Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty

Taran

Přejít na: navigace, hledání
Tashkent přežil taran nepřátelského torpédoborce Yūgumo.
Icon_achievement_HEADBUTT.png
Taran je případ kolize s jinou lodí. Typicky je taran nepřátelské lodi poslední možností, jak ji spolehlivě zničit. Kolize spojeneckých lodí končí pouze vzájemným poškozením, které je podstatně menší než při srážce s nepřítelem.

Mechanika

Při taranu nepřátelské lodi je určitá míra poškození udělena oběma lodím. Pokud loď obdrží poškození, které překročí 10% celkového zdraví, začne se zaplavovat. Jsou dva důležité prvky, které ovlivňují míru poškození taranem: rychlost lodi a množství jejího plného zdraví (HP).

Rychlost

Rychlost je prvkem, který určuje míru poškození způsobeného jiné lodi. Pro způsobení maximálního možného poškození nepříteli, srážka musí nastat při nejvyšší možné rychlosti. Srážka ve velké rychlosti udělí velké poškození oběma lodím. Tento typ kolize většinou končí zničením jedné, nebo i obou lodí. Naopak, kolize při malé rychlosti neudělují velké poškození, místo toho je menší poškození udělováno oběma lodím po dobu kontaktu. Míra poškození závisí na rychlosti nárazu. Tento druh kolize není běžný, protože nastává pouze když je složená rychlost při kolizi velmi nízká, mezi 0 a 5 uzly.

Množství HP

Poškození, které lze způsobit při kolizi, není určováno podle aktuálního zdraví lodi (HP), ale spíš podle maximálního počtu HP. Při srážce ve velké rychlosti má loď s velkým počátečním zdravím potenciál uštědřit velké poškození. Lodě s málo počátečními životy, jako např. torpédoborce, mohou způsobit jen malé poškození srážkou.

Například Jamato má 97 200 HP. Jelikož poškození taranem je určeno maximálním počtem HP, Jamato je schopno udělit 97 200 bodů poškození srážkou. Pokud Jamato se zbylými 5 000 HP taranuje nepřátelské Jamato s plnými 97 200 HP, obě lodi budou zničeny. To proto, že poškození je určováno na základě celkového počtu HP lodi na začátku bitvy, ne na základě aktuálního zdraví.

Vlajky a úspěchy

Vlajka Hotel Yankee

Pokud hráč taranuje nepřítele během bitvy a přežije, obdrží vyznamenání Těžko ho zabít.

Vlajka Hotel Yankee, udělená za získání vyznamenání Těžko ho zabít, poskytuje následující bonusy:

 • -20% k obdrženému poškození při srážce s nepřítelem.
 • +50% k udělenému poškození při srážce s nepřítelem.

Taktika

Rozhodnutí taranovat

První otázkou je, zda vůbec taranovat. Protože nemusí být snadné způsobit srážku, a navíc úspěšný taran většinou končí zničením obou lodí, musíte posoudit, kdy je to vhodnější než jiné možnosti. Zvažte následující:

 • Jaký bude výsledek srážky? Například taran bitevní lodi (BL) torpédoborcem se málokdy vyplatí, protože téměř vždy zničí torpédoborec, ale nemusí zničit BL.
 • Jak moc věříte v úspěch? Pokud je malá šance, že přežijete dostatečně dlouho, abyste srážku mohli provést, není to dobrý nápad.
 • Jaká je šance nepřítele na přežití bez srážky? Pokud máte převahu a nepřítel pravděpodobně padne během krátké doby, nevyplatí se obětovat svou loď v taranu.
 • Jaký je poměr aktuálních životů vás a nepřítele? Pokud máte málo HP, zatímco nepřítel mnoho, je to lepší situace pro taran než v případě opačném.

Vaše šance

Věci, které ovlivňují možnost na úspěšný taran:

 • Vzdálenost. Čím blíže jste, tím menší má nepřítel možnost všimnout si vás, potopit vás, nebo uhnout nájezdu.
 • Nasměrování. Nejvíce úspěšných taranů je čelně, nebo tak alespoň začínalo, protože to poskytuje nejrychlejší přiblížení a soupeř má jen málo možností, jak se vyhnout.
 • Rychlost a obratnost. Výhoda zde spočívá v tom, že se rychleji dostanete k nepříteli, který navíc není dost obratný, aby se vyhnul. Nicméně pozor na to, že ač jsou torpédoborce a křižníky rychlejší a obratnější než BL, málokdy jsou ve výhodě při srážce.
 • Zdraví. Více zdraví znamená, že pravděpodobně nepadnete ještě než dojde ke srážce. Nicméně velké množství HP činí srážku nevýhodnou.
 • Taktická situace. Pokud je v okolí mnoho lodí nepřítele s dobrým výhledem na vás, pravděpodobně bude velmi těžké dokončit srážku úspěšně. Navíc přiblížením se vystavujete ještě většímu nebezpečí. Naneštěstí, podobně jako u zdraví, výhodnější taktická situace činí srážku nevýhodnou.
 • Torpéda. Pokoušet se taranovat loď vybavenou torpédy je velmi nebezpečné, protože pokus o srážku vás přivede do pozice, kde je snadné vás torpédy zasáhnout.

Během pokusu

 • Pokud se rozhodnete pro taran, můžete ostřelovat jiné nepřátele, než je cíl taranu, protože oba budete pravděpodobně srážkou zničeni. Dejte však pozor, ať se příliš nerozptylujete a nepokazíte celou srážku!
 • Na druhou stranu, pokud není jisté, že srážka uspěje, nebo taranujete loď, kterou "musíte" eliminovat, můžete pro jistotu střílet na ni. Pokud budete mít štěstí, potopíte ji před srážkou a nemusíte obětovat celou loď.
 • Pokud si vás cíl všimne pozdě, zřejmě se pokusí otočit na ústup. To je skvělá příležitost zasáhnout ho do citadely.
 • Potopením nepřátelské lodi nebo vyřazením její výzbroje může pomoci přežít až do srážky. Zaměřte svou střelbu na klíčové lodě, věže a torpédomety.
 • Váš cíl se pravděpodobně pohybuje podobnou rychlostí jako vy. Pro úspěšný taran je třeba plout do míst, kde nepřítel bude, ne kde se aktuálně nachází. To je důležité hlavně v případě, že zpozoroval váš úmysl a snaží se vyhnout srážce.
 • Používejte spotřební doplňky agresivně. Ať tak nebo tak, stejně je brzy už nebudete potřebovat.

Nepodařený taran

Pokud minete srážku, nebo se rozhodnete pokus přerušit na poslední chvíli, stejně jste nejspíše v nebezpečné situaci. Zvažte následující:

 • Zřejmě nedostanete další šanci provést taran: plujete směrem pryč a jeden nebo oba z vás pravděpodobně brzy padnou.
 • Pokud jste si předem natočili zbraně, můžete zkusit naslepo zasáhnout citadelu, když se míjíte.
 • Pokud máte torpéda, použijte je. Někdy je třeba otočit se pryč od nepřítele, kvůli zaměření torpédometů.
 • Zvažte, jestli není poblíž jiný cíl, který můžete zkusit taranovat.


Únik srážce

Nejefektivnější cesta, jak se vyvarovat srážce, je nedostat se do situace, kdy je to vůbec pro nepřítele proveditelné. Příklad:

 • Nejezděte okolo rohů, za nimiž se přibližuje nepřítel, který by mohl mít užitek ze srážky.
 • Pokud je nepřítel v nevýhodné situaci, ale stále má dostatek HP, nepronásledujte ho příliš agresivně.


Včasné odhalení pokusu o srážku vám umožní vyhnout se téměř bez rizika. Pokud je taran na spadnutí, uvažte následující možnosti:

 • Rozhodněte, jestli vůbec chcete uniknout srážce. Na příklad nepřítel může udělat chybu, nebo pokus vyhnout se srážce můžete draze zaplatit. Taran v takové situaci může být prospěšný i pro vás.
 • Pokud se rozhodnete vyhnout srážce, střílejte na útočníka a požádejte o to i spojence.
 • Se správnou lodí couvejte přídí proti nepříteli. Pokud tak učiníte včas, zdržíte srážku, což vám a spojencům poskytne více času potopit útočníka, nebo alespoň uštědřit více poškození.
 • Pokud musíte, otočte se. Ale nejspíše tak nabídnete soupeři vystřel do nechráněného boku.
 • Pokud máte obratnější loď, pokuste se útočníka zmást zatočením do jedné strany a následným vybočením do protisměru.