Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty

M2 Medium Tank

Verze z 28. 4. 2019, 19:02;
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Na aktualizaci dat se pracuje!

Prozatím se můžete podívat na EN verzi - https://wiki.wargaming.net/en/Tank:A25_M2_med