Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty
/
Changelog: World of Tanks (PC) Aktualizace 8.6

Changelog: World of Tanks (PC) Aktualizace 8.6

Přejít na: navigace, hledání

Patch 8.6

Nový obsah

Změny dělostřelectva: 

Dělostřelectvo SSSR bylo přepracováno:

 • Dva nové tanky dělostřelectva přidány: 
  • SU-122А (5. úroveň)
  • SU-14-1 (7. úroveň)

Větev sovětského dělostřelectva v technologickém stromě bude vypadat takto:

 • 2. úroveň: SU-18
 • 3. úroveň: SU-26
 • 4. úroveň: SU-5
 • 5. úroveň: SU-122A (nové)
 • 6. úroveň: SU-8 (přesunuto z 5. úrovně)
 • 7. úroveň: S-51 (přesunuto z 6. úrovně) ======= 7. úroveň: SU-14-1 (nové)
 • 8. úroveň: SU-14-2 (přesunuto z 6. úrovně)
 • 9. úroveň: 212A (přesunuto ze 7. úrovně)
 • 10. úroveň: Obj. 261 (přesunuto z 8. úrovně)

 

Německé dělostřelectvo bylo přepracováno:

 • Nová vozidla dělostřelectva přidána: 
  • G.Pz. Mk. VI (e) (2. úroveň)
  • Pz.Sfl. IVb (4. úroveň)
  • G.W. Tiger (P) (8. úroveň)

Větev německého dělostřelectva v technologickém stromě bude vypadat takto:

 • 2. úroveň: G.Pz. Mk. VI (e) (nové)
 • 3. úroveň: Sturmpanzer I Bison (přesunuto ze 2. úrovně) ==== Wespe
 • 4. úroveň: Pz.Sfl. IVb (nové) ====== 4. úroveň: Sturmpanzer II (přesunuto ze 2. úrovně)
 • 5. úroveň: Sturmpanzer 38(t) Grille (přesunuto ze 4. úrovně)
 • 6. úroveň: Hummel (přesunuto z 5. úrovně)
 • 7. úroveň: Gw Panther (přesunuto ze 6. úrovně)
 • 8. úroveň: G.W. Tiger (P) (nové)
 • 9. úroveň: G.W. Tiger (přesunuto ze 7. úrovně)
 • 10. úroveň: G.W. E-100 (přesunuto z 8. úrovně)

 

Americké dělostřelectvo bylo přepracováno:

 • Byly přidány dvě samohybné děla: 
  • M44 (6. úroveň)
  • M53/M55 (9. úroveň)

Větev amerického dělostřelectva v technologickém stromě bude vypadat takto:

 • 2. úroveň: T57
 • 3. úroveň: M7 Priest
 • 4. úroveň: M37
 • 5. úroveň: M41
 • 6. úroveň: M44 (nové)
 • 7. úroveň: M12 (přesunuto z 6. úrovně)
 • 8. úroveň: M40/M43 (přesunuto ze 7. úrovně)
 • 9. úroveň: M53/M55 (nové)
 • 10. úroveň: T92 (přesunuto z 8. úrovně)

 

Francouzské dělostřelectvo bylo přepracováno:

 • Byly přidány tři nové samohybné děla: 
  • AMX 105 AM mle. 47 (4. úroveň)
  • Bat.-Châtillon 155 55 (9. úroveň)

Větev francouzského dělostřelectva v technologickém stromě bude vypadat takto:

 • 2. úroveň: BS
 • 3. úroveň: Lorr.39LAM
 • 4. úroveň: AMX 105 AM mle. 47 (nové)
 • 5. úroveň: AMX 105 AM mle. 50(přesunuto ze 4. úrovně)
 • 6. úroveň: AMX-13 F3 AM (přesunuto z 5. úrovně)
 • 7. úroveň: Lorraine 155-50 (přesunuto ze 6 úrovně)
 • 8. úroveň: Lorraine 155-151 (přesunuto ze 7. úrovně
 • 9. úroveň: Bat.-Châtillon 155 55 (nové)
 • 10. úroveň: Bat Chatillon 155 58 (přesunuto z 8. úrovně)

 

Nový prémiový tank

Do hry přidáváme nový prémiový britský tank 5. úrovně – těžký tank A33 Excelsior

Maskování

Přidány nové vzory kamufláže pro následující národy:

 • SSSR: 1 zimní a 2 letní vzory
 • Německo: 1 pouštní a 2 letní vzory
 • Francie: 3 letní vzory

 

Grafika

 • Přidána nová mapa 
  • „Posvátné údolí“ (podzimní Korea)
 • Vylepšená grafika na mapách           
  • Murovanka
  • Velký park
  • Letiště
 • Model tanku VK 16.02 byl výrazně graficky vylepšen.
 • Na mapě Ruinberg byly provedeny visuální změny.
 • Animace vlajek na základnách byla přepracována.
 • Na mapy Ruinberg a Lakeville bylo přidáno nové ptactvo.
 • Visuální modely následujících tanků byly vylepšeny:  
  • VK 16.02 Leopard
  • Matilda Black Prince
  • SU-85B
  • SU-14
  • T26E4 Super Pershing
  • GW. Panther
  • SU-26
  • Hummel
  • Е-100 (la tourelle a été avancée de 10 cm)
  • SU-18
  • Object 212
  • Т-54
  • BТ-2
  • АТ2
  • Pz.Kpfw. II Ausf. G
  • Pz.Kpfw. I Ausf. C
  • Matilda IV
  • Sturmpanzer II
  • Aufklärungspanzer Panther
  • T57 Heavy Tank
  • M2 Light Tank
  • AT 8
 • Kolizní model následujících tanků byl vylepšen:
  • SU-8
  • SU-85B
  • Cromwell
  • Comet
  • Matilda Black Prince
  • SU-5
  • SU-76
  • Т95
  • Т92
  • M12
  • M41
  • M7 Priest
  • T57
  • G.W. E 100
  • G.W. Tiger
  • Hummel
  • Pz.Kpfw. V/IV
  • IS-6
  • Pz.Kpfw. III/IV
  • Object 268
  • FV215b (183)
  • Wespe

Munice a mechanika penetrace

Byly změněny parametry prémiové munice: 

 • Cena munice byla upravena dle její efektivity pro každý typ zvlášť. Ohled byl brán především na penetraci a poškození.
 • Cena APCR/ACRP byla v některých případech zvýšena, v některých snížena.
 • Cena téměř všech druhů HEAT munice byla zvýšena, neboť i přes srovnatelnou efektivitu s APCR/ACRP byla jejich cena nižší.
 • Téměř všechny druhy HEAT munice zůstanou beze změn. Výjimky lze najít mezi některými zástupci HE munice.

Byly změněny parametry HE munice: 

 • Penetrace HE munice pro děla tanků vysokých úrovní byla snížena
 • Penetrace HE munice pro děla tanků středních úrovní byla významně snížena
 • Prémiová munice, jež byla podrobena změně parametrů, bude prodána za jejich nákupní cenu v kreditech tak, jak byla cena nastavena ve verzi 8.5

Prostistřepinovým vložkám byla udělena větší schopnost absorbovat:

 • Malá protistřepinová vložka – 20% (původně 15%)
 • Střední protistřepinová vložka – 25% (původně 15%)
 • Velká protistřepinová vložka – 30% (původně 15%)
 • Pro těžké tanky s hmotností přesahující 70 tun byla přidána super-těžká protistřepinová vložka s koeficientem absorpce 50%
 • Veškeré protistřepinové vložky namontované na tancích těžších než 70 tun budou automaticky odmontovány, poslány do skladu a změněny na super-těžké protistřepinové vložky.

Nová pravidla pro fungování HEAT munice:

 • HEAT střely se budou odrážet, pokud úhel dopadu dosáhne 80° a více.
  (mějte prosím na paměti, že každý typ munice může mít malinko odlišné parametry). Průraznost zůstane po odrazu nezměněna.
 • Jakmile HEAT střela prorazí pancéřování, v tanku se již od ničeho odrazit nemůže, neboť v této fázi se již jedná o tekutý kov.
 • Jakmile HEAT střela prorazí pancéřování, ztratí 5% ze své průraznosti na každých 10 cm uražených od průrazu pancíře. Tedy pokud je při vrstveném pancéřování mezi první a druhou vrstvou mezera 1 metr, pak střela za tuto vzdálenost ztratí 50% ze své průraznosti.
 • Jakmile HEAT střela prorazí pancéřování, ztratí průraznost v míře odpovídající tloušťce pancíře, který prorazil, a to včetně zohlednění úhlu, pod kterým dopadla.
 • Tlumiče nyní fungují jako vrstvené pancéřování

Stopy po střelách budou dočasně vypnuty:

 • Veškeré stopy po střelách od neodhalených nepřátel byly odstraněny. Jedinou výjimku tvoří dělostřelectvo
 • Oblast, ve které jsou stopy po střelách viditelné ve strategickém módu dělostřelectva, byla zmenšena

Normalizace veškeré ACPR a ARCP snížena z 5 na 2 stupně.

 

Další opravy

 • Změněna kalkulace faktoru maskování při používání kamufláže a maskovací sítě:
  • Od aktualizace 8.6 bude účinek kamufláže a maskovací sítě kumulativní. Oboje jmenované poskytne fixní bonus k maskování vozidla. Závislý bude tento bonus pouze na typu tanku, kdy například stíhači tanků obdrží bonus nejvyšší.
  • To znamená, že kamufláž a maskovací síť poskytnou významný bonus k maskování i velkým tankům
  • Aby se předešlo téměř neviditelným stíhačům tanků, bylo rozhodnuto snížit bonus k maskování z padlých stromů a křoví o 20%
 • Zvýšený příjem pro vozidla vysokých úrovní (kompletní a podrobný seznam změn bude dostupný později v separátním článku):
  • Pro tanky 10. úrovně (krom dělostřelectva) byl příjem zvýšen o 10%
  • Pro tanky 6.-9. úrovně (krom dělostřelectva) byl příjem také zvýšen, avšak nikoli o tolik, jako pro tanky 10. úrovně
 • Změněn mechanismus pro výpočet přesnosti střelby. Množství střel dopadajících na okraj zaměřovacího kolečka bylo sníženo o 20%. 
 • Střely budou létat přesněji a blíže ke středu zaměřovacího kolečka.
 • Změněn mechanismus pro výpočet poškození a průraznosti. Pravděpodobnost výskytu krajní hodnoty byla snížena o 5%; hodnoty blíže k průměru budou viděny častěji.
 •  Odstraněn koeficient snižující příjem zkušeností za poškozování nepřátelských tanků, který byl uplatňován na stíhačích tanků a dělostřelectvu. Stíhači tanků budou od nynějška získávat o 33% zkušeností více, zatímco dělostřelectvo bude odměňováno o 50% více zkušenostmi.
 •  Přidán bonus „asistence“ při shození pásů nepřátelskému tanku. Pokud nepřátelskému tanku shodíte pásy a zároveň stejnému tanku udělí spojenečtí hráči poškození či ho zcela zničí, dostanete bonus k získaným zkušenostem. Tento mechanismus bude fungovat podobně, jako funguje nyní bonus za vozidla odhalovaná pro spojeneckou palbu.
 •  Přidán mechanismus pro určení komu a jaké bonusy v podobě zkušeností, kreditů či počtu zničených tanků bude uděleno za zničení tanku s využitím herní fyziky.  To zahrnuje například shození nepřátelského tanku do vody, vystrčení jej ze skály a podobně.
 •  Přidán nový mód kamery, při kterém se kamera mírně pohybuje při výstřelu či při zásahu tanku a přidává kompenzaci pro pohyb kamery v odstřelovačském režimu při jízdě. Tato možnost může být zapnuta zvolením možnosti „použít dynamickou kameru“ v nastavení.
 •  Změněna omezení tanků pro jednotlivé typy rot. Od aktualizace 8.6 bude omezení úrovně stejné pro těžké i střední tanky, dělostřelectvo a stíhače tanků. Pro bažanty platí 4. úroveň, pro záklaďáky 6. úroveň, pro mazáky 8. úroveň a nakonec pro veterány 10. úroveň. Omezení lehkých tanků zůstávají beze změny.
 • Pokud bude hráč zablokován pro poškozování spojenců, bude místo čekání na konec bitvy okamžitě odpojen od serveru.
 • Přidán mód střetnutí na mapy Doly, Lakeville a Redshire.
 • Vylepšena tabulka výsledků bitvy.
 • Bylo přepracováno zobrazení seznamu ocenění World of Tanks na přihlašovací obrazovce.
 • Nápisy „Pepek námořník“, „Mickey Mouse“ a „Betty Boop“ byly odstraněny. Všichni hráči, kteří mají některý z nápisů na svém tanku, dostanou zpět nákupní cenu. Ať už ve zlaťácích či kreditech, každý dle toho jak nakoupil. V případě nákupu za kredity bude také zohledněna doba, po kterou již byly tyto nápisy používány.
 • Malá vylepšení okna speciální bitvy (zobrazení národa, druhu či omezení úrovně tanků)
 • Všechny nové účty nyní obdrží s tanky 1. úrovně i 100% posádku
Změny ve vyvážení herních parametrů
 • Rozsah náměru děla tanku Matilda Black Prince byl zvýšen v obou směrech.
 • Na mapě Fjordy byly provedeny změny pro lepší vyvážení. Mimo toho mohou být nyní jednopatrové dřevěné budovy zničitelné.
 • Na mapě Westfield byly v módu útok provedeny změny pro její lepší vyvážení.
 • Mapa Velký park je nyní dostupná pouze pro náhodné bitvy tanků úrovní 4-6.
 • Dělostřelectvo prošlo všeobecným vyvážením. Kompletní seznam změn bude dostupný později.
 • Celková rychlost střel dělostřelectva byla snížena o 10-15% pro standardní děla a o 50% u krátkých „moždířů“)
 • Změna v příjmech většiny tanků (úplný seznam změn bude dostupný v separátním dodatku)

 

Technická vylepšení

 • Přepracován mechanismus upozorňující hráče na nedostatek paměti
 • Přidána automatická regulace kvality speciálních efektů v závislosti na momentálním využití zdrojů a výpočetního výkonu počítače. Ta sníží kvalitu efektů jako jsou exploze, kouř či oheň pokud je detekován pokles v FPS.
 • Vylepšení a opravy v zobrazování dynamických stínů, a tedy zvýšení celkové kvality stínů.

 

Vylepšení zvuků

 • Modul pro zpracování zvuků byl přepracován. Nyní je možné přehrávat více zvuků najednou s menším rušením a menšími požadavky na výpočetní výkon.
 • Změněn mechanismus umístění zvuků v prostředí. Odstraněny „mrtvé zóny“, hlasitost větru ve strategickém módu zvýšena, vytvořeny nové zvuky pro vodu, průmyslové objekty a oheň.
 • Sníženo množství zvuků tanku narážejícího do země, jede-li po nerovném terénu.
 • Vzdálenost, na kterou můžete slyšet zvuk ohně, byla navýšena, změněna závislost slyšitelnosti zvuků na pozici kamery, přidán fyzikální model pohybu zvuku
 • Zvýšena vzdálenost ostatních zvuků tanků, aby byl umožněn „Dopplerův efekt“. To přispěje ke zvýšení realismu zvuků tanků jedoucích bok po boku.
 • Zvýšeno množství různých zvuků zásahů tanku
 • Změněn zvuk zničení tanku
 • Přidán 3D parametr. Všichni hráči používající 5.1 systémy se mohou těšit na vyšší realismus zvuků

 

  Opravy

  • Opraveny názvy některých francouzských tanků a jejich modulů.
  • Opraveno pomalé otáčení věží některých tanků při přejezdu mostů.
  • Menší opravy v herních trénincích.
  • Opraveno nesprávné zobrazení efektů po zničení některých objektů.
  • Opraveny nesrovnalosti mezi skutečně poškozenými částmi budov či objekty a visuálním modelem takového poškození
  • Opraveny modely poškození malých objektů v prostředí
  • Opraveny chyby a vylepšeno zobrazování dynamických stínů
  • Částečně opraven konflikt hry s ovladači nVidia 309 a novějšími, kdy herní klient mohl za určitých okolností spadnout

Kategorie: