Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty

Ships of Italy

Přejít na: navigace, hledání

Lodě Itálie

Wows_flag_Italy.png

Po zániku Římské říše roku 476 n.l. nebyl Apeninský poloostrov sjednocený více než tisíc let, až do vyhlášení Italského království roku 1861. Na základě tohoto sjednocení bylo zrozeno i Italské královské námořnictvo, známé také jako Regia Marina. Díky postavení v centru Středomoří, se nově ustavená Regia Marina pokusila vyhlásit Středozemní moře za Mare Nostrum ("Naše moře"), neustále soupeříce o nadvládu proti Francii, Anglii a Rakousko-Uhersku, držíce se v popředí italské politiky. Naneštěstí byla od začátku oslabována nedostatkem soudržnosti a jednotnosti velení a vybavení, nedostatečným rozpočtem námořnictva, který vyústil ve špatnou infrastrukturu a zázemí námořníků, stejně jako neschopností rozdílných italských námořních škol následovat rychlý vývoj technologií. Námořnictva Rakouska-Uherska a Itálie strávila většinu 1. sv. v. udržováním jeden druhého na základnách v respektovaných přístavech, s výjimkou člunů MAS (mezzi d'assalto nebo také torpédové motorové čluny) a prvních funkčních prototypů jedno-torpédových miniaturních ponorek - nazývaných "lidské torpédo" - nasazených k potopení dvou Rakousko-Uherských bitevních lodí.

Během meziválečného období byla Regia Marina po změně globální politické situace opět pod tlakem, aby zvolila vhodnou doktrínu pro válečné lodě. Odpovědní lidé došli k závěru, že jejich největším soupeřem bude Francie. Rozhodli se upřednostnit rychlost spolu s velkým dostřelem, pustili se do modernizace starých dreadnoughtů z 1. sv. v., vytvořili bitevní lodě třídy Littorio a širokou škálu torpédoborců, ponorek a křižníků, včetně třídy Zara - nejlépe chráněných těžkých křižníků, které byly překonány až o téměř 20 roků později třídou Des Moines U.S. Navy. Při vstupu do 2. sv. v. byla Regia Marina čtvrtým největším námořnictvem, přesto nikdy nesoupeřila s Francouzi nebo Brity o nadvládu ve Středomoří. Disponovala sice děly s velkým dostřelem a skvělými zaměřovacími systémy, ale pohrdání radarovou a sonarovou technologií Regia Marina učinilo "flotilou do pěkného počasí", spoléhající na vizuální zaměřování cíle, což je nevýhodné za špatného počasí nebo v noci. S vědomím nemožnosti nahrazovat ztráty, námořní velitelé museli s velitelstvím projednat každé nasazení sil, čímž ztráceli čas a výhodu momentu překvapení. Z důvodu operačního nasazení výhradně ve Středomoří, v blízkosti Apeninského poloostrova, nebyly poskytnuty prostředky pro vývoj námořního letectva. Navzdory tomu měla Regia Marina pověst námořnictva skvělých lodí a dobře vycvičených posádek, projevujících svůj vzdor po Bitvě u Taranta vážným poškozením bitevních lodí HMS Queen Elizabeth a HMS Valiant, stejně jako bojem proti Royal Navy (velmi zkušenému nepříteli s mnohonásobnou početní a technologickou převahou), tvrdošíjně bránících Středozemí po dlouhé 3 roky, až do příměří 1943. Jak se blížil konec války v květnu 1945, přeživší jednotky Regia Marina byly rozpuštěny, izolovány nebo internovány v mnoha spojeneckých přístavech v různém stadiu oprav.

Zrození Italské republiky v červnu 1946 přivítala Regia Marina pod novým názvem Marina Militare (Vojenské námořnictvo). V následujících letech byla Itálie donucena postoupit vítězům války téměř všechny zbylé námořní síly jako součást mírového procesu. Strach ze Sovětského svazu však rychle přinutil západní Evropu a USA zajistit obranyschopnost Itálie, částečně i poté co se nová republika stala v roce 1949 jedním ze zakládajících členů NATO. Coby součást nové aliance byla Marina Militare pověřena kontrolou pobřeží Jaderského a Tyrhenského moře. Dnes italské námořnictvo provozuje moderní plavidla téměř všech typů, od letadlových lodí Cavour a Giuseppe Garibaldi až po dieslové útočné ponorky a čluny pobřežní stráže.

Ship_PISA508_Aquila.png
VIII Aquila  Doubloons
Kategorie: