Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty

Flooding

Přejít na: navigace, hledání

Zaplavení


239_icon_flooding.png
Stuha "Zaplavení" je udělována za způsobení zaplavení nepřátelské lodi.
Zaplavením se ve World of Warships rozumí situace, kdy loď v určitém čase obdrží rovnoměrně distribuované poškození. Zaplavení je vyvoláno poškozením lodi pod čárou ponoru, které je nejčastěji způsobeno zásahem torpéda. V průběhu zaplavení se lodě ve hře chovají poněkud odlišně, než v reálných situacích, ovšem i přes to je jejich rychlost redukována o přibližně 20%.

Způsobení zaplavení

Existují pouze dvě možnosti jak zaplavení způsobit:

  • Zasažení torpédem (jak nepřátelským, tak spojeneckým).
  • Taranováním od nepřátelské lodě.
Úroveň lodní ochrany před torpédy je zobrazena v Přístavu v záložce Odolnost. V případě, kdy úroveň ochrany před torpédy zobrazena není, je tato ochrana nulová.

Stuha Zaplavení je udělována za způsobení zaplavení nepřátelské lodi. I přes to, že je možné obdržet více stuh Zaplavení, není možné efekt zaplavení násobit. Tato mechanika je od mechaniky ohňů odlišná, jelikož v jejich případě může být loď postižena vícenásobnými požáry, kdy dochází k jejich násobení a s tím souvisejícím zvyšování uděleného poškození.

Šance na způsobení zaplavení

Pravděpodobnost obdržení zaplavení se odvíjí od několika faktorů. Jednak hraje roli, kde byla loď zasažena (torpédem nebo taranem). Pravděpodobnost způsobení zaplavení ovlivňují také instalované moduly, konkrétně Úprava systému řízení oprav 1, a některé signální vlajky umístěné na lodi útočníka: Juliet Whiskey Unaone (+15% šance způsobit zaplavení. / +5% k nebezpečí exploze muniční komory na tvé lodi.), která zvyšuje šanci na způsobení zaplavení o 15%; Victor Lima (+1% šance způsobit požár bombou nebo granátem ráže nad 160mm / +0,5% šance způsobit požár bombou nebo granátem ráže pod 160mm / +4% šance způsobit zaplavení.), zvyšující šanci na způsobení zaplavení o 4%). Některé lodě, především bitevní a letadlové, ale také některé křižníky, jsou vybaveny protitorpédovou obšívkou, která je zabudována do pancéřování jejich citadel a která redukuje jak obdržené poškození, tak šanci na způsobení zaplavení torpédem. Informace o protitorpédové obšívce jsou uvedeny v přístavu v záložce “Odolnost” jako “Protitorpédová ochrana”.

Šance způsobení zaplavení je vypočítávána podle následujícího vzorce:

{ ( 1 - [Protitorpédová ochrana] - [Úprava systému řízení oprav 1] ) x 0.33 } x ( [Šance na zaplavení torpédem] + [Signální vlajky] ) = Šance na zaplavení
  • Hodnota “Protitorpédové ochrany” je pro každou loď individuální a je zobrazena v Přístavu.
  • V případě instalovaného doplňku “Úprava systému řízení oprav 1” je jeho hodnota ve vzorci 0,03.
  • Hodnota “Šance na zaplavení torpédem” je pro každý typ torpéda rozdílná. Tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulce níže.
  • Hodnota “Signální vlajky” je závislá na konkrétním osazení lodě signálními vlajkami. Obě vlajky, Victor Lima a Juliet Whiskey Unaone, zvyšují šanci na zaplavení torpédem.

Podstatné je, že velice záleží na místě zásahu lodě torpédem. Pokud torpédo nezasáhne protitorpédovou obšívku, nedojde k redukci uděleného poškození a ze vzorce vypadává položka “Protitorpédová ochrana”.

Lodní torpéda

Letecká torpéda

Jako příklad můžeme uvést šanci na způsobení zaplavení torpédem Type 93 mod. 3 lodi Shimakaze, kdy dojde k zásahu protitorpédové obšívky lodi Yamato. Yamato má nainstalován doplněk “Úprava systému řízení oprav 1”. Shimakaze má vyvěšeny obě signální vlajky, tzn.(+1% šance způsobit požár bombou nebo granátem ráže nad 160mm / +0,5% šance způsobit požár bombou nebo granátem ráže pod 160mm / +4% šance způsobit zaplavení.) a Juliet Whiskey Unaone (+15% šance způsobit zaplavení. / +5% k nebezpečí exploze muniční komory na tvé lodi.). Šance na způsobení zaplavení je v tomto případě následující:


{ [ (1.00) - (0.55) - (0.03) ] x 0.33 } x [ (4.06) + (0.15) + (0.04) ] = 58.91% šance na způsobení zaplavení


Pokud by Shimakaze svěsila signální vlajky, šance na zaplavení by byla následující:


{ [ (1.00) - (0.55) - (0.03) ] x 0.33 } x [ 4.06 ] = 56.27% šance na způsobení zaplavení


Pokud by stejná Shimakaze (bez nainstalovaných signálních vlajek) zaútočila na loď Montana, která nemá nainstalován doplněk “Úprava systému řízení oprav 1”, šance na způsobení zaplavení by byla následující:

{ [ (1.00) - (0.37) ] x 0.33 } x [ 4.06 ] = 84.41% šance na způsobení zaplavení

Efekt zaplavení

V případě nastalého zaplavení je hráči v uživatelském rozhraní (interface) zobrazena ikona zaplavení, spolu se zbývajícím časem efektu.

Probíhající zaplavení uděluje lodi, po celou dobu jeho průběhu, poškození ve výši 0,667% celkového množství HP (health pool) za sekundu. Na jedno zaplavení tedy může loď obdržet poškození ve výši až 66,7% celkového množství HP lodě.

Lodě s probíhajícím zaplavením mají redukovánu maximální rychlost o 15 – 20 % (v závislosti na třídě lodi).

Zastavení zaplavení

Zaplavení může být zastaveno pouze aktivací spotřebního doplňku Systém řízení oprav, nebo dojde k jeho samovolnému ukončení po uplynutí doby trvání. Doba trvání zaplavení je standardně 90 sekund. Tato doba ovšem může být redukována:

Tyto efekty lze kombinovat, ovšem nedojde k jejich násobení, ale pouze k jejich načítání.

Tzn., pokud budou použity všechny tři způsoby redukce doby zaplavení, výsledný čas zaplavení je následující: 90 seconds x 0.85 x 0.85 x 0.80 = 52.02 sekund.

Tabulka níže obsahuje doby trvání zaplavení a celkové ztráty HP v různých kombinacích.

Modifikátory Celkové poškození Doba trvání
Žádný 60% základních HP 90 sekund
S jedním -15% modifikátorem 51% základních HP 76.5 sekund
S -20% modifikátorem 48% základních HP 72 sekund
S dvěma -15% modifikátory 43.4% základních HP 65 sekund
S jedním -15% modifikátorem a -20% modifikátorem 40.8% základních HP 61.2 sekund
S dvěma -15% modifikátory a -20% modifikátorem 34.7% základních HP 52 sekund

Veškeré poškození obdržené ze zaplavení je možné na všech třídách lodí opravit s použitím spotřebního doplňku Opravárenská četa (Pokud je aktivní, doplní každou sekundu procentuální část celkového zdraví lodi.).


Chybná citace: Nalezena značka <ref> bez příslušné značky <references/>.