Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty
/
Aerial Combat

Aerial Combat

Přejít na: navigace, hledání

Letecký souboj

Pohyb letadla

Ovládání vytyčenými body

Letadlo může být přesouváno po bojišti z horního pohledu (Levý shift přepíná mezi pohledem horním a pohledem z třetí osoby), nebo z náhledu Mapy (v základu klávesa 'M').

Stiskem a podržením klávesy Shift lze klikáním levého tlačítka myši na mapě vytyčit až 5 bodů trasy pro každou letku. Poslední bod může být příkazem k útoku, obraně nebo přistání letky; ostatní body musí být příkazy k pohybu.

Katapultovaný stíhač a Průzkumné letadlo

Katapultovaný stíhač (Dokud je aktivní, krouží stíhač okolo lodě a poskytuje další obranu proti stíhačkám a bombardérům.) ani Pozorovací letadlo (Dokud je aktivní, krouží pozorovací letadlo okolo lodě a poskytuje zvýšený dostřel hlavní baterie.) nemohou být hráčem ovládáni a pohybují se po bojišti automaticky. Létají kolem mateřské lodi ve vzdálenosti 4.23 km (pozorovací letoun), respektive 3.24 km (katapultovaný stíhač).

Vzdušný souboj

Stíhači

Při plavbě letadlovou lodí (dále jen CV) budete mít s největší pravděpodobností (až na pár výjimek) k dispozici stíhací letouny. Ty jsou ve hře označeny ikonou obsahující svazek nábojů.

US stíhací letka Japonská stíhací letka
US_Fighter_icon.jpg Japanese_fighter_squadron.jpg

Náboje na ikoně budou vidět vyplněné nebo pouze jako obrys, přičemž vyplněné náboje ukazují zbývající munici této letky. Jakmile letka spotřebuje veškerou munici, musí se vrátit na svou loď přebít.

Počet stíhačů v letce se může lišit podle národnosti. US CV používá 6ti-letounové letky (výjimka: prémiová CV Saipan používá letky pouze 3 letadel výměnou za možnost mít aktivní až 3 letky), zatímco Japonské CV používají letky ze 4 letadel. Počet stíhaček v letce je reprezentován řadou proužků v horní části ikony letky (zelené pro spojence, červené pro nepřítele). Vyplněný proužek (červený nebo zelený) zobrazuje zbývající stroje letky, šedivý pak chybějící letouny, které byly buď sestřeleny nebo na lodi již není dostatek rezervních letounů pro sestavení celé letky. Velitelská schopnost Vzdušná nadvláda zvýší počet stíhačů v letce o 1, tedy 7 (4 pro Saipan) u US a 5 u japonských letek.

Nekompletní US stíhací letka

Pro napadení stíhací letky nejdříve vyber útočící letku stiskem čísla požadované letky. Podržením CTRL můžeš vybrat více letek současně. Jakmile jsou požadované letky vybrány, klikni levým tlačítkem myši na nepřátelskou letku - tím se naplánuje záchytný kurz přímo k nepříteli a stíhači automaticky zaútočí, jakmile budou v dosahu. Také můžeš dle libosti nastavit body trasy vybrané letky před označením nepřítele. Můžeš se tak vyhnout protiletadlové palbě z lodí nebo dalším letkám, se kterými se zrovna nechceš utkat.

Každé nepřátelské letadlo, které sestřelíš, bude zaznamenáno a obdržíš za něj stužku. Nicméně pokud začneš svá letadla ztrácet, nebudeš na to upozorněn dokud nebude zničena celá letka, alespoň ne ústně.

4 letadla sestřelena

Stíhači proti stíhačům

Když napadneš nepřátelské stíhačky, všechny zúčastněné letky (jedna nebo více tvých a zaměřená nepřátelská letka/y) zůstanou na stejném místě, kde došlo ke střetu. Z toho může plynout výhoda, pokud napadneš nepřítele v dosahu protileteckých zbraní spojeneckých lodí, nebo naopak nevýhoda, pokud se tak stane blízko lodí nepřítele. Tvá letka pokračuje v útočení, dokud není nepřátelská formace zničena nebo se neodpoutá ze souboje. Sám se s letkou můžeš ze souboje odpoutat zadáním nového bodu trasy nebo označením jiného cíle pro útok. Ovšem nepřátelská letadla budou stále v souboji pokračovat, i přesto že zadáš jiný cíl, dokud je nepřesměruje nepřátelský kapitán jinam. To může být problém pokud tvé stíhačky spotřebují všechnu munici, protože pak budou bezbranné stejně jako bombardéry.

Stíhačky proti Bombardérům

Jestliže zaútočíš na nepřátelské bombardéry, všechny zúčastněné letky zachytí zacílenou letku a donutí ji tak mírně zpomalit. Bombardéry sice nemohou stíhačky napadnout, ale pokud jsou toho schopny, mohou se bránit a je tedy možné, že při souboji s bombardéry dojde ke ztrátám stíhaček. Nepřátelské bombardéry pokračují stejným kurzem (pokud jsou zrovna řízeny nepřátelským hráčem, mohou směr měnit), tvá letka stíhačů je automaticky pronásleduje a pokračuje v boji, dokud nejsou všechny bombardéry sestřeleny, stíhačky nespotřebují všechnu munici nebo nedáš svým letounům nový povel.

Zatímco jsou bombardéry pod útokem stíhačů, je výrazně ovlivněna jejich přesnost při bombardování. Podle toho zda jde o střemhlavé nebo torpédové bombardéry, ukazatel rozptylu postižené letky bude zhruba dvakrát větší, což znamená, že je mnohem těžší přesně zasáhnout cíl. Tato snížená přesnost trvá jen pokud jsou bombardéry aktivně pod útokem, tzn. že se neuplatňuje dokud stíhačky bombardovací letku nedoženou a nezaútočí a zároveň přestává být účinná jakmile dojde z rozvázání souboje. Jako efektivní taktika působí napadání bombardovacích formací, které ještě neodhodily své pumy, s cílem snížit možné škody u spojeneckých lodí, na rozdíl od pronásledování bombardérů, které již zaútočily a vrací se na svou loď. Pozor, útočný průlet (strafování) stíhačů nesnižuje přesnost bombardérů, tento efekt má pouze přímý souboj!

Strážení letek

Stíhači mohou být určeni jako doprovod spojeneckých letek označením stíhací letky a levým kliknutím na spojeneckou letku, kterou má strážit. Stíhačky automaticky poletí s letkou, kterou mají doprovázet, dokud jsou k ní přiděleni. Pokud je doprovázená letka napadena, doprovodné stíhačky automaticky útočníka napadnou. Pokud je doprovázená formace zničena, doprovodné stíhačky přeruší souboj s nepřítelem a čekají na další povely. Stíhací letka může být přidělena jako doprovod kterékoliv spojenecké letce,včetně letek jiného hráče v týmu. Lze takto doprovázet i jiné stíhací letky, i když to obyčejně nemá velký význam.

Lze sice nastavit další stíhačky, aby sledovaly jinou stíhací letku, ale tato strážící letadla nezaútočí na stejný cíl jako vedoucí letka, cíl se jim musí zadat manuálně.

Doprovod bombardérů

Útočný průlet (strafování)

Stíhači mají spciální dovednost zvanou útočný průlet (strafování). Je to způsob manuálního útoku, který spotřebuje velké množství munice letky pro pokrytí soustředěné oblasti. Pokud je však úspěšně použit na oblast ve které se nachází nepřátelské letky, může rychle oslabit jejich síly. Ovšem pokud tento útok mine, může být snadno potrestán odvetným útočným průletem nebo kritickou ztrátou kontaktu s pronásledovanou letkou.

Strafovací oblast

Strafování se u označené letky aktivuje stiskem klávesy ALT a posunutím zaměřovače na požadované místo. Jakmile si vybereš místo pro útočný průlet (zobrazený zeleným pruhem), potvrď tento útok levým kliknutím na požadovaném místě. Stejně jako u všech manuálně prováděných leteckých dovedností, můžeš volně dávat letce různé povely až dokud nevstoupí do oblasti souboje zvolené dovednosti, vyznačené šedou čárkovanou kružnicí okolo strafovací oblasti. Jakmile vstoupí do této oblasti, strafovací oblast změní barvu ze zelené na žlutou znamenající, že letka je rozhodnuta provést útok. Zatímco letka provádí útok strafováním, může dostávat další příkazy, ale dotčená letka nebude reagovat na žádné povely, dokud útočný průlet neskončí.

Útočný průlet

Abys tuto taktiku použil úspěšně, potřebuješ předvídat, kde budou nepřátelská letadla v době, kdy tvé stíhačky vstoupí do strafovací oblasti střetu. Jestli nepřítel uletí ze strafovací oblasti dříve než tvé stíhačky zahájí útok, nepřítel nebude tímto útokem zasažen a tvé stíhačky promrhají část munice. Nepřátelské stíhačky navíc mohou získat navrch, jestliže totiž špatně umístíš svůj útok, nepřítel může snadno nasměrovat protiútok s devastujícím účinkem pro tvé stíhačky. Uvědom si, že strafování nesnižuje přesnost bombardérů, a proto je občas přímý útok pro tvé týmové kolegy užitečnější. Je důležité přesně určit, odkud útočný průlet zahájíš. Pokud je to příliš brzy, můžeš cíl úplně minout. Pokud příliš daleko, nepřítel bude mít dostatek času, aby se útoku vyhnul.

Taktiku útočného průletu (strafování) mohou používat pouze letadlové lodě úrovně VI a výš.

Výcvik strafování

Boj proti hladinovým cílům

Všechny letadlové lodě ve World of Warships mají některá letadla vybavena pro útoky proti hladinovému loďstvu (někdy zmiňována jako "útočná letadla"), ať už střemhlavé nebo torpédové bombardéry, či kombinaci obojího. Útočné letouny fungují téměř stejně jako stíhačky, až na výjimku, že nemohou napadnout jiná letadla a jejich náklad je na jedno použití. Tzn. že jakmile jsou jejich bomby nebo torpéda odhozeny, musí se vrátit k doplnění na svou loď, než mohou znovu zaútočit. Zatímco vyzbrojená útočná letadla jsou obvykle pomalejší než stíhači, zvýší se jejich rychlost jakmile svrhnou svůj náklad.

Torpédové bombardéry

99_plane_torpedo_own_selected.png
Torpédové bombardéry jsou upřednostňované útočné zbraně letadlových lodí, protože způsobují konzistentní poškození proti téměř každé lodi v rozsahu její úrovně. Existují dva způsoby útoku torpédy:


Automatický shoz

Kliknutí na nepřítele levým tlačítkem myši udá torpédovým bombardérům povel provést "automatický shoz". V tomto případě hra spočítá optimální místo pro shoz torpéd proti cíli, samozřejmě za předpokladu, že cíl nezmění kurz nebo rychlost. Pozorný hráč si obyčejně všimne přilétajících letounů a začne manévrovat nebo měnit rychlost, aby se vyhnul útoku. Navíc "automatický shoz" svrhne torpéda poměrně daleko od cíle, proto je jednodušší se jim vyhnout, protože torpéda jsou odhalena téměř ihned poté co protnou hladinu. Velmi málo kapitánů spoléhá na techniku automatického shozu, protože tento způsob poskytuje příliš dlouhý čas pro provedení úhybného manévru a většina hráčů se dokáže torpédům snadno vyhnout. Toto je jediný způsob útoku, dostupný torpédovým letadlům letadlových lodí úrovně IV a V.

Manuální shoz

Podržením klávesy Alt může hráč použít "manuální shoz", což mu umožní přikázat letce bombardérů svrhnout torpéda na libovolném místě. Na rozdíl od automatického shozu musí být ten manuální zaměřen hráčem a shození torpéd příliš blízko cíli může způsobit jejich selhání, protože nebudou mít před zásahem dostatek času k odjištění (což je u leteckých torpéd kolem 3 až 3.5 sekundy). Kompenzace tohoto zpoždění je tím, co činí manuální shoz obtížným pro nové hráče: příliš blízko a torpéda nezpůsobí vůbec žádné poškození; příliš daleko a nepřítel bude mít spoustu času, aby se torpédům vyhnul. Nalezení ideální vzdálenosti, aby se torpéda odjistila těsně před zásahem cíle, si sice vyžaduje mnoho tréninku, ale je dostupné pouze torpédovým bombardérům letadlové lodi úrovně VI nebo vyšší.


Typy leteckých torpéd

Ve World of Warships jsou dostupné dva druhy leteckých torpéd:

Ikona Popis Národ
Torpedo_Squadron.png Běžné torpédové bombardéry odhazují torpéda s velmi malou operační hloubkou. Tato torpéda jsou schopna zasáhnout loď libovolné třídy: torpédoborec, křižník, bitevní nebo letadlová loď. Wows_flag_Japan.png Wows_flag_USA.png
DW_Torpedo_Squadron.png Bombardéry s hloubkovými torpédy shazují torpéda s mnohem větší operační hloubkou. Tato torpéda mohou zasáhnout pouze bitevní nebo letadlovou loď. Wows_flag_Germany.png


Parametry leteckých torpéd

Data
Národnost Typ torpéda Dosah Rychlost Poškození Čas odjištění Šance na zaplavení Umístěno na
Wows_flag_Japan.png Type 91 mod. 1A 3.31 km 35 uzlů 8,567 3.5 sekund 63% Hosho, Zuiho, Ryujo, Hiryu,
Shokaku, Taiho, Hakuryu
Wows_flag_Japan.png Type 94 mod. 2A 3.00 km 48 uzlů 8,567 3.5 sekund 63% Kaga
Wows_flag_Germany.png F5 2.00 km 33 uzlů 10,500 3.0 sekund 76% Graf Zeppelin
Wows_flag_Germany.png F5 DW 2.00 km 33 uzlů 10,500 3.0 sekund 173% Graf Zeppelin
Wows_flag_USA.png Bliss Leavitt Mk7 mod. 5A 3.21 km 35 uzlů 8,500 3.5 sekund 63% Langley
Wows_flag_USA.png Mk. 13 mod. 0A 3.66 km 34 uzlů 9,866 3.4 sekund 71% Bogue, Independence, Ranger,
Enterprise, Lexington, Essex, Midway


Rozvržení shozených torpéd

Rozvržení odhozených leteckých torpéd se liší podle národů a občas je jedinečné pro konkrétní letadlovou loď. Tabulka s obrázky ukazuje používaná rozvržení:


Rozvržení svržených leteckých torpéd
Schéma Národ Lodě Poznámka
IJN_Torp_Drop.jpg Wows_flag_Japan.png Hosho, Zuiho, Ryujo, Hiryu, Shokaku, Taiho, Hakuryu Japonský manuální odhoz je speciální, jelikož se torpéda sbíhají do koncového bodu. To umožňuje klešťový útok, ovšem provést takový správně je težké natrénovat. Mnoho hráčů se zaměřuje na poskytnutí co nejkratšího času pro reakci, nicméně někteří se pokoušejí i o útok z větší vzdálenosti, který může být smrtící. Tyto "dálkové" útoky nejlépe fungují proti znehybněným lodím, jako jsou lodě s poškozeným pohonem či kormidlem, případně ty, které narazily do jiné lodi nebo najely na pevninu.
Kaga_Torp_Drop.jpg Wows_flag_Japan.png Kaga
USN_Torp_Drop.jpg Wows_flag_USA.png Langley, Bogue, Independence, Ranger, Lexington, Essex, Midway
Enterprise_Torp_Drop.jpg Wows_flag_USA.png Enterprise
GrafZeppelin_Torp_Drop.jpg Wows_flag_Germany.png Graf Zeppelin


Parametry leteckých bomb
Národ Typ bomby Poškození Šance na zápal Užito na
Wows_flag_Japan.png Type 99 N6 mod. 1 2,600 108% Kaga
Wows_flag_Japan.png Type 99 N25 mod. 1 4,600 123% Zuiho, Ryujo, Hiryu, Shokaku, Taiho, Hakuryu
Wows_flag_Germany.png HE SC-500 11,100 165% Graf Zeppelin
Wows_flag_Germany.png AP PC-500 "Paulina" 8,400 0% Graf Zeppelin
Wows_flag_USA.png 250 lb. AN-M57 5,400 120% Langley
Wows_flag_USA.png 500 lb. AN-M64 7,500 141% Bogue, Independence, Ranger, Enterprise, Lexington
Wows_flag_USA.png 1,000 lb. AN-M65 10,800 162% Saipan, Lexington, Essex, Midway
Wows_flag_USA.png 1,000 lb. Mk33 8,000 0% Lexington, Enterprise, Essex, Midway

Střemhlavé bombardéry

Střemhlavé bombardéry jsou druhým typem útočných letadel. Jsou o něco rychlejší a čas k jejich přezbrojení je (obvykle) kratší než je tomu u torpédonosných letadel. Většinou je na lodi více střemhlavých než torpédových bombardérů. Pro Japonce jsou střemhlavá letadla něco jako sekundární zbraně; díky jejich relativně malému poškození (4500 pro bomby oproti 8567 pro torpéda). Nicméně americké střemhlavé letouny způsobují velká poškození počínaje VI. úrovní letadlové lodi. Používají totiž 500 liberní pumy (oproti japonským 100kg = 250 liber), které způsobují až o 3000 větší poškození. Počínaje lodí Lexington na úrovni VIII, toto číslo ještě vzroste na 10 800 bodů u 1000 librové bomby. Velké americké pumy způsobují nepříteli obrovská poškození, pokud ovšem zasáhnou. Je to něco za něco: americké letouny trpí větším rozptylem, zatímco japonská letadla mají lepší rozptyl výměnou za menší poškození. Všimni si, že Enterprise a Graf Zeppelin jsou jedinečné v tom, že mají přístup k protipancéřovým (AP) bombám, schopným způsobit neuvěřitelné poškození bitevním lodím.

Typy leteckých bomb

Střemhlavé bombardéry jsou podobné torpédovým téměř ve všech směrech. Mohou použít automatický shoz, což je doporučeno ve většině případů vzhledem k tomu, že přesné navádění střemhlavých bombardérů může být vážná ztráta času. Nebo mohou použít manuální shoz a mít tak menší rozptyl. Na rozdíl od torpédových, u střemhlavých bombardérů dopadají bomby náhodně do vyznačené oblasti a tedy i počet zásahů je náhodný. I když zamíříš velmi přesně, můžeš minout. Letadlové lodě úrovní IV a V mohou používat pouze automatický shoz.

Protiletadlová (AA) obrana

Mechanika poškození

Na rozdíl od hlavních a sekundárních zbraní se u AA dělostřelectva nepoužívají balistické výpočty pro každý projektil, protože by to přetěžovalo herní server; trasírky viditelné ve hře jsou tu jen jako vizuální efekt. Místo toho AA působí jako aura v okolí lodi, působící na letadla, která do něj vstoupí. Aury jsou rozděleny na krátké, střední a dlouhé, které se překrývají. Čím blíž k lodi letadlo je, tím více aurám je vystaveno. Každý typ děla má jednu ze tří variant aury (podle dostřelu) a hodnotu průměrné poškození za sekundu (PZS/DPS). Například níže je uveden příklad lodi Pensacola (trup B):

 • 20 mm Oerlikon Mk4 - 15x1, DPS: 54, dostřel: 2.0 km
 • 40 mm Bofors Mk2 - 6x4, DPS: 95, dostřel: 3.5 km
 • 127 mm/25 Mk19 mod. 6 - 8x1, DPS: 58, dostřel: 4.2 km

AA aura víceúčelových zbraní (Dual Purpose/DP - hlavní děla použitá i proti letadlům), jako například 127mm baterie lodi Pensacola, platí i když tato děla střílí na hladinový cíl. Plní obě funkce zároveň, bez omezení, místo aby v daném okamžiku střílela buď jen proti lodím nebo jen proti letadlům, jak tomu bylo v reálném boji.

DPS a dostřel AA zbraní mohou být vylepšeny použitím správného vylepšení a vytrénováním dovednosti velitele. Přímo v bitvě jsou dvě možnosti, jak zvýšit DPS. První je označení nepřátelské letky jako hlavní cíl podržením CTRL a levým kliknutím na letku. Toto zvýší DPS všech AA na 1.3 násobek. Druhou možností je aktivace spotřebního doplňku Obranná palba (dostupného u většiny křižníků od VI. úrovně, stejně jako u amerických torpédoborců od úrovně V), což zvýší DPS AA děl kalibru 25mm a víc 3x pro křižníky a americké torpédoborce, 1.25x u amerických letadlových lodí a 1.75 u japonských letadlových lodí. Obě funkce se skládají, proto označení letky hlavním cílem a aktivace obranné palby zvýší DPS 3.9x u AA děl dlouhého dostřelu.

S každým ztraceným AA dělem klesá i účinnost DPS aury odpovídající dostřelu tohoto děla. AA zbraně nemají omezenou palebnou výseč, bez ohledu na to, kterým směrem je loď natočena, aura vždy pokrývá celé okolí 360° kolem lodi.

Příklad, jak působí AA aura na nepřátelská letadla

I když mají AA děla přiřazenu DPS (poškození za sekundu) hodnotu, neoznačuje to přímo velikost poškození, které mohou způsobit letadlům. Podobně statistika odolnosti letadel neoznačuje jejich body zdraví. Zbraně nezpůsobují opravdové poškození, zatímco letadla nemají body zdraví. Místo toho jsou DPS a odolnost využity k výpočtu šancí na sestřelení letounu v letce. Díky tomu se může občas zdát, že AA nepoškozují nepřátelská letadla, zatímco jindy se zdají devastující.

Vezměme si předchozí příklad lodi Pensacola, letku nepřátelských torpédových bombardérů Martin T4M (odolnost 800), které jsou na dostřel jejích 40mm Boforsů a 127mm víceúčelových zbraní (celkem DPS: 153). Každou sekundu, kdy letoun zůstává v AA auře, se "losuje" zda letka ztratí letoun. V tomto případě je šance na sestřel rovna 153/800 = 0.191 = 19.1%/sekundu. Pokud Pensacola oznaci letku jako hlavní cíl (CTRL+levý klik) a aktivuje spotřební doplňek obranná palba, stoupne DPS 40mm Boforsů na 370.5 (95*1.3*3) a 127mm děl na 226.2 (58*1.3*3). Šance na sestřelení letounu nyní bude 46.3% pro 40mm Boforsy a 28.3% pro 127mm víceúčelové zbraně, střílejících současně.

AA aura každé lodi působí na nepřátelskou letku nezávisle, i když se aury vzájemně protínají. DPS každé aury jedné lodi se vzájemně nesčítají, nicméně více aur působících na stejnou letku ve výsledku znamená více pokusů ("losování"), tedy zvýšenou šanci sestřelit letadlo.

Výběr cíle

V základu AA volí důležitost cíle podle pořadí:

 • Torpédové bombardéry (s nákladem)
 • Střemhlavé bombardéry (s nákladem)
 • Torpédové bombardéry (bez nákladu)
 • Střemhlavé bombardéry (bez nákladu)
 • Stíhači

Konkrétní nepřátelská letka může být označena pomocí CTRL+kliknutí (viz výše). To přikáže AA zbraním střílet především na tuto letku a zároveň aktivuje 30% DPS bonus. Velitelská dovednost Ruční řízení pro AA palbu aktivuje další bonus +100% DPS pro zbraně kalibru 85mm a více, proti označenému cíli.

Odhalení a deaktivace AA

Střelba AA zbraní zvyšuje vzdálenost odhalení lodi ze vzduchu (ale nikoli odhalení z hladiny). Tento nárůst je odstraněn hned jak AA přestanou střílet, na rozdíl od nárůstu odhalení po výstřelu hlavní baterie. Ve výjimečných případech může být zvýšená vzdálenost odhalení stále kratší než dostřel AA zbraní, což umožňuje takové lodi provádět "AA palbu nepozorovaně".

Na druhou stranu, letouny jsou odhaleny lodí z hladiny na vzdálenost 8km (platí od verze 0.6.6).

AA (a sekundární zbraně) mohou být vypnuty použitím klávesy P (základní nastavení). Toto je často používáno torpédoborci, aby si udržely maskování. Nicméně toto je užitečné jen pokud torpédoborec disponuje AA zbraněmi středního a dlouhého dostřelu (např. torpédoborec s víceúčelovými/velkorážními AA), protože torpédoborec s AA krátkého dostřelu má menší dostřel, než je vzdálenost jeho odhalení ze vzduchu (např. Kamikaze 0.9km AA a 3.0km vzdálenost odhalení ze vzduchu) a bude stejně odhalen. Mohou být i další důvody, proč deaktivovat AA, například aby loď neodhalila svou pozici v kouři.

Některé lodě (např. Kolberg, Arkansas Beta) a druhy trupu (Langley trup A) zcela postrádají AA obranu a stisk P pouze deaktivuje sekundární baterie (pokud loď nějaké má).

Další poznámky:

 • Manuální označení cíle pro AA (Ctrl+klik) ihned aktivuje AA palbu, není třeba nejdříve stisknout P.
 • Aktivace Obranné palby (spotřební doplněk) také ihned aktivuje AA palbu bez nutnosti stisku P.
 • Deaktivace AA palby (stisk P) ihned ukončí působení doplňku Obranná palba, pokud je zrovna aktivní a zahájí její nabíjení. Toho lze využít pro ušetření několika sekund, než bude Obranná palba připravena znovu k použití, protože nabíjení doplňku se zahajuje až poté, co vyprší jeho působení.