Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty

Detection

Přejít na: navigace, hledání

Spotovací systém

Loď/letadlo je spatřeno, když se jiná nepřátelská loď/letadlo dostanou dostatečně blízko, aby ji detekovaly a je v linii přímého dohledu (LPD).

Rozsah Odhalení

Nejdůležitější hodnotou je rozsah odhalení. Tato hodnota je rozdělena do dvou kategorií:


  • Rozsah odhalení z moře je vzdálenost, ve které bude loď zpozorována nepřátelskou lodí. Mezi loděmi musí být Linie přímého dohledu, aby se mohly navzájem zpozorovat. Loď nebude zpozorována pokud nejsou žádné nepřátelské lodě v jejím rozsahu odhalení z moře.
  • Rozsah odhalení ze vzduchu je vzdálenost, ve které bude loď odhalena nepřátelskými letadly. Tato vzdálenost je většinou menší než rozsah odhalení z moře. Na rozdíl od rozsahu odhalení z moře, letadlo vypuštěné z lodě může zpozorovat nepřátelské lodě v rozsahu 4km bez ohledu na LPD, při vzdálenosti vyšší než 4km potřebuje letadlo LPD na nepřátelskou loď. Na letadla z letadlových lodí se LPD nevztahuje.

Všechna letadla mají rozsah odhalení z moře 8km ze vzduchu potom 7km.

Vypuštění torpéd nezvýší rozsah odhaleni lodě. Pomalá plavba či zastavení lodě nesníží rozsah odhalení lodě.

Střelba z hlavní baterie

Střelba z hlavní baterie zvýší rozsah odhalení na maximální dostřel hlavní baterie. Rozsah odhalení ze vzduchu se taktéž zvýší v závislosti na typu lodě (taktéž je možné, že v této situaci rozsah odhalení ze vzduchu přesáhne rozsah odhalení z moře např. u lodi König). Rozsah odhalení se vrátí do normálních hodnot po 20 vteřinách od výstřelu z hlavní baterie. Ovšem pokud loď není odhalena v okamžiku výstřelu z hlavní baterie, rozsah odhalení se vrátí do normálních hodnot okamžitě.

Střelba z protiletadlové výzbroje (AA)

Střelba z AA zvýší rozsah odhalení ze vzduchu, nikoliv však rozsah odhalení z moře. Zvýšení rozsahu odhalení závisí na typu lodě. Rozsah odhalení se okamžitě vrátí do normálních hodnot, když AA přestane střílet. AA může být vypnuta klávesou P.

Požáry

Loď, která hoří má postih +3km k rozsahu odhalení z moře (+2km k rozsahu odhalení ze vzduchu) po celou dobu požáru. Tento postih se nezvyšuje s počtem požárů a je pevně daný.

Vylepšení, dovednosti, kamufláže

Rozsah odhalení lodi může být snížen určitými vylepšeními, dovednostmi a kamuflážemi. Všechny bonusy se sčítají dohromady, takže např. Kagero (základní maskování 6,84km) může se všemi bonusy dosáhnout maskování 5,37km.

Dohled

Všimněte si, že pouze spojenecká bitevní loď (BB) je vykreslena, zatímco ostatní lodě mimo hráčův dohled vykresleny nejsou
.

Další hodnotou je dohled, nebo-li vykreslovací/zaměřovací vzdálenost lodi. Je označen hranicí šedého kužele na hráčově minimapě. Žádná loď mimo tento kužel nemůže být hráčem odhalena. Spojenecké lodě a odhalené nepřátelské lodě mimo kužel nebudou vykresleny, ale budou zobrazeny na minimapě jako obrysy lodí. Obecně platí, že čím vyšší loď, tím větší dohled. Proto mají zpravidla největší dohled bitevní lodě (BB), a to více než 20km, zatímco torpédoborce (DD) mají menší dohled než jiné třídy lodí.

Letadlové lodě (CV) mají neomezený dohled, zatímco letadla (katapultované i vypuštěné z letadlové lodě) mají dohled 11km. Ve většině případů má dohled minimální dopad na odhalení lodí, protože je obvykle mnohem vyšší než maskování lodí. Dohled má vliv na odhalení lodí, jen pokud má loď, která se snaží odhalit jinou loď menší dohled než je maskování lodí, kterou se snaží odhalit. V takovém případě je loď odhalena, když se dostane do dohledu lodi, která se jí snaží odhalit.

Cyklón

Cyklón redukuje dohled pro všechny lodě na mapě - dohled se snižuje postupně. Viditelnost v cyklónu pro všechny lodě je 8km. Radar zvyšuje viditelnost v cyklónu na hodnotu dosahu daného typu radaru. Avšak viditelnost je zvýšena jen pro loď, která radar použila.

Příklad

Diagram_showing_relationship_between_detection_range_and_view_range.png

Na grafu vpravo (za předpokladu že všechny lodě jsou si nepřátelské) torpédoborec (růžový) odhalí křižník (oranžový), jelikož křižník je v dohledu torpédoborce (růžová tečkovaná čára) a vzdálenost mezi loděmi je menší než maskování křižníku (oranžová čára). Ovšem torpédoborec nedokáže odhalit bitevní loď (modrá) i přesto že vzdálenost mezi nimi je menší než maskování bitevní lodě (modrá čára). Je tomu tak, protože bitevní loď je mimo dohled torpédoborce (růžová tečkovaná čára).

Křižník může odhalit bitevní loď, jelikož ta se nachází v dohledu křižníku a vzdálenost mezi nimi je menší než maskování bitevní lodě. Křižník nedokáže odhalit torpédoborec i přesto, že je v dohledu křižníku, jelikož vzdálenost mezi nimi je vetší než maskování torpédoborce.

Bitevní loď nedokáže odhalit torpédoborec ani křižník, i když jsou oba v jejím dohledu, protože vzdálenost mezi nimi je větší než maskování torpédoborce i křižníku.

Pokud by torpédoborec a bitevní loď byli ve stejném týmu a křižník proti nim, torpédoborec by odhalil křižník pro bitevní loď. Křižník by se objevil jako plná ikonka na mapě bitevní lodi a zároveň by se jí vykreslil v dohledu. Pokud by na stejné straně byl torpédoborec a křižník (proti nim bitevní loď), křižník odhalí bitevní loď pro torpédoborec, tomu se zobrazí na mapě jako obrys a nebude vykreslena v jeho dohledu.


Spotřební doplňky

Kouřová clona

Kouřová clona funguje na základě blokování LPD. Pokud je loď uvnitř kouřové clony a nebo má kouřovou clonu mezi ní a případnými skauty/spottery, může zůstat neodhalena i když skauti budou v dosahu jejího maskování. Letadla mohou detekovat loďe schovávající se kolem kouřové clony, ale nedokážou detekovat loď v kouřové cloně. Může ovšem detekovat torpéda vypuštěné z kouřové clony. Střelba z hlavní baterie v kouřové cloně zvýší detekovací vzdálenost v závislosti na typu lodě. Pokud bude nepřátelská loď v této vzdálenosti od kouřové clony, loď v kouřové cloně bude okamžitě detekována a bude detekována dokud bude střílet z hlavní baterie.

Hydroakustický vyhledávač

Hydroakustický vyhledávač detekuje lodě a torpéda na předem určenou vzdálenost, bez ohledu na LPD

Přehledový radar

Přehledový radar detekuje lodě na předem určenou vzdálenost, bez ohledu na LPD . Nedetekuje torpéda, má větší dosah než Hydroakustický vyhledávač a je aktivní na kratší dobu.

Zaručená detekce lodě (proxi spot)

Ve vzdálenosti 2km loď automaticky detekuje jiné lodě bez ohledu na LPD, tedy i uvnitř kouřové clony či za ostrovy. Tato vzdálenost může být zvýšena modulem Úprava systému zachycení cílů 1. Tento modul zvýší vzdálenost zaručené detekce na 3km.

Torpéda

Torpéda jsou detekována v různých vzdálenostech v závislosti na typu torpéd. Dané hodnoty detekce jsou stejné pro lodě i letadla. Spotřební doplňěk Hydroakustický vyhledávač zvyšuje hodnotu rozsahu odhalení (spotu) torpéd po dobu aktivace spotřebního dopňku. Pokud bylo torpédo detekováno, je detekované natrvalo.

Radiové zaměřování (RPF)

Tato dovednost velitele zobrazí bílý indikátor vyznačující směr k nejbližsí lodi, ne však vzdálenost k lodi. Loď, která je lokalizována je o zaměření infomována.

Prostorová představivost (Šestý smysl)

Dříve kapitánská dovednost, nyní je standardní mechanikou hry. Pokud jste detekováni nepřáteli, jste o tom informováni ikonkou, která vám zároveň ukáže typ detekce:

  1. Hydroakustický vyhledávač/Přehledový radar
  2. Vizuální/zaručená detekce (proxi), detekce z hladiny moře
  3. Ze vzduchu
  4. Radiové zaměřování (RPF)

Pokud jste detekováni několika způsoby zobrazen bude jen ten který je nejvýše v předchozím vyjmenování.