Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty
/
Dohled a Kamufláž (WoT)

Dohled a Kamufláž (WoT)

Přejít na: navigace, hledání

Viditelnost

{name}

Vše, co se děje v herním světě, není vždy po celou dobu vidět. Mechanika hry a technická omezení způsobují to, co v daném momentě vidíte. Hlavním důvodem technických omezení je výkonu serveru. Defacto se dá říci, že spotovací systém nám bere 30% zdrojů ze serveru, která jsou potřeba pro bitvu.

Minimapa

Od patche 0.9.5 je součástí hry minimapa. Od 0.9.14 je součástí hry nejen aktuální a maximální dohled, ale i vykreslovací vzdálenost. Nutností je aktivovat jednotlivé funkce minimapy v Nastavení - Obecné, vpravo dole.
Tip: Aby byla přehlednější tedy ne úplně minimapou je možné ji zvětšovat a zmenšovat dle potřeby. K tomu slouží klávesy +/- (nastavení se může lišit, zpravidla jde o klávesy vedle Backspace).
Nezapomeňte, že hrajete defacto dvě hry současně: akční na na hlavní ploše a strategii na minimapě. Vždy sledujte jedním okem co se děje na minimapě, tunelové vidění a nevěnování se dění kolem, je jednou z nejčastějších herních chyb.

Okolo ikony vašeho vozidla na minimapě jsou tři kruhové ukazatele. Jedná se o váš kruh dohledu, maximální dosah odhalení a dosah vykreslování.

Kruhy.jpg
 1. Kruh dohledu - Ukazuje hodnotu dohledu vašeho vozidla, upravenou v souladu se schopnostmi a specializacemi vaší posádky a vybavením namontovaným na vozidle. Maximum je 564 m.
 2. Maximální dosah odhalení - Maximální dosah odhalení všech vozidel nemůže přesáhnout 445 metrů. Dokonce, i když váš dohled tuto hodnotu přesahuje, nedokážete za touto vzdáleností nepřítele sami odhalit. Avšak odhalení maskovaných vozidel v rámci této vzdálenosti pro vás bude snazší.
 3. Kruh vykreslování - Ukazuje maximální dosah vykreslování, v rámci něhož mohou být na vaší bojové obrazovce zobrazena vozidla ostatních hráčů. Tato vzdálenost vždy činí 565 metrů.

Další základní součástí v odhalování a sledování nepřítele je dosah signálu. Dosah signálu vašeho vozidla je maximální vzdálenost, na kterou si můžete se svými spojenci vyměňovat informace o pozicích ostatních vozidel. Hodnoty dosahu signálu jsou určeny vlastnostmi rádia a upraveny schopnostmi a specializacemi posádky.

Když váš spojenec odhalí nepřítele a je v dosahu, aby se s vámi mohl o tuto informaci podělit, tak se ikona odhaleného vozidla objeví se na vaší minimapě, a to i v případě, kdy je vozidlo za hranicí dosahu vykreslování a nemůžete ho vidět přímo. Bylo by tedy moudré získat co nejlepší dostupné rádio!

Vzdálenost vykreslování

Vizuální_zobrazení.jpg

Vzdálenost vykreslování je oblast ve hře, ve které herní engine zobrazuje spojenecká a nepřátelská vozidla, která již byla detekována. Momentálně je tato oblast reprezentována kruhem o poloměru 564 metrů kolem vašeho tanku. Ovlivňuje vzdálenost, na kterou se objekty zobrazí. Toto nastavení se týká pouze objektů, které nejsou zásadní pro hratelnost. Například klášter bude neměnným prvkem mapy Opatství na všechna nastavení, ale ploty okolo polí nikoliv.

Proč je tak důležité získat pro váš stroj optimální vzdálenost vykreslování? Nuže, na určitých mapách může být s nižší vzdáleností vykreslování váš cíl něčím blokován a vy si toho nevšimnete, dokud nevypálíte. Momentálně je tato oblast reprezentována kruhem o poloměru 564 metrů kolem vašeho tanku.

Nastavení vzdálenosti pro vykreslování

Vzdálenost vykreslování může být nastevaná ve hře pomocí: Nastavení->Grafika pomocí parametru "Kvalita zobrazení grafiky":

 • Ultra
 • Maximální
 • Vysoká: Maximální přípustná vzdálenost (je definována samostatně pro každou mapu, obvykle 1600m x 1600m x 1600m)
 • Střední: 1100m x 1100m x 1100m
 • Nízká: 900m x 900m x 900m
Minimapa

Minimapa není součástí 3D světa a není tedy ovlivňována omezeními uvedenými v této části. To co na minimapě vidíte je ale ovlivněno rádiovým rozsahem popsaným níže.

Trasírky střel

Pro viditelnost trasírek střel je zde několik speciálních pravidel:

 • Trajektorie střel u spojeneckých vozidel je vždy zobrazená (omezení je pouze u vykreslování vzdálenosti).
 • Trajektorie střel u nepřátelských vozidel je vždy zobrazená pokud jsou odhaleni (omezení je pouze u vykreslování vzdálenosti).
 • Trasírky od neodhalených tanků:
  • V arkádovém režimu a snipe modu se trasírky zobrazují pouze tehdy, pokud jsou ve vzdálenosti +/- 25° ze směru, na který se právě díváte a nacházejí se v maximálním odhalovacím dosahu. Na následujícím obrázku bude vidět červený indikátor pouze v prvních dvou případech:

Tracers_arcage.jpg

Trasy střel, které jsou vidět u odhalených tanků/neodhalených tanků:

 • Trasírky od LT, N/A
 • Trasírky od MT, N/A
 • Trasírky od HT, N/A
 • Trasírky od TD, N/A
 • Trasírky od ART, jsou vidět i v případě, že nejsou odhalené

U artylérií je však podmínka, že musíte být ve speciálním strategickém režimu a dané trasírky tedy může vidět pouze jiná artyna.

Dohled

Dohled vozidla je teoretická maximální vzdálenost, na kterou může velitel vozidla vidět. Je závislá na typu věže vozidla, efektivní úrovni výcviku velitele, na tom, zda má velitel skill Ostříží zrak a radista skill Prostorová představivost a také na tom, zda se používá vybavení jako složená optika a binokulár. Sám o sobě je dohled vozidla k ničemu, ale používá se k výpočtu vzdálenosti pro spotting. V patchi 0.7.3 byl maximální dohled vozidla ve hře cca 598m s Pattonem (vycvičená posádka, všechny příslušné skilly, dohled zvyšující vybavení, včetně spotřebního materiálu).

Spottovací rozsah

Spotting je maximální vzdálenost, na kterou odhalíte cíl, pokud je ve vašem zorném poli.

Minimální spottovací rozsah

Minimální spotting - cíl uvidíte vždy, pokud se přiblíží na 50 metrů a blíže, bez ohledu na zorné pole. Užitečné na zastavěných mapách plných překážek, kde nepřítel nemůže proklouznout bez povšimnutí kolem i "schovaného" tanku, protože se k němu prostě přiblíži ať chce či ne.

Maximální spottovací rozsah

Maximální spotting - nikdy neodhalíte cíl na větší vzdálenost než je 445 metrů, herní program (engine) neprovádí na další vzdálenost žádné checky.

Výpočet vzdálenosti pro spotting

Spotting není něco pevně stanoveného pro každý dotyčný tank, ale závisí na tom, co za cíl sledujete, jeho umístění a situaci. Jinými slovy, server počítá spotting pro váš tank a pro každý cíl ve vašem teoretickém dosahu. Pro každý cíl se počítá vzdálenost, na kterou ho uvidíte podle následující základní formule:

 • vzdálenost na kterou ho uvidíte=spotting
 • efektivní dohled = dohled po započtení veškerých koeficientů, eg. modifikovaný výcvikem posádky, skilly a vybavením


Equation_spottingRange.png (spotting = efektivní dohled - (efektivní dohled - 50) x camo factor)

Pokud je váš spotting stejný nebo vyšší než vzdálenost od cíle a cíl je ve vašem zorném poli, tak cíl uvidíte. Jinak zůstane skryté, dokud "nehodíte" úspěšně další check na spotting, nebo dokud ho nespotne někdo jiný.

K výpočtu efektivního dohledu

Efektivní dohled se počítá podobně jako jiné efektivní vlastnosti tanku (efektivní vlastnost = nominální vlastnost po započtení veškerých modifikátorů, např. skill posádky atd.) podle vzorce:

 • Efektivní dohled = ((nominální dohled/0,875)*(0,00375*efektivní výcvik velitele + 0,5))*procentuální bonus za vybavení, skilly a perky


Vezmeme li jako příklad Patton (dohled 380, 105procentní velitel, složená optika - bonus 10 procent)

 • ED = (380/0,875)*(0,00375*105+0,5))*1,1 = 426,7

Mechanika odhalování

Ke zjištění, zda vidíte cíl, který je ve vaší vzdálenosti, na kterou ho můžete vidět (spottingu), vytváří engine hry virtuální spojnici od vašich dvou pozorovacích míst tanku (viz dále) k šesti "visibility checkpoints" - což jsou body na nepřátelském tanku, u kterých se zkouší, zda jsou vidět nebo ne. Pokud tato spojnice narazí na pevnou překážku, jako je dům, tak se o ní zarazí a dál nepokračuje. O jiné tanky (přátelské, nepřátelské) se tato spojnice ovšem nezarazí, pro ní jsou "průhledné" (proto je možní vidět např. tank, který stojí dále, ale zároveň ne tank, který stojí před ním, když má lepší camo hodnoty).

Pokud se tato spojnice ne dotkne zmíněného checkpointu, nepřátelský tank neuvidíte. Pokud se ale alespoň jedna ze šesti spojnic toho checkpointu dotkne, tank se nasvítí a uvidíte ho.

Rozsahy portů

Porty ("průhledy") jsou jak vidíte dva - statický a dynamický: statický je zpravidla na nejvyšším místě tanku (kopule velitele), dynamický je umístěný vedle děla a jeho zorné pole se pohybuje zároveň s věží. Při visibility checks (tedy výpočtu bodu, ze kterého vycházejí výše zmíněné spojnice a kterým je vždy jeden z těchto portů) se obvykle oba porty střídají každé 2 sekundy (tedy tank se "dívá" 2 sekundy statickým a dvě sekundy dynamickým portem).

View_range_ports.png

Porty ("průhledy") jsou jak vidíte dva - statický a dynamický: statický je zpravidla na nejvyšším místě tanku (kopule velitele), dynamický je umístěný vedle děla a jeho zorné pole se pohybuje zároveň s věží. Při visibility checks (tedy výpočtu bodu, ze kterého vycházejí výše zmíněné spojnice a kterým je vždy jeden z těchto portů) se obvykle oba porty střídají každé 2 sekundy (tedy tank se "dívá" 2 sekundy statickým a dvě sekundy dynamickým portem).

Kontrolní checkpointy

Výše zmíněných 6 checkpointů na tanku vypadá zhruba takto:

Visibility_checkpoints.png

 1. - vršek věže uprostřed (stejná lokalita, jako statický port)
 2. - ukotvení děla (stejná lokalita jako dynamický port)
 3. - prostředek předního trupu
 4. - prostředek zadního trupu
 5. - pravý bok věže
 6. - levý bok věže

Frekvence vysílání kontrolních paprsků

Aktuální princip spotovacího systému je založen na šesti kontrolních spot bodech (checkpoint 1-6) a dvou bodech vysílajících kontrolní paprsek (static view range port, dynamic view range port).

Pokud se paprsek vyslaný z jednoho z bodů vysílajících kontrolní paprsek dostane volně (nestojí mu v cestě horizont, kameny, zeď, atd.) do jednoho z kontrolních spot bodů a pokud má dostatečný dosah (po odečtu camo hodnot tanku, bonusu křoví a korun stromů od dohledu tanku vysílajícího kontrolní paprsek) tank je odkryt.

Frekvence vysílání kontrolních paprsků v závislosti na vzdálenosti:

 • do 50m - každých 0.1 sec
 • do 150m - každých 0.5 sec
 • do 270m - každých 1.0 sec
 • do 445m - každých 2.0 sec

Pokud vystřelíte, ztrácíte camo bonus od keřů a korun stromů v okruhu 15 metrů, kromě jednoho, který má bonus největší. Zároveň výstřelem velmi razantně snížíte základní camo hodnotu svého tanku. Tento efekt trvá přibližně (velmi závisí na kalibru laufu) po dobu 5 vteřin.

Příklad

50m je minimální vzdálenost, pod kterou když se dostanete k nepříteli tak se navzájem uvidíte i přes skálu 500m je maximální vzdálenost na kterou můžete odkrýt nepřítele, dohled ovšem můžete mít větší než 500m (pomocí ventilace, optiky, bina, 100% posádky, čokolády) takže pro vás bude snažší odhalit nepřítele na větší vzdálenost i po odečtení penalizace keřů + korun stromů v cestě a nepřítelovy hodnoty camo.

Příklad, Maus s binokuláry vs Hetzer Maus má 460m základ (má ventilaci, čokoládu, a posádku na 100% + binokulár), takže díky binu 575m dohled. Nehybný hetzer má kolem 60% camo bonus, takže:

 • 575m - (575m * 60%)
 • 575 - 345 = 230m! Maus s binem uvidí nehybného Hetzera na 230m.

Keře a koruny stromů v cestě mezi vámi a nepřítelem mají bonus ke krytí od 5% do 65% každý. hodnota závisí na kvalitě/hustotě keře. To znamená, že jeden keř může ukrojit až 65% z dohledu nepřítele, nebo pokud má někdo dohled 400m a jste za dobrým keřem s 65% bonusem tak vás uvidí nejdřív na vzdálenost 160m.

Není nutné být několik metrů za keřem jak mnozí píší, klidně si do něj vjeďte, což je také často výhodnější ALE nesmí vám prosvítat žádný z kontrolních bodů! To si lehce ověříte odzoomováním od tanku do směru ze kterého očekáváte nepřítele. viz. následující obrázek:

Rockblocked.png.jpgPokud byste v situaci na obrázku stáli přímo v keři budete odkryti, pokud budete v zóně za hranicí dohledu omezenou keřem, jste v suchu. Někdy vás těch pár metrů může zachránit, před odkrytím nepřítelem (logicky, čím dál jste od nepřítele, tím menší je šance, že vás odkryje ale to je výjimečná situace, většinou keř dohled nepřítele kompletně pohltí). Shrnutí: pokud jste si jisti, že vás nepřítel může odkrýt jen zepředu, vyplatí se být několik (nejlépe něco málo pod 15m) metrů za keřem pokud se nechystáte střílet a nebo máte nepřítele i po stranách, je imho lepší být rozumně zajetý v keři.

Pokud jste v okruhu 15m od středu keře, neuděluje vám žádnou penalizaci k vašemu dohledu. Také začínajíc na 15m, čím blíže jste keři tím lépe skrz něj vidíte (narůstá jeho transparentnost)

viditelnost2.jpg

Doba odhalení

Jakmile je vozidlo odhaleno, je vidět minimálně po dobu 5 sekund, vše ale záleží na tom, jak se spotter pohybuje a kdy bude mimo rozsah spotovacích bodů. U každého vozidla je to individuální a to i když daná vozidla stojí vedle sebe. Perky u střelce mohou tuto dobu prodlužovat, proto je dobré mít správně vycvičenou posádku.

Změny spojené se serverem- aktualizace 9.16

Naši serveroví programátoři přepsali kód pro viditelnost a zároveň zachovali všechna předchozí pravidla. Přechod na efektivnější programovací jazyk jim umožnil zredukovat zátěž serveru a navýšit výkon systému viditelnosti. Jinými slovy, systém začal pracovat efektivněji za použití stejných pravidel a menšího počtu zdrojů.

Kontrola detekce je požadavek serveru, který určuje, zda je nepřátelské vozidlo v dohledu a jestli může být odhaleno. Kontrola detekce je prováděna neustále, interval se však liší v závislosti na vzdálenosti od nepřítele


Interval kontrol detekce závisí na vzdálenosti: kontroly jsou frekventovanější na krátkou vzdálenost. S narůstající vzdáleností narůstá i interval mezi kontrolami. Provedená optimalizace nám umožnila dvojnásobně navýšit počet kontrol detekce na krátké vzdálenosti a přidat další zjednodušené kontroly na vzdálenosti vyšší, což vedlo k celkovému trojnásobnému navýšení počtu kontrol detekce oproti předchozí verzi. Navýšená frekvence kontrol detekce nám umožňuje redukci zpoždění při zobrazování odhalených vozidel.

Změny spojené s klientem - aktualizace 9.16

Vylepšení klienta ušetřila kolem 60 - 70 % času potřebného ke zobrazení modelu vozidla. Nyní jsou všechny modely vozidel nahrány společně s objekty na mapě a při vstupu do bitvy zobrazena okamžitě. Toto řešení nám umožnilo redukci času zobrazování při odhalování a stejně tak snížení možného „zamrzání“, když je odhaleno nepřátelské vozidlo.

Kamufláž

Kamufláž je jedna z proměnných, používaných k výpočtu, zda a kdy uvidíte nepřítele. Čím vyšší kamufláž, tím později nepřítele uvidíte a vozidlo s efektivní kamufláží "1" by bylo teoreticky neviditelné, dokud by se automaticky neodhalilo na 50m.

Výpočet faktoru kamufláže

Základní rovnice camo faktoru (to je ta proměnná, užitá pro v rovnici spotting) je:

Camo faktor = základní kamufláž vozidla * (0,00375 * skill kamufláž posádky + 0,5) * camo síť * camo při výstřelu + přírodní kamufláž

V aj: (camoFactor = baseCamo * (0.00375 * camoSkill + 0.5) * camoAtShot + camoPattern + camoNet + environmentCamo)

CamoFactor nesmí překročit hodnotu 1, takže pokud je výsledkem rovnice vyšší hodnota, camoFactor je nastaven na hodnotu 1.

Podívejme se na jednotlivé prvky této rovnice podrobněji:

Základní kamufláž vozidla (baseCamo)
Každé vozidlo ve hře má základní hodnotu kamufláže, stanovenou developery v rámci balance. Jsou dvě rozdílné hodnoty: při pohybu a při stání na místě. Obecně je tato kamufláž nižší, když vozidlo pohybuje jakkoliv (!) trupem než když stojí na místě, ale pro některá vozidla, včetně většiny lehkých tanků, jsou kamufláž při stání i při pohybu totožné, což je pro ně velká výhoda při skautingu.

Hodnota této kamufláže pro každé vozidlo není veřejná, ale dá se vypočítat zpětně z formule pro výpočet spottingu. Asi nejnovější tabulka ohledně těchto výpočtů je zde.

Skill kamufláže posádky (camoSkill)
Průměr posádky se skillem kamufláž. Jinými slovy: 4 členná posádka s 2x 100 procentním skillem camo = průměrný skill 50.
Camo síť (camoAtShot)
Tato hodnota je také stanovena u každého tanku individuálně v rámci balance. Teoreticky může mít výstřel stejné zbraně u dvou rozdílných tanků dva různé demaskující faktory. Testováním se dospělo k názoru, že hodnota pro rovnici je cca 0,25.
Camo síť (camoPattern)
Vybavení, dávající tanku 25 procentní bonus, násobí se tedy 1,25.
Přírodní kamufláž (environmentCamo)
Přírodní kamufláž
Různé objekty na mapách přidávají různé bonusy k hodnotě kamufláže. Pevné objekty (domy, kameny) - jak bylo zmíněno - spojnice pro spotting neprostoupí, dávají tedy stoprocentní kamufláž. Ale i poloprůhledné objekty dávají bonus. Nicméně, při výstřelu z děla se bonus všech poloprůhledných objektů v okolí 15 metrů od tanku sníží na 30 procent jejich původní hodnoty (15m jsou právě ty keře, které vidíte jako průhledné).


Bylo zjištěno testy, že stromy a keře dodávají až 0,64 dodatečné kamufláže, podle typu. Testovány byly následující objekty:

 • Hustý keř v Arktickém regionu - 0,64
 • Keř na Malinovce - 0,62
 • Keřová borovice v Arktickém regionu - 0,62
 • Keř v Ensku - 0,62
 • Keř v El Hallufu - 0,62
 • Řídký keř v Arktickém regionu - 0,35
 • Hustá borovice v Malinovce - 0,64
 • Borovice v Ensku, s krátkým kmenem - 0,56
 • Totéž v Arktickém regionu - 0,53

Důležité: Aby se mohl přírodní bonus uplatnit, je třeba mít keřem zakryté všechny checkpointy tanku (viz výše) ve směru, odkud se spotující nepřítel dívá, eg. od jeho portu.


Příklady

Řekněme, že náš tank má základní kamufláž vozidla 25 procent (resp. 0,25) při stání a 15 procent při pohybu. Camo při výstřelu je 0,25. Celá posádka (5) má 100procentní skill kamufláž a velitel má 100procentní výcvik. Tank má také vylepšenou ventilaci a kamuflážní síť. Tank také sedí za keřem a 3 sekundy se nehýbal.

Efektivní (po zprůměrování) kamuflážní skill posádky je (včetně ventilace a bonusu za velitele):

(100 + 5 + (100 + 5 + (100 + 5) * 0.1) * 4)) / 5 = 113.4

A nyní kamuflážní faktor, s použitím takto vypočteného skillu a rovnice pro kamufláž:

0.25 * (0.00375 * 113.4 + 0.5) * 1.25 + 0.64 = 0.929140625 (92.91%)

Ale, když se tank pohne:

0.15 * (0.00375 * 113.4 + 0.5) = 0.1387875 (13.88%)

V praxi, pakliže by někde stál spotter se spottingem 400m, bude to vypadat takto:

První příklad: 400 - (400 - 50) * 0.929140625 = 74.80m (uvidí vás na 74,8m, pokud stojíte)

Druhý příklad: 400 - (400 - 50) * 0.1387875 = 351.42m (uvidí vás na 351,4m pokud se pohnete)

Tipy

 • CamoFactor 1 znamená, že vaše vozidlo je neviditelné až do vzdálenosti 50 metrů.
 • Křoví nebo stojící stromy v průměru do 15m jsou z vašeho pohledu průhledné. Toto vám pomůže určit cca vzdálenost, jakou se od nich nacházíte.
 • Chcete-li maximalizovat svůj kamuflážní bonus s bonusem kamufláže vašeho okolí, neseďte během střelby v křoví, místo toho se postavte 15m (křoví se stane netransparentním) za něj nebo využijte bonus dvojitého krytí.
 • Některé tanky mají stejný kamo bonus za pohybu jako při stání, jsou to ideální vozidla na dosažení nejlepších spotovacích míst.
 • Otravování nepřítele střelbou (při dobrém camo bonusu) může být mnohdy účinnou taktikou na nalákaní nepřítele na vaše podpůrné tanky, které stojí za vámi.

Rádio

Dosah rádia určuje v jakém okruhu kolem sebe vidíte nepřítele, respektivě kdo z vašich kolegů vám dodá informace. lepší vysílačka je důležitá především pro scouty a artyny. První by nemohli předat informaci o naspotovaném nepříteli a nedostanou odměnu za spoting, druzí neuvidí cíl a budou stát vzadu zbytečně.

Rozsah rádia

{name}

Každé vozidlo je vybaveno rádiem, které umožňuje vašemu radistovi komunikovat s jinými vozidly, která jsou ve vašem týmu. Dvě přátelská vozidla mohou komunikovat, pokud od sebe nejsou vzdálená od součtu jejich příslušných rádiových rozsahů (nazývaných také rozsahy signálu). Například tank s 300m efektivním rozsahem rádia a tank s 500m efektivním rozhlasem zůstávají ve spojení až do vzdálenosti 800m. Váš efektivní rádiový dosah závisí na rádiu ve vašem vozidle, na efektivní úrovni dovedností vaší posádky - převážně na radistovi.

Pokud jste v komunikaci se spřáteleným vozidlem, pak budete sdílet informace o pozicích a HP všech nepřátelských vozidel, která jste právě odhalili. Nebudete ovšem sdílet žádné informace, která jste přijali od jiných spojenců prostřednictvím radiokomunikace bez toho, že by je oni předali nejdříve vám. Jinými slovy budete znát umístění:

 • každého spojeneckého vozidla ve vašem kombinovaném rádiovém dosahu.
 • všechna vozidla (spojenci či nepřátele), kteří vás vidí.
 • jakákoli vozidla (spojenci či nepřátele), která vidí vaši spojenci a která jsou ve vašem kombinovaném rádiovém dosahu.

Příklad:

Díváte se dolů dlouhou ulicí ze svého stíhače tanků a nevidíte žádne nepřátele, protože jsou mimo váš odhalovací dohled. Nicméně, když se přátelský tank pohybuje dolů ulicí, odhalí nepřátelský tank který tam byl celou dubu. Tak dlouho jak jste z dosahu rádiového dohledu tohoto přátelského tanku, uvidíte tento nepřátelský tank jako kdyby jste si ho odhalovali sami.
Podívejte se na obrázek vpravo na složitější situaci.

Kredity

Některé sekce byly vybrány z webu: www.patroni.banda.cz