Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty
/
Zásady kompenzací WoT

Zásady kompenzací WoT

Přejít na: navigace, hledání

Zásady kompenzací

Hlavní článek: Opevnění

Zásady kompenzací WoT

caption
Pravidla kompenzací za technické potíže, které ovlivňují bitvy v režimu opevnění.

1. Tato pravidla byla vyvinuta proto, aby se zajistilo, že hráčům, kteří se účastní režimu opevnění, jsou poskytovány kvalitní a trvalé služby.
2. Pokud se vyskytnou nějaké technické problémy s režimem opevnění nebo herními servery World of Tanks, které by mohly vést k finanční či materiální ztrátě, mají klany nárok na kompenzaci.
3. Automatická kompenzace se poskytuje tehdy, pokud se vyskytnou problémy s fungováním opevnění.
3.1 Pokud klany bojovaly v šarvátce a výsledek bitvy se nezpracoval, tak klany dostanou automatickou kompenzaci v průmyslových zdrojích, a to ve výši rovné základnímu příjmu z bitvy v závislosti na úrovni vozidel.
3.2 Pokud klanybojovaly v ofenzívě, která selhala kvůli technickým problémům, tak klany dostanou automatickou kompenzaci v průmyslových zdrojích. Kompenzace se poskytuje následujícím způsobem:

 • Odřady vybojovaly první bitvu v ofenzívě a výsledky bitvy se nezpracovaly. Průmyslové zdroje se připíší oběma klanům ve výši, která se rovná odměně za ovládnutí všech čtyř předmostí.
 • Spuštění bitvy, s výjimkou první bitvy v ofenzívě, se nezdařilo kvůli technickým problémům. Kompenzace se poskytuje na základě aktuálního počtu předmostí, které odřady ovládají.

Příklad: v ofenzívě ovládá klan A čtyři předmostí.Klan B ovládá dvě předmostí. Bitva se nespustila kvůli technickým problémům. Klanu A se připíší průmyslové zdroje za ovládnutí čtyř předmostí. Klan B dostane průmyslové zdroje za to, že ovládá dvě předmostí.

 • Odřady vybojovaly bitvu, s výjimkou první bitvy v ofenzívě, a výsledky bitvy se nezpracovaly. Ofenzíva končí a oba klany jsou prohlášeny za vítěze. Kompenzace pro útočící klan se poskytuje ve výši, která se rovná odměně za obsazení předmostí. Kompenzace pro bránící klan se poskytuje ve výši, která se rovná odměně za úspěšnou obranu. Dále pak oba klany dostanou průmyslové zdroje za bitvu, a to ve výši rovné základnímu příjmu z bitvy.

Příklad: v ofenzívě ovládá útočící klan A čtyři předmostí.Bránící klan B ovládá dvě předmostí. Odřady odehrály bitvu, ale výsledky se nezpracovaly. Oba odřady jsou prohlášeny za vítěze. Klan A dostane kompenzaci ve výši, která se rovná odměně za ovládnutí pěti předmostí. Klan B dostane kompenzaci ve výši, která se rovná odměně za ovládnutí dvou předmostí. Oba klany dostanou průmyslové zdroje ve výši, která se rovná základnímu příjmu z bitvy.

 • Systému tvorby týmů se nepodařilo vybrat pro odřad protivníka a ofenzíva nezačala. Klan dostane průmyslové zdroje ve výši, která se rovná odměně za ovládnutí tří předmostí.

3.3 Pokud se klan zúčastnil bitev během Válečných her, a výsledky bitvy se nezpracovaly, tak hráči automaticky dostanou jako kompenzaci maximální počet bodů v každé disciplíně.

Maximální počet bodů v disciplínách závisí na režimu bitvy a divizi v šarvátkách.

Disciplína Nahrazené body
Šarvátka: Divize VI
 • Převaha (za 1 bod rozdílu) - 175
 • Nápor (za 1 sekundu) - 375
 • Demolice (za 1 nepřátelské vozidlo) - 175
 • Sestava (za 1 legionáře) - 100
Šarvátka: Divize VIII
 • Převaha (za 1 bod rozdílu) - 500
 • Nápor (za 1 sekundu) - 596
 • Demolice (za 1 nepřátelské vozidlo) - 500
 • Sestava (za 1 legionáře) - 200
Šarvátka: Divize X
 • Převaha (za 1 bod rozdílu) - 1 875
 • Nápor (za 1 sekundu) - 1 675
 • Demolice (za 1 nepřátelské vozidlo) - 1 875
 • Sestava (za 1 legionáře) - 500
Ofenzíva
 • Převaha (za 1 bod rozdílu) - 5 625
 • Nápor (za 1 sekundu) - 4 185
 • Demolice (za 1 nepřátelské vozidlo) - 5 625
 • Sestava (za 1 legionáře) - 1 500

4. Klany mají nárok na kompenzaci na základě žádosti v případě, že dojde k nějakým jiným problémům, které by mohly vést k finančním či materiálním ztrátám.
5. Kompenzace se dělí do dvou skupin: hromadné a individuální.
5.1 Hromadná kompenzace se poskytuje v případě, že během dne bylo technickými problémy ovlivněno více než 5 % klanů.
5.2 Individuální kompenzace se poskytuje pouze v případě, kdy bylo technickými problémy ovlivněno jen několik klanů. Občasné technické problémy na herních serverech do individuální kompenzace nespadají (problémy herního serveru spadají do hromadné kompenzace).
5.3 Kompenzace zahrnuje zrušení postihů, které dotčené klany obdržely za bitvu zameškanou kvůli technickým problémům. Odebrané průmyslové zdroje se klanům plně vrátí.
5.4 Hromadná kompenzace se poskytuje na základě iniciativy společnosti Wargaming a vychází ze shromážděných údajů o ovlivněných klanech.
5.5 Individuální kompenzace se poskytuje na základě požadavku zaslaného na Podporu pro hráče.

 • Pro požadavky hráčů platí následující pravidla:
 • Požadavek nesmí být poslán později, než 24 hodin po incidentu.
 • Požadavky musí poslat Velitel nebo Výkonný důstojník.
 • Klany musí poskytnout co nejvíce informací o problémech, se kterými se potýkali.
 • Klany musí poskytnout snímek obrazovky, který dokazuje, že k technickému problému došlo.
 • Je-li to možné, měly by požadavky obsahovat záznamy bitev, které údajný problém ukazují.

6. Kompenzace se neposkytuje v následujících případech:

 • Nebyl uložen žádný postih a nebyly strženy žádné průmyslové zdroje.
 • Omezený počet hráčů se nemohl zapojit do bitvy.
 • K problémům došlo v datových centrech, kde se nacházejí servery.
 • K problémům došlo na straně poskytovatelů internetu.
 • Došlo k výpadku elektřiny.
 • Jakýkoliv jiný problém, ke kterému došlo mimo kontrolu společnosti Wargaming a nezpůsobila ho společnost Wargaming.

7. Kompenzace se neposkytuje v případě, kdy není možní zjistit či prokázat, že k problému došlo.

Kategorie: