Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty

Munice

Přejít na: navigace, hledání

Stejně jako kanony i munice je jedinečná svými vlastnostmi a použitím. Každá munice má vlastní silné i slabé stránky a je tedy důležité vědět, kdy je vhodné jaký druh použít. Pokud zná hráč dobře své zbraně a munici, má výhodu ve hře nad těmi, kteří tyto vědomosti nemají.

Munice je dodávaná ve dvou hlavních formách - standardní a prémiová. Standardní se vždy kupuje za stříbrné a je nejlevnější. Prémiová munice je momentálně k dostání za stříbrné, ovšem jedná se o mnohem dražší variantu (dříve se kupovala buď za zlaté či za stříbrné). Prémiová munice se obvykle vyznačuje některými lepšími vlastnostmi oproti základní. Prémiová munice by se ovšem měla používat šetrně, jelikož pokud nedokážete vykompenzovat její cenu vysokou dmg, asistem a killy, může se stát, že budete neustále prodělávat. Platí zde, že prémiová munice neznamená vyšší výdělky!

Máme zde několik typů munice, které lze rozdělit do dvou kategorií (ve hře je ovšem jen část):

 • Munice působící na cíl energií výbuchu trhaviny uložené ve střele. Sem patří munice typu HE, HESH/HEP a HEAT. Takováto munice se někdy také nazývá Protipancéřové granáty.
 • Munice působící na cíl pouze kinetickou energií střely, tj. energií, kterou střele udělí střelivina v hlavni kanónu. Do této kategorie řadíme munici typu AP, APCR/HVAP, APDS a APFSDS. Tato munice se označuje jako Protipancéřové průbojné střely.

Související pojmy

Podívejte se také: Slovník

Viz též: Slovníček Munice je kategorizována řadou výrazů, které popisují jejich charakteristiky. Tyto pojmy je důležité znát při analýze daných typů munice.

 • Penetrace - Jedná se o hodnotu penetrace, kterou je střela v 50% schopná ve hře probíjet. Hodnota penetrace uvedené ve hře je schopnost průniku pancířem na vzdálenost 100 metrů. Hodnota penetrace se mění v závislosti na kratší či delší vzdálenost a také dle úhlu dopadu střeli na pancíř a dle druhu munice. Průměrná penetrace je také ovlivněna náhodným +/- 25% modifikátorem. U většiny munice, pokud je hodnota penetrace nižší než efektivní pancíř nepřítele, hrozí, že se náboji nepodaří probít a poškodit tak svůj cíl. Všechny typy vysoce explozivní munice mají šanci udělit menší poškození i přesto, že nepenetrují svůj cíl.
 • Poškození - Jedná se o průměrné poškození nábojem při penetraci pancíře. Hodnota poškození ve hře je průměrná hodnota, která je také ovlivněna náhodným +/- 25% modifikátorem. Střeli nikdy neudělují stejné poškození při penetraci pancířem, ale poškození se pohybuje v rozmezí 25% průměrného poškození. Jedinou výjimkou jsou zde vysoce explozivní náboje, které obětují své poškození na úkor penetrace (viz. části u High-Explosive munice níže).
 • Ricochet - neboli odraz nastává, pokud střela zasáhne pancíř nad určitý úhel průraznosti, pak se střela odrazí a pokračuje dále po svém směru letu. Pokud se střeli odrazí, stále mohou udělovat poškození a to dokonce i svému původnímu cílů, od kterého se odrazili - jedná se o tzv. "shot trap" efekt. Některé typy munice mají vlastnost, která snižuje šanci na odražení od slabých pancířů, různé typy munice mají zároveň různé minimální úhly, které způsobují odražení.
 • Kalibr - je průměr střeli v centimetrech a je dán velikostí kalibru děla. Tato hodnota ovlivňuje v overmatchingu mechaniku, která určuje zda AP a APCR pronikne do zaoblených slabých cílů.
 • Normalizace - Jedná se o účinek úhlu dopadu AP a APCR munice při nárazu. Tato hodnota snižuje efektivnost pancíře a usnadňuje tak průnik AP a APCR munice do šikmých pancířů.
 • Overmatching - mechanika pro AP a APCR munici, která jim umožňuje pronikání do slabých, šikmých pancířů, ovšem jen v případě, že je jejich kalibr dostatečně vysoký. Střeli, které zasáhnou pancíř, jenž má polovinu tloušťky daného kalibru, mají vyšší normalizační hodnoty, ovšem budou se i nadále odrážet, pokud dopadnou pod/nad normalizační úhel. Střely, které narazí na pancéřovou výztuhu, budou automaticky pronikat třetinou jejich tloušťky bez ohledu na to, v jakém úhlu dopadnou.
 • Rychlost střely - jedná se o hodnotu rychlosti střeli po opuštění ústí hlavně. Rychlost střeli určuje, kolik olova bude potřeba k proražení pancíře pohybujícího se cíle, jelikož např. u pomalu pohybující se střeli je potřeba větší množství olova k dosažení zamýšleného cíle. Různé typy munice vystřelované ze stejného děla, mohou mít různé rychlosti letu. Měří se v metrech za sekundu a vyjadřuje tempo rozkladu pevné látky. Rychlost rozkladné reakce dané látky je ovlivněna složkami látky, velikostí, rozměrem a tvarem látky (zrnko prachu) a komorou zbraně, pro které je dané zrno prachu navrženo. Pokud jde o méně výbušnou látku (například slož pro pohon střely), označuje se tempo rozkladu jako deflagrační rychlost. Pokud jde o vysoce výbušnou látku (například trhavé nálože), označuje se tempo rozkladu jako detonační rychlost.
 • Výbušnina - Výbušnina je plynná, kapalná nebo pevná látka, která, pokud je vystavena náhlému nárůstu tlaku a/nebo teploty, projde prudkou chemickou reakcí (rozkladem). To má za následek současnou emisi velkého množství světla, tepla a plynů. Rychlost rozkladné reakce určitého množství nebo sloupce výbušniny v kontrolovaných podmínkách (měřitelná ve stopách nebo metrech za sekundu) určuje, jestli je klasifikována jako vysoce výbušná nebo méně výbušná.
 • Deflagrace - Proces, při kterém vnější vrstva látky shoří a přenese efekt hoření na vnitřní vrstvy látky se označuje jako deflagrace.
 • Detonace - Detonace je proces prudkého, hlučného rozkladu vysoce výbušné látky, jako například v explozivním projektilu.
 • Energie výbuchu - Energie výbuchu je schopnost výbušniny působit na okolní látky nebo je přemístit.
 • Brizance - Na rozdíl od energie výbuchu vyjadřuje brizance schopnost výbušniny zničit okolní látky.
 • Granát- je těleso (projektil) vystřelované z děl (včetně tankových), může působit pouze svojí kinetickou energií, zpravidla však obsahuje výbušnou nebo jinou náplň. Moderní dělostřelecké granáty, i tankové, v sobě mohou obsahovat pevné, kinetickou energií působící projektily menší ráže, než je ráže vlastního granátu (AP, APCR, APCNR, APDS, APFSDS a zastřelovací projektil). Pozor na záměnu pojmu granát s pojmem ruční granát (běžně zkracováno na granát), který mají ve výzbroji vojáci.
 • Střela (projektil) - jde o čistě kinetické těleso - projektil, který zpravidla působí jen pomocí kinetické energie a neobsahuje náplň ani výbušninu. Pevná střela může obsahovat pyrotechnickou slož, pokud je použita stopovka. Termín střela se používá převážně ve spojení s ručními zbraněmi, velmi často se tak nesprávně označují i granáty vystřelované z děl (včetně těch tankových).
 • Kulka - je velmi rozšířený, slušně řečeno, nesprávný laický výraz pro střelu (projektil).

Změna u odražených střel v aktualizaci 0.9.3

Odrazem projektil nezmizí, ale pokračuje ve svém pohybu po nové trajektorii, kdy ztrácí 25% ze své hodnoty penetrace pancíře.

Typy nábojů

Shells_AP.png

Armor Piercing (AP)


Průbojná, neboli pevná střela je obvykle čistě kinetický projektil, který neobsahuje žádnou výbušnou náplň. Takové projektily, navržené pro průnik pancířem, byly vyrobeny z plného kovu.
Téměř ve všech případech měly speciálně tvrzenou tupou přední část, která pomáhá průraznosti. Následkem toho nebyl jejich tvar po balistické stránce zdaleka perfektní a přesnost byla horší než u lépe balisticky tvarovaných střel jako HE.
Tupý tvar střel AP byl navržen tak, aby přinesl rapidní zvýšení kontaktní plochy mezi projektilem a pancířem při dopadu střely. Kdyby byla střela AP aerodynamičtější, se štíhlejším profilem jako HE, při dopadu by se rychle roztříštila bez účinku na cíl.
Teoreticky by nejlepšího výkonu dosahovaly tuponosé střely, ale tento tvar by měl jiné nevýhody a je v praxi nepoužitelný.
Tento typ střel byl hlavní protitankovou municí britské armády a byl střídavě používán i mnoha jinými státy, s výjimkou Němců a Rusů, kteří používali pro střely ráže nad 20 mm, respektive 37 mm, projektily APHE.

Charakteristika

Jelikož princip protipancéřové průbojné střely spočívá v soustředění velké energie na střelu o malém průměru, je tento typ střeliva vhodný pouze pro malorážové kanóny. Tento náboj způsobí plné (v překladu je opravdu plné) poškození uvedené ve specifikaci děla, jestliže pronikne pancířem. Pokud se odrazí nezpůsobí poškození. Může taky poškodit moduly a členy posádky, tedy pokud zasáhnete správné místo na tanku.
AP je standardní municí pro většinu tanků, ovšem u některých SPG může tato munice zastávat post prémiové munice. Tento typ prémiové munice vyniká větší penetrací či poškozením. AP munice lépe penetruje pancíř při větší rychlosti střelby, což znamená, že při zpomalení ztrácejí schopnost penetrace (záleží na délce vzdálenosti letu), ovšem není to tak markantní. AP střely normalizují sklon pancíře o 5°. Jedná se o typ munice, která je výborná pro průnik šikmým pancéřováním. Tuto mechaniku lze využít u slabších pancířů, jenž jsou postaveni v úhlu, který by jinak průnik ztěžoval.

Standardní munice slot jedna S těmito náboji lze prostřelit většinu tanků své třídy, velkou část tier +1 a do slabých míst tier +2. Jedná se o univerzální střelivo použitelné v každé situaci.

Prémiová munice slot dvě Pokud je náboj jako prémiový, je zvýšena jeho penetrace a poškození je stejné jako v případě základního granátu. Při střelbě “zlatého” AP byste neměli mít problém probít tanky o dvě třídy výše do slabších míst. Použití v prémiovém slotu však není obvyklé.

Kdy je vhodné použití

V porovnání s jinými typy munice, nemají AP střely mnoho inherentních nevýhod, tedy kromě toho, že jsou obvykle méně průbojné než APCR a HEAT munice. Houfnice a SPG používají spíše HE munici, která se pro ně nejvíce hodí, ale o tom více v samostatné části. AP se většinou využívají právě díky své ceně, která je mnohem menší než je tomu u APCR a HEAT munice, zároveň má dostatek penetračních vlastností k tomu, aby dokázala probít většinu cílů.
Další vlastností je odraz od pancíře, pokud dopadne pod úhlem větším 70° od kolmice pancíře. Je schopna prostřelit i představný pancíř, ale jeho průstřelem ztrácí část penetrace.

Výhody:

 • Prorazí všechny typy pancíře, pokud má dostatečnou průbojnost.
 • Normalizace* 5°.
 • Udělí poškození, i když projde většinou zničitelných překážek.

Nevýhody:

 • Nižší úsťová rychlost projektilu (Pozor! – hodnota rychlosti náboje je závislá na děle).
 • Odražení střely při úhlu dopadu větším než 70°.
Shells_APCR.png

Armor Piercing Composite Rigid (APCR)

(v USA se používá označení HVAP = High velocity armour piercing)


První z nich měla chránit střelu před roztříštěním při dopadu a pomáhala zabraňovat odrazům. Druhá měla zlepšit balistické vlastnosti střely, zvýšit úsťovou rychlost a přesnost. To bylo účinné proti pancířům z uhličité oceli, dokud se neobjevily pancíře s homogenní tepelnou úpravou. Tehdy rychlosti dopadu stouply na novou úroveň, proti které měly i střely APCBC jen omezenou účinnost. Nepodařilo se najít žádné vhodné řešení a když rychlost dopadu začala stoupat nad 900m/s, začaly se tříštit i APCBC. Zvýšená míra použití tepelně upravené nízkoslitinové oceli znamenala konec konvenčních střel AP.
Nakonec se podařilo najít nové řešení v podobě nového materiálu s extrémní tvrdostí, zajišťující průraznost a dostatečnou odolností vůči nárazu, která zabraňovala roztříštění (což se dalo zlepšit použitím kukly) a velmi vysokou hmotností pro vyšší setrvačnost. Tímto materiálem byl karbid wolframu. Samozřejmě i ten měl své nevýhody – jeho extrémní tvrdost vyžadovala speciální výrobní postupy a vysoká hmotnost vylučovala možnost výroby pevných střel. Pevné střely z karbidu wolframu by dosahovaly jen 60 až 85 % úsťové rychlosti srovnatelné střely AP, což výrazně snižovalo rychlost, dostřel a přesnost. Kromě toho je karbid wolframu poměrně drahý.
Řešením byla střela s malým jádrem z karbidu wolframu uvnitř, které se uvolnilo po dopadu. Menší rozměry a hmotnost jádra při zachování stejných rozměrů střely a prachové nálože dovolily mnohem vyšší úsťovou rychlost a rychlost dopadu.

Armour_Piercing_Composite_Rigid.jpg

Britové to nazývali průbojnou střelou s tuhým obalem (APCR) na základě použitého materiálu, zatímco v USA se tato střela díky své vyšší rychlosti označovala jako vysokorychlostní průbojná (HVAP) . Němci jí označovali jako Hartkernmunition (munice s pevným jádrem).
Tato myšlenka vedla ke vzniku munice APDS (podkaliberní s oddělitelnými vodícími prvky), u které po výstřelu odpadne celá střela a dále letí jen rotací stabilizované jádro, míříc vysokou rychlostí k nešťastnému cíli.
Dalším zlepšením byly kanóny s hladkým vrtáním a střely se stabilizujícími křidélky APFSDS. Těmi se však už zabývat nebudeme, protfTŘÍože jdou za hranice hry World of Tanks.

Charakteristika

Tento typ munice má větší průbojnost než AP munice, ale stejné poškození. Dá se říci, že na vyšších tierech se (obvykle střední tanky), mají APCR nastavenou jako svou standardní munici. I tento projektil podléhá normalizaci (redukce úhlu dopadu střeli od kolmice pancíře), ale pouze 2°. Jeho charakteristiky jsou stejné jako AP munice.
Má však větší úsťovou rychlost (pro střelbu na pohybující se cíle není potřeba mít velké přeměření), ale ztrácí více průbojnosti se vzrůstající vzdáleností. Děla s malou ráží, např. 57 mm kalibr ztratí penetraci rychleji, než velká ráže 120 mm. Náboje APCR však povětšinou používají tanky vyšších tierů. Od patche 7.5 a 8.2 dostala některá děla tyto projektily jako standardní munici.

APCR munice má spoustu výhod, ale i nevýhod. Veliká přednost je úsťová rychlost a tím pádem menší přeměření pohybujícího se cíle. Nižší hodnota normalizace* znamená, že se můžete setkat častěji s odrazem vaší střely, hlavně když je soupeř vhodně naúhlovaný. Střelba na velkou vzdálenost není moc vhodná vzhledem k “velké” ztrátě průbojnosti. Je schopna prostřelit i představný pancíř, ale jeho průstřelem ztrácí část penetrace.

Standardní slot:
Pokud je APCR jako standardní munice, má “stejnou” penetraci jako kdyby to byla AP. Má ale větší úsťovou rychlost. V podstatě je tato munice srovnatelná s vlastnostmi AP v prvním slotu.

Prémiový slot:
Jestliže je v druhém slotu, tak je zvýšena penetrace oproti prvnímu slotu. Jinak vlastnosti zůstávají stejné. Opět platí to samé jako o prvním typu munice.

Kdy je vhodné použití

APCR je velmi drahý typ munice, což má za následek to, že většina hráčů využívá munici spíše v případě potřeby. Obvykle se tento typ střel využívá v takových situacích, kdy nestačí k penetraci nepřátelského pancíře standardní munice. Důvod je jednoduchý, tento typ má větší penetraci. Pláště APCR munice mají i pár nevýhodných vlastností narozdíl od AP munice, které mohou snižovat jejich penetraci. Nicméně toto jsou minimální nevýhody proto, aby se APCR munice nepoužívala. Mnoho hráčů využívá tuto munici i navzdory tomu, že si na ní nejsou schopni vydělat, takže buď jezdí s prémiovými tanky na výdělek nebo do toho investují peníze z reálné peníze.

Výhody:

 • Vysoká úsťová rychlost.
 • Udělí poškození, i když projde většinou zničitelných překážek.
 • Vysoká úsťová rychlost projektilu (Pozor! – hodnota rychlosti náboje závislá na děle).

Nevýhody:

 • Normalizace* 2°.
 • Odražení střely při úhlu dopadu větším než 70°.
 • “Vysoká” ztráta průbojnosti se vzdáleností.
Shells_HE.png

High Explosive (HE)


Nejběžnějším typem munice je explozivní, obvykle označovaná jako HE. Má pevné ocelové pouzdro, výbušnou náplň a roznětku.
Po dopadu roznětka odpálí náplň výbušniny, která roztrhá pouzdro a vymrští do okolí žhavé, ostré části (fragmenty, střepiny), pohybující se vysokou rychlostí. Většina škod na cílích, jako je nechráněná živá síla, je způsobena střepinami a nikoliv samotným výbuchem.
Po zásazích zblízka pronikly střepiny z explozivních střel HE s nárazovými roznětkami PD pancířem tohoto obrněného vozidla, zničily jeho kritické součásti a zranily posádku.

Charakteristika

HE munice je unikátní, má nejsložitější mechaniku penetrace a poškození. HE střely mají obvykle větší základní poškození než AP, APCR či HEAT munice. Pokud tato střela penetruje, exploduje a poškodí libovolný vnitřní modul v kuželovitém rozsahu od místa průniku. Tato munice mívá sice nízké hodnoty penetrace, ale i přesto má jednu nespornou výhodu - udělí poškození i když nepenetruje. Pokud HE náboj zasáhne pancíř, který má efektivní tloušťku pancíře větší než je penetrační hodnota střeli, může náboj využít své unikátní vlastnosti - výbušnou sílu "spalování" a proniknout pancířem. V důsledku dojde k poškození, ovšem menšímu, než kdyby střela penetrovala. HE munice, která potřebuje k penetraci velkou sílu, může udělit malé poškození, ovšem pokud tyto střeli nemají potřebnou hodnotu k proniknutí a "spálení" zbývající části pancíře není dostatečné, může se stát, že žádné poškození neudělí.

Jak bylo řečeno výše, HE munice při nárazu exploduje. Což znamená, že mají určitý poloměr výbuchu (chcete-li splashe) kolem nárazového bodu, kam střela dopadne. Tento rádius výbuchu může být dostatečně velký na to, aby poškodil hned několik nepřátel či naopak natolik malý, že si ho ostatní sotva všimnou, záleží to na modelu, velikosti a síle pancíře. Ovšem jelikož tato munice může při zásahu pre-detonovat, může poškodit dělo či externí moduly. V takovémto případě bude jediné udělené poškození splashem, nikoli penetrací. HE munice má zároveň pomalejší rychlost letu než AP a APCR munice, takže pokud míříte na pohybující se cíl, je potřeba více předměřovat. Navzdory tomu, ale není penetrace touto rychlostí nikterak ovlivněná, jelikož její penetrace pochází z výbušné síly.

Standardní slot: Převážně se nachází ve třetím slotu pro děla, která mají AP nebo APCR municí. Hojné použití je u velkorážních děl takzvaných “derp gunů”, kde je i v prvním slotu, např. u japonských HT od tieru VI výše. Obrovský potenciál je v jeho poškození. Dnes je i jedinou municí pro SPG, v kterých je přidána vlastnost ochromení.

Prémiový slot: Je použita pouze na japonských HT, FV 215b (183) a FV 4005, oproti standardní munici má navýšeno poškození a u britských tanků i nepatrně průbojnost. Jinak se v ničem neliší.

Kdy je vhodné použití

HE munice má složité charakteristiky a proto je důležité vědět, kdy je vhodné tuto munici využívat. Přesto zde je několik výjimek, kdy se jedná o jedinou správnou volbu. Houfnice s pomalou rychlostí mají málokdy u AP munice dobrou penetraci. Ovšem velké HE náboje, které budou vypálené těmito typy děl, jsou dostatečně silné k tomu, aby dokázali penetrovat i tlustý pancíř a jsou i vhodnější pro tyto méně nepřesná a pomalu rychlostní houfnicová děla.

Většina děl ve hře je konstruována tak, aby měli lepší šanci na penetraci s obvykle AP či APCR municí. Existuje zde hned několik situací, kdy je použití HE munice u takovýchto děl lepší. HE munice může udělovat sice malé množství poškození, ovšem dává poškození i tam, kde jiná munice neprojde, vhodná je na tanky, které se ukrývají v hull-downu či jako zaručený prostředek k resetování základen. U tohoto typu munice je výhoda většího poškození u málo opancířovaných cílů (např. dělostřelectvo), než je tomu u AP či APCR. Děla s kalibrem pod 100 mm by se obecně neměli vzdávat možnosti na tuto munici. Děla s menším rozměrem než 120 mm by naopak HE munici neměli používat na tierech vyšších než VII.

Výhody:

 • Poškození výbuchem.
 • Velká pravděpodobnost poškození nebo zničení modulů a členů posádky.
 • HE má oblast výbuchu, v kterém způsobí poškození.
 • Ochromení (jen SPG).

Nevýhody:

 • Nižší úsťová rychlost.
 • Pokud narazí do zničitelné překážky, i když to bude jen plaňkový plot, tak u něj exploduje a k cíli ani nedoletí.
 • Malá průbojnost.
Shells_HE_prem.png

Premium High Explosive (HE)


Prémiová HE munice je speciálně upravena verze klasické HE munice. V podstatě prémiové HEčko je stejné jako klasická HE munice, ovšem má vylepšenou některou ze svých hodnot, například poloměr výbuchu.

Tuto munici najdeme na většině SPG. U jiných typu tříd, jí můžeme nalézt například na T49 či Sheridan, ovšem pouze u děla se 152 mm. Type 4 Heavy a Type 5 Heavy mají také prémiovou HE munici, ale klasickou verzi ne prémiovou.

Platí zde stejná pravidla jako u klasické verze HE munice.

Shells_HEAT.png

High Explosive Anti-Tank (HEAT)


Kumulativní protitankové střely jsou nálože tvarované tak, aby byla jejich exploze směrována proti pancíři a vytvořila tak extrémně vysoký tlak, schopný prorazit bod dopadu. Oproti všeobecnému přesvědčení střely HEAT zřídka dosahují teplot nad 600 °C a nejsou schopny roztavit kalené oceli, které snadno odolají teplotě 1 400 °C. Pancíř je ve skutečnosti proražen samotnou silou výbuchu, díky které do tanku pronikne smršť měděných fragmentů z vložky, která drží nálož pohromadě.

HEAT_munice_chování.jpg

Poprvé se začala používat pro granáty, protitankové střely PIAT a bazuky. Adaptovat ji pro tankové použití bylo náročnější, protože rotace nezbytná pro stabilizaci střely by rozptýlila explozi a snížila její účinek. Němci používali rotující stabilizační stuhu na ložiscích, která umožňovala střelbu bez rotace ze stávajících tankových kanónů. Mnoho jiných zemí se omezilo na recyklaci zastaralých houfnic s nízkou úsťovou rychlostí, protože rychlost dopadu neměla vliv na efektivitu tohoto typu střely.

Charakteristika

Označení HEAT munice se dá brát jako určitá specializovaná průbojná HE verze. HEAT munice má jedny z nejvyšších průměrných hodnot penetrace ve hře, často v tomto hledisku překonává i APCR munici. Ovšem i tato munice má řadu specifických vlastností, které mohou v některých situacích výrazně snižovat její účinky. HEAT reaguje nepříznivě na šikmý pancíř, jelikož nepodléhá normalizaci jako je tomu u AP či APCR a nemůže tedy probíjet v takovém případě ani slabý pancíř. Střely HEAT jsou jako HE munice, mohou detonovat na pancíři či na externích modulech. Jsou zde ovšem menší rozdíly. HEAT munice neuděluje poškození způsobené splešem a neuděluje tedy poškození pre-detonací či explozí v blízkosti nepřátel. Obecně platí, že má pomalejší rychlost letu než AP či APCR munice, ale na rozdíl od nich, tato munice neztrácí na vzdálenost svou hodnotu penetrace. HEAT munice ztrácí 5% ze své hodnoty penetrace za každých 10 cm po zasažení pancíře.

Prémiový slot:
HEAT munice se až na jednu výjimku, kterou jsem zatím ve hře zahlédl, nepoužívá. Objevuje se pouze v druhém slotu. Průbojnost je vyšší než munice v prvním slotu a povětšinou má menší úsťovou rychlost, než standardní munice, ale poškození zůstává stejné.

Kdy je vhodné použití Vzhledem k tomu, že HEAT munice často nahrazuje na vozidlech APCR munici, používá se ve stejných situacích a ze stejných důvodů. Ovšem zvláštní pozornost se musí věnovat jejich mechanice. HEAT by se nikdy neměl používat na nepřátelské pásy, mantlet děla či na jiných částech silného pancíře, jelikož tato munice pre-detonuje a nepoškodí nepřítele, i když tím, že má nerovnoměrně rozloženou penetraci, často umožní výstřel s dmg i přes umístění silnějšího pancíře. Tento typ munice je nevhodný pro střelbu do nepřítele s minimálním pancířem, který je sešikmený na korbě či na bocích a které by normálně AP či APCR munice probila, HEAT munice se zde odrazí. Nicméně je nutné říci, že HEAT má vyšší úhel automatického odražení než je tomu u AP a APCR, což zmírňuje předchozí nevýhodu. Jedná se o výbornou munici v případě, že jí využijete pro střelbu na větší vzdálenost do cílů, které jsou sice dobře opancéřované, ale pomalé a nemohou se tak vyhnout střele i navzdory její pomalé rychlosti letu.

HEAT munice se obecně považuje za méně účinnou něž APCR munice s podobnými penetračními hodnotami, nicméně se jedná o lepší volbu než je munice AP a to díky své výrazně lepší průbojnosti. Je zde jediná výjimka a to u artylérii, od aktualizace 9.18 již tato munice není dostupná pro žádné SPG stroje.

Výhody:

 • Vyšší průbojnost než standardní projektil.
 • Úhel odrazu 80°.
 • Průbojnost neklesá se vzdáleností.

Nevýhody:

 • Nižší úsťová rychlost.
 • Pokud narazí do zničitelné překážky, i když to bude jen plaňkový plot, tak u něj exploduje a k cíli ani nedoletí.
 • Pokud trefíte představný pancíř, neudělí poškození.

Pravidla penetrace u HEAT munice V aktualizaci 0.8.6 se stanovila nová pravidla pro narušení pene HEAT projektilů:

 • HEAT projektil se může odrazit, a to v případě, že projektil zasáhne pancíř pod úhlem 85 stupňů či více.
 • Pokud první střela pronikne pancířem, následující střeli do daného místa se již neodrazí (díky vytvoření kumulativní dráhy).
 • HEAT munice neprochází skrz pásy a představný pancíř.
 • Po každé penetraci pancíře, je penetrace projektilu snížena o číslo rovnající se tloušťce pancíře, s přihlédnutím k úhlu pancíře a dráhy střely.
 • Po první penetraci pancíře, začne střela ztrácet svou hodnotu penetrace v následující míře: 5% penetrace pancířem po penetraci - do vzdálenosti 10 cm od střely (50% na 1 metr prostoru od obrazovky k pancíři)
Shells_HE.png

High Explosive Squash Head (HESH)


Odštěpek je zlomek materiálu, obvykle vytvořený korozí, opotřebením nebo dopadem projektilu.
Tříštivo-trhavé střely s výtržným účinkem byly navrženy Brity, aby fungovaly jako hlavní střely HE pro útoky na betonová opevnění v průběhu Studené války.
Tenká kovová hlavice je naplněna plastickou trhavinou se zpožděnou roznětkou v základně střely. Roznětka odpálí plastickou trhavinu těsně po dopadu, když je trhavina přimáčknuta na pancíř, což způsobí masivní rázovou vlnu.

High_Explosive_Squash_Head.jpg

Tyto střely byly proti pancíři překvapivě účinné, odtrhávaly části v okolí bodu dopadu a vytvářely mnoho odštěpků odrážejících se uvnitř tanku a způsobujících smrtících poškození cíle, aniž by došlo k jeho proražení.
Od zrodu vrstvených kompozitních pancířů v sedmdesátých letech obliba střel HESH postupně klesala, vzhledem k tomu, že rázová vlna se nedokázala úspěšně šířit skrze více vrstev pancíře. Dodnes se ale používá proti opevněním, méně pancéřovaným vozidlům nebo pěchotě.

Charakteristika

HESH je prémiová munice u některých vozidel na nejvyšších tierech a je nejběžnější i u britských vozidel. Reálné vlastnosti HESH nejsou simulovány ve hře a herní munice HESH je jednoduše HE střela s většími hodnotami penetrace. Chovají stejně a jsou i označeny jako HE munice. Na některých vozidlech, jako je například M 41 90 GF, se HESH munice nazývá HEP (High Explosive Plastic) a má stejné vlastnosti.

Charakteristiky jednotlivých projektilů

Tato tabulka se může využít jako jednoduché porovnání důležitých aspektů u různých druhů munice.

Normalizace Průbojnost Ovlivněno vzdáleností Pre-Detonace Úhel odražení Rychlost letu střely Poškození splashem
AP Ano Ano Ne 70° Průměrná Ne
APCR Ano Ano Ne 70° Rychlejší Ne
HE/HESH Žádná Ne Ne Ano Žádný Pomalejší Ano
HEAT Žádná Ne Ne Ano 85° Pomalejší Ne


Doplnění munice

munice.jpg

Pro doplnění munice:

 1. Přejděte do garáže.
 2. Klikněte na ikonu munice v panelu munice nebo klikněte na Servis a otevřete servisní okno.
 3. Použijte posuvníky pro nastavení počtu střel k doplnění.
 4. Zaškrtněte „Automatické doplnění“ pro automatické doplnění munice na nastavenou úroveň po každé bitvě.
 5. Klikněte na "Akceptovat" pro doplnění munice. Cena zakoupené munice se strhne z vašeho účtu.

Pořadí slotů munice není pevné a můžete ho změnit. Změnou pořadí slotů můžete nastavit ovládání pro přepínání mezi dostupnými druhy munice v bitvě.

Pro zobrazení vlastností munice klikněte pravým tlačítkem na munici v panelu munice, v garáži, nebo v servisním okně.

Pro změnu pořadí munice:
munice_5.jpg

 1. Klikněte levým tlačítkem na slot munice v servisním okně.
 2. Vyberte druh munice, který chcete umístit v tomto slotu.

Munice změní pozici svého umístění, a stejně tak i ovládání jejího přepínání.

Pro zobrazení vlastností munice klikněte pravým tlačítkem na munici v panelu munice, v garáži, nebo v servisním okně.

munice_4.jpg

 1. Počet nábojů od každého typu dostupných ve skladu (dříve zakoupených).
 2. Počet a cena za každý náboj dostupný za kredity.
 3. Počet nábojů od každého druhu, naložených na aktuálním vozidle.

Kategorie: