Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty
/
/
List of Commander Skills

List of Commander Skills

Přejít na: navigace, hledání
Podívejte se také na článek: Kapitán


Schopnosti bitevních lodí  •  Schopnosti pro křižník  •  Schopnosti torpédoborce  •  Schopnosti letadlové lodě [1]  •  Schopnosti ponorky

Obsah

Schopnosti nebudou fungovat, dokud nebude přeškolení velitele dokončeno. Velitele bez specializace na danou loď není možné bez přeškolení na tuto loď přidělit. Toto pravidlo se nevztahuje na prémiové a speciální lodě.

Základní schopnost

Ikona Název schopnosti Bodů za schopnost Popis Efekt Poznámka
icon_SituationalAwareness_dark.png
Odhalen
Zdarma. Upozornění, že loď byla odhalena. Indikátor se rozsvítí na herní obrazovce, pokud je vaše loď odhalena lodí nebo letadlem. Tuto schopnost mají automaticky všichni kapitáni a funguje i při přeškolování.

Schopnosti pro bitevní loď

Útočné schopnosti Obranné schopnosti
Nabíječ děl Demoliční expert Odborník na spotřební doplňky Odborník na nouzové opravy Varování před příchozí palbou Preventivní údržba
Promazané převody Setrvačná roznětka HE granátů Svižný Bdělost Prioritní cíl Expert na protiletadlovou obranu a protiponorkový boj
Supertěžké AP granáty Dalekonosné granáty sekundární baterie Nával adrenalinu Základy odolnosti Vylepšená připravenost opravářské čety Nácvik soustředěné palby
Divoký Manuální zaměřování sekundární baterie Boj zblízka Expert na nouzové opravy Expert na maskování Expert na požární ochranu
Ikona Název schopnosti Bodů za schopnost Popis Efekt Poznámka
Útočné schopnosti
Icon_perk_gm_shell_reload_dark.png

Nabíječ děl

1 Snižuje dobu potřebnou ke změně granátů. -50% doby ke změně typu granátů Pokud s naučenou schopností „Nabíječ děl“ změníte typ granátů při nabíjení děl a před uplynutím minimální doby, pak se doba nabíjení děl nezmění. Pokud typ granátů změníte po uplynutí minimální doby změny typu granátu, bude se zbývající doba nabíjení rovnat minimální době změny typu granátu.Všechny italské bitevní lodě z výzkumu obdrží samostatný 30% bonus k době změny typu granátu, který se uplatní i v případě, že schopnost „Nabíječ děl“ není aktivní.
Icon_perk_he_fire_probability_dark.png

Demoliční expert

1 Větší šance na zapálení nepřátelské lodi. +1% šance, že HE granáty způsobí požár.
+15 % k oblasti poškození střepinami.
Platí i pro sekundární baterii.
Větší oblast poškození střepinami granátů se vztahuje na ponorky.
Icon_perk_consumables_reload_dark.png

Odborník na spotřební doplňky

1 Rychlejší načtení spotřebních doplňků. –7,5 % k době znovunačtení všech spotřebních doplňků
(pro jedinečné velitele, kteří mají vylepšenou verzi této schopnosti: –10 %)


nevztahuje se na:
Havarijní tým (Zatímco je aktivní, okamžítě opravuje všechny vyřazené moduly, ohně a zaplavení.), Rychlý havarijní tým (Po použití okamžitě opravuje vyřazené moduly, hasí požáry a likviduje zaplavení. Po dobu trvání také dalším zabraňuje. Rychlé načítání, ale omezený počet použití.)), Opravárenská četa (Pokud je aktivní, doplní každou sekundu procentuální část celkového zdraví lodi.), Specializovaná opravárenská četa (Při aktivaci obnovuje určité procento životů lodi za sekundu..),Silné opravářské týmyObnovuje velkou část životů lodi. Oprava však trvá dlouhou dobu.
Sčítá se se signálem November Foxtrot(-5% doby nabíjení všech spotř. doplňků.) a vylepšením Úprava spotřebních doplňků lodi 1 (: +10% k době trvání.).
Icon_perk_gm_turn_dark.png

Promazané převody

2 Rychlejší otáčení věží hlavní baterie. +20% k rychlosti otáčení děl. Bonus je procentuální. Čím rychleji se věže otáčejí, tím větší bonus obdrží.
Icon_perk_he_penetration_dark.png

Setrvačná roznětka HE granátů

2 Větší probíjení pancíře HE granáty hlavní i sekundární baterie. +25% k průbojnosti HE granátů
Základní procento zapálení sníženo na polovinu.
Více o požárech.
Icon_perk_trigger_speed_dark.png

Svižný

2 Funguje, pokud loď není odhalena. Když jste neodhaleni:
+10% k rychlosti lodi.
Dovednost umožňuje bitevní lodi rychlejší přesun po bojišti. Jedná se o procentní navýšení. Rychlé lodě z této dovednosti těží více.
Icon_perk_ap_damage_bb_dark.png

Supertěžké AP granáty

3 Zvyšuje poškození protipancéřových (AP) granátů výměnou za delší dobu hoření a zaplavení +7,5% k poškození AP granátů
 • Poškození obdržené z požárů: –10 %
 • Poškození obdržené ze zaplavení: –10 %
  +25% k době trvání požárů a zaplavení
Nezvyšuje průbojnost granátů.
Poškození požáry a zaplavením lze opravit ze 100%.
Icon_perk_atba_range_dark.png

Dalekonosné granáty sekundární baterie

3 Delší dostřel sekundární baterie. +20% k dostřelu sekundární baterie.
Icon_perk_armament_reload_aa_damage_dark.png

Nával adrenalinu

3 Vylepšuje parametry lodi za každé 1% ztracených HP. Za každé 1% ztracených životů:
-0.2% k době nabíjení zbraní
+0.2% k setrvalému poškození AA obrany.
Icon_perk_trigger_burn_gm_reload_dark.png

Divoký

4 Zlepšuje rychlost nabíjení, pokud hoříte.[2] Za každý požár na Vaší lodi:
 • První požár/zaplavení — doba nabíjení hlavní baterie: –10 %
 • Druhý a každý následný případ požáru/zaplavení (až do 6) — doba nabíjení hlavní baterie: –5 %
Bitevní loď může hořet maximálně na 4 místech najednou (příď, záď a dvakrát na nástavbě).
Maximální bonus tak může být -35% k době nabíjení.
Icon_perk_atba_accuracy_dark.png

Manuální zaměřování sekundární baterie

4 Zvyšuje přesnost palby sekundární baterie proti zvolenému cíli.
Děla, která na zvolený cíl pálit nemohou, střílí na ostatní cíle se standardním bonusem 10%.
−10% k době nabíjení sekundární baterie.
−10% k rozptylu sekundární baterie.

Při palbě na zvolený cíl:
se rozptyl postupně snižuje až o -50% v průběhu 45 sekund palby.
Určitý bonus je zachován, pokud je palba přerušena nebo přenesena na nový cíl.
Daný cíl musí být manuálně označen.
Nejedná se o manuální míření, děla sekundární baterie se stále zaměřují automaticky.
K aktivaci vylepšené přesnosti je nutné zvolit daný cíl (podržením klávesy Ctrl a levým tlačítkem myši kliknout na cíl).
Další informace v článku Sekundární výzbroj.
Icon_perk_trigger_gm_atba_reload_bb_dark.png

Boj zblízka

4 Když se v okruhu dosahu Vaší sekundární baterie nachází odhalený nepřítel, pak se aktivuje bonus k nabíjení hlavní baterie. Když je aktivováno:
-10% k době nabíjení hlavní baterie.
Čím větší dostřel sekundární baterie máte, tím větší vzdálenost, při které se bonus spustí.
Obranné schopnosti
Icon_perk_consumables_crashcrew_regencrew_reload_dark.png

Odborník na nouzové opravy

1 Lepší využití oprav a vyléčení (healu). -3% doby načtení:
Havarijní tým (Zatímco je aktivní, okamžítě opravuje všechny vyřazené moduly, ohně a zaplavení.)
a Opravárenská četa (Pokud je aktivní, doplní každou sekundu procentuální část celkového zdraví lodi.).
Icon_perk_detection_alert_dark.png

Varování před příchozí palbou

1 Varování před výstřelem z hlavní baterie. Obdržíte varování před příchozí palbou z hlavní baterie lodi 4,5km +. Jasně vám říká: změň směr nebo rychlost.
Icon_perk_defense_crit_probability_dark.png

Preventivní údržba

1 Snižuje riziko vyřazení. -30% k riziku vyřazení modulů jako hlavní baterie, torpéda, motor, kormidla.
Zvyšuje HP protiletadlových děl: +15 % (pro jedinečné velitele: +20 %)
Zvyšuje HP sekundárních děl: +15 % (pro jedinečné velitele: +20 %)
Icon_perk_detection_torpedo_range_dark.png

Bdělost

2 Rozšiřuje dosah detekce torpéd a účinnost protitorpédové obšívky. +25% k dosahu detekce torpéd.
+7 % k protitorpédové ochraně lodi.
Poskytuje vícero času k manévrování před torpédy. Redukuje poškození torpédy, pokud zasáhnou protitorpédovou obšívku.
Icon_perk_detection_aiming_dark.png

Prioritní cíl

2 Indikátor k počtu lodí, které na vás míří hlavní baterií. Indikátor k počtu lodí, které na vás míří hlavní baterií. Započítává se pouze míření hlavní baterií, ne torpédy.
Icon_perk_aa_damage_constant_bubbles_dark.png

Expert na protiletadlovou obranu a protiponorkový boj

2 Zvyšuje účinnost protiletadlové palby a hlubinných pum z letadel. +15% k setrvalému poškození a poškození flakem.
+10 % k poškození udělenému hlubinnými náložemi (i ASW náletem).

Když je protiletadlová obrana v činnosti:
–40 % k době načítání spotřebních doplňků.
Bitevní lodě nenesou vlastní hlubinné nálože. Bonus se vztahuje na hlubinné nálože shazované letadly (ASW nálet), které si bitevní lodě mohou přivolat.
Icon_perk_defence_crit_fire_flooding_dark.png

Základy odolnosti

3 Zrychlení oprav požárů, zaplavení a poškození modulů. -15% k době opravy modulů, uhašení požárů a opravě zaplavení. Nemá efekt na spotřební doplňky.
Icon_perk_defence_uw_dark.png

Vylepšená připravenost opravářské čety

3 Rychlejší načítání doplňku Opravárenská četa (Pokud je aktivní, doplní každou sekundu procentuální část celkového zdraví lodi.) za potenciální poškození. –0,8 % k době znovunačtení spotřebního doplňku Opravárenská četa (Pokud je aktivní, doplní každou sekundu procentuální část celkového zdraví lodi.) pokaždé, když Vaše loď obdrží potenciální poškození, které se rovná 100 % základních HP lodi.

Po jednorázovém obdržení 2 000 000 potenciálního poškození:
+1 doplněk Opravárenská četa (Pokud je aktivní, doplní každou sekundu procentuální část celkového zdraví lodi.) navíc
Příklad. Loď Yamato má 97 200 životů. Pokud obdrží potenciální poškození ve výši 1 458 000 (97 200 x 15) bodů a má tuto dovednost, její Opravárenská četa (Pokud je aktivní, doplní každou sekundu procentuální část celkového zdraví lodi.) se bude načítat o 12% (0,8 x 15) rychleji.
Icon_perk_aa_prioritysector_damage_constant_dark.png

Nácvik soustředěné palby

3 Rychlejší načítání protiponorkových letadel.
Více výbuchů protiletadlových granátů.
Když je Posílení sektoru aktivováno, je v něm zesíleno poškození.
–15 % k době dobití výzbroje Nálet.
-10% k době obnovení letek.
+1 flak na salvu.
V posíleném sektoru:
Okamžité poškození při aktivaci prioritního sektoru: +1,5 %
 • +25% k setrvalému poškození.[3]
Náletem se rozumí také protiponorková letadla přivolávaná bitevní lodí.
Doba obnovy letek se týká hybridních-bitevních lodí např. Kearsarge.
Pokud loď nemá AA děla dlouhého dosahu, +1 flak neobdrží. Není k čemu.
Icon_perk_consumables_crashcrew_regencrew_upgrade_dark.png

Expert na nouzové opravy

4 Lepší opravy a léčení. Havarijní tým (Zatímco je aktivní, okamžítě opravuje všechny vyřazené moduly, ohně a zaplavení.)
a Opravárenská četa (Pokud je aktivní, doplní každou sekundu procentuální část celkového zdraví lodi.):
+1 spotřební doplněk navíc.
+10% k době trvání.
Havarijní tým má na většině lodí neomezený počet použití.
Icon_perk_detection_visibility_range_dark.png

Expert na maskování

4 Redukuje dosah odhalení. -10% ke vzdálenosti odhalení lodi. Sčítá se s ostatními bonusy k maskování jako Úprava maskovacího systému 1 (-10% k rozsahu odhalení. / +5% k maximálnímu rozptylu granátů nepřítele vypálených na vaši loď.) a kamufláže.
Icon_perk_defence_fire_probability_dark.png

Expert na požární ochranu

4 Snižuje riziko vzniku požáru. Maximální počet požárů na lodi je snížen na 3. -10% k šanci vzniku požáru.
-1 k maximálnímu počtu požárů, které mohou být v jednu chvíli.
Snižuje počet požárů na superstruktuře (nástavbě) lodi na jeden (běžně tam mohou hořet dva).

</div></div></div>

Schopnosti pro křižník

Útočné schopnosti Obranné schopnosti
Promazané převody Rychlá rybka Odborník na spotřební doplňky Nabíječ děl Varování před příchozí palbou Do posledního
Demoliční expert Plné torpédomety Vylepšení spotřebních doplňků Nebeské oko Prioritní cíl Nácvik soustředěné palby
Těžké HE a SAP granáty [[#C_Pack A Punch|Pořádná rána] Nával adrenalinu Těžké AP granáty Superintendant Expert na odolnost
Prvotřídní střelec Nerovný boj Rádiové zaměřování Setrvačná roznětka HE granátů Expert na maskování Expert na protiletadlovou obranu a protiponorkový boj
Ikona Název schopnosti Bodů za schopnost Popis Efekt Poznámka
Útočné schopnosti
Icon_perk_gm_turn_dark.png

Promazané převody

2 Rychlejší otáčení věží. +15% k rychlosti otáčení děl.
Icon_perk_torpedo_speed_dark.png

Rychlá rybka

1 Rychlejší torpéda znamenají méně času nepřítele na reakci. +5% k rychlosti torpéd. Bonus se vztahuje i na letecká torpéda. To se zatím týká pouze křižníku Tone.
Icon_perk_consumables_reload_dark.png

Odborník na spotřební doplňky

1 Rychlejší načtení spotřebních doplňků. –7,5 % k době znovunačtení všech spotřebních doplňků
(pro jedinečné velitele, kteří mají vylepšenou verzi této schopnosti: –10 %)


nevztahuje se na:
Havarijní tým (Zatímco je aktivní, okamžítě opravuje všechny vyřazené moduly, ohně a zaplavení.), Rychlý havarijní tým (Po použití okamžitě opravuje vyřazené moduly, hasí požáry a likviduje zaplavení. Po dobu trvání také dalším zabraňuje. Rychlé načítání, ale omezený počet použití.)), Opravárenská četa (Pokud je aktivní, doplní každou sekundu procentuální část celkového zdraví lodi.), Specializovaná opravárenská četa (Při aktivaci obnovuje určité procento životů lodi za sekundu..),Silné opravářské týmyObnovuje velkou část životů lodi. Oprava však trvá dlouhou dobu.
Sčítá se se signálem November Foxtrot(-5% doby nabíjení všech spotř. doplňků.) a vylepšením Úprava spotřebních doplňků lodi 1 (: +10% k době trvání.).
Icon_perk_gm_shell_reload_dark.png

Nabíječ děl

1 Snižuje dobu potřebnou ke změně granátů. -50% doby ke změně typu granátů Pokud s naučenou schopností „Nabíječ děl“ změníte typ granátů při nabíjení děl a před uplynutím minimální doby, pak se doba nabíjení děl nezmění. Pokud typ granátů změníte po uplynutí minimální doby změny typu granátu, bude se zbývající doba nabíjení rovnat minimální době změny typu granátu.
Icon_perk_he_fire_probability_dark.png

Demoliční expert

1 Větší šance k zapálení nepřátelské lodi. +1% šance, že HE granáty způsobí požár.
+15 % k oblasti poškození ponorek střepinami.
Platí i pro sekundární baterii.
Zvýšená oblast poškození střepinami se vztahuje na ponorky.
Icon_perk_torpedo_reload_dark.png

Plné torpédomety

2 Rychlejší nabíjení torpéd. Více rybek ve vodě. -10% k době nabíjení torpédometů.
Icon_perk_consumables_duration_dark.png

Vylepšení spotřebních doplňků

2 Delší trvání spotřebních doplňků. +10% k době trvání: Sčítá se s některými speciálními vylepšeními, např. Úprava přehledového radaru 1 (:Zvyšuje dobu trvání radaru: +20% k době trvání.), Úprava hydroakustického vyhledávače 1 (Zvyšuje dobu účinku spotřebních doplňků „Hydroakustický vyhledávač“ a „Krátkodosahový hydroakustický vyhledávač“.: +20% k trvání.)
Icon_perk_consumables_spotter_upgrade_dark.png

Nebeské oko

2 Vylepšení spotovacího letadla +2 nabití
-50% času nabití
-50% k době účinku
Platí pro Pozorovací letadlo (Dokud je aktivní, krouží okolo lodě, odhaluje plavidla a poskytuje navýšení dostřelu hlavní baterie o 20%. Umožňuje přepínat mezi dvěma pohledy klávesou C.) a Rychle startující pozorovatelZvyšuje dostřel hlavní baterie o 20%. Krátká doba trvání, ale rychlé znovunačtení.
Icon_perk_he_sap_damage_dark.png

Těžké HE a SAP granáty

3 Více poškození vysoce explozivními (HE) a semi-protipancéřovými (SAP) granáty. Postih pro děla velkých ráží. +10% k poškození HE a SAP granátů hlavní baterie.

+15% ke vzdálenosti odhalení pro lodě s děly ráže 149 mm a více.
Dovednost je vhodná pro křižníky s děly malých ráží. HE a SAP granáty udělí poškození, jen když probijí.
Viz. munice.
Icon_perk_torpedo_damage_dark.png

Pořádná rána

3 Silnější sekundární baterie a torpéda. +20 % k dostřelu sekundární baterie
+15% k poškození torpédy
Icon_perk_armament_reload_aa_damage_dark.png

Nával adrenalinu

3 Vylepšuje parametry lodi za každé 1% ztracených HP. Za každé 1% ztracených životů:
-0.2% k době nabíjení zbraní
+0.2% k setrvalému poškození AA obrany.
Icon_perk_ap_damage_ca_dark.png

Těžké AP granáty

3 Větší poškození těžkými AP granáty. +5% poškození pro AP granáty ráže 190 mm a více. Nezvyšuje schopnost penetrace.
Nemá efekt na křižnících s děly ráže menší než 190 mm!
Nijak neposiluje HE či SAP granáty!
Icon_perk_trigger_gm_atba_reload_ca_dark.png

Prvotřídní střelec

4 Pokud se ve standardním dosahu[2] odhalení lodi nachází odhalený nepřítel, zrychlí se nabíjení hlavní baterie. -10% k době nabíjení sekundární baterie.
Když je aktivován:
-8% k době nabíjení hlavní baterie.
Tato dovednost je paradoxně efektivnější, pokud má loď špatné maskování. Nabízí se agresivní styl hry, kdy jsou vylepšení k maskování obětovány ve prospěch lepší manévrovatelnosti a střelby z dálky.
Icon_perk_trigger_speed_accuracy_dark.png

Nerovný boj

4 Pokud se ve standardním dosahu dostřelu hlavní baterie lodi nachází více (nebo stejně) nepřátelských odhalených lodí než (jako) spojenců, pak se aktivuje bonus.
Bonus se aktivuje i pokud v dostřelu žádné spojenecké ani nepřátelské odhalené lodě nejsou.[2]
Když je aktivován:
+8% k rychlosti lodi
-10% k rozptylu hlavní baterie.
Pokud v dostřelu žádné odhalené lodě nejsou, bonusy se aktivují, avšak bonus k přesnosti je Vám v tu chvíli k ničemu :-)
Tato dovednost je užitečná při pronikání po flanku a zabírání klíčových oblastí. - tvrdí WG
Icon_perk_detection_direction_dark.png

Rádiové zaměřování

4 Ukazuje směr k nejbližší nepřátelské lodi, odhalené či ne. V bitvě se objeví azimut k nejbližšímu nepříteli.
Nepřítel je upozorněn, že je zaměřen směr k němu.
Icon_perk_he_penetration_dark.png

Setrvačná roznětka HE granátů

2 Větší probíjení pancíře HE granátů hlavní i sekundární baterie. +25% k průbojnosti HE granátů
Základní procento zapálení sníženo na polovinu.
Více o požárech.
Obranné schopnosti
Icon_perk_detection_alert_dark.png

Varování před příchozí palbou

1 Varování před výstřelem z hlavní baterie. Obdržíte varování před příchozí palbou z hlavní baterie lodi 4,5km +. Jasně vám říká: změň směr nebo rychlost.
Icon_perk_maneuverability_dark.png

Do posledního

1 Pokud je kormidlo či pohon vyřazen, loď je možné nadále ovládat, ale s postihem. Loď je schopna pohybu a manévrování - pomalu – když je pohon či kormidlo vyřazeno. Od aktualizace 0.10.0, mají všechny lodě při vyřazení zachováno 20% pohonu, ale 0% kormidla. S tímto perkem je to 50%.
Icon_perk_detection_aiming_dark.png

Prioritní cíl

2 Indikátor k počtu lodí, které na vás míří hlavní baterií. Indikátor k počtu lodí, které na vás míří hlavní baterií. Započítává jen zaměření hlavní baterií, nikoli míření pomocí torpéd.
Icon_perk_aa_prioritysector_damage_constant_dark.png

Nácvik soustředěné palby

2 Více výbuchů protiletadlových granátů.
Když je Posílení sektoru aktivováno, je zesílení AA obrany v sektoru silnější.
–10 % k době obnovení letek.

–15 % k době dobití výzbroje Nálet a protiponorkových letadel.
+1 flak v salvě navíc.
V posíleném sektoru:
+1,5% poškození aktivovaným prioritním sektorem
+25% k setrvalému poškození AA obrany.[3]

Letky se momentálně nacházejí pouze na křižníku Tone.
Nálet (Airstirke) je výzbroj Holandských křižníků.
Bonus k dobití se vztahuje i na protiponorková letadla, která si některé křižníky mohou přivolat.
Pokud loď nemá AA dlouhého dosahu, +1 flak není přidán.
Icon_perk_consumables_additional_dark.png

Superintendant

3 Zvyšuje množství spotřebních doplňků. +1 spotřební doplněk.
Icon_perk_defense_hp_dark.png

Expert na odolnost

3 Zvyšuje počet životů lodi +450 životů (HP) za tier Např. loď tieru V získá 2 250 (5x450) HP navíc.
Užitečné pro křižníky s malým počtem životů.
Icon_perk_detection_visibility_range_dark.png

Expert na maskování

4 Snižuje vzdálenost odhalení. -10% k dosahu odhalení lodě. Sčítá se s dalšími moduly lodi a kamufláží.
Icon_perk_aa_damage_constant_bubbles_dark.png

Expert na protiletadlovou obranu a protiponorkový boj

4 Zvyšuje sílu AA obrany. +25% k setrvalému poškození a poškození flakem.
+15 % k poškození udělenému hlubinnými náložemi (i ASW náletem).


Když je protiletadlová obrana v činnosti:
–50 % k době načítání spotřebních doplňků.
Bonus se vztahuje na hlubinné nálože nesené na palubě i ty shazované letadly (ASW nálet).

Schopnosti torpédoborce

Útočné schopnosti Obranné schopnosti
Promazané převody Likvidátor Odborník na spotřební doplňky Nabíječ děl Varování před příchozí palbou Preventivní údržba
Pyrotechnik Rychlá rybka Vylepšení spotřebních doplňků Extra těžká munice Prioritní cíl Do posledního
Odborník na hlavní a protiletadlovou baterii Plné torpédomety Nával adrenalinu Setrvačná roznětka HE granátů Superintendant Expert na odolnost
Expert na hlavní a protiletadlovou baterii Rychlost v tichu Rádiové zaměřování Smělý rváč Expert na maskování Matení
Ikona Název schopnosti Bodů za schopnost Popis Efekt Poznámka
Útočné schopnosti
Icon_perk_gm_turn_dark.png

Promazané převody

1 Rychlejší otáčení věží. +15% k rychlosti otáčení děl.
Icon_perk_torpedo_flooding_probability_dark.png

Likvidátor

1 Šance na zůsobení zaplavení topédem. +30% šance na způsobení zaplavení. Více o zaplavení.
Icon_perk_consumables_reload_dark.png

Odborník na spotřební doplňky

1 Rychlejší načtení spotřebních doplňků. –7,5 % k době znovunačtení všech spotřebních doplňků
(pro jedinečné velitele, kteří mají vylepšenou verzi této schopnosti: –10 %)


nevztahuje se na:
Havarijní tým (Zatímco je aktivní, okamžítě opravuje všechny vyřazené moduly, ohně a zaplavení.), Rychlý havarijní tým (Po použití okamžitě opravuje vyřazené moduly, hasí požáry a likviduje zaplavení. Po dobu trvání také dalším zabraňuje. Rychlé načítání, ale omezený počet použití.)), Opravárenská četa (Pokud je aktivní, doplní každou sekundu procentuální část celkového zdraví lodi.), Specializovaná opravárenská četa (Při aktivaci obnovuje určité procento životů lodi za sekundu..),Silné opravářské týmyObnovuje velkou část životů lodi. Oprava však trvá dlouhou dobu.
Sčítá se se signálem November Foxtrot(-5% doby nabíjení všech spotř. doplňků.) a vylepšením Úprava spotřebních doplňků lodi 1 (: +10% k době trvání.).
Icon_perk_gm_shell_reload_dark.png

Nabíječ děl

1 Snižuje dobu potřebnou ke změně granátů. -50% doby ke změně typu granátů Pokud s naučenou schopností „Nabíječ děl“ změníte typ granátů při nabíjení děl a před uplynutím minimální doby, pak se doba nabíjení děl nezmění. Pokud typ granátů změníte po uplynutí minimální doby změny typu granátu, bude se zbývající doba nabíjení rovnat minimální době změny typu granátu.
Icon_perk_he_fire_probability_dark.png

Pyrotechnik

2 Větší šance k zapálení nepřátelské lodi a poškození ponorek děly. +1% šance, že HE granáty způsobí požár.
+15 % k oblasti poškození střepinami vůči ponorkám.
Platí pro hlavní i sekundární baterii.
Bonus k oblasti poškození se vztahuje jen na palbu na ponorky.
Icon_perk_torpedo_speed_dark.png

Rychlá rybka

2 Rychlejší torpéda. +5% k rychlosti torpéd. Rychlejší torpéda snižují šanci na vyhnutí se jim.
Bonus se vztahuje i na torpéda letek
(Zatím žádný torpédoborec letky nemá. Je to kvůli křižníkům, aby se vlastnosti této schopnosti sjednotily.)
Icon_perk_consumables_duration_dark.png

Vylepšení spotřebních doplňků

2 Delší doba účinku spotřebního doplňku. +10% doby účinku doplňků:
Icon_perk_ap_damage_dd_dark.png

Extra těžká munice

2 Větší poškození AP granáty. +7,5% k poškození AP granátů hlavní baterie.
+10 % k poškození hlubinnými náložemi.
Nezvyšuje penetraci AP granátů.
Icon_perk_gm_reload_aa_damage_constant_dark.png

Odborník na hlavní a protiletadlovou baterii

3 Vylepšená palebná síla. -5% k době nabíjení hlavní baterie.

+10% k setrvalému poškození AA.
Icon_perk_torpedo_reload_dark.png

Plné torpédomety

3 Rychlejší nabíjení torpédometů. -10% k době nabíjení torpéd
Icon_perk_armament_reload_aa_damage_dark.png

Nával adrenalinu

3 Vylepšuje parametry lodi za každé 1% ztracených HP. Za každé 1% ztracených životů:
-0.2% k době nabíjení zbraní
+0.2% k setrvalému poškození AA obrany.
Icon_perk_he_penetration_dark.png

Setrvačná roznětka HE granátů

3 Větší probíjení pancíře HE granátů hlavní i sekundární baterie. +25% k průbojnosti HE granátů
Základní procento zapálení sníženo na polovinu.
Více o požárech.
Icon_perk_gm_range_aa_damage_bubbles_dark.png

Expert na hlavní a protiletadlovou baterii

4 Větší dostřel a poškození flakem. +20% dostřel hlavní baterie

+15% poškození výbuchy protiletadlových granátů (flaky)
pokud loď nemá protiletadlové zbraně dlouhého dosahu, bonus k flakům neobdrží. Není k čemu.
Icon_perk_trigger_speed_dark.png

Rychlost v tichu

4 Zvyšuje rychlost vaší lodi, když zůstává neodhalena. +5% k době nabíjení hlavní baterie.

+8% k rychlosti je-li aktivováno.
Vhodné pro DD se stylem "hraní na torpéda".
Icon_perk_detection_direction_dark.png

Rádiové zaměřování

4 Ukazuje směr k nejbližší nepřátelské lodi. Nepřátelský hráč je upozorněn, že byl zaměřen azimut k jeho lodi.
Icon_perk_trigger_gm_reload_dark.png

Smělý rváč

4 Snižuje dobu nabíjení hlavní baterie poté, co byla loď odhalena nepřítelem. +1 flak na salvu trvale.
Pokud je aktivováno:
-10% k době nabíjení hlavní baterie.
Lodě bez AA s dlouhým dosahem flak navíc neobdrží.
"Užitečné pro některé francouzské, sovětské a evropské DD gunboaty (hrané na děla a bez kouře).
Obranné schopnosti
Icon_perk_detection_alert_dark.png

Varování před příchozí palbou

1 Varování před výstřelem z hlavní baterie. Obdržíte varování před příchozí palbou z hlavní baterie ze vzdálenosti větší než 4,5km. Jasně vám říká: změň směr nebo rychlost.
Icon_perk_defense_crit_probability_dark.png

Preventivní údržba

1 Snižuje riziko vyřazení. -30% k riziku vyřazení modulů jako hlavní baterie, torpéda, motor, kormidlo.
Zvyšuje HP protiletadlových děl: +15 % (pro jedinečné velitele: +20 %)
Zvyšuje HP sekundárních děl: +15 % (pro jedinečné velitele: +20 %)
Icon_perk_detection_aiming_dark.png

Prioritní cíl

2 Indikátor k počtu lodí, které na vás míří hlavní baterií. Indikátor k počtu lodí, které na vás míří hlavní baterií.
Icon_perk_maneuverability_dark.png

Do posledního

2 V případě vyřazení motoru či kormidla může loď pokračovat v plavbě a manévrovat, ale s postihem 50%. Od aktualizace 0.10.0, mají všechny lodě při vyřazení zachováno 20% pohonu, ale 0% kormidla.
Icon_perk_consumables_additional_dark.png

Superintendant

3 Zvyšuje množství spotřebních doplňků. +1 spotřební doplněk.
Icon_perk_defense_hp_dark.png

Expert na odolnost

3 Zvyšuje zdraví lodě. +350 HP na úroveň lodě. Příklad: Tier V loď obdrží navíc 1 750 (5*350) životů. Má to větší logiku u lodí s málo HP (DD).
Icon_perk_detection_visibility_range_dark.png

Expert na maskování

4 Snižuje vzdálenost odhalení. -10% k dosahu odhalení lodě. Sčítá se s dalšími moduly lodi a kamufláží.
Icon_perk_trigger_spreading_dark.png

Matení

4 Po dobu 15 sekund od chvíle, kdy jste byli odhaleni, zvyšuje rozptyl granátů vypálených na Vaši loď o 20%.
Rychlost lodi: +8 %
Zvýšený rozptyl se vztahuje jen na hlavní baterii.

Schopnosti letadlové lodě

Útočné schopnosti Obranné schopnosti Schopnosti podpory
Poslední pokus Vylepšená forsáž Nadšenec do motorů Vzdušná nadvláda Naváděcí centrum pro stíhače Najít a zničit
Torpédový bombardér Rychlá rybka Vylepšené motory Odborník na opravy Expert na sekundární výzbroj Velitel hlídkové skupiny
Stabilizave zaměřovače Vylepšená průbojná munice Pyrotechnik Pancíř letadel Expert na odolnost Záchytný stíhač
Řízení letu bombardérů Distanční roznětka Boj zblízka Vylepšený pancíř letadel Skrytá hrozba Vylepšená reakce
Ikona Název schopnosti Bodů za schopnost Popis Efekt Poznámka
Útočné schopnosti
Icon_perk_planes_forsage_renewal_dark.png

Poslední pokus

1 Zcela obnovuje forsáž pro poslední útočný roj (letku) letadel z letové skupiny. Obnovuje forsáž.
Icon_perk_planes_forsage_duration_dark.png

Vylepšená forsáž

1 Prodlužuje dobu trvání forsáže leteckých skupin. +5% k době trvání forsáže. Sčítá se s vylepšením Úprava leteckých motorů 1 (: +10% k posílení motoru.).
Icon_perk_planes_consumables_speedbooster_reload_dark.png

Nadšenec do motorů

1 Rychlejší načítání doplňku Chlazení motorů. -20% k době načtení Chlazení motorů.
Icon_perk_planes_torpedo_armingrange_dark.png

Torpédový bombardér

2 Umožňuje torpédovým bombardérům shodit torpédo blíže k cíli. -10% k vzdálenosti odjištění torpéd.
Icon_perk_planes_torpedo_speed.png

Rychlá rybka

2 Rychlejší letecká torpéda == cíl má méně času na reakci. +5% k rychlosti leteckých torpéd.
Icon_perk_planes_speed_dark.png

Vylepšené motory

2 Zvyšuje cestovní rychlost leteckých skupin. +2.5% k rychlosti perutě. Sčítá se s vylepšením
Úprava řízení letu 2 (+5% k cestovní rychlosti letadel.).
Icon_perk_planes_aiming_boost_dark.png

Stabilizace zaměřovače

3 Zrychluje zaměřování letek. +7.5% k rychlosti zaměřování pro všechny typy letadel.
Icon_perk_planes_ap_damage.png

Vylepšená průbojná munice

3 Zvyšuje poškození protipancéřové (AP) munice. +3% k poškození AP bomb a raket. Nezvyšuje penetraci (průbojnost).
Icon_perk_he_fire_probability_cv_dark.png

Pyrotechnik

3 Zvyšuje šanci na způsobení zapálení HE (explozivní) municí při zásahu cíle. +1% pro HE rakety.
+5% pro HE bomby.
Pročtěte si stránku o zapálení a zjistěte, jak účinné je.
Icon_perk_planes_divebomber_speed_dark.png

Řízení letu bombardérů

4 Rychlejší střemhlavé, kobercové a skip bombardéry. +5% k cestovní rychlosti bombardérů. Neplatí pro torpédové.
Icon_perk_planes_torpedo_uw_reduced_dark.png

Distanční roznětka

4 Částečně neguje účinek protitorpédové obšívky cíle, zvyšuje tak poškození torpéd a šanci na zaplavení. -10 k procentním bodům protitorpédové ochrany cíle. Nemá efekt na zásahy mimo torpédovou obšívku (příď, záď) a cíle bez torpédové obšívky (např. torpédoborce)
Icon_perk_atba_upgrade_dark.png

Boj zblízka

4 Zvyšuje účinnost sekundární baterie.. Sekundární baterie:
 • +20% k dostřelu
 • -30% k rozptylu.
Defense Skills
Icon_perk_planes_reload_dark.png

Vzdušná nadvláda

1 Snižuje dobu obnovení letadel. -5% k době obnovení.
Icon_perk_consumables_fighter_additional_dark.png

Naváděcí centrum pro stíhače

1 Když je doplněk letadlové lodi Stíhač CV (Stíhač je letadlo, které v určitém dosahu útočí na nepřátelská letadla vypuštěné z lodí i prolétávající letadla nepřátelské letadlové lodě. Jsou vypuštěna automaticky v sebeobraně.) aktivován, je vypuštěn 1 stíhač navíc. +1 stíhač. Nevztahuje se na doplněk Hlídkový stíhač (Hlídkový stíhač ve své oblasti útočí na jakákoliv nepřátelská letadla. Vypouštěn hráčem.).
Icon_perk_planes_consumables_regeneratehealth_upgrade_dark.png

Odborník na opravy

2 Vylepšuje spotřební doplněk perutě Oprava. +1 oprava.
+10% k době trvání doplňku.
Užitečné pro většinu torpédových bombardérů vyšších tierů a německé střemhlavé.
Icon_perk_aa_damage_constant_bubbles_cv_dark.png

Expert na sekundární výzbroj

2 Posiluje protiletadlovou, sekundární výzbroj a protiponorkový Nálet. -10% k době nabíjení sekundární baterie.
+10% k setrvalému poškození protiletadlové obrany.
+10% k poškození výbuchy (flaky) protiletadlové obrany.
+10 % k poškození hlubinných náloží Náletu.
Zajímavá kombinace.
Icon_perk_planes_defense_damage_constant_dark.png

Pancíř letadel

3 Snižuje poškození obdržené od setrvalé protiletadlové obrany. -10% k obdrženému poškození Viz. článek Anti-Aircraft Fire .
Icon_perk_planes_hp_dark.png

Expert na odolnost

3 Zvyšuje počet životů letadel v závislosti na tieru lodě.
Nezvyšuje zdraví letadlové lodě!
+25 HP letadel za tier. Životy letadel se obvykle pohybují mezi 1 500-2 400.
Icon_perk_planes_defense_damage_bubbles_dark.png

Vylepšený pancíř letadel

4 Snižuje poškození obdržené od výbuchů protiletadlové obrany. -25% k poškození od flaků. Nemá vliv na setrvalé poškození AA.
Icon_perk_detection_visibility_crashcrew_dark.png

Skrytá hrozba

4 Zlepšuje maskování a rychlost oprav lodě výměnou za dlouhý návrat letadel zpět. -15% k dosahu odhalení lodě.
-20% k době nabíjení spotřebního doplňku letadlové lodě Havarijní tým.
–50 % k výšce, ve které se letadla vrátí na letadlovou loď.

-50% k rychlosti letadel vracejících se na loď.

Letadla neobdrží bonus k maskování.
Po útoku nebo odvolání (klávesou F) budou letadla rychleji stoupat do výšky, kde jsou nezranitelná protiletadlovou palbou.
Ovlivňuje rychlost stoupání letadel po útoku/odvolání perutě stejně jako rychlost návratu.
Efekt může být částečně zmírněn vylepšením Úprava leteckých skupin 1.
RADĚJI NEBRAT!
Support Skills
Icon_perk_planes_consumables_callfighters_range_dark.png

Najít a zničit

1 Rozšiřuje poloměr hlídkování spotřebních doplňků perutí Záchytní stíhači a Hlídkový stíhači. +10% k poloměru hlídkování.
Icon_perk_planes_consumables_callfighters_additional_dark.png

Velitel hlídkové skupiny

2 Zvyšuje počet použití spotřebních doplňků perutí Záchytní stíhači a Hlídkový stíhači. +1 spotřební doplněk navíc.
Icon_perk_planes_consumables_callfighters_upgrade_dark.png

Záchytný stíhač

3 Hlídkoví stíhači jsou nahrazeni Záchytnými stíhači. Ti mají následující vlastnosti. +10% k poloměru hlídkování.
Nezranitelní nepřátelskými stíhači.
Nemohou zaútočit na stíhače.
Nemohou odhalit lodě.
Útočí jen na raketová letadla, torpédové a jiné bombardéry.
Icon_perk_planes_consumables_callfighters_preparationtime_dark.png

Vylepšená reakce

4 S aktivovanými doplňky Hlídkoví/Záchytní stíhači je snížena doba, než zaútočí na nepřátelská letadla v okruhu -80% k době zahájení útoku.
+25% k době účinku spotřebního doplňku.
+50% k době příletu (než jsou připraveni k útoku).
Stíhačům trvá déle, než jsou připraveni, ale pak dokáží na prolétající nepřátelská letadla zaútočit rychleji.


Schopnosti ponorky

Útočné schopnosti Obranné schopnosti
Vylepšený sonar Likvidátor Kormidelník Prioritní cíl Varování před příchozí palbou
Vylepšená kapacita baterie Výcvik obsluhy torpédometů Vylepšení spotřebních doplňků Preventivní údržba Do posledního
Vylepšený generátor impulzů Obsluha sonaru Odborník na spotřební doplňky Ostražitý Superintendant
Nával adrenalinu Mistr v zaměřování torpéd Sonarový odborník Zvýšená efektivita baterie Zesílená hřídel lodního šroubu
Ikona Název schopnosti Bodů za schopnost Popis Efekt Poznámka
Útočné schopnosti
Icon_perk_trigger_pinger_reload_buff_dark.png

Vylepšený sonar

1 Aktivuje se, pokud je ponorka odhalena nepřítelem. Když aktivován:

-10% k době nabíjení sonaru.

Icon_perk_torpedo_flooding_probability_dark.png

Likvidátor

1 Zvyšuje šanci ponorkových torpéd na způsobení zaplavení. +30% k šanci na zaplavení. Viz. článek zaplavení.
Icon_perk_trigger_cons_rudder_time_coeff_dark.png

Kormidelník

1 Zrychluje kormidla po dobu 15 sekund od použití doplňku Hydrofon. Když je aktivováno:
-10% k době otočení kormidla.
-10% k době otočení hloubkových kormidel.
Icon_perk_submarine_battery_capacity_dark.png

Vylepšená kapacita baterie

2 Zvyšuje dobu, po kterou může ponorka operovat pod hladinou. +10% ke kapacitě ponoru.

-20% k rychlosti obnovování kapacity ponoru.

Vydržíte déle pod vodu, ale na hladině se zásoba doplňuje pomaleji, než je běžné.
Icon_perk_trigger_seen_torpedo_reload_dark.png

Výcvik obsluhy torpédometů

2 Pokud je ponorka odhalena nepřítelem, rychleji dobíjí torpédomety. Když jste odhaleni:

-15% k době nabíjení torpéd.

Vhodné pro boj na krátkou vzdálenost.
Icon_perk_submarine_consumables_duration_dark.png

Vylepšení spotřebních doplňků

2 Zvyšuje dobu trvání spotřebních doplňků ponorky. +5% k době trvání.
Icon_perk_trigger_pinger_speed_buff_dark.png

Vylepšený generátor impulzů

3 Zvyšuje rychlost sonarového pingu, pokud zbývá méně než 33% zásoby kapacity ponoru. Když je aktivováno:
+15% k rychlosti pingu sonaru.
Icon_perk_submarine_hold_sectors_dark.png

Obsluha sonaru

3 Pokud sonarový ping zasáhne podruhé stejnou oblast cíle, je jeho trvání kratší než obvykle. Naopak je trvání delší v místě, kde zasáhl jen jednou. +25% k době trvání efektu v místě, kde sonarový ping zasáhl jednou.

-15% k době trvání efektu v místě, kde ping zasáhl dvakrát.

Vhodné pro hráče, kteří neumějí sonarem dobře mířit. :-)
Icon_perk_submarine_consumables_reload_dark.png

Odborník na spotřební doplňky

3 Rychlejší načítání spotřebních doplňků ponorky. -15% k době načtení. Vztahuje se na přípravu i opětovné načítání doplňků.
Icon_perk_armament_reload_submarine_dark.png

Nával adrenalinu

4 Zvyšuje rychlost nabíjení za utržené poškození. Za každé 1% ztracených životů:
-0.25% k době nabíjení torpéd.
-0.25% k době načtení sonaru
-0.25% k době nabíjení sekundární či hlavní baterie.
Čím větší poškození, tím větší palebná síla.
Icon_perk_submarine_torpedo_ping_damage_dark.png

Mistr v zaměřování torpéd

4 Torpéda působí větší poškození při zásahu 2x označeného sektoru. Když je při zásahu sektor 2x označen:
+15% k poškození torpédy.
Vhodné pro hráče, kteří umějí sonarem dobře mířit.
Sektor musí zůstat aktivní (to jest 2 označený sonarem) až do zásahu torpéd.
Icon_perk_trigger_cons_sonar_time_coeff_dark.png

Sonarový odborník

4 Zvyšuje efekt sonarového pingu po použití Hydrofonu.
Aktivováno, pokud byla oblast zasažena sonarovým pingem do 30 sekund od použití doplňku Hydrofon.
Když je aktivováno:
+25% k době trvání efektu pingu na oblasti zasažené jednou.
+25% k době trvání efektu pingu na oblasti zasažené dvakrát.
Použití Hydrofonu prodlužuje efekt sonarového pingu v cíli, ať už byl zasažen pingem dvakrát nebo jen jednou.
Obranné schopnosti
Icon_perk_detection_aiming_dark.png

Prioritní cíl

1 Ukazatel odhalení dále zobrazuje počet lodí, které Vás mají zaměřené hlavní baterií. Ukáže počet hlavních baterií mířících na vás Pokud je číslo vysoké, hned se potopte pod hladinu.
Icon_perk_detection_alert_dark.png

Varování před příchozí palbou

1 Poskytuje varování, že na Vás letí granáty vypálené ze vzdálenosti alespoň 4,5 km. Varuje před příchozí palbou. Indikátor Vám říká: "Změňte směr. Hned!"
Icon_perk_defense_crit_probability_dark.png

Preventivní údržba

2 Snižuje riziko poškození výzbroje, motoru a kormidel. -30% k riziku vyřazení modulů. Nevztahuje se na sekundární a protiletadlovou výzbroj.
Icon_perk_maneuverability_dark.png

Do posledního

2 Když jsou pohon či kormidla vyřazena, mohou nadále fungovat, ovšem s postihem. Ponorka zůstává schopna pohybu i při vyřazení pohonu / kormidel. Od aktualizace 0.10.0. si i po vyřazení zachovávají všechny lodě 20% pohonu a 0% kormidla (to se nemůže pohnout). Tato schopnost umožní oběma pracovat na 50%.
Icon_perk_submarine_danger_alert_dark.png

Ostražitý

3 Ukazatel detekce je varování, že ponorka je v dosahu aktivovaného doplňku Hydroakusticý vyhledávač (Zatímco je aktivní, odhaluje všechny nepřátelské lodě a torpéda ve vymezeném okolí, nehledě na překážky (jako kouř nebo ostrovy)), Přehledový radar (Zatímco je aktivní, odhaluje všechny nepřátelské lodě ve vymezeném okolí, nehledě na překážky (jako kouř nebo ostrovy)) či Detekce ponorek, zatímco operuje v maximální hloubce. Zobrazí se ukazatel detekce. Zobrazuje se jen neodhalené ponorce.
Varování, že máte zůstat v hloubce. Pokud budete stoupat do periskopové hloubky či nad hladinu, budete odhaleni doplńky.
Icon_perk_consumables_additional_dark.png

Superintendant

3 Zvyšuje množství spotřebních doplňků. +1 ke každému doplňku.
Icon_perk_submarine_battery_burn_down_dark.png

Zvýšená efektivita baterie

4 Kapacita ponoru se na hladině obnovuje rychleji, pokud Vám jí zbývá méně než 50%. Když je aktivováno:
+25% k rychlosti obnovy energie.
Musíte mít málo energie, aby fungovalo.</span>
Icon_perk_submarine_speed_dark.png

Zesílená hřídel lodního šroubu

4 Aktivováno, když zbývá méně než 50% kapacity ponoru. Když je aktivováno:
+18% k podvodní rychlosti.
Funguje jen na hladině a v periskopové hloubce.


 1. Schopnosti letadlové lodě se nevztahují na hybridní lodě jako Ise, Tone, Kearsarge
 2. 2,0 2,1 2,2 Standardní dostřel hlavní baterie a dosah odhalení jsou ty hodnoty, které vidíte v přístavu po aplikaci vylepšení, kamufláže a kapitánských dovedností. Případné bonusy a postihy ve hře, např. při hoření, talenty Luigi Sansonettiho atd. se neberou v potaz.
 3. 3,0 3,1 Když je aktivováno, setrvalé poškození AA v daném sektoru okamžitě získá bonus 25% a stoupá na své maximum +25%. Oslabená strana ztratí 25%. efekt oslabené strany nepotvrzen