Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty

VK 100.01 (P)

Verze z 1. 5. 2019, 19:43;
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Na aktualizaci dat se pracuje!

Prozatím se můžete podívat na EN verzi - https://wiki.wargaming.net/en/Tank:G115_Typ_205B