Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty

Týmový výcvik

Přejít na: navigace, hledání

Týmový výcvik

Hlavní článek: Herní režimy (WoT)


Training.png
Režim "Týmový výcvik" se vybírá v garáži v záložkách u tlačítka "Hrát". V tomto režimu si můžete určit mnoho parametrů: Výběr herního režimu, mapy, složení týmu, trvání bitvy, soukromá místnost,... V tomto režimu si můžete vybrat mapu a pozvat své přátele, abyste vybrousili své bojové dovednosti. Mějte na paměti, že týmový výcvik vám nepřináší žádné kredity a zkušenosti, ale opravy, kromě granátů a vybavení jsou zdarma.


Připojení do výcvikové mapy

Můžete se připojit do již existujících výcvikových map, nebo založit svou vlastní. Pamatujte, že před připojením do jiných výcvikových map, musíte zrušit vaši vlastní mapu.
Výcvikovou mapu můžete kdykoliv opustit (například kvůli výběru jiného tanku z garáže). Pokud mapu opustíte a pak se vrátíte během bitvy, budete k týmu připojeni až v následující bitvě.

Jsou dva způsoby, jak se připojit k mapě založené jiným hráčem:

  • Přijmout od jiného hráče pozvánku k připojení do uzavřené výcvikové mapy. Všechny pozvánky jsou zobrazeny v kanálu pozvánek. Když je pozvánka k

dispozici, tlačítko kanálu pozvánek je zvýrazněno.

  • Připojit se k otevřené výcvikové mapě. V takovém případě nepotřebujete pozvánku.

Pro připojení k mapě pomocí pozvánky:
1. Poté, co obdržíte pozvánku, klikněte na ní. Zobrazí se okno obsahující odkaz s pozvánkou.
2. Klikněte na odkaz pro zobrazení textu pozvánky.
3. Klikněte na Akceptovat pro připojení k cvičné mapě. Nyní jste se připojili k mapě a jste v seznamu nerozdělených hráčů. Počkejte, než vás velitel přiřadí k týmu a spustí bitvu.
4. Pro odmítnutí pozvánky klikněte na Odmítnout.

Pro připojení k otevřené mapě:
1. Vyberte z menu Bitva! Cvičné bitvy. Zobrazí se obrazovka cvičných bitev se seznamem všech výcvikových map a připojených hráčů.
2. Vyberte mapu ze seznamu. Nyní jste se připojili k mapě a jste v seznamu nerozdělených hráčů. Počkejte, než vás velitel přiřadí k týmu a spustí bitvu.

Týmovka_2.jpg


Založení výcvikové mapy

Založte vlastní výcvikovou mapu, pozvěte své přátele a trénujte společně! Jakmile mapu jednou založíte, jste nastaveni jako velitel. Velitel rozděluje hráče do týmů a upravuje nastavení mapy. Velitel také může poskytnout svá oprávnění jinému hráči, připojenému k mapě.

Pro založení místnosti:
1. Vyberte z menu Bitva! Cvičné bitvy.
2. Klikněte na Vytvořit mapu. Zobrazí se okno Vytvoření výcvikové mapy. Pomocí tohoto okna nastavíte vaší mapu.
3. Vyberte mapu ze seznamu. Vybraná mapa je zobrazena na pravé straně.
4. Určete délku trvání bitvy.
5. Zaškrtněte „na pozvánku“ pokud si přejete, aby byla mapa dostupná jen pomocí pozvánek.


Vytvoření_výcvikovky.jpg


6. Zadejte krátký popis (například upřesněte, co se bude trénovat).
7. Klikněte na Založit. Mapa je založena. Objeví se obrazovka výcvikové mapy.


týmovka.jpg


Nyní je ten správný čas, aby jste do vaší nově založené mapy pozvali ostatní hráče! Můžete pozvat hráče z vašeho seznamu kontaktů, a nebo vyhledat a pozvat jakékoliv ostatní hráče, kteří jsou momentálně ve hře a nejsou na vašem seznamu ignorovaných.
8. Klikněte na Pozvat...
9. Pro pozvání hráčů ze seznamu kontaktů/klanu, jděte na seznam, vyberte hráče a klikněte na pozvat.jpg.
10. Pro nalezení a pozvání hráčů, kteří nejsou ve vašich kontaktech, vyberte Hledání hráčů.
11. Zadejte počáteční písmena ze jména hráče, kterého chcete pozvat a klikněte na Hledat.
12. Pomocí šipek přidáváte nebo odebíráte hráče ze seznamu pozvaných.
13. Pro přidání více hráčů opakujte kroky 11-12.
14. Zadejte text pozvánky.
15. Klikněte na Pozvat. Pozvánky jsou odeslány všem vybraným hráčům.


pozv_týmovka.jpg


Pro odebrání hráčů ze seznamu klikněte na pryč.jpg


Hráči, kteří přijmou vaši pozvánku, se objeví v seznamu nerozdělených hráčů. Pouze hráči zařazení do týmů se mohou účastnit bitev.
16. Chcete-li přiřadit hráče k týmům, prostě přetahujte jejich jména do týmů, dokud je všechny nerozdělíte.
17. Klikněte na Zahájit bitvu pro spuštění bitvy.

Úprava výcvikové mapy
Pro úpravu nastavení výcvikové mapy:
1. Klikněte na Nastavení mapy.
2. Vyberte jinou mapu. Vybraná mapa se zobrazí na pravé straně.
3. Změňte dobu trvání bitvy.
4. Zaškrtněte políčko „na pozvánku“ pro změnu na soukromou místnost. Odškrtnete políčko, aby byla mapa dostupná pro všechny hráče.

Smazání výcvikové mapy
Každá výcviková mapa existuje jen po určitou dobu. Pokud bitva nezačne po tom, co vyprší daný čas, výcviková mapa je automaticky smazána.
Také pamatujte: pro připojení mapě založené jiným hráčem, musíte nejprve smazat svou vlastní!
Pro smazání výcvikové mapy klikněte na Zrušit mapu > OK.

Kategorie: