Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty
V jiných jazycích

Commander

Přejít na: navigace, hledání

Kapitáni


Tento článek zahrnuje změny v systému kapitánských dovedností v aktualizaci 0.10.0. Některé informace zde uváděné je nutné ještě ověřit.
Za případné omyly se omlouváme.

Icon_reward_Crew.png
Při dosažení 7. Úrovně účtu získá hráč přístup ke kapitánům lodí. Kapitán se může naučit různé dovednosti, které vylepšují vlastnosti lodi.

Někdy se jedná o přímá posílení základních statistik lodi — například rychlejší otáčení dělových věží nebo více životů lodi — jiné mohou přidat úplně nové vlastnosti či nástroje pro boj. Kapitán s mnoha dovednostmi je jedním z nejsilnějších posílení Vaší lodi ve World of Warships. Společně s namontovanými vylepšeními, zvolenými spotřebními doplňky a namontovanými signály zvyšují výkony a charakteristiky lodí.


Rychlý odkaz na kapitánské dovednosti

Hlavní článek: List of Commander Skills

O kapitánech

Kapitán je zosobněním lodní posádky. Některé posádky jsou dobře trénované a specializované na různé činnosti, některé ne tak moc. Vycvičení posádky trvá dlouhou dobu a vyžaduje mnoho učení a jasný studijní plán. Úroveň výcviku je ve hře určena množstvím Bodů schopností a specializace naučenými Dovednostmi. K získání bodů schopností slouží Kapitánské zkušenosti, které se získávají v bitvách. Viz. článek Ekonomika.

Kapitáni mají svou úroveň velitele od 0 po 21 (danou právě množstvím bodů schopností), národ, jméno, portrét a hodnost. Někteří unikátní kapitáni mají speciální dabing.
Kapitán je buď přidělen k určité jedné lodi svého národa, je v rezervě, nebo čeká na propuštění.
Kapitán je buď vycvičen pro jednu loď svého národa nebo se zrovna přeškoluje na jednu loď z výzkumného stromu (tedy loď, která není prémiová či odměnová).

Přidělení kapitána na loď

Loď může vstoupit do bitvy i bez kapitána. Nicméně zkušený velitel je velice cenný vzhledem k posílení vlastností dané lodě. Na loď bez kapitána lze přidělit jiného z rezervy, z jiné lodě a nebo je možné rekrutovat úplně nového.

Abyste přidělili jiného kapitána, klikněte v Přístavu na portrét Kapitána v panelu vlastností lodě k pravém horním rohu obrazovky. Objeví se panel dovedností kapitána (viz. níže). Klikněte na tlačítko Změnit velitele (Change Commander) pod portrétem Vašeho kapitána.

Pokud není k lodi právě přidělen velitel, v přístavu (v místě, kde bývá jeho portrét) bude jedno nebo dvě tlačítka.

 • Přidělit velitele umožní vybrat pro loď jednoho velitele z rezervy či jiné lodě.
 • Povolat velitele zpět - navrátí zpět velitele. Jedná se o předchozího velitele, který na ní odehrál alespoň jednu bitvu. Pozor. Nemusí na ni být přeškolen (a tedy se zrovna nehodí).[1]

Panel kapitánských dovedností

Tento obrázek ukazuje pohled na obrazovku po kliknutí na ikonku kapitána v přístavu. Odtud můžete provádět všechny manipulace s velitelem (kromě Přidělení a Povolání zpět).

WoWs_UI_commander_skills_page_assigned.png

Pro běžné kapitány je pozadí portrétu šedé, pro speciální je modré nebo zlaté.

Pod portrétem kapitána, jeho jménem a hodností se nalézá ukazate jeho postupu na další úroveň nebo k dokončení přeškolení. Malé zelené tlačítko 20pxlink= umožňuje přístup k panelu Zrychlení výcviku za použití Elitních zkušeností velitele nebo Volných zkušeností.


Změna velitele

Naverbování

Pod dvěma sloupečky kapitánů (v záloze, na lodích) se nachází tlačítko Naverbovat, které otevírá panel Výcvik velitele – úplně nového.[2]

The Commander Training dialog.

Nový kapitán může být naverbován s nebo bez Bodů schopností.

 • 0 bodů, zdarma.
 • 6 bodů, za 900,000 kreditůKredity.
 • 10 bodů, za 1500 dublonů Doubloons.
 • Nový velitel je vycvičen pro právě zvolenou loď (ze stromu či prémiovou) a je na ni přidělen.

Pod portrétem na tomto panelu se nacházejí tlačítka, která mění jméno a portrét velitele, než je naverbován.

Verbování není jedinou možností, jak získat z brusu nové velitele. Za splnění některých misí, kampaní či Operací můžete obdržet kapitány. Ve Zbrojnici lze zakoupit kapitány s několika body schopností za uhlí Coal nebo dublony Doubloons. V prémiovém obchodě některé balíčky obsahují i velitele s různým počtem bodů schopností. Zisk odměnové či prémiové lodi sebou někdy nese také přidělení nového velitele.

Když je z výzkumného stromu zakoupena nová loď, hra nabídne možnost pořídit ji rovnou s naverbovaným velitelem. Pokud na ni chcete přidělit vlastního velitele z rezervy či jiné lodě, tuto možnost nevyužijete.

Propuštění

Velitele lze kdykoli propustit (tedy pokud není zrovna v bitvě).[3]To uvolní jednu pozici v rezervě/kasárna, pokud zde daný velitel byl. Jinak se uvolní místo v lodi, na kterou byl zrovna přidělen.

Při propouštění velitele lze získat zpět zkušenosti ve formě Elitních zkušeností velitele:

 • Až 25% z původních zkušeností kapitána za cenu 10 kreditůKredity za 1 Elitní kapitánskou zkušenost.
 • Až 100% z původních zkušeností kapitána za cenu 1 dublon Doubloons za 110 Elitních kapitánských zkušeností.

Maximální množství, které lze takto získat, je celkové množství zkušeností velitele za celou jeho kariéru ve hře. Např. velitel s 10 body schopností (a tedy úrovní 10) a dalšími nahranými 500 zkušenostmi kapitána má celkem k dispozici 183,500 zkušeností, které lze při propuštění přeměnit na Elitní zkušenosti.

Propuštěný velitel (jen bez převedení zkušeností!) může být povolán zpět po dobu 60 minut (pokud je volná pouice v rezervě). Poté je propuštění definitivní. Porpuštění s převedením zkušeností je okamžité a permanentní.


Přidělení

Panel přidělení velitele ukazuje všechny Vaše kapitány daného národa a nabízí 3 funkce: přidělení kapitána z Rezervy, přidělení kapitána z jiné lodi a naverbování nového. Všechny možnosti nahradí kapitána, který je momentálně na dané lodi (pokud tam je) a pošlou ho do Rezervy.

Levý sloupec ukazuje velitele v Rezervě a ty čekající na propuštění. Pravý sloupec ukazuje velitele přidělené na lodě.
Kritéria pro oba sloupce jsou:

 1. Nejprve velitelé, kteří jsou vycvičení na danou loď nebo jsou na ni právě přecvičováni. Poté ti, kteří nejsou.
 2. Sestupně podle úrovně velitele.

Velitelé, kteří vyžadují přetrénování, jsou označeni dvěma oranžovými šipkami tvořící kruh.

WoWs_UI_assign_CO.png

Místa v Rezervě

Místa v rezervě mohou být obsazena nepřidělenými veliteli. Nebo jsou volná. Kapitány v Rezervě lze přidělit na jakoukoli loď daného národa, samozřejmě j nutné přetrénování, aby bylo možné využívat dovednosti kapitána (u prémiových lodí toto není nutné). Pokud je Rezerva plná, nelze do ní umisťovat další velitele.[4]

Když zakoupíte nebo získáte nového velitele bez lodi a Rezerva je plná, obdržíte novou pozici v Rezervě zdarma. Když resetujete linii lodí, na kterých máte velitele a Rezerva je plná, obdržíte nové pozice zdarma.

Každý nový hráč začíná se 4 pozicemi Rezervy. Další pozice lze zakoupit za dublony Doubloons — běžně je to 4 pozice za 100 Doubloons. Počet volných a celkový počet pozic je zobrazen nad levým sloupcem velitelů na panelu Přidělit velitele. Také se zde nalézá tlačítko pro pořízení dalších pozic.


Přesouvání / Přeškolování

Přeškolení velitele
Body schopností (Skill Points) zkušenosti
vyžadované k přeškolení
0 100
1 500
2 750
3 1,000
4 1,750
5 2,500
6 3,750
7 5,000
8 7,500
9 10,000
10 12,500
11 15,000
12 20,000
13 25,000
14 37,500
15 50,000
16 62,500
17 75,000
18 87,500
19 125,000
20 200,000
21 300,000

Jakmile je velitel vycvičen na určitou loď ze stromu (vyzkoumatelnou), může být používán jen v té dané lodi. (Toto se netýká prémiových / odměnových lodí. Viz. dále.) Přesunutí velitele na novou vyzkoumatelnou loď vyžaduje jeho přeškolení na ni, aby jeho dovednosti fungovaly. To se obvykle provádí ziskem kapitánských zkušeností (tedy hraní) v nové lodi (viz.panel Přeškolení velitele). Jakmile získá požadovaný počet zkušeností, je na novou loď přeškole a může dovednosti používat.

Zatímco je kapitán ve fázi přeškolení, nemůže své dovednosti používat.


The Commander Retraining dialog.

Když je přeškolení vyžadováno, je k dispozici několik možností. Lze utratit:

 • 500 dublonů Doubloons, a přeškolení je okamžitě dokončeno.
 • požadované množství Elitních zkušeností Elitní ZK kapitána (viz. panel vpravo), přeškolení je okamžitě dokončeno.
 • nic, pak je nutné získat požadovaný počet zkušeností (viz. panel vpravo) k dokončení přeškolení.

Částečně přeškolený velitel může utratit Elitní zkušenosti Elitní ZK kapitána nebo Volné zkušenosti a dokončit tak přeškolení okamžitě.

Když je velitel přeškolován, nezískává +5% kapitánských zkušeností navíc.
Může se jednat o bug.

Přeškolení velitele s úrovní větší než 0 stojí méně kapitánských zkušeností než je počet kapitánských zkušeností nutný k vytrénování velitele na tu samou úroveň. Většinou je cena přeškolení třetinová.


Prémiové/Odměnové lodě

Velitel může být přidělen na prémiovou/odměnovou loď daného národa bez přeškolení. Jeho dovednosti budou plně fungovat (v závislosti na třídě lodi). Zkušenosti, které získá na prémiové lodi, se přičítají ke zkušenostem nutným k přeškolení. Toto činí z prémiových/odměnových lodí skvělý nástroj, který usnadňuje přeškolování kapitánů na běžné lodě a ignoruje tak nefungování dovedností na běžné lodi ze stromu při přeškolování velitele. Velitel může být z prémiové lodi přidělen zpět na loď, na kterou byl vycvičen (či přeškolen) bez postihu (ale jen na tu jednu). Mezi různými prémiovými loděmi daného národa lze velitele také libovolně přesouvat bez postihu.

Protože mají kapitáni oddělené stromy dovedností pro každou třídu lodí — bitevní, křižníky, torpédoborce, letadlové — lze je bez problémů přesouvat mezi různými prémiovými loděmi různých tříd. Velitel bez přidělených bodů schopností pro danou třídu je může zvolit, když (a zatím jen) je přidělen k lodi dané třídy. Viz. níže.

Zatímco nový velitel může být vycvičen na prémiovou loď, již existující kapitán (vycvičený na loď ze stromu) na prémiovou už nikdy vycvičen být nemůže (proč taky).
Kapitánské zkušenosti a Body schopností

Cena za Body schopností
Body schopností Celkový nutný počet kapitánských zkušeností Kapitánské zkušenosti
k postupu na další úroveň
0 0 1,500
1 1,500 2,500
2 4,000 4,000
3 8,000 6,000
4 14,000 9,000
5 23,000 14,000
6 37,000 21,000
7 58,000 30,000
8 88,000 41,000
9 129,000 54,000
10 183,000 69,000
11 252,000 87,000
12 339,000 108,000
13 447,000 132,000
14 579,000 159,000
15 738,000 189,000
16 927,000 222,000
17 1,149,000 259,000
18 1,408,000 300,000
19 1,708,000 500,000
20 2,208,000 700,000
21 2,908,000

Tato část pojednává o vydělávání kapitánských zkušeností (Commander XP) a Bodech schopností (Skill Points), které jsou za ně získávány.

Panel napravo ukazuje požadavky na kapitánské zkušenosti pro zisk Bodů schopností.


Vydělávání kapitánských zkušeností

Velitelé získávají zkušenosti stejným způsobem jako lodě a těží z bonusů lodi k navýšení zisku zkušeností Ship XP. Další bonusy, které ovlivňují zisk kapitánských zkušeností, jako například kamufláž Neklidný oheň -3% vzdálenosti odhalení z hladiny. / 4% k rozptylu granátů nepřítele vystřelených na vaši loď / +250% zkušeností velitele získaných v bitvě. a signál Zulu Hotel +50% zkušeností velitele získaných v bitvě. — se přičítají navíc. Tudíž je možné získat za bitvu více kapitánských zkušeností než lodních zkušeností. Přečtěte si článek Výpočty pro lepší pochopení, kolik různých zkušeností či kreditů lze za bitvu získat. Hráč si může zkontrolovat, kolik zkušeností za bitvu získal v pobitevní tabulce.


V bitvách získáte také Elitní kapitánské zkušenosti v počtu 5% získaných normálních kapitánských zkušeností. (Toto nefunguje při přeškolování.)

Příklad kalkulace kapitánských zkušeností

Hráč s Prémiovým účtem WoWs získá v bitvě 2,233 základních zkušeností (dobrá bitva to byla). Má namontovány signály Zulu Hotel +50% zkušeností velitele získaných v bitvě. a Equal Speed Charlie London +50% XP získaných v bitvě., dále má vlajku Vojenský přispěvatel měsíce PCEE025_Military_Month_Contributor_Flag.png, která přidává bonusy k lodním i kapitánským zkušenostem. Celkem získá:

 • 2,233 + [2,233 x 0.65 (za Prémiový účet WoWs)] = 3,684 modifikovaných základních zkušeností
 • 3,684 + [3,684 x 0.5 (za Equal Speed Charlie London)] + [3,684 x 0.05 (za vlajku Vojenský přispěvatel měsíce)] = 5,711 zkušeností lodi
 • 5,711 + [3,684 x 0.5 (za Zulu Hotel)] + [3,684 x 0.05 (za vlajku Vojenský přispěvatel měsíce)] = 7,737 kapitánských zkušeností
 • 5% ze získaných 7,737 kapitánských zkušeností je obdrženo navíc jako 387 Elitních zkušeností kapitána Elitní ZK kapitána.
The Accelerated Training dialog.

Zrychlení výcviku

Body schopností lze také získat za použití Elitních zkušeností kapitána Elitní ZK kapitána (a nebo použití Volných zkušeností Free XP – viz. níže).


Využití kapitánských zkušeností

Každý velitel má u svého portrétu zobrazen počet Bodů schopností dostupných/celkem získaných. Takže kapitán s 15 body, z nichž jsou 3 využité za dovednosti, bude ukazovat 12/15 na pravé straně portrétu.

Kliknutím na portrét velitele přejdete na panel Přidělit velitele, kde jsou zobrazeny body jako červené ikonky u portrétů kapitánů.

Elitní zkušenosti kapitána

Elitní kapitánské zkušenosti Elitní ZK kapitána jsou vůči kapitánským zkušenostem podobně, jako jsou Volné zkušenosti Free XP vůči zkušenostem lodi. Elitní kapitánské zkušenosti Elitní ZK kapitána se shromažďují ve společném úložišti a jsou dostupné všem kapitánům všech národů hráče.

Celkový počet Elitních zkušeností Elitní ZK kapitána je zobrazen v pravém horním rohu panelu kapitána v přístavu.

Získávání

Po bitvě je k ostatním Elitním zk. Elitní ZK kapitána přidáno množství ve výši 5% získaných kapitánských zkušeností.

Velitel úrovně 21 se stává elitním velitelem. Elitní velitelé získávají zkušenosti stejně jako ostatní kapitáni. Nicméně elitní velitel již nadále kapitánské zkušenosti neshromažďuje, všechny nově získané se stávají Elitními zkušenostmi Elitní ZK kapitána. Elitní velitel tedy generuje mnohem více Elitních zk. Elitní ZK kapitána než běžný velitel.


Použití Elitních zkušeností kapitána

Elitní kapitánské zkušenosti Elitní ZK kapitána lze využít:

 • Přidělit neelitnímu veliteli a zvýšit tak jeho úroveň atak i počet Bodů schopností.
 • Použít k přeškolení velitele při přidělení na jinou loď ze stromu (místo použití dublonů).
 • Použít k přerozdělení Bodů schopností (místo užití dublonů).
 • Zkonvertovat na Volné zkušenosti Free XP za použití dublonů Doubloons.

Použití Volných zkušeností na velitele

Když jsou všechny Elitní zk. utraceny, lze místo nich použít Volné zkušenosti Free XP.[5]

Elitní zkušenosti Elitní ZK kapitána a Volné zkušenosti Free XP mohou být na jednu operaci použity společně, obdobně jako lodní a Volné zkušenosti Free XP lze použít společně k vyzkoumání lodí a modulů. Pokud se Elitní zkušenosti Elitní ZK kapitána a Volné zkušenosti Free XP použijí společně, platí následující pravidla:

 • Na přeškolení kapitána, vycvičení ho na novou úroveň, nebo přerozdělení bodů musí být množství Elitních zkušeností Elitní ZK kapitána a Volných zkušeností Free XP dostatečné k dokončení operace (žádné částečné operace).
 • Pokud lze operaci dokončit, nejprve se spotřebují Elitní zkušenosti Elitní ZK kapitána, Volné zkušenosti Free XP až když těch Elitních není dostatek.
{{AnnoWiki|content=

Příklad použití Elitních a Volných zkušeností Free XP společně

Velitel se 7 Body schopností a 100 kapitánskými zkušenostmi je přidělen k neprémiové lodi, na kterou není vycvičen. Na přeškolení je vyžadováno 5,000 zkušeností. K dispozici má 8,000 Elitních expů Elitní ZK kapitána. Hráč dokončí přeškolení za 5,000 Elitních Elitní ZK kapitána. 3,000 Elitních zkušeností Elitní ZK kapitána zbude. (Běžné zkušenosti kapitána na přeškolení nelze použít.)

Nyní se hráč rozhodne povýšit velitele na co nejvyšší úroveň. Má k dispozici 100 kapitánských zkušeností, dále 3,000 Elitních zkušeností Elitní ZK kapitána a 40,000 Volných zkušeností Free XP.

Cena další úrovně (8) je 30,000 XP. Kapitán má 100 kapitánských zkušeností, takže potřebuje dalších 29,900. Aby toho dosáhl, utratí 3,000 Elitních zkušeností Elitní ZK kapitána a 26,900 Volných zkušeností Free XP.

K dosažení další úrovně (9) je třeba 41,000 XP. Jelikož už žádné kapitánské či Elitní zkušenosti nemá a zbývá mu pouze 13,100 Volných zkušeností Free XP, na úroveň 9 se nyní dostat nemůže.


Konvertování Elitních zkušeností na Volné

Elitní kapitánské zkušenosti Elitní ZK kapitána lze překonvertovat na Volné Free XP stejně jako zkušenosti lodi— ( 25 Elitních Elitní ZK kapitána + 1 Doubloons => 25 Volných Free XP ). Volné zkušenosti Free XP nelze konvertovat na Elitní Elitní ZK kapitána.


Dovednosti

Hlavní článek: List of Commander Skills

Primárním důvodem získávání kapitánských zkušeností je zisk Bodů schopností a jejich následné utracení za Dovednosti. Dovednosti poskytují bonusy (a někdy i postihy) k vlastnostem lodi. Každý kapitán má 4 sety dovedností, jednu pro každou třídu lodí—bitevní, letadlové, křižníky, torpédoborce. Body schopností lze utratit ve všech 4 setech. Například velitel s 10 Body může rozdělit 10 Bodů za Dovednosti v sekci bitevních lodí, dále 10 Bodů v sekci letadlových lodí atd. Dovednosti pro každou třídu se liší (ačkoli se vyskytuje i několik obdobných).

Některé Dovednosti fungují jen na určitých zbraňových systémech. Dovednosti, které pro danou loď nejsou vhodné, jsou označeny. Lze je zvolit. (Pokud není Dovednost na dané lodi k užitku, může být po přesunu na jinou loď.)

Nicméně vzhledem k ceně přeškolování velitelů vysokých úrovní je lepší se zmařit na Dovednosti, které jsou pro aktuální loď vhodné a fungují. Kompletní sznam dovedností, cena v bodech a účinky jsou v samostatném článku.

Při vybírání dovedností lze v panelu statistik lodi napravo pozorovat efekty daných Dovedností. Poté co si navolíte vybrané dovednosti, jste požádáni, abyste potvrdili jejich výběr. Přerozdělení Dovedností je drahé, vybírejte proto opatrně.


Resetting a 10 point skill set.

Přerozdělení (Reset) Dovedností

Přerozdělení Dovedností stojí buď 25 dublonů Doubloons nebo 10,000 Elitních zkušeností Elitní ZK kapitána za jeden Bod schopností. Nerozdělené body se k ceně nepočítají. Po potvrzení přerozdělení jsou naučené Dovednosti čisté a Body jsou opět k dispozici pro rozdělení. Výběr Dovedností v ostatních setech není ovlivněn. Resetován je jen 1 set pro jednu třídu.


Přehled

Pokud Pak
Status velitele Velitel je přidělen na loď Přeškolování
vycvičen pro loď X nebo přeškoluje na loď X Loď X nebo prémiová/odměnová není vyžadováno
loď ze stromu kromě lodi X vyžadováno
Pokud Pak
Status velitele Úroveň velitele Velitel je na lodi Dovednosti Kapitánské zkušenosti z bitvy se přidělují ke Procento kapitánských zkušeností z bitvy přidělených k Elitním Když je získán dostatek zkušeností
vycvičen na loď X <21 Loď X nebo prémiová/odměnová aktivní kapitánským zkušenostem 5% Kapitán získá další Bod schopností (a zvýší se jeho úroveň).
vycvičen na loď X 21 Loď X nebo prémiová/odměnová aktivní -- 100% --
přeškoluje se na loď X jakákoli Loď X neaktivní zkušenostem potřebným k přeškolení 0% Velitel je přeškolen na loď X
přeškoluje se na loď X jakákoli prémiová/odměnová aktivní zkušenostem potřebným k přeškolení 0% Velitel je přeškolen na loď X.

Unikátní kapitáni

Unikátní kapitáni je samostatný článek o speciálních velitelích, jejich schopnostech a způsobech, jak je získat.


Hodnosti kapitánů

Jak velitel postupuje po úrovních, získávají rozdílné hodnosti v závislosti na svém národu. Přibližně odpovídají historickým hodnostem daných námořních sil. Panel níže ukazuje jejich přehled, jak se objevují ve hře.

——  Commander Ranks  —— Click here ——  

Poznámky

Zdroje

Recenze

LittleWhiteMouse's 'Angry YouTuber' skills reviews:

Přehled od Lord_Zath.

Poznámky pod čarou

 1. Při přeškolování velitele na novou loď buďte opatrní. Dokud na ní neodehraje jednu bitvu, může ho tlačítko Povolat zpět stáhnout zpět na starou lod.
 2. Pokud je tlačítko Naverbovat nedostupné, zkontrolujte, zda je otevřená alespoň jedna rezervní pozice
 3. Unikátní velitelé nemohou být propuštěni.
 4. Nelze provádět následující: naverbovat velitele na loď s již umístěným kapitánem, přidělení velitele z jiné lodi na loď obsazenou velitele, přesunutí velitele do Rezervy, zrušení propuštění velitele.
 5. Volné zkušenosti jsou k dispozici od 6. Úrovně účtu. Kapitáni a Elitní zkušenosti jsou k dispozici od 7. Úrovně účtu.