Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty

Konvoje

Přejít na: navigace, hledání
Hlavní článek: Globální mapa


Glosář

 • Aliance - Unie klanů, která jim umožňuje vzájemně si převádět provincie a přenechávat bitvy. Jeden z klanů se stane vedoucím klanem (hlavní mocností), zatímco z ostatních se stanou podřízené klany (vedlejší mocnosti). Všechny klany, které patří k jedné alianci a jsou hierarchicky propojené s vedoucím klanem, jsou navzájem spojenci. Část z příjmů vedlejších mocností je stržena jako daň pro jejich hlavní mocnost.
 • Daň - Podíl z příjmů vedlejších mocností, který je stržen, aby byl zaplacen hlavní mocnosti aliance. Výše daně je odsouhlasena při zformování aliance.
 • Konvoj - Způsob, jakým vedlejší mocnost převádí daně své hlavní mocnosti během určeného počtu dní zvaných doba doručení. Konvoj brání buď vedlejší mocnost, nebo hlavní mocnost. Výběr toho, který klan povede obranu, provádí vedlejší mocnost. Každý klan, který není součástí aliance, může na konvoj zaútočit.
 • Útok na konvoj - Útok na konvoj za účelem získání převážených zdrojů. Nepřátelské klany mohou prostřednictvím aukce podat žádost o útok na konvoj. Nepřátelský klan, který vyhraje aukci i následný turnaj, dostane možnost bojovat s obráncem konvoje na mapě, která se náhodně vybere v okamžiku vyslání konvoje. Když útočník vyhraje, tak získá jako odměnu aktuální denní podíl z převážených zdrojů.
 • Denní podíl ze zdrojů - Část z celkového obnosu daní, které se doručují hlavní mocnosti prostřednictvím konvoje každý den v rámci doby doručení.
 • Doba doručení - Počet dní, které konvoj potřebuje k doručení celkového obnosu daní hlavní mocnosti. Vypočítává se na základě obnosu převáděných zdrojů a nastavení stávající sezóny na globální mapě.


Klíčová pravidla

Pevně daný podíl zlaťáků a Vlivu, které získá vedlejší mocnost na globální mapě, je stržen jako daň, jež bude zaplacena její hlavní mocnosti. Podíl si klany vzájemně odsouhlasí při formování aliance a strhává se pokaždé, když jsou příjmy ukládány do pokladnice vedlejší mocnosti.

Například pokud klan souhlasí s 20% daňovou sazbou, potom je 20 % ze všech zlaťáků a Vlivu, které vedlejší mocnost na globální mapě získá, okamžitě strženo, aby se tento obnos následně odvedl hlavní mocnosti, zatímco zbývajících 80 % jde obvyklým způsobem do pokladnice vedlejší mocnosti.

Minimální a maximální výše daně v alianci se může lišit v závislosti na nastavení stávající sezóny na globální mapě.

Když obnos stržených zdrojů dosáhne určité prahové hodnoty, může vedlejší mocnost vyslat ke své hlavní mocnosti konvoj. Ke správě konvojů jsou oprávnění následující klanoví důstojníci:

 • Velitel
 • Výkonný důstojník.

Chcete-li si prohlédnout informace o strhávaných daních a vyslat konvoj k hlavní mocnosti, přejděte na horní část hlavní obrazovky globální mapy, klikněte na tlačítko Diplomacy.png (Diplomacie) a pak klikněte na záložku „DANĚ“. Zde si můžete také zkontrolovat obnosy daní, jejichž doručení vašemu klanu je v současné době naplánováno od vašich vedlejších mocností, máte-li nějaké.

Vyslání konvoje

Chcete-li se podívat na konvoje vyslané vaším klanem, a také na konvoje, které v současné době cestují k vašemu klanu, přejdete na horní část hlavní obrazovky globální mapy, klikněte na tlačítko convoy_40x.png (Konvoje) a pak klikněte na záložku „KONVOJE MÉHO KLANU“.

Pro vyslání konvoje:
1. Klikněte na tlačítko Diplomacy.png (Diplomacie) a přejděte na záložku „DANĚ“.
2. Na panelu „DANĚ PRO HLAVNÍ MOCNOST“ klikněte na tlačítko „POSLAT“. Tlačítko není aktivní, dokud nebude shromážděna prahová hodnota zdrojů, vyžadovaná pro vyslání konvoje.
3. V zobrazeném okně „VYSLÁNÍ KONVOJE“ uveďte následující požadované informace: obránce konvoje, čas zahájení bitvy a server.

Obránce konvoje Vyberte, který klan bude bránit konvoj, jenž vysíláte: váš klan či vaše hlavní mocnost. Jakmile nastane čas zahájení bitvy, tak po kliknutí na tlačítko Schedule.png (Naplánované a připravované bitvy pro váš klan) v horní části hlavní obrazovky globální mapy mohou hráči vybraného klanu vidět bitvu naplánovanou pro konvoj.
Čas zahájení bitvy Vyberte hlavní čas pro turnajové bitvy mezi klany, které usilují o právo zaútočit na konvoj. Přesný seznam hlavních časů je definovaný nastavením stávající sezóny na globální mapě. Hlavní časy posunuté o 15 minut jsou také k dispozici.
Server Vyberte si preferovaný server pro bitvy o konvoj.

4. Klikněte na tlačítko „POSLAT“.

Jakmile je konvoj vyslán, nelze ho zrušit či odvolat.

Aby mohly bitvy o konvoj v daný den proběhnout, musí být konvoj vyslán minimální nezbytný počet tahů před vybraným hlavním časem, což je definováno v nastavení stávající sezóny na globální mapě. Je-li tato podmínka splněna, budou moci nepřátelé podat žádost o útok na konvoj, jakmile začne další tah a bitvy o konvoj proběhnou ve stávající den. Pokud je však konvoj vyslán později, budou moci nepřátelé požádat o útok na konvoj teprve po začátku hlavního času a bitvy o konvoj jsou tím posunuty na další den.

Mapy, na nichž budou bitvy o konvoj probíhat, se mohou každý den, po který je konvoj na cestě k hlavní mocnosti, lišit. Přesný seznam map se vybírá náhodně při vyslání konvoje a nelze ho změnit.

Každý den své existence dodává konvoj hlavní mocnosti daně, které se rovnají denním podílům. Pokud například doba doručení činí pět dní, tak každý den dostane hlavní mocnost jednu pětinu z celkového obnosu daně.

V případě, že celkový obnos daně nelze mezi počet doručovacích dní rovnoměrně rozdělit, tak se od sebe mohou denní podíly nepatrně lišit.

Útok na konvoj

V závislosti na tom, kolik tahů před vybraným hlavním časem byl konvoj vyslán, mohou nepřátelé podat žádost o útok na konvoj buď po začátku dalšího nadcházejícího tahu, nebo po zahájení hlavního času vybraného při vyslání konvoje. Chce-li žádost podat, musí se klan zapojit do aukce a učinit nabídku. Měnou v této aukci je Vliv.

Pro podání žádosti o útok na konvoj:

 1. Klikněte na tlačítko Convoy_40x.png (Konvoje), přejděte na záložku „HLEDÁNÍ KONVOJŮ“ a vyberte preferovanou mapu, server a čas zahájení bitvy.
 2. zobrazeném seznamu dostupných konvojů vyberte konvoj a klikněte na tlačítko auction.png (Učinit nabídku).

Aukce probíhá podle následujících pravidel:

 • Aukce se řídí pravidly uzavřené aukce: klany neznají ani počet účastníků aukce, ani výši nabídek ostatních klanů.
 • Útočící klany mohou učinit nebo odstranit nabídky, ale ne později než jednu hodinu před hlavním časem pro bitvy o daný konvoj.
 • V aukci může být několik vítězů – několik nejvyšších nabídek je přijato a tyto vítězné klany postupují do turnajové fáze. Přesný počet vítězů aukce je definován nastavením aktuální sezóny a nesmí se shodovat s počtem vítězů aukce o vylodění na globální mapě.
 • Vítězové aukce se určují jednu hodinu před hlavním časem, který byl pro bitvy o konvoj vybrán.

Nabídky v aukci musí splňovat určitá pravidla:

 • Veškerá aktivita spojená s nabídkami probíhá v reálném čase, takže není nutné čekat na další tah.
 • Výši nabídky nelze upravit. Pokud chcete svou nabídku zvýšit či snížit, musíte stávající nabídku stáhnout a učinit novou.
 • Minimální nabídka zůstává pro všechny konvoje stejná bez ohledu na obnos převážených zdrojů. Hodnota minimální nabídky je definována nastavením aktuální sezóny.
 • Kdykoliv se vyskytne několik nabídek stejné hodnoty, tak v aukci vyhrává nabídka (či nabídky), která byla učiněna jako první.
 • Pokud klan, který učinil nabídku, z aukce vypadne, tak se mu celý obnos nabídnutého Vlivu vrátí.

Učinit a stahovat nabídky v aukcích mohou následující klanoví důstojníci:

 • Velitel
 • Výkonný důstojník
 • Posádkový důstojník
 • Bojový důstojník.

Klany, které aukci vyhrají, získají právo k vzájemnému boji v turnaji. Vítěz turnaje může zaútočit na konvoj.

Turnaj probíhá podle následujících pravidel:

 • Turnaje se hrají vylučovacím systémem: jednou poražený účastník je z turnaje odstraněn.
 • Bitvy probíhají v několika kolech. Kola začínají každou půlhodinu, počínaje od hlavního času vybraného při vyslání konvoje. Pokud například hlavní čas začíná v 17:00, bude první kolo bitev probíhat v 17:00, druhé v 17:30 atd.
 • Dvojice protivníků pro první kolo se vybírají podle Elo hodnocení, počínaje klanem, který má hodnocení nejnižší. Pro následná kola se protivníci vybíraje podle bodů zkušeností získaných v předchozím kole.
 • Pokud je počet účastníků turnaje lichý, pak jednomu z klanů není přidělen žádný protivník a automaticky postupuje do dalšího kola.
 • Zpracování výsledků bitvy probíhá v reálném čase, takže není nutné čekat na další tah.
 • Po konci každého kola a zpracování výsledků se Elo hodnocení zúčastněných klanů přepočítá podle výsledků bitvy.
 • V případě remízy jsou oba klany považovány za poražené a jsou z turnaje vyloučeny.
 • V případě, že se vyzyvatel nedostaví do bitvy, tak čelí postihům. Pro další podrobnosti se podívejte na Postihy za zmeškané bitvy.

Vítěz turnaje může zaútočit na konvoj. O klanu, který získá převážené zdroje, se rozhodne na základě výsledku bitvy:

Vítězství útočícího klanu Útočící klan získá denní podíl ze zdrojů, zatímco hlavní mocnost nedostane nic.
Vítězství obránce konvoje Denní podíl zdrojů putuje k hlavní mocnosti.
Remíza Za vítěze je považován obránce konvoje, denní podíl putuje k hlavní mocnosti.
Nedostavení se do bitvy ze strany obránce konvoje Útočící klan je považován za vítěze a získává denní podíl bez boje. Zároveň obránce konvoje nečelí žádným postihům.

Vítězství v turnaji a úspěšný útok na konvoj nepomáhají klanu v postupu v klanových úkolech, ani klanu nepřináší další Vliv, pokud konvoj Vliv nepřeváží. V takovém případě získává útočící klan Vliv obsažený v denním podílu.

Kategorie: