Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty

VK 30.01 (D)

Verze z 28. 4. 2019, 19:39;
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Na aktualizaci dat se pracuje!

Prozatím se můžete podívat na EN verzi - https://wiki.wargaming.net/en/Tank:G87_VK3002DB_V1