Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty

Ammo

Přejít na: navigace, hledání

Munice


Ammo_ap.png

Munice je ve World of Warships prezentována třemi druhy: tříštivo-trhavá (zápalná / HE), protipancéřová (průbojná / AP) a poloprůbojné (SAP). Téměř všechny lodě mohou z hlavní baterie střílet/měnit různé typy granátů (s výjimkou stromu výzkumu Britských křižníků a dalších lodí). Munice sekundární baterie je nastavena přímo a nedá se změnit; kterou municí střílí lze zjistit v přístavu najetím kurzorem myši na statistiky sekundárních zbraní. Ať už je nabíjena do hlavní nebo do sekundární baterie, pochopení obou druhů munice, jak fungují a kdy který použít, je klíčem k dosažení dobrého výsledku v bitvě.

HE Ammo_he.png

How It Works: HE Shells


High Explosive (HE) granáty mají relativně lehký plášť, jsou naplněny vysoce výbušnou látkou a jsou konstruovány tak, aby při kontaktu explodovaly. Neočekává se od nich, že prorazí těžké opancéřování, ale že pomocí otřesů, plamenů a úlomků, možná proniknou strukturou nebo lehkým pancířem a v prostoru dopadu/výbuchu rozbijí či poškodí moduly. V jistém případě způsobují požár. Stejně jako AP, potřebují projít skrz pancíř, aby způsobily poškození. Na druhou stranu HE ignorují sklon pancíře (úhlování) a nemohou prorazit cíl skrz naskrz (overpenetrace), i když stále mohou probít citadelu. HE střely způsobí 0 poškození když se roztříští, 33% při probití a 100% když je probita citadela. Tloušťka pancíře, který HE granát prorazí, lze pro většinu lodí spočítat jako 1/6 ráže, zaokrouhleno na nejbližší celé číslo. HE granát prorazí pancíř tloušťky menší než je vypočítaná hodnota.

Pro Britské bitevní lodě, Německé bitevní lodě a Německé křižníky je na rozdíl od předchozího případu HE průbojnost vypočítána jako 1/4 ráže.

Příklad
 • Japonský křižník VIII. úrovně Mogami má základní děla ráže 155mm. Použitím vzorce pro 1/6 ráže dostaneme hodnotu 25.83 => 26 mm. To umožňuje HE granátům z Mogami prorazit pancíř až do 26 mm tloušťky
 • 203 mm HE granáty německého křižníku VIII. úrovně Admiral Hipper mají průbojnost 203/4 = 50.75mm => 51 mm.
Více rad kdy který typ munice použít.

Funkčnost HE granátu je podmíněna dvěma věcmi: ráží granátu (a= větším množstvím výbušniny, kterou obsahuje) a určitými národními atributy (např. Wows_flag_Japan.png japonská HE způsobí větší škody než jiné národy.

Sečteno a podtrženo

 • penetrují lehký armor a dávají přímé poškození;
 • neodráží se;
 • neprolétávají skrz;
 • mohou se roztříštit, ale i tak způsobit požár;
 • při kontaktu explodují a poškozují/ničí moduly;
 • zapalují;
 • za letu svítí dožluta.

Přímé poškození lodi je způsobeno pouze v případě, že granát pronikne částí lodi, kterou zasáhne. Poškození výbuchem a požár může být způsobeno bez ohledu na to, zda pronikne nebo ne. Moduly chráněné 76mm nebo silnějším pancířem jsou imunní vůči poškození výbuchem, takže větší věže hlavních děl jsou v bezpečí, ale většina, ne-li všechny, sekundární a AA baterie a torpédomety jsou zranitelné, stejně jako motory a kormidelní zařízení.

HE granáty lze použít různými způsoby v závislosti na cíli. Na velmi lehce obrněný cíl, jako je torpédoborec, může AP jednoduše prorazit přímo skrz něj, aniž by vybuchl, způsobí malé poškození, zatímco HE vždy exploduje a obvykle pronikne. Pro velmi silně obrněný nebo naúhlovaný cíl mohou být ochromeny nebo rovnou zničeny moduly, ale hlavním účelem HE je zakládání požáru. I když poškození HE granáty lehkého křižníku může být zanedbatelné, mnohonásobné a opakované požáry jsou skutečným nebezpečím i pro monstra, jako je Yamato.

IFHE

Setrvačná roznětka HE granátů Průbojnost HE granátů lze zlepšit použitím velitelské dovednosti 4. úrovně Zpožděná roznětka HE granátu, která zvyšuje průbojnost o 25%. Tento perk lze využít pro bitevní lodě, křižníky a torpédoborce. Největší význam má pro lehké křižníky a jejich 150-180 mm děla, jejichž průbojnost HE granátem tím stoupne na 32 mm a mohou tak opakovaně poškozovat příď, záď i plátování bitevních lodí vyšších úrovní. Setrvačná roznětka je např. velmi užitečná i pro japonský torpédoborec VIII. úr. Akizuki, jehož 100 mm HE granáty tak mohou účinně probíjet 19 mm plátování ostatních torpédoborců stejné nebo vyšší úrovně. Při užité tohoto perku je však nutné mít na paměti, že dojde ke snížení šance na zapálení a to o 50%.

Příklad

Použijeme hodnoty z předchozího příkladu a vynásobíme je hodnotou 1.25 (to jest +25%):

 • Mogami: 25.83 * 1.25 = 32,28 = 32mm
 • Admiral Hipper: 50.75 * 1.25 = 63.4 = 63mm

Příklad: tier VIII Wows_flag_USA.png křižník Cleveland má děla ráže 152 mm. Užijeme-li pravidlo ráže:5 dostaneme se k výslednému přepočtu 30,4mm. Po zaokrouhlení je tedy u Cleveland výsledná penetrace HE granáty 30 mm (bez ohledu na úhly).

Při použití IFHE perku na kapitánovi : 30 * 1.25 = 37.5, zaokrouhleno dolů - (ano je tomu tak, dolů) dostaneme výslednou penetraci 37. Bohužel svou loď připravíte o polovinu šance na zapálení.

Kdy použít HE

HE munice by se měla používat při střelbě na naúhlovaný, silně pancéřovaný cíl, nebo naopak proti velmi slabě pancéřovaným lodím. HE střely by většinou měly být mířeny do nástaveb nebo příďové či záďové části cíle. Strategicky lze HE využít i k přednostnímu zničení protiletadlových kanonů nepřátelské lodi, aby spojenecká letadlová loď mohla snadněji na tento cíl zaútočit.

Bitevní lodě by měly používat HE jedině na větší vzdálenost proti naúhlovaným bitevním lodím. Poškození jejich AP salvou by mělo být dostatečné k tomu aby se nevyplatilo HE používat. Proti torpédoborcům výběr munice záleží na aktuální situaci. Bitevní loď, která se v blízké době ZARUČENĚ utká s torpédoborcem, by měla zvážit 15-30s zdržení pro přebití na HE. Kapitán, který potřebuje vystřelit co nejdříve, dokud je torpédoborec odhalen, by měl použít aktuálně nabitou munici (obyčejně to je AP).

Křižníky primárně používají HE granáty. Jejich AP jednoduše nemají dostatečnou průraznost aby spolehlivě působily poškození jinak než do odkrytého boku nepřítele, HE jsou tedy lepší volbou. Navíc rychlá kadence křižníkům dovoluje zapalovat a obnovovat požáry na více cílech a působit tak velká poškození ohněm. Křižníky by také měly používat HE proti torpédoborcům (až na výjimečné případy, jako třeba ruský torpédoborec X. úr. Khabarovsk).

Torpédoborce používají stejně jako křižníky proti všem cílům hlavně HE munici, pokud nemohou střílet na nechráněný bok. Dříve byla většina torpédoborců zaměřena hlavně na používání torpéd bez použití děl, čímž se snížilo riziko odhalení. V dnešní době však je ve hře již mnoho torpédoborců - dělových člunů - spoléhajících i nebo pouze na dělostřeleckou výzbroj.

SAP granáty Ammo_cs.png

How It Works: Semi-Armor-Piercing Shells
Includes a discussion of SAP at 0:30.

Semi-armor-piercing = poloprůbojné (SAP) granáty jsou kombinací AP i HE munice. Zjednodušeně je to slabší AP granát s kratší roznětkou a menším množstvím výbušniny než má HE granát.

Stejně jako u HE granátů neovlivňuje průbojnost SAP granátů ani rychlost, trajektorie či úhel dopadu. Penetrace pancíře se odvíjí od ráže a tloušťky cílového pancíře. Granát pronikne pancířem a způsobí poškození jen v případě, pokud je hodnota průniku vyšší nebo rovna tloušťce pancíře. Hodnota pro každou ráži děl je uvedena v tabulce níže.

SAP shells:

 • často mívají větší maximální poškození než AP;
 • mohou se odrazit, ale mají o velice dobré úhly, dokonce lepší než britové a američané;
 • zvládají overmatch stejně jako AP;
 • probíjejí lehčí pancíř a působují větší poškození než HE granáty;
 • nelze prorazit vícevrstvý pancíř;
 • granáty neprolétávají skrz (overpen);
 • nezpůsobují plošné/tlakové poškození modulů jako HE;
 • nezapalují;
 • udělují specifické/větší poškození o torpédoborců;
 • IFHE jsou bez užitku;
 • červené zbarvení.
SAP vs. AP

AP granáty Ammo_AP-2.png

How It Works: AP Shells vs. Armor
- see Armor Penetration for more.

Armor Piercing – průbojné granáty (AP) dokáží způsobit velké poškození, ale vyžadují přesné míření a znalost rozvržení pancíře nepřátelské lodi. Když loď vystřelí AP granát na cíl, mohou nastat 4 případy:

 1. Granát narazí na pancíř pod velkým úhlem a dojde k odrazu.
 2. Granát narazí na pancíř ve správném úhlu, ale neprorazí ho - dojde k roztříštění projektilu.
 3. Granát probije skrznaskrz celou masu lodi (overpenetruje), protože proráží příliš tenký pancíř, který nespustí roznětku a způsobí tak jen 10% uvedeného poškození.
 4. Granát narazí na pancíř dostatečně tlustý, aby aktivoval roznětku, a prorazí ho. Způsobí 33% uvedeného poškození, nebo 100% pokud prorazí i citadelu.

Je klidně možné, že nastanou všechny čtyři případy během jedné salvy (u různých granátů). Dokonce se může objevit zvláštní případ, kdy jeden granát udělí všechny tři varianty poškození (10%, 33%, 100%) současně. Není zcela jasné, zda to je či není úmyslně navržená herní mechanika a je složité tento případ zopakovat. Jednoduše řečeno, AP granát způsobuje větší poškození, ale vyžaduje přesnou mušku aby dosáhl průrazu pancířem, zatímco HE granát způsobí menší poškození, ale může způsobit požár a ignoruje úhlování (úhel pancíře).

Charakteristiky AP granátů:

 • mohou se roztříštit;
 • odrážejí se;
 • fungující overmatch;
 • za příznivých okolností mohou prorazit těžké pancéřování;
 • mohou proletět skrz;
 • přímým zásahem mohou poškodit či zničit moduly;
 • nezapalují;
 • proti DD mají speciální limit poškození;
 • v letu svítí bíle.

Kdy použít AP

Poškození 4,000 bodů AP salvou z torpédoborce do lodi Yamato na střední vzdálenost. Všimněte si vpravo stuh za Průstřel.
Průbojné granáty způsobují poškození probitím cíle a explozí uvnitř lodi. AP obecně potřebuje nenaúhlovanou část pancíře, dostatečně tenkou, aby ji dokázal prorazit. Proto je AP efektivní proti cílům s odkrytým bokem a proti slabě pancéřovaným lodím.

Bitevní lodě by měly používat AP proti většině cílů, protože velká ráže a dobrá průbojnost obyčejně při úspěšném zásahu znamenají dobré poškození cíle. Míření na úroveň hladiny může být u většiny cílů výhodné, ale některé silně obrněné bitevní lodě mají v tomto místě pancéřový pás dostatečně silný na odražení AP granátů ostatních lodí, takže míření nad tento pás bude účinnější. Pozn. překl.: Toto platí i pro britské lodě, i přes jejich účinné HE granáty.

Křižníky by měly použít AP pokud střílí na cíl, který je k nim téměř úplně bokem. Děla křižníku mají menší průbojnost než je tomu u bitevních lodí, proto je třeba pečlivěji mířit na méně odolné části pancíře. Základním pravidlem je mířit u většiny bitevních lodí na boční pancíř těsně pod hranou paluby, u křižníků a letadlových lodí na střední a krátkou vzdálenost pak na úroveň hladiny.

Torpédoborec normálně AP nepoužívá, ale pokud mu cíl na krátkou vzdálenost téměř úplně nastaví bok, měl by nabít AP granáty nezávisle na třídě cílové lodi. Dokonce i 100mm děla lodi Akizuki jsou schopná zasadit několika tisícovou AP salvu do boku bitevní lodi (částečně do jejích nástaveb). Torpédoborce mohou také použít AP proti nechráněným bokům ostatních torpédoborců, ale pokud je poškození nedostatečné, bude pravděpodobně HE munice lepší volbou.

Pozn. překl.: Hra nabízí možnost prostudovat si tloušťku a umístění jednotlivých pancéřových prvků lodi, kliknutím na "Rozvržení pancéřování" mezi miniaturou lodi a jejími statistikami na obrazovce přístavu.


Výběr munice

Na obrazovce bitvy, ve spodní části, se typy lodní munice zobrazí s označením [1] a [2][5] HE granátyAmmo_he.pngmají žlutou špičku i proužek. SAPAmmo_cs.pngmají bezbarvou špici a tenký červený proužek. APAmmo_AP-2.pngmají červenou špici a proužek.

Typ munice může být změněn jedním stiskem klávesy "1" nebo "2" (výchozí nastavení) - v tomto případě se munice změní až po výstřelu aktuálně nabitého typu granátu - nebo dvojitým stiskem odpovídající klávesy, kdy se přebíjení zahájí ihned. Schopnost velitele Zkušený nabíječ umožňuje zkrátit přebíjení při změně typu munice o 50%, pokud zbraně byly plně nabity.

Zjisti více o HE a AP granátech.


Jakou munici vybrat?

Nejjednoduší je poučka je HE a SAP na čumák lodi a AP do boku.

Tak jednoduché to samozřejmě není a vše ovlivňuje několik faktorů:

 • ráže vašich děl;
 • povaha vaší munice;
 • vzdálenost lodi od vás a schéma jejího pancíře;
 • orientace a manévrování protivníka;
 • co a za jak dlouho nabíjíte.

AP

Roznětka AP granátů je iniciována po průchodu pancířem a historicky byl čas exploze vypočítán tak, aby granát explodoval po zhruba 10 metrech od průchodu pancířem, tzn. uprostřed bitevní lodi. Z toho plyne, že AP granát při zásahu jen lehce pancéřovaného cíle může proletět skrz celou loď (overpen) a bez užitku explodovat venku na druhé straně, nebo vůbec nemusí dojít ke spuštění roznětky.

Vše je podrobně rozepsáno na stránce věnující se pancíři a granátům.

HE

HE granáty užívejte na těžce opancéřované nebo naúhlované cíle či na lodě, které naopak žádný pancíř nemají.High Lze je také využít na ničení infrastruktury v rámci strategie (AA, sekundárky atd...).

SAP

SAP funguje podobně jako HE, ačkoliv bez hrozby požáru nebo poškození modulu. Když je druhou alternativou AP, rozhodnutí o jeho použití je velmi podobné rozhodování mezi HE a AP. U lodí, které používají střely SAP a HE společně, způsobí SAP bezprostřednější poškození s větší průrazností, zatímco HE můžete použít na cíle, kde SAP granáty nefungují.

Bitevní lodě

by měly povětšinou užívat AP munici. Vzhledem k tomu že mají pomalejší nabíjení a střílejí méně než ostatní třídy, velitel bitevní lodi by si měl být více než ostatní vědom toho, jak účinou salvu vyšle proti konkrétnímu cíli. Je-li například cílová bitevní loď dobře naúhlovaná, salva by nebyla efektivní a je dobré si chvíli počkat na příznivější náklon/úhel. Pokud se tak neděje je dobré AP vystřeli na jiný cíl a klidně nabíd HE munici. Pokud máte perk nabíječ děllze munici protočit yrchleji i bez výstřelu.

Některé bitevní lodě například Conqueror, mají velmi silná HE s velkým potenciálem k zápalu - takové lodě preferují HE daleko více. Proti DD mají HE granáty daleko větší efekt než AP, ale máte-li nabito a DD je blízko - nepřebíjejte a střílejte rovnou.

When to use HE and AP.

Křižníky

nejčastěji používají HE munici (či SAP), pokud ale uvidíte loď bokem, je lepší přesedlat na AP munici (pokud máte) Proti DD jsou nejlepší SAP či HE - navíc dokáží poškodit řízení či pohon

Neignorujte AP i třeba lehčích křižníků jak třeba Dallas, jehož 6 palcová děla dokáží z blízka do boku slušně naložit.

Torpédoborci

se do AP moc nehrnou, ale opět platí, že pokud je cíl blízko a bokem - nebojte se.


Je na úvaze a zkušeností kapitána rozlousknout situaci, jestli vůbec sřílet - některá DD nemají takové DPM a je lepší držet se od dělových soubojů dál a hrát jak se říká "na torpy".

Výzbroj a munice

Primární výzbroj

Sekundární vybavení

Protiletadlová výzbroj

AA aury, flaky atd....

Torpéda

Vše o torpédech

Letecká munice

Hlavní článek: Vše o letadlech
 1. 1,0 1,1 Mezi uvedenými úhly se zvyšuje pravděpodobnost, že se granát odrazí.
 2. Penetrace = ((0.24908 x caliber) + 4.37966) zaokrouhleno dolů.
 3. 3,0 3,1 3,2 Ponorky s děly mají pouze SAP granáty (zatím)
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Italské DD ze stromu, FR25, Paolo Emilio a Austin mají HE místo AP.
 5. Protože např. britské křižníky mají pouze AP, objeví se označení [1].