Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty

Scenarios

Přejít na: navigace, hledání

Scénáře / operace

Zjisti více o scénářích.
Icon_24.png
Scénář je herní mód typu Hráč proti prostředí (PvE), kdy 7 hráčů v jednom týmu plní určené úkoly. Jejich úspěšné splnění a celkový úspěch je odměňován, podobně jako v náhodné bitvě. Nejlepší cestou k úspěchu je týmová spolupráce. Scénáře obsahují několik úkolů - zatímco hlavní cíle musí být splněny, aby bylo možné vyhrát bitvu, plněním vedlejších cílů získávají hráči hvězdy, což vede k lepší odměně po skončení bitvy. Dokonalá hra - to je splnění všech úkolů - je ohodnocena ziskem 5 hvězd.

Základní charakteristika scénářů

 • Scénáře jsou přístupné hráčům s úrovní účtu 8 nebo vyšší, účastnit se mohou lodě úrovní VI a VII.
 • Maximální počet hráčů v týmu je 7.
 • Úspěch se hodnotí podle plnění úkolů, ne podle ničení nepřátel. Soustřeďte se na cíle scénáře!
 • Po skončení bitvy je zúčastněná loď pro další scénář 30 minut nedostupná (jiné lodě mohou být použity ihned). Hráč může zaplatit 75000Kredity pro její zpřístupnění a hrát s ní další scénař ihned.

Sestavování týmu

Odměna ve scénáři je udělena pouze při prvním získání dané hvězdy, ne opakovaně.

Scénářový mód umožňuje hráčům sestavit rozšířenou divizi 4 až 7 hráčů.

Pokud je hráč sám, může využít možnosti "Operace týdne", kdy bude automaticky zařazen do nějaké divize. Pokud hráči sestavují rozšířenou divizi pro Operaci týdne, hra pomůže doplnit divizi s méně než 7 lidmi chybějící hráče. Tato možnost se dá zakázat kliknutím na zámek v okně divize při jejím sestavování. Toto automatické doplnění je možné pouze u scénáře označeného jako Operace týdne.

Způsobilé lodě

V současnosti mohou scénáře hrát pouze lodě úrovně VI, VII a VIII, podle daného scénáře. Signální vlajky a premiové spotřební doplňky zvyšují šanci na úspěch.

Odměny

Pobitevní obrazovka ukazuje splněné úkoly.
Množství kreditů a zkušeností získaných za operaci závisí na počtu splněných úkolů a výkonu v bitvě. Průměrný zisk za bitvu se pohybuje mezi průměrnými zisky z kooperačních a náhodných bitev.

Každý scénář obsahuje jeden hlavní a pět vedlejších úkolů. Za každý splněný vedlejší úkol obdrží hráč hvězdu (Campaign_pin.png), ale pouze pokud bude splněn i hlavní úkol. S každou hvězdou zároveň získává i jednorázovou odměnu (při opakovaném plnění se již uděluje pouze hvězda bez odměny).

 • Pokud jsou uděleny dvě hvězdy v jednom scénáři, jsou také dvě odměny. Pokud je scénář znovu splněn, tentokrát za 3 hvězdy, bude udělena pouze jedna odměna, právě za 3. hvězdu.
 • Když hráč splní scénář na 5 hvězd, získá všech pět odměn (pokud již některou nezískal dříve). Žádné další odměny za splnění tohoto scénáře již v budoucnu nebudou uděleny.

Pozn. překl.: mezi bojovými misemi se může objevit úkol splnit některou operaci na daný počet hvězd, což je spojeno i s jistou odměnou, jako například odměna 25x vlajka Juliet Charlie za Operaci Záštita na 5 hvězd.

Odměny se pohybují v rozmezí od signálních vlajek až po čas prémiového účtu, v závislosti na tom, které úkoly byly splněny. Na konci scénáře se objeví obrazovka shrnujicí dosažený výsledek a odměny. Tato obrazovka může sloužit jako měřítko úspěšnosti plnění daného scénáře.

Seznam scénářů

1. sezóna

Newport_banner.png

Obrana námořní stanice Newport

 • Pouze lodě úrovně VI.
 • Popis: K námořní základně Newport se blíží početné nepřátelské síly. Vašim úkolem je ubránit základnu dokud npřipluje spojenecká útočná flotila. Zachraňte přístavní budovy a zakotvené podpůrné lodě. Pamatujte, že pokud ztratíme Newport, ztratíme kontrolu nad celou oblastí!
 • Cíl mise: Ubraňte základnu, predejděte zničení důležitých přístavních budov a lodí, vydržte dokud nepřijede spojenecká posila.
Aegis_banner.png

Operace: Záštita

 • Pouze lodě úrovně VI.
 • Popis: Skupina spojeneckých lodí byla napadena. Zatímco některé lodě byly zničeny, transportní lodě ve formě konvoje jsou eskortovány na nepřátelskou základnu. Zachyťte tento konvoj a dostaňte naše lodě zpět.
 • Cíl mise: Získejte nazpět naše lodě a ochraňte je po zbytek jejich cesty.
Killer_Whale_banner.png

Operace: Kosatka

 • Pouze lodě úrovně VI.
 • Popis: Průzkum hlásí, že hlavní nepřátelské síly opustily rejdu domácího přístavu. Je to příhodný čas pro bleskový a nekompromisní nájezd na tento přístav. Zůstalo tam jen několik lodí na obranu, navíc na některých z nich probíhají opravy.
 • Cíl mise: Znič nepřátelskou základnu a ustup ve směru vytyčeném průzkumem.
Raptor_Rescue_banner.png

Operace: Záchrana lodi Raptor

 • Pouze lodě úrovně VI.
 • Popis: Překvapivý noční útok na skupinu letadlové lodi byl pro nás katastrofou: všechna doprovodná pavidla byla ztracena a letadlová loď Raptor byla vážně poškozena. Nadměrné poškození pohonného ústrojí loď znehybnilo. Vašim úkolem je najít Raptor, opravit ho a doprovodit zpět do bezpečí.
 • Cíl mise: Doprovoďte pomocné lodě k Raptoru a eskortujte letadlovou loď pryč z oblasti bojů.

2. sezóna

Ultimate_Frontier_banner.png

Nejzazší oblast

 • Pouze lodě úrovně VII.
 • Popis: Jak se fronta stále více přibližuje, atol Rouen je nucen čelit neustálým leteckým útokům nepřítele, což ohrožuje japonské vědce i projekt, na kterém pracují. Abychom zabránili katastrofě, vyslali jsme na Rouen transportní letadla s úkolem evakuovat všechny osoby a dokumenty. Válečné lodě musí ochránit letiště i samotná trnasportní letadla, dokud nebude evakuace kompletní.
 • Cíl mise: Ochránit transportní letouny přilétající k základně. Ubránit letiště, dokud neskončí uvakuace a letouny neopustí základnu.
Narai_banner.png

Operace: Narai

 • Pouze lodě úrovně VII.
 • Popis: Je třeba prorazit obranou nepřítele a zničit všechny hladinové cíle na základně. Zároveň, pro snadnější vítezství, je třeba ubránit formaci našich transportních lodí při vyloďování pěchoty!
 • Cíl mise: Získejte kontrolu nad nepřátelskou základnou průnikem skrz obranu, zničením všech nepřátel a doprovodem našeho výsadku do základny.
Hermes_banner.png

Operace: Hermes

 • Pouze bitevní lodě úrovně VII a VIII Wows_flag_France.png Francie; křížníky úrovně VII Wows_flag_France.png Francie, Wows_flag_UK.png Británie a Wows_flag_USA.png Ameriky.
 • Popis: Lodě jsou naloženy zlatem a plují napříč Atlantikem k americkému pobřeží. Nepřítel vyslal své nejsilnější lodě, aby tento konvoj zastavily. Na předpokládaném místě střetu zesiluje bouře, pokuste se využít těchto povětrnostních podmínek k získání výhody nad mohutnějšími silami nepřítele.
 • Cíl mise: Doprovoďte do určené oblasti formaci vedenou vlajkovou lodí Rouan. Ujistěte se, že je zlato v bezpečí.
Cherry_banner.png

Operace: Třešňový květ

 • Pouze Wows_flag_France.png francouzské, Wows_flag_UK.png britské, Wows_flag_USSR.png ruské a Wows_flag_USA.png americké křižníky VIII úrovně.
 • Popis:
 • Cíl:

Speciální události

S05_Dunkirk-full.png

Operace Dynamo

 • Pouze speciální lodě úrovní V a VI

Skupina lodí podporuje ústup spojeneckých jednotek z obklíčeného přístavu Dunkirk.

Saving_Transylvania_banner.png

Záchrana Transylvánie

 • Pouze speciální lodě tieru III: Blade, Igor, a Jackal se mohou účastnit této akce.
 • Popis: Hlavním úkolem je doprovodit loď zvanou Transylvánie na bezpečné místo a chránit ji před útoky katapultů a lodí Zikasa, které posedla temnota. Na konci této cesty budou hráči čelit závěrečnému padouchovi v podobě zlé a nebezpečné bitevní lodi Rasputin.
 • Cíl: Escort lodě Transylvania.
Sunray_in_the_Darkness_banner.png

Sluneční paprsek v temnotě

 • Pouze speciální lodě tieru VIII Urashima, Svyatozar, Magnu-S, a Nobilium se mohou účastnit této operace.
 • Popis: „Sluneční paprsek v temnotě“ rozvíjí příběh operace „Záchrana Transylvánie“. Nyní, když se Transylvánie a její obránci vrátili do své domovské říše, musí čelit ještě většímu zlu. V ohrožení není už jen král, ale celé království! Nejmodernější lodě královské flotily čekají na vaše rozkazy, aby byla invaze zastavena a civilisté zachráněni!
 • Cíl: Síly temnoty se hrnou z portálu! Vaším úkolem je odvrátit jejich útoky. Nebudete na to sami. Obranné věže se pokusí portál uzavřít a vaším úkolem bude věže ochránit před nepřátelskými loděmi.
Terror_of_the_Deep_banner.png

Hrůza z hlubin

 • Pouze speciální lodě VII. úrovně Zipper Sub, Seelöwe, Gerfalcon a Barracuda mohou hrát tuto operaci. Hráči je obdrží jakmile je operace dostupná, s výjimkou Seelöwe, který je odměnou za první splnění operace.
 • Popis: Královská flotila již mnohokrát porazila Rasputina a jeho temné pomocníky, ale nepřátelské jednotky se stále vracejí. Průzkum nalezl hrad Černé doupě, čnící nad ostrovem Pět Havranů ve vnějším světě. Tam Rasputin čerpá svou sílu, aby povstal z temné nicoty. Najděte Černé doupě a zničte toto ničemné stvoření jednou provždy.
 • Úkol: Najděte Rasputina v Černém doupěti a navždy ho zničte.
Kategorie: