Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty

Damage Saturation

Přejít na: navigace, hledání

Saturace poškození

Shrnutí

Saturace poškození nastává, když loď obdrží nadměrné poškození jedné části. Jakmile je dosažena určitá hranice poškození dané části, ta již není schopna absorbovat další poškození. V takovém případě je již nasycena (saturována) poškozením.

Mechanika

Loď je složena z více částí, jmenovitě přídě, zádě, citadely, kasematy a nástavby. Každá z těchto částí má rozdílné množství zdraví (HP). Celkový součet HP všech částí je zhruba 2x větší než množství HP celé lodi. Kromě citadely mají všechny části dvě hranice poškození - pokud je dosažena první, obdržené poškození je redukováno.

První hranice poškození

Po dosažení první hranice poškození části je další poškození redukováno na polovinu. Je aplikován násobek x0,165 pro probití (penetraci). Daná část je vizuálně tmavší než zbytek lodi.

Druhá hranice poškození

Po dosažení druhé hranice již část nedostává žádné poškození. Vizuálně sice není rozdíl oproti předchozímu stavu, ale granáty již nedávají žádné poškození.

Jiné efekty

Overpenetrace

Bez ohledu na stav dané části udělují overpenetrace x0,1 uvedeného poškození a zásah citadely je vždy x1,0 poškození, i po vyčerpání všech HP dané části.

Saturace střední sekce (kasematy)

Pokud je dosažena druhá hranice poškození u střední sekce, ta již nedostává poškození, ale všechny ostatní sekce obdrží poškození jako kdyby dosáhly první hranice poškození, i když samy nedostaly zásah.

Požár, zaplavení a zásah citadely

Poškození od požárů, zaplavení a zásahů citadely nesnižuje zdraví konkrétní části lodi, ale odečítají se z celkového zdraví lodi. Proto části s vypotřebovanými HP mohou stále hořet nebo se zaplavovat, a přitom udělovat lodi poškození.

Rady a doporučení

Je doporučené všímat si saturace poškození při útoku na nepřátelskou loď. Když střílíte na lodní nástavbu, všímejte si ztmaveného vzhledu, kdy již penetrace nezpůsobují plné potenciální poškození. Jestliže granáty zcela přestanou způsobovat poškození, zaměřte svou střelbu na jinou část lodi.