Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty

Ships of Poland

Přejít na: navigace, hledání

Lodě Polska

Wows_flag_Poland.png

Politické zanícení pro plně vybavené polské námořnictvo bylo vždy vlažné - docela krátké pobřeží a přistup do Atlantiku omezený skandinávskými sousedy vedl polské vůdce k odsunutí toho mála, co Polsko mělo, k řícní a pobřežní stráži. První pokus o opravdové námořnictvo, Námořnictvo Polkso-Litevské konfederace, dosáhlo velkého úspěchu proti Švédsku během Polsko-Švédské války (1600-1629), ale bylo zcela zničeno Dánskem v roce 1637. Nebyly podniknuty žádné vážné pokusy o znovuvybudování námořnictva po dobu existence konfederace a její rozštěpení na Trojí dělení Polska koncem 18. století ukončilo všechny naděje, že k tomu kdy dojde. Józef Piłsudski, vrchní velitel polských ozbrojených sil, založil 28. listopadu 1918 to co je dnes chápáno jako moderní polské námořnictvo, téměř tři století po jeho zničení. Jeho hlavní účel spočíval opět v ochraně polského pobřeží proti mnoha hrozbám, s důrazem na rychlé ponorky, silné torpédoborce a chytré využití min. Nicméně Velká hospodářská krize omezila počet bojových lodí polského námořnictva na pouhé 4 torpédoborce, 5 ponorek a minonosku OPR Gryf na začátku 2. světové války.

Původně se polské námořnictvo rozhodlo pro strategii obtěžování a nepřímých střetů, ale velitelství si nakonec uvědomilo, že malé, většinově vnitrozemské Baltské moře je v dosahu Kriegsmarine a zejména Luftwaffe, a tedy každá loď se vystavuje nebezpečí snadného odhalení a zničení, pokud zde zůstane. Proto byl 29. srpna 1939 (3 dny před invazí do Polska a vypuknutím války) proveden Plán Peking, kdy byly za pomoci Royal Navy evakuovány torpédoborce ORP Burza, ORP Błyskawica a ORP Grom z Baltu na námořní základnu Leith ve Skotsku. Původně se mohlo zdát, že opouštějí svůj národ, ale operace byla správným rozhodnutím polského velení, protože se pak mohly účastnit obrany Norska, Operace Dynamo, Bitvy o Atlantik, stejně jako mnoha doprovodných misí. A navíc, s podporou lodí Royal Navy, se exilové polské námořnictvo účastnilo velkých střetnutí jako bylo potopení lodi Bismarck, Operace Jubilee a Operace Overlord. Na druhou stranu, ORP Gryf a ORP Wicher, které zůstaly v Baltském moři, byly potopeny během prvních tří dnů války.

Polské roky mezi zeměmi Varšavské smlouvy nesnížily potřebu námořní účasti v Batlském moři, kterážto zůstala středem pozornosti polského námořnictva po celé půlstoletí od skončení 2. sv. války. Vstupem do Severoatlantické aliance (NATO) 29. března 1999 se muselo toto myšlení změnit - Polské Námořnictvo 21. století začalo přemýšlet na vyšší úrovni v rámci mezinárodní spolupráce a námořních hlídek, ve spolupráci s partnery z NATO, kdy se specializovalo na podhladinový boj.
Kategorie: