Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty

Matchmaking

Přejít na: navigace, hledání

Herní mechanika

Matchmaking (MM)

Každá loď má přiřazenu úroveň bitvy. Ta určuje maximální úroveň přátelských i nepřátelských lodí, se kterými se může střetnout v bitvě.

Následující informace jsou aktuální, platné od verze 0.5.9.0.

Úroveň lodi Třída lodi Úroveň bitvy
I II III IV V VI VII VIII IX X
I Křižník
II Torpédoborec
Křižník
Mikasa
III Torpédoborec
Křižník
Bitevní loď
IV Torpédoborec
Křižník
Bitevní loď
Letadlová loď
V Torpédoborec
Křižník
Bitevní loď
Letadlová loď
VI Torpédoborec
Křižník
Bitevní loď
Letadlová loď
VII Torpédoborec
Křižník
Bitevní loď
Letadlová loď
VIII Torpédoborec
Křižník
Bitevní loď
Letadlová loď
IX Torpédoborec
Křižník
Bitevní loď
Letadlová loď
X Torpédoborec
Křižník
Bitevní loď
Letadlová loď

Další omezení matchmakingu:

 • Od verze 0.5.8.0. matchmaker sestavuje zápasy s vyrovnaným počtem bitevních lodí a křižníků top úrovně a vyrovnaným počtem letadlových lodí stejné úrovně.
 • Od verze 0.5.9.0. matchmaker zařazuje do bitvy pouze jednu Letadlovou loď v každém týmu, pokud je v bitvě loď úrovně VIII, IX nebo X.
 • Od verze 0.5.9.0. se matchmaker snaží rovnoměrně rozdělovat mezi týmy lodě různých národů. (Příklad: Pokud jsou dostupné dva sovětské torpédoborce Gnevny a dva japonské torpédoborce Minekaze, matchmaker se snaží umístit po jednom torpédoborci každé národnosti do každého týmu.)
 • 0.8.7 Zavádíme striktní omezení na úrovně bitev, do nichž můžete být posláni. Pro každého hráče bude brát systém tvorby týmů v úvahu počet bitev, které odehrál s loděmi stejné úrovně, jakou má ta jeho, a také počet bitev s loděmi o jednu nebo dvě úrovně vyšší.

Po krátkém období kalibrace, která zabere pro každý typ bitvy a každou úroveň lodí 20 bitev, zajistí systém tvorby týmů, že procentní podíl bitev s loděmi konkrétní úrovně nepřekročí stanovené limity. Například u lodí VIII. úrovně se očekává, že limity budou činit 40 % bitev s loděmi o dvě úrovně vyššími. To znamená, že z dvaceti bitev, které odehrajete s loděmi VIII. úrovně, bude maximálně osm bitev zahrnovat lodě X. úrovně.

Další výhodou této změny je to, že série bitev bude spolehlivě přerušena, protože systém tvorby týmů pokaždé zanalyzuje posledních 20 bitev. To znamená, že po dokončení kalibrace nebude při používání jedné úrovně lodí docházet k dlouhým sériím bitev s loděmi vyšších úrovní.


Pozn.: v následujícím textu jsou úrovně lodí značeny římskou číslicí; zkratky: DD - torpédoborec, CA - křižník, BB - bitevní loď, CV - letadlová loď.

Divize

Ve hře lze vytvořit divizi až 3 hráčů. Momentálně taková divize může obsahovat pouze jednu letadlovou loď (a celý tým může mít maximálně 2 letadlové lodě). Od verze 0.5.10 se mohou úrovně lodí v divizi lišit maximálně o 1. Například divize s lodí úrovně VI může obsahovat lodě V a VI nebo VI a VII. Divize lodí V, VI a VII již není možná.

Předtím zde nebyly žádné limity pro skládání divizí, což vedlo k "fail divizím" složených z lodí IX nebo X spolu s I a II.

(poznámka překl.: kromě případů lodí úrovně VIII a výš, není většinou vhodné skládat ani divize s rozdílem úrovní 1)

Výkonnostní prvky lodí

Každá loď je specifikována pěti hlavními výkonnostními prvky, které ve hře poskytují způsob srovnání s ostatními loděmi. Navíc jsou tu další dva výkonnostní prvky u lodí vybavených letadly nebo torpédy. Tyto prvky jsou vyjádřeny relativním intervalem od 0 (nejhorší) do 100 (nejlepší). Každý výkonnostní prvek je vypočten nebo ovlivněn kombinací dalších jednotlivých prvků následovně:

 • Odolnost vyjadřuje schopnost lodi zůstat bojeschopnou i přes velké poškození. Týká se to hlavně bodů výdrže (HP). Lodě IJN X Yamato, KMS X Großer Kurfürst, HMS X Conqueror a USS X Montana sdílejí se 100 body nejvyšší Odolnost ve hře. Většina lodí první úrovně má nejhorší odolnost, a to 4.
 • Dělostřelectvo vyjadřuje palebnou sílu lodi, jejích hlavních a sekundárních děl. Započítává se zde dostřel hlavních děl v kilometrech, počet, typ a pozice hlavní a sekundární výzbroje. US X BB Montana a UK X BB Conqueror mají s 94 body nejvyšší ukazatel dělostřelectva ve hře. Vedle lodí úrovně I, IJN II DD Tachibana má nejhorší hodnocení se 2 body.
 • Protiletadlové (AA) kanony jsou měřítkem protiletadlové obrany lodi a její schopnosti ubránit se útokům letadel. Rozhoduje zde množství a ráže palubních AA zbraní. UK X CA Minotaur má nejlepší AA zbraně ve hře (94 bodů). Mnoho lodí, jako například prémiová US IV BB Arkansas Beta, prémiová IJN II DD Tachibana, prémiový ruský CA Oleg a KM III BB Nassau A-trup mají nejhorší AA (0 bodů), protože nejsou vůbec vybaveny AA děly.
 • Obratnost vyjadřuje schopnost lodí manévrovat, zatáčet a neztrácet během manévrů rychlost. Další tři věci, které ovlivňují Obratnost jsou: rychlost lodi v uzlech, poloměr zatáčky v metrech a rychlost rejdu kormidla v sekundách. IJN V DD Minekaze a Rusky V DD Podvoisky sdílejí nejlepší obratnost ve hře (95 bodů). US IV CV Langley má nejhorších 7 bodů.
 • Maskování zobrazuje schopnost lodi zůstat nezpozorovanou nepřítelem. Je zde započítána vzdálenost odhalení z hladiny a vzdálenost odhalení ze vzduchu, obě jsou uvedeny v kilometrech. IJN II DD Tachibana má nejlepší maskování, a to 98 bodů. US X CV Midway má s 5 body maskování nejhorší. Mnoho kamufláží, jako např. kamufláž Typu 1, ještě dále u lodi, na které je použita, snižuje o 3% vzdálenost odhalení z hladiny.
 • Torpéda shrnují torpédovací schopnosti lodi, která je vybavena torpédomety. Počet, typ, umístění torpédometů a dosah torpéd ovlivňují výslednou hodnotu. IJN X DD Shimakaze má nejvyšší hodnotu ve hře, 60 bodů. IJN II DD Umikaze a Tachibana, stejně jako USS Smith mají nehorší hodnocení, a to 4 body. Lodě, které nejsou torpédomety vybaveny, nemají žádné hodnocení torpéd.
 • Letadla zobrazují schopnosti lodí vybavených letadly. Celkový počet letek, počet letounů, typ a specifikace jednotlivých letadel (stíhač, střemhlavý bombardér, torpédový bombardér) určují hodnotu prvku "Letadla". US X CV Midway má nejlepší hodnocení s 86 body. Křižníky od úrovně V (výjimkou je IJN IV Kuma nebo III Katori) a Bitevní lodě některých úrovní, nesou 1 až 3 stíhací/průzkumná letadla. Katapultovaný stíhač mohou používat Bitevní lodě (s výjimkou Dunkerque) až na úrovni VII a výš. Pouze letadlové lodě mají zobrazeno hodnocení prvku "Letadla".