Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty
/
Changelog: World of Tanks (PC) Aktualizace 9.22

Changelog: World of Tanks (PC) Aktualizace 9.22

Přejít na: navigace, hledání

Patch 9.22

Zdokonalení systému tvorby týmů

 • Zdokonalení systému tvorby týmů zajistí rovnoměrnější přidělování mezi typy bitev, které mají hráči zapnuté (Standardní bitva, Útok/Obrana, Střetnutí, Velká bitva). Systém výběru typu bitvy vezme v úvahu historii hráčových předchozích bitev. Velké bitvy nebudou přicházet v řadě.

Zdokonalení úpravy vzhledu vozidel

 • Dolní panel rozhraní úpravy vzhledu bude obsahovat znak „Použito“ pro prvky, které jsou použity na vozidle.
 • Zvětšila se místa, na která lze kliknout u emblémů a nápisů.
 • Při nákupu prvků úpravy vzhledu se hráčům zobrazí text „Koupit a odejít“. Pokud hráč nic nekoupí, ale pouze prvek (prvky) úpravy vzhledu změní, zobrazí se text „Použít a odejít“.

Změny v hodnocených bitvách

Změny v nové sezóně:

 • Sezóna bude nyní trvat 21 dní a není rozdělena do fází
 • Počet hodností se zvýšil z 5 na 15
 • Byly přepracovány podmínky získávání prýmků:
 • Nejlepších 10 hráčů vítězného týmu a nejlepší hráč poraženého týmu dostanou 1 prýmek
 • Nejlepší 3 hráči vítězného týmu dostanou 1 prýmek navíc
 • Hráči, kteří obsadí 11 - 15 místo ve vítězném týmu a 2 - 5 místo v poraženém týmu, si prýmek uchovají
 • Hráči, kteří obsadí 6 - 15 místo v poraženém týmu, o prýmek přijdou
 • Byla přidána nová funkce: záštita hodnosti. Některé hodnosti budou „zaštítěny“. Záštita bude mít určitý počet bodů výdrže.
 • Rozhraní hlavní obrazovky v hodnocených bitvách bylo přepracováno kvůli řádnému zobrazení informací o 15 hodnostech
 • Bylo přepracováno rozhraní odměn za hodnosti a sezónu. Nyní se na něj lze dostat z hlavní obrazovky a obsahuje:
 • Informace o odměnách za každou hodnost
 • Informace o odměnách za sezónu
 • Změnila se výtvarná podoba hodností vozidel: byly nahrazeny za body hodnosti. Princip získávání bodů hodnosti zůstává beze změn.
 • Z panelu vozidel bylo odstraněno zobrazení hodností vozidel. Hodnosti vozidel byly nahrazeny za body hodnosti ve statistikách vozidla.
 • Bylo přepracováno rozhraní postupu hodností vozidel: při dosažení maximální hodnosti uvidí hráči počet získaných bodů hodnosti v garáži.
 • Bylo přepracováno rozhraní žebříčku pro režim hodnocené bitvy.

Zdokonalení v režimu opevnění

 • V šarvátkách a ofenzívách může velitel bojové místnosti vybrat hráče, který bude používat bojové zálohy (Nálet a Dělostřelecký úder) - může to být jakýkoliv hráč z odřadu, včetně legionářů. Hráč se stane předsunutým pozorovatelem a využívá zálohy v bitvě.

Aktualizace 9.22 představí v technologickém stromě dvě oznámená vozidla

 • Vozidlo X. úrovně, které bude vyzkoumáno po tanku T-10
 • Vozidlo X. úrovně, které bude vyzkoumáno po tanku Objekt 430 verze II

V technologickém stromu budou vozidla označena speciálním symbolem, který hráče informuje, že odpovídající vozidla budou do hry přidána v nejbližších aktualizacích.

Změny v technických vlastnostech následujících vozidel

SSSR

Budou přidána následující vozidla:

 • IS-M (úroveň VIII)
 • Objekt 430U (nahrazuje Objekt 430 na úrovni X)
 • Objekt 268 verze 4 (nahrazuje Objekt 263 na úrovni X)
 • Objekt 257 (úroveň IX)
 • Objekt 263 (úroveň IX)
 • Objekt 430 (úroveň IX)
 • Objekt 705A (úroveň IX)
 • Objekt 705 (úroveň X)

Odstraněná vozidla:

 • Objekt 263 (úroveň X)
 • Objekt 430 (úroveň Х)
 • SU-122-54 (úroveň IX)

Změny v technických vlastnostech následujících vozidel:

 • T-54 první prototyp

- Výkon motoru V-44 se změnil z 520 h.p. na 760 hp

 • T-44-100

- Rozptyl za pohybu se snížil o 40 %
- Rozptyl při otáčení korby se snížil o 40%
- Rychlost couvání se změnila z 20 km/h na 23 km/h
- Výkon motoru V-44 se změnil z 520 h.p. na 760 hp

 • Т-44

- Rozptyl za pohybu s podvozkem T-44 se snížil o 20 %
- Rozptyl za pohybu s podvozkem T-44M se snížil o 22 %
- Rozptyl při otáčení korby s podvozkem T-44 se snížil o 20 %
- Rozptyl při otáčení korby s podvozkem T-44M se snížil o 22 %
- Rychlost couvání se změnila z 20 km/h na 23 km/h
- Výkon motoru V-54-6 se změnil z 680 hp na 760 hp

 • SU-101

- Dělo 122 mm D-25S mod. 1944 bylo nahrazeno za dělo 122 mm D-25-SU-101, které má následující parametry:
- úhel náměru děla: 18,3 deg.
- Úhel sklápění děla: 3 deg.
- Rozptyl na 100 m: 0,44
- Čas nabíjení: 11,1 s
- Čas zaměření: 2,5 s
- UBR-471: poškození 390, průbojnost 210 mm
- BR-471D: poškození 390, průbojnost 248 mm
- UOF-471: poškození 530, průbojnost 64 mm
- Kapacita bedny s municí zůstává beze změny
- Rozptyl za pohybu s podvozkem SU-101 se snížil o 33 %
- Rozptyl za pohybu s podvozkem SU-102 se snížil o 37 %
- Rozptyl při otáčení korby s podvozkem SU-101 se snížil o 33 %
- Rozptyl při otáčení korby s podvozkem SU-102 se snížil o 37 %
- Rychlost otáčení podvozku SU-101 se změnila z 34 stupňů/s na 23 stupňů/s
- Rychlost otáčení podvozku SU-102 se změnila z 36 stupňů/s na 25 stupňů/s
- Rozptyl děla 100 mm D-10S mod. 1944 se změnil z 0,35 m na 0,4 m
- Rozptyl děla 100 mm D-54S se změnil z 0,35 m na 0,39 m
- Rozptyl děla 122 mm M62-C2 se změnil z 0,37 m na 0,42 m
- Rozptyl při rotaci děla 100 mm D-10S mod. 1944 se zvýšil o 25 %
- Rozptyl při rotaci děla 100 mm D-54S se zvýšil o 25 %
- Rozptyl při rotaci děla 122 mm M62-C2 se snížil o 25 %
- Doba nabíjení děla 100 mm D-10S mod. 1944 se změnila z 6,2 s na 7,1 s
- Doba nabíjení děla 100 mm D-54S se změnila z 6,7 s na 9,1 s
- Doba nabíjení děla 122 mm M62-C2 se změnila z 12 s na 12,6 s
- Čas zaměření děla 100 mm D-10S mod. 1944 se změnil z 1,7 s na 2,3 s
- Čas zaměření děla 100 mm D-54S se změnil z 2,1 s na 2,3 s
- Čas zaměření děla 122 mm M62-C2 se změnil z 3,1 s na 2,5 s
- Dohled se změnil z 380 m na 350 m
- Rychlost rotace děla se změnila ze 44 stupňů/s na 26 stupňů/s
- Zlepšilo se pancéřování korby
- Rychlost granátu UOF-472 pro dělo 122 mm M62-C2 se snížila o 10 %
- Rychlost granátu BR-472 pro dělo 122 mm M62-C2 se snížila o 10 %
- Rychlost granátu BK-9 pro dělo 122 mm M62-C2 se snížila o 8 %
- Úhel sklápění děla 100 mm D-10S mod. 1944 se změnil z 2,3 na 3 stupně
- Úhel sklápění děla 100 mm D-54S se změnil z 2,3 na 3 stupně
- Úhel sklápění děla 122 mm M62-C2 se změnil z 2,2 na 3 stupně
- Úhly odměru děl 100 mm D-10S mod. 1944 a 100 mm D-54S se změnily z -9,3 /9,3 na -10/12 stupňů
- Úhly odměru děla 122 mm M62-C2 se změnily z -7,3/7,3 na -10/12 stupňů
- Rychlost couvání se změnila z 16 km/h na 18 km/h
- Odolnost vozidla se změnila z 990 na 1 100 HP

 • SU-100M1:

- Rozptyl za pohybu s podvozkem SU-100M1 se snížil o 30 %
- Rozptyl za pohybu s podvozkem SU-100M1 se snížil o 33 %
- Rozptyl při otáčení korby s podvozkem SU-100M1 se snížil o 30 %
- Rozptyl při otáčení korby s podvozkem SU-100M1 Bis se snížil o 33 %
- Rychlost otáčení podvozku SU-100M1 se změnila z 32 stupňů/s na 23 stupňů/s
- Rychlost otáčení podvozku SU-100M1 Bis se změnila z 34 stupňů/s na 25 stupňů/s
- Rozptyl děla 100 mm D-10S mod. 1944 se změnil z 0,37 m na 0,42 m
- Rozptyl děla 100 mm LB-1C se změnil z 0,33 m na 0,41 m
- Rozptyl při rotaci děla 100 mm D-10S mod. 1944 se zvýšil o 25 %
- Rozptyl při rotaci děla 100 mm LB-1C se snížil o 25 %
- Doba nabíjení děla 100 mm D-10S mod. 1944 se změnila ze 7,3 s na 7,1 s
- Doba nabíjení děla 100 mm LB-1C se změnila z 5,9 s na 7,1 s
- Čas zaměření děla 100 mm D-10S mod. 1944 se změnil z 2 s na 2,3 s
- Čas zaměření děla 100 mm LB-1C se změnil z 1,7 s na 2,3 s
- Dohled se změnil z 360 m na 350 m
- Rychlost rotace děla se změnila ze 44 stupňů/s na 26 stupňů/s
- Zlepšilo se pancéřování korby
- Průbojnost granátu UBR-412P pro dělo 100 mm LB-1C se změnila z 235 mm na 258 mm
- Průbojnost granátu UBR-412 pro dělo 100 mm LB-1С se změnila ze 183 mm na 212 mm
- Úhly odměru děl 100 mm D-10S mod. 1944 a 100 mm LB-1С se změnily z -8 /8 na -12/12 stupňů
- Maximální rychlost se změnila z 50 km/h na 54 km/h
- Rychlost couvání se změnila ze 14 km/h na 16 km/h
- Odolnost vozidla se změnila z 830 na 850 HP

Francie

Vozidla, která byla přepracována do HD:

 • AMX 40

Změny na základě 2. Společného testu:

 • Objekt 705

- Zlepšilo se pancéřování přední části prstence věže

 • Objekt 705A

- Zlepšilo se pancéřování přední části prstence věže

 • Objekt 268 verze 4

- Těžká protistřepinová vložka, která šla dříve namontovat, byla nahrazena za Supertěžkou protistřepinovou vložku

 • Objekt 257

- Nepatrně se zlepšil boční pancíř korby

Vozidla přidaná do obchodu:

 • 8,8 cm Pak 43 Jagdtiger
 • Panzer 58 Mutz
 • M46 Patton KR
 • M56 Scorpion
 • AMX M4 mle. 49
 • AC 4 Experimental

Vozidla odstraněná z obchodu:

 • FCM 50 t
Kategorie: