Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty

Fire

Přejít na: navigace, hledání

Oheň


240_icon_fire_small.png
Oheň ve World of Warships způsobuje průbežné poškození (DoT) po zásahu zápalným granátem nebo leteckou bombou. Požár je zobrazen jako plameny, stoupající z paluby nebo nástaveb lodi, stejně jako plameny okolo okraje herní obrazovky. Na lodi může hořet více požárů současně; každá hořící část lodi zvyšuje míru poškození, které loď obdrží každou sekundu.
Stužka "Zapáleno" je udělena za zapálení nepřátelské lodi.

Zapalování

Herní obrazovka upozorňuje kapitána na požár několika různými způsoby. Stopky ukazují zbývající dobu pouze posledního ohně.

Existují dva způsoby, které mohou způsobit požár lodi:

  • Zásah zápalným (HE) projektilem (nepřátelským i spojeneckým).
  • Zásah leteckou pumou (nepřátelskou i spojeneckou; neplatí pro průbojné AP pumy).

Za způsobení požáru nepříteli je udělena stužka; kapitán je vyznamenán stužkou "Zapáleno" za každý oheň, který na nepřátelské lodi zapálí. Každá loď má 4 nezávislé oblasti podél paluby, které mohou být zapáleny. Ohně mohou vzplanout po zásahu HE granátem (i ze sekundárních děl), nebo po útoku střemhlavých bombardérů, a to na základě odolnosti vůči zapálení u zasažené lodi a podle šance každého granátu (bomby) na zápal.

Šance na zapálení

Každý lodní trup ve hře má protipožární koeficient. Ten není specifický pro jednotlivé lodě, ale je předepsán na základě úrovně lodi a aktuálně užívaného trupu (prémiové lodě vždy používají koeficient nejlepšího trupu jejich úrovně). Vzhledem k tomu, jak je šance na zápal počítána, nižší koeficient znamená větší odolnost lodi proti zapálení. Koeficienty jsou zobrazeny níže:

Úroveň lodi Protipožární koeficient
WowsshipclassDestroyerDefault.png WowsshipclassCruiserDefault.pngWowsshipclassBattleshipDefault.png (Základní trup)
Protipožární koeficient
WowsshipclassDestroyerDefault.png WowsshipclassCruiserDefault.pngWowsshipclassBattleshipDefault.png (Nejlepší trup)
Protipožární koeficient
WowsshipclassAirCarrierDefault.png
Úroveň I 1.0000 N/A
Úroveň II
Úroveň III 1.0000 0.9667
Úroveň IV 0.9334 0.9001 0.8000
Úroveň V 0.8668 0.8335
Úroveň VI 0.8002 0.7669
Úroveň VII 0.7336 0.7003
Úroveň VIII 0.6670 0.6337
Úroveň IX 0.6004 0.5671
Úroveň X 0.5338 0.5005


Šance na zapálení pro jeden zápalný granát (nebo bombu), který zasáhne oddíl lodi, je vypočítána následovně:


[Protipožární koeficient] x ( 1 - [Úprava systému řízení oprav 1] - [Požární ochrana] ) x ( [Základní šance projektilu na zapálení] + [Demoliční expert] + [Signály] - [Setrvačná roznětka HE granátů]) = Šance na zapálení


  • Hodnota "Úpravy systému řízení oprav 1" je 0.05 pokud je odpovídající vylepšení použito, jinak je hodnota 0
  • Hodnota "Požární ochrany" je 0.10, pokud na zasažené lodi je kapitán s odpovídající dovedností, jinak je tato hodnota 0
  • "Základní šance projektilu na zapálení" je zobrazena na obrazovce Přístavu - pro zápalné HE granáty - po najetí myší na informace o Hlavní baterii v tabulce Dělostřelectvo. Pro letecké bomby je tato šance pevně dané číslo, založené na velikosti a typu nálože, a mění se mezi 1.08 pro 140 librové pumy (cca 64kg) lodi Kaga a 1.65 pro 1000 kg pumy lodi Graf Zeppelin. Navštiv stránku letecké souboje pro více informací.
  • "Demoliční expert" je 0.02, pokud je kapitán střílející (svrhávající pumu) lodi vybaven odpovídající schopností, jinak je to 0.
  • "Signály" jsou různé podle použitých signálních vlajek. Obě Victor Lima (+1% šance způsobit požár bombou nebo granátem ráže nad 160mm / +0,5% šance způsobit požár bombou nebo granátem ráže pod 160mm / +4% šance způsobit zaplavení.) a India X-Ray (+1% šance způsobit požár bombou nebo granátem ráže nad 160mm / +0,5% šance způsobit požár bombou nebo granátem ráže pod 160mm / +5% nebezpečí exploze vlastní muniční komory.) mohou zvýšit šanci HE granátu na zápal.


Jako příklad můžeme porovnat šanci jednoho HE granátu lodi Benson na zapálení nepřátelské lodi Bismarck. Bismarck používá trup B a Úpravu systému poškození 1, ale její kapitán nemá dovednost Požární ochrana. Kapitán Bensonu má dovednost Demoliční expert (ale nemá Setrvačnou roznětku IFHE) a používá obě vlajky na oheň - Victor Lima i India X-Ray. Šance na zápal bude:

(0.6337) x (1 - 0.05 - 0.00) x (0.05 + 0.02 + 0.005 + 0.005 - 0.00) = 4.82% šance na zápal


Když kapitán Bismarcku použije dovednost Požární ochrana, šance bude:

(0.6337) x (1 - 0.05 - 0.10) x (0.05 + 0.02 + 0.005 + 0.005 - 0.00) = 4.31% šance na zápal


Když kapitán Bensonu nebude mít dovednost Demoliční expert a nepoužije vlajky, šance bude:

(0.6337) x (1 - 0.05 - 0.10) x (0.05 + 0.00 + 0.00 - 0.00) = 2.69% šance na zápal


Příklad výše ukazuje, jak užitečné může být použití Demoličního experta na některých lodích, zejména u těch s vysokou kadencí a malou šancí jednoho granátu na zapálení (jako Atlanta, Gearing nebo Akizuki).

Šance granátu na zapálení lze najít po najetí myší na informace o hlavní baterii na obrazovce Přístavu.

Poškození ohněm

Poškození způsobené požárem lodi je pevně stanoveno na 0.3% maximálních bodů zdraví (HP) za sekundu pro každý oheň (0.4% pro Letadlovou loď). Každý oheň trvá 60 sekund v případě bitevní a letadlové lodi, 30 sekund u křižníku a torpédoborce. Z toho vyplývá, že neuhašený oheň za celou dobu svého trvání spálí 18% max HP bitevní lodi, 9% max HP křižníku či torpédoborce a 24% max HP letadlové lodi. Kapitáni velkých lodí - bitevních a letadlových - mohou rychle poznat, že zatímco jeden oheň nepředstavuje výrazný problém, dva a více jsou velkým nebezpečím pro jejich loď.

Další důsledky při požáru

  • Hořící loď má o 2.0 km prodlouženu vzdálenost odhalení z hladiny, o 3.0 km vzdálenost odhalení letounem. Toto je mimořádně zajímavý údaj pro kapitány torpédoborců.
  • Hořící letadlová loď nemůže vyslat nebo přijmout letouny, pokud její kapitán nepoužívá

dovednost Nouzový vzlet, která právě umožňuje letounům startovat a přistávat na hořící palubě, za cenu dvojnásobné obslužné doby.

Hašení požárů

Oheň lze uhasit pouze použitím spotřebního doplňku Havarijní tým (Pokud je aktivní, ihned zahájí opravy, modulů, požáru nebo zaplavení.), nebo počkat, až vyprší čas požáru a oheň se uhasí sám. Trvání požáru lze zkrátit několika způsoby:

Všechny tyto efekty se "skládají" dohromady; nicméně jsou to násobky, nikoli součty.


Například, jestliže se složí všechny tři redukující efekty, trvání jednoho ohně na bitevní nebo letadlové lodi bude: 60 sekund x 0.85 x 0.85 x 0.80 = 34.68 sekund.


Tabulky níže uvádí dobu trvání ohně a celkové poškození pro různé kombinace tří výše zmíněných redukčních efektů.

Dopad požárů na Bitevní a letadlové lodě
Modifikátor Celkové poškození bitevní lodi Celkové poškození křižníku Trvání
Celkové poškození 18% základního zdraví 24% základního zdraví 60 sekund
-15% modifikátor 15.3% základního zdraví 20.4% základního zdraví 51 sekund
-20% modifikátor 14.4% základního zdraví 19.2% základního zdraví 48 sekund
Dva -15% modifikátory 13.005% základního zdraví 17.34% základního zdraví 43.35 sekund
-15% a -20% modifikátor 12.24% základního zdraví 16.32% základního zdraví 40.8 sekund
-20% a dva -15% modifikátory 10.404% základního zdraví 13.872% základního zdraví 34.68 sekund


Dopad požárů na křižník a torpédoborec
Modifikátor Celkové poškození Trvání
Celkové poškození 9% základního zdraví 30 sekund
-15% modifikátor 7.7% základního zdraví 25.5 sekund
-20% modifikátor 7.2% základního zdraví 24 sekund
Dva -15% modifikátory 6.5% základního zdraví 21.68 sekund
-15% a -20% modifikátor 6.12% základního zdraví 20.4 sekund
-20% a dva -15% modifikátory 5.2% základního zdraví 17.34 sekund


Celé poškození způsobené ohněm je ze 100% obnovitelné u lodi, která je vybavena spotřebním doplňkem Opravárenská četa (Pokud je aktivní, doplní každou sekundu procentuální část celkového zdraví lodi.).

Jak bylo zmíněno, na lodi mohou hořet až 4 ohně naráz. Tento počet lze snížit na 3 použitím kapitánské dovednosti Požární ochrana.

Všimněte si, že běžná opravářská četa obnoví až 14% základního zdraví lodi (16.8% při použití India Delta (+20% obnoveného zdraví při použití spotř. doplňku Opravářská četa.) vlajky) za 28 sekund, a srovnejte s poškozením jedním ohněm na bitevní lodi (v závislosti na dalších modifikátorech).