Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty

Access Levels

Přejít na: navigace, hledání
Wows_logo_small.png
World of Warships seznamuje hráče s obsahem krok za krokem a usnadňuje tak jejich postup. Tyto klíčové body jsou reprezentovány Úrovněmi účtu ve Služebním záznamu záložky "Profil" na hlavní obrazovce Přístavu. Získáváním zkušeností v bitvách kapitáni zároveň zvyšují svoji Úroveň účtu a zpřístupňují si tak další možnosti a odměny. Níže je uveden seznam nejdůležitějších klíčových bodů dostupných ve hře. V budoucnu budou do hry přidávány nové prvky, herní režimy a další obsah. Mějte oči otevřené!The počet odehraných bitev má vliv i na tvorbu zápasů, neboli matchmaking (MM). Více: MM pro nové hráče.

Úroveň účtu 1 — Kooperativní bitvy

Coop_battle_wows.png

Odměna/zpřístupnění:

Všichni hráči začínají svou cestu ve World of Warships na Účtu úrovně 1, který jim zajišťuje přístup do Kooperativní bitvy. Zatímco budou noví kapitáni objevovat herní základy, budou zde nasazeni proti lodím ovládaným počítačovými AI-kapitány.

Úroveň účtu 2 — Výzkum a vylepšení

Icon_17.png

Počet bitev k dosažení úrovně: potřeba 1 bitva ve Výukovém scénáři
Odměna/zpřístupnění:

 • Výzkum / nákup modulů a lodí
 • Kredity 1,000,000 kreditů

Po dosažení Účtu úrovně 2, získají hráči přístup k Výzkumu různých národů ve hře, což jim umožní zakoupit nové lodě. Zároveň získají možnost pořídit vylepšené moduly - jako dostřel nebo vylepšení trupu - u lodí, které vlastní.

Úroveň účtu 3 — Náhodné bitvy

Random_battle_wows.png

Další / Celkový počet bitev k dosažení úrovně: 2 / 3
Odměna/zpřístupnění:

Účet úrovně 3 umožňuje hráčům účastnit se Náhodných bitev, kde budou získávat zkušenosti a kredity rychleji než doposud. V Náhodných Bitvách se hráči střetnou s ostatními "živými" hráči, na rozdíl od počítačem řízených botů, se kterými bojovali v Kooperativních bitvách.

Úroveň účtu 4 — Vnější vzhled

Icon_15.png

Další / Celkový počet bitev k dosažení úrovně: 2 / 5
Odměna/zpřístupnění:

"Kamufláž" jsou vizuální vylepšení vaší lodi. Naštěstí většina z nich vypadá skvěle.
Jiným druhem vizuálního vylepšení jsou Vlajky.

Úroveň účtu 5 — Signály

Icon_14.png

Další / Celkový počet bitev k dosažení úrovně: 2 / 7
Odměna/zpřístupnění:

Signály poskytují malé, ale někdy rozhodující zvýšení výkonnosti lodi.

Úroveň účtu 6 — volné XP

Icon_5_1.png

Další / Celkový počet bitev k dosažení úrovně: 2 / 9
Odměna/zpřístupnění:

Na Úroveň účtu 6 začíná hráč získávat volné zkušenosti (FXP). Volné zkušenosti lze podle potřeby utratit za odemykání nových lodí a vylepšení a přebytečné zkušenosti z lodí lze převést na volné zkušenosti pomocí dublonů  Doubloons.

Úroveň účtu 7 — Ekonomické bonusy

Icon_11_big.png

Další / Celkový počet bitev k dosažení úrovně: 2 / 11
Odměna/zpřístupnění:

Na Úrovni účtu 7 může hráč získat a používat ekonomické bonusy, trvalé i dočasné, které zvyšují výdělky z bitvy o kredity, lodní zkušenosti, kapitánské zkušenosti a volné XP. (Kapitánské se zpřístupní na 9. úrovni.)

Úroveň účtu 8 — Kontejnery

Icon_21.png

Další / Celkový počet bitev k dosažení úrovně: 2 / 13
Odměna/zpřístupnění:

 • Kontejnery
 • 4x standartní kontejner.
 • Super kontejner.
Kontejnery poskytují hráči další příležitosti k získání kreditů, zkušeností, zdrojů, spotřebních doplňků a případně i vzácných odměn, jako jsou premiové lodě! Většinu kontejnerů získáte získáváním běžných zkušeností z lodí v bitvách - až tři takové kontejnery denně.

Úroveň účtu 9 — Kapitáni

Icon_13_1.png

Další / Celkový počet bitev k dosažení úrovně: 2 / 15
Odměna/zpřístupnění:

Úroveň účtu 9 představuje hráči jednu z nejdůležitějších mechanik ve hře World of Warships: Kapitány.

Stejně jako loď, i velitel, který je jí přidělen, získává zkušenosti v boji a získává dovednosti, které dále upravují a zlepšují výkon lodi.

Úroveň účtu 10 — Bojové mise

Icon_9.png

Další / Celkový počet bitev k dosažení úrovně: 2 / 17
Odměna/zpřístupnění:

 • Bojové mise
 • 24 hodin Premiový účet Warship Premium time.
 • The Wind Rose vlajka.

Úroveň účtu 10 umožňuje přístup k misím a výzvám. Tyto úkoly poskytují dodatečné odměny nad rámec odměn dosažených v běžném boji a mohou se lišit od dodatečných měn, zkušeností a kontejnerů až po získání zcela nové lodi jen za to, že hrajete hru!

Úroveň účtu 11 — Vylepšení

Icon_12.png

Další / Celkový počet bitev k dosažení úrovně: 2 / 19
Odměna/zpřístupnění:

Vylepšení umožňují kapitánům přizpůsobit a zlepšit výkon různých aspektů lodí v přístavu. Lodě mohou mít až šest vylepšení v závislosti na úrovni/tieru lodi, která zlepšují schopnost přežití, maskování, výkon zbraní, motorů atd.

Úroveň účtu 12 — Kampaně

Icon_22_1.png

Další / Celkový počet bitev k dosažení úrovně: 2 / 21
Odměna/zpřístupnění:

 • Kampaně
 • 12 ekonomické bonusy +40% Kreditů získaných v bitvě.+200% Zkušeností lodi získané za bitvu.+200% XP velitele získané za bitvu.  a +600% Volných XP získaných v bitvě.
 • Kredity 2,000,000 kreditů
Po dosažení úrovně účtu 12 se hráč může účastnit kampaní. Kampaně jsou dlouhodobé projekty ve hře World of Warships, kdy si hráči vybírají určité úkoly, které budou plnit, aby si odemkli celkovou odměnu. Za splnění každého úkolu získáváte kredity, vlajky, volné zkušenosti a další!

Úroveň účtu 13 — Zbrojnice

Icon_3029.png

Další / Celkový počet bitev k dosažení úrovně: 2 / 23
Odměna/zpřístupnění:

 • Zbrojnice
 • 5x kontejner "více zdrojů";
 • Coal 15,000 uhlí.
Přístup do zbrojnice je důležitým milníkem ve hře World of Warships. Zbrojnice je centrální tržiště, kde lze herní měny a zdroje směnit za předměty, jako jsou lodě. Pravidelně kontrolujte Zbrojnici, zda v ní nenajdete dárky zdarma!

Úroveň účtu 14 — Operace

Icon_24.png

Další / Celkový počet bitev k dosažení úrovně: 2 / 25
Odměna/zpřístupnění:

 • Operace
 • 10x ekonomické bonusy +160% Kreditů získaných v bitvě.+800% Zkušeností lodi získané za bitvu.
 • Kredity 4,000,000 kreditů.
 • po dalších 5 bitvách:  Doubloons 500 dublonů.
 • po dalších 10 bitvách:  Free XP 10,000 volných XP.
 • po dalších 10 bitvách: 7 dní Premiový účet Warship Premium time.


Po dosažení Úroveň účtu 14 získá hráč možnost postavit se do fronty na Operace. Operace jsou náročná PvE (Player vs. Environment = Hráč vs. prostředí / boti) střetnutí, ve kterých se tým až 7 hráčů utkává s řadou stále obtížnějších protivníků ovládaných umělou inteligencí, přičemž se snaží dosáhnout seznamu primárních a sekundárních cílů. Odměny za nejlepší výkony zahrnují kamufláž, vlajky, velitele a dokonce i prémiový účet!

Úroveň účtu 15 — Inventář

Icon_23.png

Další / Celkový počet bitev k dosažení úrovně: 2 / 27
Odměna/zpřístupnění:

 • Inventář
 • 24 Hours Premiový účet Warship Premium time.
 • 10x ekonomické bonusy +800% XP velitele získané za bitvu. , +2400% Volných XP získaných v bitvě.
 • po dalších 10 bitvách:
  •  Free XP 15,000 volných XP.
  • Kredity 2,500,000 kreditů
Obrazovka Inventář poskytuje centralizovanou správu lodních modulů, signály, kamufláže, vylepšení, spotřební doplňky atd.

Úroveň účtu 16 — Hodnocené bitvy

Icon_16.png

Další / Celkový počet bitev k dosažení úrovně: 65 / 130
Odměna/zpřístupnění:

 • Hodnocené bitvy
 • 210 různých signálů
 • 3 kamufláže
 • 4x ekonomické bonusy +160% Kreditů získaných v bitvě. , +800% Zkušeností lodi získané za bitvu. , +800% XP velitele získané za bitvu. Kapitánské XP, +2400% Volných XP získaných v bitvě.


Hodnocené bitvy se stávají přístupné hráčům, kteří získali úroveň účtu 16. Hodnocené bitvy poskytují oproti náhodným bitvám zkušenost více zaměřenou na tým a zároveň poskytují jedinečné odměny až po odměnové lodě, které jsou dosažitelné pouze hraním hodnocených bitev!

Úroveň účtu 17 — Klanové bitvy, Výcviková místnost

Icon_27.png

Další / Celkový počet bitev k dosažení úrovně: 70 / 200
Odměna/zpřístupnění:


Na 17. úrovni, tedy na nejvyšší úrovni, může hráč založit klan, vstoupit do Klánových bitev a získat pro svůj klan [Ship:Naval_Base#Oil|ropu]]Oil.

Na 17. úrovni také může hráč začít používat Výcvikovou místnost ke zdokonalování svých dovedností.

Notes

 1. Hráč na úrovni účtu nižší než 17 let se může připojit ke klanu, pokud je pozván.