Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty

Hodnocení hráče

Přejít na: navigace, hledání

Osobní hodnocení

Osobní hodnocení je ukazatel vytvořený společností Wargaming, který hodnotí výkon hráče. Ratingový systém představuje vyhodnocení řady statistik, jako je počet bitev, procento vítězství, způsobené poškzení, procento přežití bitev ( placení premium účtu ) a řadu dalších faktorů. Vzorec pro výpočet osobního hodnocení od 8.11 je následující:


Personal_rating.png


Definice:

 • bc - celkový počet bitev
 • win - poměr vítězství k celkovému počtu bitev (rozsah 0 až 1)
 • surv - poměr přežítých bitev k celkovému počtu bitvy (rozsah 0 až 1)
 • dmg - průměrné poškození na bitvu ( za všechny bitvy )
 • bc8.8 - bitvy vedené od aktualizace 0.8.8
 • xp8.8 - průměrné zkušenosti na bitvu ( všechny bitvy )(s výjimkou započítávání prémiového bonusového účtu od 8.8)
 • radio8.8 - asistované poškození prostřednictvím spotingu (od patch 8.8)
 • tracks8.8 - asistované poškození pomocí ničení pásů - znehybnění (od patch 8.8)Hráčům s nulovými bitvami je přiřazeno hodnocení hráče 0.


WN8

S povolením od hráče CraBeatOff naleznete ZDE originální znění článku.

Úvod

WN8 je prozatím poslední iterací projektu WN8* (WNx) vedeného společností Praetor77.

WN8 se snaží měřit pozorovatelný přínos hráče v bitvě, zahrnuje statistiky celého účtu a doufejme že se vyvine v jakýsi informační souhrn o latentní proměnné zvané "skill". WN8 by nemělo být považováno za hodnocení všech dovedností. Je určeno k tomu, aby hodnotilo například procento vítězství, počet bitev, průměrné tiery a nikdy nenahradí náhled do služebního záznamu nebo osobní zkušenost při hraní v četě nebo sledování hráčových replayů. Je to proto, že WN8 nemůže zachytit věci, jako je načasování, priorita cílů, týmová spolupráce nebo rozhodovací schopnosti.

WN8.jpg

Proč WN8?

Stejně jako u všech předchozích hodnocení měl WN7 nějaké slabé stránky a omezení. Některé z nich byly známé v době vydání WN7 a další byly objeveny a zveřejněny krátce poté. V pořadí závažnosti, jak to odhaduje tým tvůrců WN* :

Poškození podle tieru - jmenovitě to že zatímco tiery jdou hezky lineárně 1-10, hodnoty poškození se různě liší. Rovněž schopnost udělovat poškození je velmi různá i mezi tanky stejného tieru (například T40 vs A-20 nebo ARL V39 a M18).

Zabití podle úrovně – Na nižších úrovních se nacházejí méně zkušení hráči, a tak získání killu na úrovni 1 je snazší než na úrovni 10, proto by byl problém při stejném hodnocení killu.

Problém úrovně 1 až 10 – kvůli dvěma výše uvedeným problémům vznikl problém s úrovní 1-10 s WN7. Precambrian to vysvětlil velmi dobře v tomto příspěvku, který má nějaké zastaralé informace, ale stále vystihuje problém velmi dobře, v malém, srozumitelném měřítku. To je vysvětleno níže.

Precambrian:
Co komplikuje metriku, je skutečnost, že je snazší dosáhnout úžasné statistiky na nižších úrovních než na vyšších úrovních, neboť u nižších úrovních je průměrná úroveň dovedností nových hráčů extrémně nízká a potenciál poškození nízkolevelových děl , ve vztahu k malým počtu hitpointů, dovolí zkušenému hráči zničit své nezkušené protějšky bez jakýchkoli potíží. Tento jev je dokonalým příkladem autokanonů tieru 1, které dokáží zničit na zásobník nepřátelský tank, než mohou noví hráči otočit věžičky a reagovat. Tento druh destruktivního potenciálu umožňuje hráčům s poměrně nízkou schopností získat mimořádnou část low tier zápasů a zvýšit své statistiky. WN7 se to snažil vyřešit tím, že postihuje pokutou nízkou úroveň; nicméně tomu se lze jednoduše vyhnout prostým střídáním hraní vyšších a nižších tierů. Pro příklad (kategorie jako jsou : Tank , Výsledek, Přežil ?, Kolik udělil poškození, Kolik obdržel poškození, Zabití, XP, Odhaleno vozidel, Body obsazení, Body obrany, WN7):
Precambrian_wn7_example.png
Pokud byste vzali průměrné hodnoty WN7 z těchto her, dosáhli byste 2578. Nicméně, pokud vezmete průměrné statistiky jednotlivých her společně a pak vypočítáte průměrné WN7, dosáhnete na 3260 WN7!
Existuje několik důvodů. Jeden se týká nelineárního škálování hitbodů; tier 8 nemá 8x víc hitpointů než tier 1, a proto může být mnohem větší poškození získáno v tier 8 zápasech. Také je velmi snadné získat killy v tancích prvního tieru a následné změnění KPG směrem nahoru. Nakonec, průměrný tier se dostane daleko níž, než průměrné poškození, a KPG se zvedne vzhůru, což způsobí obrovský rozdíl při výpočtu WN7 tímto způsobem!
Nyní zvažte, co se stane, pokud se zprůměrují statistiky 8 tier tanků, bez ohledu na hru v Cunninghamu. Výsledkem by byl 2960 WN7. Takže ačkoli WN7 ze hry s Cunninghamem, by byl individuálně pod 1600, to by velmi ovlivnilo statistiky, když by se zahrnul do výpočtu!
Vzhledem k malé velikosti vzorku, použitého v tomto příkladu, by se to mělo jednoduše brát jen jako příklad toho, jak to může ovlivnit WN7 a ne jak funguje výpočet.

Artyny a lehké tanky – Konečně, tyto třídy prostě nevykazují obdobná čísla jako jejich vrstevníci. Težké tanky / Stíhači tanků/ Střední tanky můžou být zhruba srovnatelné, ale tier 8 Lehký tank nevykazuje poškození nebo killy jako ISU / IS-3 / T69 / 50 100. Arty, zase spotují špatně (a proto je jejich spot poněkud nižší) a jejich hodnoty poškození mohou být velmi vysoké u některých tieů, zvláště předtím, než byly znovu předělány v patchi 0.8.6 (ačkoli jsou nyní nižší kvůli změnám v DPM)!

Čím se WN8 liší?

Hodnocení Dmg/tier vs. Tank

WN1-7 a Efektivita v1 a v2 kde byly všechny vzorce přímo použity na Wargamingem uvolněné statistiky, vybraly různé váhy pro každou hodnotu a transformovaly je, aby se pokusily vytvořit smysluplnou celkovou hodnotu. Výše uvedené problémy však přetrvávají v případě jakéhokoli hodnocení, které používá výpočty typu "dmg / tier". Neexistuje žádný způsob, jak obejít problém, že poškození nemá stejnou hodnotu (nebo kolik jí ho je k dispozici) na dané úrovni, ani hodnota killu není stejná podle úrovně.

Takže ve WN8 jsme použili zcela jinou metodu. Nejsme první, kdo tuto metodu používá, výkonnostní hodnocení MR.Noobmetera používalo od svého založení hodnocení na tank a zatímco PR byla zpočátku skepticky přijata, neboť vzorec měl uzavřený zdroj, Mr.Noobmeter jej před měsícem odhalil a vysvětlil jeho formulace. Hodnoty pro tank výrazně ztěžují vyvíjení (získávání dobrých dat) a aplikování (vyžadují mnohem větší výpočetní výkon), ale kontrolu výsledků pro sestavení tanků v historii účtu tak, aby se dmg / tierová klasifikace nikdy nemohla zdvojovat. Takže WN8 se stává hodnocením"podle tanku" namísto hodnocení "dmg / tier". To je důvod, proč v konečné rovnici nevidíte pojem průměrný tier, ačkoli informace o tom, v jakých tierech se hraje, jsou zahrnuty v metodice v předchozích krocích. Takže část informací z WN8 nyní zahrnuje jak tanky, které si hráč vybral, tak i počet her odehraných na účtu.

Měřítko

Jedna z prvních věcí, které si čtenář všimne, je, že škála WN8 je odlišná od stupnice zavedené Efektivitou a uspúsobená pro WN1-7. Důvody pro změnu měřítka závisí na některých rozhodnutích, která byla učiněna při vývoji WN8. Technickou stránku a logiku najdete v sekci Matice a šrouby. Nejjednodušším vysvětlením je však to, že měřítko efektivity nebylo dostatečné k rozlišování mezi schopnostmi hráčů. Horní a dolní hranice byly moc malé. V grafu níže můžete vidět měřítko WN8, překryté měřítkem WN7 a noobmeter PR.

V8r6.jpg

Výsledkem této změny měřítka je, že hodnota WN7 není ve skutečnosti srovnatelná s hodnotou WN8, přestože jsou oba obecně 3-4 číslice. Uvědomujeme si, že to je nepříjemnost, zejména proto, že se všechny odstíny barvy přesunuly (ty na spodní straně jsou pro WN8). Někdy se však měřítka musí měnit nebo být znovu orientovaná nebo znovu vynulována. Podívejte se na stupnici Fahrenheita/Celsia/Kelvina pro odkaz na fyzikální vědu nebo na historii satelitního sboru školy pro příklady vývoje měřítka. Stejně jako předtím malá část hráčů spadá do extrémů stupnice a většina difereciace se uplatňuje na střední část populace.

Omezení a ohrožení platnosti

Historie – Mnoho věcí se změnilo od vydání WoT a účty začaly hromadit statistiky. Změny v úrovních (T30, T34, IS-4, Batchat 25t, AMX LT, Arty, MT-25, VK2801 atd.), změny vyvážení, změny mechaniky (fyzika, prémiová munice za kredity, +2/-2 MM) jsou jednoduše ukázány. Věci nejsou stejné jako kdysi a budou také jiné v budoucnosti. Tým WN* plně připouští, že je historie vždy hrozbou pro měření, ale protože s tím nemůžeme nic dělat, tak připomínáme lidem, aby zkontrolovali služební záznam a položili si otázku, zda chtějí vědět více o historii něčího účtu.

WG je příšerné při vedení účetnictví. Mohli ponechat všechny statistiky T-50-2 na místo toho vydat nové tankové ID pro MT-25. Přejeme si, aby to udělali (stejně tak i pro všechny tanky, které byly přesunuty nebo nahrazeny). Ve skutečnosti však budou muset udělat 60denní nebo nedávné bojové statistiky.

Dozrávání – hráči, a to jak jednotlivě, tak jako skupina, se mohou v průběhu času stávat relativně lepší nebo horší. Na webu je nyní více informací, než bylo v roce 2011, takže postup hráče může být rychlejší nebo pomalejší v závislosti na tom, kolik mohou udělat a prozkoumat mechaniky a fungování WoT. Navíc vzhledem k tomu, že dokumentace jsou vždy nadčasové, mohou významné změny ve výkonu trvat dlouho, aby ovlivnily celkové nebo sčítající se ratingy, zejména při vyšších počtech bitev.

Poškození při detekci – WG uvedlo, že to může být někdy v budoucnu zahrnuto do statistik API, avšak momentálně není k dispozici.

Přestože DUD je velkou součástí kvality hry, zejména hry LT, podařilo se nám získat mnohem lepší hodnocení hráčů LT, a to i bez dat DUD. Hurá pro metodiku pro každý tank!

Těžké hraní s jedním tankem – Pokud hráč hraje převážně s jedním tankem, je jejich účet v rámci WN8 silně ovlivněn pouze tímto tankem a jeho statistiky vypovídají spíše o hraním s jedním tankem než pro celkový účet hráče a o jeho skillu s tanky. V určité chvíli může mít někdo na jednom tanku dostatek her k tomu, aby "porušil" normalizační předpoklady WN8. Kolik her stačí k tomuto "rozbití" předpokladu? Přesnou statistiku jsme nedělali, ale jako takový předpoklad můžeme říci, že pokud je na některém tanku nahráno 50% bitev z celkového počtu her, že by to mělo nepřiměřeně ovlivnit statistiku WN8. V podstatě vás to nijak v rámci WN8 nepoškodí, jen je pak váš účet těžší porovnávat s ostatními uživateli.

Variabilita dle vozidel – Vzhledem k výše uvedenému, ačkoli WN8 používá statistiky tanků, je i zde určité kolísání, které mezi tanky není u všech stejné. Chcete-li, můžeme použít příklad ze hry, například T49 vs. AT-2, který je pomalý, slepý, ale zato je dobře obrněný, takže uvádí menší rozsah statistik, než T49, která je rovněž na V tieru TD. T49 je rychlá, se slabým pancířem, ale s bonusem k maskování, celkově tedy tyto atributy vedou k mnohem lepším či horším statistickým údajům. AT-2 bude mít menší variabilitu než T49. Takže i když máme průměrné hodnoty pro oba tanky, častěji uvidíte lepší výsledky s T49 a horší výsledky u AT-2

WN8 nezahrnuje faktor variability per-tank. Neměli jsme pocit, že dostupná data by byla dostatečná k tomu, aby poskytli dobré výsledky a WN8 je tedy složitější vypočítat než u takové WN7. Vzhledem k tomu, že tým WN* nespravuje server, který zpřístupňuje výpočty pro WN*, rozhodli jsme se zkoumat tyto proměnlivé hodnoty po pozdější vývoj WN9 nebo pro pozdější využití.

Matice a šrouby

Převzetí WN8

WN8 je nové hodnocení, které není závislé na předchozích systémech hodnocení. WN8 je stanovené podle schopností hráčů, kteří podávají průměrné výkony v bitvách. Jedná se o obtížný koncept a je zde prostor k debatě. V podstatě však hrozí, že výkon v bitvě (dmg/killy/spot/a defu u základen), který ovlivňuje výsledek bitvy (pokud jde o výhernost v bitvách) nebude dostačující, aby překročil určitou základní hranici a mohl výsledek bitvy ovlivnit nebo mohl být určen. Přesná prahová hodnota byla vypočítána a poté odečtena (krok rSTATSc, níže), aby porovnala všechny hráče k teoretickému (a bohužel pravdivému) množství hráčů, kteří svou výkonností ve hře dostatečně neovlivňují výkonnost nad rámec jednoduchého načtení a rozřazení matchmakingem. Výhoda tohoto výpočtu spočívá v tom, že hodnocení je více smysluplné jak pro nízké, tak vysoké tiery. Ve WN7 existovaly "základní body" a v podstatě zobrazovaly, že žádný účet ani nejhůře naprogramovaní boti nemohli mít hodnotu WN7 nula. Ale mnoho účtů dokáže mít tak malé staty, že se jim nepodaří pozitivně ovlivnit jakoukoliv bitvu a její výhernost v jakékoliv měřitelném směru. Úpravou těchto základních hodnot lépe rozlišíme hodnocení na nižších a také na vyšších úrovních, protože jsme odstranili tvz. "šum". A samozřejmě existuje také lepší rozlišení středních tierů.
Požadujeme "nulový bod", pod kterým se budou zobrazovat statistiky jako (damage/spot/killy/obrana základny), pod kterým tyto hodnoty tolik neovlivní výhernost. Jak bylo uvedeno výše, na toto téma by se dalo debatovat. Přineste prosím do této debaty solidní znalosti statistik a měření, alespoň na stejné úrovni jako znalosti tanků. Pohodlně to také mění měřítko použité v účinnosti, PR a WN7 uvádí do stupnice pseudo-poměr, což přináší řadu výhod. Můžeme debatovat, ale nejdůležitější po lepší přesnost měření je to, že při použití základního rozlišení (hranice) můžeme nyní říci, že hráč s 2400 WN8 přispívá a ovlivňuje hru a výhernost 2x tolik, než hráč s 1200 WN8. Tato skutečnost přišla až s hodnocením WN8. Všechna ostatní hodnocení to měla jinak.

Sběr dat

Vzhledem k tomu, že WN8 byl hodnocením pro tank, potřebovali jsme data tanku, která ne vždy jsou dostupná prostřednictvím WG web API. Obrátili jsme se na Phalynx z vBAddict.net, který laskavě poskytl svou databázi 17k dokumentů. Z databáze byli filtrováni hráči s méně než 1000 bitvami a tanky, které byly hrány méně než 50x. Z této databáze jsme určili pomocí lineární regrese statistiky, které lze očekávat u každé tanku pro hráče s průměrnou schopností. Pro každou kombinaci tanků / hráčů jsme vypočítali playerWN8alpha a tankWN8alpha. WN8alfa byla ve formulaci přibližně WN7, což je v podstatě prostředek k měření účinnosti jednoho tanku. Poté jsme filtrovali 50% hráčů, kteří hrají tento tank a kteří hrají dobře na tomto tanku ale ne celkově. To zahrnovalo dobrou kombinaci hráčů s vysokým i nízkým počtem výher. Předpokládáme, že pomocí horní poloviny hráčů tanku, můžeme najít způsob, jak porovnávat tanky s ostatními, protože mohou vyždímat z tanku každou poslední jednotku výkonu, kterou tank nabízí. V opačném případě by jsme na nejnižší úrovni srovnávali tanky na základě výkonů hráčů, kteří neznají základní mechaniky nebo jak správně používat daný tank. Za těchto okolností používáme 50% nejlepších hráčů k tomu, abychom udělali lineární regresi, protože pouhé použití hodnot nejvyššího hráče by bylo zavádějící a nebylo zobecnitelné pro všechny hráče.

Chcete-li zkontrolovat, zda jsou očekávané statistiky pro každy tank vyrovnány, podívejte se na poměr tankWN8/accountWN8. Zkontrolovali jsme, že hráči s top 10% tankWN8/accountWN8 odpovídají přibližně 1,15 pro všechny tanky ve hře.

Když jsme například měli nižší poměr tanků, snížili jsme očekávané hodnoty, které byly použity k regresu, s 50% nejlepších hráčů a pak jsme zkontrolovali, jaký je top 10%. To trvalo několik iterací přepočtu tankWN8 a playerWN8, dokud nedosáhli rovnováhu a tankWN8/accountWN8 byl kolem 1,15.

Účelem tohoto pokusu bylo pokusit se o ovládání dovedností hráčů, stanovit očekávané hodnoty, které by normalizovaly výstupy dmg/frag/spot/def na tanky. Chcete-li zjistit, kolik dmg by stejný hráč udělal v ARL v39 a M18 Hellcat, vzhledem k tomu, že všechny ostatní věci jsou stejné.. Několik tanků vyžadovalo podrobnější analýzu poměru tankWN8/playerWN8 kvůli mimořádně nízkému počtu hráčů na vysoké úrovni, kteří hráli v tanku (A-20), nebo kvůli silným nerfů/buffům (jako M41). Snažili jsme se najít nejaký kompromis pro tanky, které byly těžce nerfnuty/buffnuty (jako M48A1, AMX50B nebo T110E5), který nám získá širokou škálu hráčů, kteří hráli tank v různých časových obdobích, takže hodnota není jednoduše reprezentují pro původní nebo současný silnější stav tanku (takže hráči, kteří hrají, lépe vyvážené tanky, nejsou nespravedlivě hodnoceni) nebo je úplně ignorují (hráči, kteří hráli, když byl tank velmi silný, a už nikdy nepůjdou získat tyto nespravedlivé bonusy).

Poznámka:
Tento manuální proces byl vědecky nejslabší část tvorby WN8. Osobní předpojatost tvůrců však nebyla uvedena v této sekci a tým jednotlivců, kteří pracují na těchto úpravách, se skládal z desítek přispěvatelů na WoTLabs, kteří se zabývají tabulkami pro jednotlivé tanky a spoluprací mezi hráči z NA, EU, SEA a RU. Když byly možné hodnoty z "nejbližšího možného zápasu" byly použity pro tanky se zvláštní historií hráčů, jako je A-20, s kterým se nikdo nemůže obtěžovat, aby ho vůbec zkusil (data to ukazují ...). Pokud jste v rozporu s tímto manuálním procesem, přispějte prosím k dalšímu zdokonalení tabulek WN8 na tank, a to nahráním vašeho příspěvku na adrese https://www.vbaddict.net/wot.php

Tabulka očekávaných hodnot pro každý tank byla porovnána s tabulkou použitou pro hodnocení PR od firmy Noobmeter a tabulka s nejvyšším podílem 1% / 100 hráčů z každé tanku pro server RU, který laskavě poskytl Seriych (podobně jako v případě záznamu XVM pro 8,6 a starší). Nejvíce očekávané hodnoty poškození jsou s noobmetrem velmi podobné (z úrovně 3-8), a pokud vynásobíte tyto škody o 1,5 (abyste zjistili, co by hráč 2400 WN8 musel dostat do tanku), získáte jedinečné hodnoty, které jsou velmi podobné hodnotám Seriychu pro nejlepší hráče z RU. Také použití tohoto přístupu vedlo k číslu pro nízké úrovně tanků, které jsou pro nového hráče zjevně vysoké, ale to není opravdu problém, protože průměrní hráči mají pouze 3% nebo méně svých celkových her na úrovni 1. Toto pohodlně funguje jako kontrola proti "Seal-Clubbungu" vaší cesty za vysoký hodnocením. Znamená to, že stálé hraní Tier 1, abyste byli opravdu dobří! Průměr 1,7 zabití / hra (dobrá hodnota ve Tier 10) na tieru 1 vás neudělá dobrým. Není to proto, že tým WN * má nějaké zaujatosti proti lidem, kteří hrají na nižších úrovních, ale jednoduše chceme identifikovat dovednost hráčů bez ohledu na hraní hraní (přečtěte si Proč WN8?).

Připomenutí:
Co ve skutečnosti znamená tabulka je vztah hodnot mezi různými tanky. Všechny tyto hodnoty bychom mohli dělit 3, a to by nic nezměnilo. Je to vztah mezi čísly, které jsou důležité, nikoliv skutečné hodnoty. Stejně jako u poměru 1.15 použitého v porovnání tanků, mohli jsme použít libovolné číslo. Zanechali jsme je ve "WoT dmg měřítku" pro snadnou čitelnost a snadné získávání!

Validace dat

Souhrn výsledků hráčů s více než 10000 hrami na několika serverech byli poskytnuty (za to mu vřele děkujeme) panem Noobmeterem (kde potřebujeme hry hrány na všechny druhů tancích). Bohužel tento souhrn více než 4GB dat nemůže být otevřen v Excelové tabulce. Nicméně jsme odfiltrovali všechny hráče, kteří nepocházeli z EU (Evropa) nebo NA (Severní Amerika) serveru s omezením počtu analyzovaných hráčů na počet 115000, což byla čísla, která mohl výpočetní výkon PC Praetor77´s zvládnout. S touto databází jsme vyhodnotili očekávané statistiky tak i rSTATS a rSTATSc. S použitím všech rSTATSc hodnot, jsme využili programu Eureqa (velmi pěkný a inteligentní program, který používá iterativní genetické algoritmy pro hledání matematických vztahů mezi sadou vstupních dat) pro určení optimálního matematického vzorce, který pomocí rSTATSc může "vysvětlit" rWINc hráčů v databázi.

Analýzou dat jsme zjistili, že někteří hráči byli na některých rSTATSc jednoznačně odhodlaní (ve skutečnosti všichni s výjimkou rDAMAGEc), což nás vedlo k implementaci série "limitů" nebo maximálních hodnot pro zlepšení užitečnosti WN8. Stejné statistiky se také zdálo více korelují s rWINc jednotlivě až do určité hodnoty, po níž se korelace podstatně snížila.

Implementované limity:

rFRAGcMAX = rDAMAGEc+0.2 
rSPOTcMAX = rDAMAGEc+0.1
rDEFcMAX = rDAMAGEc+0.1


Znovu jsme vzali limity rSTATS do Eureqy, která ve skutečnosti přišla s podobným řešením jako před limity, ale zpracovala více účtů. Výsledný vzorec byl:

rWINc = 0.09 + 0.613*rDAMAGEc + 0.131*rFRAGc*rDAMAGEc + 0.097*rFRAGc*rSPOTc+0.047* rFRAGc*rDEFc

Pak jsme každý termín ve vzorci vynásobili 1 600, což vedlo k podobným centrálním hodnotám pro hráče v databázi jako je tomu u WN7, což by měl být průměr WN8 celého serveru, který je podobný WN7 pro rozmezí 900-1 000.

Matrice očekávaných statistik

Tabulka, kde se můžete podívat na očekávané hodnoty vozidel:
https://www.wnefficiency.net/wnexpected

Pan Noobmeter hostoval na svých webových stránkách očekávané statistiky spolu s hodnotami PR, které si můžete prohlédnout zde:
https://www.noobmeter.com/tankList

Kroky WN8 - Vzorec

Krok 1

rDAMAGE = avgDmg   / expDmg
rSPOT  = avgSpot  / expSpot 
rFRAG  = avgFrag  / expFrag 
rDEF  = avgDef   / expDef 
rWIN  = avgWinRate / expWinRate


Krok 1 počítá s počtem tanků, se kterými se na účtu hraje a vynásobí to podle očekávaných statistik, aby tak získal celkové očekávané hodnoty daného účtu. Pak se skutečné čísla účtu (vaše celkové dmg, frags, spoty, def, win-rate) dělí o celkové hodnoty, které pak dávají konečný koeficient.

Krok 2

rWINc  = max(0,           (rWIN  - 0.71) / (1 - 0.71) )
rDAMAGEc = max(0,           (rDAMAGE - 0.22) / (1 - 0.22) )
rFRAGc  = max(0, min(rDAMAGEc + 0.2, (rFRAG  - 0.12) / (1 - 0.12)))
rSPOTc  = max(0, min(rDAMAGEc + 0.1, (rSPOT  - 0.38) / (1 - 0.38)))
rDEFc  = max(0, min(rDAMAGEc + 0.1, (rDEF  - 0.10) / (1 - 0.10)))


Krok 2 nastavuje nulové body pro koeficienty. Další informace o tom, proč to tak je a jak k tomu dochází najdete v části "Předpoklady". Min a max jsou funkce, které zajišťují, že dané koeficienty zůstanou v mezích. Konstanty jsou ve formátu:


(rSTAT – konstanta) / (1 – konstanta)


Pro normalizaci by hráč se všemi rSTATSc = 1 obdržel 1565 WN8. Hráč se všemi rSTATS = 1 by měl také všechny rSTATSc = 1, protože (1-c) / (1-c) = 1.

Krok 3

WN8 = 980*rDAMAGEc + 210*rDAMAGEc*rFRAGc + 155*rFRAGc*rSPOTc + 75*rDEFc*rFRAGc + 145*MIN(1.8,rWINc)


Krok 3 převezme vážené (v kroku 1) a normalizované (v kroku 2) koeficienty výkonu a zpracuje je pomocí koeficientů určených pro konečný vzorec, uvedený výše. Dohromady to vytvoří stupnici 0-5000, jenž poskytuje relativní váhu poškození a odráží interakce mezi frags*spots, def*frags a dmg*frags.


Poznámky k interakcím
Pokud odehrajete 5 000 her na T50 a očekávaný spot je 4 za hru a vy máte průměrný spot 4 za hru, vaše rSPOTc je 1.
Pokud budete hrát s E100 a očekávaný spot je 0,88 za hru a vy máte průměrně 0,88 za hru, váš rSPOTc je také 1.

Takže rSPOTc neměří kolik spotnete tanku v jedné hře, ale kolik je průměr spotu v porovnání s tím, jak to mají ostatní hráči se stejným tankem jako vy.

Menší korelace rSPOTc s winrate, jenž je výrazně vyšší než je průměr:


o81p.png


Ve vzorci WN8 se rSPOTc a rDEFc násobí rFRAGc, který se poté koreluje s winrate (měřeno rWINc) ...


9fr2.jpg


Zdá se tedy, že rSPOT * rFRAG měří něco důležitého pro výhru. Tyto interakce se zdají být správným měřítkem hráčů, kteří mohou dělat více věcí najednou a tak se přizpůsobit tomu, co je potřeba pro výhru udělat než hráči, kteří hrají naprosto bezpečně a řeší pouze poškození (pouze rDMGc).

Podle analýzy hráčů (a Eureqa bude zřejmě souhlasit), že rFRAGc * rSPOTc vám může hodně říct o tom, kolik toho hráč skutečně dokáže vyhrát. Autoři věří, že to souvisí s určitou agresivitou a ochotou vytvořit pro svůj tým určité příležitosti. Pokud máte vysoké hodnoty rSPOTSc, stavíte se na mapách do rizikovějších pozic a pokud to děláte pro udržování vysokých čísel spotu, dmg, výher, IMHO jste lepší hráč než když máte pouze vysoká čísla na dmg jako hráči, co sedí na red-line a jen střílí do nepřátel a sami se nevystavují žádnému riziku. Nejčastěji opakovanými radami v této hře je "dostaň svoje dělo do hry a zůstaň naživu", a hodnoty rSTATc se zdá tuto radu jen podporují.

Periodické aktualizace

Jak se tanky a hráči v průběhu času mění, WN8 byl vyvinut s cílem pravidelné aktualizace očekávaných hodnot, aby se zajistilo, že relativní výkon tanku a měřený výkon hráčů zůstane přesný.

Metodika aktualizace byla vytvořená 6 měsíců poté, o byl WN8 zaveden a je implementován v písmenu R, aby se tak zajistilo, že proces se bude aktuální skrze čísla a že se více než 95% statistik nebude spoléhat na žádné subjektivní názory.

S využitím dat z vBAddict, filtrovanými způsobem, který je popsaný výše je v R vygenerován graf, který ukazuje pro každé vozidlo a pro každé rSTAT (rDAMAGE/rFRAG/rDEF/rSPOT/rWIN) "bodový diagram" všech uživatelů rSTAT na daném vozidle, v porovnání s každým uživatelem celkové rSTAT pro všechny tanky. Zde je příklad, který je grafem rDAMAGE pro tank Type 59:

RDAMAGE_vs_User_rDAMAGE_currentvals_Type_59_(640x640).jpg

Nejmenší červená čára, kterou vidíte na grafu, je hodnota, která překračuje rDAMAGE v hodnotě 0,953. Jedná se o "korekční faktor", který se musí posléze aplikovat na očekávanou hodnotu poškození u vozidla Type 59.

Tyto faktory jsou generovány automaticky a používají se pro všech 5 statistik pro všechny tanky ve WG API. U některých vozidel, u nichž nejsou k dispozici dostatečné údaje, které by vedly k dosažení přijatelné linie statistik, mají tyto vozidla stejné hodnoty jako podobné tanky stejného tieru a typu. Všichni hráči, kteří chtějí znát přesné WN8, aby se stali lepšími a vyhnuli se tak případně manuální dodatečné korekci statistik, aby si stáhli vBAddict ADU Active Dossier Uploader a nahráli tam své výsledky bitev, takže díky výsledkům WN8 a vBAddict získá více dat pro lepší hodnocení. (Gryphon, červen 2014)

Kredity

Praetor77, bjshnog, Crabeatoff, Mr. Noobmeter of NoobMeter.com, seriych, Phalynx of vBAddict.net, Orrie, Twistoon, NextToYou, Folterknecht, Precambrian, HibachiSniper, HubertGruber, juicebar, perpixel, sr360, jacg123, Neverwish, Allurai, Mr. Noobmeter, stumpjumper8 a další, pokud jsme zapomněli - promiňte!

Kategorie: