Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty
/
Changelog: World of Tanks (PC) Aktualizace 1.5.1

Changelog: World of Tanks (PC) Aktualizace 1.5.1

Přejít na: navigace, hledání

Hlavní změny:

1. Statistiky relace

Byla přidána funkce statistik relace, která dává hráčům možnost k monitorování jejich podrobných bojových statistik za daný den.  Budou se shromažďovat za všechny náhodné bitvy, vyjma velkých bitev. Statistiky relace se jednou za den automaticky smažou a všechny vaše denní aktivity se vynulují. Aktuální statistiky však můžete vynulovat sami a začít s jejich shromažďováním znovu. Data se ukládají na serveru, takže statistiky relace budou dostupné ve všech herních klientech hráčů.

Statistiky relace budou k dispozici přímo v garáži, nalevo od tlačítka centra oznámení.  S pomocí nové funkce hráči mohou:

 • Prohlížet obecné statistiky o příjmech/výdajích na základě výsledků odehraných bitev
 • Prohlížet své výkony na základě výsledků bitev odehraných za relaci (nebo za den)
 • Vidět, jak efektivní jsou při hraní s různými vozidly v rámci stávající relace
 • Prohlížet vliv stávající herní relace na hodnotu parametrů za celou dobu (vaši herní dynamiku)
 • Vynulovat stávající statistiky a začít s jejich novým shromažďováním
 • Statistiky relace dávají hráčům přímý přístup do Síně slávy, kde se mohou podívat na podrobné denní statistiky


V rámci práce na statistikách relace jsme také nepatrně přepracovali Síň slávy a přidali jsme do ní:

 • Informace o parametrech za celou dobu
 • Ukazatele dopadu stávajících denních statistik na parametry za celou dobu

2. Mapy

S aktualizací 1.5.1 se vrátí mapa Charkov a dozná značných změn:

 • Typ bitvy: standardní bitva pro vozidla úrovní IV–X
 • Její velikost se zvýšila na 1000x1000 metrů
 • Změnilo se umístění základen a mapa samotná se otočila o 45 stupňů, aby měli hráči více prostoru na taktické manévry a mohli zkoušet různé taktiky
 • Zastavěná oblast prošla jistými změnami. Západní oblast okrajové části města byla zcela přepracována, aby se tak zajistilo zábavnější hraní pro průzkumníky, střední tanky, a také stíhače tanků.
 • Mapa byla přepracována do HD kvality.

3. Knihy posádky

Do hry byly přidány knihy posádky (nový prvek). Jedná se o použitelný spotřební doplněk, který jednomu či několika členům posádky přidává určité množství zkušeností. 

Knihy posádky se dají získat z odměn za zásluhy. Navíc si hráči budou moci za kredity koupit Výcvikový manuál (přes rozhraní knih posádky).

Všechny získané knihy posádky se ukládají ve speciální sekci skladu, kde se dají využít či prodat. Počet knih posádky od každého typu ve skladišti není omezen. Existují čtyři typy těchto herních předmětů:

 • Výcviková brožura  + 20 000 ZK pro každého člena posádky (v rámci jednoho vozidla).
 • Průvodce výcvikem  + 100 000 ZK pro každého člena posádky (v rámci jednoho vozidla).
 • Výcvikový manuál  + 250 000 ZK pro každého člena posádky (v rámci jednoho vozidla). Tento herní předmět se dá prostřednictvím rozhraní knih posádky zakoupit za 2 000 000 kreditů.
 • Osobní výcvikový manuál  +850 000 ZK pro vybraného člena posádky.

Knihy posádky jsou rozděleny podle národů. Navíc se dají knihy posádky použít pouze v případě, že má hlavní kvalifikace všech členů posádky 100 % a specializace odpovídá vozidlu, v němž se posádka nachází.
Osobní výcvikový manuál nemá pro své využití žádná omezení.

Při vydání aktualizace dostanou všichni hráči 11 výcvikových brožur (jednu na každý národ).

Knihy posádky se nedají použít na členy posádky, jejichž úroveň hlavní kvalifikace je na 100 % zvýšena pomocí vybavení či spotřebních doplňků. V úvahu se bere pouze základní úroveň hlavní kvalifikace (např., pokud používáte Vylepšené potravinové dávky, které zvyšují úroveň hlavní kvalifikace na 105 %, nedají se knihy posádky použít, neboť základní úroveň hlavní kvalifikace bude činit jen 95 %).

4. Aktualizované úvodní video výcvikového tábora

5. Opravené problémy

 • Byl opraven problém, při němž ikona Lékárničky v bitvě opakovaně blikala poté, co bylo vozidlo ochromeno.
 • Když hráč zničil vozidlo tím, že ho převrátil, tak se toto vozidlo nezapočítalo do celkového počtu vozidel, která hráč zničil.
 • Bylo opraveno zobrazení trestů a kompenzací v bitvě, když je aktivní prémiový účet WoT.
 • Byl opraven popis roční odměny na informační stránce hodnocených bitev.
 • Byl opraven problém, při kterém se v určitých úhlech pohledu nezobrazovaly stíny vozidel.
 • Nyní klávesa ESC řádným způsobem zavře okno získání nové úrovně po bitvě na Frontové linii.
 • Bylo opraveno chování kamery a nesprávné zobrazení obtisků na některých vozidlech v okně vnějšího vzhledu. Bylo opraveno nesprávné zobrazení projekce obtisku na pravé straně T92 HMC.
 • Na mapě „Opatství“ byly opraveny oblasti, kde se zasekávala vozidla.
 • Byl opraven problém nesprávně umístěných nápisů a emblémů na některých vozidlech za pohybu.
 • Bylo synchronizováno zobrazení obtisků na terénu a jejich skutečných (serverových) tvarů na mapě „Horský průsmyk“.
 • Bylo opraveno zobrazení novoročních stylů na stroji Centurion Mk. 5/1 RAAC.
 • Bylo opraveno zobrazení klanového maskovacího vzoru na stroji Chieftain/T95.

6. Známé problémy

 • Hráči mohou přeškolit členy posádky na speciální vozidla, která nejsou v současné době ve hře k dispozici.
 • Neexistuje žádná ochrana proti spamování klikáním na minimapu.
 • Ikony typu vozidla v rozšířených panelech vozidel dynamicky nemění svou barvu při výběru Alternativního režimu (pro barvoslepé) v bitvě.
 • Je vypnuto „bezplatné“ přeškolení posádky na vozidla stejného typu.
 • Oznámení o obsazení základny se zobrazí dříve, než se nahromadí potřebný počet bodů obsazování.
 • V záznamu poškození je občas promíchané pořadí událostí pro obdržené poškození.
 • V okně s gratulací se nezobrazí text podmínek mise za předpokladu, že v podmínkách mise je uveden požadovaný typ vozidla.
 • Když má hráč hovor přes Skype, nedá se klient maximalizovat do režimu celé obrazovky.
 • Úrovně vozidel na obrazovce zobrazené při stisknutí klávesy TAB nejsou vycentrovány ve vztahu k ikonám vozidel.
 • Když vozidlo dopadne na zem bez poškození svých modulů, přehraje se zvuk obdržení poškození.
 • Třes kruhu zaměřovače při přiblížení 16x a 25x v odstřelovacím režimu během bitev na Frontové linii.
 • Události na konci bitvy nejsou synchronizovány s textem výsledku bitvy.
 • V některých případech neproběhne po bitvě automatická oprava/doplnění munice a spotřebních doplňků, ačkoliv je množství kreditů na účtu dostačující.
 • Ukazatel zaměřovače zůstane po přepnutí do dělostřeleckého režimu na dělostřelectvu, pokud vozidlo částečně protíná červenou linii.
Velké bitvy pro VIII. úrovně jsou dočasně nedostupné z důvodu technických úprav.

7. Změny v technických vlastnostech

Británie

Pro testování hráči na Supertestu byla přidána následující vozidla:

 • FV1066 Senlac – lehký tank VIII. úrovně

Německo

Pro testování hráči na Supertestu byla přidána následující vozidla:

 • VK 75.01 (K) – těžký tank VIII. úrovně

Změny v technických vlastnostech následujících vozidel:

Panzer 58 / Schwarzpanzer 58 / Panzer 58 FL / Panzer 58 Mutz

 • Rozptyl na 100 m se změnil z 0,36 na 0,34 m
 • Dohled se změnil z 380 m na 390 m
 • Rychlost granátu Pzgr 39/48 se zvýšila o 15 %
 • Rychlost granátu Pzgr 40/48 se zvýšila o 18 %
 • Rychlost granátu Sprgr 48 se zvýšila o 15 %
 • Hodnota průbojnosti u granátu Sprgr 48 se změnila ze 45 na 90 mm
 • Hodnota poškození u granátu Pzgr 39/48 se změnila z 240 na 250
 • Hodnota poškození u granátu Pzgr 40/48 se změnila z 240 to 250
 • Hodnota poškození u granátu Sprgr 48 se změnila z 320 na 330
 • Výdrž vozidla se změnila z 1 300 na 1 350 HP

Indien-Panzer

 • Rozptyl za pohybu s podvozkem B-PS 102 se snížil o 8 %
 • Rozptyl za pohybu s podvozkem Indien-Panzer se snížil o 9 %
 • Rozptyl při otáčení korby s podvozkem B-PS 102 se snížil o 8 %
 • Rozptyl při otáčení korby s podvozkem Indien-Panzer se snížil o 9 %
 • Rozptyl děla 9 cm Kanone ve věži Indien-Panzer se změnil z 0,34 na 0,32 m
 • Čas zaměření děla 9 cm Kanone se změnil z 2,3 na 2,0 s 
 • Hodnota průbojnosti u granátu Pzgr 39/48 pro dělo 9 cm Kanone se změnila z 212 na 218 mm
 • Hodnota průbojnosti u granátu Sprgr 48 pro dělo 9 cm Kanone se změnila ze 45 na 90 mm
 • Hodnota poškození u granátu Pzgr 39/48 pro dělo 9 cm Kanone se změnila z 240 na 250
 • Hodnota poškození u granátu Pzgr 40/48 pro dělo 9 cm Kanone se změnila z 240 na 250
 • Hodnota poškození u granátu Sprgr 48 pro dělo 9 cm Kanone se změnila z 320 na 330
 • Výkon motoru MTU MB 837 Ba 500 se změnil z 630 na 670 h.p.

Leopard 1

 • Granát APDS-T M392 byl nahrazen za granát DM13 (APCR za APCR). Poškození: 420   Rychlost granátu: 1 480 m/s    Hodnota průbojnosti: 278 mm
 • Granát HEP-T M393 byl nahrazen za granát DM11 (HE za HE). Poškození: 510   Rychlost granátu: 1 173 m/s    Hodnota průbojnosti: 105 mm
 • Granát HEAT-T T384E4 byl nahrazen za granát DM23 (HEAT za APCR). Poškození: 420   Rychlost granátu: 1 613 m/s    Hodnota průbojnosti: 323 mm                           
 • Rozptyl za pohybu se snížil o 28 %
 • Rozptyl při otáčení korby se snížil o 28 %
 • Rychlost otáčení podvozku se změnila z 54 na 50 stupňů/s
 • Rozptyl na 100 m se změnil z 0,3 na 0,29 m
 • Rozptyl při rotaci věže se změnil o 12 %
 • Doba nabíjení se změnila z 8,7 na 9,3 s
 • Čas zaměření se změnil z 1,9 na 1,7 s
 • Rychlost rotace věže se změnila z 36 na 40 stupňů/s
 • Maximální rychlost se změnila z 65 na 70 km/h
 • Výdrž vozidla se změnila z 1 950 HP na 1 850 HP

Leopard Prototyp A

 • Granát APDS-T M392 pro dělo 10,5 cm L7A1 byl nahrazen za granát DM13 (APCR za APCR). Poškození: 420   Rychlost granátu: 1 380 m/s    Hodnota průbojnosti: 278 mm
 • Granát HEP-T M393 pro dělo 10,5 cm L7A1 byl nahrazen za granát DM11 (HE za HE). Poškození: 510   Rychlost granátu: 1 173 m/s    Hodnota průbojnosti: 105 mm
 • Granát HEAT-T T384E4 pro dělo 10,5 cm L7A1 byl nahrazen za granát DM23 (HEAT za APCR). Poškození: 420   Rychlost granátu: 1 613 m/s    Hodnota průbojnosti: 323 mm
 • Rozptyl za pohybu s podvozkem Leopard Prototyp A1 se snížil o 10 %
 • Rozptyl za pohybu s podvozkem Leopard Prototyp A2 se snížil o 11 %
 • Rozptyl při otáčení korby s podvozkem Leopard Prototyp A1 se snížil o 10 %
 • Rozptyl při otáčení korby s podvozkem Leopard Prototyp A2 se snížil o 11 %
 • Rychlost otáčení korby s podvozkem Leopard Prototyp A1 se změnila z 38 na 39 stupňů/s
 • Rychlost otáčení korby s podvozkem Leopard Prototyp A2 se změnila ze 42 na 44 stupňů/s
 • Rozptyl děla 10,5 cm L7A1 ve věži Porsche Standardpanzer se změnil z 0,32 na 0,31 m
 • Rozptyl děla 10,5 cm L7A1 ve věži Leopard Prototyp A2 se změnil z 0,36 na 0,34 m
 • Rozptyl při rotaci věže u děla 10,5 cm L7A1 ve věži Porsche Standardpanzer se snížil o 29 %
 • Rozptyl při rotaci věže u děla 10,5 cm L7A1 ve věži Leopard Prototyp A2 se snížil o 50 %
 • Doba nabíjení děla 10,5 cm L7A1 ve věži Porsche Standardpanzer se změnila z 10,3 na 10,6 s
 • Doba nabíjení děla 10,5 cm L7A1 ve věži Leopard Prototyp A2 se změnila z 13 to 12 s
 • Čas zaměření děla 10,5 cm L7A1 ve věži Porsche Standardpanzer se změnil z 2,1 na 1,9 s
 • Čas zaměření děla 10,5 cm L7A1 ve věži Leopard Prototyp A2 se změnil z 2,9 na 2,5 s
 • Rychlost rotace věže Leopard Prototyp A2 se změnila z 36 na 33 stupňů/s
 • Rychlost rotace věže Porsche Standardpanzer se změnila z 37 na 35 stupňů/s
 • Hodnota průbojnosti u granátu Pzgr 39/48 pro dělo 9 cm Kanone se změnila z 212 na 218 mm
 • Hodnota průbojnosti u granátu Sprgr 48 pro dělo 9 cm Kanone se změnila ze 45 na 90 mm
 • Hodnota poškození u granátu Pzgr 39/48 pro dělo 9 cm Kanone se změnila z 240 na 250
 • Hodnota poškození u granátu Pzgr 40/48 pro dělo 9 cm Kanone se změnila z 240 na 250
 • Hodnota poškození u granátu Sprgr 48 pro dělo 9 cm Kanone se změnila z 320 na 330
 • Rychlost couvání se změnila z 23 na 20 km/h
 • Výkon motoru MTU MB 837 Ba 500 se změnil z 630 na 670 h.p.
 • Výkon motoru MTU MB 838 CaM 500 se změnil z 830 na 800 h.p.

SSSR

Pro testování hráči na Supertestu byla přidána následující vozidla:

 • T-116 – lehký tank III. úrovně

USA

V obchodě byl M46 Patton KR nahrazen za T92.

Japonsko

STA-1

 • Rozptyl za pohybu s podvozkem STA-1 se snížil o 11 %
 • Rozptyl za pohybu s podvozkem STA-3 se snížil o 12 %
 • Rozptyl při otáčení korby s podvozkem STA-1 se snížil o 11 %
 • Rozptyl při otáčení korby s podvozkem STA-3 se snížil o 12 %
 • Rozptyl děla 90 mm Gun Type 61 ve věži STA-3 se změnil z 0,36 na 0,38 m
 • Doba nabíjení děla 90 mm Rifled Gun ve věži STA-3 se změnila ze 7,7 na 7,2 s
 • Doba nabíjení děla 90 mm Gun Type 61 ve věži STA-3 se změnila ze 7,5 na 6,5 s
 • Čas zaměření děla 90 mm Gun Type 61 ve věži STA-3 se změnila z 2,3 na 2,2 s
 • Rychlost granátu M318A1 pro dělo 90 mm Gun Type 61 se zvýšila o 18 %
 • Výkon motoru Mitsubishi 12HM20WT se změnil z 570 na 650 h.p.

 

STA-2

 • Rychlost granátu M318A1 se zvýšila o 34 %
 • Rychlost granátu M71 se zvýšila o 16 %
 • Rychlost granátu Type 70 se zvýšila o 16 %
 • Rychlost couvání se změnila z 20 na 23 km/h
 • Výkon motoru se změnil z 570 na 650 h.p.

 

Type 61

 • Pancéřování korby a věže tanku Type 61 se zlepšilo
 • Rozptyl za pohybu s podvozkem STA-4 se snížil o 19 %
 • Rozptyl za pohybu s podvozkem Type 61 se snížil o 29 %
 • Rozptyl při otáčení korby s podvozkem STA-4 se snížil o 19 %
 • Rozptyl při otáčení korby s podvozkem Type 61 se snížil o 29 %
 • Rychlost otáčení podvozku STA-4 se změnila ze 44 na 46 stupňů/s
 • Rychlost otáčení podvozku Type 61 se změnila ze 48 na 50 stupňů/s
 • Rozptyl děla 105 mm Rifled Gun ve věži Type 61 se změnil z 0,36 na 0,38 m
 • Rozptyl při rotaci věže u děla 105 mm Rifled Gun ve věži Type 61 se snížil o 21 %
 • Doba nabíjení děla 105 mm Rifled Gun ve věži Type 61 se změnila z 10 na 8,2 s
 • Čas zaměření děla 105 mm Rifled Gun ve věži Type 61 se změnil z 2,3 na 2,1 s
 • Granát L28A1 pro dělo 105 mm Rifled Gun byl nahrazen za granát M392XB (APCR za AP) Poškození: 360  Hodnota průbojnosti: 258 mm
 • Rychlost granátu M318A1 pro dělo 90 mm Gun Type 61 se zvýšila o 18 %
 • Rychlost granátu Type 75 pro dělo 105 mm Rifled Gun se snížila o 19 %
 • Rychlost granátu M456 pro dělo 105 mm Rifled Gun se snížila o 19 %
 • Hodnota poškození u granátu Type 75 pro dělo 105 mm Rifled Gun se změnila ze 480 na 440
 • Hodnota poškození u granátu M456 pro dělo 105 mm Rifled Gun se změnila z 390 na 360
 • Kapacita bedny s municí pro dělo 105 mm Rifled Gun ve věži Type 61 se změnila z 32 na 50 granátů
 • Maximální rychlost se změnila ze 47,6 na 45 km/h
 • Rychlost couvání se změnila z 20 na 23 km/h
 • Výkon motoru Mitsubishi 12HM20WT se změnil z 570 na 650 h.p.
 • Výkon motoru Mitsubishi 12HM21WT se změnil z 604 na 750 h.p.
 • Výdrž vozidla s věží STA-4 se změnila z 1 600 na 1 720 HP
 • Výdrž vozidla s věží Type 61 se změnila z 1 700 na 1 750 HP

 

STB-1

 • Zlepšilo se pancéřování věže a byl přepracován kolizní model mantletu děla
 • Byl přidán hydropneumatický podvozek
 • Rozptyl za pohybu se snížil o 44 %
 • Rozptyl při otáčení korby se snížil o 44 %
 • Rychlost otáčení podvozku se změnila z 52 na 55 stupňů/s
 • Rozptyl na 100 m se změnil z 0,36 na 0,37 m
 • Doba nabíjení se změnila z 8 na 7,1 s
 • Čas zaměření se změnil z 2,3 na 2,0 s
 • Dohled se změnil ze 410 na 400 m
 • Rychlost rotace věže se změnila ze 42 na 46 stupňů/s
 • Granát L28A1 byl nahrazen za granát M392XB (APCR za AP) Poškození: 360  Rychlost granátu: 1 185 m/s   Hodnota průbojnosti: 258 mm
 • Rychlost granátu M456 se snížila o 19 %
 • Rychlost granátu Type 75 se snížila o 19 %
 • Hodnota poškození u granátu M456 se změnila z 390 na 360
 • Hodnota poškození u granátu Type 75 se změnila ze 480 na 440
 • Úhel náměru děla se změnil z +13 na +9 stupňů (+15 stupňů, když je aktivní hydropneumatický podvozek)
 • Úhel sklápění děla se změnil z -10 na -6 stupňů (-12 stupňů, když je aktivní hydropneumatický podvozek)
 • Maximální rychlost se změnila z 53 na 50 km/h
 • Rychlost couvání se změnila z 20 na 25 km/h
 • Výkon motoru se změnil ze 750 na 950 h.p.
 • Výdrž vozidla se změnila z 1 950 na 2 000 HP
Kategorie: