Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty

Týmové bitvy

Přejít na: navigace, hledání

Týmové bitvy

Hlavní článek: Herní režimy (WoT)


team_battle_2.png
V tomto režimu hrají 2 týmy po 7 hráčích, jenž mají podobné schopnosti dle statistik WG. Tento formát bitev je základem pro většinu e-sport soutěží. Strategie s výzkumem správné techniky je to, co dělá týmové bitvy ideálním jak pro začátečníky tak pro profesionály. Týmy se zde mohou učit strategii jak útoku tak obrany na jednotlivých mapách uvedených níže. Nezapomínejte, s týmovou spolupráci je vítězství snadnější! Pozor, můžete si dokonce založit svůj stálý tým.Pravidla
 1. šest tanků na VIII tieru + jeden tank na VI tieru;
 2. pět tanků na VIII tieru + dva tanky na VII tieru.
 • Tanky z I–V a IX–X tieru nesmí být v týmu.
 • Aby se mohl tým zúčastnit bitvy, nesmí překročit hodnotu bodů úrovně 42 (tanky VI. tieru stojí 6 bodů, tanky VII tieru stojí 7 bodů atd.).
 • Standardní tým má 7 členů. Můžete se zúčastnit se 6 nebo 5 členy v týmu, ale omezení bodů úrovně bude v takových případech nastaveno na 41 nebo při pěti členech na 40 bodů.
 • Výběr soupeře je založený na osobním hodnocení hráčů.


Jak vstoupit do režimu týmová bitva

1. krok - Kde ho najdete Nabídka „Herní režimy“ se nachází pod tlačítkem „Bitva!“ v garáži – ve výchozím stavu je aktivní položka „Náhodná bitva“. Chcete-li změnit režim bitvy, rozbalte nabídku kliknutím na název herního režimu levým tlačítkem myši. Pak vyberte položku „Týmová bitva“ ze seznamu.

Team_battle_screenshots.jpg


2. krok - Navigace rozhraním Po kliknutí na položku „Týmová bitva“ se otevře rozevírací nabídka, ve které budete moci:

 1. Vyhledat tým
 2. Založit tým
 3. Vybrat vozidla, která chcete používat v bitvách.
 4. Použít funkci automatického hledání. Tato funkce vám nalezne tým, jehož požadavky odpovídají vybraným vozidlům.

Pokud nenastavíte rozpětí úrovní vozidel, vstoupíte do bitvy s náhodným vozidlem.

Team_battle_screenshots_1.jpg


3. krok - Hledání týmu Chcete-li se přidat ke stávajícímu týmu, klikněte v nabídce Týmová bitva na položku „Vyhledat“. Ze seznamu vyberte tým, který má stále volná místa. Pokud nemůžete najít žádné týmy s volnými místy, zkuste seznam aktualizovat (číslo 1). Můžete také určit výběr vašeho vozidla pro Týmové bitvy (číslo 2) a zobrazit osobní hodnocení velitele týmu (číslo 3).

Velitelé týmu mohou určit konkrétní požadavky vozidel používaných v týmu. Chcete-li zkontrolovat, zda vaše vozidlo splňuje požadavky týmu, klikněte na konkrétní tým. Pravá část okna obsahuje informace o členech týmu a volných místech. Chcete-li si nechat zobrazit, zda vaše vozidla odpovídají požadavkům, přejeďte kurzorem myši na ikonu tanku (číslo 4).

Upozorňujeme, že velitel týmu může zmrazit místa pro členy týmu (číslo 5). Chcete-li se v takovém případě přidat k týmu, budete muset nejprve vstoupit do týmové místnosti jako „dobrovolník“ (číslo 6). Velitel potom může vybrat hráče z dostupných dobrovolníků. Ten se tak připojí k týmu, a zabere jedno z volných míst.

Team_battle_screenshots_2.jpg


4. krok - Zahájení bitvy Po výběru vozidla do bitvy stiskněte tlačítko „Připravit“. Bitva začne, jakmile velitel potvrdí připravenost celého týmu.


5. krok - Vytvoření týmu Můžete také vytvořit vlastní tým a nastavit požadavky na vozidla jeho členů. Chcete-li to udělat, klikněte na tlačítko „Vytvořit“ v hlavní nabídce Týmové bitvy.

Uprostřed rozevíracího okna si můžete všimnout 7 pozic. První pozice je přiřazena vám jako veliteli týmu, zatímco ostatních 6 zůstává volných.

Chcete-li, aby měl váš tým méně než 7 členů, můžete vždy zablokovat jedno nebo dvě poslední místa (číslo 1).

Chcete-li vybrat vozidlo, klikněte na tlačítko „Vybrat vozidla“ u vaší přezdívky (číslo 2) a vyberte požadované vozidlo ze seznamu. Výše můžete najít další tlačítko nazvané „Omezení vozidel“ (číslo 3). Pokud na něj kliknete, zobrazí se nová nabídka, ve které můžete stanovit omezení každého místa v týmu. Soupiska se silnými vozidly učiní tým v bitvě maximálně efektivní.

Tým můžete navíc odebrat ze systému vyhledávání – tato možnost je určena pro sestavování týmu výhradně pomocí pozvánek. Chcete-li ji využít, stačí kliknout na tlačítko (číslo 4) umístěné v levém dolním rohu okna.

Tlačítko umístěné v levém sloupci hned nad vaší přezdívkou se nazývá „Zmrazení týmu“ (číslo 5). Pokud na něj kliknete, zabráníte připojování náhodných hráčů do týmu. Takto budou členové týmu určováni pozváním hráčů ze seznamu „Dobrovolníci“ (číslo 6).

Team_battle_screenshots_3.jpg


6. krok - Pozvání hráčů Chcete-li pozvat hráče do týmu, klikněte na tlačítko „Pozvat hráče“ (viz 5. krok).

V rozevíracím okně uvidíte dva sloupce: V levém si budete moci vybrat mezi přáteli, členy klanu nebo zasílat přímé pozvánky. Pozvánky se odesílají přesunem vybraného hráče do pravého sloupce a kliknutím na tlačítko „Odeslat pozvánku“. Jakmile hráč vaši pozvánku přijme, připojí se k týmu.

Nalevo od každé přezdívky se nachází ještě jeden ukazatel, který zobrazuje, zda je hráč online (zelený) nebo offline (červený). Nezapomeňte to vzít v úvahu během zasílání pozvánek.

Team_battle_screenshots_4.jpg


7. krok - Komunikace Velitel týmu může pro tým nastavit hlasový kanál. Chcete-li to udělat, jednoduše klikněte na zvýrazněné tlačítko a zadejte konkrétní název kanálu.

Chat týmu se zobrazí v pravém sloupci týmového okna.

Chcete-li použít „Hlasový chat“, stiskněte a podržte příslušnou klávesu na klávesnici (ve výchozím nastavení klávesa „Q“). Po aktivaci hlasového vstupu se nad vaší přezdívkou zobrazí „zvukové vlny“.

Team_battle_screenshots_5.jpg


8. krok - Týmová bitva Až bude váš tým sestaven a připraven, klikněte na tlačítko „Bitva!“. Pokud v tomto okamžiku v týmu chybí hráči, hra zaplní prázdná místa automaticky pomocí hráčů, kteří hledají tým.

VYTVOŘENÍ STÁLÉHO TÝMU:

Všichni hráči s registrovaným účtem Wargaming.net mohou vstoupit do režimu týmových bitev, vybrat možnost bodované bitvy a kliknout na tlačítko „Vytvořit tým“. Nový velitel týmu poté může odesílat pozvánky a připojit k týmu další hráče.

Poznámka: poslat lze maximálně 20 aktivních pozvánek najednou.

TB_shot1.png

TB_shot2.png

TB_shot3.png

TB_shot4.png

TB_shot5.png

TB_shot6.png

TB_shot7.png

TB_shot8.png

Stálý tým může tvořit až dvanáct hráčů. Hráči v týmu mohou mít následující hodnosti s příslušnými právy:

Hodnost Práva
Velitel týmu
 • Deleguje oprávnění velitele.
 • Rozpouští tým.
 • Obnovuje rozpuštěný tým.
 • Spravuje tým (zve a vyřazuje hráče z týmu, mění hodnosti členů týmu).
 • Upravuje vlastnosti týmu (název, emblém apod.).
 • Shromažďuje tým (pro bodované a nebodované bitvy).
 • Přepíná mezi bodovanými a nebodovanými bitvami.
 • Zahajuje bitvy (bodované nebo nebodované).
Důstojník
 • Shromažďuje tým (pro bodované a nebodované bitvy).
 • Přepíná mezi bodovanými a nebodovanými bitvami.
 • Účastní se bodovaných a nebodovaných bitev.
 • Má možnost opustit tým.
Vojín
 • Přijímá pozvánky do týmu pro bodované a nebodované bitvy.
 • Účastní se bodovaných a nebodovaných bitev.
 • Má možnost opustit tým.

Tým se může skládat z libovolného počtu důstojníků a vojínů, ale může mít pouze jednoho velitele týmu.

HRANÍ BODOVANÝCH BITEV:

Účastí v bodovaných bitvách tým získává body. Množství bodů určuje umístění týmu v tabulce a přesné místo v Ladderu, Division a Group.

Wot_9.7_teambattle_infographic_del_cze.jpg

ODMĚNY:

Zároveň se zavedením nového systému týmových bitev budou účastníci moci získat pět nových úspěchů.

Taktická převaha Vítězný pochod Taktická nadvláda Náhlý úder Pro strategické operace
TacticalAdvantage_hires.png
VictoryMarch_hires.png
TacticalSkill_hires.png
SecretOperations_hires.png
StrategicOperations1_hires.png


Kategorie: