Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty

Flags

Přejít na: navigace, hledání

Signály a vlajky

Icon_4.png

Od 10.úrovně účtu, kapitáni odemknou možnost vyvěsit na svou loď signální vlajky, které jim ve hře poskytují drobné bonusy a odměny.

Po dosažení 14. úrovně účtu mohou kapitáni na svou loď vyvěsit také jinou vlajku, než národní.

Signály

Signály jsou malé praporky podobné vlajkám, zobrazené jednotlivě nebo jako sada, které se nominálně používají ke komunikaci s jinými loděmi. Ve hře udělují bojové bonusy lodi. Maximálně můžete ovlajkovat 8 signály. Signály jsou po použití spotřebovány. Lze je získat následovně:

 • Signály mohou být pořízeny ve Zbrojnici za uhlí  Coal nebo kredity Kredity.
 • K dispozici jsou dva týdenní řetězce bojových misí. Mise lze plnit v náhodných, hodnocených a kooperativních bitvách, stejně jako v operacích a rvačkách.
  • První řetězec misí obsahuje tři mise se stejnou podmínkou. Ve vítězných bitvách musíte získat 2 500 základních zkušeností. Odměna: až tři kontejnery Více signálů a kamufláží a jeden dárkový kontejner.
  • Druhý řetězec misí obsahuje pět misí se stejnou podmínkou. Ve vítězných bitvách musíte získat 5 000 základních zkušeností. Odměna: až pět kontejnerů Více signálů a kamufláží a dva dárkové kontejnery.
 • Kontejnery, zejména Více signálů a kamufláží a Zkuste své štěstí"kontejnery, obsahují signály.
 • Lze je také získat jako součást odměn za "Bojové mise", "Kampaně" či "Výzvy".
 • Signály lze také prodat za kredity Kredity a to v inventáři.
 • Pro ovlajkování lodi signály klikněte v přístavu na "Vybavení" pod tlačítkem "Bitva".
 • Lze zvolit doporučené nastavení
 • Hraním na serveru "Veřejný test" vám též přinese 3ks od každého bojového signálu. Speciální mise na veřejném testování vám poskytne i nějaké speciální signály.

Dostupné signály

List of Combat Signals
Signál Název Cena v kreditech
(per 20)[1]
Cena v uhlí
(per 20)[1]
Hodnota v kreditech[2] Historický význam Efekt
PCEF006_HY_SignalFlag.png
Hotel Yankee 240,000Kredity 800 Coal 750Kredity "Plavidlo, se kterým jsme se srazili se potopilo."
 • -20% poškození, které obdržíte taranováním
 • +50% bonus k poškození, které taranováním způsobíte
PCEF007_ID_SignalFlag.png
India Delta 2,400,000Kredity 8,000 Coal 7,500Kredity "Poškození lze opravit na moři."
 • +20% bonus k obnoveným bodům výdrže po použití spotřebního doplňku Opravárenská četa (Pokud je aktivní, doplní každou sekundu procentuální část celkového zdraví lodi.)
 • +5% bonus k množství HP letky, pokud je aktivována Oprava (Pokud je aktivována, opravuje životy letadel v peruti o +10% po dobu 5 sekund.)
PCEF008_IY_SignalFlag.png
India Yankee 1,920,000Kredity 6,400 Coal 6,000Kredity "Požár lze dostat pod kontrolu bez pomoci."
 • -20% času k hašení.
PCEF010_JC_SignalFlag.png
Juliet Charlie 1,920,000Kredity 6,400 Coal 6,000Kredity "Nehrozí nebezpečí výbuchu."
 • -100% ochrana před detonací zásobníků munice

  Pozn.: Signál sice redukuje možnou detonaci na 0%, zároveň je potřeba si uvědomit možnost detonace díky signálům India X-Ray a Juliet Whiskey Unaone).
PCEF009_JY2_SignalFlag.png
Juliet Yankee Bissotwo 480,000Kredity 1,600 Coal 1,500Kredity "Průsak je pod kontrolou."
 • -20% času opravy zaplavení.
PCEF012_MY6_SignalFlag.png
Mike Yankee Soxisix 960,000Kredity 3,200 Coal 3,000Kredity "Přiblížení k mému plavidlu je nebezpečné."
 • +5% maximální dostřel sekundární výzbroje.
 • -5% rozptyl sekundární výzbroje.
 • -5% nabíjení sekundární výzbroje.
PCEF005_SM_SignalFlag.png
Sierra Mike 2,400,000Kredity 8,000 Coal 7,500Kredity "Podstupuji rychlostní zkoušky"
 • +5% k maximální rychlosti lodě.
PCEF014_NF_SignalFlag.png
November Foxtrot 1,920,000Kredity 6,400 Coal 6,000Kredity "Plujete do nebezpečí."
 • -5% času potřebného k znovunačtení spotřebních doplňků.
PCEF016_NE7_SignalFlag.png
November Echo Setteseven 1,920,000Kredity 6,400 Coal 6,000Kredity "Měli byste postupovat s velkou obezřetností: spatřena nepřátelská letadla."
 • +5% k setrvalému poškození všech typů protiletadlové obrany.
 • +5% k poškození způsobeném flakem
PCEF017_VL_SignalFlag.png
Victor Lima 3,840,000Kredity 12,800 Coal 12,000Kredity "Hurikán se blíží; měli byste přijmout vhodná opatření."
 • +1% šance na zapálení s HE granáty ráže nad 160mm či HE raketami.
 • +0.5% šance na zapálení s HE granáty ráže pod 160mm či HE raketami.
 • +4% šance na způsobení zaplavení.
PCEF018_IX_SignalFlag.png
India X-Ray 2,880,000Kredity 9,600 Coal 9,000Kredity "Oheň zesiluje."
 • +1% šance na zapálení s granáty s ráží nad 160mm či HE bombami.
 • +0.5% šance na zapálení s granáty s ráží do 160mm či HE raketami.
 • +5% riziko detonace vaší muniční komory.
PCEF019_JW1_SignalFlag.png
Juliet Whiskey Unaone 1,440,000Kredity 4,800 Coal 4,500Kredity "Průsak je nebezpečný."
 • +15% šance na způsobení zaplavení.
 • +5% riziko detonace vaší muniční komory.
PCEF028_Smoke_SignalFlag.png
X-Ray Papa Unaone 2,400,000Kredity 8,000 Coal 7,500Kredity "Vstupuji do oblasti omezené viditelnosti."
PCEF029_Sonar_AirDef_SignalFlag.png
Sierra Bravo 2,400,000Kredity 8,000 Coal 7,500Kredity "Pokračuji na místo nehody."
 1. 1,0 1,1 The base price for quantity 20. Dají se pořídit při měsíčních kupónech na slevu při nákupu a to 25% či 50%. Lze zakoupit ve zbrojnici za kredityKredity, výzkumné bodyResearch Points
 2. Pokud signál prodáte z inventáře


Vlajky

Státní vlajky

Každá loď v technickém stromu má vyvěšenou národní vlajku nebo námořním praporec dané země. Lodě, které v technickém stromě zastupují vícero národu, příkladem poslouží Commonwealth / Společenství národů nebo Pan-Asie — kdy si lze vybrat, zda na loď vyvěsíte národní vlajku (jaká se nachází i v technickém stromě), nebo zvolíte vlajku národa, ke kterému loď aktuálně přísluší.

Nevládní vlajky

Od 14. úrovně účtu se mohou kapitáni rozhodnout, zda-li vedle své národní vlajky vyvěsí i vlajku nevládní. Tyto vlajky mohou být získávány z různých zdrojů: od in-game událostí až po speciální vlajky v určitých obchodech, na soutěžích nebo událostech na regionálních fórech.

Vlajky se liší od signálů klíčovými vlastnostmi. Signály jsou funkční, kdežto vlajky jsou kosmetické. (Některé vlajky odměny skutečně poskytují, ale jsou velmi vzácné a v této době již prakticky nedostupné.)

 • Počet vlajek na lodi je omezen na počet jedna (1). (Možnost mít na lodi více vlajek (2)lze získat prostřednictvím některých [[Ship: Collections | Sbírek].)
 • Vlajky jsou trvalé, tudíž se nespotřebují. Zůstává vyvěšena dokud se nerozhodnete ji změnit.
 • Jednotlivá vlajka může být na více lodích zároveň.

Výčet nevládních vlajek:

Vlajky z hodnocených bitev

Propagační vlajky

Speciální vlajky

Vlajky jednotlivých lodí

Charitativní vlajky