Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty

Controls

Přejít na: navigace, hledání

Ovládání


Klávesové zkratky a zkratky na myši

Obecné

 • O (písmeno) nebo ~: aktivuje Prioritní sektor protiletadlové obrany (v bitvě)
 • P: zakázat/povolit sekundární a Protiletadlová palba (v bitvě). Pokud jsou zakázány, zobrazí se žlutý symbol. Stav na začátku bitvy je stejný jako na konci poslední bitvy dané lodi.
 • Print Screen: uloží snímek obrazovky (jako soubor JPG) do složky "screenshot" ve složce World of Warships
 • N: lodní siréna (v bitvě nebo v přístavu). Můžete ji použít, abyste se vyhnuli kolizím se spojenci.
 • stiskněte a podržte F1: zobrazit nápovědu (v bitvě)
 • Stiskněte a podržte Tabulátor: zobrazí hráče, lodě, počet zabití, mise, divize, rychlé příkazy (v bitvě)
 • Stiskněte a podržte Alt (v bitvě):
  • Alternativní režim rozhraní
  • Zobrazí názvy lodí na minimapě
  • Zobrazí poloměry kruhů dosahu na minimapě
  • Zobrazí rozložení protiletadlové obrany mezi levou a pravou stranu lodi v kompasu (mění se při použití prioritního sektoru)
  • Zobrazí větší symboly vzdálených oblastí ve hře
 • Stiskněte a podržte Ctrl: zobrazí kurzor myši (v bitvě)
 • Stiskněte a přidržte H: zobrazí stav lodi/letadel (v bitvě, pokud žijete)
 • Stiskněte a podržte klávesu B: zobrazí panel rychlých příkazů (v bitvě, pokud žijete, také na taktické mapě (menší verze). Po stlačení B:
  • Umístěte kurzor na příkaz a pusťte klávesu B: odešlete rychlý příkaz a opusťte panel rychlých příkazů
  • umístěte kurzor na střed a uvolněte B: opusťte panel rychlých příkazů
 • +/-: zvětšit/zmenšit minimapu (v bitvě)
 • M: Otevření/zavření taktické mapy (v bitvě)
  • Esc nebo otočení kolečkem myši nahoru: zavře taktickou mapu
  • Klikněte na taktickou mapu: Zapnutí autopilota a nastavení prvního bodu přesunu lodě.
  • Shift + Klikněte na taktickou mapu: přidejte bod přesunu lodě. Naplánovat lze až 5 bodů trasy lodě.
  • Přetáhnutí bodu trasy lodě na taktické mapě: přesune bod trasy lodě
  • A/D/Q/E: deaktivace autopilota + obvyklý efekt (změna směru)
 • Ctrl + dvojité kliknutí na čtverec minimapy nebo taktické mapy: označí toto pole pro spojence (v bitvě, pokud jste naživu). V týmovém chatu se zobrazí (s vaším jménem) "Pozor na čtverec E7" (když E7 je označený čtverec). Označený čtverec na minimapě a na taktické mapě 4x blikne. (Pokud máte otevřenou taktickou mapu, není potřeba stisknout klávesu Ctrl, protože kurzor myši je již zobrazen.)
 • Ctrl + kliknutí na nepřátelskou loď: nastavení prioritního cíle pro sekundární výzbroj (v bitvě)
 • Esc: Zobrazí menu (v bitvě nebo v přístavu)
 • Esc: Přejdete na základní obrazovku v přístavu (pokud jste v přístavu, ale ne na základní obrazovce)
 • Esc: Opustíte frontu bitvy
 • Alt+F4: Otevře dialogové okno "Ukončit hru?" (v bitvě nebo v přístavu)
 • Esc: Otevře dialogové okno "Ukončit hru?" (na přihlašovací obrazovce)
 • Ctrl + J: Skryje / zobrazí uživatelské rozhraní (v bitvě)
 • Alt+Enter: Přepínání mezi režimem celé obrazovky a režimem v okně

Ovládání bitevních lodí, křižníků a torpédoborců

Pro řízení lodi viz Manévrování.

 • Stiskněte 1 pro munici hlavní baterie typu 1 (často HE/SAP granáty), stiskněte 2 pro munici hlavní baterie typu 2 (často AP granáty), stiskněte 3 pro torpédomety. 1, 2 a 3 se vzájemně vylučují, což znamená, že výběr jednoho ruší výběr ostatních.
 • Stisknutí kláves 1 nebo 2 jednou pokud je vybrán jiný typ munice, vybraný druh munice se zařadí do fronty pro další nabití.
 • Stisknutí kláves 1 nebo 2 dvakrát pokud je vybrán jiný typ munice, okamžitě ukončí nabíjení a začne nabíjení nového typu munice.
 • Ctrl+X: Výzbroj: uzamknutá na azimut. Výzbroj (hlavní děla nebo torpédomety) je uzamčena na bodu vzhledem k lodi.
 • Shift+X: Výzbroj: uzamknutá na sektor. Výzbroj (hlavní děla nebo torpédomety) je uzamčena na bod na mapě.
 • X: odemkne výzbroj a zruší aktuálně vybraný cíl
 • X: uzamkne výzbroj na nepřátelskou loď nejblíže středu obrazovky (nejblíže k vašemu zaměřovači)

Když jsou vybrány zbraně:

 • Stisknutím klávesy 3 vyberete torpéda. Rozptyl torpéd a vybraný torpédomet jsou stejné jako před přepnutím na děla.
 • Pokud je vybrán jeden typ munice:
  • Stiskněte číslo neoznačeného typu munice (1 nebo 2): vyberete jej pro další nabití.
  • (Stiskněte číslo aktuálně vybraného typu munice (1 nebo 2): nic se nestane.)
  • Kliknutí levým tlačítkem myši: střílejte s připravenou věží, která má nejnižší číslo. (Nelze zvolit, se kterou věží chcete střílet.)
  • Kliknutí prostředním tlačítkem myši: stejné jako "Kliknutí levým tlačítkem myši", ale také sleduje vystřelenou salvu kamerou. Viz Ovládací prvky kamery.
  • Dvojklik levým tlačítkem myši: Vystřelíte všemi připravenými věžemi.
  • Klikněte a podržte levé tlačítko myši: střílejte postupně s připravenými věžemi ve vzestupném pořadí.
 • Pokud je vybrán jeden typ munice a druhý je vybrán pro další nabití:
  • Stiskněte číslo typu munice, který je vybrán pro další nabíjení (1 nebo 2): zůstane označen a všechna děla ho začnou nabíjet. Druhý typ munice bude nevybrán.
  • Stiskněte číslo aktuálně vybraného typu munice (1 nebo 2): typ munice, který je vybrán pro další nabití, bude zrušen.
  • Kliknutí nebo dvojklik levým tlačítkem myši: vystřelíte se všemi připravenými věžemi. Typ munice, který je označen pro další nabíjení, se vybere a všechna děla jej začnou nabíjet. Druhý typ munice zůstane nevybrán.
  • Kliknutí prostředním tlačítkem myši: stejné jako "Kliknutí nebo dvojklik levým tlačítkem myši", ale také sleduje vystřelenou salvu kamerou Viz Ovládací prvky kamery.
  • Kliknutí a podržení levého tlačítka myši: střílejte se všemi připravenými věžemi. Typ munice, který je vybrán pro další nabíjení, se vybere a všechna děla jej začnou nabíjet. Druhý typ munice bude nevybrán. Po nabití střílíte postupně s připravenými věžemi ve vzestupném pořadí.

Když jsou vybrána torpéda:

 • Stisknutím kláves 1 nebo 2 vyberete zbraně. Typ munice je stejný jako před přechodem na torpéda.
 • Stisknutí 3: změna rozptylu torpéd.
 • Stisknutí C: vyberete jiný torpédomet (pouze s odzoomovanou kamerou).
 • Kliknutí levým tlačítkem myši: vypustí torpéda z vybraného torpédometu s vybraným rozptylem. Může být vybrán jiný nabitý torpédomet.
 • Kliknutí prostředním tlačítkem myši: stejné jako "Kliknutí levým tlačítkem myši", ale také sleduje vypuštěná torpéda kamerou. Viz Ovládací prvky kamery.
 • Dvojklik levým tlačítkem myši:
  • Pokud není vybrán režim vypuštění jednoho torpéda: vypusťte všechna připravená torpéda (ze všech torpédometů).
  • (Pokud je vybrán režim vypouštění jednoho torpéda: vypustíte jedno torpédo.)
 • Neexistuje žádná sekvenční palba pro torpéda.
 • Pokud loď může odpalovat torpéda jednotlivě a ne všechny torpédomety jsou plně nabité:
  • F: Nabijete všechny torpédomety, které nejsou plně nabité

Ovládání letadlových lodí

Klávesy k ovládání letadel jsou stejné jako u lodi.

A a D řídí směr letadla (tj. vlevo nebo vpravo)

Klávesa W se používá pro zesílení (Boost). Motor se však pomalu přehřívá, pak je nutné počkat, až se ochladí. Klávesa S umožňuje zpomalit letadlo, což také zahřeje váš motor.

 • R (úrovně VI+): Obnovuje plnou kapacitu Boostu.
 • T (úrovně VI+): Přivolá bitevníky do oblasti.
 • Y (torpédové bombardéry úrovně VIII+): Obnovuje zdraví letadla.
 • F : Pošle letku zpět na svou loď.
 • Klávesy 1, 2 a 3 : Dvojtým zmýáčknutím vypustíte letky. (1: útočené letouny; 2: torpédové bombardéry; 3: bombardéry)
 • Stiskněte levé tlačítko myši pro zahájení režimu útoku.
  • Poté znovu stiskněte levé tlačítko myši pro zahájení útoku proti cíli.
 • Stiskněte a podržte Alt: zobrazit pro každý typ letky:
  • čas do obnovy dalšího letadla
  • aktuální a maximální počet letadel na letadlové lodi

Ovládání ponorek

 • C: ponor
 • F: stoupání k hladině
 • G: ignorovat prioritní cíl
 • 1: vybere Sonar
 • Typy torpéd:
  • 2: Vyberte naváděcí torpéda
  • 3: vyberte standardní torpéda (jsou-li k dispozici)
  • Pokud je vybrán jiný typ, stiskněte dvakrát.

Ovládání kamery

V bitvě

 • Shift: zapnutí/vypnutí pohledu dalekohledem (zoomovaná kamera)
 • Otočení kolečkem myši nahoru/dolů: přiblížení/oddálení (oddálená kamera ⟷ kamera zbraní ⟷ pohled dalekohledem; mohou mít více úrovní přiblížení).
 • Stiskněte a podržte pravé tlačítko myši (a pohybujte myší): Volný pohled kamery a pohyb kamerou
 • v binokulárním pohledu při použití pozorovacího letadla:
  • C: přepínání mezi dolní a horní polohou kamery
 • Zatímco jsou vaše granáty nebo torpéda na cestě:
  • Z: sledujte naposledy vypálený granát/torpédo
 • Když sledujete granát/torpédo:
  • C: přepne na další granát/torpédo
  • Z, Esc nebo Shift: přepněte pohled kamery zpět na loď
 • C: přesun kamery do jiné skupiny zbraní.
 • stiskněte a podržte C po dobu přibližně 1 sekundy: přepínání mezi oddáleným pohledem a kamerou skupiny zbraní (pokud je jeden z těchto pohledů aktivní).
 • Mezerník: přesune kameru na spojeneckou loď nebo letku letadel, která je nejblíže středu obrazovky (pokud byla vaše loď zničena)

V přístavu

 • Když je kurzor na hlavní obrazovce přístavu:
  • Stiskněte a podržte levé nebo prostřední tlačítko myši a pohybujte myší: pohyb kamerou
  • Stiskněte a podržte pravé tlačítko myši (a pohybujte myší): skryje uživatelské rozhraní (a přesune pohled kamery)
  • Otočte kolečkem myši: přiblížení / oddálení

Chat v bitvě

 • Enter: přejdete do chatu. Zde:
  • Tab: změna kanálu chatu (Tým/Všichni/Divize)
  • Enter: odešlete zadanou zprávu na vybraný kanál chatu (pokud nebyla napsána žádná zpráva: jen opustit chat)
  • Esc: opuštění chatu bez odeslání zprávy
  • Umístěte kurzor myši na historii chatu a otočte kolečkem myši: Rolujte historií chatu
  • Otočte kolečkem myši: obvyklý efekt (zoomování), žádný vliv na chat
  • Jakékoli kliknutí myší funguje jako obvykle (střelba atd.), ale také opustíte chat bez odeslání zprávy.
  • (Shift +) Vlevo/vpravo: přesun textového kurzoru doleva/doprava (a označení textu)
  • (Shift +) Nahoru, Home nebo PageUp: přesunutí textového kurzoru na začátek řádku (a označení textu)
  • (Shift +) Dolů, End nebo PageDown: přesunutí textového kurzoru na konec řádku (a označení textu)
  • Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+A, Del, Backspace: funkce jako v textovém editoru
  • Ins: přepnutí režimu přepisování
  • Funkční klávesy pro rychlé příkazy zde nefungují.

Rychlé příkazy (rychlé zprávy)

Fungují pouze pokud jste v bitvě naživu. Zpráva je napsána v chatu s vaším jménem. K dispozici je také mluvená zpráva, pokud je povolena funkce Nastavení →Zvuk → Rychlé zprávy. Chcete-li aktivovat rychlý příkaz, můžete také stisknutím a podržením klávesy B zobrazit panel rychlých příkazů, poté umístit kurzor na příkaz a pustit klávesu B. Když stisknete a podržíte klávesu Tab, zobrazí se seznam rychlých příkazů. Pokud je v nastavení minimapy zapnuto "Upozornit na objekt", můžete také aktivovat rychlý příkaz F3 dvojitým kliknutím na cíl na minimapě nebo na taktické mapě.


Cíle/Označení:

 • Věc v centru obrazovky (zaměřovač) ve hře
  • Chcete-li označit oblast/základnu/zónu, zamiřte na ni, její symbol nebo bod pod symbolem.
 • Nebo věc pod kurzorem myši na taktické mapě nebo minimapě

Použití v chatu:

 • Tým: Zpráva je vždy odeslána do kanálu týmového chatu.
 • Tým / Vše: Pokud je aktuální kanál chatu "Tým" nebo "Divize", zpráva se odešle na kanál týmového chatu. Pokud je to "Vše", zpráva je odeslána do chatovacího kanálu "Vše".
Klávesa Cíl Napsáno v chatu Použitý kanál chatu
F2 bez označení Negativní! Tým
F3 Nepřátelská loď Koncentrujte palbu na hráče <hráč, typ, symbol a jméno nepřátelské lodi>! Tým
F3 Přátelská loď Poskytněte krytí <hráč, typ, symbol a jméno nepřátelské lodi>! Tým
F3 Oblast, která není držena vašim týmem (Nadvláda, Závody ve zbrojení) Obsaďte oblast <písmeno oblasti>! Tým
F3 Oblast držená vašim týmem (Nadvláda, Závody ve zbrojení) Braňte oblast <písmeno oblasti>! Tým
F3 Nepřátelská základna (Standardní bitva) Obsaďte základnu! Tým
F3 Vaše základna (Standardní bitva) Braňte základnu! Tým
F3 Oblast buffu (posílení) (Závody ve zbrojení) "<Typ buffu>" buff v <Souřadnice oblasti buffu>! Tým
F3 Nepřátelská letadla Pozor na nepřátelské útočné letouny! Tým
F3 Nepřátelské bombardéry Pozor na nepřátelské bombardéry! Tým
F3 Nepřátelské torpédové bombardéry Pozor na nepřátelské torpédové bombardéry! Tým
F3 Nepřátelská pozorovací letadla Pozor na nepřátelská pozorovací letadla! Tým
F3 Přátelské útočné letouny Poskytněte krytí spojeneckým útočným letounům! Tým
F3 Přátelské bombardéry Poskytněte krytí spojeneckým bombardérům! Tým
F3 Přátelské torpédové bombardéry Poskytněte krytí spojeneckým torpédovým bombardérům! Tým
F3 Přátelská pozorovací letadla Poskytněte krytí spojeneckým pozorovacím letadlům! Tým
F4 bez označení Rozumím, provedu! Tým
F5 bez označení Žádám podporu! Tým
F5 Přátelská loď <hráč, typ, symbol a jméno nepřátelské lodi>! Požaduji podporu! Tým
F5 Přátelská letadla <hráč, typ, symbol a jméno lodi přátelského letadla>! Potřebuji vzdušnou podporu! Tým
F6 bez označení Zajistěte protiletadlovou podporu! Tým
F7 bez označení Potřebuji údaje rozvědky! Tým
F8 bez označení Vytvořte kouřovou clonu! Tým
F9 bez označení Zpátky! Tým
F9 Přátelská loď <hráč, typ, symbol a jméno přátelské lodě>! Vrať se! Tým
F10 bez označení Dobrý vítr a klidné moře! Tým / Všem
F11 bez označení Dobrá práce! Tým / Všem
F11 Přátelská loď Dobrá práce, <hráč, typ, symbol a jméno přátelské lodě>! Tým / Všem
F12 bez označení Děkuji! Tým
F12 Přátelská loď Děkuji, <hráč, typ, symbol a jméno přátelské lodě>! Tým
Shift+F12 bez označení $%*#@! Tým / Všem

Záznamy bitvy

Nahrávání záznamů bitvy je ve výchozím nastavení povoleno. Posledních 30 je uloženo ve složce /World of Warships/replays s typem souboru .wowsreplay. Jakmile začne nová bitva, vytvoří se nový soubor a nejstarší soubor přesahující maximální počet uložených je smazán.

Ukládání záznamů lze vypnout (jsou překvapivě malé, takže to není potřeba) nebo upravit počet uložených záznamů pomocí módů dostupného například v ModStation.

Soubory záznamů lze nahrávat a stahovat na adrese replayswows.com.

Sledování

Chcete-li sledovat záznam, .wowsreplay typ souboru musí být přidružen k hernímu klientovi, ve kterém bude zobrazen. Obvykle se jedná o /World of Warships/WorldofWarships.exe soubor.

Pokud .wowsreplay nejsou přidruženy k hernímu klientovi, při prvním poklepání na soubor záznamu nebo při otevření z kontextového menu (kliknutí pravým tlačítkem) se zobrazí dialogové okno s žádostí o přidružení.

Chcete-li sledovat záznam, ujistěte se, že je herní klient zavřený. Spusťte záznam dvojitým kliknutím na .wowsreplay soubor. Otevře se herní klient a začne se přehrávat váš záznam.

Soubor záznamu je kompatibilní s hlavní verzí hry, ve které byl nahrán, a bude se v ní přehrávat. Např. záznam zaznamenaný ve verzi 0.9.9 se nepřehraje ve verzi 0.9.10.

Ovládání

Většina těchto možností je speciálně pro režim volné kamery, takže pokud chcete sledovat bitvu z turnajového pohledu, budete chtít začít v režimu volné kamery -> <Ctrl + Shift + Backspace>.

Záznam a ovládání volné kamery
Funkce Klávesa/Zkratka
Obecné
Opustit záznam Alt + F4 (Esc nefunguje)
Skrýt / zobrazit rozhraní Ctrl + J
Screenshot/Snímek obrazovky <Prtscrn>
Přehrávání
Pauza / Pokračovat End
Rychlost přehrávání 1x (nezruší pauzu) Home
Zvýšit rychlost přehrávání Insert
Snížit rychlost přehrávání Delete
Skočit vpřed o 20 sekund >
Skočit zpět o 20 sekund <
Skočit vpřed o 40 sekund Ctrl + >
Skočit zpět o 40 sekund Ctrl + <
Ovládání kamery
Přichytit / Odpojt kameru C
Volná kamera Ctrl + Shift + Backspace
Pohybujte kamerou paralelně s vodou ←, →, ↑, ↓
Pohyb kamerou nahoru Num9
Pohyb kamerou nahoru Num7
Přiblížení / Oddálení Kolečko myši
Připnutí na loď před kamerou ve volném režimu kamery


(přímé přípnutí, zahrnuje otáčení kolem lodi)

B
Připnutí na loď před kamerou Ctrl + B
Přepínání mezi módy volných kamer 1-9
Přepínání mezi dalšími módy volných kamer Shift + 1-9
Otáčení kamerou Num4, Num6
Naklánění kamery Num2, Num8
Přesunutí kamery do bodu zájmu Num1
Přesunutí kamery od bodu zájmu Num3
Zvýšení / snížení rychlosti pohybu kamery Num + / Num-
Zvýšení / snížení akcelerace pohybu kamery Shift + (Num + / Num-)
Zvětšení / zmenšení poloměru sféry volné kamery Shift + kolečko myši
Snímky obrazovky
Uložit snímek F5
Nahrát nejblížší snímek před aktuálním momentem F6
Nahrát nejblížší snímek po aktuálním momentu F7
Nahrát poslední uložený snímek F8

Snímky

Funkce snímku uloží / obnoví časovou stopu a polohu kamery pro pozdější vyvolání

Data snímku jsou uložena v souboru XML, který je vytvořen ve stejné složce jako záznam a má _params přípony v bloku <snímky>. Soubor se zobrazí pouze v případě, že obsahuje data. V případě snímků se objeví po vytvoření prvního snímku.

Soubor XML je svázán se záznamem a může být volně přenášen spolu se souborem záznamu jiným lidem, kteří pak mohou tyto snímky použít.

Vytvoření a nahrávání

Snímek se vytvoří stisknutím klávesy F5. Tím se uloží časová stopa záznamu, pozice kamery a další parametry a vytvoří se záznam v souboru XML v sekci snímky.


Přepínání mezi snímky probíhá následujícím způsobem:


 • F6: zkuste přepnout na snímek nejbližší zleva na časové ose (dříve než nyní), pokud takový snímek existuje.
 • F7: zkuste přepnout na snímek nejbližší zprava na časové ose (později než nyní), pokud takový snímek existuje.
 • F8: zkuste přepnout na naposledy vytvořený snímek

Chcete-li odstranit snímky, upravte soubor XML a odstraňte záznamy snímku.

Snímky existují a načítají se na základě opakovaného přehrávání. Ovládací prvky se tedy přepnou dle snímku toho daného záznamu.

Načtené parametry

Při použití snímků se obnoví následující parametry:

 • Pozice kamery
 • FOV kamery (nebo zoom kamery)
 • Čas záznamu


Záznam je také pauznutý po načtení snímku.

Úspora energie

Hra spotřebovává málo energie, pokud platí jedna z těchto podmínek:

 • hra je nastavena na režim "Celá obrazovka" (nastavení videa) a stisknete Alt+Tab
 • hra je nastavena do režimu "Windowed" (nastavení videa) a herní okno je minimalizováno
 • Zbrojnice je zobrazena

Maximální snímková frekvence

Maximální snímkovou frekvenci (FPS) můžete nastavit v souboru preferences.xml ve složce Word of Warships (maxFrameRate pro bitvy, maxDockFrameRate pro přístav, 0 znamená bez omezení). Otevřete soubor v textovém editoru (například v programu Poznámkový blok), zatímco je hra zavřená.

Nastavení ve hře

Vysvětlení nastavení hry. 6. dubna 2022.

Následující text popisuje různá nastavení, která jsou k dispozici v rámci herního klienta pro konfiguraci a přizpůsobení hry. Na stránku Nastavení se dostanete kliknutím na symbol ozubeného kola v levém horním rohu obrazovky přístavu nebo stisknutím klávesy <Esc> na obrazovce bitvy. Klikněte na tlačítko Nastavení. Zobrazí se obrazovka s následujícími třemi stránkami:

Video

Zvuk

Změny zvuku v aktualizaci 0.9.6

Zvuky ve hře jsou obecně seskupeny do zvukových efektů (SFX), okolních zvuků (jako je šumění vln), hlasové komunikace, zvuků motoru, střelby, hudby atd. Následuje popis ovládacích prvků pro herní zvuky.

Úprava hlasitosti

Hlavní nastavení hlasitosti se nachází na levé straně okna Nastavení zvuku:

 • Obecná úroveň hlasitosti - spravuje veškerý zvuk ve hře;

Na pravé straně okna nastavení zvuku je několik posuvníků pro "jemné doladění" zvuku.

 • Hlasitost střelby - v rozsahu od 100% do 50% upravuje hlasitost střel vaší lodi a v rozsahu od 50% do 0% upravuje hlasitost všech výstřelů ve hře. Mezi zvuky ovlivněné tímto nastavením patří:
  • Střelba (včetně protiletadlových děl a sekundárních děl), vypuštění/shození torpéda, odpálení rakety, shození bomb
  • Rotace věže, rotace torpédometu
  • Přebíjení věže nebo torpédometu je dokončeno
  • Sledování granátu/torpéda pomocí kamery (Z nebo prostřední tlačítko)
 • Zvuky motoru - v rozsahu 100% až 80% reguluje hlasitost "nízkofrekvenčního klepání" ve zvuku motoru. V rozmezí 80% až 0% upravuje celkový zvuk motorů. Mezi zvuky ovlivněné tímto nastavením patří:
  • lodní motory
  • Letecké motory
 • Zvuk rozhraní. Mezi zvuky ovlivněné tímto nastavením patří:
  • Změny rychlosti lodi (W/S)
  • změny kormidlazbo s Q/E
  • Přepínání typu granátu nebo výzbroje (1/2/3)
  • zoomování (shift, kolečko myši)
  • spotřební doplňky
  • získání stuh
  • Obsazení oblasti
  • Upozornění na čtverec na mapě/minimapě
  • Varování před torpédy
  • Varování před kolizí
  • Pokud je loď na konci mapy
  • P, M, +/-
  • Psaní v chatu
  • Hudba po bitvě
  • Většina kliknutí, která mají efekt
  • Oznámení v přístavu
 • Hlasitost hlasových zpráv. Mezi zvuky ovlivněné tímto nastavením patří:
  • rychlé zprávy/příkazy (aktivované funkčními klávesami nebo B)
  • Automatické hlasové zprávy
 • Hlasitost okolního zvuku. Mezi zvuky ovlivněné tímto nastavením patří:
  • Moře
  • počasí
  • Zvuky vybraného přístavu
 • Hlasitost poškození: zahrnuje zvuky, které indikují zásahy lodi, letadla, vody, ostrovů a dalších povrchů, stejně jako zvukové efekty pro požár a zaplavení.

Chcete-li zvuk dokonale upravit, měli byste začít s obecnou hlasitostí a poté ji podrobně upravit pomocí ostatních posuvníků.

Upozornění: Pokud je úroveň hlasitosti snížena na minimum, je možné, že kategorie zvuku bude ztlumena, protože velmi tiché zvuky nejsou pro herní zvukový systém prioritou.

Široký dynamický rozsah

Doporučujeme také věnovat pozornost parametru 'Široký dynamický rozsah. Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena pro všechny hráče. Vypnutím minimalizujete rozdíl v hlasitosti mezi nejhlasitějšími a nejtiššími zvuky ve hře.

Toto nastavení doporučujeme zakázat v následujících případech:

 • Pokud používáte notebook nebo jiné zařízení s vestavěnými reproduktory;
 • Pokud si myslíte, že zvuk ve hře není dostatečně vyvážený, a to ani po "jemném" doladění.

Při zakázání této možnosti nezapomeňte nastavit posuvníky na pravé straně nabídky nastavení na maximální hlasitost.

Kvalita zvuku

Možnosti High nebo Ultra poskytují lepší kvalitu zvuku, ale vyšší rozlišení zvuku vyžaduje překvapivé množství výpočetního výkonu. Na starších systémech, zejména pokud vaše ,,video zaostává, zkuste změnit kvalitu na Nízká. Pokud nepoužíváte dobrá sluchátka, nemusíte si všimnout rozdílu ve zvuku.

Další ovládací prvky

Rychlé zprávy voiceover:

Pokud je tato možnost povolena, rychlé zprávy/příkazy (aktivované funkčními klávesami nebo B) jsou mluvené.

Kompenzace hlasitosti v podstatě zvyšuje basy a výšky. To je nejužitečnější na zařízeních s vestavěnými reproduktory. Vyberte možnost, která vám zní nejlépe.

Zapnout lodní sirény - Se zapnutou touto volbou můžete použít sirénu své lodi jak v přístavu, tak v bitvě stisknutím klávesy "n". Pokud tuto možnost vypnete, nebudete moci slyšet ani sirény ostatních.

Hlasový chat

Tato sekce má na starosti herní mechanismus pro hlasovou komunikaci mezi hráči. Hlasová komunikace dodává hře zcela nový rozměr a je vřele doporučována. Většina hráčů však používá aplikace třetích stran, jako je Discord nebo Teamspeak.

Ovládací prvky

Minimapa

MinimapSettingsLocation.jpg


Minimapa ve World of Warships je nástroj, který umožňuje hráči rychle vyhodnotit situaci kolem sebe, pomáhá mu orientovat se na mapě a slouží jako neustálá pomůcka, které základny patří kterému týmu v danou chvíli. Existuje celá řada způsobů, jak může hráč změnit způsob, jakým se minimapa zobrazuje a jaký druh informací by měla zobrazovat. Pro přístup k nastavení minimapy stačí kliknout na malou ikonu ozubeného kola nad mapou, zvýrazněnou na obrázku vpravo.


MinimapSettingsMenu.jpg


Kliknutím na tuto ikonu se otevře malé okno se všemi nastaveními minimapy, které lze změnit. Nastavení, která lze změnit, jsou:

 • Dosah odhalení z moře: Toto nastavení přidá kruh kolem hráčovy lodi na minimapě, ve kterém musí být nepřátelská loď, aby vaši loď odhalila. Všimněte si, že se automaticky aktualizuje v průběhu bitvy, když hráč vystřelí z hlavních zbraní, je zapálen nebo se skrývá v kouřové cloně.
 • Dosah odhalení ze vzduchu: Podobně jako v předchozím nastavení se vytvoří kruh kolem hráčovy lodi představující oblast, ve které musí být nepřátelské letadlo, aby hráče odhalilo. Všimněte si, že tento kruh se také automaticky aktualizuje v průběhu bitvy.
 • Dostřel sekundární baterie: Zapnutí tohoto nastavení vytvoří kruh kolem lodi zobrazující maximální dostřel sekundárních baterií.
 • Maximální dostřel protiletadlových děl: Stejně jako v předchozím nastavení se kolem lodi objeví kruh vizualizující maximální dosah protiletadlové výzbroje hráče. Všimněte si, že tento kruh bude zobrazovat pouze maximální dostřel, takže dostřel protiletadlových zbraní středního a krátkého dosahu nebude viditelný.
 • Hydroakustický rozsah vyhledávání: Pokud je loď vybavena Hydroakusticý vyhledávač (Zatímco je aktivní, odhaluje všechny nepřátelské lodě a torpéda ve vymezeném okolí, nehledě na překážky (jako kouř nebo ostrovy)), objeví se kolem hráčovy lodi tečkovaný kruh, který bude vizualizovat dosah odhalení nepřátelské lodi.
 • Dosah přehledového radaru: Pokud je loď vybavena Přehledový radar (Zatímco je aktivní, odhaluje všechny nepřátelské lodě ve vymezeném okolí, nehledě na překážky (jako kouř nebo ostrovy)), objeví se kolem hráčovy lodi tečkovaný kruh, který bude vizualizovat dosah odhalení nepřátelské lodi.
 • Dosah střelby hlavní baterie: Při zobrazení nelze toto nastavení vypnout. Minimapa bude vždy zobrazovat maximální dostřel hlavní baterie.
 • Průhlednost kruhů: Nastavuje průhlednost všech kruhů na minimapě, které lze zapnout a vypnout pomocí nastavení popsaných výše.
 • Průhlednost vody: Toto nastavení umožňuje hráči nastavit, jak průhledná je voda na minimapě.
 • Číselné hodnoty rozsahu: Kliknutím na toto nastavení přidáte rozsahy v km k příslušným kruhům na minimapě.
 • Jména lodí: Lodě, jejichž ikony jsou zobrazeny na minimapě, budou mít své příslušné jméno napsané pod nimi
 • Otočit minimapu: Toto nastavení otočí minimapu před začátkem bitvy tak, aby tým hráče byl vždy na spodní straně.

Poznámky

Záznamy

Raná verze ovládacího modu replay souborů: WoWs Replays Tool. 2018

Stručný průvodce přehrát a volné ovládání kamery 12. března 2020.

Replay Controls and Features od verze 0.9.6, včetně dalších podrobností o snímcích. červenec-2020

Poznámky pod čarou