Willkommen bei der Wargaming.net-Wiki!
Varianten

Vorlage:WoWs SM/doc

Wechseln zu: Navigation, Suche

Usage

{{WoWs_SM|ship}}

or

{{WoWs_SM|list|type|nation}}

Parameters

Ship - code of ship


List - exact string "list"


Type - one module from list:

  • artillery
  • flightcontrol
  • hull
  • suo
  • fighter
  • torpedobomber
  • divebomber
  • torpedoes
  • engine


Nation - one or several (comma separated) from list: japan,usa,ussr,germany,italy,uk,france,europe,pan_asia,commonwealth,pan_america. Optional (all nation if empty).


Examples

{{WoWs_SM|PASA010_Ranger_1944}}


{{WoWs_SM|PASD008_Benson_1945}}
Hauptbatterie Feuerrate
(shots/min)
Dauer 180°-Drehung
(sec)
Maximale Streuung
(m)
Maximalschaden HE-Granate
(HP)
Brandwahrscheinlichkeit von HE-Granaten
(%)
Maximalschaden AP-Granate
(HP)
Forschungskosten
(EP)
Kaufpreis
(Kreditpunkte)
127 mm/38 MK30185,291011.80052.100 0650.000
Rumpf Schiffspunkte
(HP)
Panzerung
(mm)
Panzerung
(mm)
Hauptgeschütze
(pcs.)
Sekundärbewaffnungstürme
(pcs.)
Flugabwehrgeschütze
(pcs.)
Torpedowerfer
(pcs.)
Hangarkapazität
(pcs.)
Forschungskosten
(EP)
Kaufpreis
(Kreditpunkte)
Benson (A)12.80062156/520 0690.000
Benson (B)15.40062154/2/520 18.0001.400.000
Benson (C)15.400132142/4/420 22.0001.830.000
Torpedos Feuerrate
(shots/min)
Nachladezeit Torpedowerfer
(sec)
Dauer 180°-Drehung
(sec)
Maximalschaden
(HP)
Torpedogeschwindigkeit
(knot)
Torpedoreichweite
(km)
Forschungskosten
(EP)
Kaufpreis
(Kreditpunkte)
Mk15 Mod. 00,61097,211.600559,2 0780.000
Mk15 Mod. 30,51227,216.633559,2 18.0001.470.000
Feuerleitanlage Erweiterung Feuerreichweite
(%)
Maximale Feuerreichweite
(km)
Forschungskosten
(EP)
Kaufpreis
(Kreditpunkte)
Mk8 Mod. 1010,5 0395.000
Mk8 Mod. 21011,6 12.000950.000
Motor Höchstgeschwindigkeit
(knot)
Forschungskosten
(EP)
Kaufpreis
(Kreditpunkte)
Leistung: 50 000 PS38 0625.000