Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty
/
Changelog: World of Tanks (PC) Aktualizace 8.1

Changelog: World of Tanks (PC) Aktualizace 8.1

Přejít na: navigace, hledání

Patch 8.1

Obsah:

 • Přidán britský technologický strom završený středním tankem 10. Úrovně FV 4202 a těžkým tankem 10. Úrovně FV 215b.
 • Přidána následující prémiová vozidla: sovětský stíhač tanků 7. úrovně SU-122-44, německý střední tank Panther M-10 7. úrovně, německý střední tank 6. úrovně Pz IV Schmalturm
 • Přepracování a optimalizace map dle aktuálního systému renderování: Kampánie, El-Halluf, Dragon Ridge, Opatství
 • Mapa Dragon Ridge bude nyní dostupná v náhodných bitvách
 •  Herní mód Útok na mapě Prohorovka byl odstraněn
 • Přepracování nápisů na sovětských tancích pro lepší viditelnost a srozumitelnost.
 • Přepracovány nápisy všech národností tak, aby byly čitelné z větší vzdálenosti.

Herní mechanika:

 • Přidána možnost nákupu prémiové munice pomocí kreditů, přičemž bude použit aktuální směnný kurz (1 zlaťák = 400 kreditů). Více informací v tomto článku.
 • Do nápovědy přidán tip Nedostatek kreditů
 •  Pro velitele čet přidána možnost vyřadit některé herní módy – nyní se četa bude moci zúčastnit pouze vámi zvolených bitev.
 • Pro většinu tanků byla sjednocena a upravena rychlost hoření (drobné úpravy)
 • Do popisu ocenění „Sinajský lev“ přidán Objekt 263

Technická optimalizace: 

 • Objekty na některých mapách přizpůsobeny novému renderování
 • Optimalizována rychlost vykreslování některých malých objektů
 • Opraven chybný jas (příliš tmavý/světlý) na některých mapách
 • Opraven propad výkonu pro některé hardwarové sestavy.

Opravy:

 • Opravena vzácná chyba, kdy byl hráč zařazován do bitevních módů, které si vypnul.
 • Opravena chyba způsobující příliš časté řazení bitevních módů, pokud byl jeden vypnutý (např. příliš časté řazení do střetnutí, pokud byl vypnut útok)
 • Opravena chyba způsobující vyhazování tnaku po vjezdu do bunkru
 • Opraveny chyby v umístění objektů a v osvětlení map Ruinberg, Velký park, El Halluf, Letiště a Himmelsdorf
 • Opraven stín tanku v hangáru, pokud je vozidlo stále v bitvě.
 • Opravena mezera mezi tankem a podlahou ve standardním hangáru.
 • Opraveny chyby modelů následujících vozidel: Pz IV Schmalturm, SU-122-54, Superpershing, VK 3002 DB, VK 3001(H)
 • Opraveny chybné maskovací vzory na SU-100-M1
 • Opraveno chybné zobrazení emblémů na následujících vozidlech: AMX 13F3AM, D2, SU-122-54, MkVII Tetrarch, VK3601H, Т110Е5, AMX 50 120.
 • Opraveno zobrazení stavového panelu pro samohybná děla (zobrazoval se zde tank)
 • Opraveno zobrazení nástavby SU-122-54
 • Opraven sklon pancéřování spodního předního pancíře korby IS-7 (opraveno na historickou hodnotu).
 • Opraven sklon pancéřování spodního předního pancíře korby IS-3 (opraveno na historickou hodnotu). Opraveno pancéřování dna korby.
 • Opravena špatná viditelnost projektilů v odstřelovačském režimu.
 •  Opraveno vzácné zamrzání hry na začátku bitvy
 • Opraveno vzácné zamrzání hry při opuštění bitvy do garáže.
 • Opraven pokles snímkování, ke kterému docházelo 2-3 vteřiny po přepnutí do odstřelovačského režimu
 • Opraveny grafické artefakty na vodě se zapnutým antialiasingem.
 • Opravena nesprávná opětovná inicializace dynamického přepínání stínu po použití Alt+Tab.
 • Opraveno zobrazení trávy v odstřelovačském režimu, pokud je vypnutá.
 • Opraveny vzácné chyby na rozhraní mezi vodou a mlhou.
 • Opraveny malé chyby uživatelského rozhraní v okně výsledků bitvy.
 • Opravena chyba přehrávání výstrahy pro obsazování základny při zastaveném přehrávání záznamu.
 • Opravena vzácná chyba zastavení přehrávání po zrychleném posunu.
 • Do záznamů bitvy vrácen záznam chatu.
 • Opravena chyba, kdy záznam pokračoval i po skončení bitvy.
 • Opravena nemožnost pokračování v záznamu po návratu na jeho začátek.
 • Opravena chybná funkce minimapy v bitvách klanových válek (související s válečnou mlhou)
 • Opravena nemožnost připojení do klanových válek při zapnutém záznamu bitvy.
 • Opraven únik paměti po otevření kruhového menu pro komunikaci.
 • Opravena aktualizace ikon tanků v technických stromech v menu „Výzkum“
 • Opraven chybný status modulů, které ještě nebyly vyzkoumány.
 • Opraveno prolínání ikony znázorňující výbuch munice s indikátorem poškození.
 • Opraven chybný zvuk při dopadu na kamenný povrch.
 • Opravena chyba, kdy bylo menu vyvoláno až po druhém stisku klávesy „Esc“.
 • Opravena vzácná chyba způsobující nedostupnost kurzoru myši v okně menu v bitvě.
 • Opraveny malé chyby v menu „Vnější vzhled“
 • V Německých nápisech opraveny drobné gramatické chyby
 • Opraven ban na jeden den přidaný v případě, že byl účet připojený déle, než 25 hodin. Odstraněna možnost výcviku osádky pro „pozorovací“ tank.
 • Opraveno nesprávné zobrazení stop na pancíři po odrazu střely.
 • Opravena nemožnost pořízení screenshotů při zapnutém chatu v bitvě.
 • Opraveno zobrazení tří typů munice v garáži u tanků, které mají dostupné pouze dva typy.
 • Při použití okna pro převod zkušeností nebudou vybrána elitní vozidla, která nemají plně dokončený výzkum (kvůli přidávání nových modulů/vozidel do technického stromu), vozidlo ale bude stále dostupné v seznamu.
 • Opravy emblémů: přidána vlajka barmy, opraven popis vlajky Taiwanu
 • Ujasněny podmínky získání medaile „Hlídka“
 • Opraveno zaseknutí kamery při používání kruhového komunikačního menu.
 • Opravena absence zobrazení výcviku při výběru nového člena osádky.
Kategorie: