Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty

Research Bureau

Přejít na: navigace, hledání

Výzkumný ústav


Výzkumný ústav poskytuje zkušeným hráčům způsob, jak získat lodě, které by jinak nebyly k dispozici, a užít si při tom trochu zábavy. Vymažou technický strom lodě a opětovně vyexpí línii až po tier X.
The Research Bureau - How It Works


Co jsou to výzkumné body?

V naší hře je základním principem postupu hráče přechod od lodí nižších úrovní k lodím vyšších úrovní po celé cestě až na vrchol větve – k lodím X. úrovně. Hra má však značný počet lodí různých úrovní a každá z nich nabízí herní zážitky, které jsou stejně zajímavé jako ty s loděmi X. úrovně. Výzkumné body jsou speciálním zdrojem, který se dá v sekci „Výzkumný ústav“ ve zbrojnici vyměnit za předměty jako signály, vylepšení a především lodě:

Loďky

 • X Slava (63 000  Research Points výzkumných bodů)
 • X Ohio (62 000  Research Points výzkumných bodů)
 • X Gibraltar (59 000  Research Points výzkumných bodů)
 • X Colbert (57 000  Research Points výzkumných bodů)
 • X Druid (55 000  Research Points výzkumných bodů)
 • X Vampire_II (59 000  Research Points výzkumných bodů)
 • IX Siegfried (47 000  Research Points výzkumných bodů)
 • IX Paolo_Emilio (43 000  Research Points výzkumných bodů)
 • IX Hector (46 000  Research Points výzkumných bodů)
 • IX Illinois (51 000  Research Points výzkumných bodů)
 • X Sevastopol (58 000  Research Points výzkumných bodů)

Jedinečná vylepšení

 • Jedinečná vylepšení pro většinu lodí X. úrovně (19 200 výzkumných bodů každé)

Seznam všech jedinečných vylepšení

RB_upgrades.png

Signály

Bojové signály:

RB_signals.png


Jak mohu získat přístup k Výzkumnému ústavu?

Aktualizace 0.8.7 zavede nový systém postupu – Výzkumný ústav. Budete moci získat nový zdroj – výzkumné body – který se dá vyměnit za hodnotné odměny. Vše, co je potřeba, je vynulovat větve vyzkoumatelných lodí a postupovat jimi od začátku.

Pokud máte vyzkoumaných alespoň pět lodí X. úrovně, získáte přístup do Výzkumného ústavu spolu s jednorázovou odměnou ve výši 10 000 výzkumných bodů a možností vynulovat jakoukoliv z vyzkoumaných větví lodí.

Jak mohu výzkumné body získat?

Ačkoli malé množství  Research Points lze získat z akcí jako jsou denní mise a výstavba lodi v doku, primárním zdrojem je „resetování“ postupu lodí s technickým stromem, jejich opětovné vyexpení po tier X.

Pokud máte vyzkoumaných alespoň pět lodí X. úrovně, získáte přístup do Výzkumného ústavu spolu s jednorázovou odměnou ve výši 10 000 výzkumných bodů a možností vynulovat jakoukoliv z vyzkoumaných větví lodí.

Linií/větví jsou myšleny ty lodě, které musí být odemčeny postupně, aby bylo možné získat loď X. úrovně. V případě rozdělených linií (např. linie lehkých a těžkých křižníků USA) každá linie zahrnuje lodě, které jsou společné oběma (v tomto případě křižníky Tier II-V)). S výjimkou lodí úrovně I se linie skládají z:

Superlodě s resetem nijak nesouvisí a nemohou být resetovány.

Výzkumné body se dají získat za první vítězství při hraní s loděmi V.–X. úrovně po vynulování dané větvě. Uznané herní režimy jsou Náhodné bitvy, Co-op, Scénář, Hodnocené. Bonus se nedá získat v klanových či výcvikových bitvách. Vítězství není jedinou podmínkou zisku, stačí získat 300 základních XP v jedné bitvě a výzkumné body máte v kapse. Každá loď vyšší úrovně získává postupně více RP. Vynulování větve lodí vám může vynést až 10 200  Research Points. Vynulování větve letadlových lodí vám může vynést až 8 000  Research Points. To platí proto, že vyzkoumání větve letadlových lodí vyžaduje přibližně o 20 % méně ZK než ostatní větve lodí. Současně může být resetováno více linií. Bonus z první hry lze získat pouze jednou.

Research Points per ship win

Sezóny

Výzkumný ústav funguje sezónně. Každá sezóna probíhá 3 měsíce.

Lodě první větve, kterou během sezóny vynulujete, získají dvojnásobný počet výzkumných bodů. Dvojnásobný bonus zůstane na těchto lodích i po skončení sezóny, dokud při hraní s nimi nedosáhnete prvního vítězství.

RB_session.jpeg

Pokud po vynulování větve vítězné bonusy nevyhrajete, postoupíte skrze větev znovu, a znovu ji vynulujete, tak neaktivované vítězné bonusy budou uloženy spolu s jakýmikoliv novými. To znamená, že pokud vynulujete první větev sezóny, znovu ji vyzkoumáte za volné ZK a pak ji zase vynulujte, můžete získat trojnásobný vítězný bonus.

Čas zbývající do konce sezóny je možné najít na záložce „Výzkum“ v herním klientovi.

Pravidla vynulování

 • Ve větvi, kterou zamýšlíte vynulovat, musíte mít vyzkoumanou loď X. úrovně. Lodě této větve však nemusí být ve skutečnosti zakoupeny a nemusí být ve vašem přístavu.
 • Větev, která se vynuluje, bude vrácena kompletně zpět až k lodi I. úrovně.
 • Pokud se například rozhodněte vynulovat větev sovětských torpédoborců, která začíná od lodě X Grozovoi, bude vynulována až k lodi VII Minsk a následně k lodím II Storozhevoi a II Novik.
 • Lodě a moduly jsou prodány za polovinu jejich ceny.
 • Všechny získané ZK jsou převedeny na první loď ve větvi.
 • Kamufláže, vlajky a signály jsou odebrány. Vylepšení jsou bezplatně odmontována a přesunuta do vašeho inventáře.
 • Velitelé jsou posláni do zálohy bez ztráty svých specializací.

Získávání výzkumných bodů: více podrobností

Třídy vyjma těch letadlových:

 • 200 Research Points za první vítězství při hraní s lodí V. úrovně
 • 500 Research Points za první vítězství při hraní s lodí VI. úrovně
 • 500 Research Points za první vítězství při hraní s lodí VII. úrovně
 • 1 500 Research Points za první vítězství při hraní s lodí VIII. úrovně
 • 1 500 Research Points za první vítězství při hraní s lodí IX. úrovně
 • 6 000 Research Points za první vítězství při hraní s lodí X. úrovně
Letadlové lodě
 • 500 Research Points za první vítězství při hraní s letadlovou lodí VI. úrovně
 • 1 500 Research Points za první vítězství při hraní s letadlovou lodí VIII. úrovně
 • 6 000 Research Points za první vítězství při hraní s letadlovou lodí X. úrovně
Pokud má větev z jakéhokoliv důvodu mezery s nevyzkoumanými loděmi, tak tyto lodě nedostanou bonus za vítězství, která s nimi vybojujete. Před vynulováním větve můžete vyzkoumat jakékoliv dříve vynechané lodě, abyste získali maximální počet výzkumných bodů.

Sezóny

Systém Výzkumného ústavu bude fungovat na principu sezón. První sezóna bude trvat 3 měsíce.

Vliv sezón na Výzkumný ústav spočívá ve skutečnosti, že bonus výzkumných bodů za první vítězství bude zdvojnásoben pro lodě první větve, která bude během sezóny vynulována. Dvojnásobný bonus na těchto lodích zůstane i po skončení sezóny, a to až do prvního vítězství, které s nimi vybojujete.

Úspěchy za vynulování větví

V aktualizaci 0.9.9 byly přidány následující úspěchy: Pomocný stavitel lodí, Hlavní stavitel lodí, Inspektor stavby lodí a Hlavní inspektor stavby lodí. Úspěchy se budou vydávat za 10/50/100/150 větví lodí, které vynulujete.

 • Icon_achievement_PARAGON_DROP10.png  Pomocný stavitel lodí (10 resetů),
 • Icon_achievement_PARAGON_DROP50.png  Hlavní stavitel lodí (50 resetů),
 • Icon_achievement_PARAGON_DROP100.png  Inspektor stavby lodí (100 resetů), and
 • Icon_achievement_PARAGON_DROP150.png  Hlavní inspektor stavby lodí (150 resetů).
RB_achievments.jpeg