Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty
/
/
Ships of Commonwealth

Ships of Commonwealth

Přejít na: navigace, hledání

Lodě Společenství národů (Commonwealth)

Wows_flag_Commonwealth.PNG
Společenství národů vzniklo počátkem 20. století během let ústupu Britského impéria. Oficiálně bylo založeno v prosinci 1931 Westminsterským statutem a původními 7 členskými státy byly Spojené království, Austrálie, Kanada, Nový Zéland, Jihoafrická republika, Irsko a Nový Foundland. Dnes jej tvoří 52 suverénních států z celého světa, včetně národů bez jakýchkoliv dřívějších politických nebo ekonomických vazeb na Britské království či Britské impérium.


Některé z mnoha států tvořících Commonwealth mu také poskytují své vojenské síly. Společně jsou ve World of Warships seskupeny pod jednou vlajkou, nicméně každé námořnictvo má svou historii a tradice.


Wows_flag_Canada.png
Torpédoborec HMCS Haida, úroveň VII
Připraven! Vždy připraven! Počátkem 20. století řešilo Britské impérium zásadní dilema: jak bránit četná dominia po celém světě. V případě dominia Kanada byla dvě snadná řešení, a to buď poskytnout zdroje Královskému námořnictvu, aby mohlo bránit tamní hranice, nebo učinit potřebné kroky a umožnit Kanadě vytvořit svou vlastní obranu. Byla zvolena druhá možnost a brzy vláda vydala Zákon o námořní službě (Naval Service Bill), byly ustaveny trvalé a dobrovolnické síly, stejně jako námořní akademie pro výcvik budoucího mužstva. Tím vznikly roku 1910 kanadské námořní síly, později (29. srpna 1911) králem Jiřím V. označené jako Kanadské královské námořnictvo (RCN).


Jádrem vznikajícího námořnictva byly dva křižníky: HMCS Rainbow a HMCS Niobe, určené pčedevším jako cvičná plavidla. I přes názor vlády na logistiku a praktičnost nasazení námořnictva měla tato instituce podporu kanadského obyvatelstva, které posilovalo početní stav záložních sil (RNCVR).

Na počátku 1. sv. v. se RCN rozrostlo na 4 křižníky a 2 ponorky. Tato malá jednotka strávila téměř celý konflikt hlídkováním podél obou pobřeží Severní Ameriky, kdy většina vybavení byla ještě před skončením války považována ze nevyhovující. Nedostatečný rozvoj námořnictva byl důsledkem rozhodnutí kanadské vlády, která umožnila lidem vybrat si mezi službou u Kanadského královského námořnictva nebo jeho britského ekvivalentu - většina zvolila službu u Britů.

Konec války s pár torpédoborci a jedním křižníkem znamenal úbytek lidské síly a návrat k civilním povinnostem. Na druhou stranu v RNCVR panovalo silné nadšení a v meziválečném období pokračoval jeho růst. V 30. letech vdechlo do RCN nový život pořízení 2 torpédoborců postavených v Anglii - byly to první lodě postavené na zakázku RCN. Další investice byly urychleny vzrůstajícím tlakem a agresí v Evropě a Asii. Bylo pořízeno více torpédoborců a cvičných plavidel.

Události 2. sv. v. přinesly rychlý růst RCN - lodě byly produkovány doma a zároveň pořizovány v zahraničí, noví rekruti přicházeli ze všech oblastí Kanady. Námořnictvo operovalo především v severním Atlantiku a bylo jako jediné odpovědno za dohled nad operacemi v severo-západní oblasti. RCN plnilo dva hlavní úkoly: ochranu konvojů a hon na ponorky. Během 6 let aktivní bojové služby osvědčilo RCN svůj potenciál zničením nebo zajmutím 27 německých ponorek a 42 lodí Osy. Mnohem působivější je fakt, že námořnictvo úspěšně doprovodilo přes 26 000 konvojů, které doručily přes 182 milionů tun mužstva a potřebného mteriálu ze Severní Ameriky do Velké Británie. Ovšem ztratilo při tom 24 lodí a téměř 2000 mužů.

Na konci druhé světové války již bylo RCN respektovanou silou. Bylo třetím největším námořnictvem v celém světě, přestože bylo složeno převážně z torpédoborců. Nikdo nemohl zpochybnit svědomitost členů RCN - roky nahánění ponorek z nich vytvořily mistry protiponorkového boje. Tyto zkušenosti se hodily během Studené války, kdy stopovali sovětské ponorky. Dodnes se hrdá tradice RCN váže na prestiž vybudovanou jejich zakladateli a předchůdci.


Wows_flag_Australia.png
HMAS Perth, křižník VI. úrovně
Sloužit Austrálii s hrdostí S naprostou většinou populace usídlené podél dlouhého pobřeží země, Austrálie spoléhala v otázce námořní obrany více než století na odloučené jednotky Royal Navy. Toto uspořádání trvalo do roku 1909, kdy začala diskuse o nasazení odloučených jednotek v australských vodách. Mezi britskou admiralitou a australskou vládou bylo dohodnuto, že Austrálie může zakoupit "část flotily" sestávající z 6 torpédoborců, 3 křižníků, 3 ponorek, několik pomocných lodí a jeden bitevní křižník. První dvě lodě HMAS Yarra a HMAS Parramatta dosáhly australských vod v listopadu 1910 a 10. ledna 1911 král Jiří V. udělil námořním silám Commonwealthu titul Australské královské námořnictvo (RAN). Roku 1913 kompletní australská flotila, vedená bitevním křižníkem HMAS Australia, poprvé vplula do přístavu Sydney.


RAN sloužila na frontách první světové války, kdy podporovala australské vylodění při invazi do neměcké kolonie na Nové Guinei a zaútočila na otomanské námořnictvo v Marmarském moři při Gallipolské kampani. HMAS Sydney se osamocem utkal s křižníkem SMS Emden uprostřed Indického oceánu (první vítězství RAN na moři), zatímco HMAS Australia byla zapletena v bitvě u Jutska. Po válce, podobně jako ostatní námořnictva po celém světě, bylo nuceno provést změny v důsledku Washingtonské dohody z roku 1922. Jediný bitevní křižník musel být sešrotován, náhradou získalo několik předválečných ponorek a torpédoborců.

Během meziválečných let byly staré lodě prodány do šrotu, zatímco novější těžké křižníky, lehké křižníky, ponorky, torpédoborce a nosič hydroplánů získaly místo ve službách RAN. Politika odzbrojování, změna ekonomické a politické situace sice potlačily jeho rozvoj, ale kvůli bojům 2. světové války RAN opět povstalo. Během roku 1940 se RAN uvedlo ve Středomoří slavnými torpédoborci Flotily ze starého železa (Scrap iron Flotilla). Když vypukla válka v Pacifiku a nepřátelské lodě se začaly potulovat australskými vodami, jednotky RAN se vrátily bránit Austrálii, kde bojovaly s rozrůstajícím se japonským impériem v těsné blízkosti domova, v Korálovém moři.

Od konce 2. sv. v. RAN sloužilo v operacích od Koreje až po Východní Timor, kde bránilo australské zájmy v jihozápadním Pacifiku, stejně jako mír po celé zeměkouli, pomocí flotily 50 moderních torpédoborců, fregat, ponorek a pomocných plavidel.


Wows_flag_New_Zealand.png
Bojovníci moře Nového Zélandu Stejně jako sousedé za Tasmánským mořem i Nový Zéland byl chráněn královským námořnictvem (Royal Navy) od jeho založení až do 20. století. Obyvatelé NZ aktivně přispívali k obraně země, když koncem 19. století přidělené divizi Royal Navy nejdříve poskytli lodě s tyčovými torpédy a později financovali stavbu bitevního křižníku třídy Indefatigable - HMS New Zealand, uvedeného do služby Jeho Veličenstva roku 1911. New Zealand sloužil po celou válku, byl v akci u Helgolandské zátoky, Dogger Banku a bitvě u Jutska.


Námořní síly Nového Zélandu byly formálně vytvořeny v roce 1913 jako součást Jednání o námořní obraně a od roku 1921 byly označovány za Novozélandskou divizi královského námořnictva. Novozélandská divize byla složena převážně z křižníků a lehčích lodí, včetně HMS Leander, HMS Achilles a dvojice křižníků třídy Danae. Po vypuknutí 2. sv. v. v září 1939, se Nový Zéland připojil ke zbytku Britského impéria při vyhlášení války Německu. Když král Jiří VI zjistil, že novozélandská divize je samostatná a nezávislá, posvětil 1. řijna 1941 Novozélandské královské námořnictvo (RNZN). RNZN zapojilo své lodě a mužstvo do několika klíčových operací během války, bojovalo (a utrpělo porážky) v Atlantiku, Pacifiku i Středozemním moři.

Přestože v srpnu 1945 dosahovalo stavu téměř 60 lodí, RNZN se drasticky zmenšilo po skončení války. I přesto jednotky RNZN pokračovaly v účasti na bojových akcích ve spolupráci s OSN, kdy poskytlo své lodě pro válku v Korei a při zásahu ve Východním Timoru. Současné RNZN provozuje méně než tucet lodí - kombinaci fregat, lodí pobřežní stráže a jiných lehkých člunů, které hlídkují v domovských vodách, zajišťujíce suverenitu a bezpečnost země.

Ship_PUSD503_Vampire.png
III Vampire  Doubloons
Ship_PUSD507_Haida.png
VII Haida  Doubloons
Ship_PUSD517_Huron.png
VII Huron  Doubloons

Ship_PUSC506_Perth_1942.png
VI Perth  Doubloons
Ship_PUSC516_Mysore.png
VI Mysore  Doubloons
Ship_PUSC509_Hector.png
IX Hector  Doubloons

Ship_PUSB507_Yukon.png
VII Yukon  Doubloons
Kategorie: