Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty
/
Changelog: World of Tanks (PC) Aktualizace 1.1 2.1

Changelog: World of Tanks (PC) Aktualizace 1.1 2.1

Přejít na: navigace, hledání

Patch 1.1_4

 • Některé technické problémy, týkající se osobních misí.


Patch 1.1_3

 • Opravy týkající se některých technických problémů s osobními misemi.Patch 1.1_2

Opraveno:

 • Opravena chyba, která způsobovala nesprávné zobrazení obrázků v oknech propagačních nabídek.
 • Opravena chyba, která způsobovala, že během plnění osobních misí nebyla Najdinova a Goreho medaile připsána i když byla získána.
 • Některé technické problémy.


Patch 1.1_1

Opraveno:

 • Některé technické problémy
 • Oprava problému, kdy si hráč nemohl naskočit/vyskočit do slotu v klanových režimech ( např. šarvátky ) v případě, že velitel odřadu přesouval hráče na již obsazené sloty. (Tuším? - aspoň u mě ten problém byl )
 • Opravena chyba související s poškozením způsobeným spojenci do neodhalených nepřátel, kdy se poškození promítalo do lišty bitevní efektivity a záznamu o poškození po 10-ti sekundách či déle po jeho zhasnutí.


Patch 1.1

Hlavní změny

Nová kampaň osobních misí: Druhá fronta Nová kampaň obsahuje tři operace: Operace: Excalibur (okamžitě po vydání aktualizace) Operace: Chimera (přibližně 18. 09. 2018) Operace: Objekt 279 (r) (přibližně 9. 10. 2018) Každá operace obsahuje 4 skupiny misí. Zároveň se každá skupina dá plnit s vozidly, které patří k jednomu z národních uskupení, a typy vozidel už nadále nepředstavují omezení. Pro splnění mise by hráči měli vstoupit do bitvy s vozidlem, které patří k jednomu z následujících národních uskupení:

 • Unie – SSSR a Čína
 • Blok – Německo a Japonsko
 • Aliance – USA, Británie a Polsko
 • Koalice – Francie, Švédsko, Československo a Itálie

Druhá kampaň bude okamžitě přístupná, bez ohledu na postup v kampani první. To znamená, že mise obou kampaní se dají plnit zároveň. Každá skupina obsahuje 15 misí: 14 misí je okamžitě k dispozici a dají se splnit v libovolném pořadí; zároveň se 15. (závěrečná) mise zpřístupní až po dokončení ostatních misí (podobně jako v první kampani).

Všechny operace mají odlišné sady podmínek: Operace: Excalibur – kumulativní mise. Mise by se měla splnit v neomezeném počtu bitev, např. způsobte 10 000 poškození během neomezeného počtu bitev. Operace: Chimera – mise se dá splnit v rámci jedné bitvy (podobně jako v první kampani) Operace: Objekt 279 (r) – mise by se měla splnit během omezeného počtu bitev. Pokud se hráči splnění mise nezdaří, její postup se vynuluje a hráč bude muset začít znovu od začátku.

 • Každá splněná mise je odměněna kredity, spotřebními doplňky atd. Dokončená operace je odměněna jedinečným vozidlem, které se nedá získat jinak.
 • Hráči si budou moci kontrolovat postup mise přímo v bitvě.
 • V aktualizaci 1.1 bude tato funkce dostupná pouze pro mise z nové kampaně.
 • Podobné popisy přijatých misí budou v bitvě dostupné při stisknutí kláves Tab nebo N.
 • Ukazatel osobních misí v garáži ukazuje mise z každé kampaně odděleně.
 • Operace kampaně „Druhá fronta“ se budou zpřístupňovat postupně, po určitém časovém období. Hráči, kteří operaci dokončí dříve, než bude k dispozici operace nová, budou odměněni odpovídajícím jedinečným emblémem.

Zdokonalené rozhraní první kampaně:

 • Hlavní obrazovka je zcela přepracovaná pro zobrazení misí z obou kampaní zároveň.
 • Zlepšil se profil mise.
 • Všechny prvky byly uvedeny do souladu s ohledem na specifika obou kampaní.
 • Nové obrazovky odměn za dokončené osobní mise.
 • Přepracované zobrazení misí v bitvě (při stisknutí klávesy Tab)

Mapy

 • Byla přidána nová mapa „Studzianki“.
 • Byla přidána nová mapa „Minsk“.
 • Byla přidána mapa „Plzeň“, která byla přepracována do HD. Hlavní změny

-Velikost mapy se zvýšila z 800х800 na 1000х1000 m -Východní část mapy prošla úplnou revizí. -Na celé mapě jsme provedli spoustu změn ve vyvážení a hratelnosti.

Bylo provedeno zdokonalení vyvážení na následujících mapách:

 • Ledovec
 • Siegfriedova linie
 • Doly
 • Province
 • Mapa „Kampánie“ bude dostupná pouze pro vozidla úrovní IV–VII.

Polské tanky Byla přidána nové větev 10 polských vozidel (úrovně I–X v uvedeném pořadí):

 • 4TP
 • 7TP
 • 10TP
 • 14TP
 • 25TP KSUST II
 • 40TP Habicha
 • 45TP Habicha
 • 53TP Markowskiego
 • 50TP Tyszkiewicza
 • 60TP Lewandowskiego


Režim opevnění

Do režimu opevnění bude krátce po vydání aktualizace přidána nová funkce: ta hráčům umožní automatické hledání odřadů. Zároveň budou klany také moci automaticky hledat legionáře do šarvátek.

Funkce bude obsahovat následující věci:

 • Velitel odřadu bude moci vybrat vozidla, která by měli legionáři, nalezení automatickým hledáním, používat.
 • Legionáři si budou moci vybrat vozidla, která chtějí při bojování v odřadu používat.
 • Automatické hledání shody (mezi vozidly vybranými velitelem odřadu a vozidly vybranými legionáři).
 • Automatické hledání bude trvale k dispozici v šarvátkách úrovně VI a ve dny Válečných her i v šarvátkách úrovní VIII a X (podle rozvrhu šarvátek a Válečných her).

Další změny

 • Byla přidána funkce úpravy vzhledu pro všechna vozidla IX. úrovně.
 • Došlo k aktualizaci Wwise (zvukového enginu): byla opravena řada kritických problémů se zvukovým systémem; byla přidána nová funkce na zlepšení zvuku ve hře.
 • Změnilo se zobrazení zpravodaje v herním klientovi. Sama sekce byla přejmenována na „Bojové zpravodajství“.
 • Změny v technických vlastnostech vozidel: SSSR - Bylo přidáno vozidlo IS-2M
 • Objekt 430 II: zobrazený výkon motoru 4TDF se změnil z 580 na 610 hp, což odpovídá aktuální hodnotě.

Opravy a vylepšení

 • Bylo přidáno dynamické zobrazení technických vlastností pro popisky vybavení.
 • Při změně typu granátu během nabíjení zásobníku jsou granáty v zásobníku zobrazeny řádným způsobem.
 • Byl opraven problém, při němž se v některých případech mohla vozidla po opravě pohybovat bez pásů.
 • Byl opraven problém, při kterém, když po použití zimního či pouštního prvku úpravy vzhledu hráč znovu vstoupil do nabídky „Vnější vzhled“, tak se mu zobrazila záložka „Hotové styly“.
 • Byl opraven problém, při kterém mohly být neodstranitelné maskovací vzory, které umožňovaly použití nápisů a emblémů, v nabídce „Vnější vzhled“ odstraněny.

Opravy chyb

 • Panel vozidel se neuzamkne při potvrzení připravenosti ve speciálních bitvách.
 • Hráči mohou přeškolit posádku na speciální vozidla, která momentálně nejsou ve hře k dispozici.
 • Neexistuje žádná ochrana proti spamování klikáním na minimapu.
 • Ikona typu vozidla v rozšířeném panelu vozidel nemění dynamicky svou barvu, když v bitvě vyberete režim „Alternativní barvy (pro barvoslepé)“.
 • Je vypnuto „bezplatné“ přeškolení posádky na vozidla stejného typu.
 • Když hráč zničí vozidlo tím, že ho převrátí, tak se toto vozidlo nezapočítá do celkového počtu vozidel, která hráč zničil.
 • Vozidlo s namontovaným standardním a vylepšeným vybavením nelze prodat.
 • Náborové centrum nezobrazuje náboráři rekruty a záložníky, které pozval, když je náborářův účet obnoven do stavu předcházejícímu okamžiku, kdy rekruti přijali pozvánku.
 • Nesoulad v popisu osobních misí (pro čety) v bitvě (při stisknutí TAB), ve výsledcích bitvy a v okně s gratulací.
 • Odznak o obsazení základny se může zobrazit předčasně, dokonce i před nahromaděním uvedeného počtu bodů.
 • V záznamu poškození je občas promíchané pořadí událostí pro obdržené poškození.
 • V okně s gratulací se nezobrazí text podmínek mise za předpokladu, že v podmínkách mise je uveden požadovaný typ vozidla.
 • V některých případech chybí zvuky a efekty při obdržení poškození.
 • Při kliknutí na tlačítko „Natřít celé vozidlo“ není nátěr v případě určitých stíhačů tanků a dělostřelectev použit na celé vozidlo.
 • Když je odhalené nepřátelské vozidlo ochromeno, pak přestane být viditelné a nepřátelský hráč použije Lékárničku, zatímco je neodhalený, tak je ukazatel ochromení nad tímto vozidlem protivníkům stále zobrazen, když je znovu odhaleno.
 • Když je vozidlo zničeno, tak záznam zmizí za předpokladu, že hráč neměl zapnutou volbu „Ukázat v posmrtném režimu vozidlo, které zničilo vaše vozidlo“.
 • V záznamu není zobrazeno množství obdrženého poškození z výstřelu, který zničil hráčovo vozidlo.
 • Vozidla V. úrovně nedosáhnou elitního stavu, pokud je následné vozidlo (úrovně VI) zakoupeno pomocí žetonu získaného ve výcvikovém táboře.
 • Na úvodní obrazovce hodnocených bitev není zobrazena hráčova pozice v lize.
Kategorie: