Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty

Ships of U.S.A.

Přejít na: navigace, hledání

Lodě USA

Wows_flag_USA.png
Lodě amerického námořnictva (USN) se pyšní skvělým pancířem (i když ve formátu "všechno nebo nic"), děly hlavní ráže a výkonnými protiletadlovými zbraněmi (AA). Zároveň jejich počáteční konfigurace není tolik omezena - většinou byly vyrobeny později a následně prodělaly méně drobnějších úprav (na rozdíl od lodí Japonského císařského námořnictva (IJN) jako je např. Kongo). Většina základních variant amerických lodí je připravena plnit svou roli, a i když po vylepšení dosahují lepších výsledků, změna herního stylu je zanedbatelná. Americká torpéda bývají až komicky špatná, ale skutečná síla USN lodí spočívá ve schopnosti vrhnout se do souboje na život a na smrt, kdy se opírají o skvělou výzbroj a odolnost, a vyjít z boje jako vítěz.


Spojené státy zdědily většinu původních námořních tradic od Britů, na nichž si vybojovali v roce 1776 nezávislost. Během let nezkušené Americké námořnictvo překonalo mnoho překážek a uspělo v bitvách s britskými, francouzskými a španělskými námořnictvy. Nicméně špatné ekonomické vyhlídky, izolacionistické cítění a poválečné (po 1. sv. válce) odzbrojování námořnictva snížilo efektivitu a připravenost USN na nadcházející 2. sv. válku. Vše se změnilo po překvapivém japonském útoku 7. prosince 1941 proti Velitelství pacifického loďstva v Pearl Harbor na Havaji. Toto napadení bylo považováno za podlý útok porušující pravidla civilizovaného válčení a případ Pearl Harboru tak potlačil všechen odpor americké veřejnosti vstoupit do války.

Protože flotila bitevních lodí byla vážně poškozena v Pearl Harbor, zaměřilo se USN na své ponorky a rodící se flotilu letadlových lodí - tedy zbraně, jimiž se IJN pokusilo neutralizovat pacifické síly USN - a je ironií, že dosáhlo lepšího efektu než Japonci (kteří se držely doktríny "rozhodných bitev"), kdy zaznamenalo úspěchy v bitvách v Korálovém moři, u Midwaye, ve Filipínském moři, v zálivu Leyte a u Okinawy. Zatímco na začátku války USN na japonského soupeře mírně ztrácelo, postupně jej dohnalo kvalitou i počtem. Fakticky každá třída lodí byla vybavena lepším systémem řízení palby založeným na radaru nebo balistickém počítači. Průmysl Spojených států vytvořil mnoho prověřených konstrukcí (klasickým příkladem je 175 lodí třídy Fletcher vyprodukovaných během 4 let) jen s minimem nutných odlišností ve vybavení, takže posádky mohly být přesouvány mezi loděmi a plnit ihned své povinnosti bez nutnosti dalšího výcviku. US námořnictvo vyšlo z 2. sv. války coby nejmocnější námořnictvo světa, což platí dodnes.


Torpédoborce

USS Fletcher, torpédoborec úrovně IX

Styl hry

Styl hry amerických torpédoborců se dá shrnout jako "otravný a obtěžující". Jejich rychle pálící děla v rychle se otáčejících věžích mohou souvisle zasypávat nepřátele ohněm, beztrestně, pod ochranou dýmové clony nebo z úkrytu za ostrovy. Gearing na úrovni X, špička mezi USN torpédoborci, dokáže za minutu zasypat svůj cíl 120 granáty. Naneštěstí, neobyčejně vysoká trajektorie (i když ta umožŇuje pohodlně střílet přes kopce) a nízká rychlost granátů téměř znemožňují spolehlivě zasahovat na větší vzdálenost jiné než velké lodě. Disponují také dostatečnou AA výzbrojí a mohou tak plnit roli doprovodné lodi, pokud je to třeba. Je však třeba dodržovat střeleckou kázeň a chytře využít Kouřový generátor(Zatímco je aktivní, generuje kouř, blokující výhled spojencům i nepřátelům.), protože střelba hlavních i AA zbraní odhalí vaši pozici. Americká torpéda mají různé parametry, ale ve World of Warships je dostupná pouze vysokorychlostní varianta (výjimkou je prémiový Sims na úrovni VII). Pro torpédoborce nižších úrovní to ve hře znamená, že se musí vystavit palbě hlavních a sekundárních zbraní nepřítele, než se dostanou na dosah torpéd, namísto aby nepozorovaně torpédovaly lodě z dálky. Ale Mahan na úrovni VII již může vystřelovat torpéda zpoza hranice odhalení, i když stále na kratší vzdálenost, než u japonských protějšků. Pro srovnání, Američané musí počkat do úrovně IX (Fletcher), než dosáhnout torpéd s dostřelem 10km. Japonci je mají již na úrovni VI u torpédoborců Hatsuharu a Fubuki... a oba nabíjejí rychleji.

Křižníky

USS Cleveland, křižník úrovně VIII

Styl hry

Americké křižníky jsou celé o dělostřelecké výzbroji. Jejich hlavní, sekundární i AA výzbroj je mimořádná. Omaha na úrovni V je poslední křižník s torpédy, kterých se následující lodě vzdaly ve prospěch možnosti seslat smrtící krupobití střel do libovolného směru, díky rozmístění rychlopalných děl podél celé lodi (u nižších úrovní), nebo v rychle se otáčejících věžích (vyšší úrovně lodí). Jakýkoliv nepřítel (zejména torpédoborce) na dostřel, který nezahájí úhybné manévry, je rychle poslán ke dnu, zejména poté co je dostupný Přehledový radar (Zatímco je aktivní, odhaluje všechny nepřátelské lodě ve vymezeném okolí, nehledě na překážky (jako kouř nebo ostrovy)). I když mají často Japonci lepší dostřel a palebnou sílu, Američané mají rychlejší věže, konvenční uspořádání a lepší kadenci. Vysoká trajektorie některých děl - podobně jako u torpédoborců - je dvojsečná zbraň. Nepřímá palba činí zásah vzdáleného cíle velmi obtížným kvůli nízké rychlosti projektilů. Jejich AA palba snadno odradí letouny v okolí, pokud nejsou ve velké skupině pro lepší ochranu, a i poté dokáže dobře načasovaná Obranná protiletadlová palba (Zatímco je aktivní, zvýší se udílené poškození AA zbraní velké ráže.) rychle odstranit výhody letadlových lodí. Americké křížníky se po Omaze dělí na větev těžkých (počínaje lodí Pensacola až po Des Moines) a lehkých (DallasWorcester) křižníků. Des Moines je špičkou mezi dělovými křižníky, protože má silnou AA výzbroj a hlavní děla s bezkonkurenční kadencí. Worcester má rychlopalná děla, mnoho spotřebních doplňků a dobrá AA, což ho činí nepřekonatelně univerzálním v boji.

Bitevní lodě

USS Iowa, bitevní loď IX. úrovně

Styl hry

Americké bitevní lodě sledují tradiční koncepci. Zatímco jejich děla nemají ráži ani sílu děl japonských, USN spoléhá na více hlavní, které střílí častěji a palebné síle boční salvy se tak nelze rovnat. Protiletadlová výzbroj je dostatečná pro odražení leteckých útoků, i když je stále lepší mít podporu křižníků. Navzdory kratšímu dostřelu a horší pohyblivosti jsou americké bitevní lodě schopny snést velké poškození - pancéřování citadely odolá téměř všem granátům, s výjimkou největších ráží (za cenu slabě chráněné přídě a zádě). S narůstající úrovní lodí se výrazně zlepšuje i pohyblivost, kdy North Carolina na úrovni VIII je již srovnatelná s japonským protějškem, palebná síla AA zbraní dosahuje hranice, kdy je loď odolná vůči všem leteckým útokům, pokud nejsou silně koncentrovány, případně se letouny po útoku nestihnou vzdálit. Montana na X. úrovni je poslední v řadě amerických bitevních lodí: je dalším vývojovým stupněm třídy Iowa, jehož výroba byla zrušena krátce po jejím schválení kongresem, aby se průmysl mohl zaměřit na výrobu letadlových lodí.

Letadlové lodě

USS Essex, letadlová loď IX. úrovně

Styl hry

Na začátku války celkový stav a rozsah námořního letectva USN zaostával za japonskými soupeři. Tudíž jejich rané letadlové lodě působí žalostně. Je snadné je odhalit z velké dálky díky jejich rozměrům (Midway na úrovni X má jedno z nejhorších maskování ve hře, horší než Yamato), a přestože jsou odolné s překvapivě silnou AA výzbrojí, je doporučeno zůstat nezpozorován nebo v kontaktu s týmem kvůli lepší ochraně. USN stíhači vládnou obloze v přímých soubojích téměř na každé úrovni, útočné letouny nesou těžší a silnější výzbroj. Od úrovně VIII jsou jejich střemhlavé bombardéry opravdu obávané, a to nejen protože mají přístup k 1000 liberní bombě (mají tak téměř dvojnásobné poškození oproti Japoncům), ale i díky možnosti volby mezi HE bombou, vhodnou ke způsobení požárů a proti lehce chráněným cílům, a dále AP bombou, která ničí silně obrněné cíle, jako bitevní lodě a těžké křižníky. Disponují většími, 6ti letounovými letkami, proto je každý další útok silnější a díky větší zásobě náhradních letounů (s výjimkou Bogue úrovně V a Independence úrovně VI) jsou přípustné i větší ztráty letounů. Naneštěstí jsou americké letadlové lodě odkázány pouze na jediné složení letek - výjimkou je na úrovni VIII prémiový Saipan - a jejich torpédové bombardéry jsou maximálně úrovně VIII, což výrazně snižuje jejich užitečnost na vyšších úrovních. Dlouhé servisní časy USN letadel snižují schopnost americké letadlové lodi nepřetržitě působit na bojišti. Menší počet letek usnadňuje zvládnout provoz startujících a přistávajících letounů.

Ponorky

USS Salmon, Tier VIII submarine

Gameplay

Americké ponorky

Videa

Ship_PASD502_Smith.png
II Smith  Doubloons
Ship_PASD027_Wickes_1918.png
III Wickes
Ship_PASD505_Hill.png
V Hill  Doubloons
Ship_PASD506_Monaghan.png
VI Monaghan  Doubloons
Ship_PASD006_Mahan_1936.png
VII Mahan
Ship_PASD029_Sims_1941.png
VII Sims  Doubloons
Ship_PASD597_Black_Sims.png
VII Sims B  Doubloons
Ship_PASD008_Benson_1945.png
VIII Benson
Ship_PASD508_Kidd.png
VIII Kidd  Doubloons
Ship_PASD509_Benham.png
IX Benham  Doubloons
Ship_PASD709_Black.png
IX Black  Doubloons
Ship_PASD510_Somers.png
X Somers  Doubloons

Ship_PASC001_Erie_1936.png
I Erie
Ship_PASC003_Albany_1898.png
II Albany  Doubloons
Ship_PASC503_Charleston.png
III Charleston  Doubloons
Ship_PASC044_Marblehead_1924.png
V Marblehead  Doubloons
Ship_PASC206_Dallas.png
VI Dallas
Ship_PASC006_Atlanta_1942.png
VII Atlanta  Doubloons
Ship_PASC207_Helena.png
VII Helena
Ship_PASC507_Indianapolis_1945.png
VII Indianapolis  Doubloons
Ship_PASC587_Black_Atlanta.png
VII Atlanta B  Doubloons
Ship_PASC597_Nueve_de_Julio_1951.png
VII Boise  Doubloons
Ship_PASC707_Flint.png
VII Flint  Doubloons
Ship_PASC108_Baltimore_1944.png
VIII Baltimore
Ship_PASC208_Cleveland.png
VIII Cleveland
Ship_PASC508_Wichita.png
VIII Wichita  Doubloons
Ship_PASC518_Anchorage.png
VIII Anchorage  Doubloons
Ship_PASC528_Congress.png
VIII Congress  Doubloons
Ship_PASC538_Rochester.png
VIII Rochester  Doubloons
Ship_PASC548_San_Diego.png
VIII San Diego  Doubloons
Ship_PASC718_AZUR_Montpelier.png
VIII AL Montpelier  Doubloons
Ship_PASC510_Alaska.png
IX Alaska  Doubloons
Ship_PASC519_Tulsa.png
IX Tulsa  Doubloons
Ship_PASC599_Black_Alaska.png
IX Alaska B  Doubloons
Ship_PASC710_Salem.png
X Salem  Doubloons

Ship_PASB505_Oklahoma.png
V Oklahoma  Doubloons
Ship_PASB705_Texas_1944.png
V Texas  Doubloons
Ship_PASB506_Arizona_1941.png
VI Arizona  Doubloons
Ship_PASB517_Florida.png
VII Florida  Doubloons
Ship_PASB707_California.png
VII California  Doubloons
Ship_PASB108_Kansas.png
VIII Kansas
Ship_PASB208_Nebraska.png
VIII Nebraska
Ship_PASB508_Alabama.png
VIII Alabama  Doubloons
Ship_PASB518_Massachusetts.png
VIII Massachusetts  Doubloons
Ship_PASB538_Constellation.png
VIII Constellation  Doubloons
Ship_PASB598_Black_Massachusetts.png
VIII Massachusetts B  Doubloons
Ship_PASB708_Alabama.png
VIII Alabama ST  Doubloons
Ship_PASB018_Iowa_1944.png
IX Iowa
Ship_PASB509_Missouri.png
IX Missouri  Doubloons
Ship_PASB519_Kearsarge.png
IX Kearsarge  Doubloons
Ship_PASB539_Illinois.png
IX Illinois  Doubloons
Ship_PASB599_Black_Kearsarge.png
IX Kearsarge B  Doubloons
Ship_PASB729_Georgia.png
IX Georgia  Doubloons
Ship_PASB510_Ohio.png
X Ohio  Doubloons

Ship_PASA106_Ranger.png
VI Ranger
Ship_PASA108_Lexington.png
VIII Lexington
Ship_PASA518_Enterprise.png
VIII Enterprise  Doubloons
Ship_PASA528_Saipan.png
VIII Saipan  Doubloons
Ship_PASA538_Hornet.png
VIII Hornet  Doubloons
Ship_PASA598_Black_Saipan.png
VIII Saipan B  Doubloons

Ponorky

px
VIII Salmon
px
X Gato
Kategorie: