Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty
/
Vylodění na mapě. Aukce

Vylodění na mapě. Aukce

Přejít na: navigace, hledání
Hlavní článek: Globální mapa


Glosář

 • Aukční provincie - Provincie, kde se může klan vylodit pouze tehdy, zúčastní-li se aukce.
 • Vliv - Měna globální mapy. Používá se k nákupu divizí a modulů, zvýšení příjmů provincie, účasti v aukcích a k platbám za ostatní akce. Klany mohou získat vliv pouze účastí v bitvách na globální mapě.

Nahromaděný vliv se vynuluje, jakmile začne nová sezóna.

 • Aukce - Je možností, jak se vylodit na mapě světa. Během aukcí klany provádí nabídky ve speciální měně, kterou nazýváme vliv.
 • Nabídka - Množství vlivu, který klan utratí, aby se mohl zúčastnit aukce. Pokud nabídka nezvítězí, vliv se klanu úplně nebo částečně vrátí.
 • Minimální nabídka - Množství vlivu, které klan musí zaplatit, aby se mohl zapojit do aukce o vylodění. Nabídky, které jsou nižší než minimální, nejsou přijaty.
 • Poslední vítězná nabídka - Nabídka, která vyhrála předešlou aukci o provincii. Pokud se aukce k této provincii předchozí den nekonala, toto číslo není uvedeno. Může sloužit jako referenční bod pro účastníky současné aukce. Poslední vítězná nabídka nemá žádný vliv na výši minimální nabídky.
 • Volný vliv - Vliv utracený na vyloďovací nabídku, překračující náklady na divizi. Volný vliv může být použit k nákupu modulů divize.
 • Vítěz aukce - Klan či několik klanů, které učinily nejvyšší nabídku a vyhráli tak právo na boj o provincii s ostatními vyzyvateli.
 • Účastníci - Klany, které jsou zapojeny do turnaje o provincii. Mezi účastníky patří vítězi aukce, klany, které podaly žádost o vylodění, a klany, které útočí z přilehlých území.
 • Divize - Bojová jednotka, kterou klan používá k útoku na nepřátelské provincie a k obraně vlastních území. Divizi lze posílit pomocí modulů. Na zorganizování divize je zapotřebí vliv.
 • Moduly - Jsou způsobem posílení divizí, který mění vlastnosti divize a umožňuje klanu využívat v bitvách o provincii bojové zálohy. Když divize přežije bitvu, uchová si své moduly, a ty zůstanou aktivní. Současně můžete přidat až tři moduly různých typů.


Klíčová pravidla

Chcete-li najít provincii vhodnou pro vylodění, klikněte na Аукционы_глобальная_карта.png (Provincie globální mapy), a vyberte požadované možnosti vyhledávání.

Chce-li se klan vylodit v provincii, může klan učinit nabídku na účast v aukci. Nabídku může klan učinit pouze tehdy, když nemá na globální mapě žádné provincie ani divize.

Na aukce na mapě světa se vztahují následující pravidla:

 • Všechny aukce na mapě světa jsou uzavřeny: klany neznají ani počet účastníku, ani hodnotu jejich nabídek.
 • Aukce se může konat pouze na vylodění v aukční provincii.
 • Svou nabídku můžete učinit nebo odstranit ne později, než hodinu před začátkem hlavního času v provincii.
 • Vítěz aukce je určen hodinu před začátkem hlavního času v provincii.
 • Vítěz aukce se má právo zúčastnit turnaje spolu s ostatními klany, které útočí na provincii ze sousedních území.
 • Ihned po sečtení výsledků aukce je divize vítěze aukce přemístěna do provincie a poskytuje klanu zpravodajské informace o nepřátelské divizi.

Na některých frontách nemohou být aukční provincie napadeny ze sousedních území.

Nabídky aukce jsou spjaty s několika níže uvedenými pravidly:

 • Všechny učiněné nabídky jsou prováděny v reálném čase, takže není potřeba čekat na další tah.
 • Hodnota nabídky nemůže být pozměněna. Pokud chcete zvýšit nebo snížit svou nabídku, stáhněte svou aktuální nabídku a učiňte novou.
 • Pokud mají nabídky stejnou hodnotu, pak klan, který učinil svou nabídku jako první, vyhrává.
 • Nabídka už obsahuje náklady na divizi. Volný vliv může klan utratit za nákup modulů.
 • Pokud nabídka z aukce vypadne po přepočtu konečného výsledku, tak se celé množství vlivu utraceného za nabídku klanu vrátí a to bez ohledu na to, zda byly či nebyly zakoupeny moduly.

Následující klanoví důstojníci mohou provádět akce s nabídkami v aukci:

 • Velitel
 • Výkonný důstojník
 • Posádkový důstojník
 • Bojový důstojník

Faktory ovlivňující minimální nabídku:

 • Úroveň příjmů provincie
 • Spojení s velitelstvím
 • Přítomnost divize v provincii
 • Počet sousedních klanů

Klan se může na globální mapě vylodit bez boje, pokud dostane provincii od přímé hlavní či vedlejší mocnosti v alianci .

Bilanční hodnoty

Specifikace Specifikace
Čas výpočtu konečného výsledku 1 hodinu před hlavním časem
Počet vítězů aukce 1
Procento vlivu vráceného klanu, pokud vyloďovací nabídka vypadne z aukce 100 %
Kategorie: