Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty
/
Changelog: World of Tanks (PC) Aktualizace 1.6

Changelog: World of Tanks (PC) Aktualizace 1.6

Přejít na: navigace, hledání

Hlavní změny:

Změny u osobních misí

 • Nově vyvážené osobní mise v rámci operace „Objekt 279 (r)“.

Byly upraveny podmínky 22 misí.

Byly změněny 2 mise, přičemž v nich byl zachován postup hráče (s konverzí 1 ku 1).

 • Byla nově vyvážena řada misí pro dělostřelectvo (v rámci obou kampaní).

Bylo změněno 12 misí pro dělostřelectvo v rámci kampaně „Dlouho očekávaná podpora“.

Bylo změněno 5 misí pro dělostřelectvo v rámci kampaně „Druhá fronta“.

Úprava vzhledu vozidel

 • V herním klientovi byly přidány podrobné informace o některých dostupných stylech.
 • Byla přidána nová písma pro taktická čísla.
 • Bylo přepracováno rozhraní nanášení obtisků.
 • Byly přidány nové obtisky: čtvercové a obdélníkové.

Čtvercové obtisky budou dostupné pro všechna vozidla X. a VIII. úrovně.

Obdélníkové obtisky budou dostupné pro vozidla X. úrovně a prémiová vozidla VIII. úrovně.

 • Změnila se místa dostupná pro nanesení obtisků. Všechny dříve nanesené obtisky budou odstraněny a poslány do sekce Vnější vzhled -> Obtisky.

Vypnutí palby/poškozování spojenců

 • Ve všech náhodných bitvách (standardní, střetnutí, útok a velké bitvy) jsme vypnuli týmové poškození a týmové zničení způsobené palbou do vlastních a nárazy.
 • Byly přepracovány zvukové efekty přímých zásahů obdržených od spojenců.
 • Byl zrevidován systém postihů za poškozování a ochromování spojenců.
 • Byla přepracována mechanika interakce mezi HE granáty dělostřelectva a děly spojeneckých vozidel.
 • V Pravidlech hry budou provedeny odpovídající změny, které vezmou v potaz efekt po vydání aktualizace.

Prémiový účet WoT

 • Byla přepracována logika připisování kontrolovatelného bonusu ZK v rámci prémiového účtu WoT. Nyní budou ZK navíc zaslány posádce podle stejných pravidel, která platí pro bojové zkušenosti:

Pokud je před začátkem bitvy zrychlený výcvik posádky vypnutý (nebo není dostupný), půjde podíl zkušeností posádce a zbytek vozidlu.

Pokud je zrychlený výcvik posádky zapnutý, budou všechny zkušenosti rozděleny mezi členy posádky.

 • Změnily se podmínky, za nichž se dá bonus použít (všechny níže uvedené podmínky by měly být splněny):

Úplně poslední vítězství s vybraným vozidlem.

Vozidlo je v garáži (není prodáno, nevypršela doba pronájmu atd.)

Posádka, která bitvu vyhrála, je ve vozidle.

Aktuální stav zrychleného výcviku posádky je stejný, jaký byl před začátkem bitvy.

Mapy

 • Byly provedeny změny vyvážení v pozorovací pozici na mapě Malinovka: byly odstraněny stromy, které severnímu týmu bránily v odhalení nepřátelských vozidel.

Změny u kolových vozidel

 • Byl optimalizován výkon režimů motoru.

Při přepínání mezi režimy už kolová vozidla nadále neztrácí výkon motoru. To je důležité zejména při přepínání z režimu jízdy do rychlého režimu. Nyní kolová vozidla před zrychlením nezpomalí. Kolová vozidla budou prostě pokračovat v nabírání rychlosti.

 • Při přepínání mezi režimy se kola realističtěji stáhnou a sníží.
 • Byl optimalizován výkon fyziky pohybu.

Při najetí na překážku bude v některých případech snadnější získání opětovné kontroly nad pohybem kolového vozidla.

 • Byla přidána možnost přepínání režimů jízdy pro kolová vozidla během odpočítávání před bitvou. To samé platí pro švédské stíhače tanků.

Změny v rozhraní

 • V nastavení klienta byla přidána možnost vypnutí rychloměru kolových vozidel. Na panelu poškození byla zduplikována indikace režimů jízdy.
 • Pro všechny typy vozidel byla přidána možnost zapnutí/vypnutí ukazatele automatického zaměřování (prostřednictvím záložky konfigurace značek). Ukazatel automatického zaměřování se dá zapnout/vypnout samostatně pro výchozí a alternativní režim značek. Možnost se vtahuje na všechna vozidla, a to včetně vozidel kolových.

Ukončení režimu týmových bitev

 • Režim týmových bitev byl odebrán ze seznamu dostupných režimů.

Změny v technických vlastnostech následujících vozidel

SSSR

 • Pro hráče Supertestu byla přidána k testování následující vozidla:
Tier VIII—Object 703 Version II (122)
Tier VIII—Object 703 Version II (100)

Německo

 • Pro hráče Supertestu byla přidána k testování následující vozidla:

E 75 TS

M48 RPz

USA

 • Pro hráče Supertestu byla přidána k testování následující vozidla:

AE Phase I

T54E2

Velká Británie

 • Pro hráče Supertestu byla přidána k testování následující vozidla:

A43 BP

 • Byla přidána větev vyzkoumatelných lehkých tanků. Nová větev lehkých tanků bude začínat od stroje Cromwell na VI. úrovni a bude obsahovat následující vozidla:

VII – GSR 3301 Setter (Setter)

VIII – LHMTV

IX – GSOR3301 AVR FS (GSOR)

X – Manticore

Japonsko

Změnily se technické vlastnosti následujících vozidel:

 • STB-1

Rychlost otáčení podvozku se změnila z 55 na 52 stupňů/s

Rychlost rotace věže se změnila z 46 na 50 stupňů/s

Úhel náměru děla se změnil z +9 na +15 stupňů (+21 stupňů, když je aktivní hydropneumatický podvozek)

Úhel sklápění děla se změnil z -6 na -8 stupňů (-14 stupňů, když je aktivní hydropneumatický podvozek)

Minimální rychlost pro zapnutí/vypnutí hydropneumatického podvozku se změnila z 15/24 na 30/30 km/h.

Opravené chyby a zdokonalení

 • Byla opravena chyba, při které byla značka „Mířím na !“ zobrazena na terénu bíle.
 • Byl opraven problém, při kterém byla osobní záloha ve skladu zobrazena s textem „Aktivováno“.
 • Byl opraven problém, při kterém název a ikona vozidla nabízeného k zakoupení v garáži propadly terénem nebo byly posunuty stranou.
 • Do skladu byla přidána informace, která uvádí, že knihy posádky nelze prodat.
 • Byl vylepšen popis zkušeností za asistenci (obrana základny) v hodnocených bitvách.
 • Statistiky hodnocených bitev nyní správně zobrazují hodnoty záznamu.
 • Informace o ochromování byly přidány do informačního popisku průměrné asistence.
 • Byl opraven problém, při kterém v režimu Frontové linie nefungovala funkce vypnutí týmového chatu.
 • Při prodloužení doby pronájmu vozidla se už nadále nepřipisuje 50% posádka.
 • Byl opraven problém, při kterém hráč nedostal v bitvě Frontové linie hodnost, pokud bylo jeho vozidlo zničeno, ale požadované zkušenosti byly získány až následně (např. za asistované poškození).
 • Byl opraven problém v režimu Frontové linie, při kterém byl efekt výbuchu po zničení hráčova vozidla zobrazen v centru mapy.
 • Byl přidán dialogový tip pro tlačítko statistik relace.
 • Byl opraven problém, při kterém byl hráč na černé listině v některých případech z této listiny odstraněn.
 • Zaměřovače magnetického automatické zaměřování a standardního zaměřování se nyní shodují.

Opravy chyb

 • Hráči mohou přeškolit členy posádky na speciální vozidla, která nejsou v současné době ve hře k dispozici.
 • Neexistuje žádná ochrana proti spamování klikáním na minimapu.
 • Ikony typu vozidla v rozšířených panelech vozidel dynamicky nemění svou barvu při výběru Alternativního režimu (pro barvoslepé) v bitvě.
 • Oznámení o obsazení základny se zobrazí dříve, než se nahromadí potřebný počet bodů obsazování.
 • V záznamu poškození je občas promíchané pořadí událostí pro obdržené poškození.
 • V okně s gratulací se nezobrazí text podmínek mise za předpokladu, že v podmínkách mise je uveden požadovaný typ vozidla.
 • Když má hráč hovor přes Skype, nedá se klient maximalizovat do režimu celé obrazovky.
 • Úrovně vozidel na obrazovce zobrazené při stisknutí klávesy TAB nejsou vycentrovány ve vztahu k ikonám vozidel.
 • Když vozidlo dopadne na zem bez poškození svých modulů, přehraje se zvuk obdržení poškození.
 • Třes kruhu zaměřovače při přiblížení 16x a 25x v odstřelovacím režimu během bitev na Frontové linii.
 • Ukazatel zaměřovače zůstane po přepnutí do dělostřeleckého režimu na dělostřelectvu, pokud vozidlo částečně protíná červenou linii.
 • Události na konci bitvy nejsou synchronizovány s textem výsledku bitvy.
 • V některých případech neproběhne po bitvě automatická oprava/doplnění munice a spotřebních doplňků, ačkoliv je množství kreditů na účtu dostačující.
 • V některých případech propadnou poražené stromy terénem.
 • Pokud hráč nemá dostatek kreditů na úplné automatické doplnění munice, tak se nedoplní ani spotřební doplňky ze skladu.
Kategorie: