Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty

Economy

Přejít na: navigace, hledání

Ekonomika

Zobrazení aktuálního množství dublonů, kreditů a volných zkušeností v pravém horním rohu obrazovky přístavu.
Je důležité pochopit a ovládat pravidla ekonomiky ve World of Warships, aby byla hra zábavná. Je zde 5 hlavních oběživ: dublony, kredity, zkušenosti (lodí), volné zkušenosti a elitní zkušenosti (velitelů). Dublony, kredity a volné zkušenosti je možné kontrolovat v herním klientu v pravém horním rohu obrazovky přístavu nebo na stránce vašeho účtu, ke které se dostanete z hlavní stránky, kliknutím na "Hráči" (pokud jste přihlášeni, zobrazí se automaticky váš profil). Zkušenosti jsou jedinečné pro každou loď a mohou být zobrazeny jen v přístavu, kliknutím na požadovanou loď.

Základní zkušenosti

Hlavní článek o možném vypočítání základních XP - tedy odrazovým můstkem dle vašich výkonů v bitvě.

Kredity

Wows_credits.png
Kredity jsou hlavní měnou ve World of Warships. Kredity mohou být použity pro nákup vyzkoumaných lodí, prémiových spotřebních doplňků, modulů, vylepšení a k přeškolení velitele na jinou loď.

Hráči získávají kredity z bitev, kampaní, kontejnerů, balíčků v prémiovém obchodě nebo ze speciálních misí. Základní příjem v bitvě zavisí na odvedeném výkonu a může být upraven dalšími modifikátory jako je "Zulu" signální vlajka a kamufláž "Duše Oceánu". Prémiový účet navyšuje základní příjem kreditů o 50%. Věci jako udělené poškození, poškození po odhalení nepřítele, body za obsazování a obranu a zničené letouny se také pozitivně promítnou na příjmu z bitvy. Všechny prémiové lodě mají zvýšený základní příjem kreditů a některé z nich vydělávají ještě mnohem více (např. Missouri).


Kredity lze také získat výměnou za dublony v poměru 1 dublon -> 1500 kreditů.


Dublony

icon_1.png
Dublony jsou ve World of Warships obdobou zlaťáků z World of Tanks a Warplanes. Jsou prémiovým platidlem, a proto mohou mít velký vliv na zážitek ze hry.

Dublony lze získat několika způsoby:

 • Nákupem přímo v prémiovém obchodě.
 • Lze pořídit libovolné množství od 500 do 25 000 dublonů, cena (v USD) odpovídá zhruba vzorci (0,0067*počet dublonů)^0,9. Je to trochu dražší než v případě standardních balíčků s dublony, ale ne nijak výrazně (rozdíl je max 1,2%). Za 1 dollar tak je mezi 168 a 250 dublony.
 • Jako součást jiného zakoupeného balíčku. Příklady takových balíčků:
 • Balíček s prémiovou lodí.
 • Víkendový kapitánský průkaz (dostupný po většinu víkendů)
 • Z limitovaných nabídek prémiového obchodu World of Warships v sekci "Speciální".
 • Dosažením určité úrovně během sezóny hodnocených bitev.
 • Jako výhra z různých soutěží. České soutěže můžete sledovat v české sekci fóra.
 • Z různých misí ve hře.
 • Prostřednictvím superkontejnerů.
 • Jako dárek od přátel.

Dublony mají mnoho využití:

 • Směna dublonů za kredity. Běžná cena je 1 dublon = 1500 kreditů.
 • Konverze zkušeností z elitních lodí (bílé) na zkušenosti volné (zelené). Elitní lodě jsou ty, které mají vyzkoumané všechny moduly (včetně následující lodi); prémiové lodě jsou elitními automaticky. Běžná konverze je v poměru 1 dublon = 25 volných zkušeností.
 • Zakoupení prémiových lodí dostupných ve "výzkumu" přímo ve hře.
 • Zaplacení prémiového účtu, který poskytuje 50% zvýšení obdržených kreditů a zkušeností, stejně jako přístup ke speciálnímu přístavu s jedinečným ozvučením.
 • Okamžité úplné přeškolení velitele na jinou loď (500 dublonů).
 • Přerozdělení schopností velitele (cena se zvyšuje s úrovní velitele; 25 dublonů za každý bod)
 • Odmontování vylepšení lodi (25 dublonů), které pak lze použít na jiné lodi. Toto vybavení také můžete prodat za 50% pořizovací ceny v kreditech.
 • Zakoupení místa v přístavu (300 dublonů).
 • Rozšířením místa v záloze pro vaše velitele (100 dublonů za 4 místa).
 • Zakoupení speciálního spotřebního zboží jako je trvalá kamufláž (1,000 - 5,000 dublonů), speciální kamufláž (30-60 dublonů) nebo prémiové spotřební doplňky. Kamufláže mohou zlepšit příjem zkušeností, zatímco prémiové spotřební doplňky se dobíjejí rychleji a mohou vám přidat jedno použití navíc.
 • Okamžité povýšení velitele na 3 body schopností velitele (25 dublonů).

Zkušenosti

Zkušenosti jsou dalším hlavním oběživem ve World of Warships. Hráč je získává stejně jako kredity, tedy z odehraných bitev a speciálních misí.

Zkušenosti lodí (XP, bílá barva)

Icon_reward_exp.png
Zkušenosti lodi jsou hlavní druh zkušeností. Používají se k odemčení nových modulů a lodí, umožňují tak hráči postupovat ve hře. Tyto zkušenosti nelze získat z kontejnerů, kampaní nebo balíčků v obchodě, i když volné zkušenosti (viz níže) lze použít místo zkušeností lodi.

Po vyzkoumání všech modulů a odemčení všech lodí navazující úrovně, mohou být nadbytečné zkušenosti lodi konvertovány na volné zkušenosti (tato volba je dostupná od účtu úrovně 5). Protože prémiová loď nemusí zkoumat moduly nebo navazující loď, hráči ji mohou nepřímo využít pro získávání volných zkušeností (musí s danou lodí hrát a získat zkušenosti lodi, pak nakoupit dublony za peníze, a nakonec konvertovat nadbytečné zkušenosti na zkušenosti volné za použití zmíněných dublonů)

Volné zkušenosti (Free XP, zelená barva)

Icon_reward_freexp.png
Když hráč dosáhne účtu úrovně 5, zpřístupní si volné zkušenosti. Volné zkušenosti mohou být použity pro odemknutí libovolné lodi nebo modulu, bez ohledu na to, se kterou lodí byly získány. Množství volných zkušeností za bitvu odpovídá 5% běžných zkušeností získaných v této bitvě. Tento poměr může být zvýšen použitím odpovídající kamufláže nebo vlajkou Papa Papa. Volné zkušenosti lze také získat konverzí (nadbytečných) zkušeností z elitních lodí, kdy za 1 dublon je 25 běžných změněno na 25 volných zkušeností. Wargaming občas pořádá slevové akce, během kterých je tento poměr zvýhodněn. Volné zkušenosti mohou být také použity na trénování velitele, pokud již hráč spotřeboval všechny zkušenosti elitních velitelů.
Zkušenosti elitního velitele a/nebo volné zkušenosti mohou být využity pro získání dalších bodů schopností, kliknutím na symbol "+" vedle velitele.


Zkušenosti elitních velitelů  Elitní ZK kapitána (Elitní XP)

Zkušenosti elitních velitelů získává hráč užíváním velitelů s maximálním počtem 19 bodů schopností. U těchto velitelů jsou všechny zkušenosti získané v bitvě automaticky přičteny k celkovému počtu elitních zkušeností. Množství takto získaných zkušeností je po kliknutí na velitele zobrazeno na obrazovce schopností velitele v levém dolním rohu, přímo nad pásem lodí.


Elitní zkušenosti mohou být použity místo zkušeností velitele získaných z bitvy při přeškolování velitele přiřazeného na novou loď. Také jimi lze přidat další body veliteli, který ještě nemá 19 bodů. K tomu slouží symbol "+" pod podobiznou velitele. Hráči se zobrazí nabídka s volbou množství bodů, které mají být veliteli přiděleny. Pokud není k dispozici dostatek elitních zkušeností, bude chybějící množství nahrazeno volnými zkušenostmi.

Prémiový účet (PU)

Icon_battle_wows.png

Prémiový účet urychluje postup, protože o 50% zvyšuje množství kreditů a zkušeností lodi z bitvy. Podobný bonus je aplikován i na získané zkušenosti velitele. To významně urychluje trénink nového velitele nebo přeškolení stávajícího po přiřazení na novou loď. Aktivací PU také dostane hráč přístup k přístavu Námořní základna.

Prémiový účet lze zakoupit ve hře za dublony, nebo pomocí webové stránky prémiového obchodu v trvání od 1 dne až do 1 roku. PU lze získat i z vybraných misí a kampaní. Navíc je PÚ společný pro World of Tanks, World of Warplanes i World of Warships, tedy jeho přínos platí pro všechny 3 hry.

Kontejnery

Icon_21.png
Hlavní článek: Kontejnery

Kontejnery jsou mnoha různých typů a většinou obsahují náhodné odměny. Až 3 standardní kontejnery lze získat každý den získáváním zkušeností z bitev. Kampaně, mise a akce mohou přinést další kontejnery, a to běžné nebo speciální.

Získávání kreditů a zkušeností

Po každé bitvě hráči vždy obdrží "základní" příděl kreditů a zkušeností podle jejich výkonu v bitvě. Toto "základní" množství je upraveno podle použitých doplňků, jako je kamufláž, vlajky a prémiové vybavení (loď i účet). Pobitevní obrazovka sice přehledně ukazuje veškeré výdaje a zisky kreditů či zkušeností v dané bitvě, přesto zde uvedeme jednotlivé výpočty, aby hráči lépe pochopili, jak se pracuje se zmíněnými veličinami.

Modifikátory

1) Zkušenosti lodi:

ES = EB · AT · (1 + ΣMEs)

Kde:

 • ES - celkové zkušenosti lodi získané v bitvě
 • EB - základní zkušenosti z bitvy
 • AT - typ účtu: dosaď 1 pro "normální" a 1,5 pro prémiový
 • ΣMEs - Suma koeficientů modifikátorů zkušeností, což zahrnuje:
 1. První vítězství dne pro každou loď v přístavu (běžně 50%, během eventů může být víc)
 2. Použité signální vlajky
 3. Použitá kamufláž
 4. Ocenění za bojovou misi/event
 5. Použití památečních nebo speciálních vlajek


2) Kredity:

CrTot = CrB · AT · (1 + ΣMCr)

Kde:

 • CrTot - celkové kredity získané v bitvě.
 • CrB - základní kredity z bitvy
 • AT - typ účtu: dosaď 1 pro "normální" a 1,5 pro prémiový
 • ΣMCr - Suma koeficientů modifikátorů kreditů, což zahrnuje:
 1. Použité signální vlajky
 2. Použitá kamufláž
 3. Ocenění za bojovou misi/event
 4. Použití památečních nebo speciálních vlajek


3) Zkušenosti velitele:

EC = EB · AT· (1 + ΣME + ΣMC)

Kde:

 • EC - celkové zkušenosti velitele z bitvy
 • EB - základní zkušenosti velitele z bitvy
 • AT - typ účtu: dosaď 1 pro "normální" a 1,5 pro prémiový
 • ΣME - Suma koeficientů modifikátorů zkušeností, což zahrnuje:
 1. První vítězství dne pro každou loď v přístavu (běžně 50%, během eventů může být víc)
 2. Použité signální vlajky
 3. Použitá kamufláž
 4. Ocenění za bojovou misi/event
 5. Použití památečních nebo speciálních vlajek
 • ΣMC - Suma koeficientů modifikátorů zkušeností, což zahrnuje:
 1. Použité signální vlajky
 2. Použitá kamufláž
 3. Ocenění za bojovou misi/event
 4. Použití památečních nebo speciálních vlajek


4) Volné zkušeosti:

EF = ES · 0.05 · (1 + ΣMEf)

Kde:

 • EF - celkové volné zkušenosti z bitvy
 • ES - celkové zkušenosti lodi z bitvy
 • ΣMEf - Suma koeficientů modifikátorů volných zkušeností, což zahrnuje:
 1. Použité signální vlajky
 2. Použitá kamufláž
 3. Ocenění za bojovou misi/event

Spotřeba kreditů a zkušeností

Kredity i zkušenosti jsou utráceny za širokou paletu zboží a služeb v téměř každé části hry. Kredity na nákup nových lodí z výzkumu, zaplacení odemknutých modulů, prémiových spotřebních doplňků, vylepšení v sekci modulů, kamufláží typu 1, 2 a 5 v sekci vnější vzhled, a nakonec na samotný provoz a opravy lodi po skončení bitvy.
Zkušenosti se utrácí za výzkum nových lodí a nových modulů (obojí na obrazovce "výzkumu").

Provozní náklady

Po skončení bitvy musí být zaplacen poplatek za znovuuvedení lodi do služby. Ten se skládá z provozních nákladů (závisí na úrovni lodě a prémiovém statusu) a dalších výdajů za spotřebovanou munici (zavisí na typu granátu/letadla a jejich množství) a prémiové spotřební doplňky. V dřívější verzi hry byly tyto náklady upravovány podle toho, jak moc poškozená se loď z bitvy vracela; od verze Update 0.5.12 je tento výdaj neměnný, bez ohledu na kondici lodi, či zda byla potopena.

Provozní náklady lze snížit použitím vlajky India Bravo Terrathree (-10% z ceny oprav lodi po bitvě.) a/nebo vlajky ze sezóny hodnocených bitev.

Provozní náklady jsou zaplaceny automaticky pokud k tomu je dostatek prostředků. V případě nedostatku financí k uhrazení poplatku je daná loď označena jako nepoužitelná, dokud není vyplacena. To již není automatické - hráč musí označit loď v přístavu a zaplatit zde opravu.

Provozní náklady podle úrovně
Úroveň Provozní náklady na bitvu
Běžná loď
(základní poplatek)
Běžná loď
(s trvalou kamufláží)
Prémiová loď
(základní poplatek)
I 0Silver_icon.png N/A N/A
II 2,000Silver_icon.png N/A 2,000Silver_icon.png
III 3,000Silver_icon.png N/A 3,000Silver_icon.png
IV 5,000Silver_icon.png N/A 5,000Silver_icon.png
V 11,500Silver_icon.png 10,350Silver_icon.png (-10%) 11,500Silver_icon.png
VI 23,000Silver_icon.png 20,700Silver_icon.png (-10%) 21,850Silver_icon.png (-5%)
VII 42,000Silver_icon.png 37,800Silver_icon.png (-10%) 35,700Silver_icon.png (-15%)
VIII 75,000Silver_icon.png 67,500Silver_icon.png (-10%) 52,500Silver_icon.png (-30%)
IX 120,000Silver_icon.png 96,000Silver_icon.png (-20%) 60,000Silver_icon.png (-50%)
X 180,000Silver_icon.png 90,000Silver_icon.png (-50%) N/A

Olej

Hlavní článek: Ship:Klan

Olej je získáván z kontejnerů a klanových bitev; používá se na stavbu budov klanu.

Uhlí a ocel

Hlavní článek: Ship:Arsenal

Uhlí a ocel se používají v Arzenálu pro nákup speciálních věcí.

Speciální herní měny/ocenění

Rangium_25.png
Hodnocený žeton Ranked Token (měď Copper) a klanový token Clan Token (Molybdenum Molybdenum) jsou vzácné odměny pro zkušené a komplexní hráče. Klanové tokeny jsou udělovány za vítězství v Lize tajfun; hodnocený žeton za zisku ranku 1 v hodnocených bitvách.Udělují se poměrem: jeden hodnocený žeton za rank 1; 1 klanový žeton za 30 vítězství v lize tajfun. Více detailů v updatu 0.7.8. Aktuálně lze tyto vzácné ocenění vyměnit v Arzenálu/Zbrojnici za speciální a kamufláže na unikátní lodě.


Měny z různých akcí

Různé akce mají různé ocenění. na příklad Royal navy (2018) mělo svůj systém odměn a to v Guineích a Sovergeinech. Tak jako jiné zdroje měly tyto měny různou hodnotu. Veškeré měny lze utratit ve zbrojnici. například Guineie šlo vyměnit za premiový torpédoborec Cossack.

Tyto a další měny nejsou a nebudou trvalé, vždy mají jasně stanovenou platnost.


Výzkumné body

Hlavní článek: Research Bureau

Výzkumné bodyResearch Points jsou získávány zkušenými hráči skrze Výzkumný ústav. Můžou být směněny v Armory v kategorii: odměny za výkumný ústav. Aktualizace 0.8.7 zavede nový systém postupu – Výzkumný ústav. Budete moci získat nový zdroj – výzkumné body – který se dá vyměnit za hodnotné odměny. Vše, co je potřeba, je vynulovat větve vyzkoumatelných lodí a postupovat jimi od začátku.

Cílem Výzkumného ústavu je další motivace hráčů k tomu, aby více hráli se všemi úrovněmi lodí svých oblíbených větví a získávali při tom jedinečné odměny.