Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty
V jiných jazycích

Herní mechanika

Přejít na: navigace, hledání
BattleMechanicsIcon.png

WoTBanner.png
Tato stránka vám poskytne co nejvíce informací o herních mechanikách a jádru hry, kolik bude potřeba. Po přečtení nebude potřeba listování diskuzním fórem pro základní informace. Podrobnější informace je možné najít na stránkách wargaming.net.

Matchmaking

Hlavní článek: Matchmaking (WoT)

Statistiky tanků

Tank_stats_chart.png

Výkon tanku závisí přímo na kvalifikaci posádky. Každý člen posádky zastupuje jednu roli v tanku. Efektivita tanku závisí na základních dovednostech každého člena posádky. Například: 4s nabíjení záleží na vlastnostech a kvalifikaci nabíječe. K tomu je nutné připočítat 10% kvalifikace velitele tanku, kde tato hodnota je přičítána každému členovi posádky tanku. Pokud v posádce stejnou roli plní více členů posádky (například dva nabíječi), jejich průměrná hodnota efektivity dovedností bude použita pro výpočet efektivity této dovednosti. Pro více informací pokračujte na stránku Posádka, kde se dozvíte více o dovednostech posádky pro váš tank.

Jak jsou statistiky vytvořeny (kalkulovány)

Statistiky (vlastnosti) tanku je možné vidět v garáži nebo ve výzkumném stromě, kde jsou nominální hodnoty, které ne vždy reflektují aktuální úroveň (statistiky) tanku. Až do verze 0.7.1.1 byly tyto statistiky založeny na hypotetické 133,33% základní efektivitě posádky, která se nedala ve hře dosáhnout. Verze hry 0.7.2 změnila tuto hodnotu na 100%, které se již dá reálně dosáhnout. Bohužel, stále zde není přičten bonus 10% od velitele posádky, o který je zvýšená efektivita ostatních členů posádky.

Reálná hodnota statistiky tanku, kterou ovlivní efektivita posádky může být spočtena pomocí jedné z následujících dvou rovnic:

Equation_stats.png

Poznámky

Degresivní dovednost je redukována vyšší dovedností. Například: Čas zaměření je kratší, dle tvé kvalifikace střelce. Progresivní dovednost zvyšuje vyšší dovednost člena posádky. Například: Tvůj dohled se zvýší lepší kvalifikací tvého velitele.

Je nutné si uvědomit, že jsou ovlivněny jen statistiky závislé na kvalifikaci posádky. Tank nebude mít silnější pancíř nebo se nestane těžší díky zkušenější posádce. Lepší nabíječ sice sníží dobu nabíjení u klasických děl, není však schopný snížit dobu nabíjení mezi náboji automatických kanónů, které mají zásobník, protože tato děla jsou nabíjená automaticky (strojově). Nabíječ pouze ovlivní dobu nabíjení celého zásobníku.

Je také nutné podotknout, že údaje zobrazené ve hře (například doba nabíjení) je zaokrouhlena na jedno desetinné číslo a to od verze 0.7.2, tudíž je možné pouze odhadnout úplně přesnou dobu či hodnotu této statistiky.

Zlepší statistik tanku po překročení 100% výcviku posádky

Pro vylepšení základní kvalifikace posádky na hodnotu 100%, je možné vylepšit kvalifikaci posádky následovně:

Vylepšení statistiky tanku
 • Dovednosti a Perky dále vylepšují určité statistiky tanku.
 • Můžete zakoupit Vybavení za kredity, které dává bonus pro určité specifické vlastnosti tanku. Například: Skládaná optika poskytuje 10% bonus k dohledu, Nabiják poskytuje 10% ke snížení doby nabíjení.
 • Dále je možné si nakoupit spotřební doplňky za kredity, které například dávají bonus k síle motoru či rychlosti otáčení věže.


Vylepšení dovedností posádky
 • Dovednost Bratři ve zbrani je perk, který zvyšuje kvalifikaci posádky o 5% ve chvíli, kde je vyzkoumán u každého člena posádky v tanku.
 • Vylepšená ventilace je vybavení, které je možno koupit za kredity, a které vylepšuje o 5% hodnotu základních kvalifikací posádky následovně: Pro velitele 5% bonus, pro zbylé členy posádky bonus 5,5%. Tento bonus je aplikován i na dovednosti, která nejsou omezená rolí posádky (například maskování, hašení atd.)
 • Čokoláda/Zvláštní příděl/Coca Cola/Kafe atd. je spotřební doplněk, který je možné zakoupit za kredity, a která srovnatelně zvyšuje každý perk velitele o 10% a zbylých členů posádky o 11%. Tento bonus není v garáži zobrazen.

Příklady

Pojďme si projít několik příkladů, které osvětlí jaké případy mohou nastat. Doufáme, že máte rádi matematiku :)

Jednoduchý příklad

Základní posádka tanku Leichttraktor má základní kvalifikaci na 50%. Jaký bude dohled v tomto případě?

 • Dohled v garáži ukazuje 262m.
 • Poznámka: Aktuální dohled je 262,5m, desetinná místa však v garáži nejsou zobrazena, tudíž výpočet vždy nebude úplně přesný. Následující výpočet je založen na hodnotách, které má aktuálně výše zmíněný stroj.
 • Zodpovědný za dohled je velitel. Jeho efektivní úroveň kvalifikace je na hodnotě 50%
 • Dohled je progresivní statistika, tudíž výpočet vypadá následovně: 262m/0.875 * (0.00375 * 50 + 0.5).
 • Dostáváme výsledek, že efektivní dohled je 206m.
 • To znamená, že velitel neuvidí žádný tank, který je dále než zmíněných 206m, i když tank stojí před vámi a střílí. Berte na to proto ohled a cvičte svojí posádku co nejvíce a nejrychleji.
 • Pokud se rozhodnete situaci ihned řešit a dohled navýšit pomocí vybavení Binokulární dalekohled, které máte dostupné a navýší vám dohled o 25%, výpočet se změní následovně: 206m * 1.25 = 257.5m. Je možné vidět zvýšení dohledu, ale je nutné pamatovat, že tato hodnota dohledu bude pouze v případě, že podvozek tanku se nehýbe již minimálně 3 vteřiny.
Složitější příklad

Koupili jste si tank Marder II v základu s posádkou, která má základní kvalifikaci na hodnotě 75%. Zajímá vás jak rychle bude tank nabíjet.

 • Statistika v garáži ukazuje rychlost střelby 26,25 ran za minutu. Pokud chcete znát čas nabíjení, použijte následující vzorec: 60s/26.25 = 2.286s je rychlost nabití každé střely.
 • Zodpovědný za rychlost nabíjení je střelec. Tank Marder II nemá rozděleny pozice nabíječ a střelec, střelec sám nabijí v tanku munici. Jaký je jeho efektivní přínos pro tuto statistiku? Jeho základní kvalifikace je 75%, nesmíme však zapomenout na bonus k základní kvalifikace od velitele. Velitelova základní kvalifikace je 75%. Tudíž střelcova základní kvalifikace se vypočítá dle následujícího postupu: .75% (Střelec) + 75% (Velitel) * 0.1 (v případě že základní kvalifikace střelce a velitele jsou 75%, lze jednoduše zjednodušit výpočet na 75% * 1.1). Po výpočtu zjistíme, že efektivní základní kvalifikace střelce je 82,5%.
 • Čas nabíjení je statistika, která se vyšší kvalifikací posádky snižuje. Tudíž výpočet přínosu posádky k času nabíjení je následující: 2.286s * 0.875 / (0.00375 * 82.5 + 0.5). Vypočítaný čas nabíjení se změní na hodnotu 2.47s.
 • Můžeme i vypočítat počet ran za minutu. Tato statistika se zvyšuje s kvalifikací posádky. Výpočet je: 26.25 / 0.875 * (0.00375 * 82.5 + 0.5), to znamená že náš tank v základu Marder II má rychlost střelby 24.28 ran za minutu s posádkou, která má základní kvalifikaci 75%.
Složitý příklad

Postupujete hrou a dosáhli jste bodu, kdy si koupíte nový stroj desáté úrovně AMX 50B. Tank je v základu, ale vy jste investovali GOLD měnu do tréninku vaší posádky k dosažení základní kvalifikace 100%. Bohužel vám GOLD měna došla, tudíž jste byli schopní vycvičit na 100% základní kvalifikace pouze Velitele a Střelce. Zbytek posádky dosáhl základní kvalifikace 75% pomocí investice herní měny. Také jste nainstalovali na stroj Vylepšenou ventilaci jako vybavení. Jaká bude vaše rychlost střelby?

 • Bohužel, pro všechny automatické kanóny jsou herní statistiky ve hře zobrazovány následovně: Při nabíjení celé zásobníku vidíte dobu pro nabití celého zásobníku, ale nevidíte čas mezi jednotlivými ránami. Pokud máte nabito, vidíte pouze čas mezi ránami a počet ran, které vám v zásobníku zbývají. Jelikož nechceme pracovat s nepřesnými daty, pojďme se podívat na statistiky děla v garáži, nikoliv ve hře. Vidíme, že kanón AMX 50B obsahuje 4 rány a mezi ranami je potřeba čas 2,5 vteřiny, než je další rána nabita. Celkové nabití zásobníku trvá 30 vteřin.
 • Zodpovědný za nabíjení je nabíječ. Tank AMX 50B má tři členy posádky, kteří zastávají tuto roli. Velitele, střelce a obsluhu rádia. Velitel a střelec mají základní kvalifikaci 100%, obsluha rádia pouze 75%. Jaký bude mít vliv posádka na rychlost nabíjení? Jak bylo vysvětleno výše, bereme průměrnou hodnotu základní kvalifikace každého člena posádky, tudíž nejdříve musíme spočítat tuto úroveň pro každého z nich následovně: 100+5=105% (Velitel) + 100+5+105*0.1=115.5% (Střelec) + 75+5+105*0.1=90.5% (Obsluha rádia) / 3. Bohužel jak vidíte, výpočet se stává složitějším, protože k tomu výpočtu musíme přidat i vliv Vylepšené optiky (vybavení). Dále ještě bonus od velitele k základní kvalifikaci. Náš výsledná vliv posádky je 103.67%.
 • Nyní se vraťme k rovnici, která nám vypočítává aktuální hodnotu statistik tanku. Pokud jste výše dávali pozor, víte, že čas potřebný k nabití dalšího náboje je 2,5 vteřiny a není dále ovlivněn posádkou (kanón tento úkon dělá samostatně) Pro nabíjení celého zásobníku již vliv posádky musíme zahrnout - zásobník nabíjí posádka. Proto hodnota 2,5 vteřiny mezi výstřely je konstantní, ale pro nabití zásobníku platí: 30s * 0.875 / (0.00375 * 103.67 + 0.5) = 29.54 vteřiny je čas potřebný pro nabití celého zásobníku. My ale chceme vědět rychlost palby tanku za jednu minutu. Víme, že tank potřebuje 28,13 vteřiny pro nabití a vystřelení první ze čtyřech ran v zásobníku a zbývající 3 rány jsou vystřeleny s intervalem 2,5 vteřiny mezi ranami. Výpočet tudíž bude vypadat následovně: 60/((28.13s + (4 - 1) * 2.5s)/4 a výsledkem tedy je, že tan vystřelí za minutu 6.74 střel.

Zkušenosti a posádka

Získávání zkušeností a kreditů je ve světě WoT jedním z vašich primárních cílů. Zkušenosti se využívají na výzkum nových modulů a tanků, případně na výcvik posádky a kredity se využívají k zaplacení nově vyzkoumaných modulů a vozidel, vybavení, spotřebního materiálu a munice, školení a přeškolení posádky i ke koupi dočasných kamufláží.

Zkušenosti a kredity

Zkušenosti a kredity jsou získávány ve všech herních režimech kromě výcvikových bitev pro následující akce:

XP uděleno? Kreditů uděleno?
Během bitvy:
Vstup do bitvy
Ne
Pevně dané podle tieru hráčova tanku
První odhalení nepřítele
Malý plošný bonus za odhalený tank, dvojnásobek za odhalené SPG
Malý plošný bonus za odhalený tank, dvojnásobek za odhalené SPG
Poškození nepřítele, kterého jste sami odhalili

Bod za poškození, modifikovaný typem tanku a tierem v porovnání s vaším tankem (poškození větším tierum než je vaše vozidlo, vám dá více bodů)

Počítá se veškeré poškození, ať již se jedná přímý zásah, o splash, náraz, zapálení či výbuch bedny s municí.

Bod za poškození.

Počítá se veškeré poškození, ať již se jedná přímý zásah, o splash, náraz, zapálení či výbuch bedny s municí.

Poškození nepřátel, kteří nejsou vůbec odhaleni
Poškození nepřátel, které odhalí váš tým
50% z výše uvedených
50% z výše uvedených
Poškození způsobené cíli, který odhalíte vy
50% z toho, co člen týmu (hráč) způsobí za poškození, které by získal kdyby sám objevil cíl, dělený počtem členů týmu, kteří se zaměří na cíl.
50% z toho, co člen týmu (hráč) způsobí za poškození, které by získal kdyby sám objevil cíl, dělený počtem členů týmu, kteří se zaměří na cíl.
Kritické poškození (moduly/posádka)

Znamená to zničení nepřátelského modulu (poškození modulu nestačí) nebo zabití člena posádky.

Malý bonus, který závisí na rozdílu nepřátelského tieru s vaším, a nezáleží, zda se jedná přímý zásah, o splash, náraz, zapálení či výbuch bedny s municí.

Lehké tanky dostanou bonus za kritické poškození způsobené těžkým tankům.

Ve všech případech se jedná o první kritické poškození (nebo druhým atd. v případě, že nepřítel použije na opravu či vyléčení posádky nějaký spotřební doplněk.

Ne
Vyřazení nepřítele z boje (zabití kompletní posádky)
Stejná odměna, jako když udělíte nepříteli poškození v celkové hodnotě jeho zbývajících HP.
Stejná odměna, jako když udělíte nepříteli poškození v celkové hodnotě jeho zbývajících HP.
Zabití nepřítele
Malý bonus, který záleží na rozdílu tieru zničeného nepřítele v poměru s vaším tierem.
Ne
Bonus za boj na blízko
Velmi malý bonus se uděluje hráčům, kteří udělí poškození nepříteli pod 200m
Ne
Hodnocení za obsazení základny
Počítá se každý bod, maximálně se dá získat 100 bodů, ale jen v případě úspěšného obsazení základny.
Ne
Hodnocení za obranu základny
Počítá se každý bod, maximálně se dá získat 100 bodů
Ne
Úspěšné obsazení základny
Plošný bonus
Plošná částka, která se vyplatí každému, kdo se v okamžiku úspěšného obsazení nachází v kruhu základny a to nezávisle na jeho výkonu.
Po bitvě:
Přežití
Malý plošný bonus
Ne
Faktor týmového výkonu
Koeficient je založený na celkovém poškození způsobeném vaším týmem nepřátelskému týmu.
Ne
Prohra
Ne
Ne
Remíza
Ne
Ne
Vítězství
Koeficient 1.5
Odměna "Připojení k bitvě" se vynásobí hodnotou 1,85. Žádný bonus na další odměny získané během bitvy.
Odvážný odpor
(Hrdinové bitvy, Epické medaile nebo Skupinové ocenění za prohru)
Pokud je váš tým poražen, ale získáte jeden herních úspěchů v Hrdinové bitvy, Epické medaile nebo Skupinové ocenění, obdržíte stejný bonus jako vítězný tým. Koeficient 1,5.
Pokud je váš tým poražen, ale získáte jeden herních úspěchů v Hrdinové bitvy, Epické medaile nebo Skupinové ocenění, obdržíte stejný bonus jako vítězný tým. Odměna za "připojení do bitvy" se vynásobí koeficientem 1.85.
Vítězství v rámci čet nebo CW
Kromě běžného bonusu za vítězství je dalších 50% XP z týmu, který prohrál převedeno na vítězný tým.
Kromě běžného bonusu za vítězství je dalších 50% kreditu z týmu, který prohrál převedeno na vítězný tým.
Specifický vyvažovací faktor pro tanky
Specifický koeficient, předpoklad je 1 pro všechny tanky kromě tanku Churchill III.
Koeficient specifický pro každý tank, obecně je vyšší pro prémiové tanky.
Aktivní prémiový účet
Koeficient 1.5
Koeficient 1.5
První vítězství dne s daným vozidlem
Koeficient 2 (v případě akce i více)
Ne
Ukončení bitvy během načítání obrazovky nebo odpočtu
Není zde žádný bonus za připojení do bitvy. Vzhledem k tomu, že váš tank je skutečně přítomen v bitvě, dokud nebude zničen, můžete pasivně získávat XP např. za odhalování nepřátelských vozidel.
Není zde žádný bonus za připojení do bitvy. Vzhledem k tomu, že váš tank je skutečně přítomen v bitvě, dokud nebude zničen, můžete pasivně získávat XP např. za odhalování nepřátelských vozidel.
Opuštění bitvy po odpočtu
Zde je penalizace na výdělek XP, ale pouze v případě, že tank nebyl zničen. Pokud by tank nebyl zničen před odchodem z bitvy, další XP mohou být získány pasivně, když zůstáváte na bojišti, např. pro odhalování nepřátelských vozidel.
Postih na kredity není žádný. Pokud by tank nebyl zničen před odchodem z bitvy, další kredity mohou být získány pasivně, když zůstáváte na bojišti, např. pro odhalování nepřátelských vozidel.
Poškození spojenců
Malý trest, pravděpodobně dvakrát vyšší než XP, které byste dostali za to, že způsobíte stejné poškození nepříteli.
Pokuta ve výši čtyřnásobku nákladů na opravu, která je nutná k náhradě škod, která byla způsobena, a je omezena celkovou částkou získanou během bitvy.
Obdržené poškození od spojenců
Žádné.
Polovina nákladů na opravu, která je zapotřebí k náhradě škod, nebo čtvrtinu pokuty, kterou zaplatili hráči, kteří vám způsobili poškození, podle toho, co je nižší.


Neobdržíte zkušenosti za:

 1. Ničení spoluhráčů.
 2. Poškození spojeneckého vozidla, i když je spojenec "modrý" (tj. jméno hráče je zobrazeno modře, protože poškodil/zabil spojence).
 3. Střeli, které nepoškodí trup, nezničí žádný modul ani nezabije/nezraní žádného člena posádky.
 4. Střeli, které zničí modul, který byl již předtím poškozený (s výjimkou v případě, že byl dříve opraven).
 5. Za obdržení poškození. Jak bylo uvedeno výše, vy musíte udělit poškození nepříteli.
 6. Za obdržení medailí "Hrdinové bitvy" (*).
 7. Za obdržení medailí nebo za dokončení misí.
 8. Žádné bonusové zkušenosti za remízu či prohranou bitvu.
 9. Zvláštní bonus za zabití všech nepřátelských tanků neexistuje, ovšem jak je uvedeno výše, celý váš tým obdrží více XP, čim více poškození udělí nepříteli (viz. "faktor týmového výkonu")

(*Získáte však bonusové zkušenosti nebo kredity, pokud obdržíte konkrétní odměnu během některých "Operací".)

Volné zkušenosti

Volné zkušenosti můžete získat navíc k běžným zkušenostem navázaným na vozidla, které získáváte hraním her.

Po každé bitvě se 5 % bojových zkušeností zkonvertuje na volné zkušenosti, ale během některých speciálů se toto procento může zvýšit. Volné zkušenosti můžete využít k výzkumu libovolného modulu či vozidla, a k urychlení výcviku zkušeností a specializací pro libovolnou posádku.

Bojové zkušenosti získané na elitních (plně vyzkoumaných či prémiových) vozidlech lze za zlaťáky zkonvertovat na volné zkušenosti. Volné zkušenosti můžete využít k výzkumu libovolného modulu či vozidla.

Zkušenosti posádky

Účastí v bitvách členové posádky vašeho tanku nabývají zkušeností, stejně tak jako váš tank. Člen posádky bude postupně zlepšovat ovládání tanku a později mu budou přibývat nové schopnosti a specializace.

Obsazení základny

Na začátku bitvy se spojenecký tým objeví poblíž vaší základny, která má uprostřed vlajku. Nepřátelská základna je umístěna na opačné straně mapy. Neutrální základna bývá obvykle umístěna uprostřed mezi soupeřícími týmy.
Bitvy lze vyhrát buď tím, že zničíte všechny nepřátelské tanky nebo tím, že obsadíte nepřátelskou/neutrální základnu. Chcete-li obsadit nepřátelskou/neutrální základnu, musíte svůj tank dostat do bílého kruhu nepřátelské základny (běžně nazývaná jako base). Na horní části obrazovky se vám zobrazí zelený pruh s názvem "Obsazení nepřátelské základny" (obsazení vaší základny bude zobrazeno červenou lištou s nápisem "Obsazování spojenecké základny!"). Váš tank musí zůstat v kruhu, dokud na počítadle nedosáhnete 100%. Každý tank v kruhu generuje 1 bod za sekundu. Najednou základnu nemůže obsazovat více tanku než 3. Jakmile základnu obsadíte, vyhráváte hru.

Podmínky vítězství a umístění základny závisí na typu bitvy. '

Body za obsazování základny
Jak obsazujete základnu, dostáváte body za obsazování. Pamatujte, že čím vice spojeneckých vozidel obsazuje nepřátelskou základnu, tím rychleji je obsazena.

Také si při obsazování základny všimněte následujícího:

 • Pokud obsazující vozidlo opustí nepřátelskou základnu, postup obsazení základny se vrátí na nulu.
 • Pokud je obsazující vozidlo během obsazování poškozeno, postup se vrátí na nulu, ale obsazování pokračuje.
 • Pokud je vozidlo během obsazování základny zničeno, postup se vrátí na nulu a obsazování nepokračuje.
 • Nepřátelskou základnu můžete obsadit, i když se nepřátelské tanky objeví v kruhu základny (pokud zvládnete útok odrazit a přežít dostatečně dlouho).

Jakmile je obsazování základny dokončeno, hra se neukončí jak by každý myslel. Hra má nastavené zpoždění a to přibližně 5 sekund, ale vítězství je vaše (pokud tedy neskončí dříve než je základna obsazená). Zpoždění se přičítá pokaždé, když je zničen jakýkoli tank. Pár pravidel:

 • Obě základny jsou obsazeny i se započítanou prodlevou 5 sekund: remíza.
 • Všechny ostatní případy: váš tým vyhrává.

Výjimkou je režim "Útok", kdy jeden z týmu má základnu a druhý na ní útočí. Jinak vše funguje stejně jako v běžných bitvách.

Ve Střetnutích je pouze neutrální základna, kterou mohou oba týmy obsazovat. Je zde stejná mechanika jako v klasických bitvách, ale existují zde dva rozdíly:

 1. Nelze obsazovat základnu zároveň s nepřítelem. Probíhající obsazování se jednoduše zastaví a obnoví se až když jeden z týmu opustí kruh základny.
 2. Další rozdíl je v rychlosti obsazování základny, kdy je 1 bod obsazení připsaný každých 2,5 sekundy, rychlost obsazení je tedy zpomalená.

Dohled a Kamufláž

Na toto rozsáhlé téma se můžete podívat v sekci Dohled a Kamufláž (WoT).

Pohyblivost

{name}

Pohyb vašeho tanku je ve WoT rozhodující nejen pro dosažení výhodných míst nebo ústupu z těch nevýhodných, ale také zejména při boji s jinými vozidly. Pohyb zvyšuje efektivnost vašeho pancíře nebo dokonce může zabránit průniku střel pancířem.

Výkon motoru a akcelerace

Akcelerace je založená především na poměru vašeho motoru k tanku. Větší výkon motoru znamená lepší zrychlení, zatímco větší váha vozidla znamená menší zrychlení. K dispozici je několik spotřebních doplňku, které vám pomohou zvýšit během bitvy váš výkon motoru.

Mezi další faktory, které hrají svou roli, je váš odpor k terénu (odpružení) a typ terénu a zda jedete do kopce či z kopce.

Odpor terénu

Odpor terénu popisuje výkon odpružení a (maximální rychlost, zrychlení, rychlosti otáčení) liší v závislosti na terénu. Hra rozlišuje celkem 3 typy terénu: tvrdý (silnice, dlažba, dlažební kostky), střední (některé cesty, špína, písek, tráva, mělká voda) a měkké (bažiny, hluboká voda).

Většina typů terénu se dá snadno rozeznat, ale u bažin je to občas složitější. Na mapě Karéli a na již odstraněné mapě Bažiny to bylo snadné, ale například na mapě Lakeville je v údolí po levé straně tráva, ovšem podkladová půda je měkká.

Přesné číslo této degradace je vlastností pásů, které máte na vašem vozidlu, ale není ve hře samotné zobrazeno. Širší pásy neposkytují nutně lepší ovladatelnost na měkkém podkladu, např. M24 Chaffee má zdaleka nejlepší výkon z tanku na V. tieru i přesto, že má jedny z nejužších pásu. U všech tanků je v případě, že je k dispozici nějaký upgrade na podvozek následně lepší výkon na určitých terénech, tj. menší odpor k terénu.

Maximální rychlost

Obvyklá mylná představa je, že uvedená rychlost vpřed/vzad vašeho vozidla je údajem o rychlosti, kterou by se měl váš tank celou dobu pohybovat. Toto ovšem není pravda. Tento údaj je maximální a minimální hodnota, které můžete dosáhnout na určitém terénu a sklonu terénu. Některé tanky jsou rychlé na rovině, jiné při stoupání do kopce a jiné z kopce. Před verzí hry 8.0 byly tyto čísla limitem, který se nedalo překročit bez ohledu na to, co jste zkoušeli. Nyní je vše založeno na hmotnosti vozidla a výkonu motoru a pokud budete mít správné podmínky, můžete tyto limity rychlosti dokonce i překročit.

Hodnota otáčení korby

Rychlost otáčení trupu vozidla nebo rychlost otáčení vašeho tanku určuje, jak rychle se může vaše vozidlo otáčet. Záleží hlavně na nainstalovaném podvozku a na zrychlení.

Všimněte si, že některé tanky se mohou otáčet na místě, zatímco jiné se otáčejí pomocí mírného opisu elipsy.

Ačkoliv rychlost otáčení je ovlivněná jak sílou motoru tak podvozkem (pásy), tak ve hře specifikace tanku pouze ukazuje změnu v rychlosti stoupání když je namontován jiný podvozek, nikoliv když je namontován silnější motor. To znamená, že hodnoty jsou ukázány pro základní motor, což může být trochu zmatečné. Pro hodně strojů platí, že silnější motor zvyšuje i rychlost otáčení (podvozku), ale tento benefit není viditelný v garáži ve statistikách tanku.

Vzorec je následující:[1]

Tr = Tn x (Ec / Es) x (Rh / Rx) x (Ws / Wc) x Pc
Tr = rychlost otáčení (deg/s)
Tn = nominální rychlost otáčení vozidla, zahrnuje bonus ze spojky, skillu řidiče a spotřebních doplňků.
Ec = současná síla motoru (HP), s bonusy z vybavení a ze spotřebních doplňků.
Es = základní síla motoru (HP).
Rh = odolnost terénu tanků na tvrdém terénu, včetně bonusů z ventilace, BIA/SIA, řízení mimo vozovku a spotřebního materiálu.
Rx = rychlost otáčení je dále ovlivňována prostupností terénu (tvrdý, střední, měkký).
Ws = hmotnost základního vozidla bez vybavení (kg).
Wc = aktuální hmotnost vozidla s použitými moduly a zvláštní výbavou (kg).
Pc = neutrální (centrální) otočný nebo částečně otočný (zamčení jednoho pásu), 1 pro otočné tanky a 0,95 pro neutrálně otočné tanky.

Vliv fyziky

V aktualizaci 0.8.0 byl představen nový model fyziky.

 • Pokud se vaše vozidlo ponoří příliš hluboko do vody, objeví se na obrazovce ikona, která indikuje, že se voda dostává do prostoru posádky nebo do prostoru motoru. Pokud zůstanete v hluboké vodě příliš dlouho, zničíte (utopíte) vozidlo. Před aktualizací 0.8.0 jste měli kolem vozidla neviditelnou bariéru, která zabraňovala vodě pronikat do prostor tanku.
 • Můžete spadnout z útesů. Jedná se o dobrou taktiku útoku na nepřítele, pokud ho překvapíte a vytlačíte ze skály. Pokud ovšem nejste opatrní, můžete na některých mapách sami spadnout a zničit tak své vozidlo. Před aktualizací 0.8.0 jste měli kolem útesů neviditelnou stěnu, která vám bránila v pádu z útesů.
 • Pokud je váš tank dostatečně rychlý a vy prudce zatočíte, vaše vozidlo dostane smyk či se "posune bokem".
 • Při převracení tanku dojde k poškození vozidla.
 • Spojence nyní můžete tlačit do kopců či pomalé tanky na rovině mnohem lépe než před aktualizací 0.8.0.
 • Do strmého terénu nyní platí nová fyzika, vše záleží na hmotnosti vašeho tanku, výkonu motoru a rychlosti jízdy před stoupáním do kopce.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Novější model fyziky byl aplikován ve verzi 9.14.0 a zachovává většinu "poznámek" pro systém fyziky u verze 0.8.0.

Na kopce se dá nyní lépe vyjet a tanky mají také větší tendenci na sesuvy ze strmých/kluzkých povrchů.

Body u novější fyziky motoru:

 • Ruční brzdy u SPG a TD byly vyřazeny a to z důvodů vyvažování.
 • Vozidla se nyní mohou úplně převrátit či zůstat stát na boku.

Zbraně a průbojnost pancíře

Na toto rozsáhlé téma se můžete podívat v sekci Zbraně a průbojnost pancíře (WoT).

Přesnost a rozměření

{name}
Standard Deviation Diagram

Každý výstřel, který vypálíte, je náhodně rozptýlen kolem středu vašeho zaměřovacího kruhu, tj. střela nemusí nutně letět přesně na střed vašeho zaměřovacího bodu. Skutečná hodnota disperze je založena na gaussovské (normální) distribuční křivce a závisí na vašem děle a věži, do které je dělo namontováno.

Přesnost děla

Hodnota přesnosti pro dělo je udávána v metrech v rozsahu 100m. Čím nižší je hodnota, tím přesnější je vaše dělo. Hodnota popisuje 2 standardní odchylky σ od středu vašeho zaměřovače. Jinými slovy, pro dělo s účinnou přesností 0,32m na 100m se 95,45% všech výstřelu trefí do rozmezí 0,32m od středu vašeho zaměřovače v dané vzdálenosti. Hodnota disperze se zvyšuje lineárně se vzdáleností, tj. 0,32m efektivní přesnost na 100m se přepočítává na 0,64m při vzdálenosti 200m a 1.28m při vzdálenosti na 400m.

Přesnost vaší rány je určena generátorem náhodných čísel. Vzorec je generován křečkem v kolečku na WG serveru.

Zaměřovací (rozměřovací) kruh

Zaměřovací kruh ukazuje aktuální pozici děla a se zpožděním následuje zaměřovač, protože dělo se nemůže hýbat ihned. Pro palbu požadovaným směrem počkejte, dokud ukazatel polohy děla uprostřed zaměřovacího kruhu nepřekryje centrální značku zaměřovače.

Cílová kružnice (nazývaná též disperzní kružnice, disperzní indikátor nebo mřížka) popisuje oblast 2 standardních odchylek (2σ) od cíle. Na základě standardního klasického rozložení by to znamenalo, že 4,2% vašich výstřelů by padlo mimo cílový kruh. Od aktualizace 0.8.6 se všechny výstřely, které by měli padat mimo kruh, pohybují (odchylují) od cíle směrem ven, tedy k okraji zaměřovacího kruhu, ale neměli by překročit okraje zaměřovacího kruhu.

Postihy na přesnost

Přesnost, která je popsaná výše je ten lepší scénář. Během hry ovšem nastupuje několik faktorů, které vedou k postihu přesnosti:

 • Mrtvý střelec: Pokud bude váš střelec vyřazen zcela z boje, bude jeho dovednost nastavená na 0% a to i pro účely výpočtu přesnosti. Efekt se zmirňuje pokud má váš velitel naučenou schopnost "Všeuměl". Postih se odstraní až v momentě, kdy střelce vyléčíte pomocí spotřebních doplňku (malá/velká lékárnička). Další informace naleznete na stránce o posádce.
 • Poškozené dělo: Poškozené (žluté) dělo má poloviční přesnost tak dlouho, jak dlouho zůstane neopravené. Efekt je zmírněn, pokud má střelec naučenou dovednost "Zbrojíř". Postih se odstraní až v momentě, kdy dělo opravíte pomocí spotřebních doplňku (malá/velká sada oprav).
 • Střelba: S každým výstřelem se vaše přesnost dočasně zhoršuje v závislosti na typu vozidla, avšak váš zaměřovač se okamžitě začne znovu zaměřovat.
 • Rotace věže: Otáčení věže uděluje dočasně postih k přesnosti. Přesné číslo závisí na namontovaném dělu a rychlosti otáčení věže. Postih se mírní, pokud má střelec naučenou dovednost "Jemné míření".
 • Pohyb vozidla: Pohyb vozidla dopředu či dozadu dočasně poskytuje postih k přesnosti. Přesné číslo závisí na namontovaném podvozku a pohybu. Postih se mírní, pokud má řidič naučenou dovednost "Klidná jízda".
 • Otáčení vozidla: Otáčení vozidla doleva nebo doprava dočasně snižuje přesnost střelby. Přesné číslo závisí na namontovaném podvozku a rychlosti otáčení. Postih se mírní, pokud má řidič naučenou dovednost "Klidná jízda".

Čas zaměření

Jedná se o dobu, za kterou se plně doměří dělo a popisuje čas potřebný pro zmenšení průměru zaměřovacího kruhu na třetinu jeho velikosti. Zraněný střelec prodlužuje dobu zaměření. Postih se odstraní, jestliže je střelec vyléčen pomocí malé/velké lékárničky. Většina výše popsaných postihu však zvyšuje zaměřovací kruh o faktor větší než tři, což je důvod, proč plné zaměření děla trvá obvykle déle, než je uvedeno ve statistikách tanku.

Rozdíl mezi klasickou a serverovou přesností

Když vypálíte, trajektorie střeli je nejprve vypočítána na základě údajů, které má k dispozici klient. Později se aktualizuje s údaji potvrzenými serverem. Pokud by byl rozdíl velký, pak byste si mohly všimnout, že trasírka střeli letí pod jiným úhlem či mění střed dráhy letu.

Mechaniky probití

{name}

Správný směr nárazu střeli do nepřátelského vozidla je základem ke zničení nepřítele. Bohužel tato mechanika není automatická a pevně daná. Když trefíte nepřítele, hra vypočítá místo nárazu střeli, úhel dopadu střeli na pancíř, efektivní tloušťku pancíře (na základě úhlu dopadu) a nakonec i to, zda střela probije pancíř či nikoliv. [2]


Vliv úhlu dopadu střely vůči pancíři cíle

Úhel, pod nímž Armor Piercing (AP), Armor Piercing Composite Rigid (APCR), High Explosive Anti Tank (HEAT) nebo High Explosive (HE) střeli narazí do pancíře cíle mají zásadní význam pro penetraci. Ideální úhel dopadu je přímo kolmo na pancíř. Aktuální úhel dopadu se vypočítává jako odchylka od normálu. Za tímto účelem je zohledněna balistická dráha letu střeli, což může být obzvláště důležité u dělostřelectva a jejich vysokých obloukových trajektorií, obzvláště, pokud z nich střílíte AP nebo HEAT munici.

Pokud střela zasáhne externí modul (např. pásy, rotátor věže), úhel nárazu se nezohledňuje. Výjimkou z tohoto pravidla je dělo.

Normalizace střely

Dopadový úhel AP a APCR munice na pancíř tanku je tzv. normalizován, kdy se směr náboje přenastaví na normální osu náboje v bodě dopadu.

Pokud je první překážkou náboje předsazený pancíř a pokud tento náboj penetruje tento pancíř, pokračuje ve směru normalizované osy do vozidla. V okamžiku, kdy náboj narazí do pancíře vozidla, normalizace proběhne stejně dle výše zmíněného postupu (pravidla), pro tuto normalizaci je použita zbylá penetrace tohoto náboje (to jest původní hodnota penetrace mínus hodnota efektivního předsazeného pancíře) a vyhodnotí se, zda náboj projde (penetruje).

Od updatu 8.6, APCR munice je normalizována 2°. Úhel normalizace je konstantní hodnota, která závisí na druhu náboje. Neprobíhá zde žádný výpočet.

Dopad munice typu HEAT a HE nábojů není normalizován. Tloušťka pancíře se určí tloušťkou pancíře ve směru dopadu střely.

Odražení

Pokud předem normalizovaný úhel nárazu AP nebo APCR střeli do pancíře překročí 70° (85° pro HEAT střelu), dojde k ricochetu (specifická varianta odrazu) bez ohledu na jeho penetrační hodnoty a střela se odrazí od cíle bez poškození. K ricochetu může dojít i pokud jste probili vnější pancíř - střela se odrazí z vnitřního prostoru.

Jak již bylo zmíněno výše, úhel nárazu se nezohledňuje při zasažení externích modulů kromě děla, takže odražení u nich není možné.

Automatické probití

Je-li velikost ráže AP nebo APCR větší než dvojnásobek nominální tloušťky pancíře (např. střela o síle 130mm zasahující plát o tloušťce 60 mm), normalizace pláště projektilu se zvyšuje podle následujícího vzorce: základní normalizace * 1.4 * kalibr střeli/nominální tloušťka pancíře. Všimněte si, že pancíř je stále schopen odrážet rány, jestliže narazí na pancíř v úhlu 70° nebo více od normálu.

Pokud je kalibr AP nebo APCR více než třikrát větší než nominální tloušťka pancíře (například střela o síle 130mm, který zasáhne plát o tloušťce 40mm), nedojde k žádnému probití, i když je úhel nárazu větší než 70° od normálu. Zobrazí se také zvýšená normalizace střeli popsaná výše.

V případech, které se týkají nábojů HE nebo zásahů externích modulů, nedojde k probití.

Efektivní tloušťka pancíře

Váš tank je "obložen" pancířem s různou tloušťkou. Hra vám poskytuje přesné hodnoty pancíře u tří hlavních pancířů na trupu a věži a celkovou hodnotu. Avšak tanky jsou ve skutečnosti modelovány mnohem podrobněji. Indikátor průniku vám může pomoci zjistit jejich skutečné hodnoty v daném místě, kam míříte.

Nominální tloušťka pancíře je však minimální část pancíře, jímž střela musí proniknout. Jakmile se úhel nárazu odchyluje jakkoli od normálu, tj. není dokonale kolmý k dopadu střeli, účinná část pancíře, kterou musí střela proniknout bude vyšší než nominální tloušťka pancíře:

Effective_armour_thickness.png

Účinná tloušťka pancíře se vypočítá tak, že se nominální tloušťka pancíře rozdělí na kosinus daného úhlu nárazu. Například ve výše uvedeném schématu máme nominální tloušťku pancíře 100 mm a úhel nárazu je 30°, takže máme efektivní tloušťku pancíře 100mm/cos (30°) = 115.47mm, kterou musí střela probít. Jinými slovy, při nárazu v úhlu 30° je pancíř účinnější než je jeho nominální hodnota.

Následující tabulka uvádí koeficienty pro řadu normalizovaných úhlů nárazu:

Úhel dopaduEfektivní tloušťka pancíře
100%
10°101.54%
20°106.42%
30°115.47%
40°130.54%
50°155.57%
60°200%
70°292.38%
> 70°Ricochet

Jak vidíte, efektivní tloušťka pancíře se s úhlem nárazu exponenciálně zvyšuje. U střel, které na vás dopadají při 60° je váš pancíř dvakrát silnější a při 70° je téměř trojnásobně silný. Jak je vysvětleno výše, u úhlů vyšších než 70° budou veškeré střeli typu AP a APCR odraženy bez ohledu na tloušťku vašeho pancíře.

Počínaje aktualizací 8.6 začínají HEAT střeli odrážet, pokud se úhel nárazu rovná nebo je větší než 80°. Penetrace pancíře po odražení střeli zůstává stejná.
Počínaje aktualizací 8.9 začínají HEAT střeli odrážet, pokud se úhel nárazu rovná nebo je větší než 85°. Penetrace pancíře po odražení střeli zůstává stejná.
Totéž platí pro vaše cíle, takže berte tyto faktory v úvahu, až budete přemýšlet, jak je účinně zlikvidovat. Změnou úhlu dopadu dosáhnete nepatrného snížení efektivní tloušťky pancíře a váš cíl, který jste dříve nemohli probít se stane snadnou kořistí. To je také důvod, proč je vhodné napadat cíle ze dvou úhlu najednou. Váš nepřítel může totiž maximalizovat svůj efektivní pancíř pouze pro jeden směr.

Rozsah hodnoty probití (randomizace)

Hodnoty probití zobrazené pro kombinaci dělo/střela jsou průměrné hodnoty. Hodnota skutečné penetrace je randomizována až o +/- 25% kolem své průměrné hodnoty. Randomizace nastane i při nárazu s cílem, zvlášť pro každou střelu, jenž vystřelíte.

Ztráta penetrace s ohledem na vzdálenost

Od té doby co se byla rychlost střelby snížena, čím déle střela letí, tím více ztrácí průbojnost se vzdáleností. Vše ale záleží na zvoleném typu munice:

 • AP-granáty a jejich charakteristika: střely ztrácejí trochu průbojnost se vzdáleností.
 • APCR-granáty: mají vysokou ztrátu průbojnosti se vzdáleností (výjimkou jsou APCR granáty využívané jako základní munice)
 • Vysoce explozivní granáty (HE), HESH granáty a také HEAT granáty neztrácejí žádnou průbojnost se vzdáleností.

Hodnota průbojnosti zobrazovaná ve hře uvádí průbojnost na vzdálenost 0-100m (na tuto vzdálenost nedochází ke ztrátě průbojnosti). Hodnota průbojnosti při vyšších vzdálenostech není není ve hře zobrazována. Je zde také pravidlo, čím je vyšší úroveň děla, které používáte, tím se snižuje ztráta průbojnosti se vzdáleností. Jako příklad si můžete vzít Leichttraktor, který ztrácí 17.5 % průbojnosti, pokud střílí AP granáty a 51.4 % pokud střílí APCR granáty s jeho základním dělem. Naopak Maus třeba ztrácí pouze 2 % průbojnosti s AP a 15.4 % s APCR municí.

Dvojité probití

Střela může pokračovat ve své dráze letu i po prvním nárazu, ať už na vnější straně vozidla v případě ricochetu nebo uvnitř vozidla pro penetraci pancíře nebo vnějších modulů. Střela bude pokračovat v letu za desetinásobek své ráže (100mm střela bude pokračovat ještě 1m). Zbývající potenciál své penetrace je počáteční hodnota penetrace naměřená v bodě nárazu +/- 25%, mínus jakákoli účinná část tloušťky pancíře, která byla penetrována. Tento zbývající penetrační potenciál se pak využije k výpočtu toho, zda může být penetrována jakákoli jiná část pancíře, které budou zasaženy. Interní moduly či členi posádky nemají pancíř a tak vždy obdrží poškození, ale jen v případě, že střele zůstane jakýkoli penetrační potenciál.

Poškození a jeho mechanika

Pokud vaše střela pronikne nepřátelským pancířem, její cesta zdaleka nekončí. Vše totiž záleží na tom, kudy a kde střela pronikne a kudy po penetraci pokračuje a jaké části nepřátelského tanku jí stojí v cestě. Ve skutečnosti může střela projít pancířem aniž by došlo k jakémukoliv poškození.

Poškození střely

Každá střela má specifický potenciál poškození. Herní mechanika rozlišuje mezi poškozením pancíře, modulů a posádky, avšak ve hře se ve skutečnosti zobrazuje pouze potenciální poškození pancíře. Potenciál poškození modulů a posádky existuje, ale na rozdíl od potenciálního poškození pancíře se ve hře nezobrazuje.

Potencionální poškození modulů a posádky je individuálně vyváženo pro každou střelu - obecně řečeno nízkoúrovňová děla mohou způsobit více kritického poškození než poškození samotného pancíře, zatímco inverzní pravidlo zde platí pro děla vysokých úrovní. Důvodem je to že nízko tierová vozidla mají značně vyšší modulové životnosti (HPčka u modulů) - jiné skryté statistiky u vašeho vozidla - než je jejich životnost v bitvách. Na vysokých tierech je to naopak.

Rozsah hodnoty poškození (randomizace)

Stejně jako penetrace střeli, veškeré poškození střeli je randomizováno až do +/- 25% a to bez ohledu na typ munice. Vlastnosti děla zobrazují její průměrné hodnoty a vlastnosti munice zobrazují rozsah daného poškození. Všimněte si, že hodnoty střeli jsou zaokrouhlovány na nejbližší celé číslo, zatímco poškození zobrazené ve hře je zkráceno. Toto je problém v zobrazení a popravdě jsou obě hodnoty nesprávné, ty správné a skutečné používá server.

Poškození pancíře

Každé vozidlo má určité body výdrže (HP), na které se můžete podívat ve statistikách vozidel v garáži. Každé vozidlo má na začátku boje 100% HP, jelikož vždy, než vstoupíte do nové bitvy, tak v garáži musíte své vozidlo opravit od škod, které jste obdrželi v bitvě předchozí. Pokaždé, když vaše vozidlo obdrží poškození, jeho hodnoty HP se snižují. Jakmile se vaše HP dostanou na 0, vozidlo je zničeno. Během bitvy jsou vaše zbývající HP reprezentovány na ukazateli v levém dolním rohu obrazovky.

Představný pancíř je speciální typ pancíře, který je zde proto, aby "odklonil" dráhu vysoce explozivní (HE) munice a tak aby vás ochránil před jejím poškozením. Představný pancíř je speciální tím, že je oddělený od samotného pancíře tanku.

AP, APCR a HEAT náboje

AP, APCR a HEAT náboje způsobí poškození pouze v případě, že se jim podaří penetrovat pancíř. Jakmile se jim povede probít pancíř, cíl obdrží plné poškození +/- 25%. Jiné faktory nemají na výpočet poškození vliv. Například není důležité, zda jste probili pancíř snadno či ne.

HE náboje
Model poškození u High-Explosive munice

Celková situace kolem HE munice je složitější, protože jak penetrují tak nepenetrují a i když minou, stále mohou udělit poškození.

Pokud tento typ munice pronikne pancířem, je situace shodna s tou, která byla popsána u ostatních typů munice a poškození se uděluje s plným potenciálem +/- 25%. Vzhledem k tomu, že jako vysoce výbušná munice exploduje uvnitř vozidla poté, co pronikne pancířem, veškeré vnitřní moduly nebo posádka, která se nachází v poloměru výbuchu, může obdržet poškození nebo i úplné vyřazení z provozu.

Nicméně HE munice má obvykle nízké hodnoty penetrace, takže pokud nebudete správně cílit na slabou část nepřátelského pancíře, nebudete penetrovat a střela v místě nárazu exploduje, tedy na vnější straně nepřátelského vozidla. To platí i pro případy, kdy HE střela pronikne do představného pancíře, což způsobí, že exploduje před zasažením samotného pancíře. Ovšem i když netrefíte samotný cíl, díky explozi při nárazu stále dokáže střela způsobit poškození a to i těm, kteří se právě nachází v poloměru výbuchu. Ve všech těchto případech, kdy střela nepronikne pancířem, je poškození menší a počítá se podle následujícího vzorce:

Equation_explosion-damage.png

SpallCoefficient může být 1,2, 1,25, 1,3 nebo 1,5, je-li nainstalována protistřepinová vložka a vy vypočítáte poškození pancíře, jinak 1 (tj. "Ochranná vložka" chrání externí moduly). Pokud jsou konečné výsledky nula či nižší, nedojde k žádnému poškození.

ImpactDistance (dosah nárazu) je vzdálenost mezi bodem nárazu střely a bodem výbuchu střely na cíli nejbližší možnou drahou (vzdušnou čarou). Pokud výbuch pokryje oblast na pancíři cíle, hra vybere bod, který vede k udělení maximálního poškození dle výpočtu zmíněného výše. Tento bod bude kompromisem mezi bodem s nejnižší nominalArmorThickness (nominální hodnotou pancířem) a bodem nejbližším bodem od kterého střela explodovala. Ideální pro vás je, pokud střela zasáhne oblast, která je “otevřená” nebo minimálně pancéřovaná.

Jakmile se určí přesný bod nárazu, určuje se skutečná hodnota poškození, stejně jako skutečný potenciál poškození, které může střela způsobit svému cílů. Jestli toto potenciální poškození způsobí nějaké škody se řídí běžnými pravidly, ale s následujícím omezením, které se týká interních modulů a posádky:

 • V případě, že střela exploduje uvnitř vozidla, tak směr vlna v tanku je simulována oblasti ve tvaru kuželu s vrcholovým úhlem 45°. Tato vlna vznikne z místa, kde střela vybouchla s podél dopadového vektoru do vzdálenosti desátkrát větší než je kalibr děla.
 • Pokud střela exploduje kdekoliv mimo tank ve vzdálenosti větší než je desetkrát kalibr děla, není zde žádné poškození udělené vozidlu. Rovněž není udělena žádné poškození modulům či členům posádky.


Pokud je odsazený pancíř trefen touto vlnou, tak výpočet určí, kolik možného poškození projde tímto pancířem a proběhne druhý výpočet průchodu této vlny již klasickým pancířem stroje. Většinou výsledné poškození bývá nula.

Poškození modulů a zranění posádky

Jak bylo zmíněno výše, můžete poškodit nejen pancíř vozidla, ale také jeho moduly a posádku. Poškození pancíře a modulů/posádky jsou odlišné věci. To znamená, že zásah modulu má vliv pouze na modul, ale ne na počet bodů výdrže (počet hitpointů) vozidla. Stejně tak zásah pancíře nemá vliv na moduly. Přesto, jedním výstřelem může dojít k poškození jak pancíře tak modul(ů) nebo posádky, pokud střela projde do tanku tak, že zasáhne i modul(y) nebo posádku.

Tak, jako vozidlo, také každý modul má svůj počet bodů výdrže. Během bitvy vidíte pouze zjednodušený zobrazení počtu zbývajících bodů výdrže a stavu vašich modulů a posádky symbolizované jednou ze tří barev v panelu poškození (damage panelu) v levé dolní části obrazovky. Tyto stavy jsou:

Výchozí (žádná změna barvy) : Dost bodů výdrže na modulu a posádce, aby byla plně bojeschopná.

Žlutá: Tento stav znamená, že modul byl významně poškozen (≥50%) , ale je stále funkční. Členové posádky nemají „žlutý“ stav.

 • Pásy: žádný negativní dopad
 • Dálkoměr (optika): žádný negativní dopad
 • Palivová nádrž: Zvýšená možnost, že další zásah způsobí požár vozidla
 • Věž: 50% zpomalení otáčení věže
 • Dělo: 50% zvýšení rozměření a snížení přesnosti
 • Motor: 50% síly motoru
 • Bedny s municí (Ammo Rack): 50% rychlosti nabíjení

Červená: Tento stav indikuje, že modul je nefunkční nebo, že člen posádky byl vyřazen. Členové posádky v tomto stavu zůstanou až do té doby, dokud nebudou použity spotřební doplňky, které jim navrátí „plné zdraví“. Moduly budou automaticky opraveny po určité době do funkčního stavu „žlutá“ vaší posádkou.

 • Pásy: vozidlo je znehybněno
 • Dálkoměr (optika) : Maximální dohled snížen na 85%. Snížení může být kompenzováno schopností "Prostorová představivost".
 • Palivová nádrž: nastal požár
 • Věž: věž se nemůže otáčet
 • Dělo: nemožnost vystřelit vodorovný pohyb děla je znemožněn
 • Motor: síla motoru snížena na 0 koňských sil. Stále je možnost se pohybovat z kopce nebo setrvačností, kterou máte.
 • Bedny s municí (Ammo Rack): vozidlo je zničeno výbuchem munice, pokud není všechna vystřílena (zbývá 0 nábojů). Lehká, střední a těžká vozidla explodují s efektem odhození věže výbuchem.

Všechny moduly a změny stavu jsou oznamovány hlasovou zprávou.

Hod záchrany

Pokud je modul nebo člen posádky zasažen, neznamená to automaticky, že to způsobí poškození. Zda bude zásahem poškozen je dáno specifickým indexem možnosti poškození. Je to také označováno jako „hod záchrany“. Základní možnost poškození konkrétních modulů nebo členů posádky , pokud jsou zasaženi jsou následující:

 • Podvozek: 100%
 • Motor: 45%
 • Palivová nádrž: 45%
 • Pozorovací zařízení (optika): 45%
 • Rádio: 45%
 • Věž: 45%
 • Dělo : 33%
 • Bedny s municí : 27%

Všichni členové posádky mají stejnou šanci na vyřazení zásahem, ale od verze 0.7.4 je tato šance závisí na typu zásahu:

 • posádka zasažena nábojem typu AP/APCR/HEAT : 33%
 • posádka zasažena vnitřním výbuchem : 10%

Každá z těchto základních možností zásahu modulu nebo vyřazení posádky je zvýšena 3x pokud je aktivní schopnost „kanonýr“ na střelci posádky, která na vozidlo útočí(/střílí) náboji typu AP, APCR nebo HEAT.

Není žádný další vliv, který by ovlivňoval tuto možnost. Množství naložené munice nemá vliv na poškození bedny s municí zásahem.

Kompletní úmrtí posádky

Vezměte na vědomí, že pokud je celá posádka vyřazena, tank se stane nepoužitelným. Spotřební doplňky pro uzdravení posádky nelze použít, což znamená, že neexistuje možnost vrátit vozidlo do funkčního stavu v bitvě. Je považován za zničený i přesto, že na bitevním poli zůstává tank viditelný se zbývajícími body výdrže vozidla.

Výbuch munice

Pokus vybuchne munice, je celý tank zničen a nezáleží na tom, kolik bodů výdrže mu ještě zbývalo. Jediný stav, kdy vozidlo nevybuchne i přesto, že stav bedny s municí je „červená“ je v případě, že na vozidle již není naložen ani jeden náboj. Snížení možnosti výbuchu munice lze docílit instalací vybavení „mokré bedny s municí“ nebo vytrénování schopnosti „bezpečné ukládání“ na členovi posádky „nabíječ“.

Poškození ohněm (hoření)

Existují dvě možnosti, jak vás mohou nepřátelé zapálit:

 • Pokud body výdrže palivové nádrže klesnou na nulu, tank automaticky vzplane.
 • pokaždé, když je zasažen motor, je zde možnost zapálení. Tato možnost závisí na hodnotě, kterou můžete vidět ve vlastnostech typu motoru nebo zde na wiki. Je dobré vědět, že převodovka je počítána jako součást motoru, ale zásah převodovky nezpůsobí vzplanutí.

Během hoření je poškozován jak tank samotný tak současně různé moduly nebo členové posádky. Přesná hodnota poškozená závisí na typu tanku, ale není ve hře zobrazována. Délka požáru také závisí na tom, zda je posádka vyškolena se schopností „hašení“ a zda má řidič aktivní schopnost „preventivní údržba“ a zda je na vozidle instalován spotřební doplněk „automatický hasicí přístroj“. Můžete také použít spotřební doplněk „manuální hasicí přístroj“.

Poškození naražením (ramming)

Můžete také poškodit soupeře nárazem. Náraz vytvoří v bodu střetu vozidel efekt exploze podobný zásahem typem munice HE. Síla výbuchu , neboli potenciál poškození, závisí na množství kinetické energie použité v kolizi (0.5 * kombinovaná hmotnost * relativní rychlost^2) , nebo jinými slovy kombinovaná hmotnost obou vozidel stejně jako relativní rychlost. To znamená, že čím je vaše a vašeho cíle větší a rychlost vyšší při nárazu, tím větší bude poškození.

Avšak možnost poškození je vypočítána a přenesena vzhledem k relativní hmotnosti obou z vozidel v poměru k jejich společné hmotnosti. ( 1 – individuální hmotnost/ společná hmotnost). Například, pokud vaše vozidlo má hmotnost 75 tun a narazíte do vozidla s hmotností 25 tun, jen 25 procent nárazu/výbuchu je použito pro poškození vašeho vozidla.

Aktuální výpočet možnosti poškození nárazem se řídí stejným pravidlem, jako je použito pro poškození náboji typu HE, tedy náraz lehce pancéřovaných cílů/částí tanků způsobí větší poškození než náraz vysoce pancéřovaných částí. Obdržené poškození nárazem může být omezeno instalací protistřepinové vložky. Stejně tak může být poškození vlastního vozidla omezeno a zároveň zvýšena možnost poškození nárazem nepřítele zvýšena aplikací schopnosti „kontrolovaný náraz“ na členovi posádky - řidič.

Pokud do vás chce někdo narazit, můžete snížit účinek nárazu natočením nejsilnější část vozidla směrem k útočníkovi a pohybem vozidla směrem od něj, snížíte tím relativní rychlost. Pokud má váš řidič aktivní schopnost „kontrolovaný náraz“, musí se vaše vozidlo pohybovat, aby byl účinek této schopnosti použit při výpočtu poškození.

Výstřely s nulovým poškozením

Zásahy, které nezpůsobí poškození , také zvané zásahy s nulovým poškozením jsou všeobecně známé uvnitř hráčské základny a jsou okolo nich různé konspirační teorie. Je to ale ve většině případů výsledek herní mechaniky, popsané výše ve spojení se špatnou a někdy nekorektní vizuální a zvukovou zpětnou vazbou o tom, co se stalo se střelou, danou hráči ve hře. Neprobití pancíře a odraz střely, zásah představného pancíře nebo vnějších modulů, neviditelné jako poškození pancíře nepřátelského tanku (které ale i přesto mohou znamenat poškození modulů nebo posádky a nejsou rozeznatelné) jsou pro hráče těžko rozlišitelné.

Každý z hráčů se setkal se zásahem bez poškození. Stejně tak, jako každý se setkal s tím, že nezasáhl cíl. Pochopení herní mechaniky, vysvětlené výše vám umožní snížit možnost těchto případů. Je zde stále ve hře stále určitý prvek náhodnosti, ale pokaždé trefíte to, co jste zaměřili, jmenovitě oblast, která je pokryta zaměřovacím kruhem, takže zaměřujte správně abyste maximalizovali svou šanci, že když trefíte cíl, způsobíte poškození.

Ghost Shells

Jedná se o střely, které buď zmizí přímo u děla nebo projdou cílem jako by tam nepřítel ani nebyl.

První typ zmizení je zpravidla způsoben tím, že hráči chybí vizuální sledovací efekt (trasírka) - pokud si přehrajete replay a budete to sledovat z jiného úhlu, tak odhalíte kudy střela letěla.

Druhý typ se objevuje ojediněle a je způsoben velkým zpožděním v připojení klienta/serveru, který způsobuje ztrátu synchronizace - to co vidíte na klientovi není vlastně to, co se v daný moment odehrává na serveru, což je to, co se počítá. Může to být způsobeno i chybou v modelu kolize vozidla vašeho protihráče. Pokud model "nesedí", může se mezi spoji modelu tanku vytvořit prázdné místo, kudy bude pod správným úhlem procházet střela bez poškození. A poslední možnost je, že ne u všech části modelu odpovídá vizuální stránka té reálné herní a střela tedy může procházet i skrz tyto místa. Často se jedná o prvky, které jsou umístěné na vnější části trupu vozidla, např. krabice či palivové články. V mnoha případech se totiž jedná jen o dekorace.

Poškození na výstřel/Poškození za minutu

Jedná se o nejběžnější hodnotu, která se používá k posouzení výkonu tanku z hlediska palebné síly a jsou označovány jako poškození na výstřel (Damage Per Shot, dále jen jako "alfa") a poškození za minutu (Damage Per Minute, dále jen "DPM").

Alfa poškození se vztahuje k velikosti poškození, kterou může hráč očekávat za jeden výstřel (nebo v případě autoloaderu za vyprázdnění celého zásobníku či klipu) - v podstatě jaké poškození může hráč udělit nepříteli. Obvykle platí, že tanky s velkým alfa poškozením mají delší doby nabíjení a naopak tanky s menším alfa poškozením mají rychle časy nabíjení.

Poškození za minutu se vztahuje na trvalý výkon daného vozidla a v průběhu času ji lze považovat za opačnou hodnotu alfa; DPM měří výstupní škody, které hráč získává z maximální expozice než spíše z minima. Tradiční DPM se počítá jako poškození za určitý časový úsek.

V průměru budou mít tanky s velkými hodnotami alfa méně tradiční DPM než vozidla s menšími hodnotami alfa. Jedná se defacto o odměnu za to, že podstupují větší riziko spojené s pozicemi, kde mají větší šanci obdržet poškození od nepřítele.

Opravy

{name}

Pokud je během bitvy některý modul poškozen, vaše posádka ho začne opravovat. Čas potřebný k opravě modulu závisí na samotném modulu (nikoliv jen na jeho typu) a na efektivní schopnosti Opravy vaší posádky. Pokud máte také ve vybavení Nástroje, můžete zrychlit opravu o 25% nebo pokud máte Rozšířenou sadu náhradních dílu až o 40%.

Posádka opraví poškozený modul pouze do stavu, kdy může být opět funkční, ale zůstane v tzv. "žlutém" či poškozeném stavu. Přesné množství bodů, které tento stav představuje, závisí také na konkrétním modulu. Jedná se přibližně o polovinu jeho celkového počtu bodů, platí to pro většinu modulů.

Chcete-li mít modul opět plně v provozu a obnovit tak jeho všechny body a výhody v bitvě, musíte použít spotřební materiál. malá sada oprav je dostupná za kredity a umožňuje opravit jeden modul (výjimka - od aktualizace 0.7.4 opraví mala sada oprav oba poškozené pásy). velká sada oprav sice stojí také jen kredity, ale cena je mnohem vyšší, než je tomu u malé sady a opraví všechny moduly, které jsou v tu danou chvíli poškozené. Poskytuje také 10% bonus k rychlosti oprav posádky, pokud je nevyužijete. Počínaje patchem 9.18 jdou obě sady oprav opět používat v boji po uplynutí 90 sekund.

Zdroje

 1. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nLSD6E9tFdtbUeoWGyU-V6Rj0AyUnGXVCPG2vDMSgWs/edit#gid=0
 2. https://eu.wargaming.net/support/kb/articles/315

Kategorie: