Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty
/
Changelog: World of Tanks (PC) Aktualizace 9.17.1

Changelog: World of Tanks (PC) Aktualizace 9.17.1

Přejít na: navigace, hledání

Patch 9.17.1

Herní prvky

 • Z herního klienta byl odstraněn režim hodnocených bitev; hráči si budou moci své statistiky v tomto režimu prohlédnout na záložce osobního záznamu.
 • Na záložce „Grafika“ byly prohozeny možnosti „Režim“ a „Velikost okna“; byla přidána možnost nastavení rozlišení pro režim „V okně (bez okrajů)“, což se může hodit streamerům, kteří používají jednu obrazovku.
 • Byl implementován automatický výběr vhodného poměru stran, a tím pádem byla odstraněna odpovídající možnost v nabídce „Grafika“.
 • Bylo vylepšeno porovnání vozidel: nová funkce umožňuje hráčům porovnávání vozidel, přičemž se berou v úvahu specializace a schopnosti, namontované vybavení, spotřební doplňky, naložená munice a kamufláž.
 • Byla přidána nová metoda importu herních modifikací: všechen obsah pro každou modifikaci je zabalený do jednoho souboru.
 • Byly implementovány následující změny v prvcích rozhraní:
 • V popisku bylo implementováno porovnání parametrů granátů oproti standardnímu granátu.
 • Byly vylepšeny filtry panelu vozidel v garáži.
 • Byla vylepšena rozhraní informátorů o misích a okna misí.
 • Změny v režimu opevnění

1. Odznaky výkonů v bitvě: - Bylo implementováno zobrazení dvou a více odznaků pro stejné události v bitvě. Například, když je jediným výstřelem způsobeno poškození dvěma nepřátelským vozidlům (nebo výstřely do dvou různých vozidel ve velmi krátkém čase), tak systém zobrazí dva různé odznaky, namísto jednoho odznaku, který ukazuje celkové množství poškození a název vozidla. - Když je nepřátelské vozidlo zničeno, nepotřebují hráči vidět odznak s počtem poškozených modulů ve zničeném vozidle (zobrazený po odznaku „Zničeno“). Odznak „Kritický zásah“ bude v tomto případě vypnut. - Byl přidán odznak „Poškození pádem“ (když je nepřátelským vozidlům způsobeno poškození pomocí terénu (fyziky)). Takové události budou zobrazeny samostatně v podrobném panelu poškození. Odznak bude přidán do nastavení, takže hráči si budou moci nakonfigurovat jeho zobrazení.

2. Ukazatele směru palby:

 • Změnily se grafické materiály ukazatelů směru palby (aby se „odlehčilo“ rozhraní bitvy).
 • Byla přidána možnost, která zapíná/vypíná dynamické ukazatele palby (ukazatel, který se mění v závislosti na množství obdrženého/zablokovaného poškození). Ve výchozím nastavení je tato možnost vypnuta: ukazatele palby mají stejnou šířku.
 • Změnilo se načasování ukazatele a byla přidána animace.

3. Do nastavení byly přidány dodatečné informace, které vysvětlují principy některých možností zpětné vazby.

4. Informace o obdržení poškození či kritických zásahů byla přidána na:

 • odznaky výkonů v bitvě
 • podrobný panel poškození

5. Poškození či kritické zásahy obdržené od spojenců budou zobrazeny na odznaku výkonu a v podrobném panelu poškození. Barva odznaku výkonu a hodnoty v podrobném panelu poškození budou stejné jak pro poškození obdržené od nepřítele, tak i pro poškození obdržené od spojence (červená barva pro obdržené poškození a oranžová barva pro kritický zásah).

6. Do podrobného panelu poškození byl přidán typ granátu. Prémiové granáty budou zobrazeny zlatou barvou. Indikace prémiových granátů bude trvalá. Odznaky výkonů v bitvě a ukazatele směru palby nebudou typ granátu zobrazovat. Typ granátu je zobrazen pouze v záznamech podrobného panelu poškození, a to v následujících případech:

 • Obdrženo poškození
 • Obdržen kritický zásah
 • Poškození zastaveno pancířem

7. Byly provedeny změny v možnostech podrobného panelu poškození:

 • Byla přidána možnost zobrazení podrobného panelu poškození: obdržené poškození, kritické zásahy a poškození zastavené pancířem
 • Byla přidána možnost, která mění umístění podrobného panelu poškození: obdržené poškození, kritické zásahy a poškození zastavené pancířem lze zobrazit napravo od sekce spojeneckého týmu

8. Byly vylepšeny fonty všech odznaků výkonu a panelu poškození.

9. Byly vylepšeny fonty a pozadí pro hodnoty v podrobném panelu poškození.

10. Byly vylepšeny texty v okně nastavení panelu poškození.

11. Když jsou všechny celkové hodnoty podrobného panelu poškození vypnuty, může být podrobný panel poškození stále zobrazen (ve verzích 9.16 a 9.17 byl podrobný panel poškození při vypnutí všech tří celkových hodnot nuceně skryt).

12. Pro rychlopalná děla budou odznaky výkonů v bitvě a záznamy v podrobném panelu poškození zobrazovat celkovou hodnotu série výstřelů.

 • Byl vylepšen mechanismus rozmístění členů čety při načítání bitvy (členové čety se na mapě objeví blíže u sebe, přičemž se berou v úvahu specifika mapy a počet čet.
 • Byl vylepšen mechanismus přepínání kamery do pozorovacího (posmrtného) režimu:
  • Zaprvé, kamera se přepne na vozidla členů čety
  • Za další, kamera se přepíná mezi hráče podle jejich pozice v týmovém panelu
  • Změnil se vzhled popisků
  • V odpovídajících popiscích byla přidána čísla, která vyjadřují vliv stávajících bonusů na zjednodušené technické vlastnosti.
  • V rozhraní byl vizualizován vliv aktivovaného vybavení (Binokulární dalekohled a Maskovací síť) na zjednodušené technické vlastnosti.
  • V okně náhledu vozidla se změnil formát zobrazení vlastností průbojnosti a poškození standardního granátu. Rozsah hodnot lze najít v popisku.
  • V popisku granátu bylo přidáno vyznačení standardního granátu.
  • Do panelu filtru byla přidána možnost vyhledání vozidla podle názvu
  • Byla přidána možnost změny rozložení panelu vozidel přímo z panelu filtru
  • Ke stání pro vozidlo byly přidány další statistiky: míra vítězství a mistrovský odznak. Statistky se zobrazí při najetí kurzorem nad stání vozidla, a případně je lze vypnout v nastavení
  • Byla přidána možnost zobrazení dvouřadého panelu vozidel: nastavitelný a minimalistický
  • Byly přidány informátory o výukových misích pro nové hráče
  • Byla zlepšena oznámení o nových misích v okně misí
  • Z rozhraní vnějšího vzhledy byly odstraněny nerelevantní komponenty bonusů posádky (nulové hodnoty)
  • Byl proveden přechod na novou versi Wwise 2016.2
  • Bylo prodlouženo fungování a podpora zvukových módů (zdrojový projekt se strukturami, možnost přemapování, dokumentace, kompilace neomezeného počtu zvuků, atd.)

13. Přidružený režim „Bitev o opevnění“ byl nahrazen za nový, který se jmenuje „Ofenzívy“, a který stále představuje sérii bitev ve formátu „přetlačování“ se třemi obrannými liniemi, ale celou řadou charakteristických rysů:

 • Opevnění již nemůže být nadále vypleněno: v případě porážky klan nic neztratí. Zisky vítěze budou záviset přímo na úrovni jeho opevnění
 • Není nutné bránit opevnění každý den. Bitvy v rámci režimu nejsou povinné
 • Bitvy v rámci režimu začínají v určitou dobu a protivníci se automaticky vybírají z fronty

14. Vypnutí vyplenění a povinné obrany opevnění mělo za následek značné změny v ekonomice režimu. Ministerstvo války, jež v současné době využívají nejlepší klany, které získaly reputaci v bitvách, by bylo dostupné pro velký počet klanů, a to by mělo za následek celkovou nevyváženost herní ekonomiky

 • Abychom nahradili výhody Ministerstva války, zavedly jsme soutěžní systém s názvem „Válečné hry“, kde se budou moci klany, které se zapojují do šarvátek a ofenzív, utkat o nejvyšší pozice v několika kategoriích. Vítězové budou odměněni zlaťáky, speciálními zálohami a dalšími odměnami
 • Důležité: Válečné hry začnou po vydání verze 9.17.1.

Bojová místnost (v šarvátkách i v ofenzívách) může být odemčena pro legionáře, kteří se budou moci připojit k vašemu odřadu (jak v týmovém výcviku, tak i v bitvách v rotě). Seznam odemčených bojových místností bude k dispozici ve speciálním rozhraní.

 • Pro několik národů byl rozšířen seznam ženských a mužských jmen a příjmení.
 • Z nastavení byla odstraněna možnost „Ukázat zjednodušené technické vlastnosti v garáži“.
 • Byl opraven problém, při kterém se na konci bitvy neudělovala Kolobanova medaile.
 • Byl opraven problém s nesprávně počítaným poškozením díky odhalování, když bylo odhalenému vozidlu poškození způsobeno krátce po odhalení.

Minimapy

Byla přepracována vizuální kvalita následujících minimap

 • Výcviková oblast
 • Overlord
 • Hranice císařství
 • Posvátné údolí
 • Stalingrad
 • Ohnivý výběžek

Vozidla

Změny v německém technologickém stromě:

 • na VIII. úroveň byl přidán VK 100.01 (P). Vozidlo lze vyzkoumat po tanku Tiger (P).
 • na IX. úroveň byl přidán Mäuschen. Vozidlo lze vyzkoumat po tanku VK 100.01 (P).
 • Maus byl přesunut do nové větve těžkých tanků: lze ho vyzkoumat po tancích VK 100.01 (P) a Mäuschen. Všechny zkušenosti získané s VK 45.02 (P) Ausf. B na vozidle zůstávají a nikam se nepřevádí.
 • na X. úroveň byl přidán Pz.Kpfw. VII. Vozidlo lze vyzkoumat po tanku VK 45.02 (P) Ausf. B.

Následující vozidla byla přepracována do HD kvality:

 • E 50
 • VK 45.02 (P) Ausf. A
 • T-15
 • Indien-Panzer
 • AMX 38
 • Hotchkiss H35
 • Renault FT
 • ARL V39
 • Type 4 Chi-To
 • Type 64
 • WZ-111 (model 1-4)
 • 59-16
 • TOG II*
 • AT 2
 • AT 7
 • T14
 • Т21
 • A-32
 • Objekt 140
 • Objekt 268
 • Objekt 263
 • Objekt 907
 • Е50 M
 • Panther II
 • Pz.Kpfw. IV Schmalturm
 • VK 30.02 (D)
 • E 75

Následující vozidla byla přidána pro supertestery:

 • Strv 81
 • Jagdtiger (H)
 • T-44-85M
 • T-44-100M
 • Tiger II (H)

Změnily se technické vlastnosti následujících vozidel:

 • Centurion Mk. I
  • Odolnost vozidla při namontované druhé věži se změnila ze 710 na 750
  • Průbojnost granátu Pzgr 42 pro dělo 15 cm Kw.K. L/38 se změnila z 235 mm na 246 mm
  • Rychlost otáčení T28VVSS T46 se změnila z 18 na 20
  • Doba nabíjení pro dělo OQF 20-pdr Gun Type A Barrel v druhé věži se změnila z 8 s na 7,5 s
  • Maximální rychlost se změnila ze 40 km/h na 50 km/h
 • Centurion Mk. 7/1
  • Doba nabíjení pro dělo 105 mm Royal Ordnance L7A1 v druhé věži se změnila z 12 s na 11,2 s
  • Maximální rychlost se změnila ze 40 km/h na 50 km/h
 • FV4202
  • Maximální rychlost se změnila ze 40 km/h na 50 km/h
  • Název se změnil e FV4202 (P) na FV4202
 • Panther
  • Doba nabíjení pro dělo 7,5 cm Kw.K. L/100 v druhé věži se změnila ze 4,4 s na 4 s
  • Doba nabíjení pro dělo 7,5 cm Kw.K. L/100 v první věži se změnila ze 4,6 s na 4.2 s
 • Tiger I
  • Průbojnost granátu Pzgr 40 pro dělo 8,8 cm Kw.K. 36 L/56 se změnila za 171 mm na 194 mm
  • Zvýšil se pancíř mantletů pro všechna děla v druhé věži
 • Tiger (P)
  • Zvýšil se pancíř mantletů pro všechna děla v obou věžích
  • Síla pancíře velitelské kupole u druhé věže se zvýšila z 95 na 125 mm
 • Krupp-Steyr Waffenträger
  • Síla motoru 12 cylinder Boxer-Motor se změnila ze 140 h.p. na 220 h.p.
 • Grille 15
  • Doba nabíjení pro dělo 15 cm Pak L/63 se změnila z 16,5 s na 18 s
  • Úhel sklápění děla 15 cm Pak L/63 se změnil z -8 stupňů na -7 stupňů
  • Rychlost couvání se změnila z 20 km/h na 15 km/h
  • Výkon motoru Maybach NL 234 se změnil z 900 h.p. na 850 h.p.
  • Rychlost granátu Pzgr. pro dělo 5 cm Pak L/63 se snížila z 1350
 • VK 36.01 (H)
  • Průbojnost granátu Pzgr 40 pro dělo 8,8 cm Kw.K. 36 L/56 se změnila ze 171 mm na 194 mm
 • Jagdpanzer IV
  • Průbojnost granátu Pzgr 40 pro dělo 8,8 cm Pak L/56 se změnila ze 171 mm na 194 mm
 • Jagdpanther
  • Průbojnost granátu Pzgr 40 pro dělo 8,8 cm Pak L/56 se změnila ze 171 mm na 194 mm
 • VK 30.02 (D)
  • Rychlost rotace druhé věže se změnila z 30 stupňů/s na 45 stupňů/s
  • Rychlost rotace první věže se změnila z 32 stupňů/s na 45 stupňů/s
  • Průbojnost granátu Pzgr 40 pro dělo 8,8 cm Kw.K. 36 L/56 se změnila ze 171 mm na 194 mm
  • Maximální rychlost se změnila z 56 km/h na 60 km/h
  • Výkon motoru MB 507 se změnil ze 720 h.p. na 800 h.p.
 • VK 30.01 (P)
  • Rozptyl všech děl za pohybu se pro první podvozek snížil z 0,28 na 0,25
  • Rozptyl všech děl při otáčení korby se pro první podvozek snížil 0,28 na 0,25
  • Rozptyl všech děl za pohybu se pro druhý podvozek snížil z 0,25 na 0,22
  • Rozptyl všech děl při otáčení korby se pro druhý podvozek snížil z 0,25 na 0,22
  • Rozptyl při rotaci věže pro dělo 8,8 cm Kw.K. 36 L/56 v první věži se snížil z 0,18 na 0,16
  • Rozptyl při rotaci věže pro dělo 8,8 cm Kw.K. 36 L/56 v druhé věži se snížil z 0,16 na 0,15
  • Průbojnost granátu Pzgr 40 pro dělo 8,8 cm Kw.K. 36 L/56 se změnila ze 171 mm na 194 mm
  • Odolnost vozidla při namontované první věži se změnila z 610 na 650
  • Zvýšil se pancíř mantletů pro všechna děla v druhé věži
 • Pz.Kpfw. III/IV
  • Doba nabíjení pro dělo 7,5 cm Kw.K. 40 L/48 v druhé věži se změnila ze 4,3 s na 4 s
  • Doba nabíjení pro dělo 7,5 cm Kw.K. 40 L/43 v druhé věži se změnila ze 4,3 s na 4 s
  • Dohled první věže se změnil z 320 m na 340 m
  • Dohled druhé věže se změnil z 320 m na 350 m
  • Odolnost vozidla při namontované první věži se změnila z 380 na 420
  • Odolnost vozidla při namontované druhé věži se změnila ze 440 na 480
 • Nashorn
  • Průbojnost granátu Pzgr 40 pro dělo 8,8 cm Pak L/56 se změnila ze 171 mm na 194 mm
 • Maus
  • Rozptyl za pohybu se snížil z 0,22 na 0,2
  • Rozptyl při otáčení korby se snížil z 0,22 na 0,2
  • Rozptyl děla se změnil z 0,38 m na 0,36 m
  • Rozptyl při rotaci věže se změnil 0,06 na 0,05
  • Doba nabíjené se změnila z 14,9 s na 12 s
  • Čas zaměření se změnil z 2,3 s na 2,1 s
  • Síla čelního pancíře věže se zvýšila z 240 mm na 260 mm
  • Síla spodního pancéřového plátu na stranách se zvýšila z 80 mm na 140 mm
  • Síla zkosených částí korby se zvýšila z 200 mm na 250 mm
  • Odolnost vozidla se zvýšila z 3 000 na 3 200
 • E 50
  • Rozptyl děla 8,8 cm Kw.K. L/100 v druhé věži se změnil z 0,3 na 0,29
  • Rozptyl při rotaci věže pro dělo 8,8 cm Kw.K. L/100 v druhé věži se změnil z 0,12 na 0,1
  • Rozptyl při rotaci věže pro dělo 8,8 cm Kw.K. L/100 v první věži se změnil z 0,12 na 0,1
  • Doba nabíjení pro dělo 8,8 cm Kw.K. L/100 v druhé věži se změnila z 6,6 s na 5,0 s
  • Doba nabíjení pro dělo 8,8 cm Kw.K. 43 L/71 v druhé věži se změnila ze 7 s na 5,5 s
  • Doba nabíjení pro dělo 8,8 cm Kw.K. 43 L/71 v první věži se změnila ze 7,3 s na 6,9 s
  • Čas zaměření pro dělo 8,8 cm Kw.K. L/100 v druhé věži se změnil z 2,9 s na 2 s
  • Čas zaměření pro dělo 8,8 cm Kw.K. L/100 v první věži se změnil z 2,9 s na 2,2 s
  • Úhly deprese všech děl pro obě věže se změnily z -5 stupňů na -8 stupňů
 • E 75
  • Rozptyl za pohybu pro první podvozek se snížil z 0,24 na 0,22
  • Rozptyl za pohybu pro druhý podvozek se snížil z 0,22 na 0,21
  • Rozptyl při otáčení korby pro první podvozek se snížil z 0,24 na 0,22
  • Rozptyl při otáčení korby pro druhý podvozek se snížil z 0,22 na 0,21
  • Rozptyl děla 12,8 cm Kw.K. 44 L/55 v druhé věži se změnil z 0,38 m na 0,37 m
  • Rozptyl při rotaci věže pro dělo 12,8 cm Kw.K. 44 L/55 v druhé věži se snížil z 0,18 na 0,11
  • Čas zaměření děla 12,8 cm Kw.K. 44 L/55 v druhé věži se změnil z 2,9 s na 2,4 s
 • E 100
  • Rozptyl děla 12,8 cm Kw.K. 44 L/55 se změnil z 0,38 m na 0,36 m
  • Rozptyl při otáčení korby pro dělo12,8 cm Kw.K. 44 L/55 se snížil z 0,1 na 0,07
  • Doba nabíjení děla 12,8 cm Kw.K. 44 L/55 se změnila z 14,3 s na 13,3 s
  • Čas zaměření děla 12,8 cm Kw.K. 44 L/55 se změnil z 2,9 s na 2,3 s
  • Zvýšena průbojnost granátu Pzgr 42 pro dělo 15 cm Kw.K. L/38 z 235 mm na 246 mm
 • VK 45.02 (P) Ausf. B
  • Rozptyl za pohybu pro první podvozek se snížil z 0,23 na 0,22
  • Rozptyl při otáčení korby pro druhý podvozek se snížil z 0,23 na 0,22
  • Rozptyl děla 12,8 cm Kw.K. 44 L/55 v druhé věži se změnil z 0,38 m na 0,37 m
  • Rozptyl při rotaci věže pro dělo 12,8 cm Kw.K. 44 L/55 v druhé věži se snížil z 0,16 na 0,13
  • Čas zaměření děla 12,8 cm Kw.K. 44 L/55 v druhé věži se změnil z 2,9 s na 2,6 s
  • Čas zaměření děla 12,8 cm Kw.K. 44 L/55 v druhé věži se změnil z 2,9 s na 2,6 s
  • Síla dolního sklopeného plátu pancíře se snížila z 200 mm na 170 mm
  • Síla bočního pancíře korby se zvýšila ze 100 mm na 120 mm
  • Byla odstraněna zranitelná místa v horním sklopeném plátu pancíře
  • Síla čelního pancíře druhé věže se zvýšila z 252 na 265 mm
 • Panther II
  • Pro druhou věž bylo přidáno dělo 8,8 cm Kw.K. L/100
 • VK 45.02 (P) Ausf. A
  • Průbojnost granátu Pzgr 40 pro dělo 8,8 cm Kw.K. 36 L/56 se změnila ze 171 mm na 194 mm
  • Úhly náměru všech děl pro obě věže se změnily z +17..-6 na +15...-8
  • Síla horního sklopeného plátu pancíře se změnila ze 120 mm na 150 mm
 • Pz.Sfl. IVc
  • Průbojnost granátu Pzgr 40 pro dělo 8,8 cm Flak 37 L/56 se změnila ze 171 mm na 194 mm
 • Pz.Kpfw. IV Schmalturm
  • Rozptyl za pohybu se snížil z 0,2 na 0,15
  • Rozptyl při otáčení korby se snížil z 0,2 na 0,15
  • Rozptyl děla se změnil z 0,35 m na 0,32 m
  • Rozptyl při rotaci věže se změnil z 0,16 na 0,11
  • Rozptyl děla po výstřelu se snížil ze 4,0 na 2,0
  • Doba nabíjení se změnila ze 4,6 s na 4,2 s
  • Byly přidány 5mm boční panely
 • Panther/M10
  • Rozptyl za pohybu se snížil z 0,19 na 0,15
  • Rozptyl při otáčení korby se snížil z 0,19 na 0,15
  • Rozptyl děla se změnil z 0,35 m na 0,32 m
  • Rozptyl děla po výstřelu se snížil ze 4 na 2
  • Rozptyl při rotaci věže se snížil z 0,12 na 0,11
  • Doba nabíjení se změnila ze 4,5 s na 4 s
  • Dohled se změnil z 350 m na 365 m
  • Maximální rychlost se změnila ze 46 km/h na 55 km/h
  • Byly přidány panely na čelo boky a zadek korby (obdobně jako u věže), a na čelní část mantletu děla. Síla panelů: 5 mm
 • VK 30.01 (D)
  • Rychlost otáčení druhého podvozku se změnila z 38 na 40
  • Doba nabíjení děla 7,5 cm Kw.K. 42 L/70 v druhé věži se změnila ze 4,4 s na 4,2 s
  • Rychlost rotace první věže se změnila z 32 stupňů/s na 35 stupňů/s
  • Rychlost rotace druhé věže se změnila z 32 stupňů/s na 45 stupňů/s
  • Maximální rychlost se změnila z 56 km/h na 60 km/h
 • Indien-Panzer
  • Čas zaměření děla 9 cm Kanone ve věži Indien-Panzer se změnil z 2,7 s na 2,5 s
  • Čas zaměření děla 8,8 cm Kw.K. 43 L/71 ve věži Indien-Panzer se změnil z 2,9 s na 2,7 s
  • Průbojnost granátu Pzgr 40 pro dělo 8,8 cm Kw.K. 36 L/56 se změnila ze 171 mm na 194 mm
 • Leopard Prototyp A
  • Úhly deprese všech děl u obou věží se změnily z -6 stupňů na -8 stupňů
 • VK 72.01 (K)
  • Rozptyl za pohybu se snížil z 0,23 na 0,21
  • Rozptyl při otáčení korby se snížil z 0,23 na 0,21
  • Rozptyl při rotaci věže se snížil z 0,16 na 0,1
  • Doba nabíjení se změnila z 22 s na 20 s
  • Čas zaměření se změnil z 3,4 s na 2,9 s
  • Průbojnost granátu Pzgr 42 pro dělo 15 cm Kw.K. L/38 se změnila z 235 mm na 246 mm
  • Kapacita bedny s municí se změnila z 24 na 35
  • Maximální rychlost se změnila ze 43 km/h na 33 km/h
  • Síla horního sklopeného plátu pancíře se zvýšila z 200 na 240 mm
  • Síla oblasti pancíře mezi horním a dolním sklopeným plátem se zvýšila z 200 na 300 mm
  • Síla dolního sklopeného plátu pancíře se zvýšila z 200 na 230 mm
 • VK 30.02 (M)
  • Rozptyl při rotaci věže pro dělo 7,5 cm Kw.K. 42 L/70 v druhé věži se snížil z 0,2 na 0,12
  • Rozptyl po výstřelu pro dělo 7,5 cm Kw.K. 42 L/70 v druhé věži se snížil ze 4,0 na 3,0
  • Rozptyl po výstřelu pro dělo 7,5 cm Kw.K. 40 L/48 v druhé věži se snížil ze 4,0 na 3,0
  • Síla horního sklopeného plátu pancíře se zvýšila z60 na 85 mm.
  • Síla dolního sklopeného plátu pancíře se snížila z 60 na 50 mm.
 • Waffenträger auf Pz. IV
  • Průbojnost granátu Pzgr 42 pro dělo 15 cm Pak L/38 se změnila z 235 mm na 246 mm
 • T-34-85M
  • Granáty jsou nahrazeny municí z Т-34-85 Rudy
  • Granát UBR-365K byl nahrazen za UBR-365KBM (180/144)
  • Granát UBR-365P byl nahrazen za UBR-365PBM (180/194)
  • Granát UOF-365K byl nahrazen za UOF-365BM (300/44)
  • Dohled se změnil z 350 m na 360 m
  • Rozptyl za pohybu se snížil z 0,24 na 0,22
  • Rozptyl při otáčení korby se snížil z 0,24 na 0,22
  • Rozptyl děla se snížil z 0,42 m na 0,37 m
  • Čas zaměření se snížil z 2,5 s na 2,2 s
 • T28
  • Rychlost otáčení T28VVSS T56 se změnila z20 na 24
  • Maximální rychlost se změnila z 18 km/h na 22 km/h
  • Rychlost couvání se změnila ze 7 km/h na 10 km/h
  • Výkon motoru Ford GAF se zvýšil ze 440 h.p. na 670 h.p.
  • Výkon motoru Ford GAFM2A1 se zvýšil z 510 h.p. na 780 h.p.
 • T95
  • Rychlost otáčení T95HVSS se změnila z 16 na 20
  • Rychlost otáčení T95HVSSM2 se změnila z 18 na 24
  • Maximální rychlost se změnila z 13 km/h na 20 km/h
  • Rychlost couvání se změnila z 6 km/h na 10 km/h
  • Výkon motoru Ford GAF se zvýšil ze 440 h.p. na 670 h.p.
  • Výkon motoru Ford GAFM2A1 se zvýšil z 510 h.p. na 780 h.p.
 • T28 Prototype
  • Maximální rychlost se změnila z 18 km/h na 28 km/h
  • Rychlost couvání se změnila ze 7 km/h na 10 km/h
 • T110E5
  • Síla pancíře velitelské kupole se snížila
  • Síla bočního pancíře v oblasti za předním hnacím kolem se snížila z 254 na 76,2 mm
 • Heavy Tank No. VI
  • Průbojnost granátu Pzgr. 40 pro dělo 8,8 cm Kw.K. 36 L/56 se změnila ze 171 mm na 194 mm
  • Zvýšila se síla pancíře mantletu děla
 • Type 5 Heavy
  • Bylo přidáno dělo 15 cm/45 41st Year Type
  • Zvýšilo se opancéřování korby a věže
 • Type 4 Heavy
  • Bylo přidáno dělo 15 cm/45 41st Year Type
  • Kapacita nosnosti podvozku Type 4 Heavy Kai se změnila ze 165 000 kg na 170 000 kg
  • Zvýšilo se opancéřování korby
 • Pz. 58 Mutz + Pz. 58 + Schwarzpanzer 58
  • Zlepšily se úhly sklápění děla (byly odstraněny elevační zóny nad zpětnými zrcátky)
 • Objekt 907:
  • Síla pancíře boků korby se zvýšila z 85 na 100 mm
  • Síla pancíře na vrcholku věže se zvýšila z 30 na 40 mm
 • E 50 Ausf. M
  • Síla pancíře dolního sklopeného plátu se zvýšila ze 100 na 120 mm
 • Indien-Panzer
  • Čas zaměření děla 8,8 cm Kw.K. 43 L/71 se změnil z 2,9 na 2,5 s
  • Čas zaměření děla 9 cm Kanone se změnil z 2,7 na 2,3 s
 • Panther mit 8,8 cm L/71
  • Zlepšil se pancíř mantletu děla
 • Pz.Kpfw. IV Ausf. H
  • Zlepšily se úhly sklápění všech děl v obou věžích
 • Objekt 263:
  • Zmenšila se velikost střílny (průstřely do mantletu děla by měly být vzácnější, než dříve)

Dosah signálu rádie 10RKM se změnil ze 440 na 730 metrů. Změna ovlivňuje následující vozidla:

 • ISU-130
 • IS-5 (Objekt 730)
 • ISU-122S
 • KV-122
 • KV-5
 • IS-6
 • IS-2
 • IS-6 B
Kategorie: