Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty

Aerial Combat

Přejít na: navigace, hledání
Naučte se více o letadlových lodích ve World of Warships. Transcript
Aircraft_modules_2.png
Letadla ve World of Warships se různí; některá vzlétají z letadlových lodí, jiná startují z katapultů bitevních lodí a křižníků. Letadla z letadlových lodí kontroluje hráč, letadla z katapultů a stíhači letadlových lodí létají automaticky a hráč je ovládat nemůže, jakmile vzlétnou. Každý typ letadel má svou unikátní úlohu ve vzdušném boji.

Protiletadlová obrana (AA)

Mechanice protiletadlových zbraní se věnuje samostatný článek.

Hlavní článek: Ship:Anti-Aircraft Fire

Druhy letadel

Ve World of Warships se vyskytuje 5 základních druhů letadel:[1]

 • Bitevníky nesou množství raket menší ráže, útočí rychle na slabě pancéřované cíle.
 • Torpédové bombardéry nesou letecká torpéda, která způsobují poškození trupu a mohou také způsobit zaplavení. Nejlépe se hodí proti pomalejším a hůře manévrujícím cílům.
 • Bombardéry nesou buď vysoce explozivní (HE) bomby efektivní proti všem druhům cílů nebo protipancéřové (AP), které jsou efektivní proti lodím s citadelou.
 • Stíhače se specializují na boj proti ostatním letadlům a mohou také odhalovat nepřátelské lodě.
 • Pozorovací letadlo startuje z lodního katapultu a zvyšuje dostřel a umožňuje jiný úhel pohledu při zaměřování hlavní baterie dané lodi.

Ikony

Typ letadel Ikona HUD a na minimapě
Icon [2]
Ikona uživatelského rozhraní lodi
Bitevníky
(AP rakety)
171_plane_fighter_enemy_AP.png Ammo_fighter_ap.png
Bitevníky
(HE rakety)
169_plane_fighter_enemy.png Ammo_Fighter.png
Torpédové bombardéry 143_plane_torpedo_enemy.png Torpedo_Squadron.png
Bombardéry s HE municí 197_plane_bomber_enemy.png HE_Bomb_Squadron.png
Bombardéry s AP municí 196_plane_bomber_enemy_AP.png AP_Bomb_Squadron.png
Stíhače 175_plane_catapult_fighter_enemy.png Consumable_PCY012_FighterPremium.png
Pozorovací letadlo 153_plane_scout_enemy.png Consumable_PCY005_Spotter.png

Letadla ovládaná hráčem

Hráči letadlových lodí mohou ovládat tři typy letadel zmíněných výše, se kterými mohou zaútočit na nepřátelské lodě: bitevníky, torpédové bombardéry a bombardéry. (Některé stíhače startují také z paluby letadlové lodi, avšak nejsou ovládané hráčem).

Každý ze tří typů může útočit pouze na lodě a jakmile shodí svůj náklad, musí se vrátit na letadlovou loď znovu se vyzbrojit. Oba druhy bombardérů jsou většinou pomalejší než bitevníky, ale existují výjimky.

Pokud je letadlová loď zničena (a že si to zaslouží), hráč může stále ovládat zbývající letadla perutě, která je ve vzduchu. Tato doba je omezena na 3 minuty. Pokud je spotřebována poslední munice perutě, hráč již peruť nadále ovládat nemůže.


Bitevníky

Ammo_Fighter.png
Bitevníky jsou obvykle vybaveny raketami s vysoce explozivními (HE) hlavicemi. Rakety mají většinou slabší průraznost, takže jejich použití proti pancéřovaným cílům je omezené. Jejich primárním cílem by mělo být zakádání požárů a pronásledování slabě pancéřovaných lodí např. Torpédoborců. Rakety jsou jednoduché na použití, snadno se zaměřují a mají relativně malý rozptyl. Nemají žádnou aktivační vzdálenost a zaměřovací kruh se při manévrování příliš nezvětšuje.

Bitevníky Wows_flag_USA.png USA mají od tieru VIII na výběr dvou typů raket: menší "klasické" HVAR rakety a mnohem větší "Tiny Tim", ketré mají větší průbojnost, poškození, šanci na zapálení, avšak letadla jich nesou méně.

Bitevníky Wows_flag_Germany.png Německa nesou protipancéřové (AP) rakety, které nezapalují, ale mohou probít citadelu slabě pancéřovaných lodí (hlavně křižníků) a způsobit větší poškození. Bitevníky prémiové letadlové lodi Graf Zeppelin nesou klasické HE rakety.


Vlastnosti raket

Torpédové bombardéry

Torpedo_Squadron.png
Torpédové bombardéry jsou účinné proti téměř všem nepřátelským lodím. Letecká torpéda mají menší poškození a šanci na zaplavení ve srovnání s torpédy vypouštěnými z lodí, ale jinak se chovají obdobně.

Když zahajujete útko s torpédovými bombardéry, povšimněte si žluté části výseče zaměřovače torpéd; to je vzdálenost, kterou torpéda urazí, než se odjistí. Pokud otpédo zasáhne cíl před odjištěním, nezpůsobí poškození. Zaměřovací výseč se pomalu zužuje, plánujte tak útok dopředu. Případné manévrování výseč rozměří.

Indomitable není vybavena torpédovými bombardéry.

Vlastnosti leteckých torpéd

Bombardéry

HE_Bomb_Squadron.png
Bombardéry jsou třetím typem letadel ovládaných hráčem. Dále se rozlišují:

Střemhlavé bombardéry

Střemhlavé bombardéry se k cíli přibližují ve velké výšce, poté přejdou do střemhlavého letu — míří na cíl letadlem — poté uvolní bomby a zamíří pryč.

Klasické střemhlavé bombardéry (Nenacházejí se na britských letadlových lodích) jsou pravděpodobně nejtěžší na ovládání, jejich zaměřovací elipsa ke těžký na pochopení a správné umístění perutě před začátkem útoku se těžko odhaduje a vyžaduje praxi. Silnou stránku HE bomb je dobrá šance na zapálení a dobré poškození. Proti pancéřové bomby mohou být zničující, pokud proniknou pancířem lodi do citadely. Pozor ale na slabě pancéřované cíle, je nutné bomby vypustit ve správný okamžik, aby nedošlo k průniku AP bomby skrze loď až do vody — overpen způsobuje pouze 1/10 poškození pumy.

Horizontální bombardéry

Stejně jako kobercové bombardéry startující z pozemních letišť, horizontální bombardéry letí ve velké výšce a volně shazují pumový náklad. Jejich zaměřovací elipsa je podobná té u bitevníků a míření je tedy poměrně jednoduché. Při útoku shodí velké množství malých HE pum, které mají malé poškození a průbojnost. Cílům se silným pancéřováním paluby nemusí způsobit poškození přímo, spíše skrze zapálení.

Nacházejí se na palubách letadlových lodí Wows_flag_UK.png Velké Británie.


Skip bombardéry

Skip bombardéry nesu HE bomby, ale při zaměřování cíle se chovají spíše jako torpédové. Po zahájení útoku letí nízko nad hladinou a jejich zaměřovací výseč je převážně prázdná až na tři oblasti. Po shozu se bomby odráží od hladiny a skáčou jako žabky k cíli. Cíl útoku musí být v jedné z oblastí v zaměřovací výseči. Bomby dosáhnou cíle rychleji než torpéda. Skip bombardéry se momentálně nacházejí pouze na testovací lodi Max Immelmann a nejsou pro běžné hráče dostupné.


Letecké bomby

Ve hře jsou dva typy bomb: vysoce explozivní (HE) se nacházejí na palubách letadlových lodí USA a Velké Británie. Japonské a Německé nesou protipancéřové (AP). Prémiové lodě se mohou lišit od ostatních lodí stejného národa.

Vlastnosti bomb

Ovládání

Jednotlivé perutě (skupiny letadel stejného typu vypouštěné z letadlové lodi) jsou ovládány pomocí kláves WASD a myši. Letadla budou po vzletu automaticky letět vpřed, zastavit ve vzduchu nemohou. Zatáčení perutě může hráč ovládat pomocí kombinace myši a kláves "A" a "D". Klávesy "W" a "S" slouží k využití forsáže, tedy ke zrychlení respektive zpomalení letadel na maximální respektive minimální rychlost. Toto nelze dělat donekonečna, čas zrychlení a zpomalení je pro každý typ letadel omezený. Doba použití se může lišit v závislosti na typu letadel. Množství forsáže je zobrazeno zakřivenou linkou na levé straně HUD displeje perutě. Forsáž se automaticky obnovuje, pokud není využívána, ale lze také použít spotřební doplněk Chlazení motoru (Plně obnoví forsáž perutě.) k okamžitému doplnění forsáže.

Stisknutí levého tlačítka myši zahájí útok. V útočné fázi se z perutě oddělí letka (počet letadel v letce se různí), zaměřovač se po chvíli zbarví do bílé barvy a tehdy je možné opětovným stiskem levého tlačítka myši vypustit náklad zbraní – pum, torpéd či raket. Doba útočné fáze je omezená. Po jejím vypršení či provedení útoku může hráč opět ovládat celou peruť, nyní zmenšenou o počet letadel v útočné letce, která se po provedení útoku vracejí na letadlovou loď.

Stisknutím klávesy "F" se ovládání perutě okamžitě zruší, letadla perutě a hráč se vracejí zpět na loď. To se stane i pokud hráč použije poslední letadla perutě k útoku. Vrátí se na loď a může vypustit novou peruť. Pokud jsou některá letadla perutě zničena či se ještě nestihla vrátit na loď, může mít nová peruť snížený počet letadel a tím i počet útoků.

Letadlové lodě a jejich typy raket a bomb

Letadlová loď Rakety Bomby
USA, Velká Británie, Kaga, Kaga B, Sanzang HE HE
Japonsko, Graf Zeppelin, Graf Zeppelin B, Enterprise HE AP
Německo AP AP
Erich Loewenhardt AP HE
Max Immelmann -- HE

Automatická letadla

Dva druhy letadel nejsou ovládány hráčem, ale létají automaticky:

Stíhače

Consumable_PCY012_FighterPremium.png
Perutě stíhačů mohou být vypuštěny několika způsoby. Jakmile se tak stane, všechny se chovají obdobně — hlídkují v dané oblasti, dokud se neobjeví nepřátelská letadla nebo jim nevyprší čas. Spotřební doplněk lodi vypustí malou peruť stíhačů z lodního katapultu (Katapultovaný stíhač); spotřební doplněk letek povolá peruť stíhačů (Hlídkoví stíhači) na svou pozici, letadlová loď vypustí peruť stíhačů na svou obranu automaticky, když je odhalena.

Pokud se v oblasti hlídkování objeví nepřátelská letadla, stíhači na ně po chvíli zaútočí. Peruť může zničit maximálně tolik letadel, jako je stíhačů v peruti. Po skončení trvání doplňku stíhači zmizí i pokud zatím sestřelili méně letadel než počet jich samotných nebo dokonce žádné. Započne obnova doplňku.

 • Spotřební doplněk křižníků a bitevních lodí Katapultovaný stíhač (Dokud je aktivní, krouží stíhač okolo lodě a poskytuje další obranu proti stíhačkám a bombardérům.) obsahuje peruť 1-4 stíhačů, které hlídkují v okruhu 0,9 km od lodě po dobu 60 sekund. Zaútočí na nepřátelská letadla, pokud se přiblíží na 3 km.
 • Perutě z letadlových lodí mají od tieru VI k dispozici spotřební doplněk Hlídkový stíhač (Hlídkový stíhač ve své oblasti útočí na jakákoliv nepřátelská letadla. Vypouštěn hráčem.). Když jej hráč aktivuje, na pozici jeho perutě přiletí sedm stíhačů. Zaútočí na nepřátelská letadla v okruhu 2.5 až 3.6 km. [4] Stíhači hlídkují po dobu 60 sekund, mohou tak sloužit i k odhalování nepřátelských lodí.
 • Spotřební doplněk letadlových lodí Stíhač CV (Stíhač je letadlo, které v určitém dosahu útočí na nepřátelská letadla vypuštěné z lodí i prolétávající letadla nepřátelské letadlové lodě. Jsou vypuštěna automaticky v sebeobraně.) je spuštěn automaticky, pokud je letadlová loď odhalena. Každý doplněk obsahuje peruť čtyř stíhačů hlídkujících kolem lodi ve vzdálenosti 0.9 km pod dobu 10 minut. Zaútočí na nepřátelská letadla v okruhu 3 km.
 • Vzdálenost odhalení všech stíhačů z letadlových lodí je 7.5 km s výjimkou německých, všech tierů IV a britských tieru VI. Ty mají vzdálenost odhalení je 5 km.
 • Kapitánská dovednost Naváděcí centrum pro stíhače přidá jeden stíhač navíc k peruti stíhačů z letadlové lodě.


Pozorovací letadlo

Consumable_PCY005_Spotter.png
Pozorovací letadlo (Dokud je aktivní, krouží okolo lodě, odhaluje plavidla a poskytuje navýšení dostřelu hlavní baterie o 20%. Umožňuje přepínat mezi dvěma pohledy klávesou C.) je podobné katapultovanému stíhači, také startuje z lodních katapultů. Nicméně neútočí na nepřátelská letadla, není ozbrojené, ale zvyšuje dostřel a mění zaměřovací pohled hlavní baterie lodi.


Letadla z pozemních základen

Letadla startující z letišť se vyskytují v některých scénářích, např. V Operaci Dynamo a Třešňový květ. V aktualizaci 0.8.0. byly tyto scénáře odstraněny. Není známo, zda se vrátí.


Letecký souboj

Vzdušný souboj se provádí skrze spotřební doplňky Stíhač CV (Stíhač je letadlo, které v určitém dosahu útočí na nepřátelská letadla vypuštěné z lodí i prolétávající letadla nepřátelské letadlové lodě. Jsou vypuštěna automaticky v sebeobraně.), Katapultovaný stíhač (Dokud je aktivní, krouží stíhač okolo lodě a poskytuje další obranu proti stíhačkám a bombardérům.) a Hlídkový stíhač (Hlídkový stíhač ve své oblasti útočí na jakákoliv nepřátelská letadla. Vypouštěn hráčem.). Když jsou aktivovány, stíhači řízení umělou inteligencí se objeví v dané oblasti a zaútočí na nepřátelská letadla v dosahu. Stíhači z katapultů lodí a letadlových lodí létají kolem dané lodi. Stíhači přivolaní perutěmi zůstávají hlídkovat v oblasti, kam byli přivoláni. Všechny spotřební doplňky mají omezený počet použití.


Stíhači na minimapě

Každá peruť stíhačů má svůj okruh působení. Když jsou aktivováni, peruť se objeví na minimapě jako plný kruh — ten ukazuje jejich okruh působení. Červená barva značí oblast nepřátelských stíhačů, zelená spojeneckých. Peruť zaútočí na nepřátelská letadla, která vstoupí do oblasti, nicméně chvíli trvá, než stíhači zaútočí. Nepřátelská letadla tak mají chvíli na opuštění oblasti, kde stíhači hlídkují. Hlídkoví stíhači se se mohou s nepřátelskými (a i se stíhači vypuštěnými z lodí) vzájemně ničit. Dovednost kapitána Záchytný stíhač změní vlastnosti Hlídkových stíhačů – nebudou např. odhalovat nepřátelské lodě.


Poznámky

Od aktualizace 0.8.0 stíhači při útoku na nepřátelská letadla nemají vliv na zaměřování jejich zbraní. The New Aircraft Carriers: How Best to Use Them?

 1. Některá letadla mohou létat na určitých mapách. Jsou jen na ozdobu a neúčasní se bitev. Např. Létající čluny na Linii zlomu.
 2. Ikony HUD a na minimapě jsou vyvedeny v různých barvách: Nepřátelské (červeně) 175_plane_catapult_fighter_enemy.png, Spojenecké (zeleně) 177_plane_catapult_fighter_ally.png, Kolega z divize (zlatě) 176_plane_catapult_fighter_division.png, Vlastní (bíle) 174_plane_catapult_fighter_own.png, Postih (růžově) 172_plane_catapult_fighter_teamkiller.png.
 3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 Unverified
 4. Viz. Update_0.8.0.3.List of carrier-based aircraft (Wikipedia)

From World of Warships News: