Witamy w Wiki Wargaming.net!
Warianty

Ulepszenia

Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Icon_12.png
Gracze otrzymują dostęp do ulepszeń uzyskując 6 poziom konta, co pozwala im dostosować i poprawić osiągi każdego okrętu w taki sposób, aby odpowiadał ich pożądanemu stylowi gry. Okręty różnych poziomów mają dostęp do innych ulepszeń, które są określone w poniższych tabelach. Niektóre ulepszenia są unikalne dla określonych typów okrętów lub krajów. Szegóły znajdziesz w kolumnie uwagi.


Spis treści

Kupowanie ulepszeń

Ulepszenia mogą być kupowane i montowane przy użyciu kredytów. Niektóre zestawy ulepszeń można zdobyć kupując je lub zdobywając jako nagrody za różne wyzwania i misje.

W każdym slocie może zostać zamontowane maksymalnie jedno ulepszenie. Zakupione moduły mogą zostać później sprzedane za połowę swojej pierwotnej ceny, lub zdemontowane za cenę 25 dublonów na jeden slot (bez względu na koszt danego ulepszenia). Podczas sprzedawania okrętu, wszystkie ulepszenia znajdujące się na nim muszą zostać zdemontowane lub sprzedane.

Wyposażenie poziomu I+ (slot 1)

Ikona Nazwa wyposażenia Koszt Opis Uwagi
Wows_icon_modernization_PCM030_MainWeapon_Mod_I.png

Modyfikacja głównego uzbrojenia 1

125000Credits  :
 • -20% do ryzyka poważnego uszkodzenia głównej baterii
 • +50% do przeżywalności głównej baterii
 • -20% do czasu naprawy dział głównej baterii
 • -20% do ryzyka poważnego uszkodzenia wyrzutni torpedowych
 • +50% do przeżywalności wyrzutni torped
 • +20% do czasu naprawy wyrzutni torpedowych
Wows_icon_modernization_PCM003_Airplanes_Mod_I.png

Modyfikacja 1 grup lotniczych

125000Credits  :
 • +10% do średnich uszkodzeń na sekundę zadawanych przez działa samolotów
Dotyczy myśliwców; przydatne tylko dla lotniskowców.
Wows_icon_modernization_PCM031_SecondaryWeapon_Mod_I.png

Modyfikacja dodatkowego uzbrojenia 1

125000Credits  :
 • +100% do żywotności dodatkowej baterii
 • +100% do żywotności uzbrojenia przeciwlotniczego
Wows_icon_modernization_PCM032_PowderMagazine_Mod_I.png

Modyfikacja magazynu 1

125000Credits  :
 • -70% do ryzyka eksplozji magazynu Twojego okrętu
Icon_modernization_PCM034_Guidance_Mod_0.png

Modyfikacja systemów celowniczych 0

125000Credits  :
 • +20% do szybkości obrotu dział głównej baterii
 • -40% do maksymalnego rozrzutu pocisków głównej baterii
 • +20% do szybkości obrotu wyrzutni torpedowych
 • +20% do maksymalnego zasięgu ognia dodatkowej baterii
 • -40% do rozrzutu pocisków dodatkowej baterii
Dostępne jedynie dla okrętów: Iwaki Alpha, Yubari,
i Katori.

Wyposażenie poziomu III+ (slot 2)

Ikona Nazwa wyposażenia Koszt Opis Uwagi
Wows_icon_modernization_PCM020_DamageControl_Mod_I.png

Modyfikacja 1 systemu kontroli uszkodzeń

250000Credits  :
 • -3% do ryzyka wystąpienia zalania i uszkodzeń otrzymywanych od torped przy trafieniu w obronę przeciwtorpedową
 • -5% do ryzyka wybuchu pożaru
Modyfikator do uszkodzeń i ryzyka zalania od torped odnosi się tylko do okrętów z systemem obrony przeciwtorpedowej (widoczne w zakładce przeżywalność w oknie portu).
Wows_icon_modernization_PCM021_Engine_Mod_I.png

Modyfikacja 1 napędu

250000Credits Zwiększa żywotność i przyspiesza naprawy silnika:
 • -20% do ryzyka poważnego uszkodzenia silnika
 • -20% do czasu naprawy silnika
Wows_icon_modernization_PCM022_SteeringGear_Mod_I.png

Modyfikacja 1 układu sterowania

250000Credits Zwiększa żywotność i przyspiesza naprawy elementów układu sterowania:
 • -20% do czasu naprawy elementów układu sterowania
 • -20% do ryzyka poważnego uszkodzenia elementów układu sterowania

Wyposażenie poziomu V+ (slot 3)

Ikona Nazwa wyposażenia Koszt Opis Uwagi
Wows_icon_modernization_PCM006_MainGun_Mod_II.png

Modyfikacja 2 głównej baterii

500000Credits  :
 • +5% do czasu ładowania głównej baterii
 • +15% do szybkości obrotu dział głównej bateri
Działa potrzebują dłuższego czasu by się przeładować w zamian za szybszą prędkość ich obrotu. Dodaje się z umiejętnością “Strzelec wyborowy”.
Wows_icon_modernization_PCM033_Guidance_Mod_I.png

Modyfikacja systemów celowniczych 1

500000Credits  :
 • -7% do maksymalnego rozrzutu pocisków głównej baterii
 • +20% do szybkości obrotu wyrzutni torpedowych
 • +5% do maksymalnego zasięgu ognia dodatkowej baterii
 • -5% do maksymalnego rozrzutu pocisków dodatkowej baterii
Amerykańskie pancerniki mają w zamian dostęp do modyfikacji “Modyfikacja 1 pomieszczenia radiolokacji artyleryjskiej”
Icon_modernization_PCM028_FireControl_Mod_I_US.png

Modyfikacja 1 pomieszczenia radiolokacji artyleryjskiej

500000Credits
 • +16% do maksymalnego zasięgu ognia głównej baterii
 • +5% do maksymalnego zasięgu ognia dodatkowej baterii
 • -5% do maksymalnego rozrzutu pocisków dodatkowej baterii
Dostępne wyłącznie dla pancerników amerykańskich.
Wows_icon_modernization_PCM009_FlightControl_Mod_I.png

Modyfikacja 1 kontroli lotów

2000000Credits Nie dotyczy to eskadr taktycznych.:
 • -15% do czasu serwisowania samolotów
Dodaje się z umiejętnością “Ekspert uzbrojenia torpedowego”.

Dotyczy samolotów; przydatne tylko dla lotniskowców.

Wows_icon_modernization_PCM010_Airplanes_Mod_II.png

Modyfikacja 2 grup lotniczych

500000Credits Zwiększa liczbę PW i ilość amunicji samolotów szturmowych:
 • +20% do PW myśliwców
 • +50% do amunicji myśliwców
Dotyczy myśliwców; przydatne tylko dla lotniskowców.
Icon_modernization_PCM011_AirDefense_Mod_II.png

Modyfikacja 2 uzbrojenia przeciwlotniczego

3000000Credits Zwiększa skuteczność uzbrojenia przeciwlotniczego:
 • +20% do zasięgu uzbrojenia przeciwlotniczego
Dodaje się z umiejętnością “Zaawansowany trening artyleryjski”.
Icon_modernization_PCM005_SecondaryGun_Mod_I.png

Modyfikacja 1 baterii dodatkowej

500000Credits  :
 • +20% do maksymalnego zasięgu ognia dodatkowej baterii
 • -20% do maksymalnego rozrzutu pocisków dodatkowej baterii
Dodaje się z umiejętnością “Zaawansowany trening artyleryjski”.


Wyposażenie poziomu VI+ (slot 4)

Ikona Nazwa wyposażenia Koszt Opis Uwagi
Wows_icon_modernization_PCM023_DamageControl_Mod_II.png

Modyfikacja 2 systemu kontroli uszkodzeń

1000000Credits  :
 • -15% do czasu gaszenia pożaru
 • -15% do czasu zwalczania zalania
Wows_icon_modernization_PCM024_Engine_Mod_II.png

Modyfikacja 1 napędu

1000000Credits Skraca czas rozwijania pełnej prędkości:
 • -50% do czasu osiągnięcia pełnej prędkości podczas przyspieszania
 • Zwiększa moc silnika gdy okręt zaczyna się poruszać.
Zwiększa szybkość przyspieszania tylko dla prędkości 0-6 węzłów. Nie zwiększa prędkości podczas cofania, jedynie do przodu.

Niedostępne dla brytyjskich krążowników, jednakże cechują się one wysoką prędkością przyspieszania.

Wows_icon_modernization_PCM025_SteeringGear_Mod_II.png

Modyfikacja 1 układu sterowania

1000000Credits  :
 • -20% do czasu przestawiania steru

Wyposażenie poziomu VIII+ (slot 5)

Ikona Nazwa wyposażenia Koszt Opis Uwagi
Wows_icon_modernization_PCM026_LookoutStation_Mod_I.png

System ostrzegania torpedowego

2000000Credits  :
 • +50% do zasięgu pewnego wykrywania okrętów nieprzyjaciela
 • +20% do maksymalnego zasięgu wykrywania
 • +20% do zasięgu wykrywania torped
Mechaniki wykrywania okrętów ignoruje przeszkody - takie jak wyspy - poniżej 2km (3km z tym ulepszeniem) od nieprzyjaciela. Jest to tak zwany “zasięg pewnego wykrywania”.

Dodaje się z umiejętnością “Czujność” podczas wykrywania torped.

Wows_icon_modernization_PCM027_ConcealmentMeasures_Mod_I.png

Modyfikacja 1 systemu kamuflażu

2000000Credits  :
 • -10% do zasięgu wykrywalności
 • +5% do maksymalnego rozrzutu pocisków nieprzyjaciela strzelającego to Twojego okrętu
Dodaje się z umiejętnością “Ekspert w kamuflażu”.
Wows_icon_modernization_PCM035_SteeringGear_Mod_III.png

Modyfikacja 2 układu sterowania

2000000Credits Modyfikacja 2 układu sterowania:
 • -80% do czasu naprawy elementów układu sterowania
 • -40% do czasu przestawiania steru
Dodaje się z ulepszeniem “Modyfikacja 2 układu sterowania”. Niedostępne dla pancerników i lotniskowców.

Wyposażenie poziomu IX+ (slot 6)

Ikona Nazwa wyposażenia Koszt Opis Uwagi
Wows_icon_modernization_PCM013_MainGun_Mod_III.png

Modyfikacja 3 głównej baterii

3000000Credits  :
 • -12% do czasu ładowania głównej baterii
 • -13% do szybkości obrotu dział głównej baterii
Działa ładują się szybciej, w zamian za ich wolniejszy obrót.

Dodaje się z umiejętnością “Podstawowy trening strzelecki”.

Wows_icon_modernization_PCM014_Torpedo_Mod_III.png

Modyfikacja 2 wyrzutni torpedowych

3000000Credits  :
 • -15% do czasu ładowania wyrzutni torpedowych
 • +50% do ryzyka poważnego uszkodzenia wyrzutni torpedowych
Dodaje się z umiejętnością “Ekspert uzbrojenia torpedowego”.
Icon_modernization_PCM015_FireControl_Mod_II.png

Modyfikacja 2 układu kontroli ognia

3000000Credits  :
 • +16% do maksymalnego zasięgu ognia głównej baterii
Dodaje się z umiejętnością “Zaawansowany trening artyleryjski”.

Niedostępne dla rosyjskich niszczycieli i amerykańskich pancerników.

Icon_modernization_PCM029_FireControl_Mod_II_US.png

Modyfikacja 2 pomieszczenia radiolokacji artyleryjskiej

3000000Credits  :
 • -11% do maksymalnego rozrzutu pocisków głównej baterii
Dostępne tylko dla amerykańskich pancerników.
Wows_icon_modernization_PCM016_FlightControl_Mod_II.png

Modyfikacja 2 kontroli lotów

3000000Credits  :
 • +5% do maksymalnej prędkości samolotów
Wows_icon_modernization_PCM017_Airplanes_Mod_III.png

Modyfikacja 2 grup lotniczych

3000000Credits  :
 • +15% do PW samolotów szturmowych
Dotyczy bombowców torpedowych i bombowców nurkujących; przydatne tylko dla lotniskowców.
Icon_modernization_PCM018_AirDefense_Mod_III.png

Modyfikacja 1 uzbrojenia plot.

500000Credits  :
 • +25% do średnich uszkodzeń na sekundę zadawanych przez uzbrojenie przeciwlotnicze
Zwiększa uszkodzenia na sekundę zadawane przez wszystkie działa plot.

Dodaje się z umiejętnością “Podstawowy trening strzelecki”.


Wows_icon_modernization_PCM019_SecondaryGun_Mod_III.png

Modyfikacja 2 baterii dodatkowej

3000000Credits Skraca czas ładowania dodatkowej baterii:
 • -20% do czasu ładowania dział dodatkowej baterii
Dodaje się z umiejętnością “Podstawowy trening strzelecki”.

Ulepszenia specjalne

Specjalne ulepszenia to ulepszenia, które można zdobyć tylko za pośrednictwem superkontenerów. Te ulepszenia są dostępne do użytku w określonych slotach i zwykle są ograniczone do okrętów poziomu VI lub wyższych. Okręty muszą być w stanie wyposażyć odpowiedni materiał eksploatacyjny w celu zamontowania tych ulepszeń (np. Des Moines nie może zamontować modyfikacji generatora dymu 1, a Gearing nie może zamontować modyfikacji radaru dozorowania 1); nie są one jednak automatycznie kompatybilne ze wszystkimi okrętami, które mogą montować określone materiały eksploatacyjne (na przykład Missouri nie może zamontować modyfikacji radaru dozorowania 1). Ulepszenia specjalne są montowane tak jak inne ulepszenia (możesz mieć tylko jedną modyfikację w gnieździe na raz).


Specjalne ulepszenia, które modyfikują działanie odpowiedniego materiału eksploatacyjnego, nie mają żadnego wpływu, jeżeli materiał ten nie jest zamontowany na okręcie. Na przykład Modyfikacja obrony przeciwlotniczej 1 działa tylko jeśli materiał eksploatacyjny “Obrona przeciwlotnicza I/II” jest zamontowany.

Wyposażenie poziomu I+ (slot 1)

Ikona Nazwa wyposażenia Cena sprzedaży Opis Uwagi Ograniczenia
Wows_icon_modernization_PCM039_CrashCrew_Mod_I.png

Modyfikacja grupy naprawczo-ratunkowej 1

625,000Credits Zwiększa czas trwania grupy naprawczo-ratunkowej
 • +40% do czasu trwania grupy naprawczo-ratunkowej
Ta modyfikacja jest zazwyczaj dostępna tylko w superkontenerach lub jako nagroda w bitwach rankingowych, jednakże można ją również nabyć w Sklepie z nagrodami “Starcia żywiołów” w ramach wydarzenia specjalnego. Tylko okręty poziomów VI-X.
Wows_icon_modernization_PCM038_Spotter_Mod_I.png

Modyfikacja samolotu zwiadowczego 1

625,000Credits Zwiększa czas działania samolotu zwiadowczego
 • +30% do czasu działania samolotu zwiadowczego
Ta modyfikacja jest zazwyczaj dostępna tylko w superkontenerach lub jako nagroda w bitwach rankingowych, jednakże można ją również nabyć w Sklepie z nagrodami “Starcia żywiołów” w ramach wydarzenia specjalnego. Tylko pancerniki i krążowniki poziomów VI-X.

Wyposażenie poziomu III+ (slot 2)

Ikona Nazwa wyposażenia Cena sprzedaży Opis Uwagi Ograniczenia
Wows_icon_modernization_PCM036_SpeedBooster_Mod_I.png

Modyfikacja doładowania silnika 1

625,000Credits Zwiększa czas działania doładowania silnika
 • +50% do czasu działania doładowania silnika
Ta modyfikacja jest zazwyczaj dostępna tylko w superkontenerach lub jako nagroda w bitwach rankingowych, jednakże można ją również nabyć w Sklepie z nagrodami “Starcia żywiołów” w ramach wydarzenia specjalnego. Tylko niszczyciele i krążowniki poziomów VI-X.
Wows_icon_modernization_PCM040_AirDefenseDisp_Mod_I.png

Modyfikacja uzbrojenia przeciwlotniczego 1

625,000Credits Zwiększa czas działania obrony przeciwlotniczej
 • +20% do czasu trwania materiału eksploatacyjnego Obrona Przeciwlotnicza I/II
Ta modyfikacja jest zazwyczaj dostępna tylko w superkontenerach lub jako nagroda w bitwach rankingowych, jednakże można ją również nabyć w Sklepie z nagrodami “Starcia żywiołów” w ramach wydarzenia specjalnego. Tylko niszczyciele i krążowniki poziomów VI-X.
Wows_icon_modernization_PCM041_SonarSearch_Mod_I.png

Modyfikacja wyszukiwania hydroakustycznego 1

625,000Credits Zwiększa czas działania wyszukiwania hydroakustycznego
 • +20% do czasu działania sondy hydroakustycznej
Ta modyfikacja jest zazwyczaj dostępna tylko w superkontenerach lub jako nagroda w bitwach rankingowych, jednakże można ją również nabyć w Sklepie z nagrodami “Starcia żywiołów” w ramach wydarzenia specjalnego. Tylko niszczyciele i krążowniki poziomów VI-X.
Wows_icon_modernization_PCM042_RLSSearch_Mod_I.png

Modyfikacja radaru dozorowania 1

625,000Credits Zwiększa czas działania Radaru dozorowania
 • +40% do czasu trwania radaru dozorowania
Ta modyfikacja jest zazwyczaj dostępna tylko w superkontenerach lub jako nagroda w bitwach rankingowych, jednakże można ją również nabyć w Sklepie z nagrodami “Starcia żywiołów” w ramach wydarzenia specjalnego. Tylko niszczyciele i krążowniki poziomów IX-X.

Wyposażenie poziomu V+ (slot 3)

Ikona Nazwa wyposażenia Cena sprzedaży Opis Uwagi Ograniczenia
Wows_icon_modernization_PCM037_SmokeGenerator_Mod_I.png

Modyfikacja wytwornicy dymu 1

625,000Credits Zwiększa czas działania wytwornicy dymu, ale skraca czas trwania samej zasłony dymnej
 • +30% do czasu działania wytwornicy dymu
 • -5% do czasu trwania zasłony dymnej
Ta modyfikacja jest zazwyczaj dostępna tylko w superkontenerach lub jako nagroda w bitwach rankingowych, jednakże można ją również nabyć w Sklepie z nagrodami “Starcia żywiołów” w ramach wydarzenia specjalnego. Tylko niszczyciele i krążowniki poziomów VI-X.