Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty
/
Legionáři WoT

Legionáři WoT

Přejít na: navigace, hledání

Legionáři

Hlavní článek: Opevnění

Legionáři WoT

caption
Legionáři jsou hráči, kteří jsou členy jiného klanu, nebo vůbec nemají klan, a které lze pozvat do odřadu na šarvátky či ofenzívy.

Pokud chcete hrát s přáteli, kteří nejsou ve vašem klanu, můžete je pozvat do odřadu jako legionáře. Váš klan se také může na legionáře spoléhat v případě, že mu chybí dostatek členů pro zformování odřadu. Navíc, pokud se váš klan v současné době nezapojuje do bitev, nebo pokud nejste členem žádného klanu, můžete se stát legionáři a připojit se k jakémukoliv otevřenému odřadu.

Přidání legionáře do odřadu

Legionáře můžete do odřadu přidat několika způsoby:

 • Pomocí pozvánky. Jakýkoliv člen klanu, který se k odřadu připojil, může do tohoto odřadu pozvat legionáře.
 • S pomocí automatického hledání legionářů.

Pozvání legionářů

leg_01-02.png

Chcete-li pozvat legionáře:

 1. Klikněte na tlačítko „Pozvat hráče“ v okně „Šarvátka“ nebo „Ofenzíva“.
 2. V okně „Pozvat do taktické jednotky“ vyberte hráče a přetáhněte jej do pole napravo. Pokud hráč není v seznamu, vyhledejte ho pomocí panelu pro vyhledávání.
 3. Napište zprávu (volitelné) a klikněte na tlačítko „Pozvat“.

Když se legionáři k odřadu připojí, mohou provádět stejné akce jako běžný člen klanu: vybrat vozidlo, potvrdit svou připravenost k bitvě nebo opustit odřad. Legionáři však nemohou převzít velení odřadu.

Maximální počet legionářů v odřadu je určený režimem bitvy a divizí. Pro více informací se podívejte na [Ofenzívy] a [Šarvátky].

Automatické hledání legionářů

Když je dosaženo požadovaného minimálního počtu členů klanu v odřadu, může velitel odřadu poslat odřad do bitvy. Zbývající volné pozice budou obsazeny automaticky nalezenými legionáři.

Ve výchozím nastavení jsou volné pozice obsazeny náhodnými legionáři nebo členy klanu v jakémkoli vozidle. Velitel odřadu však může určit pro jednu či několik volných pozic konkrétní vozidla. V takovém případě budou tyto pozice obsazeny pouze legionáři, kteří si ve svém nastavení automatického hledání odřadů vybrali dané vozidlo (podívejte se na Automatické hledání odřadu).


Automatické hledání legionářů je trvale k dispozici pro šarvátky v divizi VI; pro šarvátky v divizích VIII a X je dostupné pouze v den konání Válečných her.

Chcete-li určit požadavky na vozidla pro automatické vyhledání legionářů:

 1. Podržte kurzor nad seznamem členů odřadu. Zobrazí se tlačítka typů vozidel button_vehicle-types.png a tlačítko filtru vozidel button_settings.png. Tato tlačítka využijte na určení požadavků pro automatické hledání legionářů.

Pro vynulování nastavení, klikněte na button_cross.png (Vynulovat výběr vozidel).

 1. Klikněte na tlačítko „Bitva!“

Daná pozice bude obsazena legionářem, jehož vozidlo splňuje vybrané požadavky. Pozice s uvedenými požadavky na vozidlo pro automatické vyhledání legionářů nebude pro ostatní hráče k dispozici. Počet pozic pro uvedené automatické vyhledávání legionářů závisí na maximálním počtu legionářů v odřadu.

Připojení k odřadu jako legionář

Ať už jste či nejste členem klanu, můžete se zapojit do šarvátek a ofenzív ostatních klanů. Jako legionář se můžete několika způsoby připojit k jakémukoliv otevřenému odřadu:

 • Přes „Seznam odřadů“
 • Za pomoci automatického hledání odřadu.

Připojení přes „Seznam odřadů“

leg_02_01_0FcJojk.jpg

Chcete-li se připojit k otevřenému odřadu jiného klanu jako legionář:

 1. V nabídce napravo od tlačítka „Bitva!“ vyberte „Opevnění: Bitvy“.
 2. V okně „Opevnění: Bitvy“ přejděte na záložku „SEZNAM ODŘADŮ“ a klikněte na odřad, který chcete.
 3. Klikněte na tlačítko „Připojit se k odřadu“.

Vaše jméno bude zobrazeno v seznamu dobrovolníků. Počkejte, dokud vás velitel odřadu do odřadu nepřidá.

Automatické hledání odřadu

leg_03_01.jpg

 1. V nabídce napravo od tlačítka „Bitva!“ vyberte „Opevnění: Bitvy“.
 2. V okně „Opevnění: Bitvy“ přejděte na záložku „AUTOMATICKÉ HLEDÁNÍ ODŘADU“ a vyberte divizi pro šarvátku.
 3. Ve výchozím nastavení se připojíte k automaticky nalezenému odřadu v náhodně vybraném vlastněném vozidle. Pokud se chcete k odřadu připojit v určitém vozidle, klikněte na Button_settings.png (Vybraná vozidla), a poté zaškrtněte preferované vozidlo nebo několik vozidel a klikněte na „Uložit výběr“.
 4. Pro vynulování vybraných vozidel, klikněte na Button_cross.png (Vynulovat výběr vozidel).

Klikněte na tlačítko „Bitva!“ Připojíte se k automaticky nalezenému odřadu, ve kterém velitel odřadu uvedl ty samé požadavky na vozidla legionářů (podívejte se na Automatické hledání legionářů).


Automatické hledání legionářů je trvale k dispozici pro šarvátky v divizi VI; v divizích VIII a X je k dispozici pouze v den konání Válečných her.

Odměna legionáře

leg_03.jpg

Když do svého odřadu přidáte legionáře, mějte na paměti speciální pravidla pro jejich odměnu v bitvách.
 • Všechny průmyslové zdroje získané v bitvách jsou rovnoměrně rozděleny mezi všechny členy odřadu. Když však ve vašem odřadu bojuje legionář, tak tento hráč dostane polovinu podílu, zatímco druhá polovina jde vašemu klanu.

Příklad: Váš odřad o 15 členech získal v 1 500 , přičemž každý člen dostane podíl Vvvvvvvv.jpg 100. Pokud zde byl jeden legionář, tak tento hráč dostane polovinu podílu (Vvvvvvvv.jpg 50 ). Druhá polovina jde vašemu klanu (Vvvvvvvv.jpg 50 ). Ve výsledku získá váš klan Vvvvvvvv.jpg 1 450.

 • Počet bitev odehraných legionářem se také počítá.

Příklad: Váš odřad o 15 členech získal Vvvvvvvv.jpg 1 500 , přičemž každý člen dostane podíl Vvvvvvvv.jpg 100. Pokud zde byl jeden legionář, který odehrál pouze polovinu bitev, tak tento hráč dostane čtvrtinu podílu (Vvvvvvvv.jpg 25 ). Další čtvrtina jde vašemu klanu (Vvvvvvvv.jpg 25 ). Ve výsledku získá váš klan Vvvvvvvv.jpg 1 475.

 • Průmyslové zdroje získané legionáři se připisují do skladiště opevnění jejich klanu. Pokud legionáři nejsou členy klanu, tak jsou jejich získané průmyslové zdroje ztraceny.
Kategorie: