Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty

Commander

Přejít na: navigace, hledání

Velitel / kapitán

Icon_reward_Crew.png
Po dosažení 7. úrovně účtu získají hráči přístup k přidělování velitelů k lodím. Velitelé se mohou naučit množství užitečných schopností, které posilují výkony lodi. Některé zlepšují přímo vlastnost lodi (např. rychlost otáčení věží), jiné přináší novou funkci, použitelnou v bitvě. Vysoce vyškolený velitel je jedním z nejvýraznějších posílení bojových výkonů, které loď ve World of Warships může získat, zejména ve spojení s použitými vylepšeními, spotř. doplňky a vyvěšenými signálními vlajkami.

Obsah

Okno s náborem velitele.

Nábor velitele

Jakmile odemknete účet úrovně 7, nemůžete se účastnit bitvy s lodí, které nebyl přidělen velitel. Velitelé jsou dostupní pro všechny lodě, mohou být rekrutováni kdykoliv (v okně přístavu), nebo jsou "k zakoupení" při nákupu vyzkoumané lodi. Určité mise nebo kampaně nabízí velitele jako odměnu. Hráč má několik možností při rekrutování velitele:

 • Nového velitele lze rekrutovat bez bodů schopností zdarma.
 • Nový velitel s jedním (1) bodem schopností za 10,000 Kredity.
 • Nový velitel se třemi (3) body schopností za 25  Doubloons.

Kliknutím na malou kruhovitou ikonu pod jménem velitele lze náhodně vygenerovat jiné jméno a podobiznu velitele. Toto lze libovolně opakovat, dokud není hráč spokojen.Správa velitelů

Kliknutím na podobiznu velitele v pravém horním rohu obrazovky přístavu lze vyvolat obrazovku velitele. Zde může hráč různě manipulovat s veliteli.

Obrazovka velitele: aktuální schopnosti (červená 1), přerozdělení (oranžová 2), záložní velitelé (zelená 3), aktuální velitel (modrá 4) a elitní zkušenosti (fialová 5).

Aktuálně používaný velitel je zobrazen v pravém horním rohu, jím využívané schopnosti jsou uprostřed. Rozbalovací nabídka vedle jména velitele dovoluje hráči přeřadit ho na jinou loď, poslat ho do zálohy, propustit ho nebo prohlédnout si jeho osobní zaznamy. Přímo pod aktuálním velitelem je seznam dalších velitelů schopných sloužit na stejné lodi. Přepínačem lze vybrat seznam velitelů jiných lodí a seznam záložníků.

Střed obrazovky velitele zobrazuje strom jeho schopností (viz níže), kde jsou zvýrazněny ty používané. Dole je tlačítko, kterým lze přerozdělit body schopností velitele. Původní schopnosti jsou vymazány a hráč může všechny dosažené body rozmístit znovu.

Vývoj bodů schopností
Body schopností Celkové požadované zkušenosti velitele Zkušenosti do další úrovně
0 0 1,500
1 1,500 2,500
2 4,000 4,000
3 8,000 6,000
4 14,000 9,000
5 23,000 14,000
6 37,000 21,000
7 58,000 30,000
8 88,000 41,000
9 129,000 54,000
10 183,000 69,000
11 252,000 87,000
12 339,000 108,000
13 447,000 132,000
14 579,000 159,000
15 738,000 189,000
16 927,000 222,000
17 1,149,000 259,000
18 1,408,000 300,000
19 1,708,000

Body schopností velitele

Celý velitelský systém je založen na kombinaci schopností, které je velitel schopen se naučit. Hráč toho dosáhne tak, že s velitelem získává velitelské zkušenosti, za které pak vybere požadovanou schopnost.

Na portrétu velitele v přístavu je zobrazen počet nerozdělených bodů schopností tohoto velitele.

Získávání velitelských zkušeností

Velitelé získávají zkušenosti (XP) stejně jako lodě, včetně všech bonusů z použitých kamufláží a vlajek. Následně jsou aplikovány další bonusy, které ovlivňují pouze kapitánské zkušenosti, jako je kamufláž Neklidný oheň(-3% vzdálenosti odhalení z hladiny. / 4% k rozptylu granátů nepřítele vystřelených na vaši loď / +250% zkušeností velitele získaných v bitvě.) nebo vlajka Zulu Hotel(+50% zkušeností velitele získaných v bitvě.). Proto je možné v bitvě získat více XP velitele než XP lodi. Hráč může zjistit získané zkušenosti v tabulce "Kredity a zkušenosti" ve výsledcích bitvy. Tabulka vpravo ukazuje požadovanou hodnotu pro zisk dalšího bodu zkušeností velitele.

Příklad výpočtu velitelských zkušeností

Hráč s prémiovým účtem (PÚ) získá v bitvě 2 233 základních zkušeností. Používá na lodi vlajky Zulu Hotel (+50% zkušeností velitele získaných v bitvě.), Equal Speed Charlie London (+50% XP získaných v bitvě.) a propagační vlajku Vojenský přispěvatel měsíce. Proto získá:

 • 2,233 + [2,233 x 0.5 (za PÚ)] = 3,350 upravených základních XP
 • 3,350 + [3,350 x 0.5 (za Equal Speed Charlie London)] + [3,350 x 0.05 (za Voj. přispěvatel měsíce)] = 5,193 XP lodi
 • 5,193 + [3,350 x 0.5 (za Zulu Hotel)] + [3,350 x 0.05 (za Voj. přispěvatel měsíce)] = 7,036 XP velitele
Potvrzení vybrané schopnosti.

Použití zkušeností velitele

Kdykoliv má velitel nějaké nepoužité body schopností, jejich počet se zobrazí na jeho podobizně v přístavu. Kliknutím na obrázek se hráč dostane k podrobnostem o veliteli, kde může vybírat nové schopnosti, které má velitel používat. Jakmile je schopnost vybrána, musí být ještě potvrzena, protože přerozdělování naučených schopností není zdarma, hráč musí utratit dublonyDoubloons).

Mnoho schopností je prospěšných jen určité třídě lodí. Je zcela na hráči, jakou možnost zvolí, protože schopnosti pro jinou třídu může využít, pokud plánuje velitele přeřazovat i na jiné lodě. Nicméně, vzhledem k času potřebnému pro vyškolení zkušeného velitele, je lepší orientovat výcvik vždy na jednu třídu lodi (ne-li přímo konkrétní loď). Níže je uveden seznam všech schopností, jejich cena a bonus, který nabízejí.

Pro naučení schopnosti z 2., 3. nebo 4. řady musí velitel umět alespoň jednu schopnost z řady předcházející. Jinak mohou hráči vybrat libovolnou dostupnou schopnost, nejsou omezeni pouze na podskupiny zobrazené níže (a v rozvržení obrazovky velitele ve hře).

Seznam základních schopností

Ikona Schopnost Cena (bodů schopností) Popis Efekt Poznámky
icon_SituationalAwareness_dark.png

Prostorová představivost

Zdarma Zobrazí se indikátor, pokud je vaše loď odhalena lodí nebo letadlem nepřítele. Všichni velitelé získají tuto schopnost zdarma.

Seznam odolnostních schopností

Ikona Schopnost Cena (bodů schopností) Popis Efekt Poznámky
icon_PriorityTarget_dark.png

Prioritní cíl

1 Ukazatel odhalení bude zobrazovat počet protivníků, kteří v danou chvíli na vaši loď míří pomocí děl hlavní baterie.

Pro letky letadlové lodě bude ukazatel zobrazovat počet lodí, jejichž protiletadlová obrana momentálně střílí na vaše letouny.

Ukazatel prostorové představivosti zobrazuje počet nepřátel, kteří na vás míří hlavní baterií. Tato schopnost nefunguje během přeškolování.
icon_PreventativeMaintenance_dark.png

Preventivní údržba

1 Snižuje riziko vyřazení hlavních věží, torpédometů, řízení a stroje. -30% nebezpečí vyřazení modulu.
icon_HighAlert_dark.png

Nejvyšší pohotovost

2 Snižuje dobu znovunačtení Havarijního týmu. -10% doby nabíjení havarijního týmu.
icon_JackofAllTrades_dark.png

Všeuměl

2 Snižuje dobu znovunačtení všech spotřebních doplňků pro lodě a letky. -5% doby obnovy všech spotř. doplňků. Sčítá se s dalšími úpravami obnovení spotř. doplňků jako "nejvyšší pohotovost" nebo vlajka November Foxtrot (-5% doby nabíjení všech spotř. doplňků.). Během přeškolování tato schopnost funguje na 50%.
Icon_perk_SurvivalModifier_inactive.png

Odborník na přežití

3 Zvyšuje HP lodě a letadel, a to včetně stíhačů. +350 HP za každou úroveň lodi , u letadel +25 Příklad: loď V. úrovně obdrží 1,750 HP navíc. Nezávisí na třídě lodi, proto je přínos relativně vyšší u menších lodí (typicky torpédoborec).
icon_BasicsofSurvivability_dark.png

Základy odolnosti

3 Zrychluje opravy modulů, hašení a boj proti zaplavení. -15% doby oprav, hašení požáru a odstranění zaplavení. Bonus platí pouze pro pasivní opravy, hašení ohně a odstraňování zaplavení.
icon_ManualFireforSecondaries_dark.png

Ruční řízení palby sekundární výzbroje

4 Sekundární děla začnou pálit pouze na cíle označené hráčem.

Účinnost palby je značně zvýšena.

-15% maximálního rozptylu granátů sekundárních baterií lodí I-VI.

-60% maximálního rozptylu granátů sekundárních baterií lodí VII-X.
Toto neznamená ruční ovládání míření. Zlepšuje přesnost sekundárních zbraní snížením rozptylu jejich granátů, ale vyžaduje, aby hráč ručně označil cíl střelby podržením CTRL a kliknutím na nepřítele.S touto schopností sekundárky nebudou vůbec střílet, pokud nebude ručně označen nějaký cíl.
icon_FirePrevention_dark.png

Požární ochrana

4 Snižuje riziko požáru.

Maximální počet požárů na lodi je omezen na tři.

-10% nebezpečí požáru.

Loď může v jeden okamžik hořet nejvýše na 3 místech.
Pro bitevní lodě a křižníky tato schopnost snižuje počet ohňů nástavby na jeden (normálně jsou možné dva). Pro více informací o nebezpečí zapálení navštivte stránku požárů.

Seznam útočných schopností

Ikona Schopnost Cena (bodů schopností) Popis Efekt Poznámky
icon_ExpertLoader_dark.png

Expert na nabíjení

1 Zrychluje výměnu druhu munice, pokud jsou všechny hlavně nabity. -50% doby nabíjení, pokud jde o změnu druhu munice. Všechny zbraně musí být plně nabity, aby se uplatnil tento efekt.
icon_AircraftServicingExpert_dark.png

Vzdušná nadvláda

1 Zrychlí údržbu letadel na letadlové lodi. -5% doba obnovení letadel.

Dostupná místa na LL +0.
icon_ExpertMarksman_dark.png

Zkušený střelec

2 Zrychluje otáčení věží. +2.5 °/s k rychlosti otáčení věží s děly ráže do 139 mm.

+0.7 °/s k rychlosti otáčení věží s děly ráže nad 139 mm.
icon_TorpedoAcceleration_dark.png

Zrychlení torpéd

2 Zrychluje torpéda vypuštěná z lodí i letadel, zatímco zkracuje jejich dosah. +5 uzlů k rychlosti torpéda.

-20% dosahu torpéd.
Platí pro všechny druhy torpéd (tzn. lodní i letecká).
icon_TorpedoArmamentExpertise_dark.png

Expert na torpédovou výzbroj

3 Zrychluje nabíjení torpédometů a zkracuje dobu údržby torpédových bombardérů. -10% doby nabíjení torpédometů. Skládá se s dalšími redukcemi týkajícími se torpéd a údržby letadel, jako Úprava torpédometů 3.
Icon_perk_NearAuraDamageTakenModifier_inactive.png

Pancíř letadel

3 Umožňuje vzlet a přistání letadel i když paluba hoří. +100% k době údržby letadel, pokud loď hoří. Tato schopnost nefunguje během přeškolování velitele.
icon_InertiaFuseforHEShells_dark.png

Zpožděná roznětka HE granátu

4 Zlepšuje průbojnost HE granátů hlavní i sekundární baterie, na úkor snížené šance na zapálení nepřítele. +30% k průbojnosti HE granátů hlavní baterie ráže do 139mm včetně.

-1% šance na zapálení HE granátem hlavní baterie ráže do 139mm včetně.

+30% k průbojnosti granátu hlavní baterie ráže nad 139mm.

-3% k šanci na zapálení granátem hlavní baterie ráže nad 139mm.
Podrobnosti o průbojnosti HE granátů lze najít na této stránce. Také si prohlédněte data chování HE granátu podle tloušťky pancíře.
Icon_perk_AccuracyIncreaseRateModifier_inactive.png

Stabilizace zaměřovače

4 Zlepšuje dobu zaměřování letadel LL +8% k zamřování torpédových bombardérů a bitevníků

+15 k rychlosti zaměření bombardérů

Seznam podpůrných dovedností

Ikona Schopnost Cena (bodů schopností) Popis Efekt Poznámky
icon_DirectionCenterforCatapultAircraft_dark.png

Naváděcí centrum pro katapultovaná letadla

1 Když je aktivován stíhací nebo průzkumný letoun, je vypuštěn navíc druhý stroj. Ovšem rychlost letounu je snížena. +1 katapultovaný letoun.

-20% rychlosti katapultovaného letounu.
Tato schopnost nefunguje během přeškolování.
Icon_perk_ForsageDurationModifier_inactive.png

Vylepšená forsáž

1 Zvyšuje dobu forsáže pro letadla LL. +10% doby forsáže
icon_SmokeScreenExpert_dark.png

Expert na kouřovou clonu

2 Rozšíří oblast dýmové clony. +20% k rozsahu dýmové clony. Nefunguje během přeškolování.
Icon_perk_FlightSpeedModifier_inactive.png

Vylepšené motory

2 Zvyšuje rychlost letek LL +2% rychlosti
icon_BasicFiringTraining_dark.png

Základní střelecký výcvik

3 Upravuje hlavní zbraně ráže do 139mm včetně a sekundární zbraně. -10% doby nabíjení hlavních zbraní ráže do 139mm včetně a všech sekundárních zbraní.

+10% k průměrnému poškození za sekundu protiletecké obrany krátkého a středního dosahu.
icon_Superintendent_dark.png

Superintendent

3 Zvyšuje kapacitu spotřebních doplňků. +1 dodatečné použití pro všechny spotřební doplňky lodi. Nefunguje během přeškolování.
icon_AdvancedFiringTraining_dark.png

Pokročilý střelecký výcvik

4 Zvětšuje dostřel hlavních zbraní ráže do 139mm včetně a všech sekundárních zbraní. Navíc zvyšuje dostřel i AA děl. +20% k dostřelu hlavních zbraní ráže do 139mm včetně a sekundárních zbraní.

+15% k dostřelu střední a dlouhé AA obrany.
icon_ManualFireforAA_dark.png

Manuální zaměřování pro AA zbraně

4 Výrazně upravuje efektivitu AA děl velké ráže, střílejících na přednostní cíl, označený hráčem. Zvýšení průměrnému poškození za sekundu u AA děl v prioritním sektoru. Doba přípravy sektoru se zvyšuje

Seznam univerzálních schopností

Ikona Schopnost Cena (bodů schopností) Popis Efekt Poznámky
icon_IncomingFireAlert_dark.png

Varování před příchozí palbou

1 Zobrazí se varování o vystavování se dalekonosné palbě (pokud granáty na vás letí déle než 6 sekund). Indikace dalekonosné palby. Chápejte to jako varování "ihned zatoč!". Tato schopnost nefunguje během přeškolování.
Icon_perk_ForsageRestorationModifier_inactive.png

Poslední pokus

1 Zcela obnovuje forsáž pro poslední letku LL.
icon_AdrenalineRush_dark.png

Nával adrenalinu

2 S ubývajícím zdravím lodi se zrychluje nabíjení všech zbraní. -0.2% doby nabíjení zbraní všeho druhu za každé 1% chybějícího celkového zdraví. Tato schopnost ovlivňuje hlavní děla, sekundární děla a torpédomety. Nemá vliv na AA zbraně (ty fungují jinak než klasické dělostřelectvo). Tato schopnost nefunguje během přeškolování velitele.
icon_LastStand_dark.png

Do posledního

2 Když jsou řízení nebo pohon vyřazeny z provozu, mohou stále pracovat, ale pouze omezeně. Loď se může omezeně pohybovat a manévrovat, i když je vyřazen pohon nebo řízení. Tato schopnost nefunguje během přeškolování.
icon_DemolitionExpert_dark.png

Demoliční expert

3 Zvyšuje šanci na zapálení nepřátelské lodi. +2% k šanci na zapálení cíle granátem hlavní baterie, sekundární baterie nebo bombou. Pro více informací o šanci na zápal navštivte stránku o požárech.
icon_Vigilance_dark.png

Bdělost

3 Zvětšuje vzdálenost odhalení torpéd. +25% ke vzdálenosti odhalení torpéd nepřítele. Poskytuje více času na reakci před torpédy. Efekt se skládá s bonusy z Úprava systému detekce cílů 1 (+50% ke vzdálenosti zaručeného odhalení nepřátelské lodi. / +20% ke vzdálenosti dohledu. / +20% ke vzdálenosti odhalení torpéd.) i Hydroakusticý vyhledávač (Zatímco je aktivní, odhaluje všechny nepřátelské lodě a torpéda ve vymezeném okolí, nehledě na překážky (jako kouř nebo ostrovy)).
icon_RadioPositionFinding_dark.png

Radiové zaměřování

4 Ukazuje směr k nejbližší lodi nepřítele. Dotčený nepřátelský hráč je upozorněn, že byl zaměřen. Tato schopnost nefunguje pro letadlové lodě. Nefunguje během přeškolování.
icon_ConcealmentExpert_dark.png

Expert na maskování

4 Snižuje vzdálenost odhalení vlastní lodi. -10% z okruhu odhalitelnosti pro torpédoborec.

-12% z okruhu odhalitelnosti pro křižník.

-14% z okruhu odhalitelnosti pro bitevní loď.

-16% z okruhu odhalitelnosti pro letadlovou loď.
Skládá se s ostatními bonusy snižujícími nebezpečí odhalení vlastní lodi jako je Úprava maskovacího systému 1 (-10% k rozsahu odhalení. / +5% k maximálnímu rozptylu granátů nepřítele vypálených na vaši loď.) nebo kamufláž.
Přeškolování velitele
Body schopností Požadované zkušenosti
0 0
1 1,000
2 1,500
3 2,000
4 3,500
5 5,000
6 7,500
7 10,000
8 15,000
9 20,000
10 25,000
11 30,000
12 40,000
13 50,000
14 75,000
15 100,000
16 125,000
17 150,000
18 175,000
19 250,000

Přerozdělení schopností velitele

Hráči občas potřebují změnit rozvržení schopností velitele. Toho lze docílit na obrazovce velitele kliknutím na tlačítko "Přerozdělit" (označeno oranžově na obrázku výše). Přerozdělení schopností velitele stojí buď 25  Doubloons nebo 10 000 elitních (velitelských) zkušeností za každý použitý bod - hráči nejsou při přerozdělování trestáni za nevyužité body. Po potvrzení volby "Přerozdělit" jsou všechny použité schopnosti smazány, odpovídající počet bodů je navrácen a hráč může začít tyto body opět libovolně rozdělovat do schopností.

Všimněte si, že při použití elitních zkušeností až do úrovně 7 je levnější najmout nového velitele a uspíšit jeho trénink, než přerozdělovat schopnosti u velitele existujícího. Navíc tak získáte 2 velitele místo jednoho.

Občas - třeba na Vánoce nebo jiné svátky - může být přerozdělení po omezenou dobu zdarma.


Místa v záloze

Místa v záloze (zvýrazněno zeleně na obrázku výše) umožňují hráči ponechat si velitele bez nutnosti přiřazení k určité lodi. Velitelé v záloze mohou být normálně přiděleni na kteroukoliv loď, ale pravděpodobně bude nutné přeškolení (viz níže).

Každý hráč začíná se čtyřmi (4) místy v záloze na svém účtu. Dodatečná místa lze zakoupit za dublony nebo získat jako odměnu z některých misí či kampaní.

Přeškolování velitele

Jakmile je velitel přiřazen na některou vyzkoumanou loď, jeho schopnosti lze přizpůsobit této konkrétní lodi. Po přesunutí velitele na jinou vyzkoumanou loď je třeba ho i přeškolit na tuto novou loď (jinak schopnosti nebudou plně funkční), čehož lze dosáhnout získáním určitého počtu zkušeností velitele hraním s touto lodí (viz tabulka). Normální trénink velitele bude pokračovat, jakmile je dosaženo množství zkušeností nutných pro přeškolení.

Když je třeba přeškolit velitele, hráč má následující možnosti:

 • Hráč nemusí nic utrácet, ale musí s daným velitelem pro úplné přeškolení získat odpovídající počet zkušeností na nové lodi (viz tabulka).
 • Hráč může utratit 200 000 Kredity za rychlé přeškolení 1/2 potřebných zkušeností, druhou polovinu již musí získat hraním, jako v předchozím případě.
 • Hráč může utratit 500  Doubloons za okamžité úplné přeškolení velitele na novou loď.

Hráč může také použít Elitní velitelské zkušenosti (a/nebo volné XP) odpovídající zbytku ceny přeškolení, čímž je velitel ihned přeškolen na novou loď. Lze to spojit se zaplacením 200 000 kreditů a použít tak méně elitních/volných zkušeností.

Pamatujte, že během přeškolování velitele je efekt jeho schopnosti snížen na 50% a binární schopnosti (ano/ne) nefungují vůbec).

Prémiové lodě

Velitelé mohou být kdykoliv přiděleni na prémiovou loď stejného národa, aniž by byl snížen efekt jejich schopností. Ty působí naplno, bez ohledu na to, pro kterou loď je velitel vyškolen. Zatímco je velitel přidělen na prémiovou loď, jím získávané zkušenosti se počítají do přeškolování na jeho "stříbrnou" loď (loď z výzkumu). Proto jsou prémiové lodě skvělou cestou, jak přeškolit velitele na novou loď a vyhnout se tak při hraní omezení účinků jeho schopností, spojeného s přeškolováním mezi běžnými loděmi.

Maximální úroveň velitele a elitní zkušenosti

Žádný z velitelů ve hře nemůže získat více zkušeností, než je třeba pro zisk 19 bodů velitelských schopností. Po jejich dosažení se velitel stává elitním. Všechny další jím získávané zkušenosti jsou elitní velitelské zkušenosti (elitní XP, označeny fialově na obrázku výše). Elitní XP jsou herní měnou, neshromažďují se zvlášť pro každého velitele, nýbrž jsou uloženy ve společné zásobě vašeho účtu.

Okno zrychleného výcviku.

Použití elitních velitelských XP a volných XP

Elitní XP lze:

 • Použít na kteréhokoliv ne-elitního velitele pro otevření další úrovně schopností nebo k získání dalších bodů schopností zdarma.
 • Použít pro přeškolení ne-elitního velitele přesunutého na jinou loď (místo používání dublonů).
 • Použít pro bezplatné vynulování použitých schopností (hráč může při přerozdělování zvolit mezi dublony a elitními XP).
 • Konvertovat na volné XP za použití dublonů.

Jak využít volné XP na velitele

Volné zkušenosti mohou být použity stejně jako elitní velitelské XP. Jakmile jsou spotřebovány všechny elitní XP, volné XP:

 • Lze využít pro povýšení kteréhokoliv ne-elitního velitele na další úroveň a zvýšit tak počet bodů schopností.
 • Lze použít pro přeškolení velitele na 100% po přesunutí na jinou loď (místo používání dublonů).
 • Lze použít na vynulování schopností velitele (hráč může použít dublony nebo elitní/volné XP). Cena za přerozdělení schopností je 10 000 elitních XP násobeno počtem použitých bodů schopností.


Elitní XP a volné XP mohou být použity v kombinaci, stejně jako je tomu u XP lodi a volných XP při zkoumání lodí a jejich modulů.

Když jsou použity elitní XP a volné XP, platí následující pravidla:

 • Pro přeškolení velitele, povýšení na další hodnost, nebo vynulování schopností, musí být množství elitních a/nebo volných XP dostatečné pro dokončení této operace (například pro 100% přeškolení velitele), jinak daná opeace neproběhne.
 • Pokud je operace možná, pak jsou elitní (velitelské) XP spotřebovány první a volné XP jsou použity až pokud není dostatek elitních XP.

Při trénování/přeškolování velitele je počet spotřebovaných elitních a volných XP roven množství normálních zkušeností velitele, které by bylo třeba pro přeškolení na 100% nebo pro zisk dalšího bodu schopností.

Příklad užití elitních XP

Velitel se 7 body schopností je přeřazen z jedné vyzkoumané lodi na jinou vyzkoumanou loď a zrovna dosáhl své aktuální hodnosti, ale nemá dost velitelských XP na další úroveň. Když je přeškolován na jinou loď, množství "trestných" XP (potřebných pro 100% přeškolení) je 10 000. Urychlené přeškolení o 50% proběhne za kredity. Následně je tedy třeba ještě 5 000 XP aby byl velitel 100% přeškolen. Hráč se rozhodne znovu tento proces urychlit a přeškolit velitele za použití elitních velitelských a volných XP.

Na svém účtu má 8 000 elitních a 40 000 volných XP. Pro urychlení tréninku hráč použije přesně 5 000 elitních XP, velitel je nyní na 100% přeškolen na novou loď. Nicméně hráč si také zvolil povýšení tohoto velitele na nejvyšší dosažitelnou hodnost za použití všech druhů XP.

Cena další velitelské hodnosti je 30 000 XP. To znamená 3 000 elitních XP (tj. celé zbylé množství) + 27 000 volných XP. Poté je třeba 41 000 XP k další hodnosti. Podle našeho scénáře hráč již nemůže povýšit velitele na další hodnost, protože nemá už žádné elitní XP a vlastní pouze 13 000 XP.

Konverze elitních XP na volné XP

Elitní velitelské XP mohou být konvertovány na "běžné" volné XP za pomoci stejných pravidel, jako jsou pravidla pro konverzi zkušeností lodí. Cena konverze je stejná jako u lodí, tedy 25 XP za 1 dublon. Volné zkušenosti sice nelze konvertovat zpět na elitní XP, ale volné XP mohou být přímo použity na stejné účely, jako elitní XP.

Přístup k operacím vyžadujícím elitní velitelské XP

Elitní XP a volné XP jsou dostupné pro školení velitelů od 7. úrovně účtu, kdy se zpřístupní samotní velitelé a vše kolem nich. Zatímco elitní XP lez využít až poté co jsou získány, volné XP jsou hráči dostupné již dříve, proto je lze použít dle výše popsaného dříve než vůbec dojde k zisku elitních XP.

Unikátní velitelé

Někteří velitelé mají jedinečné dovednosti nebo upravené schopnosti. Jejich seznam najdete na stránce unikátních velitelů.

Hodnosti velitele

Jak se velitel zlepšuje, dostává hodnosti odpovídající jeho národnosti. Ty zhruba odpovídají historickým hodnostem udělovaným důstojníkům jejich národa respektive námořnictva. Tabulka níže obsahuje tyto hodnosti tak jak se objevují ve hře.

Bodů schopností Wows_flag_USA.png
USA
Wows_flag_Japan.png
Japonsko
СССР_флаг_ВМС_с_тенью.png
Rusko
Великобритания_флаг_ВМС_с_тенью.png Содружество_Наций_флаг_ВМС_с_тенью.png
UK a
Commonwealth
Третий_рейх_флаг_ВМС_с_тенью.png
Německo
Франция_флаг_ВМС_с_тенью.png
Francie
Королевство_Италия_флаг_ВМС_с_тенью.png
Itálie
Польша_флаг_ВМС_с_тенью.png
Polsko
Wows_flag_Pan_Asia.png
Pan-Asie
0 Warrant Officer Kaigun Shōi Kōhosei Michman Warrant Officer Oberfähnrich zur See Aspirant Aspirante Guardiamarina Chorąży marynarki Midshipman
1 - 2 Lieutenant Junior Grade Kaigun Shōi Leytenant Sub-Lieutenant Leutnant zur See Enseigne de deuxième classe Guardiamarina Podporucznik marynarki Sub-Lieutenant
3 - 4 Lieutenant Kaigun Chūi Starshiy-Leytenant Lieutenant Oberleutnant zur See Enseigne de première classe Sottotenente di Vascello Porucznik marynarki Lieutenant
5 - 6 Lieutenant Commander Kaigun Daii Kapitan-Leytenant Lieutenant Commander Kapitänleutnant Lieutenant de vaisseau Tenente di Vascello Kapitan marynarki Lieutenant Commander
7 - 8 Commander Kaigun Shōsa Kapitan 3 Ranga Commander Korvettenkapitän Capitaine de corvette Capitano di Corvetta Komandor podporucznik Commander
9 - 10 Captain Kaigun Chūsa Kapitan 2 Ranga Captain Fregattenkapitän Capitaine de frégate Capitano di Fregata Komandor porucznik Captain
11 - 12 Commodore Kaigun Daisa Kapitan 1 Ranga Commodore Kapitän zur See Capitaine de vaisseau Capitano di Vascello Komandor Commodore
13 - 14 Rear Admiral Kaigun Shōshō Kontr-Admiral Rear Admiral Konteradmiral Contre-amiral Contrammiraglio Kontradmirał Rear Admiral
15 - 16 Vice Admiral Kaigun Chūjo Vitse-Admiral Vice Admiral Vizeadmiral Vice-amiral Ammiraglio di Divisione Wiceadmirał Vice Admiral
17 - 18 Admiral Kaigun Taishō Admiral Admiral Admiral Vice-amiral d'escadre Ammiraglio Admirał floty Admiral
19 Fleet Admiral Gensui Kaigun Taishō Admiral flota Admiral of the Fleet Großadmiral Amiral Ammiraglio di Armata Admirał Admiral of the Fleet