak je odstraněna z inventáře vozidla a musí dojít k jejímu opětovnému pořízení. Velká lékárnička neposkytuje přímý bonus komukoli ve vozidle, ale snižuje právě penalizaci, jak bylo popsáno výše. Díky tomu můžete během bitvy získat více zkušeností, které by byly jinak ztraceny v případě vyřazených členů posádky.


 • Bonus malé lékárničky: Pokud ve vozidle vozíte malou lékárničku, která patří mezi spotřební doplňky, tak vám během bitvy dává možnost uzdravení zraněného nebo vyřazeného člena posádky. Je možné ji použít vícekrát za bitvu. Takže ani v tomto případě se nejedná o přímý bonus, ale uzdravením člena posádky získáte více zkušeností, které by byly jinak jeho vyřazením ztraceny.


 • Bonus 2x ke zkušenostem za první vítěznou bitvu dne: Každý den o půlnoci (serverového času - na náš čas se jedná o 6:00 ráno) dojde k tomu, že je vyresetován tento bonus a znovu tak tento bonus můžete získat na kterémkoli vozidle, kde došlo k jeho využití předchozího dne. Bonus zdvojnásobuje získané zkušenosti v případě výhry dvakrát. Díky tomu dochází ke zrychlenému zvýšení úrovně výcviku posádky. Ikona hvězdy následovaná označením x2 v pravém rohu ikonky vozidla v garáži znamená, že bonus daného dne ještě nebyl využit a je možné jej získat. Po získaní bonusu označení pro daný den mizí. Čas od času Wargaming pořádá speciální akce, kdy tento bonus je zvýšen na x3 nebo dokonce x5.


 • Extra zkušenostní bonus pro posádku: Čas od času Wargaming pořádá speciální událost, kdy je množství zkušeností jdoucích na úroveň výcviku posádky zvýšena x2 nebo dokonce x3 z každé bitvy po určitou dobu, obvykle to bývají 3 dny jdoucí po sobě, kdy tato událost vychází většinou přes víkend.


 • Možnost zrychleného výcviku posádky – bonus ke zkušenostem posádky získaným v bitvě: U prémiových vozidel nebo vozidel získaných za odměnu a plně vyzkoumaných vozidel označených jako Elitní vozidla, může hráč zvolit možnost: „Zrychlený výcvik posádky,“ která se nalézá nad seznamem členů posádky vozidla v garáži. Ikona AccelerateCrewTrainingIndiciator.png v tankistově okénku označuje, kdo zrovna dostává zkušenosti, které jsou vždy přidělovány členu posádky s nejmenším počtem zkušeností. Tento člen posádky obdrží jako svůj bonus XP, která by jinak za normálních okolností byla uložena do bojových zkušeností daného vozidla. Tato XP jsou násobena bonusem prémiového tanku, rezervami apod. To znamená, že tento člen dostane dvakrát více XP než ostatní členové posádky.


Postihy, které ovlivňují zkušenosti posádky a úroveň výcviku posádky
Pokud tankista není vycvičen pro ovládání vozidla, ve kterém se zrovna nachází nebo pokud je během bitvy zraněn, pak je penalizována jeho úroveň výcviku hlavní kvalifikace a rovněž všechny schopnosti a specializace, které ovlivňují výkon vozidla. Rovněž může být aplikována penalizace na množství zkušeností, které daný tankista obdrží na zvýšení úrovně výcviku za danou bitvu. V herní mechanice jsou penalizace vždy upřednostňovány před bonusy.


 • Postih na efektivní úroveň výcviku v případě, že tankista není vycvičen pro daný typ vozidla: Tankista musí být vždy vycvičen na specifické vozidlo, na které jej chcete umístit. Tato způsobilost je označena jako specializace (upozorňuji nikoli ta specializace spadající pod dovednosti) s následným uvedením názvu vozidla, pro který byl daný tankista vycvičen. Člen posádky rovněž může obsluhovat vozidlo, pro které není vycvičen, ale dojde k penalizaci ve formě snížení efektivnosti jeho úrovně výcviku v jeho hlavní kvalifikaci a jakákoli schopnosti/specializace, kterou se naučil. Výsledná efektivní úroveň výcviku v jeho hlavní kvalifikaci pro dané vozidlo bude znázorněna červeně v procentech náhledu posádky v garáži pro daného tankistu. Výsledná hodnota penalizace je různá a záleží na tom, zdali jeho specializace (kompetence řídit dané vozidlo) odpovídá danému typu (tj. TD, LT, MT, HT nebo SPG) vozidla, pro který je vycvičen a na který nakonec byl přesunut nebo se jedná o prémiové vozidlo. Výše penalizace je dána následovně:
 • Pokud je tankista přesunut na prémiové vozidlo stejného typu, jako je jeho kvalifikace, nedochází k žádné penalizaci
 • Pokud je tankista přesunut na neprémiové vozidlo stejného typu, jako je jeho kvalifikace, dochází k penalizaci ve výši 25% k jejich současné úrovni výcviku. Například poté, co úroveň výcviku ve výši 80% bude redukována 25%, pak její výsledná hodnota bude 60% nebo v případě 100% bude člen posádky po penalizaci disponovat 75%.
 • Pokud je tankista umístěn na vozidlo jiného typu, než pro který je vycvičen a vozidlo je prémiové, dojde rovněž k penalizaci ve výši 25%.
 • Pokud ovšem dojde k přesunu člena posádky na vozidle jiného typu a to vozidlo zároveň není prémiové, pak penalizace bude ve výši 50% z jejich současné úrovně výcviku. Například, současná 80% úroveň výcviku bude snížena na 40%, zatímco současná úroveň výcviku ve výši 100% bude po penalizaci dosahovat jen 50%.


 • Penalizace zkušeností určených pro zvýšení úrovně výcviku vzhledem k specializaci na dané vozidlo:
 • Ve vozidle stejného typu, na který byl tankista vycvičen, je-li zároveň vozidlo prémiové, penalizace nebude aplikována.
 • V prémiovém vozidle jiného typu, než pro který je tankista vycvičen, bude tankista dostávat o 50% méně zkušeností za bitvu.
 • V novém neprémiovém vozidle stejného typu, pro který byl tankista vycvičen, bude člen posádky dostávat o 50% méně zkušeností za bitvu, než kolik by normálně mohl dostat.
 • V novém neprémovém vozidle jiného typu, než pro který má tankista specializaci, bude penalizace aplikována ve výši 75%. O tolik méně tankista dostane zkušeností za bitvu, než kolik by dostal normálně.


 • Penalizace za zranění nebo vyřazení tankisty: Člen posádky, který je zraněn nebo dokonce vyřazen a tento stav bude pokračovat až do konce bitvy, dostane o 10% méně zkušeností, než které by mohl normálně dostat. Použitím velké nebo malé lékárničky na uzdravení člena posádky se vyhnete této penalizaci, pokud tedy nebude znovu zraněn a do konce bitvy už nebude vyléčen. Vzhledem k tomu, že možnost zranění členů posádky se různí během bitev a všichni členové posádky nedosáhnou stejného počtu zranění, tak je normální, že úroveň výcviku jednotlivých členů posádky se liší a své maximální úrovně může tedy tankista dosáhnout dříve, či později ve srovnání s ostatními členy.

Navíc člen posádky, který je zraněn, nebo vyřazen během bitvy, má za následek penalizaci v oblasti výkonnostních charakteristik vozidla. Ti členové posádky, kteří jsou vyřazeni, zůstávají v dané chvíli svou hlavni kvalifikaci na úrovni 0% a výkon vozidla v dané oblasti, kterou zastával vyřazený tankista klesne. Pokud navíc člen zastává více hlavních kvalifikací, tak výkon vozidla klesá ve všech oblastech, které tankista ovládal. Například vyřazený velitel, který rovněž zastával roli střelce a nabíječe ve vozidle o 3 členech, bude mít za následek snížení výkonu vozidla ve všech 3 těchto ohledech. Penalizace v případě zranění/vyřazení tankisty způsobuje následující:

CrewJobCommandInjured.pngVyřazený/zraněný Velitel má za následek snížení dohledu.
CrewJobGunINjured.pngVyřazený/zraněný střelec má za následek snížení rychlosti míření a zvýšení rozptylu děla. Otáčení věže bude rovněž redukováno. Pokud střelec ve chvíli, kdy byl vyřazen, měl domířeno na nepřátelské vozidlo, míření může začít od začátku.
CrewJobDriveInjured.png Vyřazený/zraněný řidič má za následek snížení: maximální rychlosti, otáčení podvozku a zrychlení vozidla.
CrewJobRadioInjured.pngVyřazený/zraněný radista má za následek snížení dosahu rádia.
CrewJobLoadInjured.pngVyřazený/zraněný nabíječ má za následek snížení rychlosti nabíjení. V případě, že ve chvíli, kdy byl nabíječ vyřazen a nabíjel střelu, může nabíjení začít od začátku.

Efektivní Úroveň výcviku

Úroveň výcviku tankistovi hlavní kvalifikace a jeho schopností a specializací můžete zobrazit najetím kurzoru na ikonu tankisty v garáži. Tyto informace zobrazující úroveň výcviku však neberou v potaz aplikované bonusy nebo penalizace, jejichž aplikování ovlivňuje právě okamžitou úroveň výcviku, tedy jinak řečeno efektivní úroveň výcviku. Efektivní úroveň výcviku lze vypočítat s použitím znalosti o bonusech a penalizacích, které jsou aplikovány.

 • Maximální efektivní úroveň výcviku v hlavní kvalifikaci může být dosažena velitelem ve výši 120%. To je suma jeho 100% úrovně výcviku + 5% bonus instalované Vylepšené ventilace + 10% bonus, pokud se ve vozidle nacházejí prémiové spotřební doplňky mající tento bonus a nakonec + 5% za specializaci Bratři ve zbrani. Pokud velitel slouží na vozidle, kde je obsaženo vše kromě Vylepšené ventilace, pak dosahuje úrovně 115%.
 • Maximum pro efektivní úroveň hlavní kvalifikace, které lze dosáhnout kterýmkoli jiným členem posádky vyjma velitele, je 132%. To je suma jeho 100% úrovně výcviku + 5% bonus instalované Vylepšené ventilace + 10% bonus, pokud se ve vozidle nacházejí prémiové spotřební doplňky mající tento bonus, pak + 5% za specializaci Bratři ve zbrani a nakonec + 10% velitelovy úrovně výcviku hlavní kvalifikace. Pokud tankista slouží na vozidle, kde je obsaženo vše kromě Vylepšené ventilace, pak dosahuje úrovně 126,5%.


Vícenásobné role - Některá vozidla ve hře mají posádku o více jak jednom střelci, nabíječi nebo radistovi. Pokud více jak jeden člen ve vozidle disponuje stejnou hlavní kvalifikací, pak průměr jejich úrovně výcviku rozhoduje o společném výkonu v této hlavní kvalifikaci, resp. roli, kterou společně na daném vozidle zastávají. Ukažme si příklad vozidla o dvou nabíječích, kdy jeden z nich dosahuje 50% úrovně výcviku a druhý 100%. Pak průměr úrovně výcviku hlavní kvalifikace je na 75% a tato hodnota určuje výslednou efektivní úroveň výcviku nabíječů, která v konečném důsledku ovlivňuje chování vozidla během bitvy.


Společné Schopnosti - Efektivní úroveň výcviku pro společné schopnosti (opravy, hašení, maskování) je průměrem úrovně výcviku pro danou schopnost všech členů posádky. Pokud více jak jeden tankista ve vozidle disponuje stejnou společnou schopností, pak průměr jejich úrovně výcviku určuje výkon ve společných schopnostech. Například máme vozidlo o 4 členech a dva z nich mají naučené opravy, jeden na úrovni 60%, druhý na 100%. Pak efektivní úroveň výcviku oprav pro dané vozidlo je (100+60+0+0)/4 = 40%. A právě tato hodnota je použita pro výpočet herní mechaniky aplikované na chování vozidla v bitvě.


Specifické schopnosti a specializace podle hlavní kvalifikace - Efektivní úroveň výcviku specifických schopností a specializací vázaných na hlavní kvalifikaci není dána průměrem, ale je určena přímo. To je v situaci vícero tankistů ve vozidle, kteří zastávají stejnou roli. Pokud zastávají stejnou dovednost vázanou na jejich roli ve vozidle, pak jen jedna hodnota je využita pro výpočet herní mechaniky, a to vždy ta vyšší hodnota dosažená v úrovni výcviku pro danou dovednost.

Hodnosti

Dojde-li ke zvýšení úrovně člena posádky, bude jim udělena vyšší hodnost. Přesněji každých dosažených 50% v hlavní kvalifikaci, schopnosti nebo specializaci, zvyšuje hodnost tankisty. Pokud váš tankista během rekvalifikace ztratí jisté způsobilosti, tak i přes to nebude degradován ve své hodnosti. Ve hře jsou samostatné hodnosti pro každý národ. Hodnost člena posádky rovněž závisí na jeho roli. Nabíječi a radisté začínají na nejnižší hodnosti a mohou dosáhnou pouze třetí nejvyšší hodnosti. Řidiči a střelci začínají o jednu pozici výše, než je nejnižší hodnost a mohou maximálně dosáhnout druhé nejvyšší hodnosti. Velitel začíná na pozici o 2 hodnosti výše, než je nejnižší hodnost a v budoucnu může dosáhnout na nejvyšší hodnost.

Graffiti_stickers_usa_A.png
USA
Graffiti_stickers_uk.png
Británie
Graffiti_stickers_germany_S.png
Německo
Graffiti_stickers_france_A.png
Francie
Graffiti_stickers_ussr_S.png
SSSR
Graffiti_stickers_china.png
Čína
Graffiti_stickers_japan.png
Japonsko
CrewRank-usa-11.png
Private First Class
CrewRank-britain-11.png
Lance Corporal
CrewRank-germany-11.png
Panzeroberschütze
CrewRank-france-11.png
Cuirassier
CrewRank-ussr-11.png
Ryadovoy (Рядовой)
CrewRank-china-11.png
Private (列兵 Lièbīng)
CrewRank-japan-11.png
Private (二等兵 Nitōhei)
CrewRank-usa-10.png
Corporal
CrewRank-britain-10.png
Corporal
CrewRank-germany-10.png
Gefreiter
CrewRank-france-10.png
Brigadier
CrewRank-ussr-10.png
Yefreytor (Ефрейтор)
CrewRank-china-10.png
Private First Class (上等兵 Shàngděngbīng)
CrewRank-japan-10.png
Private First Class (一等兵 Ittōhei)
CrewRank-usa-9.png
Sergeant
CrewRank-britain-9.png
Sergeant
CrewRank-germany-9.png
Unteroffizier
CrewRank-france-9.png
Brigadier-chef
CrewRank-ussr-9.png
Mladshiy Serzhant (Младший Cержа́нт)
CrewRank-china-9.png
Corporal (下士 Xiàshì)
CrewRank-japan-9.png
Superior Private (上等兵 Jōtōhei)
CrewRank-usa-8.png
Staff Sergeant
CrewRank-britain-8.png
Staff Sergeant
CrewRank-germany-8.png
Unterfeldwebel
CrewRank-france-8.png
Maréchal des logis
CrewRank-ussr-8.png
Serzhant (Cержа́нт)
CrewRank-china-8.png
Sergeant (中士 Zhōngshì)
CrewRank-japan-8.png
Corporal (伍長 Gochō)
CrewRank-usa-7.png
Technical Sergeant
CrewRank-britain-7.png
Warrant Officer Class 3
CrewRank-germany-7.png
Feldwebel
CrewRank-france-7.png
Maréchal des logis-chef
CrewRank-ussr-7.png
Starshiy Serzhant (Старший Cержа́нт)
CrewRank-china-7.png
Sergeant First Class (四级军士长 Sìjí jūnshìzhǎng)
CrewRank-japan-7.png
Sergeant (軍曹 Gunsō)
CrewRank-usa-6.png
Master Sergeant
CrewRank-britain-6.png
Warrant Officer Class 2
CrewRank-germany-6.png
Oberfeldwebel
CrewRank-france-6.png
Adjudant
CrewRank-ussr-6.png
Starshina (Cтаршина́)
CrewRank-china-6.png
Warrant Officer (准尉 Zhǔnwèi)
CrewRank-japan-6.png
Sergeant Major (曹長 Sōchō)
CrewRank-usa-5.png
First Sergeant
CrewRank-britain-5.png
Warrant Officer Class 1
CrewRank-germany-5.png
Stabsfeldwebel
CrewRank-france-5.png
Adjudant-chef
CrewRank-ussr-5.png
Mladshiy Leytenant (Младший Лейтенант)
CrewRank-china-5.png
Second Lieutenant (少尉 Shàowèi)
CrewRank-japan-5.png
Warrant Officer (陸軍准尉 Rikugun Jun-i)
CrewRank-usa-4.png
Second Lieutenant
CrewRank-britain-4.png
Second Lieutenant
CrewRank-germany-4.png
Leutnant
CrewRank-france-4.png
Sous-Lieutenant
CrewRank-ussr-4.png
Leytenant (Лейтенант)
CrewRank-china-4.png
First Lieutenant (中尉 Zhōngwèi)
CrewRank-japan-4.png
Second Lieutenant (陸軍少尉 Rikugun Shōi)
CrewRank-usa-3.png
First Lieutenant
CrewRank-britain-3.png
First Lieutenant
CrewRank-germany-3.png
Oberleutnant
CrewRank-france-3.png
Lieutenant
CrewRank-ussr-3.png
Starshiy Leytenant (Старший Лейтенант)
CrewRank-china-3.png
Captain (上尉 Shàngwèi)
CrewRank-japan-3.png
First Lieutenant (陸軍中尉 Rikugun Chūi)
CrewRank-usa-2.png
Captain
CrewRank-britain-2.png
Captain
CrewRank-germany-2.png
Hauptmann
CrewRank-france-2.png
Capitaine
CrewRank-ussr-2.png
Capitan (Капитан)
CrewRank-china-2.png
Senior Captain (大尉 Dàwèi)
CrewRank-japan-2.png
Captain (陸軍大尉 Rikugun Taii)
CrewRank-usa-1.png
Major
CrewRank-britain-1.png
Major
CrewRank-germany-1.png
Major
CrewRank-france-1.png
Chef d'escadrons
CrewRank-ussr-1.png
Mayor (Майор)
CrewRank-china-1.png
Major (少校 Shàoxiào)
CrewRank-japan-1.png
Major (陸軍少佐 Rikugun Shōsa)

References

Kategorie: