Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty

Anti-Aircraft Fire

Přejít na: navigace, hledání


Protiletadlová obrana

Wows_icon_modernization_PCM018_AirDefense_Mod_I.png
Téměř každá loď ve World of Warships nese protiletadlová děla a kanóny (AA=anti air) pro vlastní obranu před leteckými útoky. Ty mohou zahrnovat různé zbraně od kulometů malé ráže po protiletadlová děl, některé lodě mohou využívat svou hlavní baterii k palbě na námořní i vzdušné cíle. Každá zbraň a kalibr spadá do jedné ze tří zón protiletecké obrany, které se liší vzdáleností od lodi.

N.b některé informace v tomto videu jsou již zastaralé, zvláště ty popisující fungování AA obrany. Obrázky a základní mechanika jsou stále vyhovující. Přečtěte si text níže pro aktuální informace.

Stejně jako lodě, každé letadlo ve World of Warships má určitý počet životů (HP). (Letadla z letadlových lodí mají obvykle v rozmezí 1500-2400 HP.) K sestřelení letadla je potřeba snížit jeho životy na nulu. Loď toho může docílit svými protiletadlovými zbraněmi a některé i vlastními stíhači.

Letadla

Letadlům se věnuje samostatný článek.
Letadla

Protiletadlová obrana

Protiletadlové zbraně spadají do jedné ze tří skupin podle dosahu a účinku, obojí závisí na ráži zbraní.[1]

AA krátkého dosahu

Sem patří všechny protiletadlové zbraně s ráží 30 mm a méně. V zásadě se jedná o kulomety či automatické kanóny. Pálí množství malých lehkých střel, někdy s výbušnou náplní, část střel bývá obvykle se stopovkou. Malé střely nemají dostatek energie, aby byly efektivní za hranici 2 km od lodi. Nicméně velká rychlost palby je činí nebezpečnými. Malorážové AA zbraně bývají na lodi v jednotlivých postaveních kdekoli, kde se pro ně najde prostor. Někdy bývají namontovány společně až po 8 kusech se sofistikovaným zaměřováním. Typickými příklady jsou americký kulomet Browning ráže 12,7 mm (.50 Cal) a původně švýcarský 20mm kanón Oerlikon.


AA středního dosahu

Do této kategorie patří AA zbraně s ráží více než 30 mm až po 85 mm. Zde se už jedná o těžší výzbroj, granáty váží od 1 do 9 kg. Většina zbraní je automatická. Tyto zbraně se pro protiletadlovou ochranu skvěle hodí, mají dobrý dostřel, účinek v cíli a i kadence bývá slušná. Větší z těchto zbraní mohou vystřelovat granáty s přibližovacím zapalovačem. Menší bývají dostatečně lehké, aby je bylo možné namontovat na různých částech lodi. Asi nejlepším příkladem této kategorie je švédský 40mm kanón Bofors, montovaný na lodě po dvou nebo čtyřech kusech, považovaný za asi nejlepší protiletadlovou zbraň druhé světové války.


AA dlouhého dosahu (flaky)

Zbraně s ráží více než 85 mm mají pomalejší rychlost střelby, to však vynahrazují dostřelem a účinností výbušé náplně. Tyto zbraně jsou podobné – a často jimi také jsou – jako děla sekundární baterie nebo víceúčelová děla hlavní baterie na lodích. Zvláště ke konci druhé světové války byly pro protiletadlovou funkci modifikována i některá děla křižníků, např. Ráže 155 mm (6") a 203 mm (8")[2] na křižnících US Navy. Mnohem běžnější byly např. 127mm (5") děla na amerických torpédoborcích a dalších lodích.

Pro použití proti letadlům nesou granáty často výbušné hlavice navržené k rozptýlení střepin a časovanou roznětku, která v kombinaci se zaměřovači zajistí explozi poblíž nepřátelského letadla. Později během druhé světové války byl do služby uvedeny přibližovací zapalovače, které se aktivovaly v přímé blízkosti cíle.


Protiletadlové zóny (aury)

Na rozdíl od hladinového dělostřelectva a torpéd, ve World of Warships nemají protiletadlové zbraně linie palby, ani se pro ně nevypočítává trajektorie střel. S množstvím AA zbraní a rychlostí jejich palby by to byla příliš velká zátěž pro servery. Místo toho je AA palba rozdělena do tří zón — aur — podle tří kategorií zmíněných výše. Aury se překrývají a navzájem se posilují.


WoWs_AA_Auras.jpg


Aury začínají 100 m od lodi. Hloubka každé aury je určena typem zbraní: např. loď s typem X může mít auru s maximálním dosahem 2.5 km, zatímco loď s typem Y může mít dosah třeba jen 1.9 km. Aury mají svou minimální hloubku.

Tyto tři aury jsou krátkého dosahu — zbraně až po ráži 30 mm, hloubka je >1.5km; středního dosahu — zbraně s ráží více než 30 mm až po 85 mm, hloubka je >2.5km; dlouhého dosahu — velká AA děla s ráží více než 85 mm, hloubka je >4km.[3]

Stejně jako děla sekundárních baterií nejsou AA zbraně na počátku bitvy nabity. Začnou se nabíjet, jakmile do jejich dosahu vletí nepřátelská letadla. Tedy napoprvé jim Vaše AA obrana neudělí poškození okamžitě. (Tato mechanika se může v budoucnu změnit.)


Setrvalé poškození

Každé protiletadlové dělo, kanón, kulomet AA obrany uděluje určité poškození nepřátelským letadlům v dosahu. Tyto zbraně jsou seskupeny do aur podle své kategorie, jejich celkové poškození v auře se nazývá setrvalé poškození. V auře má setrvalé poškození dva prvky: maximální udělené poškození a rychlost palby, která dané poškození uděluje. Maximální poškození je určeno počtem a typem zbraní v auře. Míra zásahu zahrnuje účinek systémů řízení AA palby lodi. Stejná zbraň s lepším systémem palby bude mít při stejném maximálním poškození vyšší procenta zásahu. Míra zásahu se většinou zvyšuje s tierem. Například aura krátkého dosahu, která má maximální poškození 100 a míru zásahu 90% bude vypadat následovně: každou sekundu, po kterou se nepřátelská letadla zdržují v dosahu aury, sytém AA udělí průměrně (100 * 90%) čili 90 poškození [4]

Ale peruť se z toho tak snadno nedostane. V případě krátké aury, střední i dlouhá jí přesahují. Setrvalé poškození ze všech tří aur je uděleno nezávisle peruti v okruhu ~2 km od lodi.

Pokud se uvnitř aury nachází více letadel či perutí, setrvalé poškození je uděleno v plné výši všem. Pokud se letadlo či peruť nachází ve více aurách od několika lodí, každá aura funguje nezávisle v plné síle. [5]

Setrvalé poškození je uděleno poslednímu letadlu perutě. [6]

Více informací o okamžitém poškození níže: Posílení sektoru.

Flak

Zbraně dlouhého dosahu [7]pokrývají výbuchy protiletadlových granátů (flaky) zónu od 3.5 km od lodi po maximální dosah AA děl. Tyto výbuchy jsou odpalovány v salvách a tvoří obláčky flaku, v jejich dosahu je letadlům uděleno velké poškození (přibližně1000-2000 HP za sekundu).[8] Jen málo letadel z letadlových lodí může proletět dvěma obláčky flaků a přežít. Nicméně výbuchy/flaky udělují poškození pouze letadlům, která jimi proletí. Pokud se jim pilot dokáže vyhnout, poškození jeho peruti uděleno nebude.

Počet výbuchů flaku závisí na dělech, sytému zaměřování AA (kvůli procentu zásahů) a případných vylepšeních či kapitánských dovednostech.[9]

Velikost obláčků/flaků se zvyšuje s ráží děl. Například flaky z lodi Massachusetts, které jsou odpalovány z děl ráže 127 mm jsou větší než ty z lodě Roma, která je vybavena děly ráže 90 mm. Děla dlouhého dosahu vystřelují novou salvu flaků každé 2 sekundy. (V té době již předchozí výbuchy mizí.)


Flaky jsou zaměřeny do zóny A, ale některé skončí v B.

Zaměřovače AA palby se snaží umísti výbuchy do dráhy letu nepřátelských perutí. Na základě rychlosti a kurzu perutě vypočítají zónu výbuchů (zóna A na obrázku). Hloubka zóny (označeny x1 a x2) závisí na rychlosti letadel a jsou menší pro pomalejší letadla. Většina výbuchů se objeví v cílové zóně (A), ale některé výbuchy mohou skončit poblíž (zóny B).

Z jedné lodi proti jedné peruti exploduje 80% (ale maximálně 6) flaků v zóně A, zbytek v zónách B. Pokud je v zóně flaků více perutí (a tedy je více zón A), děla generují stejný počet výbuchů a výbuchy jsou rozděleny mezi zónami A.

Pokud je peruť pod palbou více lodí, počet flaků v cílové zóně může být téměř dvojnásobný. V tomto případě jsou nejsilnější výbuchy směřovány do zóny A [10]

Poškození z flaku není uděleno celé peruti, ale pouze jednotlivým letadlům, která vletí do okruhu výbuchu flaku. Jeden velký obláček může poškodit několik letadel. Obláčky výbuchů se navzájem nepřekrývají.

Všimněte si, že ne všechny lodě mají AA zbraně dlouhého dosahu. Tyto lodě, např. Fubuki, nemají dlouhou auru a negenerují obláčky flaků.

Příklad - Prinz Eugen

Pro ilustraci si ukážeme fungování AA obrany na německém prémiovém křižníku tieru VIII Prinz Eugen.

Aura krátkého dosahu

Detaily AA obrany krátkého dosahu na lodi Prinz Eugen

Prinz Eugen má celkem 28 kanónů Flakzwilling 38 (20 mm) ve dvojitých a čtyřnásobných postaveních. Jeho krátká aura je efektivní v rozsahu 0.1 až 2 km od lodi. V této oblasti udělují 20mm kanóny letadlům až 95 poškození za sekundu. Procento zásahů je 85%. Tedy každou sekundu je letadlu uděleno přibližně 81 poškození.

Povšimněte si, že aura středního a aura dlouhého dosahu přesahují krátkou auru, takže v rámci ní je celkové poškození za sekundu o hodně vyšší — jen něco méně než 300 poškození za sekundu.


Aura středního dosahu

Detaily AA obrany středního dosahu lodi Prinz Eugen

Aura středního dosahu křižníku Prinz Eugen je aktivní až do vzdálenosti 3.5km. Existuje 90% šance, že za sekundu každý z jeho osmnácti protiletadlových kanónů L/56 Flak 28 (40 mm) s maximálním poškozením 242 zasáhne a udělí tak přibližně 218 poškození za sekundu.[7]

Aura dlouhého dosahu a Flak

Detaily AA obrany dlouhého dosahu na lodi Prinz Eugen. Pozor! Počet flaků v tomto případě je navýšen o 2 díky vylepšení Úprava protiletadlových děl 1, nicméně toto již nadále není možné. +2 flaky nyní přidává vylepšení Úprava pomocné výzbroje 2 od tieru IX.

Dlouhou auru na křižníku Prinz Eugen tvoří 6x2 105 mm L/65 Dop. L. C/31. Tato děla jsou efektivní do 5.2 km od lodi. Velká 105mm děla jsou schopná udělit setrvalé poškození 123 s 90% šancí na zásah — celkem tedy 111 poškození za sekundu.

Navíc jsou schopna vypálit až 6 obláčků flaků každé 2 sekundy na útočící peruť. Letadlo, které flakem proletí (dokud je aktivní), obdrží 1400 poškození za sekundu – to téměř stačí na zlikvidování slabšího letadla z letadlové lodi. Flaky budou ohrožovat nepřátelská letadla, dokud se nedostanou na vzdálenost 3.5 km od lodi a blíže.

Posílení sektoru

Každá loď s AA obranou ji může dočasně posílit na jednom boku, zatímco současně bude na opačném boku zeslabena. Zamířením kamery [11] na jednu stranu a stisknutím klávesy ~ (bývá nad Tabulátorem) nebo O se aktivuje posílení sektoru AA obrany na dané straně lodi (ideálně na té straně, ze které přilétají nepřátelská letadla).[12]

The phases of sector reinforcement


Aktivování posílení sektoru má dva efekty: Za prvé množství poškození je okamžitě udělováno všem nepřátelským perutím, které jsou v dosahu AA na posílené straně. Za druhé setrvalé poškození z aur se prudce zvyšuje na posílené straně a současně se snižuje na opačné. Posílení sektoru nemá na výbuchy protiletadlových granátů (flaky) žádný efekt.

Posílení sektoru a další zesílení, jako například aktivovaný spotřební doplněk Obranná protiletadlová palba (Zatímco je aktivní, zvýší se udílené poškození AA zbraní velké ráže.), se dále sčítají ke zvýšení setrvalého poškození. Např. aura se základem 100 poškození za sekundu se může zvýšit na 135 s posílením sektoru (+35%) a na 185 se současně zapnutou Obrannou AA palbou (+50%). (Momentální efekt závisí na lodi.)

Zapnutí posílení sektoru také okamžitě aktivuje protiletadlovou palbu bez nutnosti stisknou klávesu P, ale pouze pokud je posílení sektoru připraveno k použití (ne v posilující nebo přípravné fázi).

Hráči letadlových lodí mohou posílení sektoru aktivovat jen ři pohledu z letadlové lodi. Pokud zrovna ovládají letku, posílit sektor na mateřské lodi nemohou.


Okamžité poškození

Okamžité poškození, vyjádřeno jako procento aktuálního počtu životů celé perutě[13], je aplikováno na peruť okamžitě při aktivaci posílení sektoru. (Prinz Eugen, jako křižník, aplikuje základních 3.5%.) Poškození je uděleno poslednímu letadlu v peruti. [6] Pokud není v dosahu AA žádná peruť při zapnutí posílení sektoru, žádné okamžité poškození nebude uděleno.[14]


Posun setrvalého poškození

Každá třída lodí má určitou dobu trvání, po kterou je setrvalé poškození přesunuto proti přilétajícím letadlům. V případě křižníku posun zabere polovinu z 10 sekundového trvání posílení sektoru. Maximální efekt je 150% navýšení setrvalého poškození. Poté se efekt navrací do normálu a následuje 10 sekund načítání (přípravná fáze) posílení, než bude možné aktivovat posílení znovu.


Aktivování posílení ve správný okamžik vyžaduje trochu cviku. Pokud jej aktivujete příliš brzy – zatímco jsou útočící letadla mimo dosah AA aur – žádné okmažité poškození nebude uděleno. Pokud jej kativujete pozdě, nepřátelská peruť může shodit náklad a uniknout z dosahu, než se setrvalé poškození dostatečně navýší. Čím rychlejší letadla jsou, tím důležitějším se načasování stává. [15]Z toho důvodu se velice doporučuje abyste si zapnuli kruh označující dosah Vaší AA obrany na minimapě! V současné době se musí poprvé aktivovat na každé lodi.


Tabulka níže ukazuje, jak se liší posílení sektoru na různých třídách lodí. Max. a Min. jsou efekty posílených a zeslabených stranách, při plném efektu, jako multiplikátory. Doba znovupovolení je celkový čas, za jak dlouho může být sektor znovu posílen.


Normální hodnoty posílení sektoru AA
Typ lodi Okamžité poškození Čas rozeběhnutí Max. posílení Min. na oslabené straně Trvání posílení Obnovení Doba znovupovolení
Torpédoborec (DD) 5% ~5 sec 135% 65% 10 sec 10 sec 20 sec
Křižník (CA/CL) 3.5% ~5 sec 150% 50% 10 sec 10 sec 20 sec
Bitevní loď (BB) 3.5% ~5 sec 135% 65% 15 sec 15 sec 30 sec
Letadlová loď (CV) 3.5% ~5 sec 135% 65% 15 sec 5 sec 20 sec


Příklad

Použijeme znovu náš křižník Prinz Eugen: nepřátelské letadlo se přibližuje z pravoboku. Ve vzdálenosti 5.2 km zahajuje palbu obranadlouhého dosahu, uděluje 111 setrvalého poškození a generuje průměrně 6 obláčků flaků, každý z nich udělí potenciálně 1400 poškození. Posílení sektoru je připraveno, takže hráč rychle přikáže AA zbraním na pravoboku posílit sektor. Letadlo okamžitě obdrží 3,5% poškození. Jak se dál přibližuje, setrvalé poškození dlouhé aury se zvyšuje na 166 (111*150%) poškození za sekundu. Poté letadlo (nějak zázrakem přežilo) opouští zónu flaků a ve vzdálenosti 3.5 km od lodi vstupuje do aury středního a poté krátkého dosahu, které posílené udělují 493 (166+327) respektive 614 (166+327+121) poškození. Jankmile přeletí na druhou stranu lodi, poškození je sníženo na 204 (40+109+55) pro krátkou auru, pak 149 (109+55) pro střední a nakonec 55 (111*50%) pro dlouhou. Na oslabené straně nepotká letadlo žádné výbuchy protiletadlových granátů (flaky).

Kokpit — vše, co zbylo z prostříleného letadla — padá do moře. Po 10 sekundách je posílení znovu připraveno k použití.

(Tento příklad nebere v úvahu rychlost letadla a tedy potici letedla v době, kdy posílení dosáhne maxima a kdy skončí. Předpokládejme, že letadlo bude v dosahu aur po celou dobu posílení.)

Opotřebování

Granáty a další vyzbroj může zničit postavení AA děl, která jsou důležitá pro obranu lodi. Zničená postavení nemohou střílet, takže setrvalé poškození dané aury je redukováno. Ztráta AA děl dlouhé aury také snižuje počet obláčků flaků v salvě.

Poloha zničených AA postavení na lodi nehraje roli. Každá AA zbraň kryje všechny směry. To také znamená, že posílení sektoru zůstává neovlivněno kromě redukovaného setrvalého poškození. Pokud jsou všechny AA zbraně pro danou auru zničeny, žádné poškození v jejím rozsahu (setrvalé či flak) již není udělováno. Nicméně aura dlouhého dosahu přesahuje střední a krátkou, takže o když jsou např. všechny zbraně krátké i střední zničeny, stále se v jejich rozsazích uděluje poškození z dlouhé aury.

(Narozdíl od hlavní baterie, protiletadlová a sekundární děla nemohou být vyřazena, pouze zničena.)


Vylepšování protiletadlové palby

Vylepšení

Úprava pomocné výzbroje 1 (+100% k odolnosti sekundární baterie. / +100% k odolnosti AA baterie.) (Pozice 1) zvyšuje odolnost AA baterií o 100%.

Úprava protiletadlových děl 1 (: +20% ke snížení doby přípravy prioritního sektoru AA) (Pozice 3) snižuje čas přípravy (obnovení) posílení sektoru o 20%.

Úprava pomocné výzbroje 2 (: −20% k době nabíjení sekundární baterie / +15% k setrvalému poškození AA / +15% k poškození flakem / +2 výbuchy flaku v salvě navíc pokud je Obranná AA palba aktivní.) (Pozice 6) zvyšuje veškeré setrvalé poškození o 15%, zvyšuje poškození obláčky flaku o 15%. Zvyšuje počet flaků v salvě o +2, pokud je aktivován spotřební doplněk Obranná protiletadlová palba (Zatímco je aktivní, zvýší se udílené poškození AA zbraní velké ráže.).

Speciální vylepšení Úprava obranné protiletadlové palby 1 (: +20% k době trvání. / -10% k době nabití.) ( Pozice 2) zvyšuje dobu trvání spotřebního doplňku Obranná protiletadlová palba (Zatímco je aktivní, zvýší se udílené poškození AA zbraní velké ráže.) o 20%.

Legendární vylepšení Posílená protiopatření (+1 ke spotřebním doplňkům / -20% k době obnovení spotřebních doplňků / -20% k době přípravy Posílení sektoru AA.) ( Pozice 5) na lodi Worcester snižuje dobu přípravy Posílení sektoru AA o 20%.


Spotřební doplněk Obranná AA palba

Spotřební doplněk Obranná protiletadlová palba (Zatímco je aktivní, zvýší se udílené poškození AA zbraní velké ráže.) je dostupný pro křižníky a torpédoborce vyšších tierů a některé výjimky např. bitevní lodě Hood a Thunderer. Doplněk poskytuje posílení účinnosti protiletadlové obrany. Doba trvání bývá 30-60 sekund, veškeré setrvalé poškození je navýšeno o 50% [16] a poškození obláčky flaků je 3x vyšší.

Když je doplněk aktivní, obláčky flaků se zbarví jemně načervenalým odstínem, zatímco normální animace prasknutí výbuchů se obvykle jeví více oranžově. Velitel letadlové lodi by měl vzít barvu na vědomí, protože toto je jediné vizuální znamení, že je Obranná protiletadlová palba (Zatímco je aktivní, zvýší se udílené poškození AA zbraní velké ráže.) aktivní.

Zapnutí doplňku také okamžitě aktivuje veškeré zbraně AA obrany, pokud jsou vypnuté. V tomto případě není nutné je zapínat klávesou 'P'.

Obranná AA palba kombinovaná s posílením sektoru dokáže silně vylepšit účinnost protiletadlových zbraní lodi proti leteckému útoku. Pokud je používátespolečně, nejlépe aktivujte doplněk krátce předtím, než nepřátelská peruť vstoupí do dosahu Vaší aury a aktivujte posílení sektoru hned potom. Pamatujte, že doba obnovení doplňku Obranná AA palba je mnohem delší než obnovení posílení sektoru.

Vypnutí protiletadlových zbraní (P) okamžitě ukončí činnost doplňku Obranná AA palba a zahájí jeho obnovení (cooldown). Toto může způsobit, že bude doplněk připraven k dalšímu použití, než přiletí další letadla.

Bojové signály

November Echo Settoseven (+10% průměrného poškození za sekundu u všech AA zbraní / +10% průměrného poškození obranné výzbroje u letadel se zadním střelcem.) zvyšuje setrvalé a poškození flakem o 5%.

Dovednosti kapitána

Několik kapitánských dovedností má přímý efekt na sílu protiletadlové obrany.

Stíhače

Hlavní článek: Ship:Aircraft
Consumable_PCY004_Fighter.png

Některé lodě nesu vlastní stíhače, které startují z katapultů. To je prováděno spotřebním doplňkem Katapultovaný stíhač (Dokud je aktivní, krouží stíhač okolo lodě a poskytuje další obranu proti stíhačkám a bombardérům.), který vypustí peruť stíhačů v počtu 1-4. Ti létají okolo lodi ve vzdálenosti asi 3.25 km po dobu 60 sekund. Peruť létá automaticky, hráč ji nemůže nijak ovládat.

Pokud se nepřátelská letadla dostanou do dosahu stíhačů, ti se na ně pokusí zaútočit. (Dosah závisí na relativní rychlosti perutí.) Útočící peruť může povolat spotřebním doplňkem Hlídkový stíhač (Hlídkový stíhač ve své oblasti útočí na jakákoliv nepřátelská letadla. Vypouštěn hráčem.) vlastní stíhače, které se dají do boje se stíhači z katapultů. Stíhači mohou být velmi účinné, pokud se vypustí včas. Stíhači sesetřelí maximálně tolik letadel, kolik je stíhačů v peruti.

Manévrování

 1. JustDodge

Někdy nemusí síla AA obrany stačit k odvrácení útoku a tady nastupují dovednosti hráče. Především manévrování s lodí (někdy nazývané WASD hack), kterým se snaží ztížit nepřátelským letadlům zaměření vlastní lodi. Zde jen několik rad co dělat proti různým typům letadel.


 • Bitevníky udělují většinou nižší poškození, ale jsou rychlé a obratné. Navíc svou výzbroj snadno zaměřují. Rozptyl jejich raket se mění v podle národů. Většina má širokou zaměřovací elipsu, nevystavujte jim tedy bok své lodi. Někdy je také vhodné nasměrovat příď své lodi proti nepřátelským bitevníkům, jejich hráč může špatně odhadnout čas vypuštění raket a ty Vás mohou přeletět.


 • Střemhlavé a horizontální bombardéry jsou obvykle pomalejší a hůře zaměřují svou výzbroj. Zároveň se musí před shozením bomb dostat téměř nad loď, takže jsou vystaveny AA obraně po delší dobu, než ostatní typy letadel. Většina bombardérů má vertikální zaměřovací elipsu a útočí tak od přídě či zádě. Tentokrát jim ukažte bok své lodi, budou mít méně času na přesné vypuštění bomb.


 • Torpédové bombardéry mají různé vzory shozu torpéd , ale mají společné — že se snaží zasáhnout bok lodi, aby trefili co nejvíce torpéd. Torpédové bombardéry USA shazují obvykle velké množství torpéd na útok s menším poškozením, ale mají citlivější zaměřování a před útokem nemohou příliš manévrovat. Natočením se vůči nim přídí jim ztížíte život. Japonské torpédové vypouští pouze 2 torpéda na útok, ta jsou rychlá a silná, plují blízko sebe. Máte tak méně času na manévrování. Navíc, pokud Vás zasáhnou do přídě či zádě, kde nemáte torpédovou obšívku, utrpíte větší poškození, než když Vás trefí do boku. Samozřejmě to také závisí na účinnosti Vaší protitorpédové obšívky.

Menší a pohyblivější lodě mohu dobře využít i hraní sis rychlostí.


Schování se

Smoke

Lodě ukryté v kouřové cloně nemohou být odhaleny letadly. Ale pozor, podle animací trasírek Vašich protiletadlových zbraní Vás může zkušený hráč CV trefit i do smoku.

Kouřová clona je dočasná ochrana proti letadlům. Doufejte, že se o Vás přestane hráč CV zajímat a odletí za jiným cílem.

Potlačení AA palby

Některé lodě mají malou vzdálenost odhalení ze vzduchu. Například pro torpédoborce bývá vhodné vypnout svá AA a raději se nepřátelským letadlům vyhýbat. Když jsou AA vypnutá, poblíž ikon munice hlavní baterie se objeví symbol 250_icon_atba_off.png.


Poznámky

Další zdroje

LittleWhiteMouse vytvořil zajímavý článek o mechanice AA obrany. Dnes je již trochu zastaralý, ale stále stojí za přečtení: Link

Článek na Dev Blogu z února/februaru 2019 vysvětluje změny AA po reworku letadlových lodí v aktualizaci 0.8.0.: Link a dále here. Části se od té doby změnily, ale převážně platí.

Poznámky pod čarou

 1. List of anti-aircraft guns.
 2. Ačkoli je námořnictvo USA uvádělo jako dvojúčelové, děla 203/55 Mk.16 na křižnících třídy Des Moines byly zřídka použity proti letadlům. Ve World of Warships nemohou střílet po letadlech.
 3. Dev Blog post.
 4. Ačkoli je poškození vyjádřeno v HP jako za sekundu, ve skutečnosti je aplikováno několikrát za sekundu, tedy průměr z 90/10 čili 9 poškození může být aplikováno každou 1/10 sekundy. Viz. Update 0.8.6.
 5. V jednu dobu byly překrývající se aury znehodnoceny. To již nadále neplatí. Forum announcement.
 6. 6,0 6,1 Viz. Update 0.8.5, jak je poškození letadlům udělováno. Pokud část poškození způsobí zničení letadla, z důvodu rovnováhy je zbytek poškození ztracen. V případě okamžitého poškození je zbytek poškození udělen dalšímu 'poslednímu letadlu'. (Část setrvalého poškození je mnohem menší než okamžité, takže ztráta je minimální.)
 7. 7,0 7,1 Od aktualizace Update 0.8.7 AA zbraně středního dosahu neprodukují výbuchy protiletadlových granátů (flaky). Viz. News article for full illustrations.
 8. Množství poškození flaku se liší podle typu, ráže a tieru lodi. Například křižníky tierů VIII Cleveland, VIII Baltimore, IX Buffalo. a X Salem mají všechny stejné baterie AA děl dlouhého dosahu: 6x2 127/38 Mk.32s. Nicméně poškození flaku se s tierem zvyšuje.
 9. Článek na Dev Blogu z února/februaru 2019 říká: "Množství výbuchů flaků v jedné salvě se rovná: základní počet flaků (počet je zobrazen ve hře) násoben šancí na zásah. Normální (Gaussovo) rozdělení je aplikováno a minimální počet flaků je symetrický tomu maximálnímu. To znamená, že s 10 základními flaky na salvu a 70% šanci na zásah, bude nejčastěji 7 flaků, maximálně 10 a minimálně 4 na jednu salvu."
 10. Zatímco lodě mohou mít mírně odlišné zóny A, pro zobrazení jsou sloučeny.
 11. Toto platí i pro volnou kameru (držením pravého tlačítka myši).
 12. Pokud se zrovna díváte na Taktickou mapu a aktivujete přitom posílení sektoru, bude posílena severní strana.
 13. Životy perutě jsou definovány jako původní zdraví letadel v peruti v době vzletu. Množství, a tím pádem % uděleného poškození, se snižuje, jak jsou letadla ničena.
 14. Z Dev Blogu post o nové mechanice posílení sektoru.
 15. Viz. Update 0.8.7 pro aktuální změny v posílení sektoru.
 16. Na křižníku Stalingrad jen o 25%.