Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty

Smoke Screens

Přejít na: navigace, hledání

Kouřová clona

Fletcher sedí ve své kouřové cloně, číhajíce na nepřítele.

Shrnutí

Kouřová clona slouží hlavně k ukrytí lodi a zamezení jejího odhalení. Může posloužit i jako úniková možnost nebo pro zlepšení podmínek při útoku.

Spotřební doplňek kouřový generátor lze najít na většině torpédoborců, některých prémiových lodích jako Flint, Iwaki Alpha a Mikhail Kutuzov, nebo některých UK křižnících. Trvání kouře se liší podle národnosti a úrovně plavidla, kdy US verze je známá dlouhým trváním, zatímco německá varianta se rozplyne rychleji. Obecně lze říci, že většina lodí má tento doplněk na 4 použití (prémium doplněk a superintendant), navíc standartní doplněk se nabíjí 240s, prémiová varianta 160s.

Pan-Asijské neprémiové torpédoborce jsou v tomto jedinečné, se 120s nabíjení standartní a 80s prémiové verze doplňku. Tento druhý případ je velmi zajímavý, protože délka trvání kouře je 70s. Z toho plyne, že s prémiovou verzí doplňku mají jen 10(!)s trvající okno, kdy se nemohou schovat ve svém vlastním kouři.


Loď v kouřové cloně se jeví jako neviditelná pro lodě i letadla soupeře a může tak střílet bez obav z odhalení (až na speciální případ, viz níže - střelba v kouři). Ovšem kdokoliv v kouři musí v otázce odhalování nepřátel spoléhat na svůj tým, protože kouř jej zároveň činí "slepým".

Mechanika

Kouřová clona funguje jednoduše a je snadné ji pochopit. Jakmile je aktivována, loď začne vytvářet "obláčky" kouře v zadaném intervalu, dokud je doplněk aktivní. Každý obláček pokrývá okolních 450m (Expert na kouřovou clonu tento okruh rozšíří na 540m). Doba aktivity doplňku generátor kouře závisí na nárdonosti a úrovni lodě, což také ovlivňuje, jak dlouho kouř vydrží než se rozplyne, a to od 45 do 130s. Obecně jakmile je kouř položen, nejde s ním pohnout, dokud se nerozptýlí. Perth je jedinou lodí s "pohyblivým" kouřem, protože ten se tvoří jen v aktuálním okolí lodi.

Počítadlo trvání kouře.

Technicky kouř funguje jako bariéra ve výhledu, podobně jako pevnina. Kdokoliv uvnitř nevidí ven, stejně jako nepřátelé nevidí dovnitř. Je třeba parťáků, aby odhalovali lodě mimo kouř, proto se nedoporučuje aktivovat kouř bez podpory.

Střelba v kouřové cloně zvyšuje odhalitelnost lodi. Dokud nestřílí, jsou všechny lodě odhalitelné od 2km a nebudou vidět, pokud není použit Přehledový radar (Zatímco je aktivní, odhaluje všechny nepřátelské lodě ve vymezeném okolí, nehledě na překážky (jako kouř nebo ostrovy)) nebo Hydroakusticý vyhledávač (Zatímco je aktivní, odhaluje všechny nepřátelské lodě a torpéda ve vymezeném okolí, nehledě na překážky (jako kouř nebo ostrovy)). Nicméně po výstřelu hranice odhalení dané lodi naroste podle ráže jejích děl. Například torpédoborce nízké úrově mají malá děla a nejsou tak penalizovány, zatímco Yamato je viditelné na 20km.

Ve verzi 6.3 byl přidán ukazatel zbývající doby trvání posledního obláčku kouře. Předtím si hráči museli pamatovat délky trvání kouřů nebo riskovat, že náhle skončí jejich kouřová ochrana, zatímco se nehybně pohupují na hladině. Tato funkce může být zapnuta v nastavení hry, v sekci 'Ovládání'. Je doporučeno zapnout si zde také ohraničení kouře, což pomáhá hráčům určit hranici kouřové clony.

Taktika

Je mnoho způsobů, jak použít kouřovou clonu. Je to všestranný spotř. doplněk torpédoborců a může být velmi prospěšný pro celý tým.

Běžně torpédoborce aktivují kouřovou clonu jakmile jsou odhaleny jako možnost úniku. Není výjimkou zahlédnout torpédoborec, který položí kouř jakmile vnikne do oblasti obsazování, aby nebyl obtěžován. Zatímco první případ lze brát jako odpovídající využití kouře, druhý případ není žádoucí. Clona uvnitř obsazovací oblasti činí torpédoborec slepým vzhledem k možnému blížícímu se nebezpečí a oslepuje zbytek týmu za kouřovou clonou (Pozn. překl.: navíc kouř, ještě dále omezený hranicí obsazovací oblasti, zužuje možnou oblast výskytu tohoto torpédoborce na minimum a je tak doslova magnetem pro nepřátelská torpéda!!). Raději se pokuste ušetřit kouř na později, protože je to nejsnadnější cesta jak přerušit kontakt s nepřítelem - což může být užitečné, pokud bude oblast nepřátely obklíčena.

Fletcher ustupuje, jeho kouř se rychle vytrácí.

Kouřová clona může být použita i jako útočný prostředek, umožňující lodi střílet zatímco je neodhalena. Americké torpédoborce excelují v tomto použití kouře, protože mají dobrou kadenci a dlouhotrvající kouř. UK křižníky jsou na střelbě z kouře téměř stoprocentně závislé.

Ale je zde několik varování, která je třeba brát v potaz při tomto využívání kouře.

  • v okolí musí být některá spojenecká loď, která bude odhalovat nepřátele, jinak jste v kouři "slepí".
  • pozice je důležitá při pokládání útočného kouře. Velmi výhodné je umístění tak, aby bylo možné střílet na více nepřátel a zároveň existovala dobrá ústupová cesta. Položením kouře vedle ostrova získáváte lepší jistotu, protože máte pevnou ochranu proti případné odvetné palbě nepřítele.

Není lepší cesta jak získat více "karmy", než vhodným umístěním kouře pro užitek týmu. Pokud je bitevní loď pod soustředěnou palbou, poskytnutí kouřové ochrany může být cestou jak loď zachránit a ještě udržet její děla v činnosti. Kouř je v takovém případě mocným nástrojem k přežití. Kouře lze také využít k ukrytí týmu při nájezdu do obsazovací oblasti, kdy ostatní zůstanou neodhaleni až do posledního okamžiku. Možná ještě lepší možností, než je pokládání kouře pro tým, je skautování. Jak bylo řečeno, je třeba někoho mimo kouř, kdo bude odhalovat nepřátele. Torpédoborec sedící v kouři může ostřelovat nepřítele nepozorovaně, ale ne tak efektivně, jako křižník nebo bitevní loď. Navíc krátká odhalitelnost torpédoborce z něj činí ideálního skauta.

Protiopatření

Je několik protiopatření proti lodím v kouři. Torpéda, hydroakustický vyhledávač a přehledový radar jsou těmi nejlepšími.

Torpéda odpálená do kouře mohou dopadnout různě.

  • torpéda minou úplně.
  • minou těsně, vystraší nepřítele, donutí ho manévrovat a možná ho "vytlačí" z kouře.
  • zasáhnou a způsobí poškození.

Zásah lodi v kouři není ojedinělý a torpédoborce často vystřelí do kouře všechna svá torpéda ve snaze zasáhnout nepozornou loď, která se cítí být v bezpečí.

Hydroakusticý vyhledávač umožňuje lodím odhalit torpéda na větší vzdálenost a odhalit lodě v určeném okruhu, i když je nepřítel v kouři nebo za ostrovem. Běžně je dosah krátký a nepřesahuje 5,88km u X německých lodí.

Přehledový radar je nejmocnější ze všech protiopatření, umožňujíce lodím odhalit nepřátele až na 11,7km, podobně jako u hydra. Nicméně radar neodhaluje torpéda a má až o polovinu kratší trvání, než hydroakustický vyhledávač.