Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty
/
Changelog: World of Tanks (PC) Aktualizace 9.14

Changelog: World of Tanks (PC) Aktualizace 9.14

Přejít na: navigace, hledání

Patch 9.14

Vylepšená fyzika pohybu vozidel
 1. Byl zaveden nový serverový model pro pohyb vozidel i pro kolize vozidel s různými povrchy, objekty a ostatními vozidly.
 2. Byly přidány nové typy manévrů, a také úpravy v ovládání a chování vozidla.
 3. Byly přidány nové vizuální efekty pro pohyb a otáčení vozidel (smyk a sklouznutí).
 4. Bylo přepracováno chování vozidel při nárazech či kolizích s ostatními vozidly.
 5. Byla implementována mechanika pro převrácení vozidel.
Vylepšené zvuky
 1. Stávající zvukový engine FMOD byl nahrazen za Audiokinetic Wwise. To umožňuje zpracování zvuků na odděleném jádru, což zlepšuje výkon systémů s více jádry v podstatě na všech sestavách.
 2. Byly přepracovány zvuky základních podsystémů:
 3. Zvuky výstřelů děla jak uvnitř, tak i vně věží vozidel; současný systém ráží byl zachován.
 4. Zvuky dobíjení děl. Zvuky odpovídají konkrétní ráži a závisí na typu systému nabíjení: manuální či automatický (systémy s nabíjením zásobníku).
 5. Zvuk průstřelu granátu. Nyní mohou hráči rozpoznat nejen ráži granátu, který vozidlo prostřelí (nebo typ průstřelu), ale také rozpoznají, kolik poškození takový průstřel jejich vozidlům způsobil.
 6. Byly přepracovány zvuky stopovek.
 7. Byly přepracovány zvuky zničení vozidla.
 8. Byly plně přepracovány zvuky motorů vozidel.
 9. Byly plně přepracovány zvuky pásů a převodů; zvuky interakce s různými typy povrchů.
 10. Byl přepracován a znovu implementován zvuk při způsobení kritického zásahu. Představuje zvukové upozornění na způsobení kritického poškození nepřátelským vozidlům.
 11. Byl implementován zvuk pro „žárovku“ specializace Šestý smysl.
 12. Bylo implementováno zvukové oznámení o poškozených modulech (pozorovací periskop, věž, palivové nádrže, rádio, bedna s municí).
 13. Byly implementovány zvuky pro základní spotřební doplňky (Lékárnička, Sada nářadí, Hasicí přístroj).
 14. Byly implementovány předvolby zvuku pro hraní s různými zvukovými systémy a v různou denní dobu.
Obecné prvky
 1. Byl přidán seznam misí se stanovenými cíli (Bojové manévry) na záložku „Výcvik rekruta“ (pro hráče s vozidly IV. – V. úrovně).
 2. Byl snížen počet modulů pro vozidla nízkých úrovní (pro usnadnění procesu výzkumu). 
 3. Byl vylepšen systém filtrů a popisků pro uložení a aktivaci osobních záloh.
 4. Profil klanu: na záložku „Opevnění“ bylo přidáno hledání klanu.
 5. Byla vylepšena vizuální složka.
 6. Bylo vylepšeno nastavení zobrazení pro načítací obrazovky. Nyní si hráči mohou vybrat následující nastavení:
  - starý styl načítací obrazovky — týmy jsou zobrazeny v jedné tabulce
  - načítací obrazovka s minimapou
  - načítací obrazovka s tipy
 7. Byla přidána běloruská, ukrajinská a kazašská lokalizace.
 8. Do seznamu týmů byl přidán krátký název hráčova vozidla s ikonou typu vozidla (obrazovka při stisknutí klávesy TAB). Informace o hráčově aktuálně vybraném vozidle je zobrazena v seznamu týmů (obrazovka při stisknutí klávesy TAB), až dokud se hráč znovu neoživí v jiném vozidle. Když jsou v bitvě s omezeným počtem oživení všechna hráčova vozidla zničena, zobrazí se informace o posledním zničeném vozidle.
 9. Na minimapu bylo přidáno zobrazení následujících vlastností:
  - Aktuální dohled vozidla
  - Maximální dosah odhalení
  - Dosah vykreslování vozidel

Úpravy vozidel

 

 1. Pro hráče Supertestu byla přidána k testování následující vozidla:
 2. * Kirovets-1, sovětský těžký tank VIII. úrovně
 3. * T25 Pilot Number 1, americký střední tank VIII. úrovně
 4. * Bat.-Châtillon 25 t AP, francouzský střední tank IX. úrovně
 5. * leKpz M 41 90 mm, německý lehký tank VIII. úrovně
 6. * AC 4 Experimental, britský střední tank VI. úrovně
 7. * Grille 15, německý stíhač tanků X. úrovně
 8. 24 vozidel bylo přepracováno do HD kvality:
  •   USA: M44, M53/M55, T20, T40, T1 Heavy Tank, T28 Prototype
  •   Německo:: E 25, Pz.Kpfw. T 25, G.W. Tiger, Nashorn, VK 30.01 (H), VK 72.01 (K)
  •   SSSR: IS-6, MS-1, A-20
  •   Francie: 105 leFH18B2, AMX 50 Foch (155)
  •   Británie: AT 15, Crusader, Sexton II
  •   Japonsko: Type 3 Chi-Nu, Type 97 Chi-Ha, Type 5 Ke-Ho, Chi-Ni
 9. Byly vylepšeny vizuální a kolizní modely následujících vozidel:  SU-100, IS, M4 Sherman, Centurion Mk. 7/1
 10. Byly vylepšeny kolizní modely následujících vozidel: T29, T30, T34
 11. Bylo přidáno vybavení „Vylepšená ventilace“ pro T28 Prototype. Vrchol věže vozidla má nyní střechu.
 12. Byla změněna konfigurace posádky vozidla T95E2 tak, aby byla v souladu s konfigurací posádky vozidla M48A1 Patton.
 13. Byly přidány chybějící popisky pro národ Československo v technologickém stromě.

 

 

Mapy a objekty:

 1. Do režimu Běsnění byla přidána mapa Zpustošená metropole.
 2. Byla přepracována mapa Posvátné údolí.
 3. Pro dosažení souladu s novou fyzikou pohybu vozidel byly vylepšeny následující mapy: Horský průsmyk, Opatství, Bažina, Redshire, Letiště, Doly, Arktida, Klidné pobřeží, Lakeville, Step.

 

Další změny:

Technická vylepšení
 1.  Opraveny určité potíže s úpravou vzhledu.
 2. Byla vylepšena rozhraní a přidány podmínky pro použití prvků úpravy vzhledu na vozidla (splnění osobních misí).
 3. Byla implementována možnost vypnutí hlasové komunikace (stisknutím Alt+Q). Byla přidána možnost změny kombinace kláves v nastavení.
 4. Bylo vylepšeno rozhraní košíku při nákupu prvků úpravy vzhledu.
 5. V okně potvrzení nákupu byla přidána možnost zobrazení prvků úpravy vzhledu, seskupených podle typů (kamufláže, emblémy, nápisy).
 6. V okně potvrzení nákupu byla přidána možnost pro směnu měny (zlaťáky/kredity).
 7. V miniklientovi byl opraven problém se špatnými odkazy pro lokalizace ASIE a KR. 
 8. Byl vylepšen výkon kamery při přibližování objektů.
 9. Mise v sekci „Bojové manévry“ budou k dispozici pro hráče, kteří se do hry zaregistrovali po vydání verze 0.9.10, a kteří mají splněnou misi „ Další výzkum“ ve „Výcviku rekruta“. Dříve byly tyto mise k dispozici hráčům, kteří před vydáním verze 0.9.10 odehráli méně než 50 bitev.
 10. Byl opraven problém, při kterém mohly v oznámení chybět výsledky bitvy.
 11. Byly opraveny problémy, při kterých se mohly odmítnuté pozvánky do dynamické čety stále objevovat v garáži.
Kategorie: