Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty
/
Changelog: World of Tanks (PC) Aktualizace 1.7

Changelog: World of Tanks (PC) Aktualizace 1.7

Přejít na: navigace, hledání

Hlavní změny

Směrnice

 • Směrnice pro členy posádky se nyní dají zakoupit pouze za kredity v sekci Spotřební doplňky a také v Obchodě v sekci Servis -> Směrnice..
 • Směrnice pro členy posádky už nebudou dostupné za bony.

Přidána funkce Anonymizéru

 • V klientu hry přidána možnost, která hráči umožní skrýt v bitvě svou přezdívku. Tuto možnost lze využít v Náhodných bitvách (včetně Útoku, Střetnutí a Velkých bitev), v bitvách Frontové linie, v Hodnocených bitvách a také během několika dočasných událostí. Tuto možnost nelze využít v Týmovém tréninku, Výcvikovém táboře, na Globální mapě, v Šarvátkách a Ofenzívách nebo během turnajů.
 • Hráč, který tuto možnost aktivuje, bude ostatním účastníkům bitvy (kromě členů své čety) zobrazen jako neznámý hráč, což zahrnuje:
  • Bude vytvořené jedinečné jméno (to se pro každou bitvu změní), které bude zobrazeno místo skutečné přezdívky hráče.
  • Pokud je hráč členem klanu, nebude zobrazena značka klanu a emblém klanu na vozidle.
  • V bitvě nebude možné o hráči získat dodatečné informace.
  • Odznaky anonymizovaných hráčů se budou zobrazovat i nadále.
 • Členové čet vytvořených jak v garáži, tak bitvě uvidí pouze skutečné přezdívky každého člena čety.
 • Hráč uvidí svou skutečnou přezdívku (avšak uvidí také i svou generovanou přezdívku).
 • Po skončení bitvy budou na obrazovce s Výsledky bitvy zobrazeny skutečné přezdívky všech hráčů. 

Vezměte prosím na vědomí, že tato možnost nemůže být využita k porušování pravidel hry a nebude mít efekt na technické možnosti moderování. Hráč, která skryje svou přezdívku a poruší pravidla hry se trestu nevyhne.

Změny technických vlastností následujících vozidel

Francie

 • Bylo přidáno následující vozidlo:
  • AMR 35

Opravené problémy

 • Opravený problém kolísání středového zaměřovače v Odstřelovacím režimu při míření na nepřátelské vozidlo.
 • Opravený problém, kdy nebylo možné změnit národ multinárodnostního vozidla.
 • Opravený problém, při kterém v režimu Frontová linie byly nesprávně zobrazeny zvýrazněné čtverce ve zprávách od spojenců.
 • Opravený problém, kdy poražené stromy neposkytovaly bonus do maskování.
 • Opravený problém chybějících upozornění o připsání kompenzace Prémiového účtu WoT při údržbě serveru.
 • Opravený problém, při kterém byl v režimu Frontová linie nesprávně zobrazen čas nabití prvního granátu u vozidel s automatickým systém dobíjení.
 • Opravený problém, při kterém mohlo být vozidlo poškozeno nárazem do stromu nebo do zničitelného objektu.
 • Opravený problém, kdy v některých případech mohly granáty prolétat prvky terénu.
 • Opravený problém, kdy se v první pozvánce do čety po přihlášení do hry nezobrazila přezdívka zvoucího hráče.
 • Opravený problém, kdy při přepnutí do alternativního Dělostřeleckého pohledu mohlo dojít k odpojení hráče od serveru.
 • Opravený problém, kdy nemohla být v některých případech mapa umístěna na černou listinu.
 • Opravený problém „nízkého“ bodu pro utopení dělostřelectva Lorraine 155 51.
 • Opravený problém, kdy národní plány byly nesprávně zobrazeny při otevírání několika krabic „Zasloužených odměn" najednou.
 • Opravená chyba v popisku 8. mise Instruktáže.
 • Vylepšené zobrazení kamufláže aplikované na Objekt 705.
 • Opravený popisek u medaile Příkladný kadet.
 • Po vítězství zobrazuje systémový kanál informaci o přidaných kreditech do Rezervních zásob.
 • Statistiky relace nyní zohledňují aplikovaný kontrolovatelný bonus do zkušeností.

Známé problémy

 • Hráči mohou přeškolit členy posádky na speciální vozidla, která nejsou v současné době ve hře k dispozici.
 • Neexistuje žádná ochrana proti spamování klikáním na minimapu.
 • Ikony typu vozidla v rozšířených panelech vozidel dynamicky nemění svou barvu při výběru Alternativního režimu (pro barvoslepé) v bitvě.
 • V záznamu poškození je občas promíchané pořadí událostí pro obdržené poškození.
 • V okně s gratulací se nezobrazí text podmínek mise za předpokladu, že je v podmínkách mise uveden požadovaný typ vozidla.
 • Když má hráč hovor přes Skype, nedá se klient maximalizovat do režimu celé obrazovky.
 • Úrovně vozidel na obrazovce zobrazené při stisknutí klávesy TAB nejsou vycentrovány ve vztahu k ikonám vozidel.
 • Když vozidlo dopadne na zem bez poškození svých modulů, přehraje se zvuk obdržení poškození.
 • Třes kruhu zaměřovače při přiblížení 16x a 25x v odstřelovacím režimu během bitev na Frontové linii.
 • Ukazatel zaměřovače zůstane po přepnutí do dělostřeleckého režimu na dělostřelectvu, pokud vozidlo částečně protíná červenou linii.
 • Události na konci bitvy nejsou synchronizovány s textem výsledku bitvy.
 • V některých případech neproběhne po bitvě automatická oprava/doplnění munice a spotřebních doplňků, ačkoliv je množství kreditů na účtu dostačující.
 • V některých případech propadnou poražené stromy terénem.
 • Pokud hráč nemá dostatek kreditů na úplné automatické doplnění munice, nedoplní se ani spotřební doplňky ze skladu.
 • Při nahlížení balíčku v Obchodu je zobrazena hodnota kompenzace za nájemní vozidlo.
 • V případě automatického doplnění směrnic chybí v okně výsledků bitvy informace o odečtení bonů.
 • Pokud jsou Kasárna plná, nemohou hráči prodat vozidlo se zvolenou možností propuštění člena posádky.
 • Při stisknutí klávesy TAB v bitvě na obrazovce seznamu týmu chybí u dlouhé přezdívky náznak ikony aktivované možnosti „Anonymizace přezdívky v bitvě."
 • Když je možnost „Anonymizace přezdívky v bitvě aktivní, text tlačítka Vytvořit četu v garáži rozšiřuje hranice tlačítka při rozlišení menším než 1366x768 pixelů.
 
Kategorie: