Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty
/
Changelog: World of Tanks (PC) Aktualizace 1.0.2

Changelog: World of Tanks (PC) Aktualizace 1.0.2

Přejít na: navigace, hledání

Hlavní změny

Výcvikový tábor byl značně zdokonalen. Byla přidána sada bojových misí a misí v garáži. Zároveň:

 • Mise jsou dostupné pro nové hráče (kteří odehráli měně než 1 000 bitev a nemají vozidla VI. a vyšší úrovně) po dokončení výcvikového tábora. Mise hráčům pomáhají s osvojením základních mechanik hry.
 • Jako odměnu za plnění misí hráči dostávají užitečný herní majetek.

Mise sestávají ze tří sad:

 • Výcvikový tábor
 • Instruktáž
 • Cesta ke slávě
 • Po dokončení všech sad dostane hráč žeton, který může vyměnit za jakékoliv neprémiové vozidlo VI. úrovně, a to i pokud ho zatím nevyzkoumal.

Výcvikové centrum bylo zavedeno proto, aby novým hráčům pomohlo s osvojením základů hry, které potřebují pro úspěch ve World of Tanks znát. Všechna témata jsou seřazena podle kategorií a prezentována jako soubory, které obsahují obrázky společně s jejich stručným popisem. Výcvikové centrum sestává z následujících sekcí:

 • Pro nováčky
 • Režimy hry
 • Hráčovo vozidlo
 • Typy vozidel
 • Základy útoku
 • Základy obrany
 • Ostatní

Výcvikové centrum je dostupné v nabídce hry při stisknutí klávesy „Escape“.

Mapy

Na následujících mapách bylo opraveno několik potíží s herními lokacemi a byly odstraněny některé průjezdy do oblastí, jež nebyly určené pro hraní:

 • Ruinberg
 • Útesy
 • Abbey
 • Pouštní řeka
 • Tundra

Na následující mapy bylo přidáno několik změn ve vyvážení:

 • Fjordy
 • Malinovka
 • Horský průsmyk
 • Erlenberg
 • Mapa „Klondike“ byla přepracována do HD a byla znovu zavedena do hry. Bude dostupná pouze pro Velké bitvy. Mapa je určena pouze pro standardní typ bitvy.

Úprava vzhledu vozidel

Pokud chce v současné době hráč změnit vnější vzhled vozidla, je vozidlo přesunuto do speciální garáže pro úpravu vzhledu. Styly a nátěry jsou nyní dostupné pro vozidla úrovní VI a VIII. Rozhraní okna „Vnější vzhled“ bylo zdokonaleno.

Ostatní:

 • Byly zavedeny některé změny v rozhraní garáže a jejích zvuků.
 • Skript pro spuštění WoT byl pro uživatele WGC zdokonalen tak, aby se do garáže dostali co nejrychleji.
 • Stávající přihlašovací obrazovka byla přepracována tak, aby se snížilo množství informací, které hráč potřebuje pro vstup při spuštění hry přes WGC. Do nastavení hry byla zavedena možnost zobrazení výběru serveru při spuštění hry, aby se tak uspokojily zájmy uživatelů (klanové bitvy, turnaje atd.).
 • Změny v technických vlastnostech následujících vozidel

Byla přidána následující vozidla:

 • К-91
 • Objekt 277

Změny v technických vlastnostech sovětských vozidel:

Object 430 Version II

 • Dělo 100 mm D-54 bylo nahrazeno za dělo 100 mm D-54U.
 • Rozptyl za pohybu pro podvozek Objekt 430 verze II vylepšený se snížil o 14 %.
 • Rozptyl při otáčení korby pro podvozek Objekt 430 verze II vylepšený se snížil o 14 %.
 • Rozptyl děla 100 mm D-54U ve věži Objekt 430 verze II vylepšená se změnil z 0,38 m na 0,35 m.
 • Doba nabíjení děla 100 mm D-54U ve věži Objekt 430 verze II vylepšená se změnila z 8 s na 7,5 s.
 • Čas zaměření děla 100 mm D-54U ve věži Objekt 430 verze II vylepšená se změnil z 2,9 s na 2 s.
 • Rozptyl děla 100 mm D-54U při rotaci věže Objekt 430 verze II vylepšená se snížil o 25 %.
 • Rozptyl po výstřelu děla 100 mm D-54U ve věži Objekt 430 verze II vylepšená se snížil o 13 %.
 • Průbojnost granátu UBR-412B pro dělo 100 mm D-54U se změnila z 219 mm na 246 mm.
 • Dohled vozidla s věží Objekt 430 verze II vylepšená se změnil z 390 m na 400 m.
 • Snížil se pancíř korby a věží.
 • Výdrž vozidla s věží Objekt 430 verze II se změnil z 1 600 HP na 1 500 HP.
 • Výdrž vozidla s věží Objekt 430 verze II vylepšená se změnil z 1 700 HP na 1 600 HP.

Objekt 268 verze 4

 • Rozptyl za pohybu se zvýšil o 33 %.
 • Rozptyl při otáčení korby se zvýšil o 33 %.
 • Rychlost otáčení korby se změnila z 23 stupňů/s na 22 stupňů/s.
 • Rozptyl při otáčení děla 152 mm M-53S se zvýšil o 20 %.
 • Čas zaměření se změnil z 2 s na 2,5 s.
 • Rychlost otáčení děla se změnila z 30 stupňů/s na 28 stupňů/s.
 • Snížilo se pancéřování korby.
 • Maximální rychlost se změnila ze 55 km/h na 50 km/h.
 • Rychlost couvání se změnila z 22 km/h na 18 km/h.
 • Výkon motoru se změnil z 1 500 h.p. na 1 350 h.p.
 • Výdrž se změnila z 2 100 HP na 2 000 HP.

Změny provedené v technických vlastnostech na základě výsledků 2. Společného testu:

Objekt 277

 • Rychlost rotace věže se změnila z 26 stupňů/s na 27 stupňů/s.
 • Rozptyl se změnil z 0,35 m na 0,38 m.
 • Doba nabíjení se změnila z 11,5 s na 12,5 s.
 • Čas zaměření se změnil z 2,5 s na 2,7 s.
 • APCR granát 3BM (experimental) byl nahrazen za HEAT granát 3VBK (průbojnost: 340 mm).
 • Maskování se zvýšilo o 20 %.
 • Změnily se pozice bedny s municí a palivových nádrží.

К-91

 • Výdrž se změnila z 1 800 HP na 1 950 HP.
 • Sektor rotace věže se změnil ze 180 stupňů na 220 stupňů (z 90 stupňů na 110 stupňů na každé straně).
 • Výkon motoru se zvýšil na 860 h.p.
 • Doba nabíjení se změnila z 6,5 s na 6,3 s.
 • Úhel sklápění děla 100 mm D-46T (na bocích vozidla) se změnil z -5 stupňů na -9 stupňů.

Opravy chyb

 • Byla odstraněna neviditelná překážka na mapě „Tundra“.
 • Byl opraven problém se získáváním mistrovských odznaků na stroji Centurion Mk. 5/1 RAAC.
 • Byl opraven problém, který hráčům bránil v zakoupení kamufláže při použití nízkých rozlišení obrazovky.
 • Text událostí v bitvě a text v nastavení oznámení v bitvě je zobrazený stejným způsobem.
 • Zlepšilo se zobrazení kamufláže použité na Objekt 705.
 • Na mapách „Mannerheimova linie“ a „Fjordy“ byly odstraněny některé průjezdy do oblastí, které nejsou určeny pro hraní a do oblastí, kde hráči mohli uvíznout.
 • Zlepšila se kvalita některých objektů na mapách.

Opravy chyb

 • Problém s nesprávným zobrazením pozice vítězných znaků na dělu 8,8 cm Flak 41 L/74 namontovaném na stíhači tanků Pz.Sfl. IVc.
 • Panel vozidel se neuzamkne při potvrzení připravenosti ve speciálních bitvách.
 • Členové posádky mohou být přeškoleni na speciální vozidla, která nejsou v současné době ve hře k dispozici.
 • Neexistuje žádná ochrana proti spamování klikáním na minimapu.
 • Popisky u vybavení nezobrazují dynamické technické vlastnosti.
 • Ikony typu vozidla v panelech vozidel dynamicky nemění svou barvu při výběru Alternativního režimu (pro barvoslepé) v bitvě.
 • Je vypnuto „bezplatné“ přeškolení posádky na vozidla stejného typu.
 • Když hráč zničí vozidlo tím, že ho převrátí, tak se toto vozidlo nezapočítá do celkového počtu vozidel, která hráč zničil.
 • Vozidlo s namontovaným standardním a vylepšeným vybavením nelze prodat.
 • Náborové centrum nezobrazuje náboráři rekruty a záložníky, které pozval, když je náborářův účet obnoven do stavu předcházejícímu okamžiku, kdy rekruti přijali pozvánku.
 • Nesoulad v popisu osobních misí (pro čety) v bitvě (při stisknutí TAB), ve výsledcích bitvy a v okně s gratulací.
 • Tlačítko „Naverbovat“ se v okně s gratulací zobrazí i za předpokladu, že ženský člen posádky byl již naverbován.
 • Odznak o obsazení základny se může zobrazit předčasně, dokonce i před nahromaděním uvedeného počtu bodů.
 • V záznamu poškození je občas promíchané pořadí událostí pro obdržené poškození.
 • V okně s gratulací se nezobrazí text podmínek mise za předpokladu, že v podmínkách mise je uveden požadovaný typ vozidla.
 • V některých případech chybí zvuky a efekty při obdržení poškození.
 • Při kliknutí na tlačítko „Natřít celé vozidlo“ není nátěr v případě určitých stíhačů tanků a dělostřelectev použit na celé vozidlo.
 • Při změně typu granátu během nabíjení zásobníku jsou granáty v zásobníku zobrazeny, jakoby již byly nabité.
 • Když je odhalené nepřátelské vozidlo ochromeno, pak přestane být viditelné a nepřátelský hráč použije Lékárničku, zatímco je neodhalený, tak je ukazatel ochromení nad tímto vozidlem protivníkům stále zobrazen, když je znovu odhaleno.
 • Když je vozidlo zničeno, tak záznam zmizí za předpokladu, že hráč neměl zapnutou volbu „Ukázat v posmrtném režimu vozidlo, které zničilo vaše vozidlo“.
 • V záznamu není zobrazeno množství obdrženého poškození z výstřelu, který zničil hráčovo vozidlo.
Kategorie: