Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty
V jiných jazycích
/
/
Self-Propelled Guns

Dělostřelectvo

Přejít na: navigace, hledání
The SU-26, an example of a Soviet self-propelled gun.

Dělostřelectvo (také známe jako artilerie,SPG, arty) jsou slabě opancířované tanky, které poskytují nepřímou podporu palbou z velké vzdálenosti. Ve hře jsou reprezentovány zeleným nebo červeným čtvercem buď na mini-mapě či nad příslušným cílovým ukazatelem (barva může být i fialová, pokud má hráč zapnutý režim barev pro lidi s poruchou barvocitu tzv. colorblindness).

Charakteristika

Dělostřelectvo je jedinečná třída vozidel ve hře, která má velmi málo charakteristik, které jsou společná s ostatními čtyřmi třídami. Nejdůležitějším znakem dělostřelectva, je jeho schopnost mířit a střílet daleko přes terén a překážky na něm. Na rozdíl od ostatních čtyř tříd nemá SPG "sniper" režim. SPG mohou využívat strategický režim zobrazení (levý shift), což jim umožní podívat se na omezenou oblast libovolně vybrané části mapy. Pomocí tohoto režimu může dělostřelectvo mířit na nepřátelské cíle přes terén a objekty na mapě (záleží na velikosti překážky, trajektorii střely a rozsahu dělostřeleckého děla).

Dělostřelectvo má obecně nejsilnější a nejvyšší kalibr děl. Na rozdíl od většiny tanků a TD, dělostřelecké vysoce-explozivní (HE) střely jako jejich primární formu munice. Tento typ střely exploduje při nárazu do tanku/překážky a nepotřebuje jako jiná munice proniknout skrz brnění vozidla, aby ho poškodili. Výbuch HE střely může také poškodit cíle v blízkosti výbuchu (spojence i nepřátele), kteří nejsou zasaženi přímo, ale nacházejí se okolí dopadu střely. O výhodách takovýchto střel se dá polemizovat. Dělostřelecké kanony mají obvykle dlouhé časy nabíjení, špatnou přesnost a jsou velmi pomalé stran zaměřování. Dělostřelectvo nemůže rychle změnit cíl, ani sledovat rychle se pohybující nepřátele bez ztráty přesnosti zaměřovače. Stejně jako mnoho stíhačů tanku, má většina artyn namontována děla na trupu tanku (jsou i výjimky, které mají pomalu se otáčející věže). Při překročení maximálního rozsahu pohybu děla je zapotřebí otáčení celého trupu vozidla, což má za následek ztrátu přesnosti zaměřovače. Dělostřelectvo je také nejslabší třídou vozidel ve hře stran pancíře. Dělostřelectvo může vydržet jen několik zásahů, dokonce i těch nejslabších z nepřátelských zbraní. Jejich pohyb do stran je pomalý a díky tomu je jejich obrana proti útočníkům z boku je mizivá.

Úloha

Dělostřelectvo se nejlépe hraje daleko za předními liniemi. Útočí na cíle, na které nemohou spojenecké tanky zaútočit či jich je na jednom místě více (obvykle těžké tanky, TD, či cíle, jenž jsou právě odhaleny). Pro dělostřelce je důležité, aby se postavili do oblasti, kde mohou mít dobrý přehled o situaci a kdy jich bude nejvíce potřeba, zároveň ale budou v bezpečí před nepřátelskými lehkými tanky a spotery. Dělostřelci jsou téměř čistě podpůrnou třídou a spoléhají se spíše na spojence, kteří pro ně odhalují nepřátele a zároveň se snaží, aby se nikdo nemohl nepozorovaně dostat až k artynam. Pro hráče, který hraje za artilérii je důležité sledovat mapu/mini-mapu a dle potřeby se přesunout do bezpečnější oblasti. Není-li opětovné přemístění možné, může se arty pokusit bránit tak, že použije číhací taktiku - postaví se tak, aby jí nepřítel najel přímo ve směru namířeného děla. Stran herní mechaniky boje se jedná o nejjednodušší třídu ve hře.

Varianty a příklady

Veškeré dělostřelectvo by mělo hrát jako podpůrná vozidla, která střílejí z dálky. Ovšem i zde existují výjimky. Některé arty, například S-51, mohou způsobit obrovské škody v jednou ranou, ale zato mají extrémně dlouhé časy nabíjení a vyžadují velkou trpělivost. Jiné, například FV304 a mnoho francouzských artyn, střílejí velmi rychle, ale mají zase malý či žádný poloměr výbuchu a způsobují malé škody. Kromě výše napsaného existuje celá řada dalších faktorů, které rozdělují dělostřelectvo na několik skupin. Mezi které patří například rychlost střelby, trajektorie střely a mobilita, přičemž všechny přispívají k různým výhodám či nevýhodám každého vozidla.

Od patche 9.18 se role artilérie mírně změnila. Alfa poškození bylo sníženo, dostaly horší přesnost. Ovšem získali naopak schopnost "omráčit" nepřátelské tanky, kterým se dočasně sníží jejich efektivita v boji díky "splashi" střely.

Začátek bitvy

U map, kde je možné nasvítit nepřátele už v první minutě, pokud vám to rychlost reloadu umožňuje, se na začátku bitvy zaměřte do míst, kudy obvykle projíždějí pomalé nepřátelské tanky na své pozice. Často k těmto místům směřují i vaše lehké tanky, aby průjezd nasvítily. Před začátkem bitvy jim můžete do těchto míst kliknout na minimapě a stiskněte F8, čímž jim dáte najevo, že sem míříte a jak dlouho ještě budete nabíjet. Když budete mít štěstí, skauti nasvítí nějaké tanky v okamžiku, kdy už budete mít nabito a plně doměřeno. Po výstřelu pak na nic nečekejte a vydejte se schovat na nějakou bezpečnou palebnou pozici. Nejčastější chybou začínajících hráčů je, že i přestože dělostřelectvo může střílet přes nižší překážky, postaví se např. na horizont. Po výstřelu se vozidlu sníží kamo-faktor a pokud je někde poblíž nepřátelský tank s dobrým dohledem, může vás odhalit.

Counter-arty

Stejně tak není dobré, když se všechny artilerie schovají na jednom místě blízko sebe. Pokud je v nepřátelském týmu zkušený dělostřelec, může se snažit o counter-arty (kántr-arty), tzn. zaměří se do míst, kde se obvykle arty schovávají a jakmile uvidí “trasírku” po výstřelu některé vaší arcky (to může, nejedná se o žádný mod či podvod), zkusí do místa, odkud trasírka vyšla, naslepo vystřelit. S takovou koncentrací artyn do jednoho místa to bude mít snadnější a postupně vás zničí jednoho po druhém. S kántrováním souvisí další chyba – nezůstávat na jednom místě. Okamžitě po výstřelu využijte dlouhé doby nabíjení a přesuňte se alespoň o pár metrů vlevo nebo vpravo a dozadu či dopředu. Můžete risknout i dva výstřely z jednoho místa, pokud máte jistotu, že nepřátelská arcka má jinou práci. Na nižších tierech obvykle není potřeba se tolik hýbat, protože hráči artyn jsou nezkušení, ale od 5-6 tieru si na to navykněte. Při přesunu si dejte pozor na kácení stromů, i takto se můžete nepřátelské artě prozradit. Když se podaří nějaký strom porazit, raději se na jeho místě dlouho nezdržujte. S postupem času, jakmile získáte nějaké dovednosti a pokud máte alespoň trochu pohyblivou artynu, můžete se opatrně přesouvat dopředu, tak jak se bude posunovat první linie. Budete si stále udržovat stejnou vzdálenost od ní. To vám umožní využívat kratší doby letu granátu a tím pádem lepší předvídatelnost při předměřování na pohyblivé cíle. Záleží i na konkrétní artyně, některé mají na krátkou vzdálenost příliš plochou trajektorii střely a nedostřelily by za překážky, takže tato taktika se pro ně nehodí.

Výběr cíle

Jako cíl si vybírejte v první řadě nehybné, nebo pomalé tanky. Pokud se spotne artyna, měl by to být cíl číslo jedna, pokud chcete pomoct týmu. Rozhodně neztrácejte čas mířením na rychlé tanky, dokud je dost ostatních tanků ve hře. Sledujte minimapu, jestli nepotřebují vaši spoluhráči někde pomoct, např. s těžkými tanky v hull-downu. Odhadněte a zaměřte se do míst, kde zastaví. Jakmile to udělá, už byste měli mít doměřeno, takže vystřelíte. Jestli popojíždí tam a zpět a snapshotuje bez nějakého delšího postávání, tuší, že mu dýcháte za krk a bude těžší se do něj trefit. Je důležité znát délku letu granátu. Stačí si při prvním výstřelu odpočítat “jednadvacet-dvaadvacet…” od výstřelu po dopad, tím získáte přibližnou dobu letu granátu. Pak, při míření na jakýkoliv pohyblivý cíl uděláte opět ten samý odpočet, jenom s tím rozdílem, že při odpočítávání si zapamatujete vzdálenost, jakou tank stihne za tu dobu ujet. O tuto vzdálenost pak budete předsazovat (mířit před něj), než vystřelíte. Časem na to budete mít oko i bez počítání.

Míření

Mířit byste měli s klidem, žádné trhavé pohyby, aby se vám nerozjížděl zaměřovač. Když se cíl pohybuje směrem od vás nebo k vám, můžete předsadit a “jet” s ním, zaměřovač se v tomto směru rozchází jen minimálně. Pojede-li cíl doleva nebo doprava, v tomto směru se vám bude zaměřovač rozjíždět víc, takže budete muset předsadit o něco víc, abyste mohli v klidu doměřit a vystřelíte v okamžiku, kdy vám tank přijede do místa skutečného předsazení. Pokud budete mít na artě dobrou posádku a správné vybavení, nebude se kolečko zaměřovače tolik rozjíždět a budete mít tak víc času na doměřování. Tohle vám moc nepůjde s arckami, které mají malý odměr děla (rozsah, ve kterém se dělo může pohybovat doleva a doprava bez podvozku), protože díky častému otáčení podvozkem se bude míření rozjíždět přes celou obrazovku a bude dlouho trvat doměření. Takovému pohybu děla se pokud možno vyvarujte.

Zamykání podvozku

Pokaždé, co se přepnete do dělostřeleckého pohledu (pohled shora), si uzamkněte podvozek (klávesa X), jestliže máte artu bez otočné věže (většina ve hře). Nebude se vám pak stávat, že při nechtěném pohybu děla za hranice odměru si rozhodíte míření pohybem podvozku. Směr děla si před přepnutím pohledu a zaměřováním nastavte tak, abyste co nejméně museli hýbat podvozkem. Jestli se dá předpokládat, že se cíl bude pohybovat na obě strany, bude dělo uprostřed rozsahu odměru (na minimapě linka směru děla uprostřed výseče, která zobrazuje hranice odměru), pokud se bude cíl pohybovat jen dopředu, tak jak bude postupovat linie, natočte se tak, že dělo bude jen kousek od levé nebo pravé hranice odměru, podle směru, odkud tanky jedou. Jakmile vám vyjedou z výseče, otočte se opět o celou výseč, směrem kam tanky pojedou. Využijte k tomu opět čas při nabíjení.

Perky a vybavení

I když se po většinu doby budete skrývat u okrajů mapy, hodí se mít jako první perk u velitele šestý smysl. Občas se při výstřelu můžete rozsvítit a je dobré o tom vědět. Další důležitý perk by mohl být jemné míření u střelce, který zlepší rychlost doměřování. Zbytek členů posádky pak maskování. Bratři ve zbrani urychlí nabíjení, ale dobré maskování je přednější. Z vybavení byste si na artu měli určitě namontovat hydraulický nabiják a pohon děla. Jestli máte na posádce maskovací perk, na třetí slot vybavení můžete dát ventilaci, pokud jde. V opačném případě dejte maskovací síť.

Mechanika ochromení

Zcela nová mechanika ochromení má zásadní význam pro přetvoření dělostřelectva v efektivní týmové hráče. Nyní mají tanky, které jsou v rozsahu výbuchu dělostřelectva, dočasně oslabeny své vlastnosti. To znamená, že dělostřelectvo může pomoci zvrátit průběh bitvy tím, že bude z dálky podporovat útok. A může svému týmu poskytnout několik cenných sekund k prolomení obranných linii a zaskočení nepřítele. Pokud jde o „kempování“, tak dělostřelectvo vás nevykopne ze hry jediným výstřelem, tak jako tomu bylo dříve. Nyní způsobí výbuch granátu posádce vašeho tanku granátový šok, což vozidlu na krátkou dobu zhorší pohyblivost, přesnost a dobu nabíjení. Jakmile doba ochromení uplyne, můžete v boji pokračovat.

Trvání ochromení

Když se podíváte na vlastnosti HE granátu, tak nyní obsahují maximální a minimální dobu trvání ochromení. Skutečná doba ochromení se skládá ze dvou proměnných, jedné permanentní a druhé dynamické, a nemůže být menší než pět sekund. Minimální doba trvání ochromení ukazuje zaručený čas, po který budete ochromeni, když se budete nacházet v oblasti výbuchu granátu. Navíc dostáváte určité množství zbývajícího času ochromení, které závisí na oblasti v rámci rozsahu výbuchu, množství obdrženého výbušného poškození, a na namontovaném vybavení a spotřebních doplňcích.

Zbývající čas ochromení je rozdílem mezi maximálními a minimálními parametry.

Společně s pancířem vozidla, který částečně pomáhá s pohlcením poškození a tím pádem i se snížením doby trvání ochromení, lze negativní dopad dělostřelectva dále minimalizovat pomocí Protistřepinových vložek a Velkých lékárniček:

 • Protistřepinové vložky (všechny typy) snižují dobu trvání o 10 %. Supertěžké protistřepinové vložky jsou proti ochromení nejúčinnější, protože lépe pohlcují explozivní poškození.
 • Velké lékárničky snižují dobu trvání o 5 %. Malé i velké lékárničky také umí po použití efekt zcela odstranit.

Když je vozidlo ochromeno několika HE granáty, tak se doba ochromení vypočítává pro každý granát samostatně. Odpočítávání začíná po zasažení prvním granátem. A v případě, že by se dva efekty ochromení překrývaly, je jeden částečně nebo zcela, negován tím druhým.

Time-3_4.jpg
PŘÍKLAD: Type 5 Heavy je zasažen granátem z Objektu 261, což má za následek 9 sekund doby ochromení. O 3 sekundy později je ochromen na dalších 6 sekund vozidlem G.W. Panther; o další sekundu později je ochromen od Conqueror Gun Carriage na dalších 12 sekund. Celkově obdržel Type 5 efekt ochromení na 27 sekund. Ale ve skutečnosti je ochromen pouze na 16 sekund. Jak to funguje? Stále zbývalo 6 sekund efektu ochromení od Objektu 261, když G.W. Panther přidal svých 6 s. Překrývají se a čas ochromení G.W. Panthera je zcela negován tím od Objektu 261. Conqueror Gun Carriage zasáhl Type 5 Heavy 4 sekundy po Objektu 261. Takže 5 sekund z trvání jeho ochromení se překrývá s efektem ochromení od Objektu; zbývajících 7 sekund se připíše k původním 9.

Efekt ochromení

Když je vaše posádka zasažena výbuchem HE granátu, utrpí granátový šok, což sníží efektivitu vozidla. Efekt ochromení, stejně jako doba jeho trvání, se skládá ze dvou proměnných: máte jistotu, že obdržíte 75 % z maximálního snížení v parametrech (můžete je vidět uvedené níže), plus určité množství ze zbývajících 25 % (to závisí přímo na poškození, které obdržíte). Když jste ochromeni několika granáty, má na parametry vozidla vliv pouze jeden z nich: ten, který má největší koeficient poklesu.

 • Měrný výkon motoru se snižuje o 30 % a rychlost — 25 %
 • Otáčení podvozku se snižuje o 20 %, zatímco otáčení věže — 40 %
 • Dohled se zhoršuje o 25 %
 • Rozptyl za pohybu se zvyšuje o 50 %, rozptyl při otáčení korby a věže se zvyšuje o stejnou hodnotu
 • Doba nabíjení a čas zaměření se zvyšuje o 50 %
 • Přesnost se snižuje o 25 %

dm-3_4.jpg

Týmová koordinace

Aby pomohlo týmu uspět, musí být dělostřelectvo synchronizované s ostatními hráči a musí příslušným způsobem koordinovat své akce. Z toho důvodu jsme zavedli několik prvků uživatelského rozhraní, které to usnadňují:

 • Označení cílové oblasti pro spojenecká vozidla: Dělostřelectvo nyní může označit oblast, na kterou bude pálit, což pomáhá spoluhráčům zjistit, kam mají soustředit útok. Chcete-li to udělat (s poloměrem až 15 m), stiskněte tlačítko „Požaduji střelbu/Útočím“ (ve výchozím nastavení „T“).
 • Ukazatele ochromení: Dělostřelectvo se může podívat na poškození, které jeho spoluhráči způsobili ochromeným vozidlům, a to jak v bitvě, tak i ve statistikách po bitvě (je uvedeno jako poškození způsobené s jejich pomocí). V bitvě může nad ochromeným vozidlem každý vidět, kolik času ochromení zbývá. Navíc, když jste ochromeni, můžete v levé dolní části průhledového displeje vidět, kolik HP jste ztratili, a také snížené bojové parametry.
 • Alternativní míření: Je inspirované módem Battle Assistant a kromě užitečného přehledu terénu zobrazuje čistou letovou dráhu projektilu. Skvěle se hodí pro velké překážky, městské oblasti a nerovný terén. Kombinací běžného a alternativního míření můžete v bitvě získat výhodu.

SSSR

  II
  SU-18

  SU-18

  III
  SU-26

  SU-26

  IV
  SU-5

  SU-5

  V
  SU-122A

  SU-122A

  VI
  SU-8

  SU-8

  VII
  S-51

  S-51

  VII
  SU-14-1

  SU-14-1

  VIII
  SU-14-2

  SU-14-2

  IX
  212A

  212A

  X
  Objekt 261

  Objekt 261

USA

  II
  T1 HMC

  T1 HMC

  III
  T18 HMC

  T18 HMC

  III
  M7 Priest

  M7 Priest

  IV
  T82 HMC

  T82 HMC

  IV
  M37

  M37

  V
  M41 HMC

  M41 HMC

  VI
  M44

  M44

  VII
  M12

  M12

  VIII
  M40/M43

  M40/M43

  IX
  M53/M55

  M53/M55

  X
  T92 HMC

  T92 HMC

Británie

  II
  Loyd Gun Carriage

  Loyd Gun Carriage

  III
  Sexton II

  Sexton II

  III
  Sexton I

  Sexton I

  IV
  Birch Gun

  Birch Gun

  V
  Bishop

  Bishop

  VI
  FV304

  FV304

  VII
  Crusader 5.5-in. SP

  Crusader 5.5-in. SP

  VIII
  FV207

  FV207

  IX
  FV3805

  FV3805

  X
  Conqueror Gun Carriage

  Conqueror Gun Carriage

Německo

  II
  G.Pz. Mk. VI (e)

  G.Pz. Mk. VI (e)

  III
  Sturmpanzer I Bison

  Sturmpanzer I Bison

  III
  Wespe

  Wespe

  IV
  Pz.Sfl. IVb

  Pz.Sfl. IVb

  IV
  Sturmpanzer II

  Sturmpanzer II

  V
  Grille

  Grille

  VI
  Hummel

  Hummel

  VII
  G.W. Panther

  G.W. Panther

  VIII
  G.W. Tiger (P)

  G.W. Tiger (P)

  IX
  G.W. Tiger

  G.W. Tiger

  X
  G.W. E 100

  G.W. E 100

Francie

  II
  Renault FT 75 BS

  Renault FT 75 BS

  III
  Lorraine 39L AM

  Lorraine 39L AM

  IV
  AMX 105 AM mle. 47

  AMX 105 AM mle. 47

  V
  AMX 13 105 AM mle. 50

  AMX 13 105 AM mle. 50

  V
  105 leFH18B2

  105 leFH18B2

  VI
  AMX 13 F3 AM

  AMX 13 F3 AM

  VII
  Lorraine 155 mle. 50

  Lorraine 155 mle. 50

  VIII
  Lorraine 155 mle. 51

  Lorraine 155 mle. 51

  IX
  Bat.-Châtillon 155 55

  Bat.-Châtillon 155 55

  X
  Bat.-Châtillon 155 58

  Bat.-Châtillon 155 58

Reference

Kategorie: